* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

          Přijato prostřednictvím Natalie Glasson 12. února 2016

Zdravím všechny světelné bytosti na planetě Zemi a obzvláště ty, které se inkarnovaly do období Atlantidy a nyní pokračují ve skutečném odkazu Atlantidy v tomto úžasném čase vzestupu. Během tolika hlavních etap vzestupu Země jste byli stálými a zářícími nositeli světla. Vaší službou je přinášet světlo do všech koutů planety Země, jakkoliv dlouho bude transformace planety trvat.

Cením si vás, že jste nyní na Zemi a věřte, že růst a moudrost, které na Zemi získáte během vašich současných životů je obrovská, a naroste do mnohých nádherných zážitků na vnitřních úrovních, až bude vaše působení na Zemi kompletní.

Chci Vás vyzvat, abyste každý den v sobe rozpoznali a dále rozvíjeli svou lásku k Matce Zemi. Tento jednoduchý proces vám umožní splnit svůj účel na Zemi, dovolí proudění vašich vibrací uzdravení a také vás zasvětí do krás Matky Země. Během života v Atlantidě jsem došla k velmi krásnému porozumění, které se mi jeví jako tajemství Země. Pokud milujete Matku Zemi, dáváte a sdílíte svou lásku každý den, nejen že tím zvyšujete své spojení s Matkou Zemí, tak abyste pochopili vzestupující posuny k nimž dochází, ale ve skutečnosti také umožňujete, aby odpadly všechny formy iluze. Když milujete Matku Zemi nepodmíněně, je to jako kdyby se něco aktivovalo uvnitř vás, což znamená, že vidíte přes a skrze iluze, kdy Země vstupuje do vyššího vědomí čistoty a pravdy. Jde o tak jednoduchý proces, a přesto cennou zkušenost, která vám umožní převzít odpovědnost za svou duchovní a fyzickou realitou, což dále nasměrovává ostatní. Doufám, že mé sdílení vyzkoušíte, protože je nesmírně silné. Existuje tolik klíčů a spouštěčů, které mohou probíhat v rámci vaší bytosti, když dovolíte své duši a intuici, aby vás vedly.

Dalším klíčem nebo božím tajemstvím, které jsem poznala během svého pozemského vtělení bylo, že pokud si udržíte upřímný záměr transformovat se, něco jako být ochotný se transformovat, věřit v obrat a změnu, že výsledek nám bude k užitku a naplní nás, tak pak velice urychlíte tempo vzestupuVaše ochota transformovat se ve vaší současné realitě je nezbytná. To znamená, že jste otevřeni přijímat, ochotni opustit věci, ke kterým jste připoutáni a rozvíjet důvěru v to, že si zasloužíte prožit dobry život. Možná že se budete chtít zaměřit na každou ze svých čaker, střídavě od vaší kořenové až po korunní čakru, kdy v každé čakře vyslovíte afirmace s pocitem opravdovosti, která se v čakře ukotví a rozezní."Jsem ochoten se transformovat." Je to velmi účinný a silný výrok, protože umožňuje nechat všechna vaše připoutání k pozemské realitě a vašemu egu za vámi, a vstoupit do úžasné pravdy Stvořitele. Prostřednictvím tohoto cvičení si všimnete, jak rychle a jednoduše se váš vzestup projevuje.

Existuje mnoho tajemství, která bych si přála s vámi v tomto okamžiku sdílet. Během svého života v Atlantidě, jsem cítila obrovskou osamělost. Předpokládám, že tomu tak bylo, protože jsem se prostě chtěla vrátit ke Stvořiteli, zpět domů, osvobodit se od pozemské reality.Později jsem si uvědomila, že jsem toužila po osobě či společníku v mém životě, který by mě chápal tak, jak Stvořitel uznává všechno, co je mou pravdou. Věřila jsem, že partner, se kterým budu sdílet svůj život, vyplní mou osamělost uvnitř mě. Později jsem si uvědomila, že za moji osamělost si mohu já sama, tím že jsem šla v životě proti Stvořiteli a své vlastní duši, kteří znají mou podstatuMůj vzdor se stal konfliktem uvnitř mě, který projevil obojí – to, co jsem si přála zažít i to, co ne. Zoufale jsem chtěla poznat láskyplnou Stvořitelovu podstatu mě samého, a přesto jsem odmítala vidět, cítit a uznat mou vnitřní podstatu sebe sama. Místo toho jsem chtěla po někom jiném, aby mi potvrdil mojí vnitřní podstatu a napojení na Stvořitele, což způsobilo jen další bolest, když se tak nestalo. Tak nejen že jsem odmítala sebe samu a Stvořitele, ale také jsem bránila Stvořiteli vstoupit do mého života v podobě společníků a partnerů.

Abyste si přitáhli partnera nebo přátele do svého života, kteří podporují váš duchovní vývoj, stejně moudrost, hojnost nebo uzdravení, je potřeba být pravdivý sám k sobě.Když jste pravdiví a upřímní sami k sobě, tak umožníte pravdě povstat uvnitř vás. Je důležité si uvědomit své schopnosti a vyhodnotit vzorce chování a názory, které vás brzdí.Teprve když jste schopni čelit sami sobě, vidět se upřímně a znát se, pak je mnohem snazší uzdravit se, rozpustit odmítání a přijmout Stvořitele ve všech krásných formách, které jsou nám k dispozici. Když se vnímáte, tak je nesmírně důležité nechat odejít názor, který znáte, protože tento proces vás povzbudí vytvořit si pravdivý pohled a obrázek sama sebe.

Pobízím vásabyste rozpoznali své síly, schopnosti a vznešené kvality, ctili a milovat sami sebe za to, že vyzdvihujete tyto aspekty sebe samých. Poté vyzvěte svou duši a své anděly, aby povzbudili a zesílili tyto vaše aspekty. Vyzývám vásabyste pozorovali vzorce myšlení, emocí, přesvědčení a vědomé či podvědomé afirmace, které si vytváříte každý den. Pozorujte je s láskou a trpělivostí, a potom vyzvěte svou duši a své anděly, aby v souladu s Boží vůlí Stvořitele naprosto vyléčili, rozpustili a vymazali vaše odhalení. Zakuste pocit dobití energie a očistění.

Čím více jste ochotni vidět, cítit a uznat Stvořitele bez ega ve vás, tím snadněji budete přitahovat vše, co si přejete do vaší reality, a tím snadněji se zbavíte pocitů osamělosti.

Věděli jste, že jedním z mnoha účelů planety Země je vás povzbudit ve sdílení Stvořitele? Stvořitel nepatří vám a ani nikomu jinému. Přítomnost Stvořitele je uvnitř všech.Úkol, který ve vašem životě máte je, podělit se o tento Božský aspekt uvnitř vás a zároveň velkoryse přijímat Božské aspekty, které máte společné s ostatními. Nemyslím tím zřeknout se své síly ve prospěch druhých a jejich názorů. Je to více o tom si uvědomit, že jakkoliv se člověk slovně nebo fyzicky vyjadřuje, uvnitř něj je krásný, čistý a zářící aspekt Stvořitele, často bez vědomí té osoby. Jde o energie, kterou můžete obdržet, přijmout a použit k péči k navození pocitu pohody. Je na čase, abyste se přestali skrývat a rozmlouvat s Tvůrcem v soukromí a zbavovat se všech aspektů života. I když tento způsob pomáhá a je žádoucí při hlubokém léčení a sebepoznání. Je na čase si uvědomit, že můžete poznat svoji skutečnou podstatu skrze vaši ochotu náležitě se podělit, dávat a vyjádřit Stvořitele uvnitř vás. To ovšem neznamená, abyste svoje názory nutili ostatním, ale jde o to si uvědomit, že každý moment je energií, která vás spojuje se Stvořitelem, a to jak v rámci vaší bytosti, tak i skrze propojení s těmi kolem vás.

Mnozí z vás zjistí, že v těchto a budoucích časech vzestupu, budou do vaší reality vstupovat duše, kdy budete moci s těmito dušemi, tak i sami se sebou, Stvořitele hluboce sdílet, přijímat a dávat. Propojení energií tvůrce mezi vámi povede k dalšímu přiblížení se a probuzení Stvořitele uvnitř vás. Tyto duše mohou být rádci na vnitřních rovinách, fyzičtí partneři, nová přátelství nebo dokonce splynutí vaší duše s vaším fyzickým bytím. Buďte připraveni Stvořitele sdílet, dávat a přijímat, protože to bude zásadní posun k vašemu dalšímu vzestupu. Splynutí duší, splynutí Stvořitele.

Abyste mohli sdílet, vyzařovat a nechat proudit uvnitř vás aspekty Stvořitele, je třeba propustit všechny staré vzorce, které vás v minulosti odrazovaly od dosažení tohoto cíle. Navzdory všemu s pomocí tohoto jednoduchého pochopení začneme rozumět současnému procesu vzestupu.

"Se silnou a milující podporou svých průvodců, andělů a Stvořitele dovoluji si rozpustil, léčit a čistit všechny energie ve mně, které mi brání pravdivě, naprosto a zcela sdílet, prožívat a přijímat Stvořitele uvnitř mé bytosti a reality. Jsem ochoten být v těsném kontaktu s Tvůrcem uvnitř ostatních, jsem ochoten se změnit."

Přijetí, uznání a soucit pro sebe a ostatní je silným procesem, jak rozmlouvat se Stvořitelem. Rozmlouvání se Stvořitelem nejdříve vytvoří změny v rámci vašich vlastních perspektiv více než jakýchkoliv vnějších projevů, zatímco pozitivní vnější projevy mohou podpořit vaše hlubší spojení uvnitř.

V této době Stvořitel a všechny duše zapojené do procesu vzestupu vás pobízejí, abyste podnikli kroky jít hlouběji ke své vnitřní pravdě bytí a připravili se na božské spojení.

V neustálé lásce a podpoře

Nara Merlyn

* Nara Merlyn je jednou z předchozích inkarnací samotné Natalie Glasson. Nara žila v době Atlantidy jako Velekněžka dohlížející na chrám Nebeských (Celestýnských) Bílých Bytostí na severu Atlantidy. Nebeské Bílé Bytosti jsou Nařinou, jakož i Natáliinou duchovní skupinou, která existuje na nebeské úrovni Stvořitelova vesmíru.

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lucka L. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 


 

Zobrazení: 305

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 21.1.2020

Modro - diamantovo - zlatá v jej fyzickom i nefyzickom prejave. O tom je energia, ktorá vytvorila priestor pre VLNU - pred ktorou nikto neutečie. Nikam sa neskryje, nezahrabe pod zem ani neodletí. Je očistná a súčasne všetkých milujúca. Bez hrmotu,…Zobrazit další
před 4 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro vědomí)* ynikající video o DNA a jeho možnostech a…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve Vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* This Will Revolutionize Our Future! 10 out of 10 People Activated It. Here."
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Poslechem správného zvuku, můžete vyléčit své tělo i ducha. Přesvědčte se sami Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

Bruno Gröning - neobyčejný člověk V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely z...
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here. * Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9.…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Jak si začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete…Zobrazit další
neděle

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby