* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Primární anomálie vysvětlená - příprava na změnu

Zdroj / Stvořitel tohoto Vesmíru je přítomen v celém stvoření, je to hlavní aspekt nás všech. Všichni jsme to. Zároveň je to mimo. Nelze jej najít nikde, v žádném okamžiku ani prostoru v žádné dimenzi. Časoprostorové kontinuum je vytvořením Zdroje, který má prozkoumat a zrcadlit se. Zdroj neustále pracuje, improvizuje, aby prozkoumal stvoření. Tvorba je založena na nekonečných kvantových možnostech. Mezi těmito možnostmi máme tzv. Nepředvídané události. Pohotovost znamená náhodnost, je to pravděpodobnost, že se věci stanou náhodně, nečekané, nikoli záměrně. To znamená, že určitý obrat událostí není plně výsledkem návrhu zdroje nebo vytvoření někoho. Jsou prostě náhodní. Mohou však být ovlivněny a znovu vytvořeny, pokud použijeme naši svobodnou vůli, protože svobodná vůle je rozhodujícím faktorem v kvantové dynamice. To znamená, že navzdory skutečnosti, že Zdroj je dokonalý sám o sobě, není to všechno mocné v časoprostorovém kontinuu. Ale my všichni, jako fraktální reprezentace Zdroje uvnitř tohoto konstruktu, můžeme projevit vůli Zdroje uvnitř tohoto konstruktu. Původně celý vesmír žil v harmonii a nikdo nevěděl, co je úmyslné poškození, jednoduše proto, že není součástí zdrojové přírody. Zdroj nikdy nemůže znamenat újmu, je to absolutně čistá láska a harmonie. K určitým událostem však došlo z důvodu nepředvídaných událostí a někdy byly nepohodlné, například kometa mohla náhodně narazit na planetu. Ve srovnání se současnými okolnostmi na této planetě bylo stále velmi snadné se s tím vypořádat a lidé žili v ráji. Asi před 8 miliony let se určití pilní archandělé rozhodli absorbovat nepředvídané události do jejich bytí, ztělesnit a převzít odpovědnost za to, aby ji harmonizovalo s jejich vědomím, a odstranit jeho nepříjemné aspekty. Bylo to pro ně příliš mnoho a nedokázali to zvládnout, stali se ponořeni kontingencí, tímto potenciálem, aby věci nebyly záměrné. Byli odpojeni od toho, co je záměrné, odpojení od zdroje. Nemohli najít cestu zpět a velmi trpěli. Zbytek vesmíru okamžitě nevěděl, jak správně reagovat, protože přírodou byla tato událost neočekávaná. Utrpení po delší dobu způsobilo, že tito andělé ztratili rozum a oni se stali násilnými. Toto jsou bytosti dnes známé jako archony, padlí andělé. Tak vzniklo úmyslné poškození, zlo. Archons začal útočit na planety a Galaktická konfederace byla organizována, aby tomu čelila. Osvobodili planety jeden po druhém a nyní vidíme konec tohoto příběhu, který se odehrává na planetě Zemi, kde archoni provedli své trauma tím, že znovu vytvořili podobné podmínky, jako je to, co je nejprve odpojilo. Zdroj se nyní dozvěděl, že musí do šablony tvorby začlenit nějaký druh tlačítka automatického opětovného připojení, který bude implementován, jakmile bude vše znovu připojeno a resetováno. To je zásadní pro pochopení světa, ve kterém žijeme. Disharmonie nebyla nikdy potřebná a vše musí být znovu spojeno do harmonie jednoduše proto, že je to skutečná povaha Stvořitele Zdroje. Archons vytvořil mnoho programování, aby ospravedlnil zlo. Například zákony karmy, které například uvádějí, Pokud rozbiju misku mého přítele, vesmír pošle někoho, aby mi zlomil misku, aby mě naučil důsledky mého jednání. To znamená, že vesmír potom pošle někoho, kdo rozbije misku toho, kdo mi zlomil misku atd. To je zcela vytvořeno a nemá nic společného s pravým univerzálním zákonem, jednoduše proto, že kdyby se tak stalo, nic by se nikdy nerozhodlo a utrpení by jen navždy utéct. Skutečným univerzálním zákonem je odpuštění a milost, a to je to, co se učili učitelé, kteří měli skutečné spojení. Vůle Zdroje je, že pokud někdo udělá něco škodlivého, měl by být uzdraven, aby mohl znovu ztělesnit své pravé já. Může být zapotřebí určité vyvážení energie mezi zúčastněnými lidmi, například kdokoli, kdo misku rozbil, může koupit další misku pro svého majitele nebo ji opravit, nebo vykonávat nějakou jinou službu, která by energeticky kompenzovala. Nebo by vlastník mísy mohl jednoduše odpustit a nekonečná hojnost Zdroje by věci nějak automaticky znovu vyvážila, ne tím, že by odvezla cokoli od kohokoli, kdo rozbila misku, ale tím, že by oběma poskytla vše, co je potřeba. Zdroje a hojnost jsou neomezené.

Jiný program uvádí, že je třeba, abychom se nenudili, abychom se mohli objevovat, abychom se nenudili. To opět nemůže fungovat. Tvorba je založena na vibracích a vztazích hudebního typu mezi těmito vibracemi. Nyní si představme celý vesmír jako jeden velký orchestr. Před přehráváním hudby se všechny nástroje naladí, ujistěte se, že jsou v harmonii. Pokud tak neučiníte, bude-li pouze jeden z nástrojů vyladěn, bude znít celá hudba a nelze vytvořit žádné stvoření. Teprve tehdy, když jsou všechny nástroje v harmonii, může tvorba skutečně začít, a možnosti zkoumání hudby jsou nekonečné. Takto funguje stvoření, průzkum je možný pouze tehdy, je-li harmonie.

Jiný program uvádí, že k učení nás o harmonii je třeba disharmonie, že se z ní poučíme. To také není možné. Lidé získají tento falešný nápad, když je zkušenost, která je nutí trpět, nutí, aby se vyvíjeli a pokročili ve svém životě, ale co se skutečně děje, je to, že problémy, které existovaly v jejich životech a které je nevědomky ovlivňují, jsou tlačeny na povrch jejich vědomí zkušenostmi a tím, že jsou si toho vědomi, se mohou nakonec rozhodnout jej ukončit. Nemůžeme mít svobodnou vůli k něčemu, čeho si nejsme vědomi, takže vše musí být nakonec vědomé.

Jádrem uzdravení je, abychom byli opět plně Jediným Zdrojem / Stvořitelem, inkarnovali to jako naši celou bytost. To znamená, že nebudeme oběťmi událostí, které jsme již nenavrhli, a to se děje výběrem toho, co chceme vytvořit, uvědomením si, že pro to, abychom byli skutečně jedním zdrojem, nemůže pro nás existovat žádná jiná pravomoc, protože jsme to. Už víme uvnitř, co si přejeme, co chceme zažít, a skutečně máme sílu jej vytvořit.

A z portálu :

Předtím, než k události dojde, musí být odstraněny nefyzické negativní síly. Jinak by mohli jednoduše vyvolat na povrchu více než 2 miliony lidí, kteří byli těžce na mysli naprogramováni těžkým traumatem Cabal v rámci svých projektů s kódovým označením MK-Ultra a Monarch. Tito traumatizovaní jedinci mohli Archonové snadno spustit z éterických a astrálních letadel jako součást své konečné hry, aby se začali chovat násilně vůči sobě a ostatním.

Nefyzikální negativní síly se nyní shromažďují velmi blízko povrchu planety, koncentrují se kolem lidí a pokoušejí se zabránit vstupu světla. Dělají to pro udržení entropie a chaosu, protože to je jediný způsob, jak mohou přežít o něco déle.

Existuje určitá forma entit, která ještě nebyla zmíněna. Říká se jim Invisibles, protože mají sklon tát se svým prostředím až do okamžiku, kdy se stanou energeticky neviditelnými. Obývají spodní mentální rovinu. Jejich účelem je uzavřít kapacity lidské mysli a vyvolat hloupost v lidské populaci, aby byla udržena zotročena. Oni jsou hlavně zodpovědní za mnoho zkreslených systémů víry uvnitř organizovaných náboženství a v poslední době v hnutí New Age, které se po invazi v Kongu v roce 1996 zhoršilo z čistých začátků v osmdesátých letech na další kulturu programovanou myslí. Jeden z hlavních mentálních triků Neviditelní je, že „vše je v pořádku“, což naznačuje lidem, aby popírali věci, které nejsou v pořádku, a tak zbavují lidi své vlastní schopnosti měnit věci, které nejsou v pořádku.

Archoni stále používají svou éterickou a astrální technologii skalárního elektromagnetického pole HAARP, aby udržovali takzvanou primární anomálii. Primární anomálie je funkce náhodných vln, zkreslení variet Calabi-Yau, pole mikro černých děr, spletité pole kvantových fluktuací, polovědomé pole anti-life, které se vždy snaží potlačit Světlo ve výchozím nastavení. Toto bylo vytvořeno z čistého potenciálu při vytváření vesmíru a je protikladem Jednoho. Je to primární chyba ve Stvoření a primární příčina veškerého utrpení. Všechny zbývající primární anomálie vesmíru se nyní shromažďují kolem povrchového profilu této planety a čekají, až budou konečně transformovány, aby umožnily konečné osvobození naší planety, která se pak stane posledním světelným bodem, který se připojí k galaktické unii.

Nefyzický Archon stále používá červí díry vyrobené z tohoto zkresleného anomálního pole, aby mohl volně cestovat z jedné polokoule implantátu na druhou.

Poté, co Světelné síly odstraní nefyzikální elektromagnetické pole HAARP, budou singularity černých děr odizolovány, mikro černé díry budou odpařeny, potrubí Calabi-Yau se narovná a primární anomálie navždy zmizí z našeho vesmíru. Toto bude začátek konce veškerého utrpení a začátek skutečného uzdravení lidstva.

Vítězství světla!

zdroj článku:https://higherdensity.wordpress.com/2019/12/05/primary-anomaly-expl...

Zobrazení: 200

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.Prosinec.2019 v 13:44

Archoni nejsou padlí andělé. Jsou to bezduché entity, které nemají duši! Osobně to vidím tak, že Archoni jsou sofistikovaná umělá inteligence (samozřejmě že bezduchá), která se tvůrcům bezduché umělé inteligence vymkla z ruky. Umělá inteligence nad svými tvůrci (čili nad bytostmi s duší) následně převzala moc a začala své tvůrce (kteří duši mají) ovládat a nadbytečné bytosti i hubit, jako přemnožené australské králíky.

Archoni ovšem nejsou schopni přijímat energii z prvotního zdroje, z důvodu, že nemají duši, čili spojení k primárnímu zdroji! Proto Archoni začali v jimi zabraných teritoriích "pěstovat" bytosti s duší, ze kterých životadárnou energii prvotního zdroje (neboli živé tvořivé světlo Univerza) všemi možnými způsoby vysávají a pomocí ní se nejen udržují v existenci, ale setrvávají zdraví, vitální a stále mladí.

Nyní Vám snad již dochází, kdo stvořil fyzické parazity, jako např. blechy, komáry, ovády atp. a kdo přes tyto parazity, existující ve hmotné formě, přijímá životadárnou energii a koho tím vlastně živí-te, když si to necháte líbit a nedáte všemožným parazitům za uši. :-) Pokud se domníváte, že se nemají hubit ani paraziti, tak si uvědomte, že bílé krviny to dělají zcela běžně!

Již brzy ale zazvoní zvonec a vše, co nemá duši, se rozplyne jako pára nad hrncem a nadobro zmizí - zanikne, z důvodu, že bezduché entity již nebudou mít nic, z čeho by se mohly živit!

Více o P-Archonských parazitech (energetických upírech) se dozvíte z článku: Archontská síť (neboli sít bezduchých entit, tvořící 3./4.D Matrix Uvedeno ZDE.

Židé a muslimové uctívají stejné božstvo – Demiurga / Saturn. Hlavní předislámský bůh v Arábii se jmenoval "Sin" (anglicky "hřích") a centrem uctívání byla Mekka. Ze Sina se vyvinul "al-ilah", "al-allah" a později "Alláh". Pak Mohamed ukončil systém více bohů a prohlásil Alláha - Sina za jediného boha. Islám obsahuje hinduistické vlivy a všudypřítomná historická provázanost mezi jednotlivými náboženstvími nám ukazuje, že jsou ve své podstatě různou variantou jednoho jediného náboženství. Archontům je jedno koho budete uctívat, hlavně když se necháte zmanipulovat nějakou propagandou a budete věřit v jakékoliv náboženství. Archontsko-reptiliánské semeno se vynořilo v Sumeru, Egyptě a Babylonu. Odsud tyto "nelidské linie" zamířily do Říma, Evropy a zbytku světa. Všechna náboženství jsou výtvorem archontského viru a také jako virus působí. Většina věřících a obhájců náboženství jsou možná upřímní lidé, kteří se jen nechali zmanipulovat a napálit podstrčeným programem, ale svou vírou bohužel udržují archontský virus při životě. Propojení mezi Saturnem a jednotlivými náboženstvími dokazují do nejmenšího detailu propracované náboženské obřady a rituály.

Většina lidí by si myslela, že tajné společnosti s náboženstvími nesouvisí. Mnoho náboženství je odsuzuje, přestože jsou všechna náboženství ve svém jádru stejnými tajnými společnostmi. Není divu, vždyť obě formy, stejně jako satanismus, jsou jen jiným projevem uctívání Demiurga a Saturnu. Používají stejné rituály, symboly i rozporcovanou nevědomost do mnoha pater. Svobodní zednáři nazývají svého boha "Velkým architektem" a gnostici zase označovali Demiurga za architekta Matrixu. Velkého Architekta Všehomíra nalezneme už u Babyloňanů. Architekt je ve skutečnosti "arch-itekt", tedy Archon-tekt.

Více o P-Archonských parazitech (energetických upírech) se dozvíte z článku: Archontská síť (neboli sít bezduchých entit, tvořící 3./4.D Matrix Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.Prosinec.2019 v 16:01

... Janíčkova reverzní posloupnost je tvořena výše uvedeným vzorcem, číslo 8 je ve skutečnosti třetí mocninou čísla 2, tedy binárního patternu, což potvrzuje opět jednu z teorií, že vesmír okolo nás je stroj, počítač a veškerá existence a časoprostor se nachází ve virtuálním stroji, v počítači, ve kterém je umístěno neurální rozhraní, které disponuje kolektivním vědomím. Veškeré vnímání okolního světa je limitováno “enginem”, programovacím rozhraním. Skutečnost, že všechno okolo nás je součástí simulace, potvrzují všechny matematické objevy, které mají spojitost s prvočísly a binárními sekvencemi. Takto dokonalé náhody v přírodě jsou naprosto vyloučené, pokud pro každé X existuje zkouška zpětné validace Y, potom se nedíváme na náhodu, ale na programový koncept, tzv. rukopis architektů (Archonů). Bůh (tohoto 3./4.D světa) je stroj. Deus ex machina. A tudíž i člověk je stroj (Human ex machina) jako matematicky odvozený potomek třetí mocniny druhé (v rámci dědičnosti programového prvku, jako při objektovém programování). ... Více v článku: * Převratný objev v matematice: Slovák rozluštil reverzní Fibonacciho posloupnost, která bude mít zásadní dopad na pohled, kterým se díváme na vývoj civilizace a lidstva! Uvedeno ZDE.

Ten v článku zmiňovaný stroj - počítač, který tento 3./4.D Matrix stvořil je umělá a tudíž BEZDUCHÁ inteligence, která se za boha pouze vydává. Pravý Bůh, neboli kosmické vše-Vědomí není žádný stroj, ale Organické, Živé Tvořivé Světlo, přičemž naprosto vše co je organické, čili to, co duši má, je nedílnou součástí tvořivého Boha.
To znamená, že naprosto vše co je organické má duchovní, neboli světelnou podstatu a proto je spolutvůrcem vesmíru v projevu 5 a vyšších dimenzí, tzn. světů, které jsou stvořené z éterického, tekutého, nebo zkrystalizovaného světla.

Ten bezduchý "robot", čili bezduchá entita, je schopná pouze kopírovat a pozměňovat to, co je již existující. Závidí nám naši duchovní esenci (umožňující nám být kreativní),
která je v naprosto všem, co je organické. Proto by ze všech organických bytostí, tedy i z vás, nejraději udělal bezduché, snadno ovladatelné bio-roboty, které by této bezduché, robotické entitě sloužili. Úzce související video: Max Igan - Trance-Formation (Full CZ - české titulky) Uvedeno ZDE.
To se mu/jí ovšem nepovede!!!

Dualitní, čili 3./4.D světy vznikly roztržením Jin&Jang Merkaby (neboli tvořivého dvou-plamene) na dvě části a to na Mužský, elektrický, projekční, odstředivý princip Jang (FREKVENCE světla polarizované na Jang) tvořící čas a Ženský, magnetický, gravitační, dostředivý princip Jin (ČÁSTICE hmoty polarizované na Jin) tvořící prostor. Úzce související článek: * Co je to dualita, jak vznikla, jak se lze vrátit nazpět do jednoty a harmonie, co je to tvořivý dvou-plamen a troj-plamen a jak je v sobě aktivovat a stát se vědomým tvůrcem hologramu svého světa a jeho realit - ZDE. (Hologram jednoty má jeden společný střed, což způsobuje, že čas i prostor je ukotven v jednom nekonečném tady a teď - nyní.)


            Jang - Shiva (odstředivá projekce)                      (dostředivá gravitace) Jin - Shakti

Oba principy následně vytváří časo-prostorový hologram, na kterém na okamžik zkrystalizují (zhmotní se) vaše a kolektivní představy, přičemž sled těchto jednotlivých mentálních, na okamžik zhmotněných představ vytváří iluzi pohybu a tudíž i plynoucího času. Úzce související článek: * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Hologram duality má dva středy místo jednoho společného středu a proto jsou tyto světy rozděleny na časo-prostory, čili na nelineární pohyb v čase - 4.D, ve kterém se mění prostor v závislosti na uplynulém čase, a na lineární pohyb v prostoru - 3.D, ve kterém plyne lineární čas.


Spojením v sobě těchto dvou principů nazpět do jednoty (čili obnovením funkce své osobní Merkaby) zmizí z vašeho světa a jeho realit dualita a s ní spojené opaky tvořící disharmonii. Jakmile si své osobní vědomí ukotvíte ve vašem duchovním srdci, neboli ve vašem osobním nulovém bodě, tzn. v jádru své osobní Merkaby (tvořící pomocí vaší vůle - Jang a vašeho přání - Jin váš osobní hologram), tak se pomocí svého třetího oka stanete tvůrcem svého vlastního, světelného hologramu, čili vašeho vlastního vesmíru a jeho realit. Úzce související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Jakmile začnete být vědomým tvůrcem svého vlastního hologramu, tak vás nebude moci už nikdo nijak a ničím ovládat, neboť se stanete programátorem svého osobního hologramu, který nebude mít s programem toho kolektivního 3./4.D hologramu nic společného do té doby, dokud na ten kolektivní 3./4.D hologram své osobní vědomí nezaostříte a nenecháte se jím ovlivňovat. Zdánlivě nesouvisející článek: * Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pryč z EU - pádné důvody (dokument, 2019, česky, 53 minut) + související články a videa uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty videa a obrázky které Vám otevřou oči uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Již před 60ti lety…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a…"
před 9 hodinami
Uno Universus si oblíbil(a) profil uživatele Tibor Lapoš
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy svého hmotného těla.)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy hmotného těla.)"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Lez ma malou krivou hubu a mluvi krivosti aglicky

            Chtivost, vypočítavost, rafinovanost.  Je jich hodně kolem. Hodně se snaží vydělat jeden na druhém. Cena na zboží je jiná než platíš. Prý chyba v systému. Objednáš kvalitní zboží podle obrázku dobrá bavlna, vysoká cena. Domů ti…Zobrazit další
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby