* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence.

Na níže uvedeném videu si všimněte, že malá změna kmitočtu způsobí náhlé přerovnání zrnek. To je velmi podobné tomu co budeme již brzy zažívat a to z toho důvodu, že při protnutí galaktického rovníku dostaneme přímý zásah vysokofrekvenčním světem (mající velice vysoké frekvence - vibrace) pramenícího z galaktického centrálního slunce, čili z černé/bílé díry, která je ve středu (srdci) galaktické soustavy. Úzce související článek s názvem: "Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda" je uveden ZDE. Úzce související video s názvem: "Uhlík 6-6-6 končí" je uvedeno ZDE.

Všimněte si že pouhá malá změna kmitočtu způsobí náhlé přerovnání zrnek, což je podobné tomu, co se odehraje ve veškerých hmotných projevech existencí, čili i v našich hmotných tělech.

Frekvence Zvuku + Vibrace = Tajná Geometrie / Frequencies Sound + Vibration = Secret Geometry Video je uuvedeno ZDE.

Související videa: 
David Icke - Sound Vibration Creates Form (SK / Slovenske titulky) / David Icke - Zvukové Vibrace tvoří hmotu. Uvedeno ZDE.

Smaragdové Srdce Vzestup (Solfeggio frekvence 528 Hz)  / Solfeggio 528 Hz Emerald Heart Ascendance Uvedeno ZDE.

528Hz DNA Frekvence - ODEMKNĚTE své kódy!!! (kterých je 64) / 528Hz DNA Frequency - UNLOCK Your Codons!!! Uvedeno ZDE.

Doporučuji naprosto všem shlédnout i toto níže uvedené, oči otevírající video. Vědomí Hýbe Vesmírem / Consciousness Drives the Universe - CZ titulky. Uvedeno ZDE.
PS: Člověka je prozatím nedokonalý, neboť nynější hmotnou formu člověka (obsahující pouze 2 vlákna DNA), nestvořil "nejvyšší" - pravý Bůh s velým "B", ale padlí andělé, kteří si
na bohy (pomocí genetické manipulace) pouze hráli. Dosavadní hmotná forma lidské existence se ale již velice brzy změní, neboť při přímém zásahu světlem pramenícím z heper-galaktického středu - srdce (obsahující 12tou úroveň vědomí tohoto vesmíru) dojde k překopírování této úrovně vědomí a jeho/její inteligence do všeho a všech co toto světlo zasáhne. Jelikož se před zásahem tímto vysokofrekvenčním světlem nedá nikam ukrýt (dokonce ne ani pod zem) tak dojde k okamžité transmutaci veškerých hmotných projevů existencí (tedy i lidských těl) z báze uhlíku na bází tekutého světla, které  dle osobního přání či vloženého programu krystalizuje do libovolných projevů existencí. Tento přerod se již začíná dít, ale závěrečná transformace, která vyvrcholí transmutací veškwerých hmotných projevů do podstatně vyššího - světelného projevu své existence nastane až při přímém zásahu tímto světlem a jeho inteligencí. Tím se z planety stane hvězda, z jejích bytostí "slunečňané" a veškeré její hmotné projevy existencí začnou zářit jako miniaturní sluníčka, takže již nebude existovat temnota, stíny ani noc. Více je uvedeno v článku s názvem: "Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda", který je uveden ZDE.Úzce související články:

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... (Féwa 29. 3. 2012) Uvedeno ZDE.

* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT. ZDE.

* Video s názvem: "Uhlík 6-6-6 končí" je uvedeno ZDE.

* video v angličtině: sacred knowledge of vibration and the power of human emotions Uvedeno ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


google překladač přeložil níže uvedený text takto:

Pan Kane popisuje "Rada dvanáct", jak uvádí, že během devíti dnů od 12. prosince 2012 (12.12.12) k 21. prosince 2012, bude planeta Země rozdělena rozměrově do dvou samostatných Zemí, z nichž každý má různé dimenzionální frekvence. Pan Kane popisuje jako proces analogický se způsobem, že jedna buňka může rozdělit do dvou buněk.

Podle "Rada dvanáct," člověka s vědomím zakotvena ve strachu, zůstanou v třídimenzionální Zemi. Jedinci, kteří jsou prožívá "vědomé probuzení" a uvedení úsilí do vědomím posunu bude stěhovat do nové dimenze páté dimenze Zemi."

Úzce související články:
* Dolores Cannon: Mayský kalendář, 2012 a 5D Země Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí Uvedeno ZDE.


Mr. Kane describes the “Council of Twelve” as stating that during the nine days from December 12, 2012 (12/12/12) to December 21, 2012, the planet Earth will split dimensionally into two separate Earths, each of which has different dimensional frequencies. Mr. Kane describes this as a process analogous to the way that a single cell can split into two cells.

According to the “Council of Twelve,” humans with a consciousness anchored in fear will remain in the third dimensional Earth. Individuals who are experiencing a “conscious awakening” and putting an effort into being conscious of the shift will migrate into the new dimension of the fifth dimensional Earth."


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak častokrát sděluji, pamatuj i nadále na své uzemnění. Uzemnění je to, co ti zaručí, že se během následujícího období budeš cítit dobře ve svém fyzickém těle. Uvědomuj si, kdy je tvá energie nestabilní, kdy kolísá, kdy kolísá tvá nálada. V těchto okamžicích se vědomě propoj se zemí a vše se stabilizuje.

Dovol sám sobě, aby se i tebe a tvé duše dotkly energie skutečnosti. Můžeš přitom provést krátké meditační cvičení. Svou mysl zaměř na své nitro. Naslouchej, co ti chce říct, jaké zprávy pro tebe má. Vnímej, co ti radí hlas tvého srdce. Zároveň otevři svou alfa a omega čakru a nechej skrze sebe proudit energii skutečnosti. Tyto čakry jsou čakrami nové doby. V hustotě duality zakrněly, aby se se vzestupem opět probouzely k životu.

Alfa čakra se nachází asi 10 centimetrů nad tvým temenem hlavy a spojuje tě s vesmírem, spojuje tě s mřížkou lásky, na kterou je napojena, pakliže je v harmonii.
Omega čakra se nachází asi 10 centimetrů pod tvým rozkrokem a propojuje tě s centrem Lady Gaia, pakliže je v harmonii. Má vliv i na tvé uzemnění.

Dovol mi nyní, abych tato tvá 2 energetická centra vyrovnal a napřímil tak paprsky energie, které z nich míří. Lépe pak budeš přijímat energii skutečnosti, která k tobě přichází a lépe si vychutnáš vlny energií, které Zemi svlažují. Mé působení můžeš v obou oblastech vnímat jako jemné mravenčení, možný je však i krátkodobý tlak nebo svědění. Vše se děje tak, jak je to pro tebe správné a dobré a k mému působení postačí tvůj čistý úmysl.

Jsi-li připraven, uvolni svou mysl i tělo a oddej se vlnám energie skutečnosti, které osvěží tvé buňky a zároveň zharmonizují tvou alfa a omega čakru.
… pauza …             
   
(tak dlouho, jak dlouho vnímáš energetické působení v oblasti temene hlavy a svých nohou).

Děkuji ti za důvěru, se kterou k nám přistupuješ. O vlně, která bude následovat po vlně Božské magie skutečnosti, tě budu opět předem informovat.
Užívej si pocit vnitřní harmonie, která se nyní rozlévá tvým tělem a já se s tebou v hluboké sounáležitosti a s vnitřní radostí loučím.

Kryon

Celý článek s názvem: "Kryon - Vlna Božské magie skutečnosti" je uveden ZDE..

Zobrazení: 12296

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Říjen.2012 v 16:57

Úzce související články:

* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... (Féwa 29. 3. 2012) Uvedeno ZDE.

* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Říjen.2012 v 17:21

2012 vzestup harmonické zvuky / 2012 Ascension Harmonics 
http://www.youtube.com/watch?v=GNcSksHu258&feature=related
Nekonečný Om (celé) / Eternal Om (full)
http://www.youtube.com/watch?v=AE8n4U_tmuY&feature=related
Aktivace šišinky (třetího oka) & Kundalini - střední sloup (světla) se vzýváním archandělů / Pineal Gland & Kundalini Activation Meditation - Middle Pillar With Archangel Invocations (pro aktivaci stačí jen poslouchat a ponořit - vžít se do toho)
http://www.youtube.com/watch?v=IyGIwphrIKk&feature=related

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Říjen.2012 v 17:51

Většina (hlavně ti kteří by se toho mohli bát), to prožije v hypnotickém spánku a proberou se až v novém světě. Takže to chce klid a nohy v teple. :-) Více je uvedeno v článku s názvem: "Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-)", který je uveden ZDE.

PS: To převibrování v malém prožíváme již dnes, neboť čím více se blížíme k protnutí galaktického rovníku, čili nulového bodu, tím více se zvyšují vibrace u všeho a všech a proto lidé prožívají všemožná "brnění".

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Říjen.2012 v 18:39

Féwa - informácie z 11. 10. 2012 - Maľovanie Zdrojom všetkého čo je...

Aktuálne:

Lineárne sa posúva čas, aby sa vzájomnou väzbou galaktickej siete spojil s multidimenzionálnou frekvenciou. Previbrovaním cez svetelný čakrálny tunel, jeho centrálny galaktický bod nekonečných energií Zdroja všetkého čo je všadeprítomnou energiou lásky. Načítava sa nultá frekvencia. 

 

 celý text uveden zde:

https://www.facebook.com/notes/ilona-p%C3%A1lu%C5%A1ov%C3%A1/f%C3%A...

Komentář přidal(a) Ladislav dne 14.Říjen.2012 v 20:48

Ja by som si s Tebou Reiky celkom dobre porozumel. Nehádž nás a všetko do jedného vreca. Sĺubili sme , tak vydržme. Ak si už toľko vydržale , tak ešte trochu vydrž, alebo  podrž. Skrátka je to o výdrži.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 14.Říjen.2012 v 22:48

Nie všetci sme na tom rovnako, Naiam . Až príde Tvoj čas , pochopíš aj Ty o čom je tu reč. Všetko sa njprv musí odohrať v Duchu a v tých častiach stvorena, ktoré zatiaľ nedokážeme poriadne vnímať. Ale Tí citlivejší už zmeny vnímajú a pripravujú cestu aj pre ostatných. Platí pre Teba to isté, čo pre Reiki. Aj Ježiša a jemu podobných nenávideli nevedomci bez príčiny. To nie je  o argumentoch, alebo o potešení tela, či pokroku v hmotnej realite ( a ešte o akom pokroku podľa Teba ? ), ale o citlivosti/nastavení srdcovej krajiny, atd., neznevažuj tu, prosím, prácu v jemnohmotnosti, ak je to pre Teba španielska dedina. Môžeš mi veriť, že svoje schopnosti si  jemní ľudia  poriadne vydreli.

Komentář přidal(a) Rhodes dne 15.Říjen.2012 v 5:06

Kubi to brnenie je ze sa ti vytvara svetelne telo... to sa vacsinou v noci za spanku deje a obcas to brnenie zvykne cloveka zobudit.

Reiki: Vo vesmíre sme všetci jednotou ,v zdroji večného tvorenia v dokonalosti božej lásky .
Tu na Zemi cítime neustálu oddelenosť ,z ktorej plynú emócie negativity .V človeku sa odohráva nenávisť k druhému pretože nie je ním .Z nepochopenia tohto stavu vzniká bolesť .
Ked prídeme k pochopeniu že sme všetci jednotou vo Vesmíre ,že pochádzame všetci z jediného božského zdroja lásky ,tak Náš pohľad narastie nad Nás .Narastie nad negativity ,narastie nad nezhody a bolesť .Vtedy začneme byť Pozorovateľmi samých seba . Prenesieme sa nad čas a priestor kde príjmeme samých seba aj s negativitami , s bolesťou v pochopení že práve túto skúsenosť sme si mali prežiť ,že je to len stav ,že je to len emócia ,nič viac ,iba dotyk s iným svetom .My sme a aj navždy budeme láskou vo všetkom a všade navždy :-)

cely clanok tu: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/ako-v-dy-preto-e-nav...

Komentář přidal(a) marshala dne 15.Říjen.2012 v 8:38
Zameriavať sa na negativitu,spôsobuje udržiavanie sa vo vybraciach ,ktore nam znemožnuju citiť akekolvek zmeny.potom ani Fewinke nemôžeme rozumieť.Chapem Reiki,ale z tohot stavu sa môže dostať jedine sama....presne ako Lacko povedal...cez Ducha....nerobte si nič z toho že nemate žiadne pocity zmien,je to normalne,naše tela sa menia,ale nieje to badateľne na fyzickej 3D urovni,vnimam zmeny hlavne na prirode a vo svojom vnutri,pokoj ,zmierenie....čo sa tyka darčekov a všetkych materialnych veci....už nepočitam s ničim v urovni 3D,nerobim zasoby,len to najnutnejšie pre tu a teraz..tešim sa domov.mimochodom ,mam dvanasťročnu dceru ,ktora podobné preživa ako Reiky ,vyjadrila sa velmi synchronicky,ibaže ona už chce byť tam a do vianoc je jej pridlho.....nikto jej nepovedal datum - a ona tvrdi že ide domov kratko pred vianocami...takže verte deťom - buďme ako deti.. <3
Komentář přidal(a) Rhodes dne 15.Říjen.2012 v 8:48

ano Labell dobre vravis.

Reiki ja ta uplne chapem lebo aj ja som prechadzal presne tym cim ty prechadzas.. este aj teraz sa mi stane ze do toho sklznem obcas ale ked sa to stane vzdy si to vcas uvedomim.

vies kto si? vies co mas v sebe?... tak jednoducho respektuj seba a to co mas v sebe... tespektuj to co si a miluj sa a vtom momente nebudes mat potrebu komukolvek nieco vysvetlovat a automaticky to nebude potrebne a zacnu ta respektovat aj ostatni.

dalej este k tomu (podla mojho nazoru) ezoterickemu bludu ze je dolezite rozdavat lasku a stale len rozdavat lasku. a dobry je ten clovek ktory rozdava lasku. blbost. clovek neni povinny nikomu rozdaval lasku.. to je len pokriveny pohlad na lasku. zase sme sklzli k roznym pouckam na lasku a podobnym sablonam. laska nepotrebuje poucky, sablony, zakony ... ta bud je alebo nieje. clovek sa musi najpr vyliecit a dostat do stavu ked zacne milovat sam seba a vazit si sam seba a stat vo svojej sile. potom uz nepotrebuje niekomu silou mocou nieco dokazovat alebo nasilu niekoho milovat... to uz potom vlastne ani nejde nasilu milovat... bud milujem alebo nemilujem. ked nemilujem alebo sa necitim pri niekom dobre idem prec... ale nemilovat neznamena nenavidiet.

prave teraz ma nahodou napadlo toto oshove videjko

http://www.youtube.com/watch?v=sdFaqP0RQ5U

Komentář přidal(a) Rhodes dne 15.Říjen.2012 v 8:57

este ma napadlo ze do ludi bolo vlozene presvedcenie ze ked nemiluju tak su zly.. citia sa previnilo a ako hriesnici... to tiez neni pravda... je to len destruktivne presvedcenie ktore ma za ulohu udrzat vas v nizkych vibraciach a v pocite viny

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! MARTIN KOLLER - Tohle se nemělo stát. Může být červen rozbuškou ohromného konfliktu v Evropě?

MARTIN KOLLER - Tohle se nemělo stát. Může být červen rozbuškou ohromného konfliktu v Evropě?…Zobrazit další
před 11 minutami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Nový Matrix (část 1) – Od 3D do 4D a 5D uživatele Naren Sahava.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!!!! Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě !!!!!!!!

Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě, dorazit by mohly až statisíce lidídnes 12:30Na nedělní poledne je ve Varšavě svolána demonstrace polské liberálníopoziční strany Občanská platforma (PO). Lidé mají protestovat proti posilování státní…Zobrazit další
neděle
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
3.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády) uživatele Uno Universus
2.6.
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády)

       Swaruu (9) : Ve všech mých zprávách je konzistence a tato konzistence je touhou zmocnit vás. Abychom se vrátili a viděli svou vlastní vnitřní sílu, tvořivou sílu. Abych vám připomněl, že jste to vy, kdo vytvořil veškerou vaši realitu a že…Zobrazit další
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗☝🏻 Střety v Kosovu: Srbové versus okupanti z NATO a albánští teroristé uživatele Ina Obr
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V momente, kdy penize rozdeluji ve valce lidi na zive a mrtve, na ty, kdo s valky profituji a kdo se hruzou trepe, by mely byt penize zruseny naveky. uživatele Uno Universus
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby