* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

V kosmu jsou pevné, hmotné částice tvořeny tím, že se aktivitou jednotlivých a kolektivních vědomí vytváří z kosmické harmonické energie mentální obrazy specifických frekvenci - vibraci o určité vlnové délce - kmitočtu, přičemž při snížení kmitočtu jejich vnitřních frekvencí dochází k tomu, že tyto bytostmi stvořené frekvenční "obrazy" mentálních představ následně "krystalizují" do našimi smysly vnímatelných a z toho důvodu i námi prožívaných, zdánlivě pevných částic (se svými krystalickými mřížkami a DNA), podobně jako když se z neviditelné páry (při snižování její teploty) objeví nejdříve pára a potom voda, která nakonec krystalizuje do pevných částic ve formě ledu. Kosmická energie je produkována aktivitami kosmické vše-vědomí, vytvářející svými aktivitami okem viditelné i neviditelné živé světlo (se svými elektro-magnetickými frekvencemi a silovými poli), jenž tvořící nosnou frekvenční - energetickou síť, ve které vše v existenci existuje "plave". To tedy znamená, že veškerá tzv. hmota není ve své podstatě nic jiného než zhmotněná fantazie našich jednotlivých a kolektivních představ, tvořící (specifikou a výší svých vnitřních frekvencí jenž obsahuje), jednotlivé dimenze a časoprostory, které se po ukončení svého vývojového cyklu zase vrací zpět do jednoty kosmického vše-vědomí se kterým opět splynou. (Ti co viděli film s názvem "Koule" zřejmě tuší o čem je řeč).

V kosmickém vše-vědomí (a i vzájemně mezi sebou, z jedné úrovně vědomí - existence do druhé) je vše se vším navzájem propojeno jednotlivými čakrami (černými a bílými děrami tvořící tzv. červí díry), kudy konstruktivní, živá energie světla (frekvence jednotlivých úrovní vědomí) z jednoho systému do druhého proudí, čímž je vytvořen jeden gigantický kosmický vortex - světelný hologram jehož frekvence jsou natolik vysoké, že je pro lidské oko zcela neviditelný. Jeho jednotlivé, frekvenčně nižší úrovně jsou vždy zmenšenou kopií té vyšší úrovně ze kterého pochází (obsahující všechny informace původního celku) a odtud též pramení konstruktivní a životadárná energie pro ten který následný, nižší systém existence. V každé po sobě následné nižší úrovni vědomí - existencí je však ale vždy obsaženo méně harmonie a více disharmonie (tvořené kolektivním smýšlením bytostí v ní dlících, obsahující nižší úrovně vědomí a smýšlení) než v té předešlé, vyšší a proto je každá nižší úroveň stále více destruktivní než ta vyšší. Z tohoto důvodu je i doba jejich existence (délka "životaschopnosti") kratší.

Tyto čakray, převaděče informací, energie a vědomí jsou tedy za určitých podmínek oboustranně průchodné dimenzionální a časoprostorové brány (frekvenční transformátory vědomí), jenž vzájemně spojují dimenze, časoprostory a bytosti (s různou výší svých vnitřních, osobních frekvencí) s jejich nižšími i vyššími JÁ. Vyšší Já svou mentální aktivitou tedy tvoří svá nižší Já, přičemž do nich zároveň v procesu své mentální aktivity vkládají svá přání, či část své osobní identity - svého JSEM (nebo svého chci být) to či ono. Jakmile se u člověka všechny jeho čakry (kterých je jen v tomto vesmíru 12 + 1 centrální = 13 celkem), vzájemně přes vesmírný nulový bod zase propojí, tak se člověk opět stane myšlenkovou bytostí (jenž je nezávislá na hmotě čase a prostoru jako tomu kdysi bylo) která se dovede zhmotňovat do jakýchkoliv bytostí, podob, tvarů či projevů existencí. Do takovýchto úrovní existencí se opět může každý vrátit, neboť 21. 12. 2012 se na několik vteřin propojíme s galaktickou černou - červí dírou, odkud jsou vstupy do nekonečného množství dalších realit a časoprostorových světů.

Zhmotňování, odhmotňování, teleportace a jiné tzv. zázraky budou možné díky tomu, že přes světelná těla (která se časem postupně opět obnoví) dojde k opětovnému propojení s frekvencemi vyšších úrovní vědomí, přičemž postupně dojde ke spojení všech vyšších úrovní vědomí, čímž bytosti budou mít k dispozici veškeré vědomostí svých vyšších úrovní vědomí (informace vortexů frekvenčně vyšších a větších hologramů - vyšších úrovní vědomí se kterými se zpětně opět propojí) a tak budou moci zase fungovat jako jedno společné, vyšší vědomí, obohacené o poznatky vyšších úrovní, odkud vlastně každý pochází, jelikož vše je ve své podstatě myšlenkovou formou vyšší úrovně, čili odnoží vědomí tvořící nový, menší vortex - hologram nižší dimenze, časoprostoru či události v ní probíhající. (Ty vyšší úrovně jsou vždy okamžitě obohaceny o poznatky těch nižších úrovní, jelikož vyšší úrovně vědomí si ty nižší úrovně vědomí běžně uvědomují, kdežto naopak tomu tak ve většině případů není).

Z kosmického VŠE-vědomí (nosné holografické sítě kosmického vědomí - světelné živé "plazmy" o nejvyšších frekvencích) lze rychlostí myšlenky (přes lokální nulové body - černé a bílé díry, čili čakry) prozkoumávat jakékoliv kosmické úrovně - dimenze, časoprostory či části jejich realit (individualizované do JSEM to či ono), jelikož je vše se vším propojeno jednotlivými lokálními nulovými body - čakrami, jenž jsou dimenzionálními a časoprostorovými vstupními bránami do nulových bodů jednotlivých vortexů (tvořící jednotlivé dimenze, časoprostory - světy a události v nich probíhající) které se svou osobní a kolektivní identitou (specifickou frekvencí a výší svého vnitřního kmitočtu, frekvence - vibrace) individualizovali do JSME to či ono.

Vstupovat do tohoto kosmického vše-vědomí je ale možné pouze tím, že se individualizovaná bytost vzdá své identity (svého JSEM to či ono), a stane se pouhým čistým kosmickým vědomím - JÁ (např. při meditaci), bez jakékoliv sebemenšího ztotožnění s jakoukoliv identitou, která svou specifickou frekvenci určuje úseku kosmického vědomí, tedy dimenzi, časoprostoru či bytosti se kterou svými vnitřními - osobními frekvencemi souzní. Jedině tímto "zřeknutím" se veškeré své identity si bytost vytvoří spojení s kosmickým nulovým bodem a otevře se jí tím vstupní časoprostorová a dimenzionální brána do tohoto Kosmického Vše-Vědomí - frekvenčně nejvyšší, harmonické úrovně kosmického vše-vědomí, jehož aktivní částí je živé, moudré, láskyplné a tvořivé pra-světlo.

Pokud by ale někdo chtěl splynout s kosmickým vše-vědomím napořád, tak by se musel vzdát své osobní identity jednou provždy! Z tohoto důvodu tedy nelze s touto kosmickou pra-podstatou jen tak jednoduše splynout natrvalo, jelikož jakékoliv sebemenší ztotožnění s jakoukoliv identitou každou bytost okamžitě katapultuje do takové oblasti či části kosmického vědomí, se kterou svou vnitřní, osobní identitou (nebo fokusem své momentální pozornosti) souzní! Podstata té aktivní části kosmického vědomí, (která se svou tvořivou aktivitou již vymezuje z JÁ Absolutno do JSEM Vše-Vědomí - "Bůh") je souhrn nekonečného vědomí, lásky (čili harmonie) a tvořivosti. Z toho důvodu toto kosmické vše-vědomí (jehož jsme nedílnou součástí) neustále přetváří a vytváří něco nového - dalšího. Tím kosmos neustále expanduje do dalších, nově vytvořených úrovní existencí, časoprostorů a souběžných, paralelní realit - světů.

Více o naleznete na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile a na: www.trefy.cz/ZivePredstavy a na: www.trefy.cz/21.12.2012 a na: www.trefy.cz/Mayariseiluzi a na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni a na: www.trefy.cz/podstataveskerehotvoreni a na: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit

Fraktáty - živá světelná plazma vně neprojevených světů je frekvenční, matematicko geometrická
struktura tvořivých vědomí. BrainSync - Delta Induction w/ Fractals -
http://www.youtube.com/watch?v=KJtrhyTJ13k&feature=related
Vnitřní světlo / Inner Light -
http://www.youtube.com/watch?v=YnEZOgMP6NE&NR=1
Cesta kosmem / A Cosmic Journey -
http://www.youtube.com/watch?v=2qy6F7Dwins&NR=1
Zrychlení evoluce / Accelerating Evolution -
http://www.youtube.com/watch?v=_6-V8OE7VWE&NR=1
Živésvětlo / The Living Light -
http://www.youtube.com/watch?v=1Wa8bluSd9c&NR=1
2012 - CHANGE OF ALL -
http://www.youtube.com/watch?v=ycNxgCQo08I&NR=1
Vnitřní světlo / The Inner Light - GoldRing 65 -
http://www.youtube.com/watch?v=9J1lfWjOaCs
Znázornění podstaty tvoření elementárních částic a hmoty + zvuky pro zvýšení vnitřní frekvence -
http://www.youtube.com/watch?v=fB_XI8HxI00&NR=1

Zobrazení: 279

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 25.5.2020

Cesta všetkých, na ktorej sa teraz nachádzame, je podporovaná vnuknutiami predkov. Sú to korene, ktorými prúdi do sveta, v ktorom žijeme, múdrosť. Energia tejto múdrosti je ako dotyky dlaní matky, ktoré rozohrievajú zabudnuté teplo ľudskej…Zobrazit další
před 13 sekundami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Budete-li pozorně sledovat videa, tak vám toho velice mnoho napoví. * meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi Zobrazení ZDE. * Illuminati - Ancient Secret of the Flower of Life Zobrazení ZDE."
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Orst

Posolstvo z 25.5.2020

Nastal nový svet. Svetlo prináša nové šťastie.Pravdou sa nastavila Zem.Pravdou svet v novej pravde žiari.Stalo sa tak,…Zobrazit další
před 4 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
před 7 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Rostliny jsou nejen živé, ale i…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Rostliny jsou nejen živé, ale i pěkně zní. Není proto divu, že pobyt v přírodě mezi vegetací nejen uklidňuje a povznáší na duši, ale i léčí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Jak se stát přáteli a…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 22.5.2020

Pripravme sa na časy, ktoré rezonujú s živou energiou. Neumelou - skutočnou.Nalaďujeme sa na tóny KVETU ŽIVOTA. To sa deje. To je tým čo zažívame - s čím sa zžívame - čo cítime - čo svojím spôsobom vnímame. Sú to skúsenosti na vlastných…Zobrazit další
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velice zajímavé a poučné video: CO JE VIRUS A CO NENÍ - jak je to doopravdy? ZDE.Vynikající následující video si ve vlastním zájmu též co nejdříve…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Podobně jako rostliny nemohou prospívat bez CO2, daří se stejně lidem bez kyslíku. Podle Warburgova efektu vede nedostatek kyslíku k překyselení, které transformuje organismus na optimální…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Soňa Peková: Nový koronavirus považuju za uměle vytvořený - ZDE. - - - * Coronavirus a souvislost s 5G sítí video ZDE. * Záhadná nemoc na školách. Nebezpečí WiFi a 5G…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Všechny nejděsivější epidemie v Kongu, na Filipínách a v Afghánistánu jsou spojeny s Gatesovými vakcínami. Do roku 2018 byly ¾ případů obrny ve světě z Gatesových…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"NIZOZEMSKO – pobřeží nizozemskaProstě obyčejný den na západním pobřeží Nizozemska. Všichni ptáci stojící na stromech v parku města, všichni padnou na zem a…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Podobně jako rostliny nemohou prospívat bez CO2, daří se stejně lidem bez kyslíku. Podle Warburgova efektu vede nedostatek kyslíku k překyselení, které transformuje organismus na optimální…"
středa
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat!

Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření…Zobrazit další
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Operace Bouře, probíhající celosvětově, již dorazila i do států bývalého East bloku. Slovákům se povedlo rozbít obrovskou síť politiků, mafiánů, zkorumpovaných soudců…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI

Z důvodu pochopení souvislostí je prvé řadě třeba si poslechnout celé video: Boj o planétu Zem a plán na jej záchranu od chazarskej satanistickej mafii Video s cz titulky…Zobrazit další
středa

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby