MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Poselství od Paní Kuan Jin - přijala Natalie Glasson 18/02/13

S láskou propouštím své energie skrze závoje iluzí, abych jimi obklopila a omyla celé vaše bytí. Tím, že mé energie plují k vám a tím, že vy je přijímáte, společně pomáháme rozpouštění závojů iluzí, které jsou stále posilovány a drží se ve vaší fyzické realitě. Je to láska, kterou chci podpořit váš vzestup, vést vás a pomáhat vám jakýmkoli způsobem, který mi dovolíte; konec konců jste to vy, kdo má zodpovědnost za svůj duchovní vzestup na Zemi. Postupu svého vzestupu napomáháte schopnostmi přijímat, umožňovat, rozpoznávat, uznávat a stávat se.

Nechť do vašeho energetického systému a těla proudí energie míru, harmonie, pravdy a upřímnosti, když vám v lásce otevírám své srdce. Já, Paní Kuan Jin, bych ráda soustředila svůj hovor s vámi na sklízení odměn vzestupu. Díky procesu vašeho vzestupu docházíte k pochopení, že jít cestou k osvícení vám přináší velmi hluboký zážitek radosti, štěstí a blaženosti. Je pravda, že čím více si dovolíte opouštět ty pohledy na skutečnost a materiální záležitosti, které vám již neslouží, tím jednodušší je nalézt energii blaženosti ve svém bytí. Toto je disciplína odpoutání se od připoutané reality, kde jsou blaženost a štěstí vytvářeny vně, k realitě, která je prostá všech připoutání, kde radost vychází z vašeho nitra, jako existence spíše než momentální zážitek. V tomto přítomném okamžiku všichni zažíváte tento posun a to už po nějaký čas. Tento proces bude pokračovat, neboť je to postupný proces uvědomování si. Začínáte si uvědomovat se stále intenzivnější jistotou, že mnohé z vašich zkušeností jsou vlastně klamnými výtvory, když jste napojeni na vnější svět a odpojeni od energie a světa ve vás. Jsou to výtvory, které vám slouží v určitých stádiích vašeho růstu, ale když nějaká zkušenost způsobí chvilkové povznesení, pak je to v mnoha ohledech klam, je to tvoření z vnějšku. Když z nitra vystoupí radost či blaženost a naplní celé vaše bytí a zůstane s vámi jakožto aspekt vašeho bytí (dokonce i když je původně zaktivován něčím zvnějšku, ale je opravdově procítěn uvnitř), pak je to skutečný prožitek blaženosti, štěstí a radosti. Jiný způsob jak to vysvětlit je, že když dojde ke skutečnému vyjádření z nitra vašeho bytí, jste soustředěni na prožívání energie sebevyjádření. Když přijde vyjádření ze zkušenosti ve vaší fyzické realitě a vaším záměrem je tento prožitek, pak to není skutečné uvědomění či krok směrem ke vzestupu. Každý okamžik, kdy jste povzneseni je pozitivní, protože zvyšuje vaše vibrace, ale je zásadní, abyste vnesli harmonii do sebevyjadřování, které se rozvíjí z nitra, takže budete vytvářet základ, ze kterého vzejde hlubší uvědomění a osvícení.

Mnozí věří, že není odměn, které by se daly sklidit ze vzestupu a že to je jednoduše jen proces, kdy se člověk cítí přitahován ke zkušenosti, aby ji rozvinul a hlouběji pochopil univerzum a realitu. Možná se chcete zeptat, jaký je váš hlavní cíl za snahou o vzestup? Je to touha nebo chtění? Možná byste se také rádi sami sebe zeptali, zda je vám dovoleno očekávat či přijmout odměnu za vzestup? To jsou silné otázky, že když budou zodpovězeny pravdivě, pomohou vám při posunu v procesu vzestupu a růstu a umožní, aby se uvnitř zformovalo silné jádro. Často se stává, že dokonce i ti na cestě vzestupu nemají jasno v důvodech, které si vybrali pro takovou cestu. Je-li vaším důvodem fyzická zkušenost, pak není třeba napojovat se do nitra pro nějaké hlubší pochopení či čistý důvod. Když pochopíte důvod, následujete svou duchovní cestu, posilujete své vnitřní jádro, dokonce i tím, když si dovolíte, aby se vám váš důvod vyjasnil.

Jsou-li vaše důvody takové, abyste se cítili více milováni, abyste se mohli vyléčit, změnit svou realitu a tak dále, pak vám tyto důvody nebudou sloužit po celou dobu vašeho vzestupu. Je třeba si uvědomit, že mnohé z těchto důvodů, které si vytvoříte, jsou vlastně příležitosti a lekce, které vás povzbuzují k růstu. Je důležité nebrat tyto důvody na lehkou váhu, protože vám ukazují vás samé v přítomném okamžiku, ale naopak jim dovolit, aby se staly nástroji, které vám pomohou v hlubším sebepoznání. Možná toužíte zažívat více lásky, více pravdy, pochopení a přijetí; často toto hledáme u druhých lidí, ale pokud si zvolíme, že tyto touhy pustíme a jednoduše uznáme, že vše, co hledáme, máme v sobě, pak tvoříme skutečné uvědomění, spojujeme se hlouběji s pravdou, která je za iluzemi. Když říkáme, že vše, co hledáte, máte uvnitř, říkáme, že už nemusíte hledat; je to hledání něčeho, co vás rozptyluje od uvědomění, že vy jste tím, co hledáte. Například jestliže hledáte více lásky či respektu pro sebe, možná nikdy nenajdete bytost či zkušenost, která vám umožní procítit nebo zažít, co hledáte. Jestliže zanecháte hledání, ale stále si podržíte záměr s vědomím, že již jste tím, co jste původně hledali, najdete v sobě více lásky a respektu k sobě sama, který pak přitáhne více lidí a situací, které vám toto zrcadlí.

Nyní uvidíte, že jsou odměny, které můžete sklidit. Mnozí možná věří, největší odměnou je dovršení vzestupu, ale jsou to mnohá uvědomění a hlediska pravdy, která objevujete ve svém bytí a která jsou vaší skutečnou odměnou a vše pohromadě tvoří ten nejkrásnější a trvalý stav vědomí, lásky a povznesení.

Je na místě uznávat vzestup jako proces odměňování? Já cítím, že je to v pořádku, máte-li správný úhel pohledu. Jsou zde stále tací, kteří si, jakožto pracovníci světla na Zemi, drží vědomí chudoby. Ti, kteří se této zkušenosti nedostatku drží, neuznávají zcela ty nádherné vhledy a probouzení, které v jejich bytí probíhá. Je třeba si uvědomit, že vzestup může být prožívání krásy a hojnosti, protože vy si takovou hojnost zasloužíte. Znovu připomínám - není třeba hledat hojnost, jednoduše si podržte záměr mít vždy hojnost všeho, co potřebujete, s vědomím, že vytváření hojnosti vychází z vašeho bytí a pak se manifestuje ve vnějším světě. Kdybyste dokázali dosáhnout manifestace hojnosti, viděli byste, že každý krok je odměnou? Dokonce i zkušenost nedostatku je odměnou, protože vás to pohání a nabádá, abyste odhalili a manifestovali nějakou alternativu a úhel pohledu z nitra svého bytí.

Odměna může být často popisována jako výplata či cena, kterou dostanete, když jste něčeho dosáhli. Nemáte třeba pocit, že za svou cestu vzestupu a růst, kterým procházíte, byste neměli být odměněni? V této otázce najdete mnohá nová uvědomění a staré sklony k nedostatku a omezování, které je třeba odkrýt. Nepotřebujete být odměňováni či očekávat odměnu od Stvořitele za své dobré skutky či pochopení, kterého dosáhnete. Když odstraníte slupku iluzí, obzvláště ve svém pohledu na věc, pak se vy začnete stávat svou odměnou. Vaší odměnou bude vždy hlubší propojení se sebou sama a se Stvořitelem, což není dáno Stvořitelem, ale přirozeně se to manifestuje ne na váš pokyn, ale jednoduše jako výsledek toho, že jste se zaměřili na svou duchovní cestu.

Je také důležité si uvědomit, že na své duchovní cestě stále něčeho dosahujete. Věříte tomu doopravdy?
Chápu, že vzestup je občas opravdu velká výzva, dokonce i v současné době, kdy si zvykáte na nové energie, můžete ve své mysli, emocích i ve fyzickém těle a vaší realitě zažívat nepohodlí. Není mým záměrem, abyste očekávali odměnu za to, že jste prožili náročnou dobu, ale přála bych si, abyste pochopili, že vy jste již svou odměnou, vy jste svým vlastním dárkem, je jen třeba rozkrýt, čím vším jste. Rozkrýt sebe sama bude nějakou dobu trvat, ale až se na to zaměříte, svou odměnu poznáte. Pamatujte, že tyto odměny, které se dají označit jako radost, štěstí a blaženost, nejsou výsledkem vaší tvrdé práce a soustředění se na svou duchovní cestu, ale prostě jen projevem vás samých, vaší pravdy a všeho, co je ve vašem nitru.

Nyní je čas, abyste opustili názor, že Stvořitel vás odměňuje, a také svá očekávání odměny. Takové očekávání vám neslouží. Stvořitel vás bude podporovat a dodávat vám sílu a stále s vámi spolutvořit. Odměny, zázraky a dary, které dostáváte ve své realitě jsou jednoduše výsledkem toho, že jste umožnili své úchvatné podstatě, aby se plněji a s větší sebejistotou rozvinula. Když své podstatě a pravdě dovolíte, aby se rozvinuly a rozpustila se tak jakákoli víra v iluzi, pak vždycky sklízíte odměnu. Čím více si dovolíte chápat tu hojností oplývající energii, kterou v sobě máte, tím více se dokážete posunout za iluzi, kde se v každém okamžiku odměňujete z té nejčistší části vašeho bytí.

S mírem a láskou
Paní Kuan Jin

Zobrazení: 451

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Březen.2013 v 23:19

Kristovo vědomí v nás, v našem osobním duchovním srdci, čili v osobním nulovém bodu.
Video "Christ Within Divine Feminine Violet Heart Flame - www.premieres.com" Uvedeno ZDE.
Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce. Uvedeno ZDE.

Video s názvem: "Probuzení Kristova světla / Awakened Christ Light: DVD 15 - 06 - Beyond the Threshold" Uvedeno ZDE. Horní polovina Merkaby (horní čtyřstěn) se vůči té spodní poloviny Merkyby (spodní čtyřstěn) musí točit jeden vůči druhému v protisměru.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Watch This Before They Delete It - They Can Control The Weather Here."
před 39 minutami
Uno Universus je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Výborné články, texty a videa jež si zaslouží přeložit. Přeložil by to prosím někdo z vás? Předem vám za to velice děkujeme. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here."
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.9.2019

Spirituálna aktivácia dvoch Zemí.Planetárne kódy dvoch Zemí....... Spirituálna aktivácia dvoch Zemí:.......... slnečný koridor /vlnenie/ .... splývanie, stekanie...... ako keď krištál zapadne.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 12 vláken DNA uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Obraz „Hviezdne Bytosti“ pomáha rozpomenúť sa na náš hviezdy pôvod a Poslanie. Ukotvuje vibrácie a Energiu, prichádzajúcu na Zem z priestoru Univerza previbrovávaním…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 12 vláken DNA uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Počátek aktivace DNA Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Geniální objev! – Rusové mění DNA slovy a laserem! 11. 05. 2012 0:00:00 Odstraníme tím dnes nevyléčitelné choroby z planety? To, že slovo je frekvence, je celkem jasné. Že tato…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Geniální objev! – Rusové mění DNA slovy a laserem! 11. 05. 2012 0:00:00 Odstraníme tím dnes nevyléčitelné choroby z planety? To, že slovo je frekvence, je celkem jasné. Že tato…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Geniální objev! – Rusové mění DNA slovy a laserem! 11. 05. 2012 0:00:00 Odstraníme tím dnes nevyléčitelné choroby z planety? To, že slovo je frekvence, je celkem jasné. Že tato…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro vědomí)Lidská DNA je biologický internet, tvrdí…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro vědomí)Lidská DNA je biologický internet, tvrdí…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Utajované skutečnosti, včetně pravdy o volné energii, kdo a proč dělá z lidí hlupáky + jak se proti tomu snadno u-bránit a stát se opět svobodomyslnými bytostmi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 14.9.2019

................... Zem a jej pole sa nachádza v hornej časti v strede - kúsok nad tvarom krídiel motýľa.Info - kód. Počítač trošku zmenil farby. Tie dúhové, žiarivé majú jednoliatejšie a jemnejšie, priezračné tóny.…Zobrazit další
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 13.9.2019

Mikro - zážehy explodujúcich elementárnych prvkov.Dnešné kódy....... tóny zasvätené vode ...... Zem - A vlna disperzie.…Zobrazit další
pátek

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby