* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí.

Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí, čili o spojení jedné poloviny duše, která je v projevu ČÁSTIC hmoty (mající polaritou Jin, čili ženský princip) s druhou polovinou jedné a té samé - párové duše, která je v projevu FREKVENCÍ světla, ovšem polarizovaného světla (mající opačnou polaritu Jing, čili mužský princip). Úzce související článek s názvem: "Náš Božský doplněk, neboli dvoj-plamen. (obdrženo mailem)" je uveden ZDE.


Sjednocením pravých párových planet (v projevu dvou párových Zemí) dojde nejen k obnově funkce planetární Merkaby, ale i k sjednocení pravých párových existencí (a tím i k obnově funkce osobní Merkaby), u všeho a všech co na planetě a uvnitř ní je a přeje si na ni či uvnitř ní nadále zůstat. Úzce související video s názvem: "Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše" je uvedeno ZDE.
Tímto sjednocením pravých párových dvojčat dojde k transmutaci - přerodu veškerých hmotných projevů existencí, které na Zemi existují a chtějí na ni nadále setrvat. To způsobí, že se veškerá hmota (tedy i všechny nerosty, rostliny a živočichové, včetně lidských těl) z báze uhlíku 12 (obsahující buď krystalické mřížky, nebo DNA) přemění na bázi tekutého světla, které dle osobního přání či vloženého programu krystalizuje do libovolných projevů existencí. Tím se z planety stane hvězda - slunce a z jejích bytostí se stanou slunečňané, čímž všichni a všechno začne zářit jako miniaturní sluníčka. Úzce související video s názvem: "Uhlík 6-6-6 končí" Uvedeno ZDE.


Úzce související článek s názvem: "Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda". Uvedeno ZDE. Další úzce související článek s názvem: "Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence". Uvedeno ZDE.


Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE. (Změny budou zřejmě probíhat postupně a ne tak rychle jak je uvedeno v tomto článku.)

planeta X (Nibiru) není planeta, ale pravá párová sluneční soustava naší sluneční sluneční soustavy

Úzce související článek s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit" Uvedeno ZDE.

                                          binární společník - dvojník naší sluneční soustavy

Aktualizace: Ison zřejmě není žádná kometa, ale naše párová sluneční soustava a tím, že prolétla skrze koronu - energetické pole našeho slunce, tak začíná docházet k tomu co je uvedeno v tomto článku. Související video v angličtině, s názvem: "Actualization of the Inner Christ ~ (With Light language frequency codes)" je uvedeno ZDE.

ISON a elektrický jev Merkuru, listopad 12-18, Návrat mýtických Plazmových Draků. Video v angličtině.


Elektrický vesmír: Video v angličtině s názvem: "ISON: Phoenix znovuzrození" - čas vyobrazení 1:59.

Mnohem více podrobností je uvedeno v těchto článcích:

* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Jsme především vědomí, čili zvuková - vibrační, nebo-li frekvenční složka světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.

* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.

* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.

* Zaktivujte si svou osobní Merkabu, nebo-li tvořivý dvou-plamen a stanete se tím opět zcela svobodnými bytostmi. Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.

* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

* Vzestup 2012 - 2013. Uvedeno ZDE.

* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.

* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.

* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A teď to nejdůležitější co vysvětluje proč při protnutí galaktického rovníku (nulového bodu - času) dojde k překopírování 12té úrovně vědomí do všeho a všech co toto světlo zasáhne. Představte si 12 (nebo v hypergalaktickém případě 11) soustředných stále menších kruhů, představujících 12 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru, s jedním bodem uprostřed, což je 13tá úroveň vědomí a existence tohoto vesmíru, což je vše-Vědomí tohoto vsmíru. Teď si představte, že každý větší a větší kroužek je nižší a nižší úroveň vědomí (i frekvence) a jejich existencí ve vesmíru, přičemž pulsy vysílané z vesmírného centrálního slunce (v případě hypergalaktickém z galaktického CENTRÁLNÍHO slunce) se šíří do vně projeveného prostoru v kruzích a proto se při zarovníní krůhů překopíruje vyšší úroveň vědomí do těch nižších úrovní vědomí.

Jelikož ale tentokrát nekončí pouze hypargalaktický vývojový cyklus (ve kterém dochází k zarovnání všech jednotlivých hypargalaktických úrovní vědomí), ale i vesmírný vývojivý cyklus, takže při protnutí rovníku dojde k tomu, že světlo pramenící z vesmírného centrálního slunce zasáhne centrální slunce nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili hypergalaktické centrální slunce) a to zasáhne centrální slunce opět nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili galaktické centrální slunce), a to zasáhne centrální slunce opět nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili centrální slunce slunečních soustav) atd., a takto to bude pokračuje dál, až do té nejnižší úrovně existencí. To způsobí, že se nejvyšší úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho co zasáhne. Tím dojde ke kvantovému vývojovému skoku dosavadních projevů existencí, což v našem světě znamená že veškerá zdejší hmota zmutuje z báze uhlíku na nový, světelný projev existence, který je na bázi tekuté světlé platmy.

Tím se z planety stane hvězda, obsahujícího v sobě osobní vědomí všech jednotlivých bytostí, které dle svého osobního přání mohou kdykoliv kdekoliv zkrystalizovat (tzn. zhmotnit se) a to nejen do původního projevu existence, ale do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledů či projevů existencí. To znamená, že dokončením svého vývojového cyklu si připravení budou moci (budou-li chtít) dokonce stvořit svůj vlastní, zcela nový, mnohem dokonalejší vesmír a v něm mít pouze a jen to, co si přejí v něm mít. Takže se toho nebojte, ale naopak se na to těšte! :-)

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Článek je uveden ZDE.


Další úzce související texty vysvětlující co to jsou párové existence a proč dojde k jejich sjednocení jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
Všichni a všechno jsou částečky vesmírného světelného fraktálu, tvořící si v něm osobní hologram, na kterém si každý svou mentální projekcí zobrazuje to, co přijme za svou osobní pravdu. Tyto jednotlivé části fraktálu obsahující osobní hologramy se pak na základě souznících frekvencí skládají dohromady s jinými frekvenčně souznícími částmi fraktálu, obsahujícími další osobní hologramy a vytvářejícímí si tak společný - kolektivní hologram v němž si zobrazují takový společný svět, který odpovídá jejich momentálnímu přesvědčení a frekvenční úrovni jejich kolektivního vědomí. Co je na tom ale krásné je to, že každý se vždy pouhou změnou osobního přesvědčení přesouvá do nějakého jiného kolektivního vědomí (se kterým svým novým, změněným přesvědčením souzní) a ocitnete se tím v jiné realitě či dokonce v jiném světě. To znamená, že když se vám nelíbí to, kde jste či to co prožíváte, tak se můžete pouhou změnou svého přesvědčení a fokusu své pozornosti kdykoliv přesunout do takové reality či dokonce takového světa, ve které/m si přejete být.

Toto je možné z toho důvodu, že se nejedná o jeden vesmír, ale o multi-vesmír, který má tolik paralelních existencí, kolik je mentálních představ, což je více než dost na to, aby si člověk mohl vybrat takový, se kterým svou osobní energetickou podstatou souzní. Názorné zobrazení toho, jak to funguje najdete na videu s názvem: "My žijeme ve Fraktálním hologramu / We are living in a Fractal HOLOGRAM!", které je uvedeno ZDE.

PS: Přesun z jednoho světa do jiného (čili z jednoho fraktálu do druhého) může být dokonce okamžitý, neboť jsme především vědomí, které je nezávislé na hmotě čase a prostoru a proto se může přemisťovat z místa na místo rychlostí myšlenky, zrovna tak, jako se ve svých mentálních představách můžete kdykoliv pouhou změnou představy přesunout kamkoliv se vám jen zachce. Uvědomte si, že na čím vyšší frekvenci fungujete, tím méně jste pevnou hmotou a tím více jste pouhým vědomím, čili duchovní energií, která je nejen nezávislá na hmotě, čase a prostoru, ale může kdykoliv kdekoliv zkrystalizovat - zhmotnit se do čehokoliv si jen přeje. Televizní pořad Star truck (Hvězdná vozidla) a v něm zobrazené teleportace (odhmotňování, přesun v prostoru a čase a opětovné zhmotňování) a různé jiné zdánlivé scifi nejsou žádné fantazie, ale realita ve vyšších úrovních projevů existencí. Úzce související video s názvem: "Bashar - Jak funguje teleportace [CZ Titulky]" je uvedeno ZDE. Salší úzce související video s názvem: "Nový sen (CZ titulky) je uvedeno ZDE. Úzce související článek: "Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít". Uvedeno ZDE.

Související článek s názvem: "JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?" Uvedeno ZDE.

Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní. Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.

Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. je uvedeno ZDE.

Celý tento výše uvedený článek,
ve kterém je podrobně vysvětleno jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota je uveden ZDE, pod názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí".


* Co vytváří dualitu, čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie Uvedeno ZDE.

.

Zobrazení: 4438

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Listopad.2012 v 17:18

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.", je uveden ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
*
Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí, Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
* Kryon - Rekalibrace Gaii Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Podstata frekvence vibrací vědomí. Uvedeno ZDE.
* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
* Sdělení o konci roku a přepólování v nás. Uvedeno ZDE.
* Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012 Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Listopad.2012 v 23:39

Říci, že neexistuje galaktické nulové pásmo (čili galaktický rovník, fungující jako nulový bod) je jako říci, že u střídavého proudu neexistuje nulová osa - "rovník". Jen totální ignorant může říci něco takového. Ti kteří mají oči otevřené a v hlavě nemají místo mozku seno, piliny, či vakuum, :-) ti vidí, že je to nějak jinak něž se nám snaží mocipáni, Naiam a jim podobní namluvit.


Více je uvedeno v článku s názvem "MŮJ SEN O ARMAGEDONU (velice důležitý text - zdroj matrix 2001)", který je uveden ZDE.

PS: Vědci toho už napovídali, jako např. že člověk nevydrží vyšší rychlost než 30km/hod a přesto dnes lidé létají v raketě a pokud raketa nebouchne, tak to člověk bez problémů přežije.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Říjen.2014 v 23:26

* (Druhe Slunce PRES filtry) - (druhého slunce přes filtry) https://www.youtube.com/watch?v=_TjEgFxPLW0

.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Leden.2016 v 23:57

Níže uvedený obrázek vyobrazuje tzv. Vesica piscis, která spojuje mužský tvořivý oheň (nebo-li energii Jang) s ženským tvořivým ohněm (nebo-li energií Jin) do jednoty a harmonie (tedy i do jednoho tady a teď), což obnovuje funkci tvořivého dvou-plamene, nebo-li Merkaby.


Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.


To, co je níže vyobrazeno, např. v těch kruzích v obílí, je Vesica Piscis, čili Jin & Jang v rovnovážném souznění. (Je to ten žlutý střed mezi mužským a ženským principem.) To umožňuje obnovit si funkci své Merkaby, vytvořit si mono atomickou strukturu svého projevu existence a tím se vrátit nazpět do jednoty a harmonie. Úzce související čánek: Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

Bez spojení pravých párových dvojčat nazpět do jednoty, čili bez spojení jednoho párového dvojčete (které je v projevu Jin) s druhým párovým dvojčetem (které je v projevu Jang) nazpět do jednoty, což lze uskutečnit jedině přes jejich jedno společné ohnisko tvořící jejich jednu společnou Merkabu (nebo-li jedno ohnisko tvořivého dvou-plamene), nelze ani jedno z párových dvojčat ukotvit v nulovém bodě, nebo-li v Duchovním srdci, ve kterém je tvořivý troj-plamen.


Jak jsem již jinde uvedl, pro zrušení dualistního způsobu smýšlení je třeba propojit pravou a levou hemisféru svého mozku ve svém třetím oku (čímž se dostanou energie Jin a Jang do jednoty a harmonie) a tyto sjednocené Jin&Jang polarity osobního vědomí pak ukotvit ve svém osobním duchovním srdci, nebo-li v osobní miniaturní černé/bílé díře, ze které si každá bytost (ať již je v projevu např. člověka, planety či hvězdy) vytváří osobní hologram sama sebe.


Jakmile bytost toto udělá, tak již nemá 13 čaker (ani 15), ale má pouze jednu jedinou čakru, čímž je osobní nulový bod (čímž je černá/bílá díra), ze kterého si bytost pomocí své vůle (projekční síla Jang) a svého přání (gravitační síla Jin) vytváří hologram, na kterém si bytost zobrazuje vně projevenou existenci sama sebe. Úzce související článek: TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


PS: a jsme opět u Metatronovi kostky (obsahující posvátnou geometrii), v jejímž jádru je nulový bod, nebo-li černá/bílá díra, ze které jsou pomocí vůle Jang a přání Jin tvořeny veškeré vně projevené světy a jejich reality. Merkaba nemá jen těch 6 vrcholů zobrazených na dvourozměrném obrázku. v třírozměrném zobrazení má ještě jeden vrchol ze středu směrem dopředu a jeden ze středu směrem dozadu, což znamená, že má celkem 8 vrcholů. (6ti stěn, má 8 vrcholů, zrovna tak jako Merkaba a pokud postavíte 6ti stěn na jeden z 8mi hrotů, tak do nich Merkama svými 8 hroty zapadne, čímž se tyto dvě posvátné geometrie sesynchronizují nazpět do jednoty.)


Sjednocením pravých párových dvojčat dojde k transmutaci - přerodu veškerých hmotných projevů existencí, které na Zemi existují a chtějí na ni nadále setrvat. To způsobí, že se veškerá hmota (tedy i všechny nerosty, rostliny a živočichové, včetně lidských těl) z báze uhlíku 12 (obsahující buď krystalické mřížky, nebo DNA) přemění na bázi tekutého světla, které dle osobního přání či vloženého programu krystalizuje do libovolných projevů existencí. Tím se z planety stane hvězda - slunce a z jejích bytostí se stanou slunečňané, čímž všichni a všechno začne zářit jako miniaturní sluníčka. Úzce související video s názvem: "Uhlík 6-6-6 končí" - ZDE.


K takovémuto zrychlenému sjednocení pravých párových existencí dojde během toho třídenního zarovnání nebeských těles do přímé linie s centrálním sluncem. Dojde k tomu ovšem pouze u těch bytostí, které si již přejí navrátit se nazpět do jednoty a harmonie. Co se bude dít a z jakého důvodu je vysvětleno v článku: Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.


MYSTICKÁ  SVATBA zamená propojení a sjednocení mužského principu Jang a ženského principu Jin, což obnovuje funkci osobní MerKaBy, nebo-li tvořivého dvoou-plamene - ohně. Více je v článku: Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče, který je uveden ZDE.


* Transmutace (názorné video) / Transmuteo Uvedeno ZDE.


Propojení pravých párových dvojčat dochází přes 6ti stěn a přes 8mi stěn, ktaré jsou v Metatronově kostce (ve které je též Merkaba), které jsou v našem duchovním srdci.


Jak jsem již někde uvedl, dualita je způsobena tím, že v dualitě je Merkaba roztržená na dva od sebe ODDĚLENÉ tvořivé principy. Toto rozdělení způsobuje, že mužský tvořivý oheň a ženský tvořivý oheň již nemá jedno SPOLE4NÉ ohnisko, ale mají ohniska DVĚ. Tímto rozštěpením Jin&Jang tvořivého principu na principy dva došlo k tomu, že mužský, odstředivý princip je oddělený od ženského, dostředivého principu a to je to, co vytváří dualitní, čili zrcadlové - opoziční světy a jejich reality. V dualitě je každá čakra jen díra bílá, která energii vyzařuje (čili jen mužský, projekční princip) a každý vortex je jen díra černá, která energii nasává (čili jen ženský, gravitační princi).

Jakmile se ale propojí ohnisko mužského tvořivého ohně s ohniskem ženského tvořivého ohně nazpět do jednoho ohniska, což nastává při tzv. Mystické svatbě (která navrací dualitu zpět do jednoty), tak se černá i bílá díra sjednotí a vystředí, takže fungují jako černá/bílá díra v JEDNOM, a ne jen pouze černá nebo jen pouze bílá díra tvořící dualitu. Propojení a vyvážení mužského a ženského principu bytost nejenže navrací do JEDNOTY, ale i ji spojuje s moudrostí Univerza, což společně s energií Jin&Jang vytváří tvořivý troj-plamen. Skrze skutečný nulový bod (který vzniká POUZE pokud je energie Jin a energie Jang vyvážená a tím i propojená do jednoty) proudí energie skrze nulový bod jak dovnitř, do Absolutna, tak i ven, z Absolutna a ne jen dovnitř, nebo jen ven, jako je tomu v projevech existencí dualitních.

Na to, aby mohla energie proudit jak ven tak dovnitř, na to je třeba aby byl šestistěn vycentrován do společného ohniska s osmistěnem (k čemuž při tzv. Mystické svatbě dochází), neboť 8mi stěn svými 6ti vrcholy (6čaker nad 7mou čarou ) energii vyzařuje a 6ti stěn (6 čaker pod 7mou čakrou) vyslanou energii opět nasává zpět, přičemž jejich jedno společné ohnisko (7má čakra) spojuje horní světy (úrovněmi vědomí a jejich existencí) v projevu Frekvencí, čili mužský princip (čakra 8 - 13) se světy (úrovněmi vědomí a jejich existencí)  v projevu Částic, čili ženský princip (čakra 1-6) nazpět do jednoty. (6+1+ 6=13) Světy duality fungují na proudění energií mezi šestistěnem (element Země) a osmistěnu (element vzduchu, nebo-li plynného éteru).

Světy jednoty (což je svět v projevu frekvencí a svět v projevu částic propojen nazpět do jednoty) fungují na principu aktivní organické Merkaby, což jsou dva opačně směrované čtyřstěny, které jsou do sebe vsazeny tak, aby měli JEDNO společné ohnisko. Do světů jednoty se ovšem nelze dostat bez toho, aby bytost v sobě vyvážila a sjednotila energie Jin s energiemi Jang, neboť dokud tyto energie v sobě nevyváží a nespojí je do jednoty, tak její projev existence zůstává rozštěpen na projevy dva, čili na existenci v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na Jin a na existenci v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na Jang.

Čili pro návrat do jednoty a harmonie je třeba aby u bytosti došlo i k tzv. Mystické svatbě, což znamená aby propojila svou hmotnou podstatu, která je v projevu ČÁSTIC hmoty (spodních 6 čaker) se svou éterickou podstatou, která je v projevu frekvencí světla (horních 6 čaker) nazpět do jednoty. Tímto propojením se bytost může volně pohybovat po všech 13ti úrovních svého multidimenzionálního projevu své existence, který v tomto vesmíru je. Pro vsup do 5.D - 6.D ovšem stačí propojit jen spodní 3 čakry (čili 3 DNA vlákna z čakry 1 - 3) s 3mi DNA vlákny čakry 8-10. Tím se z bytosti stane slunečňan, nebo-li bytost která se může volně pohybovat po celé této sluneční soustavě.


Toto energetické propojení lze velice SNADNO uskutečnit v době kdy budou nebeská tělesa zarovnána do jedné přímky s galaktickým centrálním sluncem, ve kterém jsou energie Jin a Jang v rovnováze, což znamená, že je jedna s druhou v harmonickém souznění. Během této doby, která bude trvat celé 3 dny (čili mnohem déle než je na propojení třeba) se lze rychlostí myšlenky napojit nejen na světelná vlákna (tvořící naše 12ti vláknové DNA) spojující nás s celou touto sluneční soustavou, ale i se světelnými vlákny (s DNA) obou našich párových galaxií, tzn. jak s vlákny DNA galaxie mléčné dráhy, tak s vlákny DNA galaxie Andromédy, což je párové dvojče galaxie této naší galaxie zvané Mléčná dráha.

Čím více budete v pohodě a harmonii sami se sebou a se vším ostatním, tím snáze se napojíte nejen na světelná vlákna (na DNA) propojující tuto sluneční soustavu (čili s vlákny DNA spojující vás s vyššími patry vašeho multidimenzionální Já Jsem projevu existence), ale i na ostatní světelná vlákna (propojující i ostatní patra vědomí a existencí tomto vesmíru), vytvářející váš/náš multidimenzionální projev existence. Navíc, na co se fokusem své pozornosti zaměříte a s čím se svými osobními frekvencemi ztotožníte (což lze učinit požádáním nějakého ze svých vyšších Já aby tak učinilo), s tolika vlákny DNA se propojíte!


Takže pokud nejste nějaký vyložený zloduch (neboť ti mají nízké osobní frekvence), tak z toho nedělejte žádnou vědu, buďte ve vnitřním klidu a harmonii především sami se sebou a přejte si a představujte si, že se se světy jednoty a harmonie, třeba s pomocí svých vyšších Já Jsem (slunečních či galaktických vyšších Já Jsem) propojujete a tím se dostáváte do takové časové linie, která vede do takového světa, ve kterém si přejete pobývat či žít.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby