* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

..tedy spíše obecné, skrze něj projevené..

http://narubynaruby.blogspot.sk/2012/10/neistoty-vlakovej-dopravy.html

NEISTOTY VLAKOVEJ DOPRAVY

Nie je rozdiel medzi našou cestou a tým, kým sme...
Inými slovami; nekráčame po krajine, za určitým vzdialeným cieľom na obzore, ktorý by bol mimo nás...
Alebo ešte inak: cesta je našim vlastným produktom. Podobne ako pavúk tká svoje vlákno – pred tým, ako nebolo pavúka, nebolo vlákna. Až jeho prítomnosťou zostáva za ním stopa, ktorá je viditeľným produktom jeho cesty.
Pavučina je výsledkom pavúkovho pohybu; až keď ju prejde, môžeme hovoriť o „ceste“...
Našim optickým klamom je, že si predstavujeme cestu, po ktorej by sme mohli putovať.
Náš život si predstavujeme ako železničnú trať, po ktorej uháňa rýchlik; sú tu koľajnice a je tu aj cieľová stanica. Ešte pred tým, ako dôjdeme na konečnú sú tu iné stanice – vlak zastaví, ľudia vystupujú i nastupujú, potom sa celá súprava pohne a jachá si to k ďalšiemu mestu, či dedine...
Máme pocit, že existuje určitá kontinuita medzi miestom A – z ktorého sme vyšli, miestom B ku ktorému sa blížime a miestom C ktoré bude nasledovať.
Ale to všetko je len optický klam. V skutočnosti každým novým pražcom koľajníc
vstupujeme do číreho neznáma a výsledok je vždy neistý; nemám na mysli iba to, že vlak sa môže /ako sa to v poslednom čase deje veľmi často/ vykoľajiť a do cieľa nikdy nedôjde... Mám na mysli náš vlastný „podiel“ na tejto jazde; sedíme v kupé, no napriek tomu že okrem ubiehajúcej krajiny za oknom sa „nič nedeje“ a my dokonca môžeme podliehať pocitom nudy – plynie čas nášho žitia a to neustále.
To o čo v skutočnosti ide a čo plynie je čas nášho žitia – minulosť ostáva za nami ako spomínaná pavučina, budúcnosť je neistá a ledva na ňu dovidíme.
Naša myseľ nás buď predbieha a my sa už vidíme vystupovať z vlaku v cieľovej stanici, alebo zaostáva za nami a my sme ešte stále v mieste, odkiaľ sme vyšli.
Skutočnosť je však taká, že sme iba tu a teraz – náš vlak sa rúti krajinou, pravdou je len naša prítomnosť.
Ak sme v mysli stále ešte v bode A, alebo sme „už“ v bode C, znamená to, že tu niečo nesedí. Nesedí to, že naša myseľ a naše telo nie sú vzájomne synchronizované.
A keďže nie sú vo vzájomnom súlade, nemôžeme hovoriť o žiadnej pravde.
Je teda podmienkou pravdivého života synchronizácia našej mysle a nášho tela?
Je pravda nejaký abstraktný, filozofický pojem, alebo existuje čosi ako univerzálna pravda o ktorú by sme sa mohli oprieť?
Vprvomrade si myslím, že dokiaľ nebude naša myseľ a naše telo v súlade a zosynchornizované navzájom, nemožno hovoriť o žiadnej pravde – pretože myseľ v minulosti, či budúcnosti, zatiaľ čo telo existuje „tu a teraz“ samo o sebe obsahuje protiklad. Existuje tu váhavosť a pochybnosti – nuž a samotný pojem „pravda“ váhavosť a pochybnosti vylučuje.
Je teda pravdou stav bez pochybností?
Ako ľudské bytosti sme odmalička kŕmení pravdami najrozličnejšieho druhu.
Sú to napospol „pravdy v mysli“ - a sú nám dodávané zvonka ako polotovary.
Sú to kódy, ktoré napospol ovplyvnia náš nasledujúci život.
A keďže tieto pravdy nereprezentujú našu vlastnú, autentickú skúsenosť – život podľa nich n i e j e našim vlastným životom. Svoj vlastný život míňame a častokrát až v hodine našej smrti si uvedomíme ten čudný omyl; celý ten čas sme žili životom kohosi iného... Aj keď nás čiastočne môže uspokojiť, že sme „žili pre kohosi“ - vo svojej hlbokej ľudskej podstate c í t i m e, že sme prepásli čosi veľmi, veľmi dôležité...
Tento náš život nám bol daný ako dar – ako príležitosť pre naše vlastné, originálne a jedinečné sebaprejavenie. Narodením na tento svet sme dostali do vienka všetko to, čomu zvykneme hovoriť „zmysel života“. Zmyslom nášho života sme naozaj my sami - neľakajte sa, toto nie je manifest ľudského egoizmu, práve naopak!
To, že máme prejaviť na tomto svete svoju najvnútornejšiu podstatu, svoje výnimočné a neopakovateľné vlohy je totiž súčasťou veľmi, veľmi širokého plánu Univerza. Vesmír nás potrebuje, priatelia a potrebuje nás takých, aké vlohy nám „pridelil“. Odovzdanie sa tomuto „plánu“ teda predstavuje vzdanie sa svojich „osobných plánov“ /plánov našej mysle/ v mene univerzálneho Zákona.
Nie – nemusíme poznať „znenie“ tohto Zákona /zrejme žiadne jeho vydanie v nebeskej knižnici neexistuje/... Stačí ak prijmeme seba – svoju úlohu, svoj účel; my sami sme totiž jednou „literou“ tohto Zákona. Aj najmenšia časť obsahuje Celok – a my sme tou „najmenšou časťou“...
Stav bez pochybností neznamená, že sme fanatickými zástancami čohokoľvek o čom nepochybujeme. Znamená to, že medzi našim telom – mysľou – vedomím nevznikajú trhliny, kadiaľ by pochybnosti mohli presakovať...
Našou pravdou je teda náš pravdivý stav – stav, v ktorom sme tými, kými naozaj sme. Aby sme to, kými naozaj sme zistili, máme žiť v našej živej skutočnosti – nie teda v minulosti, či budúcnosti, alebo stotožňovať sa mechanizmami, ktoré nevychádzajú z našej priamej skúsenosti.
Vo svojom živote som cestoval vlakom veľmi často; z rodného mesta do hlavného, do školy, do práce a späť... Dlho mi však trvalo, kým som si uvedomil, že cesta mi neprejde rýchlejšie, ak moja myseľ bude ubiehať do cieľovej stanice – ba naopak, cesta akoby sa vtedy predlžovala a nuda by sa dala krájať...
Vo vlaku nemáte možnosť predbehnúť čas – a tak vlastne z „donútenia“ som sa jazde naučil oddávať. Vo vlaku nečítam noviny. Neotváram notebook. Vo vlaku len som.
A viete, aká čarovná, krásna vie byť vtedy cesta vlakom?
Príde vaša stanica a vy máte vystúpiť – poviem vám, často sa mi ani nechce...
Vlaky sú výborná škola ako byť Tu a Teraz. Vlaky sú školou prítomnosti.
Nuž a vlaky sú i metaforou našej životnej cesty; tvoríme ju vo večnej prítomnosti,
sme ako tí dvaja milenci z filmu Titanic, ktorí stoja s rukami rozpaženými oproti vetru, na hranici hĺbky a prázdnoty – pred nami je len prázdny priestor.
Každú sekundu nášho života je pred nami iba prázdny priestor, priatelia.
Ak sa lepšie prizriete, vidíte len nekonečno – a vy, každým nádychom a výdychom len postupujete v tom nesmiernom a nepopísanom priestore, ktorý nie je nikým a ničím nalinkovaný!
Vašu cestu si prechádzate sami – napriek tomu, že okolo vás vnímate stovky a tisíce spolucestujúcich, prechádzate si ju iba vy a nikto za vás ju neprejde.
Vaša cesta /aj keď to navonok vyzerá inak/ je osamelá.
Je osamelá preto, lebo nikto z tých – ani tí vo vašom kupé – nemá vašu vlastnú skúsenosť.
O svojou skúsenosť sa nemôžte s nikým podeliť – môžete ju zdieľať, môžete ju dokonca hodiť na Facebook; je to však iba vaša interpretácia tejto skúsenosti, nie je to vaša skúsenosť sama.
Vaša skúsenosť je len vašou skúsenosťou – a preto je vašou pravdou.
Nikto iný nemá tú istú p r a v d u – je to zakaždým iná pravda.
Dôležité je iba to, aby to bola s k u t o č n e pravda vašej existencie – a nie pravda vašej mysle, do ktorej prenikli poltovary iných interpretácií skutočnosti...
Spoza rohu galaxie Mliečna dráha k nám preniká vízia novej skutočnosti.
Náš vlak zvaný Gaia prechádza v tomto období do oblastí kozmu, z ktorých k nám
prúdi moriadne silné a celkom nové žiarenie.
Rok 2012 a všetko, čo príde potom je súčasťou tejto fascinujúcej jazdy univerzom.
Nemáme mať už pravdu v názoroch a domnelú pravdu v mysli – máme pravdivo žiť, to znamená v synchronizácii vedomie-mysel-telo, ktorá vylučuje pochybnosti...
Nekráčame po žiadnej ceste do cieľa – SME TOU CESTOU I CIEĽOM SME!

Zobrazení: 194

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Inspirace pro tvoření Ráje na Zemi, kde je radost pobývat a žít. uživatele Zlaté Živé Světlo
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu "Re-klamy" na zatím ne-povinnou vakcinaci všech obyvatel. Skočíte ne-mocným a jejich prolhaným médiím na špek? Nepanikařte a raději si zjistěte fakta !!! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Firma PFIZER zakázala další prodej vakcín COVID-19 do EVROPY. Nevíme jestli důvodem jsou velké počty vedlejších účinků a mnoho úmrtí po podání…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu To, co bylo před mnoha lety považováno jen jako pouhá konspirace je dnes drsná realita, v podobě uměle a záměrně vyvolávané Covidové hysterie a s ní spojenými restrikcemi. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Firma PFIZER zakázala další prodej vakcín COVID-19 do EVROPY. Nevíme jestli důvodem jsou velké počty vedlejších účinků a mnoho úmrtí po podání…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné reality! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Startovní výstřel byl odpálen v USA. Nyní se po celém světě šíří lavina, kterou nelze zastavit. Jak jste si mohli všimnout v posledních dnech (i před startovacím…"
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu „Já chci říct, že Biden nebude Prezident USA“… !!! uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 16 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Martin Pelant aktualizoval svůj profil.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ep. 2378b - Silent Running, What Happens At The Very End Of A Sting Operation? Here.* 1/13/2021 | BREAKING NEWS | Military Operation Unfolding Now - Nesara / Gesara Here.* Ep. 2374b - Message Received, Blackout, Hello GEORGE, Time To Show The…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Volná energie živě v akci! Bere to dech, protože se přepisuje věda uživatele Zlaté Živé Světlo
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Martin Pelant je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby