* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde


 1. ..s dovolení jsem si vypůjčila kousek z knížky, který mne navedl k tomuto psaní.. zde je, nechala jsem ho v plném znění, abych nezkreslila..:

  ... Bruce H.Lipton, Biologie víry ..Růst a ochrana
  "..Evoluce nás vybavila řadou mechanismů zajišťujících přežití. V pod­statě je možné je rozdělit do dvou funkčních kategorií, na růst a ochranu. Tyto růstové a ochranné mechanismy jsou základními typy chování, jež musí organismus mít, aby byl schopen přežít. Určitě víte, jak je důležité chránit se. Možná si ale neuvědomujete, že stejně tak je pro vaše přežití klíčově důležitý i růst - i když jste dospělý člověk, který dosáhl své maximální výšky. Denně jsou miliardy buněk vašeho těla opo­třebovány a musí se nahradit. Například každých dvaasedmdesát hodin se obnovuje celá buněčná výstelka vašeho střeva. Aby se tento neustálý koloběh buněk zajistil, musí vaše tělo denně vynaložit značný objem energie.
  Teď vás už nepřekvapí, že jsem si nejprve uvědomil význam růsto­vého a ochranného chování v laboratoři, kde mě má pozorování jednot­livých buněk tak často dovedla k chápání mnohobuněčného lidského těla. Když jsem klonoval buňky lidského endotelu, ustupovaly před to­xickými látkami, které jsem do Petriho misky přidal, stejně jako člověk ustupuje před pumou či zlodějem v tmavé uličce. Také byly přitahovány k živinám, stejně jako člověka přitahuje snídaně, oběd, večeře či láska. Tyto protikladné pohyby definují dvě základní buněčné reakce na pod­něty z prostředí. Přitažlivost k signálu zajišťujícímu život, jako jsou živiny, charakterizuje růstovou reakci. Odklon od výhružných signálů, jako jsou toxické látky, charakterizuje ochrannou reakci. Je třeba rovněž pozna­menat, že některé podněty z prostředí jsou neutrální- nevyvolávají ani růstovou, ani ochrannou reakci.
  Můj výzkum na Stanfordu ukázal, že toto růstové/ochranné chování je rovněž zásadní pro přežití mnohobuněčných organismů, k nimž patří i člověk. Tyto protichůdné mechanismy přežití, jež se vyvíjely v průběhu miliard let, mají ovšem jeden háček. Ukazuje se, že mechanismy podporu­jící růst a ochranu nemohou fungovat optimálně najednou. Jinými slovy, buňky se nemohou současně pohybovat vpřed a vzad. Buňky lidských cév, které jsem studoval na Stanfordu, vykazovaly jednu mikroskopic­kou anatomickou stavbu pro poskytování živin a naprosto odlišnou mi­kroskopickou anatomickou strukturu pro ochrannou reakcí. Nedokázaly ovšem projevit obě konfigurace najednou (Lipton et al., 1991).
  Při reakci podobné té buněčné lidé nevyhnutelně omezí své růstové chování, když přecházejí do ochranného modu. Když prcháte před pu­mou, není dobrý nápad vydávat energii na růst. Abyste přežili - tedy utekli pumě -, shromáždíte veškerou energii k boji či úniku. Redistribuce energetických rezerv k posílení ochranné reakce vede nevyhnutelně k omezení růstu.
  Navíc k tomu, že nasměrujete energii k podpoře těch tkání a orgánů, jež potřebujete k ochranné reakci, je tu ještě jeden důvod, proč se růst zastaví. Růstový proces vyžaduje otevřenou výměnu mezi organismem a jeho prostředím. Například přijímáme potravu a vylučujeme odpadní látky. Ovšem ochrana vyžaduje, aby se systém uzavřel a vytvořil tak ochranný štít mezi organismem a vnímanou hrozbou.
  Procesy zamezující růstu jsou oslabující také proto, že růst je proces, který nejen vynakládá energii, ale je rovněž nutný k vytváření energie. V důsledku toho trvalá ochrana zamezuje tvorbě život udržující energie. Čím déle zůstáváte ve stavu ochrany, tím více narušujete svůj růst. Ve skuteč­nosti můžete své růstové procesy tak dokonale uzavřít, že rčení „vydě­šený k smrti" se stane pravdou.
  Naštěstí většina z nás až k bodu „vyděšení k smrti" nedospěje. Na roz­díl od jednoduchých buněk růstová/ochranná reakce mnohobuněčných organismů není záležitostí buď/anebo - ne všechny z našich padesáti bi­lionů buněk musejí být současně v růstovém, či ochranném stavu. Podíl buněk, které vykazují ochrannou reakci, závisí na míře vnímaných hro­zeb, l když jste ve stresu z těchto hrozeb, můžete přežít, ale chronické omezení růstových mechanismů vážně narušuje vaše zdraví. Je rovněž důležité poznamenat, že k plnému prožívání vašeho života potřebujete víc než se jen zbavit život stresujících prvků. V kontinuu růst - ochrana vás odstranění stresujících prvků dovede pouze k neutrálnímu bodu na této ose. Abyste plně prospívali, nestačí se jen zbavit stresu, ale mu­síte také aktivně hledat radostný, milující a naplňující život, který stimu­luje růstové procesy. " ….

  ..již dříve jsem si uvědomila, že přijde li mi na mysl, tedy do cesty, cosi, s čím nesouhlasím, nepřijímám to, mám k tomu určitý vnitřní odpor, dojde k určité reakci na tuto situaci, a tou je jakési sevření určité části mého vnitřku, s touto situací související.. a říkala jsem si, že je to vlastně jako přprava k obraně – obraně, kdy se člověk nebo živočich jakoby stáhne a připraví, napne svalový aparát a omezí jiné funkce, jako je třeba dýchání..pak vznikne jakýsi nepropusný shluk, nepropustné místo, s rozsahem odpovídajícím hodnotě onoho nepřijetí, odporu.. pro sebe jsem si to vysvětlovala jako nepropustný chumel, kterým nemůže proudit okolní všeprostupující energie, tedy místo je jakoby mimo provoz.. ...při čtení této pasáže z knihy jsem si uvědomila, že je to vlastně totéž, ovšem z hlediska vědce-biologa – že bunky nevykonávájí souběžně kvalitu růstu a obnovy a obrannou funkci..což znamená, že každým nepřijetím je, více či méně, vypínána obnova a tvorba.. jistě, je zde uvedeno, že organismus si tento fakt ošetřuje tím, že uvedená věc se týká jen omezené části buněk, stejně tak jako drobná nepřijímání trvají jen krátce.. ale uvědomme si, kolik nepřijetí naší myslí třeba v průběhu dne proběhne, a na jakých různých úrovních, minimálně těch vědomých – to máme – nechce se nám do práce, či naopak chce a nemůžeme, ted ten partner už zase cosi, no neřku soused, poplelář, pak vláda, co mne okrádá, šéf, či přítel, který říká co slyšet nechci, taky málo slunce, hodně sněhu, bolest kdesi, taky nestíhám , no je toho dost.. a pak, v těch větších hloubkách běží nepřijetí jakoby trvalá, ve smyslu už tehdy jsem to měl udělat jinak, nemělo se to tehdy stát, naše dlouhodobé křivdy, uvblížení, úmrtí, hladomory, války, ubližování živým tvorům, ublížení od nejbližších, což jsou v provopodstatě všechno nepřijetí sebe sama na základě určitých strachů .. ..to vše si s sebou více či méně skrytě neseme a to vše nám vytváří ony shluky, jinak řečeno, pokyn mysli našim bunkám být ve stadiu obrany a ne tvorby... a uvědomíme li si výše napsané,zjistíme že oblastí nepřijetí je více a že se více či méně překrývají, a tím dávají podnět k tvoření povícero míst našeho organismu, které dlouhodoběji v kódu obnovy a tvorby nemohou konat, protože jsou stále ve stadiu obrany...a pak část našich orgánů či součástí, více či méně dlouhodoběji nepracuje, nekoná, co je jejím určením a myslím, že může docházet i k trvalejším změnám, kterým mi potom říkáme nemoci.. ...vzhledem k tomu, že mysl vytváří prostředí, které je pro kvalitu a tvorbu buněk určující, více než třeba genetické přednastavení, mnohdy to, že se snažíme žít zdravě na fyzické úrovni, tedy jíst zdravou stravu, cvičit, chodit ven, stává se až druhotnýcm faktorem, protože určujícím faktorem je právě dispozice naší mysli.. proto jsou možná někteří z nás zdravotně v nepohodě, i když se po všech vnějších stránkách snaží.. ..některá z těchto nepřijetí je až nemožné postihnout na vědomé úrovni, protože jsme si je, z určitých důvodů, zakopali do samých hlubin sebe... .. proto vlastně jedinou nejjednodušší cestou, jak už jsem vícekrát psala, je uvědomování si přítomného okamžiku, vnímání a pozorování toho, co mi každochviličkově přichází.. a co nejvíce mnou prostupujících a přicházejících nepřijetí postřehnout a vložit do módu přijetí a patřičnosti (opravdu není myšleno souhlasit s danou věcí, jen k ní necítit onen vnitřní odpor, nesouhlas či nepřijetí – tedy pocitově bez vazeb, bez ztotožnění se, i když v nás současně samotná věc či emoce probíhá, protože proběhnout musí.. jen pokud to lze, s naším neztotožněním se s ní, bez onoho vnitřního odporu).. ..a protože vše probíhá v cyklech, i naše nezpracovanosti a nepřijatosti se nám postupně vrací v různých formách projevů, a na povrch vlastně vyplouvají průběžně a opakovaně, dokud nejsou zpracovány... tedy to, co nám v danou chvíli přichází, ja opravdu naše vnitřní věc k řešení právě tady a ted.. kterou přijetím uvádím z funkce obrany do funkce obnovy a tvorby buněk.. ..tím můžeme my být těmi, kdo se spolupodílí na tvorbě prostředí nás ovlivňujícího, a tím si můžeme také ovlivňovat, myslím, že dosti podstatně, kvalitu našich životů..

Zobrazení: 237

Komentář přidal(a) Semangat dne 27.Listopad.2012 v 10:06
Ano, jedna se o bdelost, vsimavost ,nepretrzite uvedomovani si a pozorovani a tim naslapnuti cesty k vedomemu vytvareni prostredi ktere je vzdy odrazem naseho stavu vedomi. :)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pročištění destruktivní energie: Opuštění strachu, obav a ustaranosti, zvyšuje pozitivní energii, 432 Hz / Cleanse Destructive Energy: Let Go of Fear, Overthinking & Worries, Boost Positive…"
před 13 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here."
před 17 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here.* Beyond Our Sight (Documentary) Here. * The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Jozef Wolf

Zachránce Ježíš.

    Jestli se chceš dneska rozhodnout, že do toho půjdeš, že chceš být s Bohem, modli se nahlas tuto modlitbu. Je to jen vzor pro ty, co nevědí, co říct.Bože, zjistil jsem, že jsem hříšník,Je mi tak líto těch všech věcí, které jsem v životě udělal…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších D. je o opětovném propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Uranus, Age of Aquarius Here."
neděle
Uživatel Jozef Wolf aktualizoval svůj profil.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 25.1.2020

Plejádska hviezdna sústava je v zarovnaní so všetkými jej hviezdami /hviezdnymi semiačkami/, ktoré sa nachádzajú na planéte Zem a procesu Zmeny pomáhajú. Energia hviezdneho systému Plejády je priamym spojením so srdcom čistého svetla srdca Krista.…Zobrazit další
sobota
Jana Rejcha je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
pátek
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.1.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
21.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
21.1.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby