* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Poselství pro podzim 2011.

http://www.overstream.net/view.php?oid=upm8m2u2ustp

Prepis videa

pravda a naděje
vzkaz pro Právě Teď
Kiesha Crowther „Little Grandmother“

Zdravím vás, bratři a sestry, jsem ráda že jsem zase zpět a mluvím k vám všem.
Neviděli jsme se nějakou dobu. Ta doba byla velmi intenzivní, spousta cestování a mluvení po celém světě.
Tento rok byl pro mnohé z nás dost obtížný. A o tom bych chtěla dnes s vámi mluvit. Tak mnozí z vás procházejí teď těžkými časy v osobním životě. Protože na naši planetu přicházejí nové energie, velmi reálným způsobem, přicházejí každičký den, se slunečními závany aby zvýšili energii na naši planetě, my všichni se s tím potýkáme. Dokonce i v osobním životě. Myslím, že není nikdo, kdo by neprocházel v osobním životě něčím dramtickým. Mnoho vztahů se rozpadá. Stěhujeme se, ztrácíme zaměstnání, a o tom bych chtěla mluvit.
Protože se energie stávají silnějšími a intenzivnějšími, v našem osobním životě musíme nechat odejít věci, které se rozpadají. Protože to, co se děje, že na naši planetu přicházejí pozitivní energie, skutečne už není v našich životech místo pro negativitu a pokud jde o vztahy, které se rozpadají, věci, které nejsounaplňující nebo nápomocné vašemu nejvyššímu Já, vašemu nejvyššímu cíli, musejí odejít pryč. Když takhle věci odjdou, otevře nás to pozitivním způsobem, abychom do svých životů přijali pozitivní věci, které nás budou naplňovat jako naše nejvyšší nejmocnější Já, tím nejlepším způsobem. I když je obtížné nechat věci odejít, mějte stále na mysli a připomínejte si, že to staré musí odjít, aby to pozitivní mohlo přijít. To neznamená že to bude snadné, ale prosím, připomínejte si, že tak se to má stát. Máme tendenci bojovat a snažit se udržte ty věci, ale skutečně teď je to tak, že pokudse věci rozpadají, nechte je odejít. Nedržte se starých věcí, snižují vaše frekvence, nechte je odejít, aby se váš život otevřel pro něco nového, aby mohly přijít dobré pozitivní věci protože se svět mění a pozitivní energie přicházejí na nači planetu, musíme být připraveni. Je pravda že vždy vyhrává najvyšší energie. A když dobré pozitivní energie přicházejí do našeho života, nmůžeme zůstat u starých vzorců a způsobů. Očekává se, že se pohneme vpřed se svým vědomím. To se právě děje. Musíme být připraveni. Takže je to těžké, ale nechte ty věci které právě odcházejí, odejít. Udělejte cestu dobrému a novému, Vím, že mnoho z vás s tím nyní bojuje. Já také. Tento rok byl jedním z nejtěžších v mém životě. Opravdu se snažím šířit toto mocné poselství a sdílet ho se světem, protože tolik věřím. A přesto v minulém roce jsem musela čelit tolika kritikám a tolika těžkostem, že jsem opravdu musela udělat krik zpět a znova zhodnotit to, co udělám, zda to má cenu. A vždy znova přichází odpověď „Ano“. To poselství mi bylo předáno a já mu věřím z celého srdce. Musím jít dopředu ať je to jakkoli těžké. Vím, že v pozitivních věcech bude vždy něco negativního. Víte, kdo je pozitivní je i negativní, je černá a bílá.Tento rok byl velmi těžký, na internetu bylo o mně napsáno mnoho věcí. Je to boj. A já jsem bojovala s tím zda se mám bránit, nebo stát v pozadí, snažit se „změnit kanál“ a být pozitivní. Lidé mi radili, udělej tohle, udělej ono, a já jsem se stáhla a otevřela své srdce a uvědomila jsem si chyby které jsem udělala. Jsem lidská bytost, jsem to jenom já, stejná jako vy. Jsem lidská bytost a dělám často chyby. Ala poselství samo o sobě je mocné. To poselství je k tomu aby nám pomohlo a vedlo nás k novému způsobu bytí, aby nám dodalo odvahy, aby připomělo, kdo jsme, že máme sílu o které se nám ani nesní. Poselství je dobré. Já nejsem poselství. Já jsem lidská bytost. Když jsem začala vystupovat, stala se šamankou, v jednom z úplně prvních videí jsem se zmínila o tom že jsem šamankou dvou kmenů, Siouxů a Salishů. A hned po tomto vystoupení jsem se dověděla od starších kmene, že muž který mě zasvětil, neměl právo dát mi tento titul. Jáj sem se hned omluvila že vím, že to bylo špatně, omluvila jsem se , abych to napravila. Brzy poté jsem byla ve Švédsku a tam mi dali nádhernou medicínu a věci pro obřady a ja jsem ty věci nosila, dodávaly mi odvahu a sílu provádět obřady. A proto teď dokážu vidět, když se podívám zpět, že jsem byla velmi necitlivá vůči původním americkým kmenům, když jsem nosila některé jejich medicíny, které jsem měla. Chci tím říci že je mi velmi líto, že jsem byla tak necitlivá k původním americkým kmenům, že jsem je tehdy nosila. Věci se od té doby vymkly kontrole, rozhodla jsem se, že to budu ignorovat, že to odložím stranou. Na internetu se říkaly různé lži, věci, které se vymkly kontrole, byla jsem obviněna z různých úplně nepravdivých věcí. Jáj sem původní Američany nic neučila. Nezastupuji žádný domorodý kmen. Jsem lidská bytost snažící se učit prostému poselství: „Vzpomeňte si, kdo jste. Vzpomeňte si, že jste nejsilnější ze silných. Vzpomeňte si, že nikdo jiný než my nezmění tuto planetu. A my to musíme udělat.“

Skutečně se omlouvám, že jsem byla tak necitlivá. Už to nikdy neudělám. Učím se za pochodu. Vždycky se budu učit na pochodu. A jsem lidská bytost, takže budu chybovat, ale jako lidská bytost cítím odpovědnost za planetu a za nás vzájemně, protože věřím že můžeme dělat lepší věci než teď. Od té doby, co jsem začala učit toto poselství lásky a naděje, nikdy jsem se nesetkala s takovou nenávistí od nikoho, a opravdu mi  to lámalo srdce, že mám sdílet poselství lásky a říkat lidem kdo jsou, a setkávat se s takovou nenávistí. Musím věřit, že svět má dvě různé stránky. Lásku a nenávist. A modlím se, aby v tuto dobu nám byla dána šance to změnit. Abychom mohli provést obrovskou změnu na planetě, musíme zůstat ve svích srdcích. Pro tuto chvíli přepnu kánál.
Budu myslet pozitivně a nedovolím těm věcem, aby mě znepokojovali. Tento poslední rok je pro mě velmi těžký, ale vím, že toto poselství je pravdivé a skutečné, věřím mu z celého svého srdce a budu ho dále šířit. Věřím v nás. Věřím že můžeme změnit naši planetu, protože jsem nejsilnější ze silných. Jsem Kmen mnoha barev. Jsme ti, kdo mají vytvořit nový svět. Energie už přicházejí, už se to děje. Teď je ten čas, teď se musíme pohnout. Musíme udělat změnu ve svých životech. Musíme dát stranou ty staré vzorce, to, že chceme bránit sami sebe a hněvat se na ty co se hněvají na nás. Musíme skutečně otevřít svá srdce a odpustit všem, komu můžeme odpustit. Být lepšími lidmi. Skutečně můžeme být lepšími lidmi. Já nemohu žádat lidi o něco, co ve skutečnosti sama nedělám. Já prostě chci opustit ty staré vzorce a pohnout se dopředu do pozitivní milující energie. To je jediný způsob, jak můžeme změnit naši planetu. Právě teď se v našem světě rozpadá mnoho věcí. Naše vlády mají velmi obtížné časy všude na světě. Vlády se rozkládají, snaží se udržte poslední věci které mají. Rozpadají se peníze. Mnoho lidí má starosti o peníze, o hodnotu peněz na světě. Co máme dělat v tuto těžkou dobu? Myslím že nejlepší věc je zůstat ve svém srdci. Zůstat pozitivní. Co můžeme udělat, abychom zabezpečili své rodiny? Musíme mít semena na zasetí, umět osázet zahradu, vědět jak zajistit své potřeby, mít čistou vodu. Naše peníze v budoucnu nebudou moc platné. Přestaňte šetřit peníze a kupte něco, co je potřeba pro vaši rodinu, abyste podpořili schopnost rodiny, zajisti svůj život. Pořiďte si dům, pozemek, pokud je to možné. Mějte potraviny, osivo, naučte se obdělávat zahradu. Obstarejte si čistou vodu. To jsou věci, které bychom mali právě teď udělat, abychom si zajistili svůj život. Musíme se spojit, spojit svá srdce, aby tato energie stále a stále rostla. Energie lásky je mnohem a mnohem mocnější než energie nenávisti. Pojďme odpustit všem, co můžeme. Pojďme se omluvit, když jsme se zmýlili. Toto poselství je pro mě velice vzrušující a snažím se ze všech sil ho předat.Mohu za rok cestovat jen na omezený počet míst a osobně ho předat omezenému množství lidí. Ale teď je tu nový způsob, jak vám ho mohu předat. Napsala jsem knihu se všemi poznatky, které jsem získala.
„Poselství pro Kmen mnoha barev“ je nyní hotovo. Je to pro mě velmi vzrušující, že může vyjít ven do světa a mohou ho slyšet všichni, kdo chtějí poslouchat. Kdo si chtějí vzpomenout kdo jsou, jak zvláštní jsou a že skutečnou odpovědí je láska. Udělali jsme něco špatně a musíme něco udělat, abychom ukázali, že to chceme dělat lépe. Já chci jít příkladem. Chci se podělit o výtěžek z této knihy na pomoc domorodým lidem, aby mohli předávat své poselství. Chci dát peníze těm kdo budou ochotni učit. Velice si vážím domorodé americké tradice a velice je miluji. Myslím, že ta věc mi lámala srdce proto, že vůči nim chovám takové city. Vážím si domorodých kmenů a myslím, že právě jejich poselství zachrání svět. A já se jim budu řídit, pomohu ho učit. Nemluvím za nikoho než za sebe, ale musím říci, že mím důvěru v domorodé Američany, v domorodou kulturu, která zná způsoby, jak milovat, ctít a respektovat Matku Zemi, jak se vrátit k pravému způsobu života na této planetě. Takže když teď vychází kniha, strašně ráda bych věnovala prostředky domorodým lidem, kteří jsou ochcotni učit, aby se zachovalo americké domorodé dědictví.
K tomu říkám: miluji vás, děkuji vám za to, že děláte co můžete, abyste byli láskou a zústaly ve svém srdci zejména v tuto obtížnou dobu. Zůstaňme spolu, podporujme se vzájemně. Žijme ze srdce, pamatujme si, že jsme odvážné nádherné jiskřičky Boha. Můžeme změnit svět jenom tím, že budeme žít ze svého srdce. Buďte láskou, mějte dostatek odvahy abyste řekli Promiň, když jste udělali něco špatně. Mějte lásku k ostatním.
Miluji vás a jsem velmi hrdá, že mnozí z vás žijete ze svého srdce, obzvláště v tuto obtížnou dobu. Mám víru a odvahu, abychom to dokázali.
Mnohé z vás brzy uvidím.
Poselství pro podzim 2011
Překlad: OrgoNet

Zobrazení: 198

Komentář přidal(a) Ywet dne 23.Září.2011 v 11:37

neviem, ako vám, ale mne horeuvený odkaz nefunguje. Spustila som to cez OrgoNet.

http://orgo-net.blogspot.com/2011/09/little-grandmother-poselstvi-p...

 

Komentář přidal(a) marshala dne 23.Září.2011 v 19:09
mne funguje a dakujem...
Komentář přidal(a) Ywet dne 23.Září.2011 v 22:29
Komentář přidal(a) Ywet dne 23.Září.2011 v 22:39
Komentář přidal(a) Imalgin dne 24.Září.2011 v 0:27

Chudinka, ve světě je ještě mnoho zla a závisti. Napsala jsem jí mail, že je šikovná a vážím si jí. Kdybyste měli taky zájem jí podpořit, piště na info@littlegrandmother.net

Její nová stránka: http://littlegrandmother.net/default.aspx

Komentář přidal(a) Imalgin dne 24.Září.2011 v 0:29
Ps. Dakujem Ivet, za novinku :)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Propojení Black Lives Matter a Madury - střípek ze streamu 28.6.2020 Video ZDE. * Pravda o farmářích v Jihoafrické republice - Skutečně nekorektně 36 Video ZDE.* Melinda a vakcína, cenzurovaný…"
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Jaroslav Hraško aktualizoval svůj profil.
před 18 hodinami
Uživatel Jaroslav Hraško zveřejnil stav.
"Duchovní škola"
před 18 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Jaroslav Hraško

Duchovní škola

Osobná stránka o mojom postupe na Duchovnej Ceste, vlastná prezentácia, skúsenosti, životné zmeny, moje Básne a automatická liečebná kresba, oblúbená hudba, recepty, pohybové aktivity. zdravý životný štýl, prírodné produkty na liečenie mojich…Zobrazit další
před 18 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MAP 492 Dojde řada i na ně? Kamarád-Kosovský předák Hashim Thaci obviněn z válečných zločinů a vražd Video ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* MaP 491 Česko a země V4 budou muset přijímat uprchlíky! Oznámila euro-komisařka 22.6.2020 v Berlíně! Video ZDE.* MaP 496 EU-Nové plány na skryté přijímání uprchlíků…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Petice Bílého domu k prohlášení George Sorose teroristou a k zabavení jeho majetku získala 213 tisíc podpisů Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVO KTORÉ SOM PREVZAL 29. 6. 2020.

Už sa svet zmenil.Už sa pravda v novej sile ukázala.Už pristálo, svetlo pravdy na Zemi.Už sa pravda v plnej sile pripravila…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející články a videa:* Coronavirus a souvislost s 5G sítí Video ZDE.* Projekt Bizarre & Škodlivý vliv elektromagnetismu na živé organismy Video ZDE.* Co na…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pandemie začala se spuštěním sítí 5G, kdekoli byla použita, jelikož "tajemné" srážení krve zabíjí pacienty s koronavirem, protože elektromagnetické záření způsobuje srážení krve a nedostatek kyslíku! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby