* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jeshua - Milostné vztahy

Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 12 Únor 2013 08:38
Jeshua prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé,
Já jsem Jeshua. Všechny vás upřímně zdravím. Jsem tu s překypujícím srdcem. Chci s vámi sdílet, neboť jste mí bratři a sestry a já s vámi cítím hlubokou spřízněnost. Nejsem ani víc ani výš, než jste vy, jsme jedním.

Společně jsme se vydali zasadit semínko Kristovské energie na Zemi, semínko, které postupem času pomalu vyrostlo a vykvetlo v plně zralou květinu. Tento čas na Zemi je jedním ze završení oné cesty. Je to čas, ve kterém se mnoho semínek začíná vyvíjet a v mnoha ohledech jste pučící květiny. Společně tvoříme jednotu, skupinu duší, která se zasvětila zrození nového vědomí. Již na mě nepohlížejte jako na mistra, který stojí nad vámi, ale jako na přítele, který vás drží za ruku a chce s vámi sdílet svou lásku, protože vás všechny tak hluboce miluji.

Máte intenzivní touhu po lásce. Hledáte ji ve vztazích s druhými a také prostřednictvím spojení s božským. Ale to, po čem skutečně dychtíte, leží uvnitř vás samých. Je to vaše vlastní božská podstata, část vás, která je zajedno s bezpodmínečnou láskou a radostí. Když prožíváte tuto svou část, je to jako návrat domů. Všechno ostatní jde ve vašem životě snadno, lehce a radostně. Jste zajedno se sebou samými a nepotřebujete cokoli vnějšího, abyste se cítili dobře. Jste sami sobě jednotou – a přece se cítíte spojeni se vším ostatním hlubokým a důvěrným způsobem.

Na vztazích je paradoxní to, že můžete být s druhou osobou důvěrně spojeni jedině tehdy, když jste schopni přijmout jednotu uvnitř sebe sama. Když jste připraveni přijmout sebe samé s břemeny z minulosti, se svými vzestupy i pády – pak je zde prostor pro druhou osobu s jeho či její jedinečnou individualitou. Potom již nepoužíváte druhou osobu, abyste se vrátili Domů. Namísto toho sdílíte s touto druhou osobou Domov, který nesete uvnitř svého srdce. Tento typ vztahu se stává společnou oslavou, sdílením a je léčivým vztahem, ať už je s partnerem, přítelem nebo dítětem. Není v tom žádný zásadní rozdíl. Přece však jsou milostné vztahy – partnerské vztahy – vztahy, které se ve vás ozývají nejvíce. Nesmírně se vás dotýkají a vyvolávají hluboké emoce, neboť se zdá, že drží příslib návratu Domů tak, jako tomu není u žádného jiného vztahu.

Předtím než budu hovořit o milostných vztazích, bych vám rád připomněl, že Domov, po kterém toužíte, ta původní jednota, ze které jste se jako duše zrodili, není daleko. Dalo by se říci, že ve sféře času to bylo velmi dávno, kdy jste se rozloučili, symbolicky řečeno, s Rájem. Kdy jste se ubrali na svou vlastní cestu jako „duše v těle“ a vybrali si jistou formu, ve které se manifestujete, podstupujete zkušenosti a navštěvujete různá místa ve vesmíru.

Když jste se narodili jako individuální duše a podnikli svou cestu, opustili jste prvotní jednotu, kterou si můžete představit jako teplou přikrývku lásky a světla, která vám byla tak důvěrně známá. Jednotu, kde jste vždy cítili bezpečnou přítomnost Otce-Matky-Boha a tak jste se nikdy neobávali, že budete osamoceni či odmítnuti. Ještě jste ani nechápali tyto „odmítavé“ představy, a přesto byla v činnosti archetypální síla Boha, která vás porodila ven z lůna oné jednoty Otce-Matky-Boha.

Jaký byl účel tohoto zrození? Abyste se vy všichni mohli stát nezávislými bohy! Abyste se vy sami mohli stát výchozím bodem zdroje vřelosti a lásky Otce-Matky-Boha, který dává vzniknout a povstat nespočtu bytostí. Rozloučení, jež jste na počátku učinili, vám však zprvu přišlo jako šok. Uvědomili jste si, že s tímto odloučením od jednoty přišlo poznání, že proto, abyste skutečně zažili proces vývoje, nemůžete vědět nic předem. Uvědomili jste si, že odděleni od prvotní jednoty můžete být jedině tak, že půjdete zcela svou vlastní cestou jako individuální duše, která se poprvé začíná seznamovat se strachem, smutkem a temnotou nevědění a nepochopení.

Stále si sebou nesete tuto prvotní zkušenost smutku a opuštěnosti, jež může velmi silně vyvstat v oblasti milostných vztahů. Ještě předtím než pohovořím o těchto vztazích, rád bych vám připomněl, že vy máte kdykoli možnost toto prvotní spojení prožít. Kdykoliv vstoupíte do bezesného spánku, opouštíte své tělo a spojujete se s nejhlubším zdrojem, z něhož pocházíte, spojujete se s Bohem, pokud to tak chcete nazývat, či s nejhlubším jádrem sebe sama: tou částí, která Ráj nikdy neopustila a je stále tam. Přestože jste ho opustili před miliardami let, jednota je stále uvnitř vás, je to nezcizitelná část vašeho vědomí. V noci, když vaše mysl není tolik aktivní, odevzdáváte se spánku a vstupujete do ne-fyzických říší, pak, jak opouštíte své tělo, se odebíráte k tomuto Zdroji a tak se osvěžujete. I ve svém každodenním životě můžete učinit spojení s touto realitou božského ducha, jejíž jste důvěrnou součástí. Tím, že se velmi zklidníte, můžete vnímat tuto přítomnost tady a teď. Vyzývám vás, abychom společně, jako jeden, pocítili, jak jsme my všichni podstatnou částí této prvotní tváře Boha.

Představte si, že uprostřed vaší hrudi, ve vaší srdeční čakře, je jasný, krásný krystal. Vnímejte ho tam a pociťte jeho sílu: čistý, jasný krystal, v němž všechny fazety odráží vaše mnohé zkušenosti. Tento srdeční-krystal je taktéž spojen se vším kolem vás. Pocity, které přijímáte od druhých, mohou být tímto krystalem zrcadleny a tak, jak přijímáte jejich nálady a emoce skrze tento krystal, můžete druhé pochopit. Z tohoto srdečního krystalu chápete prožitky druhých: jejich bolest a zklamání jsou vám zřejmé.

Tento srdeční krystal je spojen se srdci všech žijících bytostí, neboť my všichni jsme jedním. Přesto můžete také cítit, že srdce, které nesete ve své hrudi, patří vám: je to vaše srdce duše. Pociťte, jak jsou oba aspekty provázané. Jste spojeni na úrovni srdce – v horizontálním poli, jež vás spojuje se vším. Neexistuje tedy jakékoli oddělení, neboť my jsme jedním. Přesto jste také „jeden/jedna“ ve smyslu, že vy jste vy a nikdo jiný není přesně jako vy. Jste individuální bytostí a existuje zde vertikální linie, která vás spojuje přímo se Zdrojem, s Bohem. Jste v tomto fyzickém těle, které je nositelem vašeho srdce, vašeho vlastního kousku Božského vědomí.

Vnímejte rozsáhlost tohoto krystalu: bezmezné vědomí, které vám patří a přesto může jít kamkoli chce. Není svázáno s tímto tělem, i když v tomto těle nyní, dočasně, přebývá, je to tak ohromná energie, že nakonec není vázána k žádné formě. Vy jste tímto vědomím, vy jste přinesli kousek božské struktury Otce-Matky-Boha spolu s vámi sem na Zemi. Jste uvnitř sebe celiství a úplní a jste strážcem tohoto srdečního krystalu. Pamatujte na to, zatímco se teď budeme dívat na téma milostných vztahů.

Když se zamilujete do druhé osoby, často prožíváte na počátku vztahu intenzivní blaho
. Zdá se, jako kdyby se něco uvnitř vás široce rozevřelo, něco, co bylo dlouhou dobu ukryto a může být odhaleno pouze pohledem druhého. Nezdá se, že druzí lidé vidí to „něco“ uvnitř vás, ale váš milovaný/á probouzí neskrývanou krásu toho, kým jste. Vaše touha a nadšení k životu se navrací, cítíte se vnímáni a milováni a chystáte se prožít svou vlastní hloubku – svůj zázrak. To je zkušenost z poblouznění. Ačkoli se zdá, že je to o druhém, ve skutečnosti je to o vás, o tom, co ve vás druhý vyvolává, což je nádherné, zázrak! Zdá se, že jste se až nyní probudili a pocítili, jak moc musíte dávat a jak moc můžete být milováni.

V tom okamžiku jsou lidé obvykle opojeni úžasem a zázrakem tohoto poblouznění, jež prožívají, a slepě lpí na tom, kdo v nich probudil tento pocit. Ona nebo on má „magickou hůlku“ ve svých rukou a to, co prvně vedlo k odhalení a k láskyplným pocitům vůči sobě i k druhým, od vás postupně uniká s tím, jak se zcela zaměřujete na toho druhého.

Pak začne s druhým boj. Budete chtít vlastnit jeho nebo její část, která vám dávala tak příjemný pocit. A ten druhý/á často to stejné dělá vám. Oba jste touto tahanicí nesmírně zmatení. Tak to nejvyšší, co si můžete navzájem dát, nakonec vyvolává to nejnižší, totiž žárlivost, závislost a mocenské boje. Je to extrémně bolestivý pád, který téměř každý ve svém životě zažil.

Jak k tomuto pádu dochází? Uvnitř vás existují dvě části. Uvnitř vás, v srdečním krystalu, jenž jsem popsal, existuje láska, která dokáže jeho nebo ji vidět přesně takové, jací jsou, a můžete prožívat krásu, která je zde přítomna. Z tohoto místa ve svém srdci můžete vstoupit do vzájemně rovnocenného a vyváženého spojení s druhým, v němž jeden v druhém uznáváte božské a zároveň jeden v druhém neztrácíte ze zřetele člověka. Připouštíte druhému jeho bolest, nedůvěru, zklamání a vzdor.

Ve vašem břiše je však v činnosti jiná energie, něco, co může být velmi silné, ničivá síla v poblouznění. Tuto energii nazývám opomíjené vnitřní dítě, které nese velmi silnou a hlubokou bolest uvnitř, která sahá zpět k oné prvotní bolesti zrození, opuštění jednoty Otce-Matky-Boha. Toto dítě se probouzí, i když se poprvé zamilujete, a má mnoho emocí, jež mohou zastřít vaše srdce. Tyto emoce dokáží srdeční krystal zahalit a zastřít fakt, že to vy jste zdrojem požitku a blaženosti, které jste prožívali v počátečních fázích romantické lásky. Tyto pocity se týkají vás a prostoru, jenž jste sami sobě poskytli, jenž byl možná vytvořen druhým, ale který se stále týká vás.

Dítě ve vás, které je v bolesti a křičí po pozornosti, lásce, uznání a bylo po tak dlouhou dobu přehlíženo, však může mít tendenci přejímat jistý druh kontroly nad partnerem. Chce se ho držet za každou cenu, aby pro sebe získalo to, co mu chybí. Takto může dítě a srdeční krystal skončit na dvou protilehlých stranách. To, co se zprvu zdálo jako velmi krásné, se proměňuje v destruktivní vztah, kde začínáte jeden s druhým bojovat a vstupujete do bitvy, kterou ani jeden nechce, ale přesto se odehrává.

Tehdy, když hrozí, že se kouzlo vytrácí, můžete být zoufalí. Chcete se svého partnera držet za každou cenu, protože jste kdysi s touto osobou cítili absolutní lásku. Začínáte bojovat, abyste si ho udrželi, a vaše nejstarší bolesti, vaše emoce hněvu, strachu z opuštění, dokonce nenávisti se mohou vložit do hry. Je pak velmi těžké nechat druhou osobu odejít, neboť jste poháněni vzpomínkou, jak příjemné to bylo, když bylo vše harmonické.
Je velmi důležité, abyste věděli, jak v této fázi propustit. V okamžiku, kdy cítíte, že jde váš vztah do klesající spirály a vy se navzájem začínáte obviňovat a vyčítat si, je čas poodstoupit. Můžete se navzájem velmi silně zranit, a to právě proto, že jste se jeden druhého tak hluboce dotkli a tuto bolest vyléčit je těžké.

Odvažte se tedy udělat krok zpět, když cítíte, že se vám to vymyká z rukou, že jste zcela unášeni emocemi, které vám zabraňují přiblížit se ke svému partnerovi s otevřeným srdcem. Můžete vnímat hluboký strach z opuštění nebo téměř opak: strach spojit se s někým tak hluboce, že v tom ztratíte sami sebe. Mohou být přítomny také další emoce jako je hněv nebo žárlivost, ale důležité je to, že ty nejintenzivnější emoce jsou spíše o vás, než o vztahu. Vztah tyto emoce spustil, ale ony samotné pramení z hlubších příčin.

To, na čem teď záleží, je, že se obrátíte směrem ke zraněnému a odmítnutému dítěti uvnitř, které je skutečnou příčinou vaší emocionální nerovnováhy. Není to zodpovědnost vašeho partnera. Stejně tak vy nejste zodpovědní za vnitřní dítě svého partnera. Když činíte někoho jiného zodpovědným za svou bolest a očekáváte, že ji vyléčí, vede to ve vztazích k ohromnému zmatení.

Jak tedy poznáte, že se vztah, který byl na počátku milujícím svazkem, ubírá špatným směrem a začíná být nevyvážený? Vlastně jsou tam jasné náznaky a jedna z cest, jak to zjistit, je symbolické cvičení se svým vnitřním dítětem.

Představte si, jak v této chvíli stojíte naproti svému partnerovi. Můžete vzít i někoho, kdo je pro vás velmi důležitý, pokud zrovna nemáte partnera. Dovolte svému vnitřnímu dítěti, aby se postavilo k vaší levici. Stačí si představit, že vy sami jste dítě, kdekoli pod 10 let. Postavte se s tímto dítětem po levici naproti vašemu partnerovi. Nyní sledujte, jak toto dítě reaguje na vašeho milovaného/milovanou. Podívejte se na první reakci dítěte. Zeptejte se ho: „Co tě k němu/ní přitahovalo? Co pro tebe bylo tak neodolatelné? Co se dotklo tvého srdce, co tě fascinovalo?“ A pak se zeptejte: „Jak se cítíš nyní?“

Stalo se něco s touto prvotní kvalitou? Cítí tuto lásku dítě stále? V léčivém vztahu je tato jedinečná kvalita stále velmi přítomná. Stále vás sytí, hřeje, i když váš partner nabral více lidskou formu se svými vlastními problémy, vzestupy i pády. Přesto je něco z tohoto prvotního kouzla přítomno a díky tomuto kouzlu mohou být problémy překonány. Pokud cítíte, že kouzlo chybí, pokud se vaše vnitřní dítě ve skutečnosti cítí nemilováno nebo že je s ním neférově zacházeno, pak se tu odehrává něco, co vyžaduje vaši pozornost. Dopřejte si čas, abyste to se svým vnitřním dítětem odhalili.

Abyste tuto situaci vyjasnili, propusťte obraz vnitřního dítěte a si představte nyní, jak stojíte před partnerem, kterého jste si vybrali, a pozorujte, jak mezi vámi proudí energie dávání a přijímání. Nejdříve pozorujte, co dáváte druhému a vnímejte to. Pakliže to cítíte, nemusí to být vyjádřeno slovy. Pozorujte, co proudí od vás směrem k druhému a vnímejte, jak se v tento okamžik cítíte. Cítíte díky tomuto dávání více energie nebo se cítíte prázdní a vyčerpaní? Je dávání inspirující nebo jste jím vyčerpaní? Držte se prvního pocitu.

Poté, co jste se podívali na to, co dáváte druhému, pozorujte opačnou interakci. Co od druhého přijímáte? Spolehněte se na svůj první pocit, jakmile k vám přijde. Vnímáte to, co přijímáte příjemně? Otevírá to víc vaše srdce? Cítíte se šťastnější ohledně sebe sama jako důsledek toho, co přijímáte? Podstata léčivého vztahu je ta, že vám druhý dává něco, co vytváří ve vašem srdci radost.

Na závěr je tu ještě další znamení destruktivního vztahu. Z vašeho solar plexu – místa blízko žaludku – vnímáte „provaz“ energie, který je spojen s druhým. Pokud jste vnímaví, můžete tento provaz pociťovat. To, co hledáte, je pocit, že potřebujete druhého vlastnit, panikaříte při myšlence, že tu ten druhý již nebude, něco za tento provaz tahá. Pokud to vnímáte, je to v podstatě energetická pupečníková šňůra, která vás spojuje s druhým a dává vám pocit: „Potřebuji ho/ji, Neobejdu se bez něj/ní!“ Tento panický strach vám ukazuje, že nefungujete nezávisle nebo si alespoň myslíte, že to bez druhého nemůžete zvládnout, a taková závislost může vést k destruktivnímu vztahu.

V léčivém vztahu je přirozené postrádat jeden druhého, když jste nějakým způsobem odloučeni. Je přirozené mít radost a toužit po vzájemné společnosti. Můžete chtít druhého, ale nepotřebujete ho. V destruktivním vztahu je však v činnosti něco zhoubného. Je zde pocit, že nemůžete konat nebo být bez druhého, je na něm závislý váš pocit pohody – možná samotný život! – a to vás značně oslabuje. Existuje zde hluboký strach z možného odmítnutí druhým a to vás pokořuje a svírá. Celý vztah již nemá tu radostnou prostorovost a svobodu, kterou měl na počátku.

Pokuste se tyto věci vnímat tiše, svým vlastním způsobem. Nebojte se vytvořit ve vztahu prostor pro vnímání takovýchto věcí. Jakmile se jednou ve vztahu ocitnete v negativní spirále, je často potřebné, aby se partneři navzájem vzdálili, fyzicky a emocionálně, aby zjistili, kde každý z nich stojí. V takovém čase je často užitečné snažit se o věcech hovořit. Je nezbytné, aby se vaše energetická pole nejdříve vzájemně osvobodila a získala dostatečný prostor pro návrat do středu svého srdečního krystalu. Sestoupit svým vědomím dovnitř tohoto krásného čistého krystalu, který je vaší podstatou. Nezáviset na druhých, abyste prožívali to, co máte v sobě. Je to tam pro vás – stále. Je to šepot Boha, jenž můžete v tichu slyšet.

Vnímejte, jak z tohoto krystalu září světelné paprsky na dítě ve vás, které stále trpí bolestí a které stále hledá mimo sebe přijetí, lásku a bezpečí.
Nechť vaše světelné paprsky sestupují na toto dítě a vy můžete doslova vnímat, jako by se světlo krystalu ukotvovalo prouděním hlouběji a hlouběji dolů přes vaše břicho a vaše nohy do Země.

To je vaše světlo, vaše jedinečné Světlo Duše! Jste zde, abyste toto světlo prožívali v těle na Zemi. Vaše specifické světlo je jedinečné, je to vaše Andělské Světlo, a když s ním zůstanete spojeni, pak přitahujete ve svém životě léčivé vztahy. Nemáte žádnou „potřebu“ druhých. A také nemáte potřebu přetvářet druhého v někoho „dokonalého“: někoho, kdo vás konečně uvidí v tom světle, po které toužíte, a kdo vám bezpodmínečně rozumí a přijímá vás tak, jak chcete vy.

Bezpodmínečné přijetí a láska je nalezena pouze ve vašem vlastním srdci – pomocí vás a pro vás. Nezatěžujte tímto úkolem někoho jiného. Absolutní láska je něco mezi vámi a vašim Já. Můžete to poskytnout jen sami sobě a když tak činíte, stanete se fontánou lásky pro ostatní, protože jste pak zcela upřímní a pravdiví sami k sobě. Milujete sebe sama včetně temné části: onoho dítěte ve vás, které někdy bojuje a je trýzněno.

Když sami sebe milujete, je pro vás jednodušší vidět druhou osobu ve skutečné perspektivě. Již nemusíte brát tak osobně občasné útočící nebo zraňující věci, které ona nebo on říká nebo dělá. Jejich skutky a reakce patří jim a je pak jednodušší na ně emocionálně neodpovídat. Druhá osoba již není zodpovědná za spásu vaší duše – to vy jste. Vy jste mistrem svého světa, své reality.

Vy všichni jste na této cestě sebe-uvědomění a již jste se druhých lidí svým srdečním krystalem dotkli: věnujete jim jiskřičky lásky a naděje. Já vám děkuji za váš příchod na Zemi v tomto čase, v této fázi obratu a přeměny. Jsem s vámi a hluboce vás opatruji. Jste mí bratři a sestry a já vás miluji.

Zobrazení: 237

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Konec šílenství (aktualizace)

Konec šílenství aktualizaceStrašák Koronaviru má spoutat a udržet velkou část lidské populace ve strachu, a velkou část Číny v karanténě. Mít tolik lidí v karanténě…Zobrazit další
před 18 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* ŽIVĚ: Martin Pávek - Tajemství krišťálových lebek a záchrana vědomí Uvedeno ZDE.12 křišťálových lebek koresponduje s našimi 12ti čakrami, čili s frekvencemi našich…"
před 20 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.2.2020

Ž I V A ........... inak aj ŽIVENA.ENERGIA BOŽSKÉHO VLÁKNA.Informácia : 19.2.2020Planetárny segment - aktuálny stav energetického poľa Zeme.Pohyb magnetizmu poľom Zeme živeného energiou božského vlákna, ktorým je Zdroj - Láska.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Mimozemšťané existují a zde je důvod, proč vám o nich nikdy neřeknou Uvedeno ZDE. * UFO a mocní tohoto světa (2014) Uvedeno ZDE. * Emery Smith - O mimozemských technologiích ZDE a ZDE. Více v…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jedině domobrana ochrání občany ČR! Vlastenec Obrtel a Chartista Wolf * MaP 197 Vlastenec Obrtel a Chartista Wolf: Nová Uprchlická krize!Jedině domobrana ochrání občany ČR! Uvedeno ZDE.* MaP 195 Sorry jako,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 135 (65) Mafián Babiš - Velká kolekce IX Uvedeno ZDE.* MaP 128 (11) Mafián Babiš (a nejen on) - Velká kolekce II Uvedeno ZDE.* CZ 20:14 / 29:01 MaP 129 (26) Mafián Babiš - Velká…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Uno Universus uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Ukotvení imunitní sítě, aby uzdravil všechny vzestupné lidské tělo a zmrtvýchvstání duší - Světelné spojení se zdrojem 9. října 2017 (stroj.překl.) uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Noemi Dagaz aktualizoval svůj profil.
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.2.2020

Vytriasanie z duší čo tam nepatrí.Hviezdna synchronicita okolo - planetárneho poľa.Zdroj: FB​Otvor Oči© 2015 - 2020  All Rights reserved…Zobrazit další
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flower of Life - Thrive - Here.* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Historie života na Zemi. Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE."
15.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky Video s cz titulky ZDE.* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý…"
15.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co je to Matrix, kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat, aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE."
15.2.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby