* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Naléhavá zpráva od ARCHANGELA MICHAELA - Energie z prosince - odhalení - 11-26-17 - láskou zvítězila (stroj.překlad)

Pozdravy Vážené dámy, JSEM zde, abych poskytl informace o příštích energiích z prosince 2017. Tyto energie jsou totality toho, co má vyjít za rok 2018. Všechny vaše duchovní práce a snahy jsou vyvrcholením pro nadcházející okamžiky. Tyto energie jsou masivní, silné, mění život, jsou šokující a jsou naplněny aktivací, modernizacemi DNA, transformacemi, odhalením a překvapením. V pravdě mají být všechny tyto prostředky připraveny na tyto energie do konce listopadu 2017, neboť pouze tato pravost může vstoupit a přijmout tyto energie. Podívejme se hlouběji do těchto energií a odhalíme, co přichází v tomto cyklu konce roku 2017. Jako vždy, povědomí se přemění na vědomí.

* * *

Energie konce roku 2017 Cycle & Universal Law

Jsou to energie Božského ženského, které řídí návrat harmonické rovnováhy. Tyto energie také přinesou mnoho zjevení a zpevní Univerzální zákon, který podporuje veškerý život a službu Matce Zemi. Všichni, kteří nejsou v souladu s energií všeobecného zákona, nemohou na planetě sídlit, jak je Deklarováno Starým Stvořitelem, Velkým Duchem, Duchem Svatým, Matkou veškerého stvoření, Matkou Zemí. Prostřednictvím Srdce je člověk cítí a rezonuje s energií všeobecného zákona. V prosinci je v pohybu mnoho různých energií. To zahrnuje;

Merkur Retrograde,

Celý měsíc,

Saturn v Kozorohu,

Nový měsíc,

Planety, které se pohybují do ženských energií,

Solstice,

a další nebeské události hlubokých energií, které otřese základy Země a kolektivu. Tyto energie vyvolávají přehled výuky života. Tyto lekce jsou požehnání, které mají uvolnit staré, aby plně obsáhly Nový. Budete vyzkoušeni, abyste zjistili, zda jste skutečně autentický. Pro ty pracovníky Světla, kteří nedělali svou duchovní práci, kteří se rozhodli podvádět a Láska ... Všechny husté energie, na které se drží, přicházejí v jednom obrovském záběru energie. Podobně jako energická bičová bič. To je důvod, proč mise vzestupu trvalo mnoho okamžiků, aby změnila veškerou temnotu ... veškerou hustotu a integrovala světlo tak, aby fyzické tělo nebylo přemoženo.

Podle Božské planety, Stvořitele, Zdroje, Velkého Ducha, Ducha svatého, Matky veškerého stvoření, Matka Země požadovala toto období transformace, aby lidstvu poskytla okamžiky pro transformaci veškeré hustoty a pro výběr Srdce. Matka Země je nyní plně připravena se dostat do států vyššího vědomí a připojit se k ostatnímu stvoření v nebi. Lidstvo je prostě na cestě, pokud se tak rozhodnou. Toto vydání starého bude pomáhat při získání návratu Balanced Harmonics. Pocit a pozorování hluboko uvnitř sebe pro jakékoli nerovnováhy, které vyvstávají k transformaci.

* * *

Božský ženský a odhalení

Božské ženské energie prolévá světlo na celou planetu. Tyto energie, které již vylévají z nebeských těl, poskytují tolik potřebné uvolnění a odhalení, a to jak jednotlivě, tak kolektivně.Světlo svítí na každé temnotě ... na veškerou hustotu. Vše, co není pravda ... ne autentické, bude odhaleno. Žádný kámen se neztratí, dokonce ani mezi pracovníky Světla. Možná jste už viděli nebo svědčíte o těchto zjeveních uvnitř sebe, kolem vás, ve vládách, náboženstvích, společnostech a dalších. To je to, jak silné jsou tyto energie Lásky ... Božského ženského Opravdu. To jsou energie velkých změn. Všichni, kteří nosí egoickou masku, budou odhaleni.Bude spuštěno mnoho podmínek. Kdokoli se stále drží;

Starý paradigm,

Neúcta, nenávist nebo strach vůči ženskému nebo mužskému,

Každá forma oddělení,

Rozsudek,

Strach,

Hněv,

Nenávist,

Hrdost,

Vlastnictví,

Vlastní význam,

Manipulace,

Užívání energie,

Ne v pravém akci,

Bůh bez Boha,

A jakékoliv další podmínky ega ... mysli, budou odhaleny. Takto budou tyto energie vystupovat všem, kteří jsou v odporu, nikoli v toku srdce. Bude snadné identifikovat falešné světelné pracovníky, protože projevují odpor, nepravidelné chování, myslí si, že vědí lépe místo pocitu, vysoce reaktivního a různých příznaků vzestupu, vše, co přivádí staré kontroléry. Mysl si ráda mluví, ale chodí po řeči ... Být Láska ... je něco cizí mysli. Mysl se snaží napodobit Lásku, ale nikdy nemůže být láskou.

V pravdě nelze přistupovat k těmto nadcházejícím energiím ani je integrovat, pokud se drží nějakého aspektu mysli nebo vyšší mysli. Symptomy odrůdy DeAscension, které sužovaly komunitu Lightworker, byly bouřlivé. Jsme zde informováni o všem, tyto příznaky se v těchto nadcházejících energiích výrazně zintenzivňují a nové příznaky přicházejí do popředí. Jsme v neznámém a to platí pro tyto energie a pro lidské tělo. Zatímco lidské tělo je opravdovým mistrovským dílem zázraků nadaného tvůrcem a celým stvořením, existuje však limit, nakolik fyzické tělo dokáže pracovat energicky, zatímco v odporu ... v programované mysli ega. Jako vždy Vážení, ctíme si všechny volby, nevědomě nebo vědomě.

* * *

* * *

Tyto energie jsou prostě určeny pro děti srdce, protože srdce může tyto energie plně integrovat a integrovat. Návrat vyvážené harmonie je plným ztělesněním srdce založeného Hue ~ man, který je Bůh = Láska ve fyzické podobě. Energie spouští ty v programované mysli ega obrovsky a vybíjejí ty srdce, protože oni jsou ti, kteří mají nejvyšší světlo. Ego naprogramovaná mysl ráda myslí, že ví pravdu. Srdce BE je pravda, skutky v pravdě. Mysl ... Ego reaguje, srdce odpovídá. Mějte světlo svému, drahé děti srdce. Buď příkladem ... Buď světlo ... Buď láskou.

* * *

Návrat vyrovnaných harmonických

Energie v prosinci naznačují návrat vyvážené harmoniky. Toto je rovnováha Božského ženského a mužského uvnitř. Je to skrze rozpuštění programované ego mysli a plné přijetí Srdce, které může získat tento stav bytí .... Tento stav vědomí. Tyto energie ponoří Celé Bytost postupně, cítí a prožívají;

Celistvost,

Vyrovnaný

Blaho,

Radost,

Smích,

Vášeň,

Dítě jako divu,

Jasné a neomezené myšlení,

Bezpodmínečná láska,

Jednota s primárním stvořitelem a všemi stvořeními,

A další, které je přístupné přes srdce. Toto jsou atributy Srdce, což je Láska = Bůh. Boží vědomí je zkušenost ... pocit a plné přijetí Prvotního Stvořitele, Zdroje, Velkého Ducha, Ducha Svatého, Gaie Sophie, Matky veškerého stvoření. Mysl a vyšší mysl brání přístupu v tomto státě, neboť je to stav vyššího vědomí. Stav, který mysl nikdy nemůže získat, což je vědomí jednoty. To je důvod, proč se mnohé z kanálových a telepatických zpráv zaměřují na srdce. To je součást vašeho poslání Vážení. Pravý Armageddon je boj mezi myslí a Srdcem, ne integrací nebo vyvažováním těchto dvou, což je konstrukce víry mysli. Prostřednictvím transformace spodních, hustých energií, do kterých je člověk přístupný více světla uvnitř sebe a zakotví se Matkou Zemí.

Nyní s návratem Balanced Harmonics také označuje návrat Authentic I and Twin Flames. Je to prostřednictvím vyvážených harmonických stavů, které mohou ukotvit vyšší já a přitáhnout Twin Flame. Drahé děti srdce, postupujte podle synchronicity, protože tyto události se objevují na vaší cestě. Důvěřujte svým srdcím, protože nebudete vést z cesty.

Nový zlatý věk je na vás všechny drahé. Nechte starého odejít s veškerou láskou a soucitem, aby mohl nový člověk přijít. Přijměte nové s celým srdcem. Rok 2017 označuje konec starého a Nový rok roku 2018 označuje věk nové ... Rekonstrukce. Jste Děti Srdce ... Božská láska Zrcadla naší milované Matky a Otce všeho stvoření, které vytvářejí novou Zemi ve vědomí jednoty se všemi stvořeními. Jsme Jeden, spojený se Sjednoceným Srdcem Prvotního Stvořitele, Zdrojem, Duchem Svatým, Velkým Duchem, Gaíí Sophií, Matkou Všech Stvoření.

JÁ JSEM Archanděl Michael a JÁ JSEM mezi vámi ... Vždy službu vesmíru, stvoření, LÁSKU, naší Matce a Otci celého stvoření. Láska bezstarostně a vždy bezpodmínečně ...

Váš milující bratr,

Archanděl Michael

https://higherdensity.wordpress.com/2017/11/27/urgent-message-from-...

 

* * *

Sdílejte naše zprávy s láskou a vděčností

 

Zobrazení: 775

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 29.Listopad.2017 v 9:57

* Mary Magdaléna sdílí příběh o Sophii. / Mary Magdalene Shares Sophia’s Story Here.

Pokud si chcete nějaký článek přeložit do své mateřštiny, klikněte na: https://translate.google.com/ Do levého okénka, pod angličtina, dejte web link (http adresu) článku který chcete přeložit a nastavte tam angličtina nebo rozeznat jazyk. V pravém okénku si pak nastavte do jakého jazyka to chcete přeložit a následně nad pravým okénkem klikněte na: Přeložit a přeložený text se vám za okamžik zobrazí.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Prosinec.2017 v 22:36

* Sophia (ženský princip), pravé (celistvé) duchovní podstaty, ze které je vše vně projevené stvořeno. Zobrazení ve videu: Sophia, The True Holy Spirit - Lucifera's Sanctuary - ZDE. (Lucifera's Sanctuary = luci-ferova svatyně, což je tvořivý dvou-plamen v jádru Merkaby, pomocí jehož tvořivého ohně je vše vně projevené stvořeno)
Související video/článek: Sekvence čísel 13 - 33 - 333! Kódy Nové Země. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Number Sequences 13 - 33 - 333 ! New Earth Codes - Here. Article - Here.
ŠOK - Je třeba konečně pochopit, že Luci-fer není zloduch, či negativní nebo dokonce pekelná bytost. Je to světelná tvořivá podstata, ze které je stvořeno naprosto vše, tzn. jak to dobré, tak to zlé, přičemž ZÁMĚR určuje jak se stvořené bude chovat. Píšu o tom článek, který sem pak přidám.
* Arcturiáni, Dva Božské Aspekty. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians, Two Divine Aspects - Here.
Archanděl Michael ~ Extáze dvoj-plamene, Posvátná láska. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ The Ecstasy of Twin Flame Sacred Love - Here.
* Jak se energeticky propojit se svou pravou párovou duší naleznete v článku: Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče. - ZDE.
Budeteli pozorně sledovat video: meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi, tak vám to velice mnoho prozradí o tom, jakým způsobem je tvořena veškerá vně projevená hmota. Uvedeno ZDE.
* Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Světlo je (jsou) informace, láska je tvoření. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Light is Information, Love is Creation - Here.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech. - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Symptomy probouzení Kundalini. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Kundalini Awakening Symptoms - Here.
* 5 Známek že se Kudalini probouzí. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 5 Signs of Kundalini Pre Awakening - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Co je Kundalini? Jak ji aktivovat? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: What is Kundalini? How to Activate it? - Here. Article - Here.
* Aktivace Kundaliny / **WARNING** FAST KUNDALINI ACTIVATION MUSIC : EXPERIENCE REAL POWER: EXTREMELY POWERFUL ! - ZDE.
* Stoupající Kundalini / Kundalini Rising - Zobrazení ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Zdánlivě nesouvisející článek: Skutečná podstata sexuality - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 17 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 19 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 20 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 3 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 4 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 6 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 14 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 14 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby