* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Proč používat trubici světla?

Vaše silové pole vyžaduje každodenní posilování, čištění, čištění a božské spojení. Jste energická bytost s lidskou zkušeností. Vaše fyzické tělo je vyrobeno z vibrační energie. Je důležité chránit vaše silové pole, vaše energetické pole, vaše energetické tělo, které samo o sobě vytváří vaše fyzické tělo, před nižšími frekvencemi, energetickými útoky, před kolektivním vědomím, psychickou manipulací a celou řadou potenciálně nebezpečných nižších frekvencí, které by jinak mohly potenciálně zasahovat do vlastního pole. Volání této Bílé Ohnivé Trubice Světla vyvolává Moc své vlastní I AM Přítomnosti všude kolem vás, aby vás vedla, chránila, chránila před škodami a soustředila se na váš božský plán. Je čas znovu žít jako božské bytosti světla. Takže buďte ve své Tube of Light, která musí být vyvolána denně, aby se plně aktivovala! a buďte světlem světa!

Jak používat Tube of Light. 

Vizualizujte bílé světlo obklopující vaše čtyři nižší těla.

Vyvolejte Trubku Světla 3, 9 nebo 33x. Po uložení do paměti můžete toto volání kdykoli a kdekoli. Je důležité vyvolat Tube of Light ráno, když začnete svůj den, a je užitečné posílit v různých časech během dne. Pokud se například chystáte vstoupit do husté oblasti nebo situace, zvažte volání buď tiše pod dechem, nebo hlasitě vyhláste.

V ideálním případě může být trubice Světelného hovoru dána 3krát 9 denně. To znamená tři sady devíti opakování pro každou sadu. Toto vybuduje silnou hybnost kolem vašich čtyř nižších těl a můžete cítit Světlo Boží, které nikdy neuspěje ve vašem bytí! :)

 1. Ó Mighty I AM, true self in
  Alpha and Omega O Heaven
  Descend Enfill my being, my auric field
  S mohutným brilantním bílým vejčitým štítem
 2. Do mého pole planoucí fialový oheň
  Osvobozující plamen bleskové síly
  Přeměňování všech nečistot lidského stvoření
  Osvobození mé duše od falešného oddělení
 3. I AM nyní jeden s mým I AM zdrojem
  Sloučení se vší silnou silou
  Spojení mě se všemi bytostmi v naturálkách
  Milující jednota se všemi lidmi
 4. Trubice světla, posílení mé bytosti
  Fialový oheň, planoucí, zpěv
  Chraňte, hájte a zvedněte svou duši
  Mighty I AM Přítomnost, I AM celek

Zpečetění:

Nechť je Bůh. Ať Boží vůle krystalizuje TEĎ!

zdroj: https://anow.org/decrees/daily-tube-of-light-call/

Vážení,

Od začátku času byly jasné okamžiky, kdy se Portály probuzení otevřely jednotlivcům k postupu. Brána 11:11 je kolektivní, vysoce vibrační portál, který v tomto okamžiku napomáhá vývoji vědomí na Zemi.

Vstoupíte-li branou do obrazového smyslu, umožní vám to vstoupit do svého nejvíc vyvíjeného Já, v jednotě se všemi, co je. Nabízíme návrhy a vizualizace, aby vám vaše představivost pomohla vytvořit krásný scénář, který zmocní tento Světlem naplněný rituál (obřad). Byli jste zakódováni uvnitř tohoto probuzení. Je to další krok ve vývoji vědomí, jeden s velkou mocí a podporou. Archandělé stojí u brány, aby vás udrželi v lásce a zároveň vám nabízejí sílu a odvahu vstoupit do vašeho nového probuzeného života.

Protože se digitální hodiny rozšířily, obraz 11:11 se stal známějším. Vyobrazení za symbolem je méně známé. 11 je již dlouho počet andělských říší, které nabízejí pomoc těm na Zemi. Když jsou 11-ky viděny společně, stává se 11:11 bránou symbolizující Nebe přicházející na Zemi, stejně jako vrcholky velké hory sahají od Země k obloze.

Nejdůležitějším významem 11:11 je jeho dostupnost jako Brána k vyššímu vědomí, okamžik, kdy andělé Světla mohou vzít vaše nabízené modlitby a dobré úmysly, aby pomohly jejich projevu na Zemi. Kdykoli se představí 11:11, jedná se o denní připomenutí, že si vezmeme tuto minutu, abychom si udrželi své sny ve svém srdci, uznali podporu dostupnou od Andělských říší a měli odvahu potvrdit svou ochotu přejít do nových dimenzí Milovat. Sbírající hybnost během těchto posledních 25 let je nyní k dispozici nová úroveň Unie s vaším andělským já, která nabízí úžasný okamžik vzestupného osvobození od starých vzorců.

Nové příležitosti dostupné za branou 11:11 jsou větší povědomí a hlubší pravda o vašich možnostech a příležitostech. Volba mnoha se rozhodne pro starou cestu, a přesto ti, kdo jsou přitahováni touto dobou milosti, se mohou těšit z možnosti stoupat, která je z velké části zmocněna Archanděly. Toto je obřad vědomého záměru, v souladu s Božským světlem, které urychlí vývoj vědomí ve vás a na Zemi.

Infiltrace a poruchy

Je to doba infiltrací a poruch (narušení). Nové vnímání reality se promítá do energetických center ve vás. K infiltraci dochází, když toto nové vnímání zasáhne kódování ve fiktivním systému vašeho těla způsoby, které vás rozruší, abyste se změnili, jako metamorfóza housenky na krásného motýla.

Vesmír se nezastaví, aby upoutal vaši pozornost a povzbudil vás, abyste naplnili osud vaší duše. Infiltrace je v různých demonstracích nepříjemná, takže se cítíte velmi rozrušeni. Ale vězte, že všechny takové katalyzátory jsou navrženy vaší duší, aby vás přivedly na novou úroveň evoluce. Protože je podpora Andělských dimenzí tak dostupná, tento portál vám v čase nabízí půvabný přechod, abyste mohli jasněji vidět svět, který se rozhodnete vytvořit na Zemi, a zároveň pomáhat jeho vývoji.

Brána 11:11 k 5. dimenzionálnímu posunutí věků umožňuje harmonický tok Boží lásky do vaší bytosti. To může ovlivnit amygdalu v dočasném laloku vašeho mozku způsoby, které uklidňují tento let nebo bojové centrum a způsobují, že obnoví rozměry svého původního Božského plánu. V průběhu let bylo toto strachové centrum nadměrně stimulováno tlaky, vírou a elektronikou tohoto věku. Většina z toho, co se nazývá informace, je navržena tak, aby zvýšila tok energie strachu do tohoto centra mozku a způsobila, že se zvětší. Výsledný nárůst nerovnováh, jako jsou panické poruchy, PTSD a závažnější psychiatrické stavy, zjevně roste.

Tok Boží lásky skrze každou osobu může vytvořit expanzi ve vnímání, jako by se závoje rozloučily, takže svítí nová jasnost. Toto zvýšení jasnosti vyvolává pocit osvobození a svobodu duchovního projevu ve vaší bytosti. Velkou výhodou budou modlitby za to, aby Země od tohoto okamžiku získala pozitivní přínos. Uvolnění tlaku z brány 11:11 je podobné začátkům koňských dostihů, když jsou koně drženi uvnitř brány. Když se brány otevřou, surová síla prudce naroste vpřed a převezmou instinkty. Rušnost této síly vyžaduje pečlivé školení a vedení, takže se pohybuje ve směrech, které umožňují dosažení cílů a sklízí odměny. Vaše modlitby pomáhají tomuto procesu.

Odměnou od této doby, o které mluvíme, jsou převládající touhy srdce hledající Jednotu, Mír a Harmonii ve vaší bytosti. Přístup k těmto vyvýšeným stavům existuje za branou. Přítomnost Archandělů drží síly světla jako sloupy u brány. Můžete si nárokovat toto zmocnění božské lásky k použití ve vašem vlastním životě.

Záměr zmocnění 11:11

Větším záměrem tohoto zmocnění 11:11 bylo vždy umísťovat Boží energii do hlubin Země, aby zvítězil planetární vývoj. Když miliony probuzených lidí vstupují do Božského světla skrze Brány, vědomí Jednoty je výslednou silou prostupující srdcem celého lidstva. Nikdy nepochybujte o zázraku Spontánní Evoluce jako o kreativní možnosti posunu páté dimenze na této planetě. Žádat o zázraky v této době je velmi vhodné a žádoucí :-) 

Propletená spirála DNA je silným obrazem této brány. Když se prameny dvojité spirály propletou v jemném těle, spojují horní čakry v plášti energie nad korunou s univerzální přítomností. Spirálovitě dolů spojují čakru koruny přes jádro těla se základní čakrou. Pokračují od základny vaší páteře pod zemi a připojují se k plášti energie pod zemí a rozsvítí dvanáct čaker jemného těla.

Obrázek dvojité spirály řetězců DNA působí jako alegorie pro glyf probuzeného vědomí - jak je uvedeno výše, tak níže tento glyf představuje ztělesněné božství na Zemi, která se stala posvátnou. Existuje také hluboká souvislost s tokem duchovní energie Kundaliní, která se vine prostřednictvím energetických center těla. Toto jemné propojení zahrnuje dvě centra pod vaší základní čakrou a tři nad vaší korunou pro 12 čaker jemné energie, které přicházejí do konce s 12:12. Když použijete tento obrázek, propojujete své nejbohatší duchovní já s vaším lidským já, připojeným k Zemi prostřednictvím jádra vaší bytosti.

Spojení se s Já

Brána 11:11 otevírá cestu k tomuto spojení uvnitř sebe. Obrázek dvojité šroubovice můžete použít k připomenutí vašeho zarovnání z nebe na Zemi. Archandělé jsou připraveni vás přivítat v nové tvůrčí síle vznešeného vědomí. Rekvalifikace a vedení strašných myšlenek, které trápí vaše dny, jsou jen modlitbou pryč. Každá modlitba zvyšuje vaši frekvenci energie a mohla by být tou, která uvolní kritickou masu pro Spontánní evoluci na planetě. Představte si, že vaše modlitba je zlomovým bodem - klíčem, který odpovídá dveřím Jednoty.

Modlitba za váš osobní obřad 11:11

Božská Přítomnosti, Vše co je a Archandělé Světla:

Když se připravuji na vedení tímto portálem času 11:11, žádám, aby Světlo božské lásky odstranilo jakýkoli nesoulad v mém energetickém poli. Dobrovolně jsem pustil břemena starých přesvědčení, abych mohl stoupat a volně se pohybovat branami k jednotě vědomí.

V prostornosti mého vyčištěného energetického pole žádám, aby bylo naplněno mocí Božské lásky, harmonie a míru. Žádám o přijetí síly a odvahy ztělesnit tato pole Božského světla a uzemnit přítomnost Lásky, Míru a Léčení na Zemi, aby jí pomohla s jejím vývojem.

Spojuji se s Andělskými dimenzemi a miliony těch, kteří pracují ve Světle Božím, protože jsme vedeni bránou 11:11. Vím, že jakmile je někdo zvednut, všichni jsou povzneseni. Umožňuji novým vzorům vznešené Světelné energie zapojit mou lidskou strukturu do dokončení Jednoty ~ Jednoty v mém bytí s Božským.

Tančím skrze Světlem plněné brány, cítím vaše vedení a vím, že milující povědomí o nových možnostech v mém životě bude zajištěno v každém okamžiku, s každým srdečním tepem. Probudil jsem se ve vašem Světle a přijímám božské dary, které mi jsou nyní nabízeny, s nejvyšší vděčností. Dáváš mi božské spojení k většímu životu a já vděčně přijímám toto. Je mi ctí zakotvit toto Světlo na Zemi, když přítomnost přírody čeká na mé vědomí.

Držte mě láskou a veďte mě, když procházím touto bránou do vědomí 5. dimenze, abych mohl použít vaši božskou lásku k tomu, aby mi přinesl větší život, mír a radost a byl požehnáním pro Zemi.

Za toto a všechna vaše požehnání říkám děkuji. Děkuji. Děkuji.

Takže ať už je to tak. Amen

Nové úrovně vědomí 5. dimenze, které jsou dostupné za touto bránou, mohou ovlivnit všechny aspekty vašeho bytí. Prostřednictvím těchto vznešených portálů vám byla nabídnuta podporovaná a osvobozující cesta k novému území pro růst vaší duše na Zemi. Brána 11:11 je nejvyšší okamžik času, přesto však Božské Světlo, které v tomto okamžiku způsobuje evoluci ve vás, je darem nadčasové reality, který je v souladu s celým životem.

A tak to je.

ArchAnděl Gabriel

originál text zde:https://higherdensity.wordpress.com/2019/11/10/archangel-gabriel-th...

Zobrazení: 183

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.1.2020

UMENIE POSVATNOSTI. Je podstatou tvorenia. Tzn. všetkých schopností /danností/ - darov od Boha.Tým sa budeme zapodievať, tomu sa budeme venovať, to sa bude diať /už sa diať začína - je tomu tak/.Podpisom Boha vpečatené - znovu sa aktivujúce posvätné…Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Spojte své přání s pocity (emocí), čili s frekvencí radosti z toho, co si přejete mít, docílit, či prožívat, musíte to ovšem pociťovat jako, že to již teď, Teď, TEĎ je nejen…"
před 11 hodinami
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

Bruno Gröning - neobyčejný člověk V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely z...
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě je třeba dodat, že čím více se naučíte zvládat a řídit své emoce (které tvoří gravitační silová pole), tím více se stanete pánem své…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here. * Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9.…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Jak si začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete…Zobrazit další
před 20 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Karel Spilko, Jak vytvářet svou vlastní realitu Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Chcete- li se stát úspěšným v čemkoliv co si jen přejete, je třeba pochopit gravitační, tzn. přitažlivou sílu svých emocí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 17.1.2020

Dobrý deň priatelia :). Dnešným ránom nazdieľané informácie a kódy len doplním o stručný fakt: Včera v podvečerných hodinách začala prúdiť k Zemi /do zóny života/ z prameňa všetkých a všetkého Zdroja prostredníctvom magnetizmu zdieľaná a plne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další články a videa, která by si ve vlastním zájmu měl poslechnout a přečíst naprosto každý, tedy ý ví. :-)Keď sa vyberiete k lekárovi s boľavým kolenom, nikdy mu…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skutečné příčiny nemocí, aneb jak si obnovit a udržet pevné zdraví, vitalitu, duševní & tělesnou svěžest, chuť do života + návody na Vaši dlouhou-věkost :-) Najdete ZDE.* Pokud to…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Následující video je nejen velice důležité, ale i povzbuzující. Proto byste si ho měli poslechnout celé. Dr. Bruce Lipton, Nová věda - Tělo - Mysl – Duch Uvedeno ZDE.*…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve Vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: V celém tomto…"
středa

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby