* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Poselství od Paní Kuan Jin - přijala Natalie Glasson 18/02/13

S láskou propouštím své energie skrze závoje iluzí, abych jimi obklopila a omyla celé vaše bytí. Tím, že mé energie plují k vám a tím, že vy je přijímáte, společně pomáháme rozpouštění závojů iluzí, které jsou stále posilovány a drží se ve vaší fyzické realitě. Je to láska, kterou chci podpořit váš vzestup, vést vás a pomáhat vám jakýmkoli způsobem, který mi dovolíte; konec konců jste to vy, kdo má zodpovědnost za svůj duchovní vzestup na Zemi. Postupu svého vzestupu napomáháte schopnostmi přijímat, umožňovat, rozpoznávat, uznávat a stávat se.

Nechť do vašeho energetického systému a těla proudí energie míru, harmonie, pravdy a upřímnosti, když vám v lásce otevírám své srdce. Já, Paní Kuan Jin, bych ráda soustředila svůj hovor s vámi na sklízení odměn vzestupu. Díky procesu vašeho vzestupu docházíte k pochopení, že jít cestou k osvícení vám přináší velmi hluboký zážitek radosti, štěstí a blaženosti. Je pravda, že čím více si dovolíte opouštět ty pohledy na skutečnost a materiální záležitosti, které vám již neslouží, tím jednodušší je nalézt energii blaženosti ve svém bytí. Toto je disciplína odpoutání se od připoutané reality, kde jsou blaženost a štěstí vytvářeny vně, k realitě, která je prostá všech připoutání, kde radost vychází z vašeho nitra, jako existence spíše než momentální zážitek. V tomto přítomném okamžiku všichni zažíváte tento posun a to už po nějaký čas. Tento proces bude pokračovat, neboť je to postupný proces uvědomování si. Začínáte si uvědomovat se stále intenzivnější jistotou, že mnohé z vašich zkušeností jsou vlastně klamnými výtvory, když jste napojeni na vnější svět a odpojeni od energie a světa ve vás. Jsou to výtvory, které vám slouží v určitých stádiích vašeho růstu, ale když nějaká zkušenost způsobí chvilkové povznesení, pak je to v mnoha ohledech klam, je to tvoření z vnějšku. Když z nitra vystoupí radost či blaženost a naplní celé vaše bytí a zůstane s vámi jakožto aspekt vašeho bytí (dokonce i když je původně zaktivován něčím zvnějšku, ale je opravdově procítěn uvnitř), pak je to skutečný prožitek blaženosti, štěstí a radosti. Jiný způsob jak to vysvětlit je, že když dojde ke skutečnému vyjádření z nitra vašeho bytí, jste soustředěni na prožívání energie sebevyjádření. Když přijde vyjádření ze zkušenosti ve vaší fyzické realitě a vaším záměrem je tento prožitek, pak to není skutečné uvědomění či krok směrem ke vzestupu. Každý okamžik, kdy jste povzneseni je pozitivní, protože zvyšuje vaše vibrace, ale je zásadní, abyste vnesli harmonii do sebevyjadřování, které se rozvíjí z nitra, takže budete vytvářet základ, ze kterého vzejde hlubší uvědomění a osvícení.

Mnozí věří, že není odměn, které by se daly sklidit ze vzestupu a že to je jednoduše jen proces, kdy se člověk cítí přitahován ke zkušenosti, aby ji rozvinul a hlouběji pochopil univerzum a realitu. Možná se chcete zeptat, jaký je váš hlavní cíl za snahou o vzestup? Je to touha nebo chtění? Možná byste se také rádi sami sebe zeptali, zda je vám dovoleno očekávat či přijmout odměnu za vzestup? To jsou silné otázky, že když budou zodpovězeny pravdivě, pomohou vám při posunu v procesu vzestupu a růstu a umožní, aby se uvnitř zformovalo silné jádro. Často se stává, že dokonce i ti na cestě vzestupu nemají jasno v důvodech, které si vybrali pro takovou cestu. Je-li vaším důvodem fyzická zkušenost, pak není třeba napojovat se do nitra pro nějaké hlubší pochopení či čistý důvod. Když pochopíte důvod, následujete svou duchovní cestu, posilujete své vnitřní jádro, dokonce i tím, když si dovolíte, aby se vám váš důvod vyjasnil.

Jsou-li vaše důvody takové, abyste se cítili více milováni, abyste se mohli vyléčit, změnit svou realitu a tak dále, pak vám tyto důvody nebudou sloužit po celou dobu vašeho vzestupu. Je třeba si uvědomit, že mnohé z těchto důvodů, které si vytvoříte, jsou vlastně příležitosti a lekce, které vás povzbuzují k růstu. Je důležité nebrat tyto důvody na lehkou váhu, protože vám ukazují vás samé v přítomném okamžiku, ale naopak jim dovolit, aby se staly nástroji, které vám pomohou v hlubším sebepoznání. Možná toužíte zažívat více lásky, více pravdy, pochopení a přijetí; často toto hledáme u druhých lidí, ale pokud si zvolíme, že tyto touhy pustíme a jednoduše uznáme, že vše, co hledáme, máme v sobě, pak tvoříme skutečné uvědomění, spojujeme se hlouběji s pravdou, která je za iluzemi. Když říkáme, že vše, co hledáte, máte uvnitř, říkáme, že už nemusíte hledat; je to hledání něčeho, co vás rozptyluje od uvědomění, že vy jste tím, co hledáte. Například jestliže hledáte více lásky či respektu pro sebe, možná nikdy nenajdete bytost či zkušenost, která vám umožní procítit nebo zažít, co hledáte. Jestliže zanecháte hledání, ale stále si podržíte záměr s vědomím, že již jste tím, co jste původně hledali, najdete v sobě více lásky a respektu k sobě sama, který pak přitáhne více lidí a situací, které vám toto zrcadlí.

Nyní uvidíte, že jsou odměny, které můžete sklidit. Mnozí možná věří, největší odměnou je dovršení vzestupu, ale jsou to mnohá uvědomění a hlediska pravdy, která objevujete ve svém bytí a která jsou vaší skutečnou odměnou a vše pohromadě tvoří ten nejkrásnější a trvalý stav vědomí, lásky a povznesení.

Je na místě uznávat vzestup jako proces odměňování? Já cítím, že je to v pořádku, máte-li správný úhel pohledu. Jsou zde stále tací, kteří si, jakožto pracovníci světla na Zemi, drží vědomí chudoby. Ti, kteří se této zkušenosti nedostatku drží, neuznávají zcela ty nádherné vhledy a probouzení, které v jejich bytí probíhá. Je třeba si uvědomit, že vzestup může být prožívání krásy a hojnosti, protože vy si takovou hojnost zasloužíte. Znovu připomínám - není třeba hledat hojnost, jednoduše si podržte záměr mít vždy hojnost všeho, co potřebujete, s vědomím, že vytváření hojnosti vychází z vašeho bytí a pak se manifestuje ve vnějším světě. Kdybyste dokázali dosáhnout manifestace hojnosti, viděli byste, že každý krok je odměnou? Dokonce i zkušenost nedostatku je odměnou, protože vás to pohání a nabádá, abyste odhalili a manifestovali nějakou alternativu a úhel pohledu z nitra svého bytí.

Odměna může být často popisována jako výplata či cena, kterou dostanete, když jste něčeho dosáhli. Nemáte třeba pocit, že za svou cestu vzestupu a růst, kterým procházíte, byste neměli být odměněni? V této otázce najdete mnohá nová uvědomění a staré sklony k nedostatku a omezování, které je třeba odkrýt. Nepotřebujete být odměňováni či očekávat odměnu od Stvořitele za své dobré skutky či pochopení, kterého dosáhnete. Když odstraníte slupku iluzí, obzvláště ve svém pohledu na věc, pak se vy začnete stávat svou odměnou. Vaší odměnou bude vždy hlubší propojení se sebou sama a se Stvořitelem, což není dáno Stvořitelem, ale přirozeně se to manifestuje ne na váš pokyn, ale jednoduše jako výsledek toho, že jste se zaměřili na svou duchovní cestu.

Je také důležité si uvědomit, že na své duchovní cestě stále něčeho dosahujete. Věříte tomu doopravdy?
Chápu, že vzestup je občas opravdu velká výzva, dokonce i v současné době, kdy si zvykáte na nové energie, můžete ve své mysli, emocích i ve fyzickém těle a vaší realitě zažívat nepohodlí. Není mým záměrem, abyste očekávali odměnu za to, že jste prožili náročnou dobu, ale přála bych si, abyste pochopili, že vy jste již svou odměnou, vy jste svým vlastním dárkem, je jen třeba rozkrýt, čím vším jste. Rozkrýt sebe sama bude nějakou dobu trvat, ale až se na to zaměříte, svou odměnu poznáte. Pamatujte, že tyto odměny, které se dají označit jako radost, štěstí a blaženost, nejsou výsledkem vaší tvrdé práce a soustředění se na svou duchovní cestu, ale prostě jen projevem vás samých, vaší pravdy a všeho, co je ve vašem nitru.

Nyní je čas, abyste opustili názor, že Stvořitel vás odměňuje, a také svá očekávání odměny. Takové očekávání vám neslouží. Stvořitel vás bude podporovat a dodávat vám sílu a stále s vámi spolutvořit. Odměny, zázraky a dary, které dostáváte ve své realitě jsou jednoduše výsledkem toho, že jste umožnili své úchvatné podstatě, aby se plněji a s větší sebejistotou rozvinula. Když své podstatě a pravdě dovolíte, aby se rozvinuly a rozpustila se tak jakákoli víra v iluzi, pak vždycky sklízíte odměnu. Čím více si dovolíte chápat tu hojností oplývající energii, kterou v sobě máte, tím více se dokážete posunout za iluzi, kde se v každém okamžiku odměňujete z té nejčistší části vašeho bytí.

S mírem a láskou
Paní Kuan Jin

Zobrazení: 466

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Březen.2013 v 23:19

Kristovo vědomí v nás, v našem osobním duchovním srdci, čili v osobním nulovém bodu.
Video "Christ Within Divine Feminine Violet Heart Flame - www.premieres.com" Uvedeno ZDE.
Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce. Uvedeno ZDE.

Video s názvem: "Probuzení Kristova světla / Awakened Christ Light: DVD 15 - 06 - Beyond the Threshold" Uvedeno ZDE. Horní polovina Merkaby (horní čtyřstěn) se vůči té spodní poloviny Merkyby (spodní čtyřstěn) musí točit jeden vůči druhému v protisměru.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* ŽIVĚ: Martin Pávek - Tajemství krišťálových lebek a záchrana vědomí Uvedeno ZDE.12 křišťálových lebek koresponduje s našimi 12ti čakrami, čili s frekvencemi našich…"
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.2.2020

Ž I V A ........... inak aj ŽIVENA.ENERGIA BOŽSKÉHO VLÁKNA.Informácia : 19.2.2020Planetárny segment - aktuálny stav energetického poľa Zeme.Pohyb magnetizmu poľom Zeme živeného energiou božského vlákna, ktorým je Zdroj - Láska.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Mimozemšťané existují a zde je důvod, proč vám o nich nikdy neřeknou Uvedeno ZDE. * UFO a mocní tohoto světa (2014) Uvedeno ZDE. * Emery Smith - O mimozemských technologiích ZDE a ZDE. Více v…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jedině domobrana ochrání občany ČR! Vlastenec Obrtel a Chartista Wolf * MaP 197 Vlastenec Obrtel a Chartista Wolf: Nová Uprchlická krize!Jedině domobrana ochrání občany ČR! Uvedeno ZDE.* MaP 195 Sorry jako,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 135 (65) Mafián Babiš - Velká kolekce IX Uvedeno ZDE.* MaP 128 (11) Mafián Babiš (a nejen on) - Velká kolekce II Uvedeno ZDE.* CZ 20:14 / 29:01 MaP 129 (26) Mafián Babiš - Velká…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Uno Universus uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Ukotvení imunitní sítě, aby uzdravil všechny vzestupné lidské tělo a zmrtvýchvstání duší - Světelné spojení se zdrojem 9. října 2017 (stroj.překl.) uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Noemi Dagaz aktualizoval svůj profil.
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.2.2020

Vytriasanie z duší čo tam nepatrí.Hviezdna synchronicita okolo - planetárneho poľa.Zdroj: FB​Otvor Oči© 2015 - 2020  All Rights reserved…Zobrazit další
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flower of Life - Thrive - Here.* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Historie života na Zemi. Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky Video s cz titulky ZDE.* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý…"
15.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co je to Matrix, kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat, aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE."
15.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Flower of Life in Sacred Geometry uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
15.2.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby