MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

V kosmu jsou pevné, hmotné částice tvořeny tím, že se aktivitou jednotlivých a kolektivních vědomí vytváří z kosmické harmonické energie mentální obrazy specifických frekvenci - vibraci o určité vlnové délce - kmitočtu, přičemž při snížení kmitočtu jejich vnitřních frekvencí dochází k tomu, že tyto bytostmi stvořené frekvenční "obrazy" mentálních představ následně "krystalizují" do našimi smysly vnímatelných a z toho důvodu i námi prožívaných, zdánlivě pevných částic (se svými krystalickými mřížkami a DNA), podobně jako když se z neviditelné páry (při snižování její teploty) objeví nejdříve pára a potom voda, která nakonec krystalizuje do pevných částic ve formě ledu. Kosmická energie je produkována aktivitami kosmické vše-vědomí, vytvářející svými aktivitami okem viditelné i neviditelné živé světlo (se svými elektro-magnetickými frekvencemi a silovými poli), jenž tvořící nosnou frekvenční - energetickou síť, ve které vše v existenci existuje "plave". To tedy znamená, že veškerá tzv. hmota není ve své podstatě nic jiného než zhmotněná fantazie našich jednotlivých a kolektivních představ, tvořící (specifikou a výší svých vnitřních frekvencí jenž obsahuje), jednotlivé dimenze a časoprostory, které se po ukončení svého vývojového cyklu zase vrací zpět do jednoty kosmického vše-vědomí se kterým opět splynou. (Ti co viděli film s názvem "Koule" zřejmě tuší o čem je řeč).

V kosmickém vše-vědomí (a i vzájemně mezi sebou, z jedné úrovně vědomí - existence do druhé) je vše se vším navzájem propojeno jednotlivými čakrami (černými a bílými děrami tvořící tzv. červí díry), kudy konstruktivní, živá energie světla (frekvence jednotlivých úrovní vědomí) z jednoho systému do druhého proudí, čímž je vytvořen jeden gigantický kosmický vortex - světelný hologram jehož frekvence jsou natolik vysoké, že je pro lidské oko zcela neviditelný. Jeho jednotlivé, frekvenčně nižší úrovně jsou vždy zmenšenou kopií té vyšší úrovně ze kterého pochází (obsahující všechny informace původního celku) a odtud též pramení konstruktivní a životadárná energie pro ten který následný, nižší systém existence. V každé po sobě následné nižší úrovni vědomí - existencí je však ale vždy obsaženo méně harmonie a více disharmonie (tvořené kolektivním smýšlením bytostí v ní dlících, obsahující nižší úrovně vědomí a smýšlení) než v té předešlé, vyšší a proto je každá nižší úroveň stále více destruktivní než ta vyšší. Z tohoto důvodu je i doba jejich existence (délka "životaschopnosti") kratší.

Tyto čakray, převaděče informací, energie a vědomí jsou tedy za určitých podmínek oboustranně průchodné dimenzionální a časoprostorové brány (frekvenční transformátory vědomí), jenž vzájemně spojují dimenze, časoprostory a bytosti (s různou výší svých vnitřních, osobních frekvencí) s jejich nižšími i vyššími JÁ. Vyšší Já svou mentální aktivitou tedy tvoří svá nižší Já, přičemž do nich zároveň v procesu své mentální aktivity vkládají svá přání, či část své osobní identity - svého JSEM (nebo svého chci být) to či ono. Jakmile se u člověka všechny jeho čakry (kterých je jen v tomto vesmíru 12 + 1 centrální = 13 celkem), vzájemně přes vesmírný nulový bod zase propojí, tak se člověk opět stane myšlenkovou bytostí (jenž je nezávislá na hmotě čase a prostoru jako tomu kdysi bylo) která se dovede zhmotňovat do jakýchkoliv bytostí, podob, tvarů či projevů existencí. Do takovýchto úrovní existencí se opět může každý vrátit, neboť 21. 12. 2012 se na několik vteřin propojíme s galaktickou černou - červí dírou, odkud jsou vstupy do nekonečného množství dalších realit a časoprostorových světů.

Zhmotňování, odhmotňování, teleportace a jiné tzv. zázraky budou možné díky tomu, že přes světelná těla (která se časem postupně opět obnoví) dojde k opětovnému propojení s frekvencemi vyšších úrovní vědomí, přičemž postupně dojde ke spojení všech vyšších úrovní vědomí, čímž bytosti budou mít k dispozici veškeré vědomostí svých vyšších úrovní vědomí (informace vortexů frekvenčně vyšších a větších hologramů - vyšších úrovní vědomí se kterými se zpětně opět propojí) a tak budou moci zase fungovat jako jedno společné, vyšší vědomí, obohacené o poznatky vyšších úrovní, odkud vlastně každý pochází, jelikož vše je ve své podstatě myšlenkovou formou vyšší úrovně, čili odnoží vědomí tvořící nový, menší vortex - hologram nižší dimenze, časoprostoru či události v ní probíhající. (Ty vyšší úrovně jsou vždy okamžitě obohaceny o poznatky těch nižších úrovní, jelikož vyšší úrovně vědomí si ty nižší úrovně vědomí běžně uvědomují, kdežto naopak tomu tak ve většině případů není).

Z kosmického VŠE-vědomí (nosné holografické sítě kosmického vědomí - světelné živé "plazmy" o nejvyšších frekvencích) lze rychlostí myšlenky (přes lokální nulové body - černé a bílé díry, čili čakry) prozkoumávat jakékoliv kosmické úrovně - dimenze, časoprostory či části jejich realit (individualizované do JSEM to či ono), jelikož je vše se vším propojeno jednotlivými lokálními nulovými body - čakrami, jenž jsou dimenzionálními a časoprostorovými vstupními bránami do nulových bodů jednotlivých vortexů (tvořící jednotlivé dimenze, časoprostory - světy a události v nich probíhající) které se svou osobní a kolektivní identitou (specifickou frekvencí a výší svého vnitřního kmitočtu, frekvence - vibrace) individualizovali do JSME to či ono.

Vstupovat do tohoto kosmického vše-vědomí je ale možné pouze tím, že se individualizovaná bytost vzdá své identity (svého JSEM to či ono), a stane se pouhým čistým kosmickým vědomím - JÁ (např. při meditaci), bez jakékoliv sebemenšího ztotožnění s jakoukoliv identitou, která svou specifickou frekvenci určuje úseku kosmického vědomí, tedy dimenzi, časoprostoru či bytosti se kterou svými vnitřními - osobními frekvencemi souzní. Jedině tímto "zřeknutím" se veškeré své identity si bytost vytvoří spojení s kosmickým nulovým bodem a otevře se jí tím vstupní časoprostorová a dimenzionální brána do tohoto Kosmického Vše-Vědomí - frekvenčně nejvyšší, harmonické úrovně kosmického vše-vědomí, jehož aktivní částí je živé, moudré, láskyplné a tvořivé pra-světlo.

Pokud by ale někdo chtěl splynout s kosmickým vše-vědomím napořád, tak by se musel vzdát své osobní identity jednou provždy! Z tohoto důvodu tedy nelze s touto kosmickou pra-podstatou jen tak jednoduše splynout natrvalo, jelikož jakékoliv sebemenší ztotožnění s jakoukoliv identitou každou bytost okamžitě katapultuje do takové oblasti či části kosmického vědomí, se kterou svou vnitřní, osobní identitou (nebo fokusem své momentální pozornosti) souzní! Podstata té aktivní části kosmického vědomí, (která se svou tvořivou aktivitou již vymezuje z JÁ Absolutno do JSEM Vše-Vědomí - "Bůh") je souhrn nekonečného vědomí, lásky (čili harmonie) a tvořivosti. Z toho důvodu toto kosmické vše-vědomí (jehož jsme nedílnou součástí) neustále přetváří a vytváří něco nového - dalšího. Tím kosmos neustále expanduje do dalších, nově vytvořených úrovní existencí, časoprostorů a souběžných, paralelní realit - světů.

Více o naleznete na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile a na: www.trefy.cz/ZivePredstavy a na: www.trefy.cz/21.12.2012 a na: www.trefy.cz/Mayariseiluzi a na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni a na: www.trefy.cz/podstataveskerehotvoreni a na: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit

Fraktáty - živá světelná plazma vně neprojevených světů je frekvenční, matematicko geometrická
struktura tvořivých vědomí. BrainSync - Delta Induction w/ Fractals -
http://www.youtube.com/watch?v=KJtrhyTJ13k&feature=related
Vnitřní světlo / Inner Light -
http://www.youtube.com/watch?v=YnEZOgMP6NE&NR=1
Cesta kosmem / A Cosmic Journey -
http://www.youtube.com/watch?v=2qy6F7Dwins&NR=1
Zrychlení evoluce / Accelerating Evolution -
http://www.youtube.com/watch?v=_6-V8OE7VWE&NR=1
Živésvětlo / The Living Light -
http://www.youtube.com/watch?v=1Wa8bluSd9c&NR=1
2012 - CHANGE OF ALL -
http://www.youtube.com/watch?v=ycNxgCQo08I&NR=1
Vnitřní světlo / The Inner Light - GoldRing 65 -
http://www.youtube.com/watch?v=9J1lfWjOaCs
Znázornění podstaty tvoření elementárních částic a hmoty + zvuky pro zvýšení vnitřní frekvence -
http://www.youtube.com/watch?v=fB_XI8HxI00&NR=1

Zobrazení: 265

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Powerful! Mind Secrets you MUST know! - The Key To Permanent Change (Law of Attraction) Here."
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 20.8.2019

Výrazné posuny celej slnečnej sústavy slnečnou parabolou. ....... všimnite si cca od 21.8. posun Zeme smerom hore. Budeme v podstate prenikať uhlopriečne cez nepredstaviteľné vlnenie /vzhľadom na rozmerovosť/ - čo je samozrejme čisto z fyzického…Zobrazit další
před 20 hodinami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"tohle se děje POUZE těm, co mají VĚDOMÍ níže - hodnoty 200...viz.ČÁST I. NÍŽE NEŽ 200. ÚROVNĚ EGAPřehled – Evoluce vědomíKapitola 1. Hanba: zoufalství (úroveň 20 a…"
včera
Uživatel Som slobodná bytosť aktualizoval svůj profil.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zakázané video z TEDu - Válka o vědomí (ayahuasca) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Energy Extraction Matrix: War of the Frequencies Here. (it is good info., but Earth is Holografic projectionnot, not flat, as is said in this video)* The Secret To A Healthy Body & Mind - Distilled Water ✅ (Radio Show)* Vybalancuj Mužskou…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Zakázané snění [Válka o vědomí 2] uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Energy Extraction Matrix: War of the Frequencies Here. (it is good info., but Earth is Holografic projectionnot, not flat, as is said in this video)* The Secret To A Healthy Body & Mind - Distilled Water ✅ (Radio Show)* "UNBLOCK ALL 7…"
pondělí
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"S imigranty je ještě horší problém, než jaký je s mnohými cikány. Imigranti - 10 minút pravdy Mariána Kotletu ZDE.Co MUSÍTE vědět o válce v Sýrii... ZDE.Pět…"
pondělí
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další pokus o výplach Vašeho mozku někým, kdo je téměř s určitostí placen nadnárodní korporátní elitou, která se snaží zničit kulturu jednotlivých…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* "UNBLOCK ALL 7 CHAKRAS" 8 Hour Deep Sleep Meditation: Aura Cleansing & Balancing Chakra ZDE.* Sleep Music, Serotonin Release, Binaural Beats, Beat Insomnia, Stres Relief ZDE.* The Secret To A Healthy Body & Mind - Distilled Water…"
pondělí
Som slobodná bytosť je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Že by takto vypadali zubožení Imigranti? Pravá tvár prisťahovalcov v Nemecku Video s CZ titulky ZDE. Že by zubožení Imigranti vypadali takto? Všechna sranda končí tam, kde začíná…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pošlete to i svým dětem, aby nám za pár roků nevyčítaly, že jsme jim to neřekli Uvedeno ZDE."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 17.8.2019

Príjemný deň priatelia. Možno si poviete -..... ako pre koho.... - ale pozrime sa na to i z tej druhej, lepšej stránky. Ono je fajn, že sme sa vôbec zobudili :). A ďalšie okamihy sú na nás. Rýchlosť, akou sa zmeny dejú je ľahko pochopiteľná na…Zobrazit další
sobota
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa - Info 16.8.2019 uživatele Ina Obr.
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 14.8.2019

Súdržnosť prameňa, ktorý z nás vyviera ...... zo srdca každej bunky.Ono je tomu tak, že na niečo dosah máme /sme schopní…Zobrazit další
14.8.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
13.8.
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa - Info 12.8.2019 uživatele Ina Obr.
""Všetko čo bolo do dnešného dňa vnímané ako stred už stredom nie je /s dobehom sa deje/. Info - kód zajtra nazdieľam." Už ani nevíš, co jsi včera psala. - () Buť chvilku tiše,…"
13.8.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 11.8.2019

Všetko čo bolo do dnešného dňa vnímané ako stred už stredom nie je /s dobehom sa deje/. Info - kód zajtra nazdieľam.Rekalibrujúce magnetické posuny týkajúce sa zmien poľa.*****Póly sa prispôsobujú zmene, ktorá sa v súvislosti s posunom stredu…Zobrazit další
11.8.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby