* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Mistr Kuthumi a Nebeské Bílé Bytosti - Osvícení skrze Probuzení

Poselství od Mistra Kuthumiho a Nebeských Bílých Bytostí přijala Natalie Glasson, dne 10.2.2013

Přicházíme k vám s nesmírně vědomou láskou, abychom vás pozdravili a spojili se s vámi. Přejeme si sdílet s vámi dar vědomé bezpodmínečné lásky, která je jedním z největších darů, který může být sdílen. Přejeme si, abyste probudili svoji vlastní přirozenou schopnost být si vědomí v nepodmíněné lásce, že jste v nepodmíněné lásce, kterou sdílíte s ostatními a se sebou. Žádáme vás, jestliže se cítíte být vedeni, abyste použili své energie a přenesli se do ašrámu Mistra Kuthumiho na vnitřních rovinách Stvořitelova vesmíru. Našim největším přáním je pohnout s vašimi pocity, vjemy a energetickými prožitky radosti, požehnání a obrovského štěstí, přejeme si, abyste v projevech těchto posvátných kvalit Stvořitele aktivovali svoji přirozenou schopnost, být si vědomý své nepodmíněné lásky. V těchto posvátných kvalitách si přejeme tvořit, probudit a hluboce vás vést v tom, abyste si začali být vědomi své vibrace nepodmíněné lásky a byli si vědomi této vibrace. Být si vědomi znamená být zcela uzemněni v energii, být si zcela vědomi energie a cítit, jako kdybyste byli ta energie; opravdové a absolutní spojení v jeden celek. V lidské povaze, spojeních a projevech je nepodmíněná láska na Zemi vždy zapotřebí, ale my si přejeme, abyste ukotvili čistou vibraci nepodmíněné lásky, která se může zrodit pouze z toho, že jste vědomi. Můžete otevřít svá srdce a sdílet svoji nepodmíněnou lásku, ale tento proces bude intenzivnější, pokud jste vědomi, není to být si vědomi toho, kde nepodmíněná láska proudí, účelu nebo důsledku nepodmíněné lásky. Více to slouží tomu, abyste si byli vědomi aktuální vibrace nepodmíněné lásky, takže to lze interpretovat jako váš prožitek nepodmíněné lásky. Dokonce, jakmile si budete vědomi prožitku nepodmíněné lásky, nebudete už více potřebovat pochopit nebo obsáhnout to, co právě prožíváte, spíše tak poznáte vibraci energie, být spojení s vibrací svobody od očekávání nebo potřeb duševního zpracovávání. Žádáme vás, abyste se s námi spojili v ašrámu Mistra Kuthumiho, abychom uskutečnili a probudili toto vědomí uvnitř vás, protože bude sloužit jako opravdový a smysluplný dar ve vaší realitě. Přestavte si, že byste byli schopni být v tomto stavu na Zemi věčně, měli tuto božskou a posvátnou schopnost, a ta je přirozeně uvnitř vás.

Zaprvé je zapotřebí, abyste dosáhli tohoto stavu vědomí na vnitřních rovinách, pak ho budete moci opravdově prožívat ve své fyzické realitě, což umožní materializovat novou vibraci nejenom ve své realitě, ale v opravdových základech vibrace Země. S vědomou znalostí a jednotou s vibrací nepodmíněné lásky na vnitřních rovinách poznáte vibraci mimořádně dobře, a tudíž budete schopni naladit se na hlubší vědomé vlny nepodmíněné lásky. Nepodmíněná lásky je jeden z největších a nejkrásnějších způsobů, jakým lze léčit uvnitř vašeho bytí a na Zemi; má sílu zrušit nárůst ega, odsuzování, krutost, nedorozumění nebo nedostatek na Zemi a v realitách všeho. Má rovněž moc přinést opravdové a absolutní spojení se Stvořitelem. Nepodmíněná láska je božským vyjádřením vašeho bytí, o kterou lze pečovat jako o kvalitu síly a pravdy uvnitř vás.

Nepodmíněnou lásku si můžete uvědomovat skrze meditaci, jednoduše nás požádejte, abychom vás přenesli do mírumilovného stavu bytí a dýchání, nabídli vám pomoc a přenesli vás do ašrámu Mistra Kuthumiho, abyste dosáhli daru vědomé nepodmíněné lásky.

Část 1

Až budete chtít nadechnou vibraci ašrámu hluboko do svého bytí, jednoduše nás požádejte, Mistra Kuthumiho a Nebeské Bílé bytosti, abychom vás obklopili s božskými kvalitami Stvořitelovi radosti, požehnání a obrovského štěstí

Nadechněte tyto vibrace do svého bytí, jako kdybyste se plnili radostí, požehnáním a obrovským štěstím. Jakmile se zaměříte na vdechování vibrace, aktivujete tu samou vibraci uvnitř vašeho bytí.

Možná, že zjistíte, že potřebujete zkoušet tuto část spojení se sebou několikrát, dokud si nebudete opravdu vědomi a schopni prožívat radost, požehnání a obrovské štěstí aktivované uvnitř vás a zářící z vás. Tato vibrace bude proudit z vaší duše, takže vězte, že se svým prožitkem budete tedy hluboce spojení s vaší duší, podstatou a pravdou vašeho bytí.

Část 2

S vašim vědomým prožitkem části 1 pak dovolte sami sobě zaměřit se do svého bytí, ne do svého srdce, ale jako kdybyste se zaměřili na to, že jste ve středu jádra vašeho bytí, ať už ten střed je pro vás kdekoliv.

Ve středu vašeho bytí je přítomné pouze světlo.

"Mistře Kuthumi a Nebeské Bílé bytosti, volám vás, abyste mne přenesli do středu mého bytí, semena vaší vlastní nepodmíněné lásky. Jak si představuji, cítím nebo potvrzuji toto semeno nepodmíněné lásky přítomné uvnitř mne, mísí se s mým osobním semenem nepodmíněné lásky. Toto semeno nepodmíněné lásky uvnitř mne symbolizuje jednotu a jedinečnost všech aspektů nepodmíněné lásky a nepodmíněné lásky Stvořitele.
Vzývám energii vibrace svého bytí, která je mojí vědomou bdělostí a přináší záměr obalit se kolem semena nepodmíněné lásky, umožňující uskutečnění hlubšího splynutí. Mé splynutí nepodmíněné lásky a vědomé bdělosti se projevuje jako symbol mnou zvoleného projevu. S pravdou, láskou a božskou zodpovědností žádám Mistra Kuthumiho a Nebeské Bílé bytosti, aby mi pomáhali s růstem semena nepodmíněné lásky, takže ho možná celé vtělím a dosáhnu úplné jednoty. Vše, co si volím vtělit, je obklopeno a napájeno radostí, požehnáním a obrovským štěstím, kterého jsem si vždy vědom.
Jsem vědomá nepodmíněná láska ve vtělení."

Možná přijdete na to, že je záhodno opakovat poslední afirmaci ve své mysli nebo venku nahlas, protože se zaměřujete na bytí, splynutí a spojení nebo na semeno vědomé nepodmíněné lásky. Čím více budete pobývat ve vibraci, realizovat jednotu s vibrací, tím více si budete vědomi nepodmíněné lásky, kterou máte. Po nějaké době možná přijdete na to, že tato vibrace a schopnost být vědomi vyzařuje a proudí z vašeho srdce do vaší fyzické reality bez větší námahy nebo snahy.

Až dovolíte sami sobě být si vědomi nepodmíněné lásky, která je extrémně čistým aspektem vašeho bytí, která nic nehledá, ale jednoduše si přeje vyzařovat a být projevena, pak dovolíte sami sobě se stát vědomějším v ostatních aspektech vaší reality a vašeho bytí. Je to skrze vaše zaměření na to, být si vědomi, což vám umožní dospět k osvícení. Když prožíváte nepodmíněnou lásku uvnitř svého bytí, nepodmíněná láska udržuje a přináší vám osvícení, nakonec osvícení není přijímání moudrosti a znalostí, ale spíše schopnost být vědomý, pozorný, uzemněný a jednoduše být ve vibraci porozumění. Osvícení lze přirovnat k porozumění, ale porozumění můžeme přirovnat k uvědomění si dalších činů. Jste-li osvíceni nebo máte-li duchovní porozumění, jste si vědomi procesu, který vyžaduje vaši akci, váš záměr a energii způsobem, který interpretuje vůli a božský plán Stvořitele. Je zapotřebí mnoha způsoby upustit od potřeby podrobného pochopení a přijmout proces porozumění bez skutečného pochopení všech aspektů ve své mysli.

Jsme s vámi v této době obrovské změny, osvícení je váš zisk, je již váš, je to jenom tak, že očekávání zakrývají vaši vizi vašeho vlastního osvíceného bytí. Osvícení může být, abyste byli spokojení, následovali mocné vedení uvnitř svého bytí bez hledání čehokoliv jiného, ale jen následovali tento božský vnitřní kompas. Osvícení proudí z probuzení, povzbuzování sama sebe být si vědomí, projevuje mnoho aktivací uvnitř vašeho bytí. Být vědomý znamená uskutečnit vše, co je Stvořitel.

S nepodmíněnou láskou,
Mistr Kuthumi a Nebeské Bílé bytosti

Zobrazení: 360

Komentář přidal(a) Leila dne 1.Březen.2013 v 1:25

Je to krásné, právě jsem řešila problém životních podmínek domácích zvířat, krav kvůli mléku (jsem vegetariánka), slepic...kéž se jim žije dobře a můžeme si dovolit podporovat ty, kteří se starají o to, aby měli důstojné podmínky k životu, kéž se to tím dá změnit k lepšímu...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 1 minutou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 12 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz o meziplanetární změně klimatu a blížícím se slunečním pulzu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE."
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu UDÁLOST, aneb 5.D již buší na portálová vrata. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE."
včera
Naren Sahava si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
včera

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby