* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

V kosmu jsou pevné, hmotné částice tvořeny tím, že se aktivitou jednotlivých a kolektivních vědomí vytváří z kosmické harmonické energie mentální obrazy specifických frekvenci - vibraci o určité vlnové délce - kmitočtu, přičemž při snížení kmitočtu jejich vnitřních frekvencí dochází k tomu, že tyto bytostmi stvořené frekvenční "obrazy" mentálních představ následně "krystalizují" do našimi smysly vnímatelných a z toho důvodu i námi prožívaných, zdánlivě pevných částic (se svými krystalickými mřížkami a DNA), podobně jako když se z neviditelné páry (při snižování její teploty) objeví nejdříve pára a potom voda, která nakonec krystalizuje do pevných částic ve formě ledu. Kosmická energie je produkována aktivitami kosmické vše-vědomí, vytvářející svými aktivitami okem viditelné i neviditelné živé světlo (se svými elektro-magnetickými frekvencemi a silovými poli), jenž tvořící nosnou frekvenční - energetickou síť, ve které vše v existenci existuje "plave". To tedy znamená, že veškerá tzv. hmota není ve své podstatě nic jiného než zhmotněná fantazie našich jednotlivých a kolektivních představ, tvořící (specifikou a výší svých vnitřních frekvencí jenž obsahuje), jednotlivé dimenze a časoprostory, které se po ukončení svého vývojového cyklu zase vrací zpět do jednoty kosmického vše-vědomí se kterým opět splynou. (Ti co viděli film s názvem "Koule" zřejmě tuší o čem je řeč).

V kosmickém vše-vědomí (a i vzájemně mezi sebou, z jedné úrovně vědomí - existence do druhé) je vše se vším navzájem propojeno jednotlivými čakrami (černými a bílými děrami tvořící tzv. červí díry), kudy konstruktivní, živá energie světla (frekvence jednotlivých úrovní vědomí) z jednoho systému do druhého proudí, čímž je vytvořen jeden gigantický kosmický vortex - světelný hologram jehož frekvence jsou natolik vysoké, že je pro lidské oko zcela neviditelný. Jeho jednotlivé, frekvenčně nižší úrovně jsou vždy zmenšenou kopií té vyšší úrovně ze kterého pochází (obsahující všechny informace původního celku) a odtud též pramení konstruktivní a životadárná energie pro ten který následný, nižší systém existence. V každé po sobě následné nižší úrovni vědomí - existencí je však ale vždy obsaženo méně harmonie a více disharmonie (tvořené kolektivním smýšlením bytostí v ní dlících, obsahující nižší úrovně vědomí a smýšlení) než v té předešlé, vyšší a proto je každá nižší úroveň stále více destruktivní než ta vyšší. Z tohoto důvodu je i doba jejich existence (délka "životaschopnosti") kratší.

Tyto čakray, převaděče informací, energie a vědomí jsou tedy za určitých podmínek oboustranně průchodné dimenzionální a časoprostorové brány (frekvenční transformátory vědomí), jenž vzájemně spojují dimenze, časoprostory a bytosti (s různou výší svých vnitřních, osobních frekvencí) s jejich nižšími i vyššími JÁ. Vyšší Já svou mentální aktivitou tedy tvoří svá nižší Já, přičemž do nich zároveň v procesu své mentální aktivity vkládají svá přání, či část své osobní identity - svého JSEM (nebo svého chci být) to či ono. Jakmile se u člověka všechny jeho čakry (kterých je jen v tomto vesmíru 12 + 1 centrální = 13 celkem), vzájemně přes vesmírný nulový bod zase propojí, tak se člověk opět stane myšlenkovou bytostí (jenž je nezávislá na hmotě čase a prostoru jako tomu kdysi bylo) která se dovede zhmotňovat do jakýchkoliv bytostí, podob, tvarů či projevů existencí. Do takovýchto úrovní existencí se opět může každý vrátit, neboť 21. 12. 2012 se na několik vteřin propojíme s galaktickou černou - červí dírou, odkud jsou vstupy do nekonečného množství dalších realit a časoprostorových světů.

Zhmotňování, odhmotňování, teleportace a jiné tzv. zázraky budou možné díky tomu, že přes světelná těla (která se časem postupně opět obnoví) dojde k opětovnému propojení s frekvencemi vyšších úrovní vědomí, přičemž postupně dojde ke spojení všech vyšších úrovní vědomí, čímž bytosti budou mít k dispozici veškeré vědomostí svých vyšších úrovní vědomí (informace vortexů frekvenčně vyšších a větších hologramů - vyšších úrovní vědomí se kterými se zpětně opět propojí) a tak budou moci zase fungovat jako jedno společné, vyšší vědomí, obohacené o poznatky vyšších úrovní, odkud vlastně každý pochází, jelikož vše je ve své podstatě myšlenkovou formou vyšší úrovně, čili odnoží vědomí tvořící nový, menší vortex - hologram nižší dimenze, časoprostoru či události v ní probíhající. (Ty vyšší úrovně jsou vždy okamžitě obohaceny o poznatky těch nižších úrovní, jelikož vyšší úrovně vědomí si ty nižší úrovně vědomí běžně uvědomují, kdežto naopak tomu tak ve většině případů není).

Z kosmického VŠE-vědomí (nosné holografické sítě kosmického vědomí - světelné živé "plazmy" o nejvyšších frekvencích) lze rychlostí myšlenky (přes lokální nulové body - černé a bílé díry, čili čakry) prozkoumávat jakékoliv kosmické úrovně - dimenze, časoprostory či části jejich realit (individualizované do JSEM to či ono), jelikož je vše se vším propojeno jednotlivými lokálními nulovými body - čakrami, jenž jsou dimenzionálními a časoprostorovými vstupními bránami do nulových bodů jednotlivých vortexů (tvořící jednotlivé dimenze, časoprostory - světy a události v nich probíhající) které se svou osobní a kolektivní identitou (specifickou frekvencí a výší svého vnitřního kmitočtu, frekvence - vibrace) individualizovali do JSME to či ono.

Vstupovat do tohoto kosmického vše-vědomí je ale možné pouze tím, že se individualizovaná bytost vzdá své identity (svého JSEM to či ono), a stane se pouhým čistým kosmickým vědomím - JÁ (např. při meditaci), bez jakékoliv sebemenšího ztotožnění s jakoukoliv identitou, která svou specifickou frekvenci určuje úseku kosmického vědomí, tedy dimenzi, časoprostoru či bytosti se kterou svými vnitřními - osobními frekvencemi souzní. Jedině tímto "zřeknutím" se veškeré své identity si bytost vytvoří spojení s kosmickým nulovým bodem a otevře se jí tím vstupní časoprostorová a dimenzionální brána do tohoto Kosmického Vše-Vědomí - frekvenčně nejvyšší, harmonické úrovně kosmického vše-vědomí, jehož aktivní částí je živé, moudré, láskyplné a tvořivé pra-světlo.

Pokud by ale někdo chtěl splynout s kosmickým vše-vědomím napořád, tak by se musel vzdát své osobní identity jednou provždy! Z tohoto důvodu tedy nelze s touto kosmickou pra-podstatou jen tak jednoduše splynout natrvalo, jelikož jakékoliv sebemenší ztotožnění s jakoukoliv identitou každou bytost okamžitě katapultuje do takové oblasti či části kosmického vědomí, se kterou svou vnitřní, osobní identitou (nebo fokusem své momentální pozornosti) souzní! Podstata té aktivní části kosmického vědomí, (která se svou tvořivou aktivitou již vymezuje z JÁ Absolutno do JSEM Vše-Vědomí - "Bůh") je souhrn nekonečného vědomí, lásky (čili harmonie) a tvořivosti. Z toho důvodu toto kosmické vše-vědomí (jehož jsme nedílnou součástí) neustále přetváří a vytváří něco nového - dalšího. Tím kosmos neustále expanduje do dalších, nově vytvořených úrovní existencí, časoprostorů a souběžných, paralelní realit - světů.

Více o naleznete na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile a na: www.trefy.cz/ZivePredstavy a na: www.trefy.cz/21.12.2012 a na: www.trefy.cz/Mayariseiluzi a na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni a na: www.trefy.cz/podstataveskerehotvoreni a na: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit

Fraktáty - živá světelná plazma vně neprojevených světů je frekvenční, matematicko geometrická
struktura tvořivých vědomí. BrainSync - Delta Induction w/ Fractals -
http://www.youtube.com/watch?v=KJtrhyTJ13k&feature=related
Vnitřní světlo / Inner Light -
http://www.youtube.com/watch?v=YnEZOgMP6NE&NR=1
Cesta kosmem / A Cosmic Journey -
http://www.youtube.com/watch?v=2qy6F7Dwins&NR=1
Zrychlení evoluce / Accelerating Evolution -
http://www.youtube.com/watch?v=_6-V8OE7VWE&NR=1
Živésvětlo / The Living Light -
http://www.youtube.com/watch?v=1Wa8bluSd9c&NR=1
2012 - CHANGE OF ALL -
http://www.youtube.com/watch?v=ycNxgCQo08I&NR=1
Vnitřní světlo / The Inner Light - GoldRing 65 -
http://www.youtube.com/watch?v=9J1lfWjOaCs
Znázornění podstaty tvoření elementárních částic a hmoty + zvuky pro zvýšení vnitřní frekvence -
http://www.youtube.com/watch?v=fB_XI8HxI00&NR=1

Zobrazení: 290

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
před 11 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby