* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

..sdělím s dovolením dněšní jakýsi polosen o řekněme matrixu..
(a opravdu nebylo prvoplánem získat cenu za nejdelší článek na světě :-))
.. vlastně mi přišel možná proto, abych uměla snáz přijmout včerejší jakoby průšvihovou existenční změnu.. ale o té to nebylo, spíš o tom přijetí a patřičnosti..
..tak trošku děj, či vize, probíhaly jakoby v intencích filmu matrix, ale to asi proto, že pro chápání pojmů a obsahů, které nejsou v životě zatím běžné, používáme spíš obrazové příměry, blížící se tomu, co chceme vyjádřit.. bylo to o mně, ale jako o individualizovaném vědomí, které vnímá už samu sebe, ale nemá hmotné tělo.. budu mu říkat Vědomí s velkým v.. tak tohle Vědomí - jako já - stálo či bylo v ohromném nekonečném prostoru, který byl bílý a nehybný, neměnný, klidný a tichý, a přitom obsahoval vše - jako bílá barva která v sobě v rovnováze obsahuje všechny možnosti barev spektra (které jsou přítomny, ale v celku se projevují jako ona bílá). ..tak takto to bylo i s tím nekonečným prostorem, který znamenal Universum, Zdroj, Harmonii, Vše co jest.
.. v tomto Vědomí existoval prostor (zjednodušeně) projeveného, tedy všeho co vzniklo počátečním slovem,
prvním nádechem a výdechem, první projevenou černou a bílou.. jakoby prostor zapsaných a provázaných dosud
existujících a prožitých informací, vazeb, prožitků, všech zápisů, které jsme prožíváním zapsali do vlnícího se chumlu našeho společného vědomí, (někdo tomu možná říká vesmírná knihovna, ale to je vlastně jedno). ..no a tady se prolínalo a vlnilo vše poznané, bolesti, prožitky, zkušenosti, emoce, struktury hmoty, no prostě vše stvořené.. ..budu tomu říkat matrix, protože mi to nepřipadá nijak negativní, prostě vyjadřuje onu množinu struktur projeveného..
..no a v onom bílem prostoru byl jakýmsi panel plný nekonečně malých tlačítek, nebo třeba televizek (tak
jak byl u architekta v matrixu pro ty, kdo viděli )..a každé z těch tlačítek vedlo do konkrétního časoprostorového místa matrixu, každým tlačítkem bylo možno zvolit jednu z nekonečně variant jednoho konkrétního úseku prožitku ..
..tedy já - ono mé Vědomí - stálo před oním panelem a vědělo, že je čas vstoupit ted to toho a toho
konkrétního místa (dá se říci kusu života) a provedlo rozhodnutí, rozhodnutí čerpající z harmonie onoho bílého universa.. rozhodnutí zmáčknout jedno z tlačítek a skrz ně vstoupit do mého konkrétního časoprostorového místa mého života v těle..v okamžiku vstoupení do matrixu proběhlo jakési zapomění - to proto, že jsem vstoupila do konkrétního hmotného těla, a v úrovni tohoto těla jakožto čidla, lze vnímat jen vjemy umožněné jeho kvalitami (tedy smysly, pamětí, prostě tím, čím vnímáme na hmotné úrpovni) - tedy proběhlo částečně zapomenutí toho, odkud jsem vlastně vstoupila.. no a vstoupením tato varianta byl prožita (tuším že se jednalo o nějaké řešení s mojí dcerou) a prožitím zapsána do onoho našeho matrixu..
.. no a ted když zůsatnu u tohoto přožitku a zápisu, uvědomila jsem si další věc - mohu vsoupit do těchto struktur, a pokud více či méně zapomenu a neuvědomím si onu souvislost s Vědomím, zdrojem a mým rozhodnutím - pak v rámci mnou nastavených podmínek, prožívám tuto část bytí s použitím mně dostupných vstupů a informací, což jsou vstupy již prožitých zápisů v matrixu - čili mé prožití a zápis probíhají pouze na základě minulosti, zvyků, prošlých strachů, někdy bolestí, kauzality (tedy nutnosti vyrovnání příčiny následkem-karmy), ale vždy je řešení a průběh tvořeno z pouze dostupných, a již předepsaných, vstupů... hlavní roli tedy hrají mne obklopující vazby matrixu. ..je li jimi strach z nejistot, strach o život, nedůvěra v sebe, pak tyto jsou určující při tom co prožívám, a co ztotožněním se s prožívaným, vlastně realizuji a zapisuji do celku.. tím jej doplnuji právě o tuto informaci a přetvářím. .. a ono prostředí následně působí na mne.. takže pokud zde dosud působí zápisy válkek, strachů, negací, ovládání, boje protikladů, sebe-nepřijetí, pak hraji jejich kartami a ony se stávají určujícími můj život v rámci působícího prostředí..
..podaří li se mi však, i v rámci onoho zapomění, udržet si kdesi podvědomí o tom, že jsem současně oním harmonickým Vědomím, které celý matrix v podstatě jakoby obklopuje, zůstane mi na toto vědomí napojení a já z něj mohu informace ke konání přijímat také.. ..tedy nemusím již jednat jen na základě matrixových struktur, ale mohu vnést nové náhledy, nová přijetí, nový pocit uvědomění si patřičnosti toho, co v daném úseku prožívám.. a kvalita zápisu se může diametrálně změnit, a zápis i nepříjemné situace, jako je třeba bolest, nemoc či ztráta, se může změnit z kvality "neštěstí" na kvalitu "patřičnost, přijetí,uvědomění"- třeba..
..no a tímto zápisem, ve kterém je obsažena a zohledněna současně i kvalita co nejbližší harmonii, a kterým přináším v rámci ní struktury zcela nové, tak tento zápis opět přetvoří kvalitu prostředí a tím i kvalitu časprostoru, který právě prožívám, a zpětnou vazbou působí i na to, co žiji..
.. dál jsem si uvědomila, že toto zmačnutí tlačítka, tato jednotlivá rozhodnutí, probíhají každým okamžikem života, jen já si to z pozice pozorovatele v těle neuvědomuji, já vnímám proces jako kontinuální bytí - to je nastaveno oním receptorem našeho těla a potřebou zapomění, které vytvoří prožitek autentický, a ne jenom "jako" (to by zápis zřejmě neměl hodnotu..) ..vlastně to odpovídá tomu, že vše se každým okamžikem mění, že každým okamžikem se jakoby rodíme i umíráme, že vše v jednom okamžikou vzniká i zaniká.. ..toto průběžné mačkání knoflíku je vlastně totéž jako jednotlivá prožívání přítomného okamžiku, jak o tom povídá třeba Tolle (ovšem podstatně méně slovy), kdy každý tento okamžik je individuální a má své konkrétní řešení, bez minulosti, bez budoucnosti.. ..jen my, v našem časoprostorvém nastavení, vše vnímáme jako linearitu..
..jsem to tedy v každém okamžiku já, mé individualizované Vědomí, kdo je tvůrcem toho, co prožívám i zde na
zemi, a na jehož rozhodnutí kvalita života i prožití záleží..
..ještě jsem přemýšlela, proč, je li to tak, nezmačknu prostě knoflík - geniální prozřelá bytost a nevstoupím takto do matrixu.. ale nejde to, protože hmotné tělo je momentálně naší patřičnou součástí a ve změnách má větší setrvačnost, je jakoby hustší.. vnesla li bych mu náhle podstatně jinou kvalitu a poškodila bych ho.. což nechci, protože právě je jsem si zvolila jako receptor k prožití tohoto úseku, který právě žiju..
.. také mne napadlo, že možná není mačkán v daném okamžiku pouze jeden knoflík, ale pro každou situaci je jich vyzkoušeno paralelně více, více řešení téhož na různých levelech, ale že tuto věc opět ze své úrovně nechceme vnímat, protože bychom opět narušili autentičnost prožitku tohoto okamžiku..
..stála jsem tam v tomto jakoby snu a vnímala hustotu a vlnění tohoto matrixu, toho, jak jeho vlnky více či méně pohybují mým hmotným tělem i jeho projevy, jako jsou třeba emoce.. .. ale v pozadí bylo možné uvědomit si ohromnou stabilitu a klid onoho bílého moudra, které vše obklopovalo a pozvolna přetvářelo, a jehož je vše, včetně všech mých vnímaných já, součástí.. a podařil li se mi navodit stav sebe-uvědomění si této harmonie ve mně, hru vlnek jsem cítila opravdu "jen" jako hru vlnek a sebe vnímala jako hráče, rozhodnutého z hlubiny své moudrosti, tuto hru hrát..
..tak to byl dnešní polosen, ve kterém jsem si uvědomila, že já jsem ten, kdo rozhoduje o svém bytí a jeho kvalitách, ovšem s přihlédnutím k patřičnosti, tedy k rozhodnutí, která jsem učinila z úrovně Vědomí a jehož všem aspektům z pozice pozorovatele v těle, ještě nemohu zcela dohlédnout, a tedy si momentálně vysvětlit proč se dějě právě tak..
..v tu chvíli jsem také věděla, že není otázek, a není odpovědí.. ..dokonce ani odpověd na to, proč tohle nejde napsat kratší..:-))

Zobrazení: 344

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Listopad.2012 v 11:10

Mnozí sem do tohoto světa přišli z toho důvodu, že končí hypergalaktický vývojový cyklus, a proto je třeba již konečně změnit tento matix, z důvodu, že tento svět negativně ovlivňuje i ostatní světy, které jsou s tímto světem energeticky provázány. Tím, že se změní tento svěk k lepšímu, tím se změní i všechny ostatní světy, které s tímto světem souvisí. Podrobnosti o tom, jakým způsobem to funguje jsou uvedeny v článku s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 23.Listopad.2012 v 13:10

Áno, Karla, bez našej vrodenej zvedavosti by aj okolité svety ustrnuli vo svojom vývoji. A k tomu sú tie knoflíky...

Komentář přidal(a) Ladislav dne 23.Listopad.2012 v 13:12

Aj naše detičky sa stále pýtajú a radi chodia okolo kaluže, až kým nevstúpia  do poriadne  hlbokej..

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 6 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 10 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 10 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 10 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 10 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 11 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 14 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby