* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 11 Únor 2013 23:25
Tento živý channeling byl dán na Kryonově okružní cestě týkající se Kundalíní 17. října 2012
Za účelem pomoci čtenáři byl tento channeling Lee-em a Kryonem  přepracován za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často se stává, že to co je dáno „naživo“, obsahuje v sobě energii, což přináší určitou formu komunikace, která u tištěné stránky není. Takže si užijte toto rozšířené  poselství, dané v Argentině  v r. 2012.


POZNÁMKA: Na Kryonově okružní cestě týkající se Kundalíní v říjnu a listopadu 2012, předal Kryon systematický channeling pro každé písmeno tvořící slovo KUNDALINI. Toto je první channeling a je pro písmeno K. Channeling byl překládán do španělštiny a lze si ho vyslechnout v úplném znění na Kryonově webové stránce.


Zdravím vás, milovaní. Jsem Kryon z magnetické služby. Vím kde jsem a že se dnes slaví. Jestli jste se nad tím někdy zamýšleli, Bůh neexistuje ve vakuu. Znamená to, že Bůh existuje ve vás a proto si je vědom všeho, čím jste. Někteří by řekli, že dostat se do kontaktu s Bohem je těžké a že je nutno dodržovat nějaký postup. Řeknu vám jaký je postup: říká se tomu být naživu. Bůh vás zná. Když nejste tady, jste s Bohem. Když nejste tady, jste součástí Boha a v tomto uspořádání je krása.
 
V tomto čase si toho musíme hodně říct, ale nyní vás vnímám. Vnímám ty, kdo poslouchají tento hlas a kdo nejsou z tohoto časového okamžiku. Pro mne to znamená, že všichni poslouchají právě teď. Ale budou zde i tací, kteří toto budou poslouchat a číst v tom, co vy nazýváte budoucností.  Někteří z nich jste vy! Ale mnozí jsou ti, kdo nejsou  v této místnosti a tak já udělám něco velmi netřídimenzionálního. Chtěl bych v této místnosti pozdravit i ty, kdo  posloucháte a čtete, protože, milovaní,  vás vidím nyní.

Synchronicita čísel je pro nás legrační. Organizátoři cesty Kundalíní  jednoduše naplánovali cestu do těch oblastí, které chtěli navštívit a snad si ani neuvědomili, že to všechno vycházelo z dvanáctkového základu. Když se podíváte na cykly Vesmíru, včetně matematiky, to vše je založeno na dvanáctkách. Zejména trojky a čtyřky  tvoří strukturu nejenom cyklů, ale také atomové struktury a biologii. Jediným případem, kdy můžete v atomové struktuře vidět neuspořádaná čísla je, když atomy krouží dokola, aby vytvořily případný náboj a jmenuje se to magnetizmus.  Ale cykly, které vidíte v biologii a v běžném životě jsou trojky a čtyřky a pokud jste si všimli, to zahrnuje i vaši DNA.

Takže nyní začínáte s cestou kundalíní, a i když zde v místnosti budou tací, kteří se k této cestě úplně nepřipojí, stejně jsou s námi. Protože my vás vidíme ve stavu uvědomění si, kdy jste stále zde, i když od teď uplynuly týdny. Týdny od teď, když se podíváte na své hodiny, budete s námi způsobem, který pracuje mimo tři dimenze. Až se dostanete k poslední zprávě, z Limy, odehraje se mezitím dvanáct událostí. Není  to zajímavé, že organizátoři vymysleli tento počet  akcí náhodně, bez úmyslu? Takto se k sobě tyto věci správně dostaly způsobem, který ctí to, jak to na Zemi funguje.   

Základní dvanáctka ve 360 stupních je způsob,  jak dnes s Gaiou plujete, ne v pětkách či desítkách.
Když vezmete číslo dvanáct a spočítáte jedničku a dvojku numerologickým způsobem, dostanete energii trojky. Číslo tři je katalyzátorem. Znamená to, že když se spojí určité prvky, působí jako katalyzátor nebo-li prosazují tvoření třetí energie. Přesně to se děje. Teď si k tomu připočtěte další synchronicitu: slovo KUNDALÍNI má ve vašem jazyce devět písmen. Toto číslo představuje celistvost. Takže byste mohli říct, že transformace, kterou nyní Země prochází obsahuje v sobě devítku. Skutečně, je to začátek závěrečné transformace planety - přijde doba, kdy uděláte historické oddělení mezi energiemi ohledně toho, jak byly měřeny před a po roce 2012. Celá historie lidstva až po toto datum bude měřena jako jedna energie a historie lidstva od teď bude měřena a považována za jinou energii. Tak hluboké jsou možnosti po roce 2012.
 
Před vámi byli jiní

Chci vám říct něco, o čem jsem mluvil již dříve. Duch nemá hodiny tak jako vy. My neměříme roky a nevidíme věci jako vy a jako generace lidských životů, které žily v časových liniích. Poslouchej, stará duše, jsi stále tady! Myslela jsi na to? Můžete měřit své životy od  doby narození do doby úmrtí, ale to bude způsob lidského měření, protože to je způsob přežívání ve 3D. My to tak nevidíme. Jste tady stále - možná máte jiný obličej, ale máte tu samou duši, to samé Vyšší Já a stejný objem moudrosti, která do vás proudí kvůli všem událostem, které zažíváte. Takže, když popisujeme vaši budoucnost, nepočítáme roky jako vy. Když říkáme, že toto nebo ono je možností, která by se mohla odehrát, vycházíme z toho, že jiní to již zažili v jiných slunečních soustavách. Vy děláte něco, co se již stalo v jiných společnostech, na jiných planetách. Viděli jsme, jak tato energie pracovala předtím a to nám dává vzor, jak by to mohlo fungovat zde.  

Pojďme hovořit o starodávných národech. Proč je zde proroctví o pohybu kundalíní? Co se vlastně děje? Tento speciální  channeling bude nazván Channeling písmena K  a prostřednictvím dvanácti událostí, které jste naplánovali, bude zde zaangažováno 9 channelerů pro každé písmeno slova kundalíní.  Dnešní téma doplní informaci o kundalíní (pro písmeno K), ale nebudeme zde opakovat základní informace, které již byly řečeny. Vraťte se a studujte jiná poselství, pokud se chcete dovědět, co vlastně kundalíní je.

Věděli jste, že slovo kundalíní v dějinách mělo často, co do činění s rozmnožováním, stvořením života?
Když se spojí dva lidé a stvoří život, často aktivují kundalíní  ve svých tělech. Toto dnes dělá Gaia a jedná se o silnou metaforu. Gaia je napojena  na lidské vědomí v procesu, který jste již dnes studovali (na semináři který předcházel tomuto channelingu). Je v tom zapojena fyzika a lidské vědomí je propleteno s vědomím Gaii.  Když se pohne jedno, pohne se i druhé. Nemůžete je oddělit. Jedno reaguje na druhé.  V dnešní energii je lidská bytost víc než stroj, je  to síla, která pohání Gaiu. Takže lze říct, že lidské bytosti na planetě vytváří v Gaii nový život.  Nikdy jsme nemluvili o vlastnostech entanglementu/propojení* (do češtiny se většinou nepřekládá a znamená provázanost - určitý druh propojení dvou prvků - pozn. překl.) tímto způsobem, ale v opravdovém entanglementu máte  konkrétní fyzický atribut, který je kvantově propojen s jiným. Takže nemůže dojít k akci pouze s jednou stranou entanglovaného partnera. Dochází k tahům a tlakům,  což ovlivňuje všechno, co je s tím propojeno (entanglováno). V tomto případě je člověk tím, kdo tahá a tlačí.  Je ovlivněno lidské vědomí a to mění Gaiu.

Starodávné národy věděli, že to přichází
 
Pojďme mluvit o starodávných národech. Proč se tolik zajímali o tuto dobu? Jak je možné, že byste mohli jít tisíce let dozadu a našli byste proroctví, která se dnes vyplňují? Domorodci se víc zajímali o hlínu než kdokoliv, kdo tady žil.  Jaká je dnes vaše realita? Jaký je váš plán přežití?  Pro vás dneska to má co dělat s vašim zaměstnáním, vaší rodinou a možná s ekonomickým uvědoměním vaší vlády. Ale jaká byla realita domorodců? Byly to dvě věci: potrava a voda. To bylo všechno. Všechno se točilo kolem těchto dvou a bylo to dáno do pohybu něčím, co oni nazývali třetím vědomím, což pro ně představovala Gaia.

Domorodci vlastně měli trojici posvátné důležitosti:
neviděli lidstvo jako celek. Oni to v těch dobách  dělili na muže, ženy a Gaiu. To byla energetická triáda ve které žili. Když jdete zpátky a podíváte se na jejich tradice, musíte oddělit tradice mužů a žen, protože oni uctívali každé pohlaví jiným způsobem, ale společně ctili Gaiu. Když dělali ceremonie,  jejich účelem bylo přinést déšť anebo potravu, což znamenalo semena v půdě. To byla celá jejich realita a vše bylo velmi propojeno s Gaiou. Všechno uctívání, které znali, bylo o Zemi. Takže  vztah k planetě byl jejich vědou a měli o tom spoustu informací.

Pomalu začali chápat běh času.  Případně rozuměli střídání počasí, ale jistou dobu ne. Takže se modlili k Bohům jihu, východu, severu a západu. To vám o nich něco vypovídá. Proroctví domorodců se točilo kolem vědomí Gaii. Co vám to říká? Říká vám to o dnešku. Od severu k jihu, oni všichni něco nějak věděli. Vůbec se  navzájem neznali. Kmeny na severu neměli tušení o kmenech na jihu. Nikdy se nepotkali. Stovky kmenů se nikdy neviděly a přece prorokovaly to, co se dnes děje! Takže já chci, abyste přemýšleli o tomto: zdá se, že snad věděli o entanglementu/ propojení  vědomí a Gaii?  

Opravdu tomu tak bylo, takže vy dnes nasloucháte jejich pravdě a tady je: existuje zarovnání výkyvů planet, které vychází  z 26 000letého cyklu Země. Má v sobě příležitost možnosti pohybu a tvoření energie jaké dnes vidíte. Čím jste tomu blíž, tím  víc se zvětšují možnosti. Takže i tak nedávno jako před 600 lety, se jim to jevilo jakoby tyto předpovědi byly skutečností a ne pouhou možností (hovoří o Mayích pozn překl.). Začali zahrnovat tuto informaci do svých kalendářů a můžete to vidět v nápisech na stěnách jejich pyramid. Zeptejte se nějakého domorodce. Co se teď děje? Je to to, co očekávali? Odpověď zní ano, přesně podle plánu.  Ale není zajímavé, že vám o tom musíme hovořit my a není to ve vašich novinách? Nevidíte to ani ve vaší televizi - tam nevidíte pravdu. Dostáváte pouze kousky a částečky toho všeho. Výsledky posunu se  rozmělňují. Pokud se chcete podívat na velký výsledek,  nakonec to posune  lidstvo do nové reality, ale to je budoucnost. Nicméně,  okamžitě začínáte vidět některé změny.  Projděme si, co to znamená v rámci kontextu změny kundalíní.

Po nějakou dobu byla planeta emočně polarizovaná a je to odvozeno od toho, kde na Zemi žije většina lidí.  Toto časem vytvořilo mužskou Zemi. Když 80 % populace žije na severu, a když má sever jisté vědomí, tak se celá planeta přiklání k tomuto vědomí. Ale nejedná se o vědomí které vzniklo na jihu. Když se podíváte na domorodce z jihu předtím než přišli conquistadoři a podíváte se na to, čemu věřili a co učili, bylo to víc ženské, jemnější. Takže ve skutečnosti máte mužské na severu a ženské na jihu, ale protože na severu žije více lidí, vědomí planety bylo obecně více mužské a odrazilo se to v dějinách. Nicméně zde máme náhle změnu. A začíná se to komplikovat.
 
Ve vaší realitě vnímáte všechno tak lineárně. 
Že jste neviděli posun vědomí na severu?  Ale je tady. Většinou to přišlo  proto, že se vzbudili staré duše, ale není to o tom kolik lidí se probudilo, ale o objemu energie těch, kteří se probudili. Jsou to ti, co jsou zde v místnosti, a mnozí z nich tady poslouchají a čtou. Nastal posun i v tom, jak se projevuje na planetě sčítání energií.  Posouvá se z lineárního způsobu  do nelineárního způsobu a Gaia, která je se vším tím entanglovaná/ propojená začíná pohybovat a posouvat  podstatu kundalíni, anebo centrální srdeční čakru planety. Podívejme se co, kdo dělá.  

Pohyb není lineární

Zaprvé: Gaia je vědomá, cítící, čistá a přesná energie, která je provázána s vámi.  Kvůli kvantovému posunu, který byl předpovězen díky tomu, co se stalo, lidstvo začalo smýšlet jinak, a toto jiné myšlení je hlubší u starých duší. Gaia to viděla a ona  nyní uskutečňuje posun. Takže Gaia je zapojena  a to je mechanizmus, jakým se pohybuje energie. Vy se však na to vše díváte lineárně. Takže se ptáte: „No, ale kde je teď kundalíni? Pohybuje se od severu k jihu, takže kde je teď?“ Za chvilku odpovím, a ta odpověď´bude jiná než jste si mysleli. Ale nyní si pojďme říct o tom, co tento pohyb ve skutečnosti znamená.

Co se stane, když bude Země poprvé vyrovnána v mužské a ženské energii? Co to bude znamenat? Znamená to, že bude nárůst toho, co nazýváme soucitným jednáním. Víte jaké jsou důsledky ne-soucitné akce? Válka. To je nesoucitná akce; také oddělenost, posuzování a nebrání ohledů na obyvatelstvo. Víte jaké jsou důsledky soucitných akcí? Spolupráce, sjednocování, upevňování míru, neposuzování, tolerance, porozumění. A počátek univerzální nepodmíněné lásky. Vidíte změnu o které hovoříme? Změní to způsob vašeho myšlení- uvnitř i navenek.  

Nárůst soucítění


Když někoho poprvé potkáte, jaké jsou vaše první myšlenky?  To je dobré cvičení pro psychology, které byste jim měli navrhnout. Kolik z vás se podívá na druhého a řekne si: „Je to tvůrce božské energie, zrovna jako já. Je to člen mé rodiny, zrovna  jako já. Je zde na Zemi zrovna jako  já. Takže já pozdravím Boha v něm a obejmu ho  a dotkneme se srdcem.“ Co kdyby to dělal každý? Ale tak se nezdravíte, že ne?  Och, někteří ano, ale je zde rozdíl mezi mužskou a ženskou Zemí. Mateřská energie takové věci připouští a to se na planetě začíná dít - nárůst mateřské energie. Roste tady, na místě zvaném Jižní Amerika.  
 
Moudrost Krystalické mřížky, která byla zde umístěna před eony let, je umisťována na severu pomocí procesu, který vám musíme vysvětlit. Jedná se o vnitřní vysvětlení. Směrem ven uvidíte mnoho změn v lidech. Uvidíte začátek tolerance  a integrity - když věci nemají integritu,  nebudete se o ně zajímat. Dovedete si představit lidi s takovými vlastnostmi? Dovedete si představit, co to udělá s vaší politikou? (Kryon se směje). Tak Kryon žertuje.  Ale děje se to všude na světe, nejenom v politice v této zemi. Dovedete si představit soucitné akce nejenom u vlády, ale i u úřadů, korporací, a dokonce i u zdravotnického průmyslu? To by zásadně změnilo druh zboží, které by bylo v nabídce. Vidíte jak by se to všechno změnilo? Určitě. Již jste začali. Jsou již věci, které jste začali v průběhu posledních 18 let pomalu měnit.  Dějí se tak pomalu, že jste si jich ani nevšimli!
 

A co váš kontinent? (mluví k Jihoameričanům). Když se vrátíte o 100 let zpátky, co vidíte?  Jak vypadají vaše vlády ve srovnání s tím jaké jsou dnes? Měli jste tehdy možnost zvolit si je svobodně? Měli, ale nebyl v tom žádný rozdíl.  Vaše životy jsou příliš krátké a po 70 nebo 80 letech se otočíte a vrátíte zpátky.  Když se vrátíte, nic si nepamatujete, ale kdybyste mohli mluvit se svými předky, oni by si to pamatovali. Pocházeli jste z dobytého kontinentu se změněnými hranicemi a s diktátory, kteří kontrolovali všechno, co dnes máte. Uvědomujete si tento úžasný rozdíl? Uvědomujete si, že je to proti lidské přirozeností? Kdybyste se někoho zeptali na charakter lidské přirozenosti, řekl by vám,  že jste vždy válčili. Cynik by řekl,  že lidé zabíjejí lidi a vždycky  budou.  Vždy budou diktátoři, řekl by.  Když je to pravda, jak tedy vysvětlíte, co se děje v Jižní Americe? Pomalu se změnila - zrovna tak, jako každý jiný světadíl - pomalu se připravující na  současnost.
 
Pole byla zorána a již dávají úrodu. Vaše těla se změní. Víte k čemu dojde soucitným jednáním?Dojde ke změně buněčných struktur.  Již jsme vám o tom channelovali, i o změnách k nimž dochází při narození dětí, které se již rodí s intuicí.

Krystalická mřížka se re-kalibruje

Mluvme o Gaii, protože tady je spousta věcí, které se mění.  O jedné jsme vám řekli, ale ne ve vašem jazyce - španělštině. Takže si zopakujme: existuje cosi, co se jmenuje Krystalická mřížka. Je to esoterická (neviditelná) multidimenzionální mřížka. Když jí říkáme krystalická, jde o metaforu pro mřížku, která má paměť. Pamatuje si vibrace. Pamatuje si vás! Je to složité a těžké to pochopit ve 3D.  Když žijete svůj život, dáváte energii, která je vámi, do krystalické mřížky. Světlo, které vytváříte, když pracujete s duchovními energiemi, vytváří v mřížce otisk. Temné věci také vytváří v mřížce otisk.  Války vytvoří v mřížce energii a také soucitné jednání. Takže znovu, je to mřížka, která si pamatuje lidské činy a tyto otisky byly až doposud lineární - tj. že všechny energie zde byly otisknuty stejně.
 
Najednou, tato mřížka  dává větší váhu  tomu, co dělají staré duše než tomu, co dělají lidé obecně. Takže to již není lineární energetická mřížka, ale taková, která se stala vnímavou směrem k Pracovníkům Světla. Takže věci, které si bude víc pamatovat, začínají být ty věci, které vytvářejí soucit, a ne temné věci, které vytvářejí smutek a smrt. To je část nových způsobů, jak budou  věci v budoucnu fungovat.

Je toho mnoho, co bychom mohli říct o této krystalické mřížce. Mohli bychom vám říct,  na co reaguje a jak funguje. Ale mnoho z toho již bylo řečeno prostřednictvím channelingů a mnoho ještě bude. Namísto toho bych vám chtěl říct něco, co ještě nebylo řečeno a to je zajímavé. Když mluvím o Gaii, na co myslíte a co si pod tím představujete? Energii Země? Co máte na mysli, když slyšíte slovo Země? No, mnozí si představíte globus otáčející se v kosmu. Máte pravdu, protože to je vědomí Gaii, je to globus. Gaia neobklopuje globus svoji energií, ale spíše ona je globem samotným. Možná máte pocit, že Gaia je pouze ta část, která je povrchem či zemskou kůrou? A pokud ano, co s tím zbytkem? Co s pláštěm planety? Co s jejím jádrem? Uvědomujete si  kolik materie je v Zemi – té, co není na jejím povrchu?  Jaký je vztah mezi pláštěm a jádrem a kůrou? A má tento vztah nějaké vědomí? Ano, a jmenuje se Gaia.
 
Milovaní, neříkám vám tyto věci, abych zkomplikoval vaše vnímání, ale abych vám přiblížil, jak Gaia pohybuje energií. Kdybyste měli na sporáku klasickou žehličku, a chtěli byste ji nahřát,  nasměrujete energii do žehličky, abyste to docílili. Zeptal by se někdo z vás: „Kde je v ní naakumulovano teplo?“ Odpověď zní ne. Žehlička se nahřeje najednou a také se najednou ochladí.  Podobně je to s pohybem energie planety. Pohyb kundalíní přichází skrze Zemi, nejenom po povrchu. Dává vám to smysl?  Co se odehrává na planetě, to se odehrává všechno najednou.

Takže, když myslíte na pohyb kundalíni, neptejte se „Kde teď je? Přes jakou zemi zrovna prochází?“ Energie kundalíni zasahuje celou planetu a nejenom pruh na jejím povrchu, který by se pohyboval od jednoho místu k druhému. Jedná se o kvantový pohyb a ten se neděje lineárním způsobem. Přesto, po všechna ta léta se hovořilo o jejím pohybu jakoby se jednalo o lineární posun přicházející z Indie a Tibetu a ukotvoval se v Jižní Americe. Může existovat energetické vyrovnávání z jednoho místa na druhé,  aniž by se to muselo dít na povrchu.

Takže po všechna ta uplynulá léta se posun odehrával najednou, na celé planetě. Je to posun od jednoho  vědomí k druhému, ne od jednoho místa k druhému. Začíná být cítit více ženského a tak se vytváří rovnováha dvou hemisfér a zahrnuje to dokonce i jádro Země. Neděje se to na povrchu, ale na celé planetě. Ale říkáme vám, že centrum nové rovnováhy je nejvíce cítit v Bolivii a Peru.  Ale nepřišlo to tak, že by to cestovalo po imaginární silnici.

No, před pár lety jsem byl na jednom místě v Chile a mluvil jsem o pohybu kundalíni (Valle Nevado, r. 2008). Když se podíváte na podobenství  týkající se kundalíni,  máte zde pohyb lidské kundalíni tak, jak se to děje  lidském těle. Část z ní se pohybuje dozadu a dopředu. V tomto případě jde o připodobnění k oscilaci a k vibračnímu posunu do vyššího vědomí. Ale tentokrát je do toho zapojena Gaia - její kůra, plášť i jádro. Vy jste s Gaiou propojeni / entanglováni a tehdy v roce 2008 jsme vám řekli,  že Země má potenciál se brzy pohnout.  Řekli jsme vám, že to bude jižně od místa kde jsme channelovali a bylo to tak! (hovoří se o zemětřesení v Chile 27. února 2010). Bude toho v Chile ještě víc a bude to na jihu.  
 
Všechen tento pohyb je potřebný, a někdy se děje na fyzické úrovni. Gaia vás zná a bude se pohybovat a přizpůsobovat se.  Ale když se musí přizpůsobit, provede většinu svého přizpůsobení tam, kde nikdo nežije. Drazí, když vidíte že se to děje, nebojte se. Když vidíte vulkanickou aktivitu, nebojte se. Místo toho mějte odvahu, kývněte rukou a řekněte: „Děkuji, Gaio, za to, kde jsi to udělala!“ Musíte si být vědomi,  že oblast ve které se nacházíte, i teď, je nestabilní (hovoří o místě kde je předáván channeling). Ale, staré duše mohou dokonce změnit vlastnosti  tektoniky zemských desek. Země se bude hýbat v místech o kterých byste to neřekli a když to uvidíte : „Děkuji, Gaio!“ Budete vědět,  že mám pravdu  a že jste ve vědomí navždy propojeni s vaší Zemí, moji drazí.

Tato planeta se mění a domorodci měli pravdu.  Brali zemi do rukou a říkali: „To je život!“ Představuje to víc, než věděli a víc než jste věděli vy. Představovalo to vědomí Gaii a její spojenectví s lidstvem.  Všechny tyto věci se dějí tak, aby vzdali čest lidstvu.  Budeme o tom mluvit později, když se dostaneme k dalším písmenům z devíti.

Tak, mluvili jsme dost dlouho. Buď si vědoma, drahá lidská bytosti, že všechno co se na této planetě děje, je součástí nové budoucnosti. Přijde den, kdy se sem jednou, dvakrát, třikrát či víckrát vrátíte a octnete se na této Zemi jako dítě, jako miminko a slovo válka bude ve vašem slovníku definováno jako něco, se odehrávalo ve starých časech za doby barbarů a již to je pryč. To vidíme. To je významná vlastnost tohoto pohybu, začátek soucitného jednání na této planetě.

A tak to je.

KRYON

* poprvé se pojem entanglement objevil v Kryonově poselství “Rekalibrace vědění” ze 14.1. 2012.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K (www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobrazení: 155

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.2.2020

Vytriasanie z duší čo tam nepatrí.Hviezdna synchronicita okolo - planetárneho poľa.Zdroj: FB​Otvor Oči© 2015 - 2020  All Rights reserved…Zobrazit další
před 14 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flower of Life - Thrive - Here.* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! - Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Historie života na Zemi. Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky Video s cz titulky ZDE.* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co je to Matrix, kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat, aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Flower of Life in Sacred Geometry uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Marcelka z hor, 15-Vse se deje v zajmu celku Uvedeno ZDE. Pokud by byla pravda, že vše co je stvořené bylo stvořené Bohem, čili nejvyšší Inteligencí Univerza s nejvyššími…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Iluze a reality / Illusion and Reality (CZ) - ZDE.* Existujeme jen tady a teď, minulost a budoucnost je trochu iluze, říká vědec z CERNu Uvedeno ZDE.* NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! –…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

KREV

      Krev           Chemie krve určuje náš charakter, naše schopnosti, naši odolnost proti nemocem, naši schopnost regenerace, naši schopnost se vyvíjet, evoluovat. Manipulace s lidským DNA přinesla vznik nových krevnich skupin, nových typů ras…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se léčí rakovina v Mexiku Možná na tom něco bude, každopádně není doporučováno nic špatného a nedostupného. Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zázračné účinky maku: Patrí medzi najzdravšie potraviny sveta uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Živé jídlo plné energie a enzymů ozdravuje tělo. Sporák nepotřebujete - ZDE.* Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Straší vás rakovina? :-( Jezte ovoce nalačno a postrašte ji taktéž! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se léčí rakovina v Mexiku Možná na tom něco bude, každopádně není doporučováno nic špatného a nedostupného. Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kupříkladu tohle hovoří samo za sebe."
10.2.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby