* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Nibiru a vliv erotiky (prožívání orgasmu) na zajištění nejen Vašeho zdraví, pohody a vitality, ale i Vaší svobody

Niburus, dvanáctá planeta, jenž je sídlem samozvaných "bohů" (kteří geneticky stvořili a zotročili člověka k obrazu svému), se vrací. Buďte proto na tento opětovný návrat (který trvá 3600 let) připraveni a propojte se opět se svou éterickou podstatou - ochraňujícím, harmonizujícím a povznášejícím kosmickým Vědomím - prasvětlem (prapodstatou obsahujícím harmonii a vyvolávající pocity blaženosti, čili lásky) které Vám poskytne natolik velkou vnitřní sílu, že s Vámi tyto temné, manipulující, diktující disharmonické bytosti nebudou moci již nijak manipulovat! (Světlo je nosičem veškerých vědomí, tedy jak toho Kosmického - Absolutního, tak i těch, která se prozatímně individualizovali do nějakého JSEM to či ono).

Erotika (sex), autoerotika (masturbace) a hlavně s tím spojené PROŽÍVÁNÍ orgasmu v CELÉM těle, čili v subatomární podstatě celého Bytí je hned po prožívání frekvencí blaženosti, lásky (skrze otevřenou srdeční čakru) nejmocnějším prostředkem pro opětovné propojení lidského těla a jeho mysli s harmonizující energií Univerza, čili s kosmickým Vše-Vědomím, jenž je spirituální - duchovní podstatou všeho v existenci. Ještě daleko intenzivnější než erotika je pak světelná Tatra, která nemusí mít s erotikou pozemského typu nic společného. Může se např. jednat pouze o nádech a výdech duchovního pra-světla - kosmického Vědomí, obsahujícího v sobě moudrosti věků a prožívání jeho harmonizující a povznášející
podstaty, jehož rezonance vytváří pocity blaženosti všude tam, kde může toto vnitřní, duchovní prasvětlo volně proudit. Nádech kosmického vědomí (obsahující veškeré pocity blaženosti co kdy kde existovaly, existují a mohou v různých kombinacích existovat) v těle vyvolává pocity blaženosti, které mohou u dotyčné bytosti vyvrcholit až tzv. kosmickým orgasmem, který je nesčíslněkrát intenzivnější než orgasmus pozemský!

Orgasmu prožívaný v celém těle, dosažený jakýmkoliv způsobem, třeba masturbací, otevírá 7mou čakru, čili bránu do beztvarého bytí. To umožňuje do sebe čerpat životadárné, harmonizující, ozdravující, omlazující, regenerující, živé tvořivé světlo. Toto regenerující uklidňující a povznášející světlo z člověka pak vyzařuje a harmonizuje, ozdravuje, omlazuje a regeneruje vše s čím přijde do styku. Úzce související článek s názvem: Erotika a harmonie mezi partnery. Uvedeno ZDE.

Nenechte se tedy těmito přicházejícími, ne příliš vlídnými bytostmi nijak zaskočit! Jste totiž mocné SPIRITUÁLNÍ bytosti - duchovní energie - VĚDOMÍ, se kterým tyto disharmonické bytosti nic nezmůžou, pokud si tuto skutečnost uvědomíte a propojíte se s touto svou vnitřní - duchovní podstatou. Tím pak začnete jednat z pozice světla - VŠEMOCNÉHO ducha a harmonie - LÁSKY, jenž Vám poskytuje Vaše srdeční čakra.

Symbolem 4. - duchovní čakry jsou dva opačně do sebe vložené trojúhelníky, vytvářející obrazec ve tvaru tzv. Davidovy hvězdy - Mer-ka-by, obsahující posvátnou geometrii (která působí jako přijímač a vysílač duchovní energie), ve které je energie Jin a Jang v harmonickém souznění, čili v rovnovážném, navzájem se podporujícím a vypomáhajícím stavu. Za těchto vyvážených podmínek je pak vše tvořeno tak, aby to bylo v harmonickém souznění se vším ostatním v existenci!

PS: Bytosti plazů - temnoty a to i ty, které žijí zde na této planetě mezi námi, jelikož se sem i inkarnovaly, vymýšlí všechno možné (od pověr, příkazů, zákazů až po různé nemoci) jen aby člověk pokud možno
prožíval orgasmus v celé své podstatě bytí co nejméně, jelikož ví, že si tím v sobě otevírá "bránu" do beztvarého bytí. Tím si pak každý začíná velice rychle uvědomovat svou spirituální - duchovní podstatu (jelikož se začíná propojovat s prasvětlem, které v něm začíná obnovovat mimo jiné i vnitřní, duchovní sílu - moc) a takovouto bytost pak již nelze nijak a ničím ovládat. Z tohoto důvodu se snaží člověka od prožitků těchto harmonizujících, posilujících a povznášejících energií všemožně odstavit! Uvědomte si proto tento fakt a nedovolte jim již žádnou manipulaci s vámi, ani s nikým jiným! SVOBODA a HARMONIE, která je podstatou duchovních energií - prasvětla, je výsostným právem všech a nesmí být nikým a ničím jakkoliv potlačována!

Související článek snázvem: "Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení", je uveden zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navstivte-chram-jakych...


Sex:Tajná Brána do Edenu / Sex: The Secret Gate To Eden [Full Film]
http://www.youtube.com/watch?v=7ru4s0TgXvc&feature=related


Návrat k 12ti vláknovému DNA a akcelerace lidského vědomí, díky propojení s dalšími 5 čakrami, které se nacházejí mimo tento čas a prostor -
http://www.youtube.com/watch?v=B7qFlyiOSq8&NR=1

Více o návratu Nibura a jeho vlivu na planetu Zemi najdete na:
http://www.youtube.com/watch?v=7v_hGb2wwp8


Světelná Tantra znamená propojení mužského principu Jang s ženským principem Jin a přes aktivovanou energii Kundaliny, neboli hadí sílu umožnit těmto dvěma opačně polarizovaným energiím, aby mohly skrze tělo volně proudit. Energie Mužského principu Jang - Pingala proudí z centrálního slunce tohoto vesmíru směrem dolů do jádra Země a ženský princip Jin - Ida  proudí zase naopak, čili z jádra Země nahoru do centrálního slunce tohoto vesmíru.

Tyto dvě opačně polarizované energie lze propojit a umožnit jim volné proudění buď přes erotiku, nebo napojením se na sloup světla, což znamená, že si svou horní čakru propojíte s jádrem centrálního slunce tohoto vesmíru a svou spodní čakru si propojíte s jádrem planety Země.

13tá čakra tohoto vesmíru, je centrální slunce tohoto vesmíru, obsahující kolektivní vědomí 13té úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru a první čakra tohoto vesmíru, je centrální slunce nerostného království tohoto vesmíru, obsahující kolektivní vědomí této, čili první úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.

Uvědomte si, že jednotlivé čakry v lidském těle jsou přes světelná vlákna napojeny na jednotlivé úrovně 13ti úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru, takže když se přes svou korunní čakru a světelný sloup napojíte na čakry 8 - 13, tak si tím obnovíte napojení na své multidimenzionální já a to vám umožní nejen projít transformací do 5. D velice snadno a hladce, ale i vám to následně umožní dělat všemožné tzv. zázraky.

Z důvodu, že vstupujeme do fotonového pásu, dochází k tomu, že se aktivuje naše DNA a mění se z původního dvou-vláknového na 12 + 1 vláknové DNA (to 13. vlákno je středové neboli sušima), čímž se začíná obnovovat naše multidimenzionalita, to znamená, že nejen u lidských těl, ale i u veškerých hmotných projevů existencí dochází k mutaci, neboť se struktura hmotných těl (i veškeré ostatní hmoty) mění z báze uhlíku na bázi tekutého světla, které dle osobního přání (nebo vloženého programu) krystalizuje do polo-hmotného, polo-světelného projevu existence, což je vyšší stupeň projevu hmotné existence. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč", který je uveden ZDE.

Aktivace DNA   MerKaBa   Vzestup / DNA Activation MerKaBa Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8&feature=relatedProbuzení energie Kundaliny. (hadí síly) Innerverse - Awakening The Serpent
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fEwV23wJUHs

Při shlédnutí tohoto videa může dojít k částečné aktivaci vaší hadí síly (která aktivuje a otevírá korunní čakru), takže přitom můžete začít prožívat pocity od slabého mravenčení po těle a na povrchu hlavy, až po explozivní extázi (probíhající ve vaší subatomární podstatě, nazývanou kosmický orgasmus), kterou jste před tím v životě nikdy ještě nezažili, neboť při volném proudění energie Kundaliny (která ve vás obnovuje vaše světelné tělo) začnete používat energetický potenciál planety (Jin - ženský princip) a slunce (Jang - mužský princip) a z toho důvodu je prožitek NESČÍSLNĚKRÁT intenzivnější než při dosažení běžného erotického orgasmu.

Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já je uveden ZDE.


                                                       otevřená korunní čakra


Zobrazení: 3350

Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 11.Únor.2011 v 0:04

RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.
Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.
Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.
KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.
Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.
Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE.
Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Marcela dne 11.Únor.2011 v 22:37
Ano,je to co píšeš asi v pořádku,ale když se podíváš okolo sebe, tak většina lidí bere sex jako zábavu a je jedno s kým.Kladu si otázku,co tímto  chováním způsobují celku?Píšeš co tedy dělat,jak najít toho pravého,nezbývá nic jiného než to skutečně programovat a doufat,že se tedy potkáme.
Komentář přidal(a) Marcela dne 11.Únor.2011 v 23:33
To máš Ren také pravdu ,na druhou stranu,lidé kteří zůstávají sami,jsou více zaměstnání zařizováním svých životních potřeb a tudíš sex se tak trochu odkládá.No a lidé kteří jdou cestou,kterou jdeme my,tak se pořád utěšují,že snad ten pravý příjde.No začnem konat.
Komentář přidal(a) Marcela dne 12.Únor.2011 v 17:06
Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 12.Únor.2011 v 17:59
Tohle je opravdu vynikající video. Text je sice špatně čitelný, ale stojí to za to si dát s tím troch námahy a přečíst si úplně vše co je na něm uvedené.
Komentář přidal(a) Marcela dne 12.Únor.2011 v 22:40
Komentář přidal(a) Imalgin dne 13.Únor.2011 v 16:10

Co si budeme povídat, čas na milování se v dnešních dnech musí tvořit, ne-li plánovat. Jsme-li silní a máme výdrž, lehko pak vyčleníme z každodenních činností ty, kterými nic netvoříme a intimní chvilky samy o sobě lákají k dalším....

Stárnutím se nám zpomalují čakry, naopak transformací sexuální energie, se čakry dávají více do pohybu a proto lidé, kteří přistupují ke svojí sexualitě tvořivě, vypadají mladě.

Zajímalo by mne, kolika z Vás se stává, že při orgasmu vystřelí někam vysoko, daleko do barevných realit s obr bublinama? To prostředí se občas hodně podobá tomu, které jsem viděla v přechodu mezi jednotlivými životy v hypnoze o minulých životech. Zatím to neumím pojmenovat, ale je to zajímavé.

Komentář přidal(a) Langelei dne 13.Únor.2011 v 16:12

Mě zaujal ten příběh dvou zcela vyjímečných lidí, kteří předběhli svou dobu, či možná jen zaspali tu dobu před ní....

Co se týče sexu, vedeme s manželem běžně konzumní život...tak nevím, jestli je dobře, či špatně...

Komentář přidal(a) Langelei dne 13.Únor.2011 v 16:24

Jsem klikala na ta videa a buď byla odstraněna, či na překlad jejich textů neumím dost dobře anglicky.

Zajímalo by mě, jestli autor článku a autoři příspěvků mají s obsahem přímo úměrnou zkušenost...

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 8.Prosinec.2011 v 20:53

Jaké jsou rozdíly chování nevědomých mužů a žen oproti tantricky zasvěceným.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jake-jsou-rozdily-ch...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 16 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Obžaloba proti 599 německým politikům a soudcům za „zločiny proti lidskosti“ uživatele Ina Obr
před 16 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Obžaloba proti 599 německým politikům a soudcům za „zločiny proti lidskosti“

Obžaloba proti 599 německým politikům a soudcům za „zločiny proti lidskosti“9 prosince, 2023V jedné zemi za druhou se řeší hromadné žaloby za covidové zločiny nejen politiků a rádoby odborníků, ale také mediálních propagandistů, justice či úřadů.V…Zobrazit další
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Cesta ven z Matrixu - programu, tvořeného kolektivním vědomím. Nikdo nám nemůže ukázat uvědomění, a ani nás nebude "zachraňovat". Nepovede nás žádný vůdce, ani…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Lidstvo je dlouhodobou obětí Anunnaki či Archontů Podrobnosti ZDE.* Anunnačtí "bohové" (Anubis, Ra, Jahve, Ball, Inanna a další) si na bohy jen hráli Podrobnosti ZDE.* Anunnaki nás…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Je to ve Vašich "rukou". * Ve videu: The Archons & The Firmament: 2030 je mnoho pravd - Here. (Na zubatém kolečku na liště pod YouTube videem si nastavte překlad do své mateřštiny. Je to trochu…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
". “VĚDĚLI JSTE, ŽE...Věděli jste, že když se vědomě podíváte na STROM, játra se REGENERUJÍ ?Věděli jste, že když se vědomě díváte na TRÁVU nebo KVĚTINU, celá vaše struktura je…"
čtvrtek
Roven je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Nemoci pochází z mentálního úpadku lidstva Každý člověk by se měl stát svým vlastním doktorem. Když uvnitř vás není harmonie a ticho, tak všechny možné…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Európska komisia ide školiť novinárov ako majú správne šíriť o nej propagandu. Uhradí im náklady na cestu aj ubytovanie počas školenia ako vymývať mozgy uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 11 000 politiků a elit dostalo výjimku na očkování proti Covid: „To je šokující“ uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Uniklé video z roku 1974 odhaluje Rockefellerovu plánovanou agendu depopulace (video) uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Americký štát Texas zažaloval famaceutickú firmu Pfizer za klamstvá o účinnosti vakcín proti Covid-19. uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Brutální covidové lži: nejen Prymula couvá. Na Slovensku hromy bijú! uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby