* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

 

Tento živý channeling byl přijat v Lisabonu, Portugalsko, 10. března 2013

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Portál vyššího já mého partnera se otevírá, jeho tělo se transformuje. Je těžké to popsat. Někdo by se možná chtěl zeptat: „Kde se teď nachází?“ Je pořád tady. Všechno, co v něm je, stojí vedle mě. Channeling neznamená převzetí moci nad tělem, ale splynutí. Vše, co tvoří lidskou bytost, se spojí s posvátnou multidimenzionální částí. A pak se lidská bytost rozšíří, aby umožnila to, co teď sledujete.

Lidé rádi všechno linearizujíRádi zařazují věci do škatulek. Chtějí, aby se můj partner vzdálil do nějaké jiné krabice a nechal do té své vstoupit Kryona. To by však nerespektovalo člověka. Jsou tady léčitelé a ti by vám potvrdili, že v podstatě vlastně také channelují. Když stojí před někým, kdo potřebuje léčení, jejich části se rozšíří. V tomto rozšíření přijímají poselství a vědí, co mají dělat. Probíhá to stejně. Jejich intelekt, jejich emoce, jejich osobnost zůstávají stále přítomné. K tomu se přidává portál vyššího já, který se otevírá.

Vězte, že je to dostupné mnoha lidem. Ten proces má mnoho tváří. Každý v této místnosti je toho schopen, staré duše. Nemusí při tom nutně sedět na pódiu před publikem – to je jeho životní cesta. Mluvím o otevření portálu a souhlasu s rozšířením. Co by se stalo, kdybyste to udělali? Odpověď zní: možná se objeví řešení, možná léčení, možná odpovědi, které hledáte. V této místnosti není problém, který by neměl řešení. Mnozí sem přišli se stejnou otázkou:„Jak si mám poradit s tím či oním?“

Právě teď by byla vhodná příležitost pro léčení. Shromáždili jste se tu, stoupenci Kryona, a jste obklopeni starými dušemi. V tento okamžik bych chtěl, abyste předstírali, že znáte jména všech, kdo se tady (v této místnosti) shromáždili. A řeknu vám zcela upřímně, že to ani nemusíte předstírat. Kdybych teď mohl na okamžik rozšířit vaše vědomí, znali byste všechna ta jména, neboť jsou vaší rodinou a vy je znáte, i když jste přijeli z jiných zemí. Je to neuvěřitelné, ale až naposled vydechnete, až se vrátíte domů, budete znát jména triliónů (bytostí), protože ti všichni jsou vaší rodinou, všichni jsou částí vás, všichni se radují z vaší krásy. Taková je pravda. Pro člověka je těžké takto uvažovat, a proto o tom mluvíme jen tady v této místnosti. Byl bych rád, abyste tu intuitivně každý každého poznali a poslali svému sousedovi svůj soucit. Představte si, že by vaše ruce byly velké jako je tato místnost a vzájemně se propletly se všemi ostatními. Došlo by k obejmutí místnosti, aby do této skupiny na okamžik mohla plynout léčivá energie, kvůli které jste sem přišli. Mohla by dokonce změnit vaši DNA, přepsat ty části, o kterých si myslíte, že to není možné. Kde je hodně starých duší, tam je moc a sílaA když spojíte svůj záměr, že budete pracovat pro ty, kteří to v této místnosti potřebují, i když jejich jména ve 3D neznáte – změníte na tomto místě realitu. Zkusíte si to teď na krátkou chvíli se mnou, než začneme s dnešním poselstvím? Jen na chvíli … pojďme si to zkusit.

Jak vypadá Boží láska? Představte si, že do této místnosti sestupuje nádherná, sametově hebká zeleň – je určena každé zde přítomné staré duši. A má schopnost léčit každého, koho se dotkne, podle toho, jaká je jeho životní cesta, do jaké míry to dovolí a jaké je jeho místo v duchovním plánu. Dovolte, aby to na vás působilo. Drazí, opustíte toto místo jiní, než jste sem přišli. Otevřete tyto velkolepé dveře, které někdo popisuje jako „zázraky“ a kterým my říkáme „láska rodiny“A začněte chápat, co můžete společně dokázat. Co vidíte? Můžete to vnímat, dotýká se vás to? Doprovod objímá rukama celou skupinu – kolektivní, širokou a velkou rukou, dotýká se struktury buněk a přináší duši mír. Možná vyléčí vaše starosti, takže pak budete moct v klidu a míru odejít a říct si: „Jsem v pořádku.“

Teď bych vás chtěl vzít sebou na metaforickou cestu. Jsem rád, že to uslyšíte ve vaší řeči (v portugalštině – pozn. překl.) Je to něco, co jsme ještě nikdy předtím neudělali, je to tedy jedinečné a původní. Rád bych promluvil o rekalibraci lidské přirozenosti.

Na této planetě pokračuje transformace a všechno má možnost se změnit. Je to pomalá změna, pomalá natolik, aby byla smysluplná a využívala duchovní logiku, kterou si ještě vysvětlíme. Věci, které pro vás mají duchovní smysl, protože mají duchovní logiku, vás budou posouvat s novou důvěrou po nové cestě. Nový člověk už nemusí důvěřovat zcela bez rozmyslu, místo toho získá duchovní logiku, díky níž bude vědět, co je potřeba následně udělat. Někteří řeknou, že spiritualita a logika nejdou dohromady, že jsou to dva protichůdné pojmy. Přesto jsou součástí nového člověka. Pro starou duši logicky vyplyne jakýkoli další krok a já vám ukážu proč: protože jste připraveni přeuspořádat dům lidské přirozenosti.

Teď vás do toho domu zavedeme. S pomocí vaší představivosti vytvoříme metaforu, která to zjednoduší a pomůže vám rozpomenout se. Souvisí to i s numerologií a tak si později můžete analyzovat, co vám teď řeknu.

Lidská přirozenost – jak ji definovat? Utváří člověka – předurčuje, co dělá, jaký je a jak se chová. Lidská přirozenost se právě začíná rekalibrovat. Je možné, aby se změnilo něco, o čem se tvrdí, že to tak zůstane napořád? Odpověď zní: ANO! Je to možné téměř ve všech oblastech planety, téměř u každého tématu, o kterém mluvíme. Magnetismus vaší planety se mění a ovlivňuje všechno. Oceány procházejí změnou. Počasí se mění, pokud jste si toho ještě nevšimli. Dochází k rekalibraci všeho. Dochází k vývoji životních forem, jaké jste ještě nikdy neviděli, dokonce i potravin, jaké jste nikdy neviděli… všechny věci se začínají měnit. A jednou z těch věcí je lidská přirozenost a způsob, jakým myslíte.

Teď vás zavedu k něčemu, co nazveme „Dům lidské přirozenosti“. Považujte jej za svůj dům. Když však do něj vstoupíte, nepoznáte ho. Je to kruhová místnost se sedmi dveřmi. Tu metaforu vysvětlím – proč jsou tam dveře a co znamenají. Pak vám v tomto speciálním channelingu ukáži těch sedm dveří a sedm místností v domě lidské přirozenosti. Bude to dům nového člověka – dům staré duše. Je v něm mnohem víc dveří než sedm. Dům se bude měnit s každou lekcí. Pro dnešní lekci však platí, že má sedm dveří.

Než začneme, podívejme se nejprve na tu metaforu. Pro každou místnost jsou důležité dvě věci. Tou první jsou dveře – jsou otevřené nebo zavřenéPokud jsou otevřené, znamená to, že místnost je přístupná. Další metafora zní: je světlo v místnosti rozsvícené nebo ne?Pokud je světlo rozsvícené, znamená to, že je místnost aktivně využívaná. Pokud je světlo zhasnuté, je pokoj sice přístupný, protože dveře jsou přece otevřené, ale není využívaný. Použijme tedy tato pravidla metafory a prozkoumejme nyní těch sedm místností nového člověka.

 

1. dveře: přežití

První dveře nazveme Přežití. Dveře jsou otevřené. Ve skutečnosti tu nejsou vůbec žádné dveře a nikdy ani nebyly. Nejsou tam ani žádné překážky, zábrany. Neboť jde o základní lidskou přirozenost. Uvnitř místnosti je rozsvíceno. To znamená, že jste stále v režimu přežití a víte o tom. Někteří psychologové by teď možná namítli: „Tato místnost zůstane vždy taková a nelze na ní nic měnit. Protože pokud by se zavřely dveře, člověk by nepřežil.“ A mají pravdu. My vám však dáme návrh: rád bych, abyste to světlo zhasli. (Kryon se směje.) Dveře pro přežití zůstávají a místnost je stále otevřená, ale když zhasnete světlo, znamená to, že uvnitř nejste pořád aktivní. Světlo můžete kdykoli rozsvítit, ale to by pak znamenalo, že část vás pobývá v této místnosti stále aktivně. Pokud je světlo rozsvícené, znamená to, že ať kamkoli jdete a cokoli děláte, první, na co myslíte, je přežití. A to teď můžete změnit.Když zhasnete světlo, neznamená to, že vypadnete z přežití, ale to, že světlo je kdykoli k dispozici – ne však déle, než po dobu, kdy tomu věnujete pozornost. Nový člověk už nepotřebuje světlo v místnosti přežití. Rozsvícené světlo v místnosti přežití znamená, že si děláte o sebe starosti, stále plánujete do budoucna a díváte se dopředu ve 3D. Znamená to, že si představujete určité věciže předjímáte, co se stane, a doufáte, že to tak bude, a že jste si stanovili nějaký cíl. Co se však stane, když světlo zhasnete? Nový člověk řekne: „Mé přežití utvářejí synchronicity, které ještě neznám, věci, které ještě nemohu vidět. Můj cíl není viditelný, je kvantový, neznám jej. Ale Bůh jej zná a bude to lepší, než si vůbec dokáži představit.“ Takový je nový člověk, který myslí mimo 3D realitu a nemá strach zhasnout světlo. To byly první dveře.

 

2. dveře: ego

Druhé dveře mají nápis Ego. Ty dveře jsou otevřené a světlo rozsvícené. Mám to dál vysvětlovat? Tyto dvoje dveře spolu vzájemně souvisejí. Porovnám je oboje zároveň, aby to bylo jednodušší, i když to tak není. Místnost ega je často pevně propojena s místností přežití, protože přežití vyžaduje silné ego. Položím vám otázku – jmenujte mi mistry z vaší historie, kteří byli egoisty. Kdo z nich povstal, bil se do prsou a říkal: „Pohleďte na mě!“? Nikdo z nich to neudělal. To také o něčem vypovídá a vy už to víte. Tohle jsou rudimentární, elementární emoce a instinkty přežití a vy tu můžete zhasnout světlo – už svítilo dost dlouho.

Využívat ego můžete, ale nepotřebujete ho stále. Můžete převzít zodpovědnost za své přesvědčení a za to, kým jste, ale k tomu nepotřebujete žádné světlo. Víte, proč ne? Protože to, kým jste, se nenalézá v této místnostiTo, kým jste, patří Stvořiteli. Soucit Boha není v místnosti ega a ani v místnosti přežití. Soucit Boha pobývá někde úplně jinde a ne v lidské přirozenosti – existuje v božské přirozenosti. Je v každé místnosti a přitom v žádné z nich – není ve 3D. Může vámi pronikat tak úplně a naprosto, že k tomu nepotřebuje žádné dveře. A může se stát tou vaší částí, kterou považujete za ego. Ne starým lidským egem, ale klidným vnitřním postojem, hrdým na to, že jste součástí Stvořitele, který vám umožňuje chodit se vztyčenou hlavou a říkatDíky, Bože, že jsem součástí nebe, stromů, polí i této sluneční soustavy. Díky, že je můj život propojen s energiemi toho všeho.“ Takový je nový člověk. Chápete, co se tu děje? Žádáme vás, abyste přeskupili své priority a mnohé z nich vyjmuli z 3D, kde se nacházíte – v realitě, která se vám snaží namluvit, že je tou jedinou, v níž můžete fungovat. Pochopte, že toho tu je mnohem víc.

 

3. dveře: intelekt a emoce

Třetí dveře se nazývají Intelekt a emoceJsou otevřené, to znamená, že je máte k dispozici, že jimi můžete projít. Světlo svítí a já bych rád, abyste je nechali rozsvícené i nadále. Rád bych, abyste tuto místnost nechali tak, jak je. Intelekt a emoce se zdají být konkurujícími si energiemi, ale nejsou. Jsou to energie, které je třeba uvést do rovnováhyBez pronikavého intelektu nemůžete využívat duchovní logiku. Bez silné emoce nemůžete vnímat lásku Boha. Díky emocím můžete plakat láskou. Můžete intelektuálně zkoumat duchovní logiku. Podívejte se do minulosti, co říkali mistři: „Zkoumáním věcí, které je třeba poznat, naleznete to, co je třeba nalézt.“

Intelekt a emoce – dejte do této místnosti jiné, silnější žárovky. To jsou nástroje nového člověka. Věřte nebo ne, ale v multidimenzionálních věcech skutečně existuje struktura. Možná to není 3D struktura, ale struktura v nich je. Možná pro vás není lineární, přesto však v nich určitá struktura existuje. A intelekt a emoce ji odhalí. To je duchovní logika. Stojíte zpříma v lásce Boha, s důvěrou v to, v co věříte a jste si naprosto jisti, že to dává smyslNení to tak, že byste jen důvěřovali něčemu neviditelnému – nevnímáte v tom strukturu. Poprvé se může nový člověk spolehnout na multidimenzionální věci. Může je vnímat, pociťovat a poznávat. Součástí toho je intuice. Intelekt a emoce jsou součástí intuitivního procesu.Intuice k vám pak promlouvá a je poselstvím multidimenzionálního Boha, který vás naviguje doleva nebo doprava. Toto je důležitá místnost. Nechte dveře otevřené a světlo rozsvícené.

 

4. dveře: vlastní hodnota (sebeúcta)

Čtvrté dveře znamenají vlastní hodnotu. Ty dveře jsou otevřené a vždy byly, ale světlo je dosud zhasnuté. To znamená, že je místnost přístupná, ale tone ve tmě. Lidé ve staré energii ji nevyužívali. Ve staré energii si ty dveře mnoho lidí ani neuvědomovalo. A vy víte proč.Protože v duchovnosti staré energie vám po staletí říkali, že lidská bytost nemá žádnou hodnotu. Některé (náboženské) systémy vám říkají, že jste se narodili nečistí a hříšní a nemáte žádnou šanci. Některé vám tvrdí, že neexistuje Bůh, který by o vás vůbec kdy zavadil pohledem. Mohli byste něčemu takovému uvěřit?

Světlo je zhasnuté. Nový člověk může do této místnosti vstoupit a rozsvítitPokud jste části Boha kráčející po této planetě, máte Stvořitele v každé své buňce a TO VÁS ČINÍ HODNOTNÝMI! Pobýváte tu s určitým záměrem, opakovaně a vždy za nějakým účelem. I v této době jste tu kvůli určitému záměru. Jste víc než hodnotní, Bůh si cení vaší práce a trilióny bytostí vás milují za to, co tady prožíváte… jste mnohem víc než hodnotní. Rozsviťte světlo a vstupujte tam vzpřímeně.

Kdekdo vám vypráví, že jste se narodili proto, abyste trpěli. Nehádejte se s ním, prostě odejděte pryč a nechte ho trpět… bude trpět. To není vaše realita. Nenechte si nikým namlouvat, že jste přišli proto, abyste byli nemocní nebo že to bylo ve vaší smlouvě. Protože to není ve vaší smlouvě, žádný člověk se nerodí proto, aby trpěl nemocemiMůžete se pokusit vidět v sobě velkolepost Boha? Dokážete vstoupit do malé místnosti svého domu, spatřit se v zrcadle, podívat se sám sobě do očí a říct si: „Zasluhuji si úctu za to, že jsem člověkem,“ – a také si to myslet? To je nový člověk. Je to ego? Ne. Je to skutečnost, že vaše bytí tady je hodnotné, že si zasluhujete úctu za to, že pomáháte planetě Zemi zvyšovat vibrace. To byly dveře číslo čtyři.

 

5. dveře: sebeuvědomění

Páté dveře se týkají sebeuvědoměníTyto mimořádné dveře jsou zavřené. Někteří je mohou otevřít a jiní s tím budou mít problém. Nejsou zavřené pro celé lidstvo – staré duše je otevírají díky svému sebeuvědomění. Někdy tyto dveře jen pootevřou, protože si teprve teď uvědomují, co by uvnitř skutečně mohlo být. Nemohou to však vidět, protože je světlo zhasnuté. Ta místnost ještě nebyla využívána, ne opravdu.

Pojďme si definovat, co je to sebeuvědomění. Sebeuvědomění je ta vaše 3D část, která si v sobě plně uvědomuje multidimenzionální části. Je to most, žeJe to ta část, která říká:„Jsem částí Boha a jsem si vědom svého místa ve vesmíru.“ Existuje mnoho úrovní, drazí, nechci to zjednodušovat. V místnosti Sebeuvědomění existuje mnoho oddělení. A vaše životní lekce prozradí, zda ty dveře vůbec otevřete, nebo jak daleko do této místnosti vkročíte. Staré duše, hned vám poskytnu instrukce pro tuto místnost. Rád bych, abyste ty dveře odstranili(Kryon se směje) a rozsvítili světlo. Je to most. Když se můj partner rozhodl pro channelování, otevřel tyto dveře. Nikdy předtím je neotevřel, nikdy, a trvalo mu čtyři roky, než se k tomu odhodlal. Několikrát je otevřel, ale hned zase zavřel. Měl strach z toho, že by tam o něm mohlo být víc, než si sám uvědomoval. Víte, co sebeuvědomění v této místnosti znamená? Když rozsvítíte světlo, budete si vědomi své Akáši. Možná nerozeznáte přesnou dobu (určitého) života, ale budete vědět, že jste tam byli. Náhle si uvědomíte své vyšší já, obrovské vyšší já. Na stěně této místnosti je napsána jedna věta. Ta věta zní„JÁ JSEM VĚČNÝ.“ A znamená právě to, že jste vždy byli a vždy budete. A právě teď jste člověkem na planetě Zemi, pod tím jménem, které máte zapsané ve svém pasu. Ale je toho mnohem víc. Tato místnost si zaslouží, abyste ji otevřeli a rozsvítili světlo. Je to pozvání, abyste odhalili, kým jste.

Najednou se to propojuje s duchovní logikou a třetí místností. Máte tu tedy spojení mezi 5 a 3, což dává 8, a to v numerologii znamená manifestaci, projeven, zhmotnění… chápete? Intelekt, emoce, sebeuvědomění a duchovní logika vám umožní manifestovat ve svém životě vše, co si zasloužíte. Ale bez sebeuvědomění to nedokážete.

Zůstávají ještě dvoje další dveře. Oboje tyto dveře jsou a byly odjakživa zavřené. Nový člověk je připraven jedny z nich otevřít. Ne hned teď, ale časem. Jsou to dveře, o nichž jste netušili, že existují, neboť nebyly součástí vaší reality. Vždy tu však byly a jsou to nádherné dveře s mnoha tajemstvími.

 

6. dveře: innate – vrozená moudrost těla

Šesté dveře nesou název Innate, jinak řečeno „vrozená moudrost těla“. Už jsme se o ní zmiňovali. Jste si vědomi – a to jste – že něco ve vašem těle ví víc, než váš mozek? Ať se považujete za sebevíc inteligentní, stále ještě nevíte, co se odehrává ve vašem těle. Ať se považujete za sebevíc informované, stále ještě nevíte, co se tam děje. A protože to nevíte, aplikujete určité metody, abyste to zjistili. Jednou metodou je kineziologie, svalový test. Zeptáte se svého těla, co se v něm děje. Není to zvláštní, že se musíte ptát svého těla, co se v něm děje(Kryon se směje.) Jinou metodou je jít k lékaři, nechat se vyšetřit a lékař vám pak sdělí, že ve vás něco roste a že byste to měli vědět. Drazí lidé, nezdá se vám zvláštní, že to vaše vědomí neví? Všimli jste si, že je to momentálně naprosto oddělené? Pokud DNA pracuje na nějakých 30 %, pak by měly být určité dveře otevřeny a tyto jsou jedny z nich. Most mezi lidským vědomím a inteligencí těla – innate – se začíná otevírat.

Slyšeli jste někdy o intuitivních léčitelích? To jsou lidé, kteří se na vás podívají a vidí innate. Je zvláštní, že oni mají schopnost nahlédnout do vaší místnosti č. 6, a vy to neumíte. Ta místnost k nim mluví. Mohou v ní pobýt a sdělit vám, co vaše tělo říká, co mu chybí, co nefunguje správně, co potřebuje… nahlížejí do šesté místnosti.

Rád bych, abyste si představili, že tyto dveře otevíráte. Nechte světlo ale zhasnuté… jen bych byl rád, abyste si vizualizovali, jak se ty dveře otevírají. To je signálem pro vaše tělo, že chcete začít stavět most. Ještě nenastal čas rozsvítit světlo, neboť vibrace planety se musí ještě trochu víc zvýšit. Stará energie musí nejprve zmizet, změnit se nebo zemřít.Semínka, která teď sejete, se musí v tomto 18letém okně rozvinout v to, o čem jsme hovořili. Musí to ještě nějakou dobu procházet vývojem, ale pak to někteří z vás uvidí. Pak se objeví vědomí, intuice, že se ve vašem těle něco děje a když se necháte vyšetřit a bude to pravda, pak budete vědět, že most je ve výstavběNastane den, kdy most bude vybudován a pak budou lidé intuitivně vědět, na co jsou alergičtí, kde jim něco chybí nebo zda mají vysoký krevní tlak. Hned budou vědět, bez jakýchkoli nástrojů a bez jakékoli pomoci, co mají udělat. Pak se prodlouží průměrná délka vašeho života. To vše je součástí DNA, která pracuje účinněji.

 

7. dveře: Božské já

Jsme u sedmých dveří. Nelze říct, zda jsou tyto dveře otevřené nebo zavřené. Jsou to velmi zvláštní dveře. Můžete skrz ně nahlédnout a můžete-li skrze ně nahlédnout, znamená to, že nejste ve 3D. Někteří si ani nejsou jisti, zda tam vůbec nějaké dveře jsou. Možná jsou tu jen tehdy, když v ně věříte, jinak ne. Ty dveře jsou označené nápisem Božské já, Vyšší já, Bůh uvnitř, Já Jsem. Je to portál, kterým právě teď mluvím skrze mého partnera. Je to spojnice s druhou stranou závoje. Je to multidimenzionální. Není tam žádné světlo, protože tam není ani žádná místnost, žádná reálná místnost. Když tyto dveře otevřete, ocitnete se v čase teď. Nejsou to dveře smrti, ale dveře života.

Řeknu vám něco, co někteří pochopí a někteří ne. Jsou tady tací, které nemůžete vidět. Reprezentují vaše biologické osetí. Nebudu je jmenovat, protože už víte, kdo jsou. Mají DNA, která je podobná té vaší, protože vám z ní část předali. A to, co jim umožňuje, že tu mohou být, jsou ty široce otevřené dveře, dveře č. 7. Jsou si vědomi Stvořitele ve svém nitru. Bylo jim předáno kvantové vědění galaxie. Jsou stále ještě tělesní… a víte, co to je? Je to esenciální stav. Teď mnozí nechápou, o čem právě mluvím, ale to je v pořádku.

Dovolte mi, abych to shrnul. Dveře č. 7 se nakonec otevřou, pokud lidstvo udrží kurs, pro který se rozhodlo – to bude trvat ještě dlouhou dobu a je to tak v pořádku. Avšak individuálně, jeden po druhém, si lidé mohou tyto dveře na chvíli otevřít. Mohou vnímat Boha ve svém nitru a mohou channelovat … mohou dělat to, co tady vidíte. Ne pořád, ne 24 hodin denně, ale dostatečně dlouho na to, aby mohli uvnitř zastihnout Stvořitele, uchopit jeho ruku a plně chápat, kým jsou.

Když jsou všechny dveře otevřené dokořán, světla podle potřeby rozsvícená nebo zhasnutá – tak se tomu říká „být v rovnováze“. Takový je nový člověk a to se pomalu děje. To je to, co vás učíme a co si pro vás přejeme. Chtěl bych promluvit o léčení, ke kterému dochází v této místnosti, protože někteří z vás začínají tyto věci chápat a já se k nim teď obracím. Rád bych, aby tento okamžik byl pro vás něčím mimořádným, abyste ve své buněčné struktuře vnímali, že jste právě teď v sobě rozpoznali realitu tělesné změny ve 3D. Neboť máte odvahu některé z těch dveří otevřít. Drazí, co si teď myslíte o těchto ezoterických věcech? Je to něco, v co můžete věřit, až opustíte toto místo? Proč si nevezmete doprovod sebou domů? Neboť to můžete … všichni se vejdou do vašich aut, všichni, protože jsou ve vašem nitru. Tak funguje láska Boha. Je osobní. Jste rodinou, jste skupinou, jste Jedním – jak vám to mám vysvětlit? Zatímco se vzájemně propojíte rukama, splynete na okamžik v jedno (Kryon dojatě)… na okamžik se stanete částí Boha, z něhož pocházíte. A až nastane okamžik, kdy naposled vydechnete, budete vědět, že mám pravdu. Na všechno se rozpomenete a budete si to užívat – nebojte se, hned se zase vrátíte (Kryon se usmívá)Je to nádherný systém a je určen pro vás.

Děkuji, staré duše, za všechny problémy a těžkosti, jimiž jste prošli, nehledě na rozsvícené světlo.

A tak to je.

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com - The House of human nature, MP3, 49 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a takéZDE

 

Zobrazení: 164

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pročištění destruktivní energie: Opuštění strachu, obav a ustaranosti, zvyšuje pozitivní energii, 432 Hz / Cleanse Destructive Energy: Let Go of Fear, Overthinking & Worries, Boost Positive…"
před 13 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here."
před 17 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here.* Beyond Our Sight (Documentary) Here. * The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Jozef Wolf

Zachránce Ježíš.

    Jestli se chceš dneska rozhodnout, že do toho půjdeš, že chceš být s Bohem, modli se nahlas tuto modlitbu. Je to jen vzor pro ty, co nevědí, co říct.Bože, zjistil jsem, že jsem hříšník,Je mi tak líto těch všech věcí, které jsem v životě udělal…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších D. je o opětovném propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Uranus, Age of Aquarius Here."
neděle
Uživatel Jozef Wolf aktualizoval svůj profil.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 25.1.2020

Plejádska hviezdna sústava je v zarovnaní so všetkými jej hviezdami /hviezdnymi semiačkami/, ktoré sa nachádzajú na planéte Zem a procesu Zmeny pomáhajú. Energia hviezdneho systému Plejády je priamym spojením so srdcom čistého svetla srdca Krista.…Zobrazit další
sobota
Jana Rejcha je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
pátek
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.1.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
21.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
21.1.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby