* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Na Egu a jeho myšlení není vůbec nic špatného, jelikož dokud individualizované bytosti tvoří tak, že mají obě své tvůrčí energie (vůlemi a přáními polarizované na Jin a Jang) ve vyváženém stavu a berou ohledy na všechny ostatní zúčastněné (kterých se nějakým způsobem dotýká proces jejich tvoření), tak vytváří jen tzv. ráje, kde je pro všechny radost pobývat či žít. Nebýt totiž Ega, čili vědomí individualizovaných do JSEM to či ono, tak by neexistovaly vůbec žádné VNĚ projevené světy, tedy ani hvězdy, slunce, planety a všemožné bytosti na nich existující.
To teprve až když bytosti tvoří více ze svého mužského, projekčního, čili silového principu (čímž tato nevyváženost polarit vytváří destruktivní násilí) anebo naopak ze svého ženského, gravitačního, čili citového principu (čímž tato nevyváženost polarit vytváří destruktivní přecitlivělost) tak teprve potom nastávají problémy, které jsou tím větší, čím je v procesu tvoření větší nevyváženost těchto dvou principů. Kde totiž nejsou tyto dvě Jin & Jang polarity v harmonickém souznění, tam dochází k tomu, že tyto opačné polarity začínají proti sobě soupeřit, místo toho, aby se vzájemně podporovaly a spolupracovaly, jako je tomu všude tam, kde jsou ve vyváženém, harmonickém stavu.
Z toho důvodu vznikly i tzv. temné hvězdy, kde sídlí duchovní podstata - kolektivních vědomí tzv. padlých andělů. Tyto bytosti již nejsou schopny čerpat energii ze svých vyšších Já (protože si k nim svými vnitřními disharmoniemi uzavřely dimenzionální bránu - čakru, čímž se od nich jakoby odtrhly) a tak ji začaly čerpat ze svých nižších úrovní vědomí, které si pro tyto účely stvořily.
Jelikož ale takovéto disharmonické bytosti čerpají energii ze svých nižších Já, (v tomto případě z disharmonických emocí pozemšťanů), tak jsou a budou v zájmu zachování své existence NUCENY se přizpůsobovat energiím, které v tomto pozemském světě existují a budou existovat. Takže čím více harmonie zde budeme tvořit, tím více se v důsledku toho začínají harmonizovat i tyto disharmonická vyšší Já pozemšťanů. Nebojte, žádný projev v Univerzu netrvá věčně, neboť vše jednou každého omrzí a tak jednou dojde k harmonizaci i ve všech disharmonických úrovních vesmírného vědomí, která časem také opět splynou s Absolutnem jako naprosto vše ostatní.
Rozum je vědomí Ega, kdežto tzv. Atman, je vědomí naší spirituální "Boží" podstaty, která sídlí v srdci (nulovém bodu) každé bytosti a tak pokud tvoříme vědomím svého srdce, tak tvoříme vše krásné, neboť zde jsou tyto dvě polarity vždy v nulovém, vyváženém stavu. Takže se snažme tvořit čím dál tím více vědomím svého srdce a začnou se velice brzy dít neuvěřitelné věci.
Ještě nedávno by byl za vypouštění takovýchto informací každý člověk z tohoto světa odstraněn. Dnes již ale není třeba se těchto bytostí bát, neboť jejich nadvláda a moc nad tímto světem velice rychle končí z důvodu, že hranice, do které bylo ještě možné si zde svou moc udržet, byla již překročena. Důkazem toho je nepodařené prosazení očkování pro VŠECHNY obyvatele Země. Takže už začíná svítat na nové, nesčíslněkrát lepší zítřky. (Pokud Vás přeci jen někdy přepadne nějaký strach, tak požádejte své vyšší Já aby Vás neustále ve všech situacích ochraňovalo a ono tak učiní).
Pokud se chcete zcela odpoutat od bytostí, co Vám nějakým způsobem nedělají dobře (aby na Vás nemohly mít žádný špatný vliv), tak se fokusem své pozornosti soustřeďte na zářivé bytosti světla a jejich harmonické - láskyplné frekvence a požádejte je, aby skrze Vás toto harmonizující světlo vyzařovalo do všeho na co jen pomyslíte co děláte a všude tam kde jste. Negativní bytosti takovéto harmonické frekvence nejenže nesnáší, ale dělají jim přímo zle a tak nemusíte mít žádné obavy, že by Vám mohly nějak, byť třeba jen myšlenkou, ublížit.
Podrobnosti jak na to naleznete např. na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/ochrana-proti-disharmonickym

Dodatky: Existují bytosti jak pozitivně polarizované, to znamená bytosti které tvoří jen to, co je pro blaho všech zúčastněných, což jsou bytosti harmonie - lásky, tak negativně polarizované, které myslí především na své osobní dobro, z čehož samozřejmě vznikají veškeré disharmonické frekvence a jednání, jako je např. bezohlednost, sobeckost, zášť, nenávist, agresivita, lhostejnost atd. Tyto bytosti se ale díky svým vnitřním disharmonickým, čili svým vnitřním, destruktivním frekvencím nedostanu výše než do páté, ale negativné polarizované, dimenze.
Na to aby ale mohly ve své vývoji pokračovat i do vyšších dimenzí, tak musí chtě nechtě od této dimenze výše začít spolupracovat i s těmi harmonickými, pozitivně polarizovanými bytostmi a začít pomáhat svým nižším já v jejich postupu do vyšších dimenzí, jinak by se totiž samy do ještě vyšší dimenze (díky vazbě na disharmonie svých nižší já) nemohly dostat.
Nevěřte proto tomu, že všechny tzv. vesmírné flotily, jsou tady pouze z toho důvodu, aby lidstvu pomohly v transformaci. Některé bytosti tu totiž jsou i z vlastních zájmů a to především ty bytosti, co sem přichází z páté, negativné polarizované dimenze. Ty by si totiž přály, aby tento časoprostor postoupil maximálně do čtvrté dimenze, aby si nad touto Zemí a jeho obyvateli mohly stále udržet svou vládu a moc. (A bytosti ze čtvrté dimenze by si přály aby se nepostoupilo vůbec nikam).
Pamatujte si, že s čím vyšší dimenze bytosti přichází, tím je pravděpodobnější, že to jsou bytosti, které skutečně chtějí lidstvu nezištně pomoci, bez jakýchkoliv postranních zájmů. Bytosti, co sem létají v Ufech, která jsou ze světelné plazmy (a vytváří v pozorovatelích velice příjemné pocity), existují již z harmonických úrovních existencí, přičemž tyto bytosti žádná Ufa už ani nepotřebují, jelikož to jsou čisté myšlenkové formy, které se dovedou zhmotňovat do čehokoliv si jen zamanou.
Třeba jste se s nimi někdy již setkali (např. ve formě lidské podoby) aniž byste si to neuvědomil. Jen jste možná měli pocit či tušení, že to je někdo z jiného světa, neboť vám řekli něco k zamyšlení, např. o podstatě a funkci Univerza a způsobu jak začít tvořit pro sebe a ostatní Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat či žít.
Jang je vně projevené světlo, projekce - slunce a Jin je vně projevená temnota, gravitace - hmota, přičemž ani jedno ani druhé není disharmonické (zlem) či harmonické (dobrem) dokud tato polarita (Jin nebo Jang) není svými vnitřními, disharmonickými či naopak harmonickými frekvencemi (programem který obsahuje) negativně či naopak pozitivně polarizovaná. I v temnotě, ať už je pozitivně či negativně polarizovaná, existuje zárodek světla, zrovna tak jako jsou ve znaku Jin&Jang zárodky opačné polarity. Jin totiž nemůže existovat bez Jang a obráceně, Jang nemůže existovat bez Jin, jelikož obě polarity jsou nosiče vědomí a vně projevených světů, na které si bytosti svými mentálními pochody holograficky zobrazují vnitřní představy, které se dle svých disharmonických, či naopak harmonických vnitřních frekvencí, následně jeví buď jako zlo, nebo jako dobro.
Tzv. peklo je pouze úroveň vědomí, která ve své vývoji sestupovala od světla "dolu" stále hlouběji do hmoty a odtud, až do své nejnižší a nejvíce disharmonické úrovně, kde je z důvodu absence světla téměř naprostá temnota. To ale neznamená, že každá temnota je disharmonická. Znamená to pouze to, že v temnotě chybí informace (hlavně ty o duchovní podstatě všeho co je), neboť informace jsou uloženy ve světle. Absolutní temnota ale existovat nemůže, neboť při absolutní absenci světla by nemohlo existovat ani vědomí, jelikož vědomí svou aktivito vytváří hoření, čili vně projevené světlo, které je vytvářeno opětovným splýváním energie Jin a Jang v jeden celek.
Nic ale netrvá věčně, neboť v Univerzu pracuje naprosto vše na principu výdechu - sestup do hmoty, vně projevené temnoty (Jin) a nádechu, návrat zpět do slunce - vně projeveného světla (Jang) a odtud časem splynutí s Absolutnem, nepolarizovaným pra-světlem, ve kterém naprosto vše opět splyne v jeden celek. Naprosto vše se dříve či později opět navrátí zpět do Absolutna a jeho nulového, nic netvořícího, pouze existujícího stavu (obsahující databázi všeho co kdy kde existovalo), neboť i ta sebelepší hra každého jednou omrzí.
Jelikož jsou v Univerzu naprosto všechny existence pouhé frekvence aktivních tvořivých vědomí (tvořící si aktivitou svých osobních přesvědčení holografické projekce všemožných světů a jejich realit), tak proto ve své podstatě neexistuje ani peklo ani nebe, neboť naprosto vše jsou pouhé iluzorní existence (světy a jejich reality), která pro zúčastněné existují pouze do té doby, dokud si fokusem své pozornosti tento časoprostorový hologram promítají na Jin Jang šroubovice (vortexy ve tvaru globu), které si svým vnitřním přesvědčením - programem udržují v existenci.
Z toho jasně vyplývá, že se může kdokoliv kdykoliv přeladit na jinou stanici, jiný hologram anebo, že změnou vnitřního programu uvnitř bytostí (které si ten který hologram spoluvytváří), lze změnit jak obsah kolektivního hologramu, tak i události v něm probíhající. Toto se právě nyní děje zde na Zemi a to tím, že do tohoto hologramu zvaného planeta Země vstoupilo a vstupuje mnoho duchovně pokročilých bytostí, čímž, se z podvědomé úrovně mění smýšlení, chování i jednání lidské populace. Tím se zároveň mění i vnitřní přesvědčení (program) jak u lidí, tak u bytosti nazývané planeta Země a z toho důvodu dochází ke stále se zvyšující akceleraci kolektivního vědomí, což urychluje transformaci tohoto časoprostorového vortexu do vyšších dimenzí - úrovní kosmického vědomí.
Tzv. peklo si lidstvo tvoří samo, svým disharmonickým smýšlením, chováním a jednáním, jelikož disharmonické frekvence se následně vsakují nejen do ostatních bytostí, ale i do této planety a její atmosféry a když dojde k naakumulování většího množství, tak dochází k náhlému vyzáření této nahromaděné zloby, např. ve formě živelných pohrom. Čili jak se chováme my, tak se následně chová i naše planeta. Více o tom jak vše se vším souvisí naleznete na: www.trefy.cz/elektromagnet
Tzv. peklo existuje pouze v jádře disharmonických planet (jádro planety je nejnižší dimenze ve vesmíru, čili i naše nejnižší Já), když ale začne mizet disharmonie na povrchu planety, tak současně začíná mizet i disharmonie ve struktuře a jádru té planety. Tím dochází k vyšší frekvenci jádra planety (čili v její osobním vědomí) a tudíž i k vzestupu planety (se vším co na ní je - existuje) do vyšší dimenze. Toto se na této planete nyní právě děje. Více podrobností o 13 úrovních kolektivního vědomí v našem vesmíru, naleznete na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/jak-a-proc-se-stat-zaricem
Tzv. démoni jsou vytvářeny disharmonickým smyšlením a určitě jste v životě tomu nějako tou svou "démonickou" myšlenkou také přispěli a tak si nestěžujte, že tzv. démoni existujou. "Zapomeňte" teď na to co bylo a zaměřte se na to abyste tvořili co nejvíce harmonických myšlenek a tím (jakmile se připojí aspoň 3% lidstva) dojde k tzv. efektu 100 opic, což znamená, že naše harmonické smýšlení ovlivní z podvědomé úrovně ostatní lidi natolik, že začnou taktéž smýšlet daleko více harmonicky, čímž se proces transformace do vyšší dimenze ještě více urychlí. Proces a urychlení transformace začíná u každého z nás a to od změny smýšlení, chování a jednání až k vytváření si vnitřního klidu a harmonie.
Přestaňte proto sledovat televizi (nebo alespoň zprávy a ty jejich přiblblý akční a katastrofický filmy. Obrazovka v sobě totiž uchovává paměť toho co se na ni kdy odehrálo, čili i toho všeho disharmonického a tyto disharmonické frekvence ze sebe stále vyzařuje i když je vypnutá. Takže pokud jste citlivý, a nemáte proti disharmonickým energiím ochranu, tak doporučuju pryč s televizí z domu na trvalo. Začnete raději chodit více ven do přírody, pozorujte její krásy a brzy si v sobě vytvoříte vnitřní klid, který z vás začne vyzařovat do všeho na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam, kde jste. (Záměrně to píšu v přítomném okamžiku, neboť bude je pořád někdy v budoucnosti a ne tady a teď).
Více podrobností o podstatě Univerza naleznete na: http://novazeme.ning.com/forum/topics/hra-na-pohybujici-se-obrazky-v

Zobrazení: 709

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Prosinec.2013 v 14:36

S egem nemá cenu bojovat, neboť ego v tom boji naprosto vždy zvítězí.

Člověk se naopak musí stát PŘÍTELEM svého ega a ujistit ho, že není důvod se bát toho či onoho. Teprve až když naše ego přestane mít strach, tak teprve potom se stane nejen naším přítelem, ale začne s námi i spolupracovat a pomáhat nám.


Kdo toto nejen pochopí, ale i začne i praktikovat, tak toho již nikdy nic nebude moci rozházet a to i kdyby se kolem hroutil celý svět!

Což se už děje, neboť světelná nosná mřížka, na níž se zobrazuje třídimenzionální svět, se už začíná rozpadat. * Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Prosinec.2015 v 12:31

* Bashar - To Transform The Ego Mind - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Leden.2020 v 12:25

Chcete- li se stát úspěšným v čemkoliv co si jen přejete, je třeba pochopit gravitační, tzn. přitažlivou sílu svých emocí. Podrobnosti najdete ve videu: Teal Swan Scott Využívání emocí ke zlepšení vašeho života Uvedeno ZDE. Zkrátka a dobře, je třeba se fokusem své pozornosti zaměřovat na to, co je příjemné, radostné a povznášející, neboť to nejenže zvyšuje vaše vibrace, ale i vás to směruje k požadovaným cílům. Též je třeba vědět, že touha - Jin vytváří gravitaci a vůle Jang vytváří projekci, přičemž oba póly vytváří časo (Jang) prostorové (Jin) světy a jejich reality. Čím dříve začnete tyto dva principy ve svém životě aplikovat, tím dříve se stanete vědomým tvůrcem své reality a pánem svého osudu.
* Úzce související video: Teal Swan, Důležitost emocí Uvedeno ZDE.
* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
* Zdánlivě nesouvisející video: Teal Swan, O lidstvu a planetě Zemi Uvedeno ZDE. (Video je z roku 2014, takže zachovejte klid, neboť dnes se snad již rozsvítilo dostatečnému množství lidí, aby k nejhoršímu už nedošlo.)
* Úzce související video: MATKA PŘÍRODA - Julia Roberts mluví za přírodu... Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.
* Následující video je nejen velice důležité, ale i povzbuzující. Proto byste si ho měli též poslechnout celé. Dr. Bruce Lipton, Nová věda - Tělo - Mysl – Duch Uvedeno ZDE.
* Ve videu: Duše K - tentokrát s Teal Swan - 13.5.2016 (uvedeném ZDE) je velice důležité to, co na videu začíná časem 1:37:38.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Atentát na Roberta Fica vede k obrovskému spiknutí CIA… uživatele Ina Obr
před 16 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 16 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Atentát na Roberta Fica vede k obrovskému spiknutí CIA… uživatele Ina Obr
před 16 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Příběh o vzniku člověka, který nedokázala vymyslet dokonce ani církev, a to je co říci. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!! „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ „Je zázrak, že atentát dokázal Robert Fico prežiť a že nie sme na jeho pohrebe. Premiér je pod Božou ochranou.

VIDEO: „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ vyhlásil novozvolený prezident Pellegrini a spýtal sa občanov Slovenska, či toto je stav, do ktorého sme sa ako národ chceli dostať. Na spoločnom brífingu s odchádzajúcou hlavou štátu…Zobrazit další
úterý
Griffin Welcome je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Prahu osvobodila v roce 1945 Evropská unie… Přepisování dějin... !!!!!!!!! uživatele Ina Obr
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby