* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

..ahoj, povím vám s dovolením, co se mi ted honí hlavou.. čas a frekvence, ve kterých jsme si, jistě s určitým cílem, zvolili být, jsou takové, jaké jsou... doba z našeho hmotného úhlu pohledu vypadá jakoby těžká a na úrovni hmotných projevů nás celkem i dostává, at do negací, kritiky, nepohody, tak v dalším případě do odchodu nebo k touze po odchodu. odsud, z těchto těl...nebo hledáme, kdo jsme, co jsme, jaký je náš úkol, co nás naplnuje a to, co si myslíme, že je odpovědí nás uvádí do ještě větší jakoby prázdnoty a marnosti.. četla jsem si ted životní cestu květoslava minaříka a samozřejmě tady nechci přetlumočovat to, co jsem sama neprožila a nezrealizovala. ale můžu mluvit o svých pocitech a vnitřních postojích, které jsem si k tomuto právě v těchto chvílích zaujala..
většinu věcí víte, ale potřebuji je uvést, aby to alespon trošku dávalo smysl.. takže je interval frekvence hmoty, tedy toho, co prožíváme právě nyní.. z jistých důvodů musí být takhle hustá, protože jako vysokvibrační bytosti s ne zcela vyvinutou morálkou, nebo spíš nechtěním, jsme napáchali víc škody než užitku a jako vhodný článek vývoje v dualitě jsme se až tak neosvědčili.. takže tu máme tyhle frekvence do kterých jsme vstoupili dobrovolně, s účelem.. náš duch prostupuje tuhle hmotu, je v tomto časoprostoru více  či méně rozpomenutý..nechci řešit světy na hranici absolutna, o těch to ted podle mého u nás není..tedy, skrz sebe, ale zcela opraštěného od jakéhokoli chtění a vazby na vnější svět a toho, kdo jedná co nejvíce dle řekněme mravních zásad-tedy jsem součást celku, co činím sobě, činím celku a nelze existovat na úkor-což vyplývá právě z chtění,( a z chtění veškerá exitující temnota a řekněme zlo v pojmenování určtého druhu frekvencí)..tedy skrz sebe, mé umenšení do minimálního bodu, s popřením svého vnějšího já a propuštění maxima vnějších vazeb, tedy skrz sebe a tento bod se mohu zrealizovat do maxima frekvencí, a tím i co nejvyššího náhledu na příčinnost dějů. to s sebou nese relativně i maximální možnost mého působení a zasahování do sil, ovšem jen v intencích výše uvedených pravidel.. tedy získám li toto oproštění a přístup a postup, mohu si stvořit své světy a těla a cokoli a tam s úsměvem pobývat.. otázka je, je li to tím,úkolem který jsem si pro sebe zvolil..protože podle mého je správná cesta zpět do té hmoty, kterou je snaha přetransformovat co neblíže je možné k frekvencím maximálně rozpomenutého a čistého ducha.. přirozeností této hmoty je totiž chtění, stejně jako kosti a maso a tak.. takže tím, že chceme chtění ze svých přirozeností potvlačit jdeme vlastně sami proti své přirozenosti, a nestačí na to modlitba nebo zadání si, ale je to průběžná cesta kousek po kousku.. hmota se totiž brání všemi svými prostředky proti své změně k jinému, stejně jako duch se brání proti jeho přenášení do hmoty (to většinou bolestnými reakcemi fyzických těl) ..obrana hmoty a tedy nás tomuto přenesení se projevuje tím, že si vytváříme sami svého, jak říká minařík, strážce prahu.. je to ta naše část, která jakoby hlídá, abychom do vyšších a tím i mocnějších sfér nemohli vstoupit nepřipraveni a nenadělali tam paseku..a tím že je stvořen námi, nás nelépe zná a nejlépe ví, kudy na nás, čili nejsilnější soupeř.. tudíž použivá všechny způsoby, jak nás odvést od sebe sama, tedy té nejvyšší síly, která je jediná uvnitř.. láká nás, hledat stále jen venku a je čím dál dokonalejší..už nechytá na majetek a vztahy, ale na hledání, kdo jsem, kde mám pomáhat, kde mám spasit, co můžu chytrého druhým poradit a jak je zachránit, jak projevit, že fakt jsem dobrý a mám pravdu, když se mnou komunikuje samotný archnděl x ..a tak se vzdávám obživy a stereotypů a hledám a nenacházím, necítím podstatu a shledávám nejlepší cestu z marnosti vypadnout z těla, domů.. ale podle mého všechno vějičky..
protože fakt jediná síla, která může hnout tímto stále ještě nerozhodnutým vývojem ve smyslu tohoto lidstva, je ta v nás, kdy v práci na nechtění a nelpění a tím, že mi jsme pány svých hmot a vazeb, a ne oni našimi, přes vysokou mravní čistotu se dostaneme na cestě v sobě co nejdál a nejvýš a tohle pak přeneseme do stávající hmoty skrz běžné denní bytí..ale již v pochopení, proč se děje co se děje a jaká je přičinnost dějů, které tímto přijímám, ale jako vědomá bytost.. tedy nic jiného, než si sednout a pracovat na oproštění se a cestě uvnitř sebe k maximální možné realizaci a přenos tohoto do běžného bytí.. protože každý milimetr na této cestě se počítá...a proč zahazovat šanci a sílu, kterou jsme dostali...
..je to dlouhé, ale líp to sdělit neumím, nechci unavovat, ale měla jsem potřebu to napsat, protože myslím, že moc času nezbývá a pojmu li, že nechci li odsud vypadnout bez toho, abych udělala co bylo v mých silách, je čas jít makat sám za sebou....tak k tomuhle jsem si došla v tomto bodě bytí..krásný den

ještě sem s dovolením vložím kousek  z minaříka, který je o tomhle, i když je to vytrzený z kontextu:

Byl jsem také požádán několikrát o to, abych řekl něco velmi stručně o józe. Činím to při této příležitosti.
Celkový vývoj bych zahrnul do dvou částí a tří fází.
V první fázi se jedná o pozorování těla, pocitů a duševních stavů.
Pozorování těla slouží k zamezení těkavosti mysli, ale jeho úče¬lem nemá být rychlá likvidace vztahů ke světu, což se děje pozo¬rováním jeho pomíjejícnosti. Jedná se spíše o uvědomování si těla, což se stane oporou pro těkající mysl, která se pro nedostatek po¬čtu předmětů uklidní. - Pozorování pocitů a duševních stavů má vést k poznání sebe. Neboť pouze stav pocitů a duševních stavů ukazuje na to, jaký je člověk v mravním ohledu.
Když člověk dobře pozoruje své pocity a duševní stavy, přichází do úvahy druhá fáze vnitřního pokroku. V této fázi mají být eli¬minovány nespásné pocity, myšlenky a duševní stavy a rozvinuty pocity, myšlenky a duševní stavy spásné.
Za nespásné myšlenky se považují myšlenky světské, které se zabývají přechodnými ději v okolí a společnosti. - Za nespásné po¬city se považují pocity nelibosti vůči komukoli. Za nespásné duševní stavy se považuje především duševní malátnost, která je příčinou neodolnosti vůči působení zevních věcí na člověka. Stejně tak je ne-spásnou mrzutost a všechny špatné stavy nálad.
Za spásné myšlenky se považují ty, které vznikají úvahami o po¬míjejícnosti všeho, co může kohokoli oblažovat, a též myšlenky o božských věcech a nadsvětských kvalitách. - Spásnými pocity jsou přátelské pocity vůči všemu živému, z nichž vychází přání, aby všechny bytosti byly šťastné. - Za spásné se považují duševní stavy, které jsou závislé na bdělosti a pozornosti k tomu, co se jako stavy mysli, citu a nálad chce zmocnit člověka. Má být rozvíjena radostivost a optimismus.
Třetí fází a druhou částí je cvičení, kterého se smí člověk chá¬pat až po absolvování předchozích dvou fází pracovního postupu. Zhruba se užívá fyzičtějšího cvičení nebo duchovnějšího. První se zakládá na pozorování dechu, který má být ovládán, aby byl ryt¬mický. Člověk má cítit, že tento dech proudí do celého těla. - Druhé se zakládá na současném pozorování objektu a subjektu. Objektem je tělo a věci v našem okolí. Subjektem je imaginační bod, symboli¬zující kvalitativně prázdno. Tento bod má být umístěn v těle.
První cvičení má bytost osvěžit nadsmyslovými kvalitami; druhé má rozšířit kapacitu vjemů. Proto si tato cvičení nemá člověk sám určovat.
Kromě těchto cvičení se může užívat soustřeďování na myšlený bod v těle se slabým nádechem vztahu mysli k tělu za účelem tzv. ponoření. Nebo se má cvičit uvědomování si povrchu těla. Jiná cvi¬čení jsou již speciální a užívá se jich příležitostně. Ale všechna tato cvičení má udělovat učitel jógy, znalý individuálních potřeb. Před¬pokládá se, že uskutečnění úkolů dvou prvních fází vývoje uvede člověka do styku se schopným rádcem pro určení prací ve třetí fázi vývoje.
K.Minařík, Kéčara - autobiografie mystika

Zobrazení: 474

Komentář přidal(a) Ladislav dne 12.Prosinec.2011 v 15:25

Skvelá synchronicita, Karla. Vždy sa jednalo a jedná o frekvenciu Lásky a otvárajú sa stále nové a nové polia pôsobnosti. http://www.ee.dunres.sk/clanky.php?id=3404

Dnes nakukla aj nová energetická brána 12.12. 2011, čo nám prinesie ?

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 13.Prosinec.2011 v 2:21

napísala som dlhý článok o K. Minaříkovi a práve mi vypadol internet a ono sa to zmazalo-asi to tak má byť.

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 13.Prosinec.2011 v 2:33

teraz už len v krátkosti-K.Minařík je úžasný,jeho Přímou stezku mám najradšej-je to moja Biblia.údajne to ku koncu života nezvládol s tým "strážcom prahu"Tie jeho stavy pri výstupe kundalíni boli hrozné.Nemyslím si ovšem,že je to univerzálne,každí sme úplne inde.Myslím,že jeho prínos je v tom,že ukázal cestu neľpenia.A taktiež bol praktik a dal návody na výborné meditácie.

Komentář přidal(a) Karla dne 13.Prosinec.2011 v 7:17

no, myslím, že ani tak nejde o minaříka, ale o způsob cesty či postupu.. prošla jsem se od doby mého trochu jiného vnímaní světa hromadu věcí, cest, postupů, s kdekým a kdečím, abych si nakonec uvědomila, že to byly vesměs jen hry na hry, že je opravdu doba začít u sebe.. nejde o to, řešit, kdo co zvládl, ale že každý jeden z nás má tu sílu v sobě.. stejně tak můžeme svým vědomím pohnout k harmonii, stejně tak do bahna.. a to druhé se mi zdá, že celkem úspěšně činíme..protože průběh dějů není v souvztažnostech nic jiného, než to , co tvoříme my sami.. a že předpoklady a předzvěsti pro tenhle druh frekvencí a dějů nejsou až tak rozhodnuté a úžasné, a když už jsme do nich vstoupili, proč nehrát co nejlépe a do konce.. protože vnější věci, který pořád řešíme, nejsou naší silou, hybatel je uvnitř nás, v naší kvalitě..proto myslím, že je čas na práci v sobě..

Komentář přidal(a) Ywet dne 13.Prosinec.2011 v 8:53

Dříve či později, nás vonkajšie okolnosti donútia poznávať naše vnútro. Jedinec má svoj vlastný určený čas, kedy pochopí, že vonkaší svet zmení až keď zmení seba. Vtedy sa začne zaoberať prácou v sebe .... a tam je potrebných tak veľa úprav a vylepšovaní, že potom to je už práca na celý život :-)

Tak priebežne pozerám  cez tie moje dve okienka z vnútra von, kto mi čo zrkadlí vo svete /zrkadlí, keď ma nahnevá/ ..... potom zaleziem do seba a upratujem :-)

Ren, cítim tú silu a sladkosť Lásky. Včera bolo *12*12* a mohutnosť a intenzita Zlatého Svetla a Lásky nabrala vysoké obrátky a už sa bude len a len navyšovať ♥

Komentář přidal(a) Ywet dne 13.Prosinec.2011 v 9:51

ďakujem za odkaz od Févy ... je tam všetko

Komentář přidal(a) Karla dne 13.Prosinec.2011 v 12:29

..no, stav mé "skutečnosti" je takový, že zvládnu tohle vše přečíst a obsáhnout za chvilenku, ale cokoli z toho zrealizovat a být doopravdy, se mi zdá hodně těžké..a pokud by se dalo říct, že jsem zatím  postoupila o mikromilimetr, možná by i to bylo  nadnesené..protože jak je pro mne teorie jakoby lehká, tak vědomou realizaci dovnitř se mi daří v čase uskutečnovat maximálně po vteřinách.. natož být v permanentní bdělosti, držení si frekvencí a odpovídajícího nadhledu ..

Komentář přidal(a) Ywet dne 13.Prosinec.2011 v 13:17

Karla, zdá sa ti že postupuješ po mikromilimetroch? Podľa mňa máš toto zdanie spôsobené tým, že sa porovnávaš s druhými ľuďmi /s vonkajším prostredím/. Porovnaj samú seba - svoje vnútro, kde si bola pred 10 rokmi a kde si teraz....aj kocúr v čižmách ti môže závidieť tvoj míľový krok :-)
Keď prestaneš s porovnávaním, odstrániš nespokojnosť k vlastnému pokroku.

Mne sa stáva aj také, že si viem spomenúť len na jednu polovicu slova a to už je veľká sranda :-)))))

Komentář přidal(a) Karla dne 13.Prosinec.2011 v 13:35

ren- myslíš, že bys uměla být stejně ok i bez toho všeho okolo co popisuješ.. průšvih síly vazeb je, že si je umíme nacítit a ověřit až když se trhají, a pro mne je to občas celkem překvapení, že je to až takové a že třeba vazba a závislost může být právě tam a tam..

yw- to je právě ten paradox- v relativním porovnání s druhými člověk alespon začal nad čímsi v pozadí věcí uvažovat, ale i tak je v realizaci a bytí tohoto vědění zcela na začátku.. nepopírám svůj vývoj, jen to, že jsem čím dál tím větší začátečník s přihlédnutím k meritu skutečného bytí... a že je to jen hra, jak píše uti- jistě, jen my ji bereme jako skutečnost a skrz to přestáváme, či jsme spíš přestali vidět, kdo doopravdy jsme a svého významu se dobrovolně vzdáváme tím, že ho dobrovolně a "spokojeně"rozpustíme v nesmyslech, uklidněni tím, že nás přeci ozářila boží milost .. pravdou je, že vše je správně a má svůj význam, a chceme li to mít kolem sebe strukturované právě takto, nikdo, kromě nás, nám opravdu nemůže bránit.. 

jo, a s tím výmazem paměti máme několik dobrých záchodových historek, ale ty nejsou přiliš žinantní..:-)

Komentář přidal(a) Karla dne 13.Prosinec.2011 v 13:44

.. hru na coby kdyby se už snažím nehrávat.. přemýšlím o tom, protože mi to průběžně vstupuje do života a zasahuje do vnímání mých dějů...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve Vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* This Will Revolutionize Our Future! 10 out of 10 People Activated It. Here."
před 4 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Poslechem správného zvuku, můžete vyléčit své tělo i ducha. Přesvědčte se sami Uvedeno ZDE."
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Spojte své přání s pocity (emocí), čili s frekvencí radosti z toho, co si přejete mít, docílit, či prožívat, musíte to ovšem pociťovat jako, že to již teď, Teď, TEĎ je nejen…"
včera
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

Bruno Gröning - neobyčejný člověk V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely z...
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě je třeba dodat, že čím více se naučíte zvládat a řídit své emoce (které tvoří gravitační silová pole), tím více se stanete pánem své…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here. * Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Jak si začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Karel Spilko, Jak vytvářet svou vlastní realitu Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Chcete- li se stát úspěšným v čemkoliv co si jen přejete, je třeba pochopit gravitační, tzn. přitažlivou sílu svých emocí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 17.1.2020

Dobrý deň priatelia :). Dnešným ránom nazdieľané informácie a kódy len doplním o stručný fakt: Včera v podvečerných hodinách začala prúdiť k Zemi /do zóny života/ z prameňa všetkých a všetkého Zdroja prostredníctvom magnetizmu zdieľaná a plne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další články a videa, která by si ve vlastním zájmu měl poslechnout a přečíst naprosto každý, tedy ý ví. :-)Keď sa vyberiete k lekárovi s boľavým kolenom, nikdy mu…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skutečné příčiny nemocí, aneb jak si obnovit a udržet pevné zdraví, vitalitu, duševní & tělesnou svěžest, chuť do života + návody na Vaši dlouhou-věkost :-) Najdete ZDE.* Pokud to…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Následující video je nejen velice důležité, ale i povzbuzující. Proto byste si ho měli poslechnout celé. Dr. Bruce Lipton, Nová věda - Tělo - Mysl – Duch Uvedeno ZDE.*…"
pátek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby