* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Prorokované obrovské katastrofické scénáře se již konat nebudou !!!

To znamená, že proroctví Nostradama, Edgara Cayceho, palmových listů aj. již nejsou a nebudou aktuální, z důvodu, že tato planeta již nyní, tedy před rokem 2012, zvýšila své frekvence natolik, že v sobě již nejen ukotvila frekvence páté dimenze, ale díky pomoci pracovníků světla, již zvýšila frekvenci svého jádra (svého osobního vědomí) ze zhruba necelých 8 herců za sekundu na více jak 11 Hz.

Protože již dostatečné množství lidí (pracovníků světla) dosáhlo tzv. stavu probuzení, tak dochází k tomu, že se už začíná měnit i KOLEKTIVNÍ vědomí lidstva celé planety. Z toho důvodu se začínají probouzet i ostatní obyvatelé, neboť díky změně kolektivního vědomí lidstva se z podvědomé úrovně existence postupně mění i vědomí (čili smýšlení, chování a jednání) všech ostatních. Tím dochází k tomu, že se do páté dimenze postupně transformuje nejen CELÁ tato planeta (nikoliv pouhá její část), ale NAPROSTO vše co na ní a uvnitř ní je, a nejen to.

To znamená, že 21. 12. 2012 (v nulovém bodě a čase), tím mnohde zmiňovaným "očkem jehly" (čili galaktickou červí dírou) projde nejen CELÁ tato planeta (respektive její zbývající část) a celá sluneční soustava, ale i naprosto všechny bytosti, které v této sluneční soustavě v tento moment stále ještě budou.

OVŠEM, přes tento nulový bod, vstup do hyperprostoru (ve kterém se po dobu pobytu v něm vše rozloží na pouhé frekvence osobního vědomí) se každý jedinec charakterem svých osobních frekvencí (které tvoří projekční a gravitační pole) promítne do takového vesmíru a takového světa, se kterým bude svými osobními frekvencemi souznít.

Není ale vůbec čeho se bát. Všichni ti z vás, co jsou a budou v podstatě charakterními - dobrými lidmi a jsou a budou s touto planetou emocionálně spjati (to znamená, že ji mají rádi), ti nemusí mít vůbec žádný strach, že by se do pozitivně polarizované, čili harmonické úrovně páté dimenze (do které se 21. 12. 2012 promítne nejen zbývající část této planety) nedostali taktéž.

Všechny bytosti, které budou svými osobními frekvencemi v souladu se záměrem planety Země (což je transformace do páté, pozitivně polarizované dimenze a vytvořit v ní takové světy a reality, ve kterých je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít) budou totiž svými osobními frekvencemi s touto planetou gravitačně spjati a tím dojde k tomu, že projdou dimenzionální branou současně s touto planetou. Takže zachovejte klid.


Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní je), se stává hvězda.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a...

Z jakého důvodu již nedojde k těm předpovídaným obrovským katastrofám naleznete v článku s názvem: AA Michael - Světelné frekvence pro rok 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

Meditace na vyvolání fialového plamene, vytvářející harmonizaci a následnou proměnu - přerod vědomí, do vyšší úrovně existence.
Invoking the Violet Flame, meditation, transmutation
http://www.youtube.com/watch?v=hat4rGlMwnM


Je třeba si uvědomit, že čemu věříte, to si také tvoříte a co tvoříte, tam se také fokusem své pozornosti promítáte.

Takže pro každého skeptika: i kdyby toto vše pravda nebyla a do krásného světa by se nedostal vůbec nikdo, tak ty se tam fokusem své pozornosti můžeš dostat kdykoliv a to třeba jako jediný, ale pouze za předpokladu, že v existenci takového světa budeš věřit, svými představami se na něj zaměříš a začneš ho s pomocí svého vyššího já spoluvytvářet a rozhodneš se fokusem své pozornosti do něj promítnout. Tomu je tak z toho důvodu, že by sis v našem společném multi vesmíru, svým osobním přesvědčením (a s pomocí svého vyššího - Božího Já), stvořil svou vlastní paralelní odnož, která je a bude přesně taková, jakou si ji dovedeš představit. Na to, aby ses ale v něm následně i sám ocitl, musíš taktéž věřit tomu, že v takovém světě jsi už nyní - právě teď.

To co kolem sebe vidíme totiž není žádná opravdová hmota, ale pouze naše osobní představy, osobní hologram (existující v kolektivním hologramu) a tak pokud se nenecháte zviklat osobními přesvědčeními druhých a nenecháte se vtáhnout do představ (a z nich tvořeného plánu tvoření) někoho jiného, tak ten váš osobní vesmír bude VŽDY pouze a jen takový, jaký odpovídá vašim osobním přesvědčením a vašim následným představám. Čili je a vždy bude jen a jen takový, jaký vy sami dopustíte, aby byl. Toto je opravdu velice důležité si uvědomit, neboť v páté dimenzi (kvantové existenci) je již KAŽDÝ jednotlivec středem svého vlastního - OSOBNÍHO vesmíru (existujícího ve společném multi vesmíru), ve kterém si každá/každý jednotlivec pomocí svých vizí tvoří to, co si přeje v něm mít.

Všichni a všechno totiž není pouze tzv. hmotná látka, ale je to především vědomí, nebo-li vnitřní, duchovní energie - světlo, tvořící svou aktivitou světelnou síť - hologram, na který si každý promítá své osobní představy, dle svého osobního přesvědčení (u tzv. živých věcí) nebo vloženého programu (u tzv. neživých věcí), které následně, z důvodu, že tento hologram pozorujeme zevnitř, považujeme za hmotu, prostor a čas v něm plynoucí. Až toto pochopíte, tak možná budete nejdříve trochu rozčarováni z toho, že jste ve své podstatě jen pouhý nehmotný "prd", :-) nebo-li myšlenková forma - představa o sobě samém. Jakmile si ale uvědomíte, že v sobě obsahujete veškerou moc, modrost a lásku Univerza (jelikož přes osobní nulové body, čili přes duchovní srdce věcí a bytostí, je vše se vším navzájem pospojované do jednoty) a naprostou svobodu s tím spojenou, tak teprve pak oceníte jaké nekonečné možnosti, ale i zodpovědnost s sebou tato naprostá svoboda přináší. Více podrobností na: www.trefy.cz/ZivePredstavy

PS: Krásné "snění" a radost z bdění vám všem přeje živé tvořivé světlo, duchovní podstata uvnitř všeho a všech.


Na tomto níže uvedeném videu je meditace na to, jak se vědomě propojit se svým vyšším - Božím Já a nechat se jím vést.
Integrating the I AM Presence
http://www.youtube.com/watch?v=fuLSxC35zDk

Na níže uvedeném obrázku je znázorněno jak planeta (Jing) do sebe vstřebává energii slunce (Jang). Tím dochází k tomu, že na ní postupně zaniká dualita a zároveň se zvyšují i její frekvence, čímž se planeta transformuje a stává se opět sluncem - hvězdou. (Přičemž sluce této sluneční soustavy se stane sluncem centrálním).Odkazy na související články:

Stát se kvantovými
To je téma dnešního dne. Je to těžké, neboť to od Vás vyžaduje, abyste mysleli jinak. Milý člověče, jsi ve vývoji. Je to vývoj prostřednictvím magnetismu, který hovoří k DNA a myšlenkám dává možnost vytvářet interdimenzionálním způsobem posun vědomí.
(Tímto se člověk naučí procházet časem nelineárně, což mu umožní kupř. vrátit se v čase a tam změnit události tak, aby např. nedošlo k jeho úrazu, čímž jeho následky zmizí i v jeho současnosti). Celý článek naleznete na: http://www.cez-okno.net/clanok/channeling/stat-se-kvantovymi-i

St. Germain prostřednictvím Barbary Essen.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/st-germain-prostrednic...

Informace o procesu harmonizace najdete v textu s názvem: "přechodová fáze transformace - ARIOVÉ", který naleznete na:
http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=...

Meditace na propuštění svého nižšího ega a sjednocení se svým vyšším, moudrým já.
Releasing the Human Ego
http://www.youtube.com/watch?v=9CDcpZrBAOs&feature=related

Mnohem více velice zajímavých informací o Arkturiánech a Arkturiánském koridoru (galaktické červí díře) je uvedeno v příloze (od Wolfa234), jejíž název je "arktur.rtf":
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/k-cemu-21-12-2012-do...

Ti, na které jste čekali, jsou zde NYNÍ a jste to VY! Vy jste TEN zázrak, Milovaní! Svými myšlenkami, slovy a skutky můžete změnit Svět. Božský Alchymista je ten, kdo mění svět myšlenkovými procesy a s úmyslem jen těch nejvyšších cílů pro všechny.
Nezapomínejte se denně ukotvovat představou, jak energie Velkého Centrálního Slunce prochází dolů vaší korunní čakrou, proudí vaší páteří, nohama, chodidly a dále do Velkého Krystalu v jádru Země, kde zakotvuje a vrací energii Matky Země zpět vašimi chodidly a korunní čakrou do Velkého Centrálního Slunce v nekončící souvislé smyčce. Láska je všude kolem vás a ve vás. Oslavujte ji tím, že jste tou láskou! Do příštího týdne... JÁ JSEM Hilarion
Celý článek naleznete na: Svými myšlenkami, slovy a skutky můžete změnit Svět
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/svymi-myslenkami-slovy-a

Návrat do jednoty a následný big bang - zrod nového vesmíru.
Black Holes, Neutron Stars, White Dwars, Space and Time
http://www.youtube.com/watch?v=hoLvOvGW3Tk

Zobrazení: 469

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Únor.2011 v 11:09
Komentář přidal(a) Marcela dne 17.Únor.2011 v 11:14
Máme svobodnou vůli a proto kam si budeme přát se umístit,tam budeme a nebo co si zasloužíme.Já bych se docela koukla na Venuši,kde je snad klídek a láska.Ale co jsem se tedy učila já,tak bychom duše které jsou nyní v inkarnaci,by se měli inkankarnovat,až okolo r.2 700 a to není vůbec jisté v jaké podobě,takže se necháme překvapit.
Komentář přidal(a) Marcela dne 17.Únor.2011 v 21:36
Lidé,kteří už vědí,tak ví,že to co nějakým způsobem nepřipustí a bude jich dost,tak,že se nestane.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 10.Březen.2011 v 13:48
Důkaz o tom, že se k nám Niburu stále více přibližuje. Protože se ale do té doby než k nám dorazí veškerá hmota přetransformuje do projevu páté dimenze, proto nám jeho gravitační pole již nebude moci nijak ublížit. Zkrátka a dobře, předpovídané obrovské katastrofické scénáře se konat nebudou!

Zobrazení slunce (a to menší vpravo je?) 01. 03. 2011 / Images of the Sun (& Brown Dwarf?) 3/1/11
http://www.youtube.com/watch?v=JvmfXGhtHWo&feature=related

Mnohem více na:
Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/hra-na-pohybujici-se...
AA Michael - Světelné frekvence pro rok 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pročištění destruktivní energie: Opuštění strachu, obav a ustaranosti, zvyšuje pozitivní energii, 432 Hz / Cleanse Destructive Energy: Let Go of Fear, Overthinking & Worries, Boost Positive…"
před 7 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here."
před 11 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here.* Beyond Our Sight (Documentary) Here. * The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Jozef Wolf

Zachránce Ježíš.

    Jestli se chceš dneska rozhodnout, že do toho půjdeš, že chceš být s Bohem, modli se nahlas tuto modlitbu. Je to jen vzor pro ty, co nevědí, co říct.Bože, zjistil jsem, že jsem hříšník,Je mi tak líto těch všech věcí, které jsem v životě udělal…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších D. je o opětovném propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Uranus, Age of Aquarius Here."
neděle
Uživatel Jozef Wolf aktualizoval svůj profil.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 25.1.2020

Plejádska hviezdna sústava je v zarovnaní so všetkými jej hviezdami /hviezdnymi semiačkami/, ktoré sa nachádzajú na planéte Zem a procesu Zmeny pomáhajú. Energia hviezdneho systému Plejády je priamym spojením so srdcom čistého svetla srdca Krista.…Zobrazit další
sobota
Jana Rejcha je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
pátek
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.1.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
21.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
21.1.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby