* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Preklad poslednej kapitoly z knihy Perer O Erby God I Am obsahuje podrobný popis čo môžeme očakávať že sa stane 21 Decembra 2012.

Nie je nevyhnutným predpokladom pre rozšírenie svojho vedomia mať štrukturálne pochopenie celkového procesu ktorý sa odohráva. Avšak to podporuje jedinca ,ako na príklad palica ktorú pridáme k ťahavej rastline. Umožní to rastline neobmedzený rast, lebo používa palicu ako svoju podporu.
Pozrime sa bližšie čo sa deje globálne a vesmírne v našom čase, v ktorom práve žijeme.
Fakt že sme súčasťou toku vesmírnej božskej energie, nemení nič na tom že sme majstri svojho osudu.
Musíme si dobre uvedomiť, že budúcnosť neobsahuje nič. Sama o sebe je celkom prázdna. Vytvára sa na základe našich myšlienok. Záleží na nás akú ju vytvoríme. My sami si vytvárame každý náš nasledujúci moment. Vedomie každého jednotlivca vytvára globálne vedomie a globálne vedome vytvára nasledujúci globálny moment .
Vstupujeme do kozmickej cyklickej zmeny, ktorá umožní masívnu transformáciu ľudského vedomia čo v skutočnosti ovplyvní celé galaxie.
Naša slnečná sústava je súčasťou galaxie nazývanou Mliečna dráha. Naša Mliečna dráha obsahuje miliardy slnečných systémov. Mliečna dráha je súčasťou skupiny 20- tich galaxií a dnes už veda vie, že a Mliečna dráha je iba jednou z miliárd v našej galaxii. Astronóm Allan Sandage raz povedal: “galaxie sú astronómom to isté ako sú pre fyzikov atómy.
Fyzický vesmír je najväčšie a najmenšie zoskupenie obrovského ne -fyzického vesmíru čo je opäť súčasťou väčšieho vesmíru. Toto je takmer nemožné pochopiť našim trojrozmerným myslením. Existujú vesmíry umiestnené v super vesmíre a super vesmíry sú opäť umiestnené v “super -super” vesmíre a podobne. Tento proces je doslova neobmedzený, každý z vesmírov oblieta okolo centrálneho slnka a to nielen na fyzikálnej úrovni, ale aj v ne -fyzikálnej.
Absolútnym centrálnym slnkom tohto všetkého je, Boh, Duch, ktorý toto všetko spôsobuje. Skutočnosť, že všetko okolo nás je živé môže byť zahalené iba našou slepotou.
Približne každých 26000 rokov naša slnečná sústava, zakončí jeden obeh okolo centrálneho slnka Plejádov (Alcione – pozri diagram na poslednej strane). Východné staroveké múdrosti rozdeľujú tieto cykly na rôzne Yugasy (etapy ,éry obdobia). Tento(yugas) pozostáva z bodu ktorý má najbližšie k Alcionu a opäť z bodu najvzdialenejšieho od neho. Najvzdialenejší bod od centrálneho slnka , naznačuje neznalosť, kde je ľudské vedomie “zatemnené”. Najbližší bod naznačuje čo poznáme pod pojmom duševné prebúdzanie, alebo osvietenie. Alcione je známy vo Východnej filozofii ako Brahma – sedlo tvorivej energie, alebo univerzálneho magnetizmu (týkajúce sa nášho vesmíru).
V roku 1961 vedci objavili fotónový pás ktorý obopína Plejády. Tento fotónový pás obkľučuje Plejádsky systém v pravom uhle k jeho obežnej dráhe. Ako naše Slnko (a my spolu s ním) obieha Plejády raz za 25860 rokov, tak dosiahne stred fotónového pásu( približne každých 12500 rokov). Táto cesta si vyžaduje približne 2 000 rokov. Znamená to, že po odchode z tohto miesta uplynie ďalších 10,500 rokov pokiaľ sa tam naša slnečná sústava, opäť vráti. Predtým než sa začneme s týmto zaoberať podrobnejšie, musíme si uvedomiť že tento cyklus sa odohráva simultánne s inými, väčšími vesmírnymi cyklami. Čo je nezvyčajné práve na tomto cykle, že jeho vyvrcholenie sa deje spolu s vyvrcholením ostatných cyklov ( z ktorých je súčasťou) vrátane celkového cyklu 206 miliónov rokov. Toto sa tiež nazýva harmonická konvergencia.
V roku 1962 sme vstúpili do sféry vplyvu tohto fotónového pásu. Výpočty odhadujú že rok 2011 bude vstup do jeho hlavného prúdu. To je v korelácii s časom, keď náš vesmír dosiahne svoj bod maximálnej expanzie. Východná teória porovnáva tento rytmus expanzie a kontrakcie vesmíru k nádychu a výdychu Boha – každý dych pokrýva čas (v tejto dimenzií ) dĺžku 11 000 rokov. Nie je náhodou, že tento časový rámec korešponduje s týmto Veľkolepým cyklom, obehu Slnka okolo centrálneho slnka Alcionu. Prechod do Super – vedomia, (návrat Krista) naskytne v presný moment medzi expanziou a kontrakciou a bude rovnobežný so žiarením fotónového pásu. Táto energia je tiež uvádzaná ako Manasic vibrácia alebo žiarenie. Astrofyzické výpočty založené na slnečnej rýchlosti prechodu vesmírom (29 km/s)- a pohybu Zeme naznačujú, že vstúpime do fotónového pásu rýchlosťou 208,800 km/h. Skutočný vstup Zeme do Manasickej vibrácie nastane ako mihnutie okom.
1 St Germain stanovuje mesiac December 2012 ako približný dátum skutočného prechodu.

Energia fotónového pásu je éterickej a duchovnej povahy, čiže nie je fyzická, ale ovplyvňuje fyzickú realitu. Obdobie temnoty ktoré trvalo 10500 rokov umožnilo človeku aby sa prostredníctvom nespočetných inkarnácii duševne vyvinul predtým, než cyklus opäť dosiahne 2000 ročné obdobie svetla. Pretože väčšina ľudí zabudla na svoj Duševný zdroj a účel svojej existencie počas tohto pozemského pobytu, obdobie svetla slúži k dvojakému účelu. V prvom rade je to triediaci proces, kde sa dospelé duše zhromažďujú do svetla Ducha a tak isto to umožňuje slabším,( iba “dospievajúcim “) dušiam stabilizačnú dobu na odpočinok pred ďalším duchovným rastom. Tí jednotlivci ktorí nemohli, alebo si nechceli uvedomiť Božskú lásku v čase svojej existencie v 10,500 rokoch neustálych inkarnácií, dostanú na to ďalšiu príležitosť. Budú to prežívať (iba oni) ako súdny deň . Súdny deň bude iba pre človeka, ktorí sa súdi sám.
Jeden z našich bratov z nefyzickej dimenzie St Germain porovnáva fotónový pás k Zlatej hmlovine . Nasledovné je citát z nášho stretnutia zo Štvrtku 20 Augusta 1987:
Vaši astronómovia a vaši kvantový fyzici sa snažia pochopiť túto veľkolepú zlatú hmlovinu ktorá je na okraji vášho vesmíru a objíma a absorbuje všetky elektá v tohto vesmíru. Absorbuje tento vesmír kus po kúsku . Škrabú sa za ušami v snažení pochopiť, čo vlastne je táto zlatá esencia na vesmírnom horizonte, ktorá tam predtým nebola. Porozumenie tohto je vlastne porozumenie Krista. Môžeme považovať, že je to vlastne Kristov návrat, alebo vstup do paralelného vesmíru. Ako náhle prekročíte túto zlatú hmlovinu a vstúpite do paralelného vesmíru, nadobudnete super – vedomie. Je to paralelný vesmír, ktorý vibruje vysokou vibráciou. Rezonuje takou vysokou vibráciou , akou ešte nerezonoval vo vašom čase . Toto rapídne zvyšovanie vibrácie sa odradzuje aj v zrýchľovaní udalostí ktoré sa odohrávajú na vašej planéte, ba dokonca aj vo vašich vlastných životoch. Je to vlastne synchronizácia s touto vysokou vibráciou, pretože toto zrýchľovanie je exponenciálne .
Koniec citátu.

Vstup Zemi do Manasického žiarenia predstavuje naplnenie najhlbšej túžby ľudskej duše. Veľa obáv a strachu bolo o tomto vytvorených od času Davidového prororotctva. Toto môže byť odôvodnené za účelom prebudenia v ľudského súcitu a schopnosti sa pozrieť do seba. Pre dnešnú generáciu toto už nie je za potreby, pretože je natoľko inteligentná že dokáže pochopiť čo sa deje okolo nás. Toto neznamená že proroctvá nie sú pravdivé . Sú pravdivé , pretože sa v skutočnosti blížime ku koncu nášho času a vstupujeme do Božského veku. Čo sa týka rôznych kalamít a pohrôm, tak si musíme objasniť toto: spôsobený strach je priamy odraz ľudskej odolnosti voči zmene srdca. A práve tu, môžeme vidieť potešujúci príval na obzore. Pravdivá ľudská inteligencia sa začala vynárať na povrch a nahrádza zdôvodnenia našej zhypnotizovanej mysle.
Predpovede hrôzostrašných okolností sa nemusia uskutočniť ak sa ľudstvo zladí z energiou lásky a zbaví sa strachu.
Nie je to Zem čo spôsobuje kalamity a zemetrasenia , ale ľudstvo paralyzované strachom , kde brat nedôveruje bratovi až do takej miery že sa zabarikáduje a zamrežuje aby ho udržal vonku – Boh sa bojí Boha.
Účelom tohto príspevku nie je odhalenie nejakého drobného sprisahania vo svetovej hierarchii ,ale bolo by veľkým prínosom pre mnohých čitateľov, aby sa oboznámili s materiálmi ktoré prinášajú na svetlo prípady oficiálnej manipulácie v globálnom merítku. Ich jedinou úlohou je udržiavať ľudstvo v strachu. Je to rýchly a efektívny spôsob ako sa zbaviť spánku na vavrínoch. Pretože pokiaľ majú ľudia strach, tak môžu byť ľahko manipulovaní a zotročení.
Ak máte problémy s akceptovaním tohto faktu, tak si musíte uvedomiť že tranzícia z temnoty do svetla sa netýka iba nás na Zemi, ale je celého vesmírnu, bez ohľadu že sa to bude odohrávať tu na Zemi. Preto obe sily, (svetla a temnoty) sú priťahované na Zem aby si presadili svoje. Vedomie je potrava a strach je vedomie. Čiže kŕmiť manipulovaného, alebo manipulovať je vlastne to isté.
Čo sa deje teraz, je nahromadenie a spájanie sa udalostí do jedného konečného triediaceho procesu. Aj keď je výsledok tohto procesu zrejmý, buďte si vedomí že ste neustále vystavení rôznym manipuláciám, len aby ste boli udržiavaní v neustálom strachu. Toto vás udržuje v režime boja o prežitie, teda zdrojom výživy pre veľkú silu temnoty.
Tieto sily poznáme aj pod názvom “Greys ( šedé bytosti)” [ táto referencia sa týka mimozemšťanov ktorí majú šedú pokožku a veľké čierne oči], ktorí spolupracujú s vašimi kľúčovými vládami a s tými ktorí ťahajú opraty nad celou zemou, čo je v dnešnej dobe už všetkým známe. Ale nemusíte sa ničoho obávať pretože už začali ochutnávať svoju vlastnú medicínu. Prežívaju strach z kolapsu svojich plánov a neustále sa zvyšujúceho svetla. Ale čoho sa najviacej obávajú je Rodina Svetla. Pre tých čo nepoznajú tento termín – stručné vysvetlenie: Rodina Svetla sú duše pre ktoré Zem nie je skutočný domov ,ale sa rozhodli zinkarnovať tu, aby mohli pomôcť z tranzíciou. Ich špecifický účel je odmaskovať strach a tým prebudiť ľudstvo, aby si vedelo uvedomiť že všetci sme súčasťou Boha. Predstavujú jednu polovicu obrovské sily – druhá polovica je Rodina Lásky. Tí už žijú tu na Zemi, ale väčšia časť stále ako deti. Sila Rodiny Svetla učí ľudstvo pravdu a sila Rodiny Lásky bude priamo ovplyvňovať udalosti a to veľmi nezvyčajnými spôsobmi. Členom Rodiny Svetla sa už podarilo preniknúť do radov Greys, ktorí sa hrozne obávajú z vlny vzdelávania, ktorú dala do pohybu Rodina Svetla. Vedomé zbavenie sa strachu vedie ľudstvo do svetla Ducha a robí strach bezmocným. Je to iba naše vedomie zaneprázdnené strachom z prežitia čo im dodáva silu. Môžeme ich zneutralizovať jednoducho zbavením sa strachu. Bez tejto sily sa stanú bezmocnými jednotlivcami, ktorí si budú musieť nájsť nejaké iné spôsoby. Pretože iný spôsob je láska, tak to je to čo vlastne nájdu. Nebudú schopní nájsť lásku, ak ich budeme neustále kŕmiť našim strachom . Majte s nimi súcit a ľutujte ich, pretože oddiaľujú účel svojej duše. Ale nebojte sa ich. Zloba sa bude zmenšovať až bude absorbovaná do Ducha vo svetle lásky. Uvedomte si že zloba a strach sú tak isto dietky Božie, bez ohľadu na šaržu a formu. Hlas vedomia tých, ktorí spolupracujú s prastarými silami Jehova, alebo Yahweh (nezáleží na tom ktoré meno si vyberiete) je utlmené nenásytnou túžbou po moci, čo vylučuje akúkoľvek možnosť pre nejaký väčší stupeň súcitu a morálky. Môže sa zdať, že tieto sily dnes vyhrávajú boj, ale toto bude trvať iba veľmi krátko a ich koniec sa už veľmi rýchlo blíži. Ak sa toto všetko zdá pre niektorých čitateľov príliš neskutočné, tak im môžem povedať iba toto: Lepšie bude ak sa zobudíte sami, lebo inak bude s vami silno potrasené. Systém je prehnitý skoro až do jadra a jadro je ľudská duša. Ľudská duša je nevinná a prekrásna, ale taktiež zaspala na vavrínoch a ostala pohodlná. V budúcnosti nie je veľa miesta pre pohodlnosť. Naším darom pre tieto sily by malo byť porozumenie na hlbšej úrovni, čiže odpustenie a láska bez žiadnych kondícií. Ak si myslíte že si nezaslúžia súcit a porozumenie, tak tento materiál vás naučil iba veľmi málo. Je to prepáčenie ich úrovni separácie, ktoré oslobodí tieto duše. Sily temnoty vyzerajú tak isto ako ja, alebo Vy, ale pretože popreli v sebe Boha tak akosi zablúdili. Keď budeme o nich myslieť láskyplne tak stratia nad nami svoju moc. Hocaké zlo, ak sa stretne z láskou, hoci aj keď jej bude odporovať, tak zkolapsuje samo do seba. Toto je vesmírny zákon. Ak sa nájdete v situácii ktorá vyvoláva strach, tak si len povedzte: Ty sa hraj na svojom piesočku a ja sa budem hrať na svojom. Pretože aj tak tomu v skutočnosti je: sme duše vo svojom detstve hrajúce sa ilúzne hry bezbrannosti v Božom svetle.
V priebehu rozhovoru z Archanielom Gabrielom o nastávajúcich zmenách zdôraznil, že v našej prítomnosti prevláda negativita nad pozitivitou a jediným spôsobom aby ľudstvo zažilo hladkú tranzíciu je obe polarity aspoň vyrovnať. Tak isto nás upozornil, aby sme sa nespoliehali na predurčený deň tranzície, lebo tá môže nastať aj dnes, alebo o milión rokov neskôr. Čo znamená že bez ohľadu na fotónový pás, tranzícia nemusí nastať, ak nedokážeme transmutovať strach do lásky. Avšak vietor sa mení a všetko naznačuje k tomu že tranzícia prebehne pokojne. Obchodníci zo strachom a hrozbami sa čoskoro nájdu bez zákazníkov. To že nastanú veľké zmeny je už dnes všetkým samozrejmé. Niektoré zmeny sa budú zdať negatívne, ale v skutočnosti sa všetko odohrá pre pozitívnu zmenu. Tieto takzvané negatívne udalosti sa začali už pred dlhšou dobou a stále prebiehajú v súčasnej prítomnosti. Nemusíte sa ničoho báť, lebo jedno je isté. Tí čo nedokážu upustiť od svojho starého myslenia nenávisti, strachu, pomsty a chamtivosti nenájdu svoje miesto vo veku Svetla a jednoducho sa sami seba odstránia. Tento proces už prebieha, ako môžeme vidieť z rôznych kalamít, zemetrasení a záplav. Tisíce duší ktoré sú príliš tvrdé pre zmenu a nedokážu sa odlúčiť od materializmu opúšťajú húfne túto realitu.
Každý jeden ktorý je zosúladený s Duchovným zámerom – čo je vlastne láska, bude vždy na správnom mieste v ten správny čas bez ohľadu na to kde sa nachádza.
Koniec času je skutočne iba koniec samotného času a nie života. Vlastne opačne – je to nový začiatok. Zažijeme život taký aký v skutočnosti je, čiže neustálu prítomnosť. Mayánsky kalendár naznačuje že čas skončí v 21 Decembra 2012. V roku 1992 sme vstúpili do posledného katúnu ( 20 ročné obdobie) . Biblia spomína koniec času ako Rapture (nadšenie, extáza), alebo návrat Krista. Nespočetné množstvo iných nezávislých proroctiev potvrdzuje že sa toto má stať. Je to staroveký prísľub že nastane nový raj na Zemi.
Ako bude život vyzerať po tranzícii sa nedá skutočne opísať a všetci sme odkázaní iba na informácie dodané našimi hviezdnymi bratmi z Rodiny Svetla a aj to je veľmi limitované, lebo ľudstvo nie je schopné pochopiť celý ten koncept s našou limitovanou percepciou .
Zemské poly sa nepresunú a ani zemská os sa neodkloní, ale magnetické poly zmenia svoju polaritu. Manasická radiácia pracuje na pod atómovej úrovni, čo spôsobí že každý atóm bude žiariť svojou aurou. Na celej zemi nebude existovať tmavé miesto, ba dokonca ani tieň, pretože všetko sa bude kúpať vo svetle Ducha. Každý človek, zviera a aj rastlina bude žiariť vo svojej aurickej žiare. Bude to koniec polarity dňa a noci, kompletný koniec rozdelenosti. Zem sa stále bude otáčať okolo svojej osi, slnko bude stále žiariť, ale hviezdne noci už nebudú existovať, pretože táto brilantná žiara prevládne všetko. Tých ktorých táto správa zarmucuje, si musia uvedomiť, že zmena ich vedomia zapríčiní, že im vôbec nebude chýbať hviezdna obloha. Môžeme povedať že sa temnota zlúči zo svetlom a nebo so Zemou. Naše skutočné Ja bude po prvý krát kompletne sebavedome a prítomné. Znovu sa narodíme. Čas ako taký prestane existovať, čo znamená že starnutie už nebude existovať. Choroby sa stanú minulosťou.
‘‘….a smrť nebude viacej existovať , tak isto nebude smútok, alebo bolesť a plač, pretože tieto veci už odišli preč. ‘‘ [ Biblia 21:4]
Slovo Manasic pochádza z Hebrew slova manasseh, čo v skutočnosti znamená spôsobujúci zabudnutie.
Táto zmena sa nestane iba na Zemi, ale v celej našej galaxii, takže všetky hviezdne telesá budú taktiež žiariť. Opticky to bude vyzerať akoby horeli, ale keďže samotné svetlo nie je horúce, tak v skutočnosti nič nebude horieť. Práve naopak; každá žijúca vec bude s ním požehnaná. Ovplyvnenie fotónového pásu v našej atmosfére spôsobí našu oblohu vyzerať akoby bola posiata padajúcimi hviezdami, takže nasledujúce biblické proroctvo nevyzerá tak strašne neskutočné : ‘‘ Všetky hviezdy padnú z oblohy a obloha viacej nebude. ‘‘
Naša vzájomná komunikácia nastane priama a čestná, pretože iba maličká neúprimnosť zníži žiaru našej aury, čo bude všetkým viditeľné. Veľa krát bolo spomenuté že tranzícia z tretej dimenzie do štvrtej znamená presun z fyzického sveta do éterického. Aj keď základ tohto je správny tak to chce trochu väčšie spresnenie, pretože nestratíme svoje fyzické uvedomenie. Naše telo nastane oveľa ľahšie (bude mať menšiu hustotu), čo nám umožní zmenu svojho tela na to čo si len budeme želať. Veľa ľudí bude pokračovať výživu svojho tela fyzickým jedením potravy, ale tak isto veľa ľudí bude brať svoju energiu iba priamo z éteru. Manipulácia a tvorba hmoty bude celkom iná záležitosť. Veda bude prekvitať, pretože vedci budú zrovnaní s Duchom. Bude nasledovať obrovský technologický pokrok, pretože nám budú pomáhať maši vesmírni bratia. Tak isto aj naša doprava sa zmení na takú úroveň, že naše dnešné triskové lietadlá budú vyzerať ako vozy ťahané volmi, čo bude vďaka uplatnenia magnetického pohonu a kryštálovej technológii. Poniektorí čo budú duševne na vysokej úrovni, budú schopní vlastnej teleportácie. Najväčšia zmena bude na úrovni nášho vedomia. Naše obmedzené vedomie bude posunuté do super vedomia a super vedomie do Božského vedomia, čo umožní blaženosť bytia spolu s tvorcom všetkého. Je to dlho očakávaná Zlatá doba – božské obdobie.
Tí čo zostanú v tretej dimenzii nebudú schopní vnímať štvrtú, ale bytosti štvrtej dimenzii môžu navštíviť tretiu ak si to budú želať.
Duše ktoré toto už zažili a nadobudli Kristové vedomie za posledného 10500 ročného cyklu, budú nás riadiť a napomáhať nám. Aj keď tranzícia do štvrtej dimenzii nie je tajnosťou a jej darom bude radosť a povznesenie, tých ktorí nebudú na to pripravení môžu sa dostať do šoku, pri náhlom vstupe do fotónového pásu. Z toho dôvodu je dôležité aby všetci boli oboznámení že sa jedná o vesmírne narodenie do svetla a lásky a nie je sa čoho obávať. Tesne pred tranzíciou tak isto budete vidieť zvýšenú aktivitu našich hviezdnych bratov. Pán Eduard B. Meier zo Švajčiarska bol po veľa rokov navštevovaný a vyučovaní našimi predchodcami z Plejád. Ich cieľom je pomôcť ľudstvu s prípravou na nasledujúce zmeny. Úloha pána Meirera bola zverejniť fotografie a konverzácie s Plejadanmi , aby si ľudstvo mohlo rozšíriť svoj náhľad ovplyvnený dogmou a náboženstvom, čo tvrdí že sme vo vesmíre iba sami. Pán Meier bol pozvaný na vesmírnu loď a precestoval s ňou celé galaxie, aby sa sám mohol presvedčiť že je to všetko skutočnosť. Na nešťastie od zverejnenia svojich poznámok a fotografii bol bombardovaný hroznou kampaňou znemožňovania a prežil sedemnásť pokusov o jeho život. Toto všetko bolo zorchestrované našimi pozemskými priateľmi v uniformách za účelom odstrašenia pána Meiera aby sa podelil so svojimi vedomosťami, bez ohľadu na to že odkaz z Plejád bol odkazom lásky a spolupráce.
Hlavný plejádsky kontakt bola žena menom Semjase( dcéra Patáha – veliteľa Plejadskej materskej lode umiestnenej v blízkosti Zemi. Nasledovné je výťažok z Meirerovej knihy‘‘ Odkaz z Plejád‘‘ (deviate stretnutie), kde Semjase hovorí Meierovi: ‘‘ Pôvod tejto epochálnej zmeny je žiarenie obrovského centrálneho slnka, okolo ktorého váš systém prechádza raz za 25860 rokov a prejde cez 12 štádií ktoré vaši astrológovia volajú Zodiacs (zverokruh) . Zem sa už dotkla vonkajšej hranici tejto ‘‘Zlatej žiari‘‘ centrálneho slnka , čo je najsilnejšia a najrevolučnejšia žiara. ‘‘
V Júni 1990 spolu s mojimi priateľmi sme mali príležitosť toto predebatovať s Patáhom na stretnutiach ktoré sa konali v mojom dome. (celú knihu si môžete prečítať na http://www.bakalari.joky.com.au/pages/actOfFaith.html ) V tej dobe som ešte nevedel o existencii pána Meiera. Na týchto schôdzkach všetko, čo sa týka nadchádzajúcej tranzícii do super vedomia bolo potvrdené. Tak isto Patáh zdôraznil dôležitosť potreby vybalansovania polarít pred touto obrovskou udalosťou. Len pre zaujímavosť čo si myslím že je hodné spomenutia je Patáhova zmienka o Plejádskej materskej lodi, ktorá je väčšia ako naše najväčšie mestá. Pán Meier strávil hodne času na tejto lodi a tak isto potvrdil jej obrovskú veľkosť.
Toto Zlaté žiarenie pôsobí ako sila ktorá štartuje rozvoj vedomia do takej veľkosti, že ho môžeme porovnať ku kozmickému pôrodu. Je to pôrod do nového dňa Vzniku – naše duševné znovu narodenie. Pomenovania ako sú: Druhý príchod Krista, Nová éra, Super – vedomie sú iba menovky na jednu a tú istú udalosť – tranzíciu.
Priebeh tranzície záleží od toho, či bude prvé Slnko čo vstúpi do fotónového pásu, alebo Zem. Počiatočné štádium bude pochádzať zo série tmy nasledované sériou svetelných dní, alebo v opačnom poradí. Najnovšie predpovede získané od našich bratov z nefyzického sveta predpovedajú 12 dni svetla nasledujúcimi dvanástimi dňami tmy. Toto bude slúžiť ako stimul pre posledných ľudí čo sú v pochybnostiach, aby sa mohli rozhodnúť medzi láskou a strachom. Tie duše ktoré sa rozhodnú nezúčastniť sa vstupu do svetla, budú spať po veľmi dlhú dobu. Dostanú na to opäť inú príležitosť. V minulosti takéto nové civilizácie sa nemohli ani oprieť o pozostatky predchádzajúcich a museli začať celkom od začiatku. Možno tento fakt prináša trochu svetla na záhadnú skutočnosť že civilizácie ako Atlantis nezanechali po sebe žiadne stopy. Je to preto lebo na konci každého 10500 ročného cyklu každý cyklus tmy očistil a zabezpečil kompletné odstránenie všetkého čo bolo nečisté. Avšak všetky odkazy naznačujú, že geografické zmeny pred tranzíciou nie nevyhnutné, pretože ľudstvo dosiahlo najvyššieho inteligenčného rozvoja a porozumenia z celej jeho histórii. Teraz len ostáva zobudiť posledných spáčov, avšak nie oproti ich vôli. Aj keď hromadné prebúdzanie už začalo, v poslednej dekáde storočia budeme sledovať sily Svetla ako sa objavujú medzi ľuďmi vo veľkosti pred tým ešte nevidenej. Celé toto môžeme chápať že Zem je pre nás ako škola, kde sa učíme a keď neposkladáme skúšky tak prepadneme a musíme zopakovať celý ročník.
Čo sa stane s ľudstvom po uplynutí 2000 ročného obdobia svetla? Keď Zem opäť vstúpi do cyklu temnoty, tak ľudstvo ktoré urobilo skok, bude musieť s ňou nasledovať? Samozrejme že nie! Z dôvodu že všetci myslíme iba lineárne, tak si predstavujeme že existuje iba jedna Zem – ale v skutočností ich existuje veľa. Predstavujúc si špirálu, tak si môžeme predstaviť existenciu rozdielnej Zemi na každom jej bode. Toto je tá multi – dimenzita o ktorej vravíme. Nasledujúca tranzícia nás presunie do skutočnosti inej Zeme nachádzajúcej sa na tejto špirále. Stále okupujúcu jednaké miesto, ale iné časové kontinuum . Nie je to iná zem, ale Zem inej hustoty. Pretože žiadna realita na tejto špirále nie je vyňatá od týchto zmien, tak isto aj tretia dimenzia prejde cez určité zmeny. Tí ktorí si nebudú želať vstúpiť do štvrtej dimenzie ostanú v tretej a pretože táto udalosť je evolúcia na každej úrovni, tak nikto neunikne svojmu rozvoju.
Pozrime sa teraz na samotnú Zem z galaktického pohľadu. V roku 1987 naši bratia z duchovného sveta Biele Bratstvo umiestnili pole so špeciálnou energiou okolo našej Zemi. Účel tejto energie je zosilniť -urýchliť ľudské emócie. Takže tyrani budú viacej týrať, strachujúci sa budú viacej báť, milujúci budú hlbšie milovať. Inými slovami rozdelenie vedomia. Toto je za účelom stimulovať voľbu, pretože iba to čo je zrovnané s frekvenciou svetla pôjde zo svetlom. Všetko čo je zladené zo strachom sa nemôže podielať na svetle. Tak isto účelom tohto príspevku je pomôcť ľudstvu aby sa zrovnlo za pomoci Pravdivej Percepcie.
A teraz niečo o Zemi. V každom procese rastu a expanzie , tak isto ako aj v našom fyzickom tele sú asimilované energie. Energie ktoré nemôžu byť asimilované ostanú ako odpadový produkt a musia byť vylúčené. To isté platí aj pre vesmír. Tieto energie, ktoré môžeme volať negatívne, musia byť niekde uskladnené, pretože inak by ovplyvňovali zostatok vesmírneho systému podobne ako toxické látky ovplyvňujú naše telo. V evolučnom procese nášho vesmíru, Zem dostala za úlohu uskladniť tieto odpadové energie vo svojej hustej hmote, kde nemôžu nikomu ublížiť. Tu môžu byť pomaly uvoľnené a transmutované a vrátene naspäť do Kreatívneho cyklu. Duše ktoré inkarnujú na Zem sú trasmuteri, alebo sa chcú naučiť transmutovať. Takže Zem slúži ako univerzita a učí nás ako narábať s negatívnymi energiami. Takže Zem a všetko čo k nej patrí sa stala úžasným spasiteľom.
Postupne môžeme začať chápať ako naše upravené vedomie zapadá do vesmírneho hlavolamu. Iba tu na Zemi máme príležitosť sa zobudiť do vlastného vedomia Samého Seba, pretože iba tu môžeme byť rozdelení sám od seba. Zem popri svojej transmutálnej funkcii sa stala miestom kde “ anjeli sa boja šliapnuť“. Pretože tu existuje obrovské riziko, že duša môže stratiť svoju identitu. A toto je presne čo sme všetci urobili. Z tohto dôvodu každá duša ktorá zinkarnovala na Zem si zaslúži “medailu“. Vstúpiť vedome do miesta kde vieme že všetci utrpíme amnéziu vyžaduje obrovskú odvahu.
Pretože Terra (staroveký názov pre Zem) vstupuje do štádia svojej hlavnej evolúcie , iná planéta( ktorá sa nenachádza v našom solárnom systéme) bola poverená touto obetavou úlohou. Pre ňu obdobie utrpenia už skončilo. Čo ešte uvidíme, bude únik totálnej negatívnej energie svojou vlastnou rýchlosťou. Zem a všetky duše zladené s jej energiou sa pripravuje na udalosti takého obrovského rozmeru, aký náš vesmír ešte nevidel. Znovu spojenie s Duchom. Manželstvo hviezdneho svetla s hmotou. Objatie do lásky. Vesmírny duchovný orgazmus. Z tohto dôvodu nie je prekvapením že bytosti hmotného a duchovného sveta, naši vesmírni bratia prichádzajú k nám aby sa mohli zúčastniť na tejto úžasnej udalosti.
Ale nesústreďujme sa na budúcnosť, pretože to nás môže vtlačiť do Pomýlenej percepcie. Premietnuť sa do budúcnosti znamená vylúčiť sa z prítomnosti. Budúcnosť je náš potenciál. Na nás záleží aká bude naša budúcnosť, pretože v skutočnosti budúcnosť je iba iná prítomnosť. Z toho dôvodu je zbytočné sa zanepráznovať s časovaním, javiskom, svetlami tohto úžasného javu. Je celkom postačujúce iba vedieť že ide o hromadné zobúdzanie vedomia ľudstva a že každá duša môže nadobudnúť super – vedomie. Týmto spôsobom každý jednotlivec môže sa stať pomocníkom svojmu snažiacemu sa bratovi tak isto pôrodná baba pomáha pri pôrode dieťaťa.
Krása tohto zrodenia ľudstva do Kristovho vedomia sa nedá slovami popísať. V skutočnosti to predstavuje koniec času takého aký ho my poznáme. História ľudstva bude ako nejasná pamäť, podobne ako si motýľ pamätá čas keď bol húsenicou. Keby sa celé ľudstvo zbavilo odsudzovania, tak by sme mohli nadobudnúť Kristove vedomie behom niekoľko dní a celé toto by sa mohlo stať bez jedinej kalamity, alebo pohromy na Zemi. Spojenie hviezdneho svetla s hmotou, Ducha s oddelenými môže nastať iba cez most Pravdivej Percepcie, čo vlastne je sa vzdať odsudzovania , teda uvoľniť strach.
My všetci sme zažili hrozný test separácie. Vstúpili sme do veľkej Kreatívnej záhady a preto esencia Zeme bude navždy v našich srdciach. Zem a my sme tak prekrásny že sa to nedá zmerať. Po milióny rokov Zem podporovala ľudstvo v jeho zápase z temnoty do svetla a absorbovaním negatívnych energií, čo robila bez absolútneho odsudzovania. Bolo to preto aby sa jej deti mohli naučiť to isté. Teraz sa s nej stane Bohyňa, pretože je žiariaca bytosť lásky.
Celý vesmír zo všetkými bytosťami z viditeľných a neviditeľných dimenzií sa s nami spojí v tejto jednej z najväčších z osláv narodenia do svetla – tanca Bohov kde Zem a my ako jej deti idú. Je to naplnenie starovekého duševného plaču.

Konečne prichádzame Domov

http://earth.tym.sk/ako-to-bude-vyzerat-v-decembri-2012/

http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/fotonovy-pas-druhy-navrat-k...

 

 

Zobrazení: 766

Komentář přidal(a) Ladislav dne 4.Listopad.2011 v 21:21

Uti , to , že z oblohy budú do ľudí padať ich vyššie Ja , je predsa len odvážne tvrdenie, nejaká moc prima varianta.

Máš  azda také vidiny ?  V každom prípade svetla bude dosť, píšu aj v Biblii.

Komentář přidal(a) marshala dne 4.Listopad.2011 v 21:23
no ja mam po prečitaní zavarené mozgove zavyty....
Komentář přidal(a) Ywet dne 7.Listopad.2011 v 10:23
Dramatická vidina, ladí s tým čo očakávame. Zaujali ma koule z tmavé slitiny ... možno symbolizujú naše bloky alebo temné stránky a pozorovali či budú prijaté alebo nie.
Energia zmeny je v pohybe, odpovede na ceste ... uvidíme.... nech sa stane, čo sa má stať.
Rozhodne platí: Všade dobre, Doma najlepšie :-)
Komentář přidal(a) marshala dne 7.Listopad.2011 v 13:07
taketo znamenia mavam podobne....
Komentář přidal(a) Dustin dne 7.Listopad.2011 v 15:21
Ren, ten obrazok je nadherny.
Komentář přidal(a) Zlobil Zlobivej dne 7.Listopad.2011 v 17:02

...ten obrázek je jen výjen výjev z poslední minuty filmu "proroctví" před koncovými titulky.

 

http://www.csfd.cz/film/236435-proroctvi/

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Q - Dark To Light - Here.* Q - Killing The Mockingbird - Here.* A Story About How America Was Almost Destroyed By Criminals – Here.* Q - We Are The Plan - Here.* More at Joe M - Here."
před 22 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Drahoslava Pawlitova sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze (nepodporujte je již nijak a ničím) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Kniha „Červený drak – dragon Rouge“, známá také jako Satanské evangelium. Je to nebezpečný grimoár o černé magii, uložený v těchto tajných archivech.Kniha…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Kniha „Červený drak – dragon Rouge“, známá také jako Satanské evangelium. Je to nebezpečný grimoár o černé magii, uložený v těchto tajných archivech.Kniha…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Kniha „Červený drak – dragon Rouge“, známá také jako Satanské evangelium. Je to nebezpečný grimoár o černé magii, uložený v těchto tajných archivech.Kniha…"
včera
Uživatel Drahoslava Pawlitova sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Realtoltek odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všichni jsme jeden jediný duch, který vždy byl mimo existenci času a prostoru. Pro představu lze popsat jako čistý duch -ničím zatíženým ani časem ani prostorem...tedy čistý neboli Svatý…"
středa
Uživatel Realtoltek odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Je tragické, že pořád někteří nepochopili co je duše a co je duch. Ve videu se mluví o stvoření bez duše...což je nesmysl. Duše je celá bytost včetně těla a to co je v duši je…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Projekt CAMELOT - Odhalení 2.část Video ZDE. (velice důležité informace!)* Simon parkes - Šedí mimozemšťané Video ZDE."
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* Tomio Okamura: Dnešní aktuality 27.7.2020 Video ZDE. (Istanbulská úmluva) Související článek: Petr Hampl: Podaří se zabránit schválení istanbulské úmluvy?…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už jste se rozhodli co si vyberete vy? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Beyonce is GONE (osobnost Beyonce je pryč, skrze její tělo se projevuje démonická entita) Video clip and explanation Here.* Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z…"
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
1.8.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr
31.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Donald Trump vs. neteř - jak se do kampaně tahá rodinná špína - střípek ze streamu 14.7.2020 Video ZDE. * POLITICKY NEKOREKTNÍ STREAM 14.7.2020 Video ZDE. * „Být aktivista je parazitismus.…"
30.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
30.7.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby