* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet.

Co je třeba udělat pro hladký průběh osobní a planetární transformace související s datem 21.12.2012, která začne od 12. 12. 2012 rapidně nabírat na obrátkách (z důvodu, že se začnou rapidně zvyšovat frekvence jádra Země) je velice pěkně vysvětleno na níže uvedeném videu s názvem: "MŠŽ 006 Cesta vzostupu", především od místa kde čas videa ukazuje 25:20. Doporučuji všem, abyste si ve vlastním zájmu udělali čas a shlédli jste toto oči otevírající video raději úplně celé. Zmiňované video naleznete v textu článku s názvem: "Velice důležité informace nejen o přicházejících změnách spojených s 21. 12. 2012", který je uveden ZDE. Úzce související článek s názvem: "Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska" je uveden ZDE.


Ti, kteří vytvoří nějakou disharmonii, nebo-li nějakou energetickou vazbu na něco či někoho (i ti kteří se svou osobní reakcí nechají do nějaké disharmonie vtáhnout), ti se díky této energetické vazbě zaháčkují v nižší, dualitní dimenzi a nepustí je to do jednoty a harmonie (čili do dimenze páté a vyšších dimenzí) do té doby, než takovouto vazbu neanulují, např. pomocí Hooponopono. Proto zahoďte všechna emocionální dramata jako horký brambor :-) a soustředěním se na to, co je příjemné, pěkné a povznášející si v sobě vytvořte vnitřní klid, pohodu a harmonii. Více, včetně metody Hooponopono, je uvedeno v článku s názvem: "Jak si harmonizovat svou osobní a kolektivní realitu", který je uveden ZDE. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

To znamená, že všichni ti, kteří nezvládají své emoce a vytvářejí svými reakcemi na něco či někoho disharmonické emocionální, čili disharmonické enegetické vlny (vytvářející nízké frekvence), ti se do 5. a vyšších D (což jsou světy v projevu vyšších frekvencí) nedostanou buď vůbec, nebo se tam neudrží, do té doby, dokud nebudou setrvávat ve vnitřní pohodě a harmonii se všemi a vším ostatním.

Dobro i zlo, čili nenávist i láska může být až do 4.D v jednom a tom samém světě, kdežto od 5.D výše to již možné v žádném případě není. Proto je v 5.D velice snadné být a setrvat v harmonii se všemi a vším ostatním, protože tam žádní škodolibí, bezohlední zlouni již nejsou a ani být z výše uvedených důvodů nemohou. Navíc, protože dochází k tomu, že vzestupuje celá planeta (která se vyloupne z nosné mřížky projevu 3.D), tak dojde k tomu, že při protnutí galaktického nulového bodu (ve kterém dostaneme přímý zásah NEPOLARIZOVANÝM světlem) na chvíli zmizí veškerá polarita, čímž zmizí i veškeré vzájemné emocionální vazby (neboli tzv. Karma), což způsobí u všeho a všech restart a vše začne od nuly nanovo.

Nemějte tedy obavy, že se tam nebude moci dostat téměř nikdo, neboť protnutí galaktického nulového bodu umožní všem vymazat - anulovat veškeré karmické vazby a tímto resetem se nastavit na nový začátek, který je bez jakýchkoliv předešlých karmických, nebo-li emocionálních vazeb. Nikdo totiž není to, co si myslí že je, neboť jsme především vědomí a to je vždy tím, čemu věří, že je. Související článek s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí" je uveden ZDE.

Nevěříte si a máte obavy, že se do 5. D nedostanete? Tak jednoduše mentálně požádejte své nejvyšší - světelné Já (čili svou Boží podstatu), ať vstoupí naplno do vás a ať vás vede k tomu kdy kde a jak udělat vše potřebné k vzestupu do 5.D.
Více podrobností je uvedeno v článku s náztvem: "Buď vůle Tvá…", který je uveden ZDE.
Nejste totiž jen maso a kosti, ale jste jiskra kosmického vše-Vědomí (nebo-li tvořivého Boha), které je
moudré, všemocné a láskyplné.

V duchovním srdci je tzv. Átman, což je boží jiskra v každé bytosti, která má duchovní srdce, čili v té, která nebyla stvořena uměle jako např. klony nebo umělé inteligence, které duši nemají a proto jsou pouhými bezcitnými entitami. Tato moudrá všemocná a láskyplná boží jiskra v nás - v našem duchovním srdci však je pouhým pozorovatelem, který se do ničeho nevměšuje a ponechává bytosti svobodnou volbu v jednání.

Jakmile ale bytost obrátí svou pozornost do svého duchovního srdce, čili k této duchovní - Boží podstatě, tak se může nechat touto Boží podstatou vést a být tak vždy ve správný čas na správném místě. Proto je velice prospěšné "ponořit se do svého srdce", což znamená přesunout své osobní vědomí z hlavy (tzn. z ega) do srdce, čili do své duchovní podstaty.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky", který je uveden ZDE.

Čím více se přibližujete k protnutí galaktického rovníku, čili k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím rychleji se každá vaše osobní myšlenak (a z toho se rodící představy) stává vaší osobní pravdou a vně projevenou osobní realitou. Proto dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Více je uvedeno ZDE.

PS: Třetí dimenze je o obstarávání životních potřeb pro přežití, čtvrtá dimenze je o emocionálních dramatech, kterých je třeba se zbavit (tím, že se nenecháte nikým a ničím vyprovokovat a stanete se pouhými nestrannými pozorovateli toho, co vás dříve nějakým způsobem vytáčelo), kdežto pátá a vyšší dimenze jsou o TVOŘENÍ takového osobního světa a jeho realit, ve kterém si přejete pobývat či žít.

Související video s názvem: Jste připravení jít domů na Zem v 5.D (lze nastavit CZ titulky) je uvedeno ZDE. Jak nastavit titulky je podrobně vysvětleno ZDE.

Jak si zvyšovat své vibrace je uvedeno na videu s názvem: "Jeden Vědomý Nádech - Eckhart Tolle (CZ) české titulky", které je uvedeno ZDE.

* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
*
Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
*
Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:

* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.

* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.

* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.

* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.

* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze. Uvedeno ZDE.
* Pátá dimenze. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Není se čeho bát. Proces, kterým procházíte není nový, vše má jednou své zakončení. To může být dramatické, méně dramatické, ale i klidné. A která z těchto variant bude skutečností, záleží jen na vás. Pokud budete v Lásce svého Srdce, v klidu a míru, sami v sobě, čili v důvěře, že vše se děje tak, jak má – proběhne vše docela klidně, bez jakýchkoliv úhon pro vás. Pokud však vaše ego a s ním spojené emoce strachu se rozbouří méně či více – podle toho se pak celý děj bude odehrávat. Může vás zranit a zasáhnout jen důsledek vašich emocí strachu.

Stane se to, co se stát má. Energie Lásky začne nahrazovat energie strachu. Do jaké míry se svého strachu nebudete chtít vzdát, to záleží jen na vás.  - pak to může i bolet. Jdete do Světla, do Lásky. Je něco krásnějšího, co byste si mohli přát?

celý článek s názvem: "Poselství od Áriů ze dne 6.11. 2012" je uveden ZDE.Dobré na tom je ale to, že to, co je uvedeno na obrázku funguje naopak zrovna tak. Tzn. nestarejte se o to, co si druzí lidé myslí a budete zcela volní a svobodní, neboť s nimi nebudete mít žádná emocionální pouta. Související článek s názvem: "Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Solidarita neboli soudržnost má své kořeny v lásce, Pedro. Dá se říct, že solidarita je láska, přízeň a náklonnost. Soudržnost, náklonnost, láska a něha, již vyzařují některé bytosti, je velmi jemná energie, ta nejjemnější vůbec. …

… Láska je síla. Je to vibrace, která prostupuje celým vesmírem a zároveň jej vytváří, jak uvidíš později. Dalo by se říct, že láska je jako vitamin, jejž potřebují všechny živé organismy. A čím jsou vyvinutější, tím více jej potřebují. …

… Větší potřeba lásky není známkou slabosti, ale pouze důkazem toho, že jsem vývojově dál než nějaká bakterie nebo červ. Jé, to se mi ulevilo! …

… Pokud je míra světové solidarity nízká, panuje tam nenávist, násilí, válka a neštěstí. A pokud je civilizace zároveň vědecky pokročilá a destruktivní… Chápeš, co by se mohlo stát, Pedrito? …

… Bez solidarity žádná civilizace dlouho nepřežije. …

… „Bez solidarity žádná civilizace dlouho nepřežije. K tomu, aby se mohlo v několika minutách létat z planety na planetu, je třeba mnohem vyššího stupně technologického rozvoje, než jaký je na tvojí planetě. Ještě máte před sebou dlouhou cestu (nyní již ne, neboť právě dochází k planetárnímu vzestupu, který vyvrcholí transmutací veškeré hmoty do vyššího projevu existence), a abyste přežili dostatečně dlouho, je nutné vytvořit společnost, která bude spravedlivá pro všechny a v níž o sebe budou lidi navzájem s láskou pečovat. Jestliže ne a pokud špatně využijete svůj technologický pokrok, tak se zničíte sami. To vše se už děje a každým dnem je to zřejmější a rychlejší… jestli sis toho náhodou nevšiml.“

„Máš pravdu, dáváme naší nebohé planetě pořádně zabrat.“

„V celém vesmíru existuje pouze jediná dokonalá forma společenského uspořádání, která je schopná zajistit přežití a spokojenost všech. Dosáhne se jí úplně přirozenou cestou ve chvíli, kdy začíná být společnost solidární – ve chvíli, kdy přestane ignorovat materiální, kulturní, duchovní a citové potřeby lidí a všeho, co je obklopuje – zvířat a rostlin, země, vody a vzduchu. A to se stane jedině tehdy, jestliže se civilizace dostatečně vyvine.“ …

Celý článek s názvem: "AMI - chlapec z hviezd 2" je uveden ZDE.


Úzce související článek s názvem: "Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech", který je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 5034

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Listopad.2012 v 14:35

Veškerá pouta lze zpřetrhat pomocí toho, že odpustíme všemu a všem, tedy i sobě a mentálně požádáme o odpuštění všechny a všechno. Tím, že odpustíme všemu a všem se naše pouta zpřetrhají a to i když nám dotyční neodpustí. Pak to již není naše pouto k nim, ale pouze jejich pouto k nám, které nás již ničím nespoutává, pokud se s tím emocionálně již nijak neztotožníme.

Komentář přidal(a) Monika Fionna dne 25.Listopad.2012 v 15:39

poděkovat všem, se kterými jsme hráli své role - za to, že nám pomohli ve výuce, obzvláště ti, kteří byli zde naší pokrevní rodinou :-)) Zpřetrhat vazby na hmotu a na cokoli, čeho se nemůžeme "vzdát", být volní jako pták  :-)))) a přitom být se vším spojeni - ale láskou jako soběstačná, tudíž nezávislá bytost.....

Komentář přidal(a) šarlota-nick dne 12.Prosinec.2012 v 23:30

Shoduji se v názoru s Monikou Fionna. Doufám,že nás bude stále více,kdo budeme tvořit lepší svět i když hmotný bude ještě dost,ale více produševnělý. Myslím,že posun ve vědomí lidí je již teď znát. 12.12.2012

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Září.2013 v 23:09

Úzce související článek s názvem: "Jak odstranit utrpení a stát se konstantně šťastnými. Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit (velice zajímavé, inspirující a oči otevírající videa a texty)" je uveden ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Film Oni žijí 1988 Cz, uvedený ZDE, není jen pouhý výmysl, nebo bujná fantazie nějakého chorého mozku. (Samozřejmě, že skutečnosti jsou přikrášlené a upravené pro…"
před 27 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Elon Musk se problémem umělé inteligence zabývá často. Jen měsíc zpátky řekl, že pokud lidstvo brzy nezakročí, všechny nás společně s inteligentními roboty jednou…"
před 28 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 1. Část ZDE, 2. Část ZDE."
před 29 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 1. Část ZDE, 2. Část ZDE."
před 38 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) Uvedeno…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
před 6 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 8 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace Uvedeno ZDE."
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle by též měli slyšet lidé, hlavně ti mladí. * „Kolegy s intelektuálním senem míjím. Je jich čím dál víc a mě skoro nezajímají...“ –…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Schumann / Gaia Rezonanční špička v reakci na meditace nové Země 5.4.2020 Autor: Jelelle Awen Uvedeno ZDE. (zloduši začnou tento svět opouštět, nepřežijí zvyšující se frekvence)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Masivní akce zatýkání nejen pedofilů po celém Německu. Naprostý nářez! Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Masivní akce zatýkání nejen pedofilů po celém Německu. Naprostý nářez! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace Uvedeno ZDE."
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace

* Přerušení internetu, záchrana dětí a více 5.4.2020 Nyla Nguyen - ZDE. Mnohem více v článku: * 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly Uvedeno…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít údajně k "pšouku" - energii pramenící z…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ve hře jsou 3 hlavní časové osy. Záleží jen a jen na Vás, na jakou se fokusem své pozornosti zaměříte a se kterou se svými emocemi (4.D), či svými pocity (5.D) sladíte. Doporučuji…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Schumann / Gaia Rezonanční špička v reakci na meditace nové Země 5.4.2020 Autor: Jelelle Awen Uvedeno ZDE. (zloduši začnou vymírat, nepřežijí zvyšující se frekvence)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Schumann / Gaia Rezonanční špička v reakci na meditace nové Země 5.4.2020 Autor: Jelelle Awen Uvedeno ZDE. (zloduši začnou vymírat, nepřežijí zvyšující se frekvence)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uměle vyrobená pandemie je pokusem pro zavedení jedné světové vlády - NWO. Být Vámi, nenechám se v žádném případě očkovat! Proč, to se dozvíte z textu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* B. Fulford - komentář ze dne 30.3.20, Abe, Macron, Merkelová a princ Charles jsou „koronavirováni.“ Uvedeno ZDE.Pelyněk proti Coronaviru, Masové zatýkání, Finanční a…"
včera

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby