MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

6. února 2010 v 17:03 | rozhovor Jo Conrada s Virgilem Armstrongem |  Dutá Země

Skrytý svět pod našima nohama
Vložil: Gepe

Před nedávnem se na stránkách Demiurga objevil rozhovor Jo Conrada s Virgilem Armstrongem, který tvrdil, že všechny planety ve vesmíru jsou duté, stejně tak i naše planeta Země. Na severním a jižním pólu jsou vstupy do nitra naší Země, které jsou prý pečlivě střeženy. Tyto vstupy jsou popsány v deníku admirála Byrda, který podnikl výpravu do nitra země, kde zjistil, že pod povrchem Země žijí lidé, se kterými se dokonce sešel a rozmlouval. Se zajímavým povídáním - poselstvím, přišli Siriánci, které zprostředkoval Sheldan Nidle.
Zatímco se přibližujeme neúprosnému odhalení, který nazýváme "První kontakt", chtěli bychom věnovat pozornost ještě jednou krátce vašim vnitřním sousedům.
Vnitřní Země je koncept, který inspiroval již mnohé báje, legendy a fantastické povídky.
První zjištění, které budete muset udělat je, že tato Vnitřní Země vskutku existuje!
Vaše geologická věda tvrdí dlouho, že matka Země je pevný sféroid, složený z jediné husté střední sekce, nazvané "Pozemní plášť" a ze silného elektromagnetického centrálního jádra. A vy žijete na vnější "kůře", která obaluje pozemní plášť. Přicházíme dnes, abychom vám řekli, že složení matky Země je jiné. Jako všechny objekty na nebi, planety nebo hvězdy, je i Země dutá. Tato skutečnost byla potlačena těmi, kteří vás potají ovládají, neboť pravda o tom by vyvolala "řetězovou reakci". A tato pravda by mohla porazit další smyslový klam, který se používá k tomu, aby se s vámi manipulovalo. Pravda je mocný "Sezame otevři se". Když se použije moudře, umí ukázat objemné nové pohledy vědomostí a povzbudit vás, abyste použili vaši vnitřní moudrost na vaše skutečné podmínky.
dutazem1
dutazem2
Vnitřní Země se skládá ze dvou hlavních znaků: První je vnitřní zemská kůra, která je pokračováním vnější povrchové kůry. Obě polární oblasti mají po jednom obrovském vstupním otvoru, asi jako vybraný jádřinec jablka a kůra se zavinuje okolo pozemního pláště až dovnitř do vnitřní dutiny. Vnější a vnitřní kůra mají velice podobnou topografii: Obě obsahují oceány, kontinenty, pohoří, jezera a řeky. Jenom ta vnitřní kůra leží naproti pozemskému centru. Toto centrum (centrální 'slunce') žhne a je obaleno mrakovým závojem. Z něho vycházející světlo je o něco rozptýlenější, než je sluneční světlo, proto je denní světlo Vnitřní Země měkké a jemnější než jak na vnějším zemském povrchu.

Dalším hlavním znakem Vnitřní Země jsou takzvané jeskyní světy. Jsou to obrovské dutiny uvnitř "pláště", z nich některé jsou vytvořeny přírodním vývojem samotné matky Země, zatímco jiné byly vytvořeny s použitím pokrokové technologie hlavní společnosti Vnitřní Země, zemí Aghartha. Tato země je poslední žijící zbytek druhé kolonie Galaktická Federace: Lemuria.

Lemuria byla (v její původní formě) společností na zemském povrchu a také v podzemní části. Přednostní hlavní město bylo na velkém osídleném ostrovním světě, které se potopilo před asi 25.000 lety ve vlnách Tichého oceánu. Druhé hlavní město bylo v nitru Země. Do tohoto města se potom po této katastrofě přemístila vláda Lemurie. Nový vládce na zemském povrchu v říši Atlantidy přikázal, aby se zapečetili hlavní tunelové prostupy do nitra Země. Teprve během posledních dnů Atlantidy prorazili Lemuriani opět tyto pečetě a zachránili spoustu obyvatel povrchu před jistou smrtí. Tito lidé utvořili společnost, která se později na nějaký čas vrátila na zemský povrch a stala se říší "Rama". Rozkládala se na území jižní Asie. Tuto zkoušku zakončila Velká potopa 8.000 let před Kristem, která nastala proto, aby se lidstvo uchránilo před temnými intriky Anunnaků. Přes tento zvrat setrvávali Lemuřani ve své roli, aby chránili povrchový svět před prostopášným řáděním těchto ničemů. Byli to galaktičtí vyslanci Lemurie, kteří udržovali členství této sluneční soustavy v Galaktické Federaci.

Po velké potopě a po úpadku říše "Rama" se Lemuriani nově seskupili a nazvali svou nově založenou společnost 'Aghartha'. Hlavní město Shamballah bylo přestěhováno do jeskyně, které leží pod městem Lhasa v dnešním Tibetu. Mnoho tunelů spojují Shamballah s zemským povrchem v pohoří Himaláje. Byli využíváni svatými muži, kteří přišli, aby rozšířili svou velkou energii a svou božskou moudrost ve vnějším světě. V tomto kraji bylo přichystané zvláštní místo pro zvláštní účely, kde se setkávali svatí muži a vybraní žáci, aby udržovali svaté energetické mřížové sítě matky Země. Tato práce, provedená společně s četnými každodenními rituály v celém nitru Země, je dalekosáhle odpovědná pro udržování božské energie, která je hlavní závětí Lemurie pro povrchové obyvatelstvo matky Země.

Lemuria, a později Agharta, drželi nepřetržitě SVĚTLO pro vaši transformaci nazpět k úplné vědomé světelné bytosti.

Aghartha je svět, který je velmi podobný tomu vašemu. Vnitřní Země obsahuje vzkvétající ekologický systém, ve kterém se nacházejí tvorové, kteří již dlouho nejsou na zemském povrchu. Tato exotická menažérie je pečlivě kontrolovaná. Okolo různých měst Vnitřní Země jsou speciální oblasti, o které se Aghartherani starají, v případě nutnosti provádí léčení mnohých těchto tvorů této mnohotvárné ekologie. Aghartheriani bydlí v síti z krystalových měst, které leží roztroušeny po celé Vnitřní Zemi. Jejich počet obyvatel kolísá mezi asi 10.000 a 1.000.000 obyvateli, ve většině případů ale asi mezi 100.000 a 200.000. Tato města jsou spíše malými osadami, které spolu tvoří celou společnost. Základní skupinová jednotka je "Podlet" ("malý houf"). Podlety, sledují stejný cíl života, seskupují se do "Klanů". Klany jsou primární "stavební kameny" Galaktické společnosti.

Postupně rozvíjeli plně vědomí lidé formát harmonického společného života, nazvaného Galaktická společnost, pro kterou je Aghartha dobrým příkladem. V případě Agharthy tvoří systém z 12 klanů fungující jádro této společnosti, které se adekvátně organizují oblastmi úkolů, například administrativa, inženýrství, léčebné vědy atd. Každý klan se dále dělit na "Podlety", v kterých je maximálně 64 osob. Je obvyklé, že "Podlety" jednoho klanu přijímají volné spojení k Podletům druhých 11 klanů. Toto větší seskupení tvoří malé společenství, ve kterých vlastní každý zdroje pro kreativní řešení. A tato malá společenství se míchají zase dohromady se sousedními městy. Tím je každé město jak "spletený úl" z osob, které se setkávají spolu, aby se dělili pro své sousedy a aby byli přínosem pro ně, pro město a pro jejich svět.

Vládnoucí rada Agharthy se skládá z vůdců z 12 klanů, kteří byli vybráni pro toto postavení na základě jejich dosavadních záslužných výkonů pro svůj klan a pro společnost. Z této rady je volena osoba, která je viděna jako moudrá a nejvíc si zaslouží čestný titul "Král - nebo Královna z Agharthy". Tato osoba je zodpovědná za obrovský zástup vyslanců a spojek, kteří jsou vysíláni k zemskému povrchu a k odpovídajícím radám Galaktické Federace. Jejich odpovědnost se zabývá tím, aby dbali na to, aby se vaše transformace zpět do hmotného anděla udála v souladu s božským plánem. Jejich práce ve vašem jménu nám pomohla, abychom tuto první kontaktní misi nově koncentrovali, což nepřímo vedlo také k "Decra Zau" nebo "Operaci Spirit". Mimo to určili král a jeho rada plány pro úžasnou periodu, která bude následovat po vlastních masových přistáních na vašem světě.

Pokroková technologie, která umožní každé osobě, aby si vyrobila denně sama sobě svou výživu a oděv, udělá každé krystalové město samozásobitelným. Zemědělství, stavebnictví a řemeslnická průmyslová odvětví povrchového světa se můžou jevit jako zastaralé oproti této SVĚTELNÉ technologii. Tak si může například každá osoba změnit vzhled a interiérový design svého bytu podle chutě a nálady. Tato technologie transportuje osobu také skoro okamžitě z jednoho bodu k jinému.

To znamená, že se svět stane společenstvím, které je tak dosažitelné jako vaše nejbližší sousedství. Proto není myšlení Agharthanů vtěsnáno do omezených podmínek, ve kterých žijí na zemském povrchu jejich sousedé. Svoboda, která je touto SVĚTELNOU technologií dána, uvolnila mnoho báječných kreativních talentů, které jsou od její společnosti plně využity. A naštěstí používají Agharthani tyto schopnosti jen, aby se Agharthané znovu spojili s jejími sourozenci na zemském povrchu.

Dnes jsme oslovili téma vábného světa, které leží hluboko pod vašima nohama. Tato země uvnitř Země je podobná té, kterou obýváte, a právě tak milovaná. Obyvatelstvo této země Agharthani vám salutují a těší se na den, kdy se tyto dva světy matky Země opět stanou jednotou!
- Loučíme se opět. Buďte požehnáni, vy milí! Vězte že v srdci vašich srdcí, že vám vskutku náleží věčná zásoba a nekonečné bohatství nebes!

Selamat Gajun! Selamat Kasijaram!
(Siriánsky: buďte jednotou! Jste požehnaní v lásce a radosti!)
dutazem3
Sheldan Nidle


Zdroj v Češtině: http://objevto.blog.cz/1002/skryty-svet-pod-nasima-nohama


Úzce související video s názvem: "Dutá Země! Dutá Země? (Hollow Earth Theory czech sub.)" je uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 4878

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.června.2013 v 9:35

Tento výše uvedený článek zde na stránkách I.L. již dříve byl, ale protože ho sem dal někdo, kdo se odtud odhlásil, tak s ním zároveň zmizelo naprosto vše co sem dotyčný/dotyčná kdy vložil.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.června.2013 v 9:56

Úzce související články:
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Probuzení v Nové 5D Zemi Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Martin Martin dne 19.června.2013 v 11:06

díky za článek :) tady je taky zajímavé video, kde se o duté zemi také mluví od času 28:36, ale tam je rovnou udáno že žijeme uvnitř :), každopádně doporučuji shlédnout, jsou tam i příklady pokusů s olovnicema atd. ZDE.

Komentář přidal(a) Martin Martin dne 19.června.2013 v 11:30

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.června.2013 v 11:47

To video je vynikající, až na to sdělení, ve kterém uvádí, že žijeme uvnitř duté země. Řekl bych, že uvnitř duté Země je Země v projevu 4.D, přičemž centrální slunce uvnitř duté Země je projev 5.D. Centrální slunce uvnitř duté Země je souhrn kolektivního vědomí všech bytostí, které žijí na planetě a uvnitřní ní. Uvnitř duté Země je věčné světlo, neboť tam svítí toto vnitřní slunce, které tvoří jádro - vědomí Země, kolem kterého se obal planety Země otáčí.

Těch Zemí je ale tolik, kolik je mentálních představ. Každá je ale na trochu odlišné frekvenci a proto je jedna vůči druhé paralelním světem. Z jednoho paralalního světa do druhého, jiného lze přecházet pomocí změny fokusu své pozornosti, čili přeladěním se na jinou frekvenci, na které ten který jiný, paralelní svět existuje.
Takže pokud se vám ve světě něco nelíbí, tak můžete kdykoliv přejít do nějaké jné paralelní verze, ve které neexistuje to co se vám nelíbí. Úzce související článek s názvem. "Buďte svým Já" je uveden ZDE.

Další úzce související články:
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
*Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality, je uveden ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Odkazy na velice zajímavé či inspirující články, informace a videa přidávejte sem prosím. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) ren dne 19.června.2013 v 14:14
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.Srpen.2013 v 19:39

Inside the Hollow Earth_clip3.avi http://www.youtube.com/watch?v=nZa5VI_HTHA

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.V.2014 v 23:25

* Je naše Země dutá? Uvedeno ZDE.
* NESMRTELNOST Z NITRA ZEMĚ Uvedeno ZDE.
* Ako sa Zem stane Vnútornou Zemou uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Duben.2015 v 22:39

Články úzce související s článkem: PRISTÁTIE MIMOZEMŠTANA
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Září.2015 v 12:27

* There Is Growing Evidence that Our Universe Is a Giant Hologram - Here.


* A Hollow Earth? - Here.


* Related video: They Are Hiding GOD With The Greatest Lie EVER! - Here.

.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
před 5 hodinami
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
před 5 hodinami
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
před 6 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Progresivní energetické vlny Únor - Květen

Dnes při úplňku se sjednotili brány.Okamžité spuštění Gaia jádra, nyní pracující s novým magnetem, uvolnilo obrovské…Zobrazit další
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info + kódy 18.2.2019 uživatele Ina Obr.
"Třeba jsi ten druhý plamen zrovna ty. -) Protože co se škádlívá, to se rádo má. -) "
včera
Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info + kódy 18.2.2019 uživatele Ina Obr.
"lul zakodovana a zabugovana fewa. Asi by to chtelo dvojplamen :D"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je matematickou jistotou, že peníze nebudou mít žádnou hodnotu a že o ně přijdete a že světová ekonomika již brzo zkolabuje. Jste na nezadržitelné změny připraveni a víte vůbec, co je potřeba? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum) s českým dabingem Uvedeno ZDE nebo ZDE. (Takto to funguje v celém světě, tady i v Česko-Slovensku) * Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum) s českým dabingem Uvedeno ZDE nebo ZDE. * Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum) s českým dabingem Uvedeno ZDE nebo ZDE. "
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k videu uživatele Devi
Náhled

Duch doby: Dodatek Drtivě pravdivý dokument CZ HD

"* Shora uvedený odkaz nefunguje, ale tyto dva následující odkazy fungují. ZDE a ZDE. Našel jsem to pomocí googlu, pod trochu jiným názvem."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Svět po Události uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Důkaz o meziplanetární změně klimatu a blížícím se slunečním pulzu Uvedeno ZDE. ... Multidimenzionální portál solárního záblesku (k čemuž údajně dojde…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Svět po Události

Svět po Události(Článek 177)Pouze tím, že lidé budou žít nějakou dobu v reálné svobodě, bez dluhů, bídy, vykořisťování, manipulace, válek, zločinu, lží, podvodů a velezrady, si plně uvědomí, jaký obrovský pozitivní skok a neuvěřitelnou změnu…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Amerika miluje domky na kolečkách, lidé v nich i bydlí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* What is the world's most advanced off-grid tiny house? Here. * Tiny House Tour in the Mojave Desert Here."
včera
Uživatel Král Králů zveřejnil stav.
"Zdravím. Už desátý den mám hadí sílu ve vyšších čakrach. Určitě v Adžně. V Sahasráře možná. -"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Aveni uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plán Vzestupu - část 1 (Astharovo velitelství via. Erik Klein) uživatele Naren Sahava
sobota
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Plán Vzestupu - část 1 (Astharovo velitelství via. Erik Klein)

Plán Vzestupu - část 1channelováno Erikem KleinemDvojplamen je, dalo by se říct, vaším rovnoprávným či opozitním dvojníkem či dalším aspektem vašeho Vyššího Já. Je to bytost, která je s vámi neoddělitelně spojena, je to bytost, která pochází ze…Zobrazit další
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Příběh o vzniku člověka, který nedokázala vymyslet dokonce ani církev, a to je co říci. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Projekt kompletního odhalení doposud utajovaných skutečností. * Převyšující Majestic (12) film s cz titulky: Above Majestic ZDE. * Full Disclosure Project Expands Focus into New Powerful Arenas…"
pátek

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby