MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Nibiru a vliv erotiky (prožívání orgasmu) na zajištění nejen Vašeho zdraví, pohody a vitality, ale i Vaší svobody

Niburus, dvanáctá planeta, jenž je sídlem samozvaných "bohů" (kteří geneticky stvořili a zotročili člověka k obrazu svému), se vrací. Buďte proto na tento opětovný návrat (který trvá 3600 let) připraveni a propojte se opět se svou éterickou podstatou - ochraňujícím, harmonizujícím a povznášejícím kosmickým Vědomím - prasvětlem (prapodstatou obsahujícím harmonii a vyvolávající pocity blaženosti, čili lásky) které Vám poskytne natolik velkou vnitřní sílu, že s Vámi tyto temné, manipulující, diktující disharmonické bytosti nebudou moci již nijak manipulovat! (Světlo je nosičem veškerých vědomí, tedy jak toho Kosmického - Absolutního, tak i těch, která se prozatímně individualizovali do nějakého JSEM to či ono).

Erotika (sex), autoerotika (masturbace) a hlavně s tím spojené PROŽÍVÁNÍ orgasmu v CELÉM těle, čili v subatomární podstatě celého Bytí je hned po prožívání frekvencí blaženosti, lásky (skrze otevřenou srdeční čakru) nejmocnějším prostředkem pro opětovné propojení lidského těla a jeho mysli s harmonizující energií Univerza, čili s kosmickým Vše-Vědomím, jenž je spirituální - duchovní podstatou všeho v existenci. Ještě daleko intenzivnější než erotika je pak světelná Tatra, která nemusí mít s erotikou pozemského typu nic společného. Může se např. jednat pouze o nádech a výdech duchovního pra-světla - kosmického Vědomí, obsahujícího v sobě moudrosti věků a prožívání jeho harmonizující a povznášející
podstaty, jehož rezonance vytváří pocity blaženosti všude tam, kde může toto vnitřní, duchovní prasvětlo volně proudit. Nádech kosmického vědomí (obsahující veškeré pocity blaženosti co kdy kde existovaly, existují a mohou v různých kombinacích existovat) v těle vyvolává pocity blaženosti, které mohou u dotyčné bytosti vyvrcholit až tzv. kosmickým orgasmem, který je nesčíslněkrát intenzivnější než orgasmus pozemský!

Orgasmu prožívaný v celém těle, dosažený jakýmkoliv způsobem, třeba masturbací, otevírá 7mou čakru, čili bránu do beztvarého bytí. To umožňuje do sebe čerpat životadárné, harmonizující, ozdravující, omlazující, regenerující, živé tvořivé světlo. Toto regenerující uklidňující a povznášející světlo z člověka pak vyzařuje a harmonizuje, ozdravuje, omlazuje a regeneruje vše s čím přijde do styku. Úzce související článek s názvem: Erotika a harmonie mezi partnery. Uvedeno ZDE.

Nenechte se tedy těmito přicházejícími, ne příliš vlídnými bytostmi nijak zaskočit! Jste totiž mocné SPIRITUÁLNÍ bytosti - duchovní energie - VĚDOMÍ, se kterým tyto disharmonické bytosti nic nezmůžou, pokud si tuto skutečnost uvědomíte a propojíte se s touto svou vnitřní - duchovní podstatou. Tím pak začnete jednat z pozice světla - VŠEMOCNÉHO ducha a harmonie - LÁSKY, jenž Vám poskytuje Vaše srdeční čakra.

Symbolem 4. - duchovní čakry jsou dva opačně do sebe vložené trojúhelníky, vytvářející obrazec ve tvaru tzv. Davidovy hvězdy - Mer-ka-by, obsahující posvátnou geometrii (která působí jako přijímač a vysílač duchovní energie), ve které je energie Jin a Jang v harmonickém souznění, čili v rovnovážném, navzájem se podporujícím a vypomáhajícím stavu. Za těchto vyvážených podmínek je pak vše tvořeno tak, aby to bylo v harmonickém souznění se vším ostatním v existenci!

PS: Bytosti plazů - temnoty a to i ty, které žijí zde na této planetě mezi námi, jelikož se sem i inkarnovaly, vymýšlí všechno možné (od pověr, příkazů, zákazů až po různé nemoci) jen aby člověk pokud možno
prožíval orgasmus v celé své podstatě bytí co nejméně, jelikož ví, že si tím v sobě otevírá "bránu" do beztvarého bytí. Tím si pak každý začíná velice rychle uvědomovat svou spirituální - duchovní podstatu (jelikož se začíná propojovat s prasvětlem, které v něm začíná obnovovat mimo jiné i vnitřní, duchovní sílu - moc) a takovouto bytost pak již nelze nijak a ničím ovládat. Z tohoto důvodu se snaží člověka od prožitků těchto harmonizujících, posilujících a povznášejících energií všemožně odstavit! Uvědomte si proto tento fakt a nedovolte jim již žádnou manipulaci s vámi, ani s nikým jiným! SVOBODA a HARMONIE, která je podstatou duchovních energií - prasvětla, je výsostným právem všech a nesmí být nikým a ničím jakkoliv potlačována!

Související článek snázvem: "Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení", je uveden zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navstivte-chram-jakych...


Sex:Tajná Brána do Edenu / Sex: The Secret Gate To Eden [Full Film]
http://www.youtube.com/watch?v=7ru4s0TgXvc&feature=related


Návrat k 12ti vláknovému DNA a akcelerace lidského vědomí, díky propojení s dalšími 5 čakrami, které se nacházejí mimo tento čas a prostor -
http://www.youtube.com/watch?v=B7qFlyiOSq8&NR=1

Více o návratu Nibura a jeho vlivu na planetu Zemi najdete na:
http://www.youtube.com/watch?v=7v_hGb2wwp8


Světelná Tantra znamená propojení mužského principu Jang s ženským principem Jin a přes aktivovanou energii Kundaliny, neboli hadí sílu umožnit těmto dvěma opačně polarizovaným energiím, aby mohly skrze tělo volně proudit. Energie Mužského principu Jang - Pingala proudí z centrálního slunce tohoto vesmíru směrem dolů do jádra Země a ženský princip Jin - Ida  proudí zase naopak, čili z jádra Země nahoru do centrálního slunce tohoto vesmíru.

Tyto dvě opačně polarizované energie lze propojit a umožnit jim volné proudění buď přes erotiku, nebo napojením se na sloup světla, což znamená, že si svou horní čakru propojíte s jádrem centrálního slunce tohoto vesmíru a svou spodní čakru si propojíte s jádrem planety Země.

13tá čakra tohoto vesmíru, je centrální slunce tohoto vesmíru, obsahující kolektivní vědomí 13té úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru a první čakra tohoto vesmíru, je centrální slunce nerostného království tohoto vesmíru, obsahující kolektivní vědomí této, čili první úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.

Uvědomte si, že jednotlivé čakry v lidském těle jsou přes světelná vlákna napojeny na jednotlivé úrovně 13ti úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru, takže když se přes svou korunní čakru a světelný sloup napojíte na čakry 8 - 13, tak si tím obnovíte napojení na své multidimenzionální já a to vám umožní nejen projít transformací do 5. D velice snadno a hladce, ale i vám to následně umožní dělat všemožné tzv. zázraky.

Z důvodu, že vstupujeme do fotonového pásu, dochází k tomu, že se aktivuje naše DNA a mění se z původního dvou-vláknového na 12 + 1 vláknové DNA (to 13. vlákno je středové neboli sušima), čímž se začíná obnovovat naše multidimenzionalita, to znamená, že nejen u lidských těl, ale i u veškerých hmotných projevů existencí dochází k mutaci, neboť se struktura hmotných těl (i veškeré ostatní hmoty) mění z báze uhlíku na bázi tekutého světla, které dle osobního přání (nebo vloženého programu) krystalizuje do polo-hmotného, polo-světelného projevu existence, což je vyšší stupeň projevu hmotné existence. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč", který je uveden ZDE.

Aktivace DNA   MerKaBa   Vzestup / DNA Activation MerKaBa Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8&feature=relatedProbuzení energie Kundaliny. (hadí síly) Innerverse - Awakening The Serpent
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fEwV23wJUHs

Při shlédnutí tohoto videa může dojít k částečné aktivaci vaší hadí síly (která aktivuje a otevírá korunní čakru), takže přitom můžete začít prožívat pocity od slabého mravenčení po těle a na povrchu hlavy, až po explozivní extázi (probíhající ve vaší subatomární podstatě, nazývanou kosmický orgasmus), kterou jste před tím v životě nikdy ještě nezažili, neboť při volném proudění energie Kundaliny (která ve vás obnovuje vaše světelné tělo) začnete používat energetický potenciál planety (Jin - ženský princip) a slunce (Jang - mužský princip) a z toho důvodu je prožitek NESČÍSLNĚKRÁT intenzivnější než při dosažení běžného erotického orgasmu.

Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já je uveden ZDE.


                                                       otevřená korunní čakra


Zobrazení: 2752

Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 11.Únor.2011 v 0:04

RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.
Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.
Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.
KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.
Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.
Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE.
Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Marcela dne 11.Únor.2011 v 22:37
Ano,je to co píšeš asi v pořádku,ale když se podíváš okolo sebe, tak většina lidí bere sex jako zábavu a je jedno s kým.Kladu si otázku,co tímto  chováním způsobují celku?Píšeš co tedy dělat,jak najít toho pravého,nezbývá nic jiného než to skutečně programovat a doufat,že se tedy potkáme.
Komentář přidal(a) Marcela dne 11.Únor.2011 v 23:33
To máš Ren také pravdu ,na druhou stranu,lidé kteří zůstávají sami,jsou více zaměstnání zařizováním svých životních potřeb a tudíš sex se tak trochu odkládá.No a lidé kteří jdou cestou,kterou jdeme my,tak se pořád utěšují,že snad ten pravý příjde.No začnem konat.
Komentář přidal(a) Marcela dne 12.Únor.2011 v 17:06
Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 12.Únor.2011 v 17:59
Tohle je opravdu vynikající video. Text je sice špatně čitelný, ale stojí to za to si dát s tím troch námahy a přečíst si úplně vše co je na něm uvedené.
Komentář přidal(a) Marcela dne 12.Únor.2011 v 22:40
Komentář přidal(a) Imalgin dne 13.Únor.2011 v 16:10

Co si budeme povídat, čas na milování se v dnešních dnech musí tvořit, ne-li plánovat. Jsme-li silní a máme výdrž, lehko pak vyčleníme z každodenních činností ty, kterými nic netvoříme a intimní chvilky samy o sobě lákají k dalším....

Stárnutím se nám zpomalují čakry, naopak transformací sexuální energie, se čakry dávají více do pohybu a proto lidé, kteří přistupují ke svojí sexualitě tvořivě, vypadají mladě.

Zajímalo by mne, kolika z Vás se stává, že při orgasmu vystřelí někam vysoko, daleko do barevných realit s obr bublinama? To prostředí se občas hodně podobá tomu, které jsem viděla v přechodu mezi jednotlivými životy v hypnoze o minulých životech. Zatím to neumím pojmenovat, ale je to zajímavé.

Komentář přidal(a) Langelei dne 13.Únor.2011 v 16:12

Mě zaujal ten příběh dvou zcela vyjímečných lidí, kteří předběhli svou dobu, či možná jen zaspali tu dobu před ní....

Co se týče sexu, vedeme s manželem běžně konzumní život...tak nevím, jestli je dobře, či špatně...

Komentář přidal(a) Langelei dne 13.Únor.2011 v 16:24

Jsem klikala na ta videa a buď byla odstraněna, či na překlad jejich textů neumím dost dobře anglicky.

Zajímalo by mě, jestli autor článku a autoři příspěvků mají s obsahem přímo úměrnou zkušenost...

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 8.Prosinec.2011 v 20:53

Jaké jsou rozdíly chování nevědomých mužů a žen oproti tantricky zasvěceným.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jake-jsou-rozdily-ch...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač (vynikající, oči otevírající video) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Miroslav Zelenka, Posílení egregoru slovanství a pozitivní vize budoucnosti Uvedeno ZDE. VÝZVA - Společná meditace za "Posílení egregoru slovanství a pozitivní vize…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 things we know about 432 Hz VS 440 Hz #432Hertz #MKUltra - Here.* 3-6-9 TESLA CODE - Here."
před 13 hodinami
Uživatel jaroslav kasicky uvádí jako oblíbený příspěvek blogu POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 35. A 36. TÝŽDEŇ. uživatele Orst
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je Země skutečně placatá (jak nám někteří opět začínají tvrdit) a pohybuje se skutečně prostorem, anebo je to všechno jen pouhá iluze? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flat Earth and the 3-6-9 Round Planet Discussion - Here.* Viral: SOLVED! Tesla's "369" The Secret to the Universe - Here.* 3-6-9 TESLA CODE - Here."
před 15 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 35. A 36. TÝŽDEŇ.

Zmena svetla priniesla šťastie.Pravde svetlo zmenilo svet.Kto sa v pravde už…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Birliban je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je lidská rasa pouhou nevychovanou konzumní bezohlednou bezcitnou kanibalní chátrou, která, pokud se rychle nevzpamatuje, tak sama sebe zahubí? Posuďte to sami! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud se lidé velice brzo nevzpamatují, tak sami sebe brzy vyhubí. * Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku Uvedeno ZDE. * Home (domov) – CZ dokument (2009) Uvedeno ZDE. *…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras + úzce související info uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kdo vytvořil Islám a proč je vysvětleno ve videu: O SATANISTICKOM ISLAME A RKC Uvedeno ZDE.* Vášnivá debata u sudu. Všichni proti sekání rukou, všichni proti Okamurovi. Poslechněte si…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý Evropě! Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně ví, o čem mluví, nám vzkazuje: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kdo vytvořil Islám a proč je vysvětleno ve videu: O SATANISTICKOM ISLAME A RKC Uvedeno ZDE.* Vášnivá debata u sudu. Všichni proti sekání rukou, všichni proti Okamurovi. Poslechněte si…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse K volbám by měli jít i ti, kteří nikdy nevolili, neboť nyní jde nejen o naši vlast, ale i o vaše/naše holé přežití. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kdo vytvořil Islám a proč je vysvětleno ve videu: O SATANISTICKOM ISLAME A RKC Uvedeno ZDE.* Vášnivá debata u sudu. Všichni proti sekání rukou, všichni proti Okamurovi. Poslechněte si…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdyby náš život řídila umělá inteligence, dopadlo by to kupř. nějak tak, jak je uvedeno ve filmu: Dárce, který je ke stažení ZDE. Alfred Bielek se v jedné z takových…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už jste se rozhodli co si vyberete vy? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdyby náš život řídila umělá inteligence, dopadlo by to kupř. nějak tak, jak je uvedeno ve filmu: Dárce, který je ke stažení ZDE. Alfred Bielek se v jedné z takových…"
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel jaroslav kasicky uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa : 19.9.2017 Info uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse K volbám by měli jít i ti, kteří nikdy nevolili, neboť nyní jde nejen o naši vlast, ale i o vaše/naše holé přežití. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Hodně jednoduchých lidí si toho ještě nevšimlo, ale Západ se změnil. Před 27 lety jsme svrhávali Jakešův socialistický režim a toužili být na tom jako lidé na Západě.…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý Evropě! Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně ví, o čem mluví, nám vzkazuje: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve volbách jde o NAŠI vlast, aneb proč je třeba volit SPD - Okamuru. * Takto jim to Tomio "dával" na seznamu v superdebatě! - ZDE. * Tomio Okamura se ještě krátce vrací k demisi Sobotky - ZDE. *…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Takto bychom zřejmě dopadli, kdyby se Schwarzenberg stal prezidentem ČR, neboť světová politika je tvořena a ovládána z pozascvény. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Svobodné rádio 14.06.2017 Zločinec Karel Schwarzenberg Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý Evropě! Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně ví, o čem mluví, nám vzkazuje: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Hodně jednoduchých lidí si toho ještě nevšimlo, ale Západ se změnil. Před 27 lety jsme svrhávali Jakešův socialistický režim a toužili být na tom jako lidé na Západě.…"
úterý

© 2017   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby