* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

      


2048 Speciální operace, technologie a aplikace MK ultra Aug Tellez

[ Ezoterika ] 2016-12-28

Všech 315 milionů Američanů jsou cílové osoby. Jsou v elektromagnetickém koncentračním táboře, pod neprolomitelnou elektronickou kontrolou mysli.

Existuje tajná vojensko-policejní struktura, která v tichosti ovládá velkou část Ameriky, zejména pokud jde o současné a budoucí plány týkající se vybíjení a řízení populace. Na nejnižší úrovni jsou skuteční policisté a vojáci. Jak mi bylo řečeno, ″každý, kdo nosí pouzdro a odznak, je přímo pod naší kontrolou″ - Northcomem. Na většinu z toho, zejména na špinavou práci, se využívají složky námořnictva a soukromé bezpečnostní firmy ″black ops″. Vše se děje pomocí neuronových frekvenčních zbraní/systémů, které běží na dnes již důkladně dokončených atmosférických topologiích HAARP, ELF vln atd. s nanoboty z chemtrails/aerosolů v okolí subjektu. V širším pohledu jsou Američané (a globální populace) pohřbíváni zaživa ve frekvenčním ohradníku. Dokonce ani ta nepatrná hrstka lidí, kteří byli vystaveni kontrole mysli, například samotní inspektoři nebo většina cílených jedinců, netuší, jak fantasticky pokročilý, rafinovaný a mocný současný systém ve skutečnosti je. Každý může být během několika sekund ovládnut a zcela dálkově řízen, aniž by o tom věděl.

Všichni Američané jsou počítače. Přístup k jakémukoli Američanovi a jeho dálkové ovládání trvá v průměru přibližně pět minut. Totéž zřejmě platí pro Evropany a pravděpodobně (potenciálně) pro většinu světa. Vše lze chápat jako počítačovou síť, kde člověk (mozek a každá jednotlivá buňka těla) je počítač a mysl (a celý biologický systém) je software. Obecná záplata/aktualizace může být provedena u všech, nebo v cílené demografické skupině. Může to být ″záplata″, která vás uvede do jakéhokoli emocionálního stavu, řekněme, že najednou ″prozřete″ a budete zastáncem nějaké ideologie, náboženského přesvědčení, budete mít náklonnost k určitým lidem nebo skupinám, cokoli. Každému by mohla být zaslána aktualizace, která napravuje rakovinu a zabraňuje jejímu vzniku.
To už v podstatě existuje. Stejně tak způsobí rakovinu, infarkt, mrtvici nebo okamžitou smrt. Mohli byste být omráčeni při jízdě v zatáčce.
Poznámka na okraj: manipulátor mi řekl, že u nás není systém zdravotní péče, ale spíše ″management divoké zvěře″. Mnoho cílených jedinců zažívá gang-stalking, kdy se domnívají, že stovky náhodných cizích lidí v jejich okolí, jako je pošťák, jsou tajně placeni vládou nebo jinými subjekty, aby si s nimi zahrávali. Ve skutečnosti je na dálku sledují živí operátoři a kontrolují kohokoli v jejich okolí. Viz scéna s číšnicí ve filmu Faktor ovládání. Lidé se tak snadno nechají ovládnout.

Okamžitá komunikace pomocí umělé telepatie
To se může týkat i aplikací pro sledování gangů. Je to vlastně rychlejší než okamžité. Operátoři, a možná i vy mentálně, podle toho, jak jsou věci nastaveny, existují v časoprostorové bublině mimo náš lineární čas. To dává operátorům čas na sestavení jakýchkoli informací, které vám mohou poslat. Kvantový skok (teleportace) používaný při ″únosech mimozemšťany″ funguje stejným způsobem. Prostřednictvím elektromagneticko-nanotechnologických topologií může být subjekt v podstatě přenesen do laboratoře, testován, opraven, vymyt mu mozek, znásilněn, zaneřáděn, pak poslán zpět v nezměněné podobě nebo pozměněn a nikdy se nedozví, že se vůbec něco stalo, pokud se operátoři nerozhodnou zanechat mu vzpomínku na obrazovce. Takto lze samozřejmě vytvářet a používat klony.

Řízení počasí na mikroúrovni. Blesky a hromy lze řídit. Lze vytvořit vítr a poslat na kohokoli, silný nebo jemný vánek. Lze do něj vložit zvuk. Ovládáno je dokonce i sluneční světlo a tma v místnosti. Mohou simulovat padající hvězdy. Dokážou generovat zvuky střelby.

Zvířata lze snadno zcela ovládat. Kočky, psi atd. mohou být použiti jako špionážní zařízení, stejně tak každý člověk, aniž by o tom věděl. Ptáky lze nechat létat přímo nad vámi, klovat do oken atd.
- Nejhorší ze všeho jsou extrémní ďábelské vědecké projekty, které provádí námořnictvo a další části černých operací vojensko-průmyslového a zdravotnického komplexu s cílem zbavit obyvatelstvo duší a pokusit se ovládnout nebesa. Odkaz na technologii lovců duší. S nacisty tomu také nikdo nevěřil.
- Odebírají nevýslovné duchovní energie různým vysoce spirituálním lidem, a mohou tyto klonované frekvence napumpovat do lidí při bohoslužbách. Stejně tak mohou zcela zabít duchovnost u přirozeně duchovních lidí. Mohou šeptat zprávy do mysli (sluchový kanál). Mohou a BUDOU zastavovat všechny organické, přirozené sny u celé populace a pumpovat umělé sny a noční můry.
- Během 5 minut může být kdokoli ″cílem otevřeného přístupu″. Jakékoli rozhodnutí v podnikání, státní správě, financích atd. může být okamžitě nebo pomalu zcela ovládnuto a změněno. Obrovské dluhy mohou být odpuštěny a dokonce zapomenuty s tím, že věřitel odejde veselý. Ovlivňují zákon nabídky a poptávky (bitcoin, zlato). Vše je otázkou perspektivy v globálním divadle!
- Ve zinscenovaných událostech, jako byl bostonský maraton, střelba atd. si účastníci nedokáží vzpomenout.
- Člověk, z něhož byl udělán hybrid, upravený, je robotoid jako každý kongresman/senátor, prezident atd. Nazýváme je ″Moo Goo Gai Pan″. Kdyby jen věděli, že jsou nesmrtelní! Laboratorní, lidské tovární výrobky. Jak funguje svět v roce 2013? Nejprve trvá 5 minut, než se identifikuje a zaměří poloha člověka a pak se ho zmocní. Všichni jsou samozřejmě již uloženi ve vládních databázích a lze je snadno lokalizovat a sledovat, pokud jsou zajímaví. Jakmile se nějaká agentura rozhodne vás prověřit, pak k vám od té chvíle může mít okamžitý přístup.
- Přidružené skupiny vás mohou také využít jako špehovací/reportážní mechanismus, který jim automaticky předává informace z vaší mysli a z toho, co vidíte kolem sebe. Mohou pak rozšířit síť o další vám podobné (s nimiž se spojujete). Mohou vás skutečně teleportovat do laboratoře a provádět intenzivní výslechy a studie i v průběhu delšího času v jiné umělé časoprostorové dimenzi, odebírat a využívat vaši DNA, duchovní vlastnosti, využívat vás k chovu, provádět na vás operace, aby vás vylepšili nebo poškodili atd. Samozřejmě vás mohou vycvičit v čemkoli, hluboce a mocně vám vymýt mozek a použít vás k inscenovanému státem sponzorovanému terorismu, jako aktéra na místě činu, pachatele a celou akci koordinovat a choreograficky připravit. Dělají to i s policisty a dokonce i s dalšími zúčastněnými vojensko-smluvními pracovníky. Vybrané jednotky/lidé dostanou ″supervojenské″ moo-goo-gai-pan kybernetické vylepšení a jsou vybaveni pro dálkové lékařské ošetření na místě prostřednictvím dálkově dodávané nano-biotechnologie. Celá země a téměř celý svět je nyní pod tímto systémem. Prakticky celá populace si toho nevšímá.

Jedním z mála lidí zvenčí, kteří o tom mají ponětí, je Magnus Olsen. Vnitřní vojenský/vládní personál, který je ″v programu″, je vázán přísahou mlčenlivosti a zcela sledován. Většina nižšího personálu je pravděpodobně z tohoto důvodu pod dálkovým neuronovým monitorováním (RNM), takže pokud by jen uvažovali o tom, že budou mluvit atd., mohou být identifikováni jako hrozba a může jim v tom být zabráněno. Proto se o tom zevnitř nikdy nedozvíte. Jako civilní zdroj nejsem vázán žádnou přísahou, nicméně nedůvěryhodný kromě zasvěcených. Možná už teď je člověk schopen okamžitě vydávat prostřednictvím svých myšlenek přes systém příkazy, aby kdokoli cokoli udělal. Můžete použít svou představivost a převzít je, nebo je nechat řídit jiným zdrojem ze své základny/úřadu.... obchodní rozhodnutí, peníze, sex, cokoli. Jsem si celkem jistý, že moji hlavní kontroloři tuto schopnost buď mají, nebo se jí blíží. Možná budou potřebovat nějaké malé přenosné bezpečnostní zařízení. Představte si ty možnosti uvnitř kasina nebo při Superbowlu, UFC nebo obchodním jednání. Je to systém totálního podřízení a zotročení mas těmi, kdo touto technologií disponují. Satelity jsou součástí síťového hardwaru.

V pokročilých technologiích, které má vláda k dispozici, používá proti lidem křesťanské pojmy týkající se ″Lucifera″ alias ″Antikrista″ a ″Zjevení″
Pokud by Antikrist byl již zde nebo na cestě k moci v podobě lidské bytosti - pokud by byla pravda, že již existuje síť zlých vládních/vojenských/průmyslových komplexů... mohlo by se stát, že by peklo bylo něčím, co je zcela vybudováno a realizováno samotným člověkem. Nemohl by se už nyní nacházet ve vězení, které si krátkozrace vybudoval kolem sebe?
Ďábel je božstvo z nižší astrální roviny, které v podstatě ovládá lidi jako druh plantážního hospodářského zvířete/otroka. V nejlepším případě skrytě splňuje minimální požadavky na dodržování kosmických zákonů tím, že nechává určité lidi řídit lidstvo k jejich vlastnímu zániku, kterým bude úplné vymření s totální sklizní jejich nejcennějšího majetku, jejich duší, přičemž veškerá vlastnická práva připadnou jemu. Používám svou vlastní specifickou definici slova ″luciferiánství″ pro označení celého projektu, který realizuje vojensko-průmyslově-medicínský komplex
- Transhumanistický projekt luciferiánství je snaha člověka stát se ″Bohem″ tím, že zabije vše lidské a božské, a přitom ukradne základní vlastnosti lidské duše, ducha a mysli a vědecky, podvodně, se je snaží využít i zpětně, nevědomky a nakonec ve prospěch ďábla. Běžní lidé nejsou schopni pochopit koncepty živého skutečného a doslovného pekla, které zapadají do běžného křesťanského tématu, a pochopit, že lidé, kteří tyto černé projekty řídí, jsou ″luciferiáni″ navzdory tomu, jak se mohou navenek označovat.
Existují skuteční mimozemšťané, interdimenzionální bytosti, nebeské bytosti a démoni. Šedí, Reptiliáni a Nordici, jak o nich referuje více než 90 procent ″unesených mimozemšťanů″, jsou naprosto falešní. Existují pouze jako hologramy, nejčastěji jako vzpomínky na obrazovce, v mysli unesené osoby, vojenské/vládní laboratorní krysy, která má ovládanou mysl. Navíc se tyto typy falešných ″mimozemšťanů″ častěji zjevují běžným cíleným osobám. Jsou to prostě hologramy používané v procesu mučení, aby se subjekt jevil jako šílený. Pokročilá technologie nového světového řádu nepochází od mimozemšťanů a nikdy nepocházela. Celé téma mimozemšťanů je velmi dobře propracovaný podvod, který slouží jako zástěrka pro únosy a technologie ″působení na člověka″ založené na NSA. Vyšší inteligence hráli roli v lidských vědách a událostech. Ve vládních laboratořích, nepracují žádní skuteční šedí ani reptiliáni. (pozn. uf, ještě že je to z roku 2016.. budu doufat, že je to za námi)

UMĚLÉ DIMENZE (Peklo)
Tajný vojenský komplex vytvořil a používá něco, co se rovná umělým dimenzím. Používají je při kvantových skocích a dalších operacích (viz další témata) Umělá dimenze je člověkem vytvořená oddělená časoprostorová bublina mimo náš lineární čas. Pomocí kvantových skoků lze osobu teleportovat na místo, například do laboratoře, kde je držena x časových úseků, a pak se vrátí tam, odkud byla vzata, s nulovým zpožděním v našem čase. Moderní operace dálkového nervového monitorování a umělé telepatie probíhají také v ″umělé dimenzi″, protože se používá oddělený časoprostor, který je obvykle o 2-5 minut napřed oproti tomu, co subjekt vnímá jako ″normální″ lineární čas. V jistém smyslu se v umělé dimenzi nacházíme právě teď (po roce 2012).

Celý vesmír a všechny božské, laskavé (vzestupné) energie jsou uzavřeny prostřednictvím geoinženýrských programů. Když se subjektu v reálném čase zobrazuje simultánní video v umělé dimenzi, zažívá bilokaci. Obvykle je jim to ukázáno v jejich vlastní mysli nebo vědomí, tj. v jejich ″oku mysli″. Stačí, aby zavřel oči, a vidí svou verzi v jiné dimenzi, pokud se jim to vojenský/vládní operátor rozhodne ukázat. Už jsem to několikrát zažil a může to být velmi děsivé. Mohou vám například ukázat, že jste zneužíváni nebo že jste v situaci, kdy se to chystáte udělat, stejně jako vám mohou v reálném čase ukázat video ostatních. Když je subjekt teleportován do umělé dimenze, může mu tamní personál udělat cokoli. Operátoři si tak mohou hrát na Boha. Mohou na subjektu páchat všechny druhy osobních zločinů, které vás napadnou. Mohou provádět jakékoli studie, výslechy, lékařské operace. Cokoli, jakoukoli činnost, dobrou, nebo špatnou. Subjekt může existovat v čase - prostorové bublině neomezeně dlouho.

Používá se např. když z libovolného důvodu vytvoří zásadní ″novou″ verzi subjektu (moo- goo-gai-pan). U Obamy (nebo dalších umělých loutek) je ″moo-goo-gai-pan″. Adepti, kteří umí vidět auru, obvykle dokáží rozpoznat něco legračního na uměle vytvořeném člověku. Jedním z důvodů pro zásadní novou verzi subjektu je provést masivní vymazání traumatu nebo přeprogramování, aby se ″skutečnému člověku″ vrátila velmi prázdná, klidná mysl a vědomí
- velmi příjemná, funkční lobotomie. Mohou hluboce, mocně filtrovat nebo bránit vyvolání traumatických vzpomínek díky pokročilé neurovědě.

Dalším důvodem je archivace určité vaší verze pro budoucnost, jako zálohování pevného disku. Chcete určité body obnovy. Mohou chtít vaši původní verzi, kterou vždy vytvoří jako první. Byli byste rádi, kdyby ji obnovili a dostali jste se z programu. Ale řekněme, že jste měli nějakou nehodu nebo jste byli použiti pro strašlivou vraždu mandžuského kandidáta. Mohli by vám obnovit verzi vašeho celkového myšlení/vědomí/emocionální paměťové struktury z doby mnohem dřívější, nebo třeba jen o den či dva dříve. Takže si na čin možná vzpomenete, ale nebyla by v tom žádná emocionální bolest a trauma, bylo by to jaksi hypotetické, jako by to udělal někdo jiný. Pokud jde o samotnou vzpomínku, mohou ji udělat velmi vybledlou a vštípit vám pomocí hluboké hypnózy a dalších metod velmi malou touhu se tím vůbec zabývat. ″Něco″ je klíčové slovo, které často používají k popisu toho, že subjekt chápe (nebo absolutně nechápe), proč dělá. ″Bylo to něco, něco se stalo, bylo tam něco″ a pak to subjekt prostě odmítne. Bylo to jen ´něco´.″

MYSLÍTE SI, ŽE SE DOSTANETE DO NEBE?
Luciferiáni chtějí mít možnost uvěznit duše lidí v umělé dimenzi. Zapomeňme na chvíli na koncept nadduše, něčeho skutečně kosmického a nedotknutelného. Mohou si přinejmenším pořádně pohrát s vašimi ´rozšířenými dušemi´ nebo energiemi souvisejícími s duší tím, že vás budou držet uvězněné v jiné dimenzi. Samozřejmě vám mohou způsobit pekelné zážitky, když vás tam uvězní. Může existovat několik způsobů, jak vás mohou držet po neomezenou dobu. Člověk může být v kómatu, klon. Další může být v nějaké holografické podobě, alespoň částečně. Mohou tam také udržovat vaši skutečnou živou verzi a udržovat vás živého, zdravého a mladého. Jediná podmínka jejich umělé říše je elektřina. Slovo ″věčný″ ve skutečnosti platí jen dokud je elektřina zapnutá.
″Duchovní říše″ je poslední hranice. V trojrozměrném světě se můžete dostat jen tak daleko. Jak moc se lidské tělo liší od ostatních savců? Inteligentnější ´transhumanistické´ elementy ve vládě si pravděpodobně již před nějakou dobou uvědomily, že lidé jako takoví jsou pravděpodobně svým způsobem na konci svého kolektivního životního cyklu. Technologie překonává třetí rozměr. Fyzické tělo je neohrabaná trojrozměrná nádoba. Odkud se lidé vzali? Kam jdou, když zemřou? Projekt lidského genomu a projekt mapování mozku, který již byl proveden.

Obamova iniciativa je jen zástěrkou pro pomalé odhalování toho, co už bylo uděláno. Lidé, kteří řídí svět a svou odštěpeneckou civilizaci, vytvořili projekt duchovního světa, aby prozkoumali, využili a zužitkovali vše, co je možné s ″posmrtným světem″. Námořnictvo má zájem využívat energie duší ostatních k cestování do nebe a jiných duchovních sfér. Intenzivně to studují. Ke komunikaci s mrtvými využívají Hvězdná semínka. Duchovním lidem skutečně úspěšně ukradli velmi názorné, skutečné nebeské vize spojené s andělskými sférami. Dokážou je ukrást, uložit a zabránit dotyčnému, aby k nim měl duchovní cestou ještě někdy přístup. Mohou jedince odduchovnit. Už jen v tomto ohledu mohou člověku ukrást duši. Vzpomeňte si na příběhy spojené s prožitky blízké smrti (NDE), příběhy o andělech, andělech strážných atd. Ve skutečnosti tato konkrétní skupina námořnictva využije vysoce duchovní subjekt ke komunikaci s andělem strážným a požádá ho, aby se za něj přimluvil v určitých záležitostech, nyní i v budoucnu, a to ve směšně strukturované falešně-benevolentní podobě. Subjekt to nedělá z vlastní vůle. Jsou uneseni způsobem, který můžete vidět v mnoha sci-fi filmech, a jsou k tomu zcela řízeni. Vědci a lékaři, kteří spolupracují s touto skupinou speciálních operací námořnictva, provedou na subjektu skutečné NDE, přejdou na ″druhou stranu″ a sledují jeho ″duši″, bio-duchovní- zpětnou vazbu a komunikují se subjektem. Ptají se ho, koho a co vidí atd. Použijí kvantové skoky nebo možná klony, aby přivedli do nemocnice/laboratoře blízké členy rodiny nebo přátele a nechali je stát kolem lůžka subjektu. Budou mít za úkol utěšovat subjekt, zatímco se nachází ve skutečné nebo simulované smrti. Skutečně vás kvůli tomu zabijí, a přivedou vás zpět. Rodinní příslušníci subjektu požádají subjekt, aby si promluvil například s ″dědečkem″ nebo třeba se slavnou historickou osobností a pokusí se jim předat informace, pokud se provádí nějaká operace cestování časem nebo změny časové osy. Skutečný pohyb subjektu v časoprostoru je ve skutečnosti viditelný a sledovaný týmem. Vypadá to jako nekonečné bílé moře, v němž subjekt dělá obrovské skoky. Subjekt se probudí (je přiveden zpět) extrémně dezorientovaný a rozrušený, vyvedený z míry.

V tandemu s nimi lze použít i více než jeden subjekt. Subjekt si může uchovat více než jen vzpomínku na obrazovku; může si skutečně pamatovat událost a vidět další subjekty, které byly poslány napříč ´časem´ spolu s ním. Zážitek je téměř jako závod, kde se soutěží s druhým subjektem. Označili byste to za smrt bez jakékoli duchovní složky, jakési tupé, bezmocné vědomí naprosto ztracené v nemocné prázdnotě. Přezdívají tomu ″králičí hop″. Není zde jasné bílé světlo spojené s přechodem. Je to znepokojivý, statický typ bílé, protože chybí lepší popis. Celkovým cílem misí NDE je kromě studií také změna časových linií. To se může dotýkat i využití daného subjektu v budoucích operacích, například ve světových válkách a jiných velkých katastrofách, kdy je třeba vyvinout extrémní ″gradační″ úsilí k provedení jakýchkoli úkolů, včetně operací v postapokalyptickém prostředí. Příkladem mohou být operace po jaderné válce. Také uvedli, že jsou v umělých časových liniích blízko tomu, aby mohli přistupovat k lidem z organických časových linií. Nevím, jestli je to skutečně pravda, ale je to cíl. Jsou sebevědomí a ambiciózní.

Mohou využít subjekt a pokusit se zpětně zachránit někoho při autonehodě, aby se probudil v místnosti plné přátel nebo něco podobného, místo aby skončil v nemocnici nebo mrtvý. Topsy Turvy je interní termín používaný pro případ, kdy někoho ´převezmou´, což znamená, že ho kvantově přeskočí na místo, kde provádí aktivitu. Mohou to udělat komukoli a kdykoli. Na dálku donutí subjekt, aby se zhluboka nadechl, a když vydechne, je přenesen.

Vraťme se k využití luciferských/umělých dimenzí k archivaci lidských energií, jako jsou mysli a duše. Teoreticky je možné, aby miliony lidí byly jedním zásahem nebo postupně převráceny a aby jim byla odebrána duše (nebo duchovní podstata), stejně jako VŠECHNY energie, tj. devické/aurické tělo, mysl/vědomí a samozřejmě i jejich celkové biologické tělo až do každé buňky. Hlavní věcí, kterou je třeba vzít v úvahu, je odcizení duše a mysli. Když to udělají, nazvou vás ″novým″ nebo ″nikým″.
- což znamená, že vy, kteří sedíte na svém gauči, jste nově stvořeni a už nejste duchovní, ale spíše jakýsi umělý druh bez duše. Ve svém zařízení mají vaši duchovní, vnímající verzi. Vzpomeňte si na frázi ″Ďábel chce tvou duši″? Možná se to již stalo mnoha a mnoha po celém světě. Nebudete mít ani tušení, že se to stalo. V podstatě jste všichni počítači v bezdrátové síti zvané Země, a prostřednictvím satelitů, HAARP a ELF vln lze kohokoli, část kohokoli (např. duši a mysl) snadno unést a uložit ve vládní laboratoři/zařízení. Lidé jsou plní nanobotů, které se kolektivně sestavují a spolupracují, aby z člověka udělali potenciálního robota.

Co bude následovat? Mohou si vyměnit duše/duševní energie, osobnosti, mentální ostrost a schopnosti? Mohou z mas lidí udělat prázdné nádoby a obdařit se jedinečným bohatstvím, které ukradli veřejnosti? Mohou negativní, černé energie vypustit zpět do široké veřejnosti? A co udělají s archivovaným ″vámi″, vaší ″duší″ v jejich luciferiánských dimenzích? Mohou vás poslat pryč (archivovat vás) ve stavu blaženosti nebo stejně tak ve stavu utrpení, extrémní bídy, budou-li chtít. Je to tak snadné. Myslím, že jsme právě definovali umělou verzi nebe a pekla. Mohu vám říci, že lidé, kteří to dělají, jsou ZLÍ. Na nebe bych nespoléhal. Existují badatelé, kteří se dozvídají více o ´satanských supervojácích´, jak nás nazývají. Mluví o ″jiném místě″ jako o jakémsi jiném Nebi/Pekle. To, o čem mluví, je vládní/vojenská umělá dimenze, ale nevědí o tom. Mimochodem, právě sem jsou odváženi falešní ″unesení mimozemšťany″. ″Unesení mimozemšťany″ jsou ve většině případů jen oběti ovládání mysli, laboratorní krysy, kterým v mysli uvízla vzpomínka na obrazovku jako chytrá krycí historka.

Mohou vytvořit více vašich instancí ve sdíleném časoprostoru. Tato skupina speciálních jednotek námořnictva znásilňuje spoustu unesených žen. Mají k nim plný přístup a nic není prokazatelné. Mohou vytáhnout téměř kohokoli, koho chtějí. Každý, kdo o tom veřejně promluví, pokud o tom vůbec ví, je označen za duševně nemocného. Jak je uvedeno v prvním dokumentu, všech 315 milionů Američanů je fakticky cílovými osobami. Jsou to jen bezradné ovce. Žijí v elektromagnetickém koncentračním táboře. Každý člověk na této planetě je již nastaven a jedinečně identifikován podle své DNA jako anténa. Jste bezbranní. Většina vojenského personálu NWO ´spec ops´, který má přístup k systémům ″lidských účinků″, je vyrobena pomocí kybernetiky a dostává nejmodernější lékařské vylepšení. Jedná se o Luciferiány, ne o běžnou armádu, námořnictvo, námořní pěchotu, letectvo nebo jakékoli jejich speciální jednotky. Mluvím konkrétně o hlubokých černých jednotkách NWO, které fungují spíše jako paravojenská tajná policie. Nepředstavujte si jen nějakého Darth-vaderovsky vypadajícího chlápka s M-16. Obvykle se oblékají do běžného oblečení a byznys obleků. Většinu odporné bojové práce dnes dělají zpoza počítače. Kousky kybernetických a DNA vylepšení nepozorovaně protlačují k některým řadovým vojákům, kteří mají dostatečně vysokou hodnotu (dnes i veřejně, byť skrytě, a plošně... že by šarže 4?) Luciferiánské/transhumanistické vojáky-policisty, kteří jsou znovu vyrobeni (jako já), lze brát přesně jako agenta Smithe z filmové série ´Matrix´.

OVLÁDÁNÍ MYSLI A TOTÁLNÍ KONTROLA NAD LIDSKÝMI SUBJEKTY
Základní informace v prvním dokumentu pochází z mých zkušeností, z věcí, které jsem se naučil pod vedením ředitele programu MK-Ultra, v němž jsem uvězněn, a dalších vrcholných kontrolorů. Nic z toho jsem nechtěl zveřejnit. Dělá se to pod jeho vedením.
Jak poznat, že jste ovládnuti dálkovým ovládáním?
1. Tím, že vás nutí zívat nebo náhle silně kýchnout.
2. Subjekt se může přistihnout, že si protírá oči.
3. Mohou být náhle velmi ospalí. Mohou se také pomalu nenápadně stát ospalými. Dobrým příkladem je, když jsou na cestě domů. Když pak dorazí do svého okolí, mohou začít být unavení a cítit se téměř jako vy, když se probudíte z příjemného hlubokého spánku. Představa spánku může být lákavá a jejich tělo po něm touží.
4. Dotyčný se pravděpodobně bude cítit tak trochu hloupě, klaunsky. Zpočátku se mohou cítit zmateně. Najednou budou ´vidět věci z jiného úhlu pohledu´, ″změní názor″ na nějakou věc, začnou vidět a sympatizovat s pohledem někoho jiného, i když je hluboce odlišný a je to někdo, koho nesnášejí. Operátor ovládání mysli může pokračovat ve ″vnucování″ myšlenek a pocitů dotyčnému nebo ho ″nasměrovat″ určitým směrem.
5. Může pokračovat v něčem opravdu iracionálním a rozhodnout se, že potřebuje někomu ´ukázat, co ví´.″ (pozn. skvělý popis ukecané ženské, dostali mě...)
Otupělý robotický stav subjektu. Nezáleží na tom, jestli má subjekt IQ 160. Kontrolor řídí jeho myšlenky a emoce přes jejich, zcela je nahrazuje a zcela je řídí v dokonalém skrytu. Pro kontrolora jsou jako naprostí idioti. Pokud se kontrolor rozhodne, že subjekt má být na den uspán nebo silně neurologicky změněn, může se probudit ze spánku a být ve výše popsaném stavu, kdy jeho tělo stále touží po spánku. Mohou se mylně domnívat, že jejich mysl je jasná a svěží, protože se dobře vyspali, ve skutečnosti jsou však částečně lobotomizovaní, ale funkční a v dobré náladě. Opět si představte probuzení z dobrého spánku. Je to nálada spolu s neuspořádanou, ale nemyslící hlavou, která je prázdná. Mohla by být spáchána falešná světová válka nebo přírodní katastrofa či meteoritická bouře, invaze mimozemšťanů atd. a celá populace by se mohla dostat do tohoto stavu a/nebo do směsi jakéhokoli jiného stavu včetně vytržených duchovních, nevýslovných pocitů Hvězdných semínek. Nežádoucí osoby (chátra) by mohly být účinně zabíjeny a všichni ostatní by se prostě řídili přesně danými pokyny, byli by to naprostí roboti. Takový je plán. Tábory FEMA a hrozba přepadení se zbraní v ruce jsou sice reálné, ale slouží spíše k odvedení pozornosti. Zbraně jsou vtip.

Způsoby, jak čelit elektronickému ovládání mysli
Noví nanoboti jsou často vnuceni subjektu, když je ovládán určitým agentem. Pokud je někdo zpřístupněn poprvé, je tomu tak vždy. Provede se to, když je, jak bylo uvedeno výše, přinucen zívnout, vzdychnout nebo kýchnout nebo se prostě nadechnout víc než obvykle a zadržet dech o malinko déle, prostě zdravý nádech. Jak již bylo řečeno, často jsou tito nanoboti napojeni na jednotlivé agenty. Agenti se někdy mohou dostat do konfliktu a jeden může vykopnout druhého tím, že subjekt donutí kýchnout. To se může stát mezi konkurenčními agenturami, například u politika během projevu. V závislosti na systému ovládání mysli. Můžete agentovi způsobit extrémní bolest, pokud nahodíte velmi hlasitý zvuk, drtící statickou elektřinu se sluchátky na uších a budete mít pevně zavřená ústa a omezíte dýchání nosem na krátké pravidelné nádechy, aby se nemohl dostat ven. Pokud máte podezření, že vás někdo přebírá nebo právě přebral: Zkuste se přimět ke kýchnutí. Chyťte se za nos kapesníkem a snažte se vysmrkat co nejvíce hlenu. Může pomoci i vykašlávání. Jiné způsoby: Vyměňte si sliznici za sliznici, která je v pořádku: Pokud jste již pod neurologickou kontrolou, zkuste se dostat do intenzivního prvotního stavu, zejména do stavu hněvu. Křičte, dupejte, bouchejte. Buďte zlí. Nadávejte. Probuďte v sobě tu nejzlejší stránku. Pomůže vám fyzické cvičení, zejména venku. Pomohou i dlouhé jízdy autem. Musíte rozbít frekvence ve svém nitru a okolí. Pomůže vám intenzivní vystupování. Být klidný a meditativní se ukáže jako užitečné pouze tehdy, pokud se od vás odkládají. Pak se znovu spojíte se svým pocitem sebe sama.

Umělá telepatie, dálkový neuronový monitoring
Pokud jste mučeni umělou telepatií, mluvte nahlas sami k sobě (ne však v přítomnosti ostatních). Také se pusťte do hovoru s manipulátorem (manipulátory), který (kteří) s vámi mluví. Ptejte se jich stále dokola, jak se jmenují, kde se nacházejí atd. Pokračujte v tom. Vždy opětujte palbu palbou, buďte extrémně osobní, hrubí a zlí. Zeptejte se jich na jméno jejich nejstaršího dítěte nebo naposledy zemřelého příbuzného, pokud se vás snaží ponížit a traumatizovat tím, že používají vaši rodinu. Snažte se rozdělit a ovládnout, poštvěte je proti jejich nadřízeným a kolegům manipulátorům. Zahrajte si proti nim na hodného a zlého policajta. Pokud vím, každý, který přežije, je zlý a brání se. Ti hodní to nepřežijí. NESEĎTE tiše a nenechte elektronické luciferiánské krysy, aby vám řádily v mozku a přiváděly vás k šílenství. Mluvte s ostatními. NEMLUVTE o mučení s lidmi, kteří se o to nezajímají, pokud nechcete nakonec přijít o přátele, rodinu, práci a také skončit na psychiatrii. Mějte zapnutý bílý šum, statický šum AM rádia je dobrý a může způsobit operátorovi brány Syntelu skutečnou bolest, zejména pokud ho zesílíte. Pamatujte na výše uvedenou techniku, jak nenechat uniknout nanobota (nanoboty), na kterého je napojen hlavní agent brány ″posluchač″. Je pravděpodobné, že vás sledují každou vteřinu. V závislosti na systému, pod kterým se nacházíte (RNM), také vidí přesně to, co vidíte vy. Můžete sledovat co nejvíce rušivého obsahu věcí, které je znechutí (ale ne vás). Ať už to funguje jakkoli. Prostě se na to znecitlivěte a dívejte se na to nenuceně, často a nepředpojatě. Krycí historky o tom, že NSA odposlouchává telefonní linky, jsou k popukání. Je to jako kdyby se Charles Manson přiznal ke krádeži v obchodě. Kdokoli z tajné policejní/vojenské struktury může vidět, slyšet, prožívat emoce, všechno o vás do neskutečných detailů. Mohou sledovat tlukot vašeho srdce, rozpínání vašich plic, vidět vás v koupelně, v ložnici, kdykoli. Říká se tomu ″totální přístup k cíli″.

Komunikace pomocí umělé telepatie
Doporučuji, abyste se NENAUČILI vnitřně komunikovat pomocí tohoto ZLÉHO, nepřirozeného protokolu. Mohou se vás to pokusit skutečně naučit. Pokud to chcete dělat, děláte to tak, že své myšlenky nasměrujete do slov nebo obrazů a tlačíte je dolů, dovnitř do hlavy a dále dolů, jako by byly ´nacpány´ do zadní části krku. Přesný opak toho, jak s lidmi mluvíte verbálně, fyzicky. Trvá to několik měsíců, ale zjistíte, že se to naučíte. Vyvíjíte si při tom nové nervové dráhy. Znovu varujeme: naučit se to může být obrovská chyba. Pravděpodobně si budete přát, abyste nebyli schopni komunikovat se svými trýzniteli. Na základě rozkazu zveřejňuji tyto podrobné provozní informace o vnitřní komunikaci prostřednictvím umělé telepatie.
Dialogové vzorce mozku jsou rozděleny na levou a pravou sféru.
- Když se podíváte dolů, hlavu vám zaplaví buď skutečné, nebo falešné vnucené podvědomé myšlenky. Obvykle jsou negativní. Pohled dolů vyvolává negativní myšlenky. V tomto systému tomu tak je. Systém RNM používá řeč těla. Dialog probíhá buď v levé, nebo v pravé části mozku, nebo to tak cítí.
- Slovní spojení na levé straně je standardně vždy nepravdivé, pokud není pošeptána věta ´někdy je levá strana správná´. Totéž platí pro pravou stranu.
- Když dostanete zprávu o výjimce ´někdy je levá/pravá strana správná/špatná´, obvykle v souvislosti s něčím důležitým, co se vám snaží sdělit, s nějakým zrnkem pravdy nebo tipem, který se vám snaží podstrčit. Pokud jste nějakého typu, dostanete od manipulátorů tuny dezinformací, ale téměř vždy můžete věřit tomu, že ″někdy výjimka″ je pravda.
- Levá strana hlavy je standardem pro nadbytečný text. Pokud s vámi mluví hodně, nebylo by možné, aby se každé slovo střídalo zprava doleva, takže levá strana je běžným kanálem pro běžný dialog. Dalším typem výjimky je situace, kdy je důležité každé slovo věty na levé straně. Když se to dělá, je to ekvivalent toho, že slova jsou v textu tučně, jsou jakoby zvýrazněna, aby se naznačilo, že mají být všechna konsolidována na levé straně. Stále se však může jednat o nepravdivé tvrzení. Může být ale také pravdivé. Jen je to celé na levé straně.
- Agent může maskovat slova tím, že je překrývá jinými slovy a také tím, že se rozkročí na středové čáře, snaží se přecházet sem a tam a vytváří zmatek pomocí synonym a antonym. Také si může pohrávat s časováním. Téměř okamžitě po vyslovení slova jako ″Ano″ na levé straně, které by znamenalo ″Ne″, pokud by bylo zdůrazněno jako slovo na levé straně, mohou říci ″Ne″, které by znamenalo ″Ano″. Mohou při tom také přidat nádech zmatenosti, takže není snadné poznat, o které slovo se jedná. Pokud si však větu pomalu přehrajete a rozeberete, můžete na to přijít.
- Komunikace může probíhat prostřednictvím vibrací z jakéhokoli zdroje. Mohou probíhat z jakéhokoli konzistentního zvuku ve vašem okolí. Cvrčci cvrlikající za letní noci mohou být použiti jako médium pro komunikaci s vámi. Zvuk může opakovat ″jsi idiot″ nebo ″blbec″ pořád dokola atd... nebo něco pozitivního. Prostředník může také řídit komunikaci mezi levou a pravou stranou tím, že vás přiměje mírně drkotat zuby, třít nebo škrábat sebe nebo nějaký předmět, poklepávat nebo se třít nohou; prakticky jakýmikoli hmatovými nebo sluchovými podněty.
- Subjekt bude vyslýchán tichým maskovaným hlasem s otázkou ´řekni mi, kdo jsi?″ nebo podobnou otázkou. Opět to často zamaskují další hlasy a vibrace-komunikace probíhající nad ním. Mimovolně se vám v mysli vynoří věci související s tím, na co se ptají.

Způsoby, jak tomu čelit (bránit):
Ptejte se zpětně. Použijte výše popsané techniky protokolu Syntel, pokud si hrajete na to, že se to skutečně naučíte, nebo jste se to již naučili. Pokud ne, mluvte slovně nahlas. Nesnažte se mluvit zpět v duchu, pokud to neumíte. Důležité je, že pokud používáte tento specifický protokol umělé telepatie, chcete položit otázku zpět pomocí kombinace pravolevého vzoru. Na levou stranu položte klíčové antonymum nebo negující slovo. Příklad: Pravá strana: ″kdo ti to řekl?″ Levá strana: ´zmlkni´ Pravá strana: ″o nás?″.
Opakujte to. Můžete také opakovat matoucí fráze ve stylu Clintonové (pozn. kecat nesouvisející kraviny a obracet význam). Přitom si nedělejte starosti s protokolem levé a pravé strany. Prostě to řekněte buď nahlas, nebo vnitřně přímo. Snažte se vlastně nepřemýšlet, jen zapojte obě mozkové hemisféry do jakéhosi zápasu. Vyšetřovací složka se vás vždy bude snažit přimět, abyste se podívali dolů a doleva - typický oční pohyb pro vzpomínání na minulost. Zkuste se tedy podívat doprava. Pokud ucítíte, že váš vnitřní mentální hlas začíná odpovídat na otázku nebo náhle vizualizuje, přemýšlí o správné odpovědi, držte si ruku na ústech nebo na nose. To je řeč těla pro lhaní. Experimentujte také s třením prstu přes štěrbinu mezi horním rtem a nosem (oblast kníru). Možná budete chtít držet ruku nad nosem a kolem úst a také těkat očima kolem, abyste působili, že něco skrýváte, pokud z vás vytáhli pravdu. Nejsem zdaleka odborník na toto téma. Přesto je téměř nemožné vyhrát. To, co hledají, vždycky vyjde najevo, zvlášť pokud jste po nějaké době paranoidní nebo jen unavení atd. Stejně z vás dostanou všechno, co chtějí, když usnete. Mysl nemá žádný firewall. Omlouvám se. Ale jedna věc. Pokud je subjekt nevyspalý a trpí psychickým poškozením/mučením, pak je to případ ″odpad dovnitř/odpad ven″. Systém nebere v potaz, že mysl subjektu může být totální troska s četnými paranoidními dvojsmysly a komplexy typu ″ohrožení″.

Poznámka na okraj. Existuje něco, čemu se říká ″taška do auta″. Umí ovládat veškerou hudbu v autě, obchodě, kdekoli. Mohou vám pustit jakoukoli skladbu nebo reklamu. Může také rozpohybovat věci ve vašem autě, například ozdoba zavěšená na zpětném zrcátku se může začít hýbat, aby upoutala vaši pozornost.

Odraz duše
Dotazování na duši Jedním z nejzvrácenějších a největších porušení Boha a božství, skutečného Kosmického zákona, je krádež a/nebo znásilnění duše, které lze provést v reálném čase na jakémkoli jedinci prostřednictvím technologie lapače duší. Luciferiánští kontroloři ve vás mohou vyvolat hluboký silný zážitek podobný déjà-vu a napojit se hluboko na vaši duši. Když to udělají, obvykle se vybaví hluboká vzpomínka z dětství, něco vzácného a posvátného, co už ale není soukromé. Vládní nebo vojenský agent černých operací se k ní může kdykoli dostat a vzít si ji do svých špinavých ″rukou″. Mohou to být hluboké silné láskyplné vzpomínky na rodinu z doby, kdy jste byli dětmi, nebo na někoho blízkého, včetně jednoho z vašich vlastních dětí. Může jít o mrtvého příbuzného nebo blízkého přítele, který je nyní možná strážným andělem. Při svých operacích mě nechávají komunikovat se strážným andělem, a také se snaží mapovat jakýkoli druh duchovní komunikace se zemřelými příbuznými a dalšími. Mohou mít subjekt v ´obleku´ z nanobotů, zcela obklopený silovým polem. Mohou vás duchovně odříznout, pokud chtějí, nebo vám stejně tak umožnit mít duchovní zážitky, ale zachytit o tom všechno, aury, vnitřní hlasy a obrazy, nevýslovné pocity atd... Pak to studují a zpětně upravují, snaží se to replikovat. Kopírují příslušné frekvence, aby u jiných lidí vyvolali falešné duchovní zážitky jako druh ″povznesení″ a falešného duchovního probuzení. Luciferiánští dispečeři ze speciálních jednotek námořnictva mohou tyto duchovní odrazy duše vyvolat ve velmi nevhodnou dobu, kdykoli se jim zachce. Dále vám mohou přehrát vaše vlastní odrazy duše a duchovní zážitky, které vám ukradli. Zážitek je velmi dobrou kopií, ale falešnou. Nejcennější soukromé, duchovní dary života jsou ukradeny, zcela ukradeny. Mohou vyvolat hluboké silné, zraňující vzpomínky, které se dotýkají vaší duše, ve chvílích, kdy byste měli být radostní. Rovněž ozbrojují vaše duchovní prožitky, které kradou. Zřejmě katalogizují esence duše lidstva, duchovní frekvence. Dokážou vzít kombinace frekvencí duše, mentací a emocí a smíchat je stejně jako hudební ´sampling´. Tyto speciálně namíchané frekvence hodlají použít proti jiným konkurenčním frekvencím.

Je nepravděpodobné, že by došlo k další velké válce, ale pokud k ní dojde, bude se odehrávat mezi frekvencemi a budou v ní použity neurologické zbraně s řízenou energií. Paradoxně jsou tyto zbraně zakázány mezinárodními soudy a Ženevskou konvencí, ale Spojené státy a další země je beztrestně používají proti vlastním občanům. Právě teď probíhá tichý holocaust proti mnoha nejlepším lidem Ameriky. Mnoho lidí je mučeno, aby spáchali sebevraždu nebo byli umístěni do psychiatrických léčeben. Novodobé ″revoluce″ (arabské jaro) a finanční restrukturalizace (vzpomeňte si na hrozící kolaps zemí, který se nikdy neuskutečnil), na hrozící finanční krizi, okupace, stejně jako na masovou střelbu nebo bombové útoky).

CHEMTRAILS
Používají se především k ovládání mysli. Používají se hromadně i lokálně jako ″programové″ prostředky na širokou veřejnost při eugenických kampaních a obecné konfiguraci a údržbě lidí. Lze je použít i lokálně k ovládání nebo úpravě libovolného počtu subjektů. Ve skutečnosti lze chemtrails považovat za firmware, který je bleskově zapsán do lidí (bio-počítačů). U nanotechnologií se používají ve velké míře. Totéž platí pro HAARP. Chemcover/trails poskytují základní médium, jehož prostřednictvím lze na lidských subjektech provádět nesčetné operace ve zlém i dobrém. Falešné mraky - náhle se objeví, vytvořené téměř ze vzduchu. Mají kovově stříbrný lesk. Mohou také rychle zmizet. Inženýři se ve vytváření přirozeně vypadajících chemtrails a pokrývání celé oblohy výrazně zlepšují. Z nějakého důvodu, možná jen pro zábavu, rádi stále dělají chemtrails ve stylu starých vzorů. Obvykle, jak vidí každý, kdo není slepý, obloha je jedna elektromagnetická polévka, je to hnus. Celé tohle téma je v tuto chvíli tak do očí bijící, že není moc co odhalovat. Epidemie cukrovky je způsobena tím, že lidé jedí-pijí z plechovek/hliníkových konzerv. Kovy v atmosféře mají vliv na hliníkovo-kovové plechovky, které způsobují cukrovku. Bylo mi řečeno, že to není záměr a že se pracuje na nápravě.

ČERNÁ PSYCHIATRIE
Vytvářejí děsivé jasné noční můry. Uvedou vás do stavu spánku nebo počkají, až se do něj dostanete sami. Když spíte nebo se právě probouzíte, provedou hypnózu ve stavu hlubokého spánku. Začnou tím, že použijí klíčová slova ″vezmi mě zpátky...″. Požádají vás, abyste se vrátili do určité doby v dětství nebo třeba do jiné doby. Obvykle začínají dětstvím, pravděpodobně proto, aby obnovili nějaký druh důvěry mezi nimi (zvláštní přítel nebo postava nahrazující rodiče) a alter osobností, kterou do vás naprogramovali. Během tohoto procesu vás mohou ″vzít hlouběji″ ... to je standardní hypnóza, ale s elektronickým ovládáním mysli je mnohem jednodušší a silnější. Jako sjíždět výtahem níž, hlouběji. Pak vás nechají začít v příjemném prostředí, ukáží, že to má dvě strany. Je tam dělící hranice. Na druhé straně jsou negativní věci. Pak z toho udělají noční můru, kde se objeví hrozné věci, situace a lidé z té špatné strany. Necháte se tam zlákat a skončíte v extrémně znepokojivé situaci. Milované osoby se mohou proměnit ve zlé, zvrácené postavy. Mají opravdu rádi vraky aut. Dokážou ve vaší mysli vytvářet v reálném čase lucidní situace, které jsou děsivé. Můžete jet v autě jako dítě s rodičem, který usne .... ve vaší mysli se mohou odehrávat strašlivé sexuální zločiny.. Mohou vytvořit lekci klacku a mrkve. Od příjemného k noční můře. Za nežádoucí chování, včetně pouhých myšlenek, hrozí následky nočních můr. Vytahují postavy, prostředí, celou emocionální a mentální krajinu z nejhlubších zákoutí vaší vlastní mysli a duše. Stále vymýšlejí nové formy psychotronických můr, nové formy teroru. Mohou vás udržet v polobdělém stavu a nechat noční můru pokračovat. Může to takhle trvat zdánlivě dlouho, třeba 5 až 15 minut... člověk to pořád prožívá ve své mysli tak skutečné. Mohou mít kolem vás silové pole, které tomu dodá vibrační účinky. Hluboko v temném koutě své mysli můžete prožít vzpomínku v děsivém prostředí, kdy bojujete o život. V polobdělém stavu nevíte, že je to noční můra, prožíváte ji ve své mysli, jako by byla skutečná. Proti zhroucení dostanete nějakou neurologickou magii.

Přeprogramují mozek tak, aby postupně vymazal vzpomínky na to, co se právě stalo, a měl uměle dobrou náladu. Mohli by z vás udělat moo-goo-gai-pan polobotomizovanou-šťastnou dutou hlavu a k tomu vám dát vyrýsovanou postavu a sundat pět kilo. To se dělá jen tehdy, když má agentura (obvykle MILAB), zájem na tom, aby člověk ještě chvíli žil a fungoval, jinak nechá psychické poškození jen hnisat a prohlubovat se. Obvykle po probuzení z noční můry s ním manipulátor mluví, aby mu to pořádně natřel. Silové pole přidá vibrace a další efekty. Kolem subjektu mohou vytvořit holografické obrazy - třináctimetrový ″reptilián″ u postele. Pachatelé vás mohou probudit ve stavu naprosté hrůzy. Pokud se snažíte uniknout pomocí stínění, například spíte ve faradayově kleci či autě, mohou vás probudit skutečným trojrozměrným pocitem, že se stěny kolem vás prudce otřásají a uzavírají. Varianty nočních můr jsou omezeny pouze představivostí sadistické mysli mučitelů. Jsou to luciferiáni. Mnozí z nich jsou pedofilové. Téměř všichni z nich jsou násilníci. Někteří si mohou říkat třeba ″znovuzrození křesťané″. Luciferiáni jsou ti nejsadističtější a nejzlejší psychopati, jací kdy na této planetě existovali. Někteří z nich mohou být donuceni, vydíráni, ale existují základní skupiny, které se mučením dlouhodobě živí.

Představa, že hypnotizovaný subjekt podvědomě nesouhlasí s nemorálním v elektronicky navozené hypnóze neplatí. Bude slepě věřit a dělat vše, co se mu řekne.

Přináší myšlenku nové Země, kde je ale veškerá hmota součástí globálního, dálkově řízeného systému - aplikační programové rozhraní. Elektromagnetické vězení člověka s přeludy a klonovanými a falešně umělými frekvencemi/energiemi jsou vším, co postlidé zažívají. Kosmický Vzestup do vyšších dimenzí byl skutečný. Malý počet lidí v mocenské struktuře to ví. Nyní je to zablokováno. Sluneční energie je pod záminkou nápravy globálního oteplování značně blokována.

Byl jsem instruován, vlastně mučen, abych tento dokument zveřejnil a vytvořil si tak vlastní rozsudek smrti. Na veřejnost mít vliv nebude, protože ho buď nebudou číst, nebo mu neuvěří.

Zdroj: https://augtellez.proboards.com/thread/29/navy-seal-disclosure

        

Zobrazení: 258

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby