* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Natalie Glasson: Archanděl Metatron – Posilňující moment v přechodu pro Jednotlivce i pro Všechny Nový věk, Věštectví a poradenství Úno 15.2014

Poselství archanděla Metatrona přijala Natálií Glasson – 16-12-13. Ve vaší bytosti sídlí to nejkrásnější světlo. Je jako signální maják, postupně se rozprostírající svou stále intenzivnější záři do vašeho vědomí, buněk a celého vašeho Bytí. Vaše duše se vynořuje stále víc a víc ve vaší fyzické podobě na Zemi, přitahuje vše, co je potřeba být plně přítomno uvnitř i v průběhu vašeho Bytí. Tak, jak se připravujete na větší a intenzivnější zrod vaší duše do nové nádherné reality na Zemi, tak procházíte hloubkovým čištěním na všech úrovních své bytosti.

Zrod duše nastává u každé bytosti na Zemi, tento proces už probíhá nějakou dobu, ale konec roku 2013 a celý rok 2014 se vyznačuje významným zrodem vyšších aspektů duše u každého člověka. To bude mít velký dopad na způsob jakým vnímáme sami sebe a realitu okolo nás, či jak chápeme Boha. Zásadní posun ve vašem spojení s duší teprve nastane. Tato změna od vás vyžaduje ohromnou kuráž, jak ve vaší celistvosti, tak ve vědomém záměru propojit všechny aspekty vašeho Bytí na všech úrovních Stvořitelova rozměru jednoty, abyste dosáhli vysoké frekvence propojení speciálně těch aspektů duše nejvyšší božské jednoty. Toto spojení umožní nový tok a plynutí od Stvořitele a kompletně změní energetické modely vašeho Bytí a těla a zároveň pomocí Božského světla vás celkově revitalizuje.

V roce 2012 jsem mluvil o silnějším pocitu jednoty, hlavně té, kterou jste vytvořili mezi lidmi. Duše na Zemi stále pronikají vašimi buňkami a upravují vaše vědomí, přičemž toto prostupování umožňuje rozvinout novou zkušenost Představte si, že části vaší duše existují na všech úrovních Stvořitelova vesmíru, i přímo ve zdroji Stvořitele jsou části vaší duše, jiné části jsou rozptýleny a existují v různých jiných civilizacích na hvězdách, planetách a dimenzích Stvořitelova vesmíru. Nastal čas pro všechny části vaší duše upevnit božské spojení a v každé části si uvědomit božskou jednotu a vzájemně současně zažít posvátné plynutí Stvořitele. Je to jakoby všechny části Bytí vaší duše byly současně obejmuty pronikavou láskou Stvořitele a povzbuzeny plně zažít lásku a vzájemně ji sdílet.

Okruh lásky začne plynout a aktivovat všechny části vaší duše, a vytvářet větší úplnost. Až se části vaší duše přiblíží a začnou existovat v propojení a  větší jednotě, zažijete hlubokou lásku jako nikdy před tím. Vaše duše ve vašem Bytí a kdekoliv jinde ve Stvořitelově vesmíru přebývá, zvyšuje svou sílu a přitažlivost k Bohu, vstupuje do své manifestace s ohromnou energií a úplností, bere si své právoplatné místo ve fyzickém těle na Zemi a ve všech ostatních formách stvoření. Mocná přítomnost duše jemně kráčející vpřed, nese opravdovou lásku prožitou ve všech svých aspektech, částech a skupině duše, se spojuje jako jeden v hluboké jednotě lásky se Stvořitelem. Nová vibrace lásky sjednocené duše každého člověka je darována Zemi a její momentální realitě. V průběhu roku 2014 vyvrcholí odhodlání žít v éře Lásky na Zemi tak , aby všichni mohli existovat a prožívat lásku Stvořitele.

„Nechť vše existuje a je prožíváno v lásce Stvořitele.“

Toto je dar afirmace, kterou s vámi teď sdílím: Je to rozbřesk věku Lásky. Vyslovením této afirmace žádáte Stvořitele za sebe i za všechny duše na Zemi a ve vesmíru, aby se probudili v jednotě a pocítili lásku Stvořitele a posunuli se z utrpení a bolesti do svobody. Dovolte si zakusit a uvědomit si jak mocná je to žádost a jaký vliv má na evoluci a vzestup lidstva. Když pronesete tuto afirmaci nahlas ve vnitřním tichu a mocné celistvosti, můžete změnit prožívaní všech a přinést mír do minulosti a opravdovou lásku do budoucnosti. Tento čas na Zemi je velice silný, nenuťte se a netlačte na sebe nebo na svůj duchovní růst, na všechno čím jste. Stvořitel se skrze vás vynořuje opravdu z temnoty do pronikavě třpytícího se světla. Tím chci říct, že se odpoutáváte od svých závislostí na temnotě v sobě do bezpečné a věčné existence ve světle, které ve vás bylo vždy přítomno. V tomto čase, kdy jste teprve na pokraji opravdové zkušenosti lásky Stvořitele, se před vámi otevírá a roste pravá láska Stvořitele. Je pravda, že v tomto tak úžasném čase, kdy stojíte na pokraji života v lásce se musí vynořit vaše nejhlubší a nejtemnější části. Bolest, utrpení nebo některé části ega se již nemohou schovávat nebo tiše ovlivňovat vaše vědomí a Bytí. Předtím než budete schopni dále pokročit do lásky Stvořitele, je nutné odlehčení od veškeré vaší nepotřebné energie a všeho co neresonuje s láskou. Některým z vás se toto přihodilo ještě před vstupem do roku 2014, pro některé to bude postupný proces možná ještě pokračující v průběhu tohoto roku. Je pro vás důležitě toto odlehčování nechápat negativně, ale jako finální zasvěcení starého věku učení se skrz utrpení a bolest, jen díky ní budete skutečně moci vykročit přes práh života v lásce Stvořitele.

Zůstaňte v tomto čase zaměřeni na vaší duši a všechny její části, a také na vaši skupinu duší. Nezapomeňte, že vaše duše má mnoho aspektů, některé existují na Zemi a některé na vnitřních pláních Stvořitelova vesmíru. Začněte v průběhu meditace svolávat všechny části své duše, aby se spojily a souběžně objaly v lásce Stvořitele a tak vytvořily jednotu lásky.

„Volám Stvořitele, mé průvodce a milované z vnitřních plání, aby mě obejmuli s laskavou podporou a ochranou. Svolávám všechny části své duše, aby se staly vědomými. Žádám, abych já jako část své duše a skupiny duší, byl co nejlépe a posvátně vědomě propojen s ostatními částmi své duše a skupiny duší. V propojené energii a jednotě plynoucí mezi námi, voláme současně Stvořitele, aby obejmul každou část mé duše a skupinu duší v hluboké a opravdové zkušenosti lásky, lásky Stvořitele. Tak jak všechny částí mé duše a skupiny duší vibrují v lásce, nechávám lásku pronikat do všech projevů své duše ve všech životech v minulosti, současnosti i budoucnosti. V rostoucí lásce Stvořitele, v jeho posvátném proudění a v momentálním výbuchu lásky splývají všechny části mé duše v nejvyšší lásce. Zažívám teď hlubokou jednotu lásky. Celé mé Bytí je oživeno nejvyšší posvátnou vibrací lásky, na všech mých energetických rovinách probíhá posun a harmonizující změny v souladu s láskou.“

Vězte, že jste v pravdě spojeni se všemi bytostmi, tak jak zažíváte a postupně prohlubujete jednotu lásky ve všech svých částech a úrovních duše, tak jsou všechny bytosti nabíjeny láskou Stvořitele. Představte si, vnímejte a uznejte, že nejvyšší posvátný tok lásky, který se teď ve vás vynořuje vás mění, omlazuje a kompletně oživuje, a nejen vás, ale i vaše příbuzné.

„S přítomností a v přítomnosti mé sjednocující se duše a rodících se vyšších aspektů mého Bytí, umožňuji všem hluboko usazeným nepotřebným, negativním a temným energiím splynout s lehkostí, pochopením a uvědoměním tak, abych mohl žít v opravdové svobodě, osvobozen od  své minulosti a minulosti vědomí lidstva. Jsem si vědom hlubokého uzdravujícího procesu, kterým procházím a přeji si navždy, v každém současném momentu existovat v nejvyšší lásce.

Jsem v přítomnosti mé duše, ctím a miluji svou duši bezpodmínečně.“

Pak jen seďte v rozjímání a meditaci a pozorujte vše, co se objevuje, jakož i energii jak protéká vaší bytosti.

„Jsem kým jsem, Jsem duší, kterou jsem.“

S nekonečnou láskou a podporou

Archangel Metatron

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bella pro http://www.transformace.info/. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Autor článku: Natalie Glasson

Zobrazení: 588

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 20 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 20 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 20 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby