* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni.

Jak se sám vyvázat s nechtěných, zasvěcením, mentálně, či jinak implantovaných kódů, symbolů či jiných energetických háčků a spojení, spojujících vás s něčím či někým s kým nechcete být ve spojení, natož být tím či jimi nějak ovládáni, nebo manipulováni.

Představte si že jste uprostřed kruhu, kolem máte 12 křišťálových lebek a nad tou třináctou stojíte rozkročmo, nebo ji máte v náručí v úrovni svého osobního nulového bodu, čili svého duchovního srdce. Pak si představte, že ve všech 12ti lebkách je vědomí 12ti archandělů a v té třinácté, že je vědomí centrálního slunce tohoto vesmíru, čili souhrn vědomí naprosto všeho a všech, co v tomto vesmíru je - existuje.


Pak požádejte všech 12 archandělů (stačí mentálně a není třeba jménem) a mezi nimi jmenovitě požádejte i archanděla Michaela (ochránce před veškeým násilím, nespravedlností a bezprávím), aby vás zbavili veškerých vazeb na disharmonické bytosti, místa a entity, které jsou na vás nějakým způsobem napojeny. Potom do sebe vdechněte energie těchto 12ti nanebevzatých mistrů a energii centrálního slunce a představte si, že se vše ukládá ve vašem 12ti (nebo dokonce 13ti) vláknovém DNA, které si začnete v sobě tímto procesem obnovovat. No a pak samozřejmě slušně a zdvořile za všechno poděkujte, ale ne povýšeně ani poníženě, ale jako rovnému s rovným. V jednotě jsou si totiž naprosto všichni nejen rovni, ale i si navzájem nezištně, čili bez požadování jakékoliv odměny, pomáhají. K tomuto návodu si samozřejmě můžete přidat cokoliv dalšího, co máte pocit, že by měl obsahovat.

                                                                 Vesmírné centrální slunce a 12 archandělů,
                                                                 nebo-li galaktických sluncí a jejich vědomí.
Související text je uveden v článku s názvem:
"Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi", uvedeném ZDE.

Pokud umíte Anglicky, tak toto níže uvedené video s názvem: "Uvolněte se z negativního naprogramování a zpřetrhejte iluzi vaší limitace", je taktež velkice inspirují.
Break free from negative programmings Breaking the Illusion of Limitation
http://www.youtube.com/watch?v=SipVykiE6mY&feature=related

Jste (jsme) "jiskry" kosmického tvořivého vše-Vědomí, čili jste Bůh/Bohyně, na cestě poznávání sebe sama, který/která v zápalu svojí tvořivé hry dočasně zapomněl/a kým doopravdy je.
http://www.youtube.com/watch?v=jZsyvQfL5l4&feature=related

    Ochránce Archanděl Michael

Dovolte andělům, aby s vámi pracovali, aby odstranili všechny nízké negativní vibrační energie z vašeho bytí, okolí a aurického pole, tak abyste mohli každým dnem zvyšovat svou vibraci. Celý článek s názveem: "Diskuse o roku 2012 od Mistra Buddhy a Archanděla Metatrona, část 3" je uvenen ZDE.

Nebo se napojte se na sloup Světla a jasně a důrazně vyslovte příkaz:

Já ... (vaše jméno) v tomto okamžiku přikazuji, aby všechny negativní entity mimozemské i pozemské opustily mou sféru jednou provždy! Okamžitě opusťte můj domov, okolí i prostor veškeré mé působnosti!

Nenechte se kde kým "zasvěcovat", či jakkoliv jinak energeticky ovlivňovat. Zharmonizovat se můžete sami. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Ochrana proti disharmonickým energiím - Bytostem a jejich destruktivním frekvencím. Uvedeno ZDE.

Jak si harmonizovat svou osobní a kolektivní realitu. Uvedeno ZDE.


Transmutace fialovým plamenem, čili harmonizujícím, uzdravujícím, regenerujícím, omlazujícím nepolarizovaným světlem, pramenícím z centrálního slunce, Uvedeno ZDE.


Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

Jak a čím si začít tvořit Ráj na zemi a v životě. Uvedeno ZDE.

Jak se naučit poslouchat svůj vnitřní hlas - a stát se šťastným/šťastnou (ve stavu naprostého uvolnění je zcela nemožné myslet negativně) Uvedeno ZDE.

Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.

Je třeba si uvědomit, že na co upnete svou pozornost, to si pro sebe nejen tvoříte, ale i to prožíváte. Většina lidí je neúspěšná z důvodu, že nemají svůj vlastní plán tvoření své reaity a tím pádem i svého osudu, a proto se stávají součástí plánu reality někoho jiného. Proto je třeba si záměrem zadat cíle toho, co si přejete a SOUSTŘEDIT SE PŘEDEVŠÍM NA TO, CO JE PŘÍJEMNÉ, RADOSTNÉ A POVZNÁŠEJÍCÍ, neboť tím to nejen tvoříte a do své reality přitahujete, ale i to následně prožíváte. to znamená, že pokud se zaměřujete na to příjemné radostné a povznášející, tak to nejenže následně i prožíváte a prožívat nadále budete, ale i to začne zvyšovat Vaše osobní frekvence - vibrace, což má za následek stále vyšší potenciál být ne-u-stále pappy, :-) čili šťasten/šťastna. Úzce související články: Z toho vyplývá, že: Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE. Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE. Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých, aneb jak se stát všestranné úspěšným Uvedeno ZDE. Další související článek s názvem: "Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to, co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit" je uveden ZDE. Dejte taktéž pozor, na co myslíte, neboť dříve, než se nadějete, se to stane realitou. Podrobnosti jsou uvedeny ZDEVše je vždy tak, jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Jak se z toho vyvázat je uvedeno ZDE. NEVĚŘTE zavádějícím a zcestným informacím, neboť těmi se vás snaží temné bytosti vlákat do jiného, paralelního světa, něž do kterého tato planeta přechází. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


* Petr Chobot - Strážci prahu a ochrana Uvedeno ZDE. (Vše, tedy i Vaše ochrana lze naprogramovat tak, že se kolem vás sama automaticky vytváří, To se ale stane Vaší osobní pravdou a skutečností jen pokud bez jakýchkoliv pochyb uvěříte tomu, že to tak skutečně je.) Pro posilnění sebedůvěry si tedy nejdříve představte, že z Vašeho duchovního srdce (nebo-li z Vašeho nulového bodu) vyzařuje křišťálově čisté duchovní pra-Světlo, které kolem vašeho těla vytváří světelnou bublinu. Pak přijměte za svou osobní pravdu, že se tento ochranný světelný štít kolem vás vytváří od nyní napořád a funguje jako zrcadlo, které do vaší osobní reality vpouští pouze harmonické frekvence a všechny disharmonické odráží mnohonásobně zesílené nazpět nejen ke zdroji odkud jsou vysílány, ale i ke všem entitám a bytostem, které jsou za jejich vytváření a vysílání zodpovědní. Tím, že jsou disharmonické frekvence vraceny nazpět nejen ke zdroji, ale i k těm kteří jsou za to zodpovědní, tím nebude moci nikdo ani nikoho zmanipulovat aby na Vás negativní frekvence vyslal, neboť by to strůjce záměru taktéž odskákal, přestože by na Vás negativitu sám nevysílal.
Související články:
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


TOHLE  SI  KAŽDÝ  Z  VÁS  VE  VLASTNÍM  ZÁJMU  PŘEČTĚTE.
* Falešné světlo verze karmy. Strojový překlad ZDE. The False Light Version of Karma - Here.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí, přáními a představami tvoříme a přitahujeme situace a události. Uvedeno ZDE.
* Co je to tzv. Karma (která určuje Váš osud), co Karmu vytváří a co ji udržuje v existenci a jak ji zrušit a stát se tvůrcem a "pánem" svého osudu Uvedeno ZDE,
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jeden z mnoha návodů jak vyvolat či se napojit na světelný sloup je uveden ZDE a ZDE.

Jak se stát bytostí, která harmonizuje své okolí je uvedeno v článku s názvem: "Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", který je uveden ZDE.

Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie, do středu naší Země. je uvedeno ZDE.

Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce je uvedeno ZDE.

Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí je uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jak se ochránit před veškerou negativitou.

Představte si centrální Slunce a z něj pramenící světelný paprsek který vstupuje do vaší korunní čakry, který přes další vaše nižší a nižší čakry prochází dolu až do vaší první čakry a odtud do jádra Země. K tomu si představte, že z vašeho duchovního srdce, čili z vašeho osobního nulového bodu, se kolem vás vytváří sále větší a větší zářivá světelná bublina, která k vám nejenže nepropouští žádnou negativitu, ale funguje i jako zrcadlo, které vysílá harmonizující světlo do všeho odkud k vám nějaká negativita přišla, nebo k vám byla vyslána.

Takováto světelná koule do vaší aury nepropouští žádnou negativitu ani útoky, ale naopak je zesílené odráží nazpět a to nejen na ty kteří to na vás vysílají, ale i na všechny bytosti, klony a i na originály z nich jsou klony stvořeny, čili naprosto na všechny kteří mají co společného s negativitou směrovanou na vás. Toto světlo temné bytostí nejen bolí, ale přímo je ničí, takže pokud by si na vás někdo něco dovolil, tak uvidíte, že vás velice brzy nechají na pokoj.

Uvědomte si ale, že čím více se člověk bojí, tím více na něj negativní bytosti mohou a naopak, čím méně se bojí, tím méně na něj mohou. Takže setrvávejte pokud možno neustále v klidu, radosti a pohodě, požádej své vyšší já o všestrannou ochranu, věřte tomu, že tomu tak je a nebude se vám moci nic špatného stát.

Kdybyste potřebovali někdy přeci jen  pomoct, ať už ve vašem bdělém stavu, nebo třeba ve spánku, tak stačí jen mentálně někoho požádat o pomoc. Můžete požádat třeba archanděla Michaela, andílky, své vyšší - boží Já, či kohokoliv kdo je vám nějak blízký a oni vám mile rádi přijdou na pomoc a to rychlostí myšlenky.

Bez požádání to ale neudělají, neboť respektují vaši svobodou vůli, čili i to, že si třeba přejeto něco negativního prožít, abyste si z prožitku mohli vzít nějakou tu zkušenost. Proto je požádání o pomoc nutné!

Úzce související články:
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí a tužbami tvoříme a přitahujeme situace a události* Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Video s názvem: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Pokud jste emocionálně v pohodě, nechováte se negativně a nevěříte tomu (i na podvědomé úrovni), že se Vám něco negativního přihodit může, tak se Vám nic negativního stát nemůže. V takovém případě tedy nepotřebujete ani žádnou ochranu, neboť tím jsou Vaše osobní frekvence daleko vyšší než frekvence někoho negativního, takže se navzájem nepřitahujete. Pokud se ovšem domníváte, že nějakou ochranu potřebujete, tak tím k sobě někoho negativního přitahujete a v takovémto případě je dobré si ochranu kolem sebe vytvořit.


Stačí si představovat, že ze svého duchovního srdce, čili ze svého nulového bodu (který je zhruba v úrovni srdeční čakry, ale na středu páteře) do sebe, tzn. do svého hmotného těla nadechujete nepolarizované světlo (čili duchovní podstatu, ze které je naprosto vše stvořeno) a že toto nepolarizované světlo vydechujete do své aury a tím si si kolem sebe vytváříte ochrannou světelnou kouli. Tímto světlem, které z Vás vyzařuje, pak samozřejmě harmonizujete ozdravujete a omlazujete nejen sebe, ale i všechny a všechno na co jen pomyslíte, co děláte a vše kde se byť třeba jen v duchu ocitáte.


Do tohoto světelného štítu z nepolarizovaného světla pak svým záměrem (7má čakra) vložit program, že tento štít do Vašeho aurického pole (a tím i do Vašeho nehmotného a hmotného těla) propouští pouze a jen harmonické frekvence a vše ostatní odráží mnohonásobně zesílené nazpět, ale nejen k těm kteří to na Vás vysílají, ale i k těm kteří rozhodují o tom aby na Vás bylo něco negativního vysíláno a i k originálu těch kteří to na Vás posílají či rozhodují o tom aby to na Vás bylo posíláno. Toto je pro případ, že by to neposílal originál bytosti, ale nějaká jeho kopie - klon.

Tohle jsem použil když mi negativní šli po krku (a chtěli mne na dálku vypnout) a okamžitě jsem od nich měl pokoj, neboť tím, že jsem se přestal ztotožňovat se svou osobní identitou a ztotožnil s energiemi svého duchovního srdce (čili s energiemi pramenícími z Absolutna) jsem umožnil aby do nich proudily mohutné harmonické frekvence Univerza, čili frekvence bezpodmínečné lásky a ta negativním bytostem a entitám nejenže vadí, ale přímo je to bolí a to přímo úměrně tomu, o co je větší jejich negativita - disharmonie.

Pokud ale chcete použít harmonizující energii nulového bodu (která regeneruje ozdravuje a omlazuje), tak na to je třeba přestat se ztotožňovat se svou pozemskou identitou (čili se svým jsem to či ono) a ztotožnit se s identitou všemohoucího kosmického vše-Vědomí, čili se Sílou, Láskou a Moudrostí Absolutna. Toho lze docílit tím, že v představě přesunete svou pozornost z hlavy do svého osobního nulového bodu, nebo-li do svého duchovního srdce (čili do své duchovní podstaty), které je s Absolutnem v přímém spojení.


Naprosto vše čemu kdo uvěří, to se stává jeho vnitřní osobní pravdou a následně (pokud tomu nadále věří) i vně projevenou realitou, neboť vně projevené světy jsou holografické projekce vnitřních mentálních představ, zobrazené na světelných sítích tvořící prostoro-časové či časo-prostorové hologramy, na kterých se ovšem zobrazují jen takové události, které svým přesvědčením nebo svým strachem k sobě, do svého osobního hologramu, čili do své osobní reality, přitahujeme. Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka sama ustálí na požadovaném textu)


Úzce související články:
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Živé představy. Uvedeno ZDE.

* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Nekonečnou sílu lásku a moudrost lze čerpat ze svého osobního nulového bodu, nebo-li ze svého duchovního srdce, které je v PŘÍMÉM spojení s Absolutnem.


Více o duchovním srdci najdete ke konci videa s názvem: Jaký je svět - Aneb vše je jinak než nás učili (CZ titulky) - ZDE.


* Harmonická rezonance. Uvedeno ZDE.


* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 16675

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Září.2011 v 20:30
Napojte se na hvězdnou bránu 12 +1 propojující s vyššími dimenzemi - vědomím.
http://www.novazeme.ning.com/forum/topics/napojte-se-na-hvezdnou-branu
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Září.2011 v 20:30
Hvězdný portál 10-10 a s ním spojená aktivace 13ti éterických krystalických lebek, fungujících jako hvězdný telekomunikační systém, umožňující přístup k veškeré moudrosti Univerza.
10-10 Stargate Portal http://www.youtube.com/watch?v=Wu6V39Ux6pY&NR=1

Bashar the 13 Crystal Skulls
http://www.youtube.com/watch?v=Tp28uSMo5n0&feature=related
Komentář přidal(a) petr dne 5.Září.2011 v 14:31

jaxe vyvázat?

tím,že poznám,kým jsem,se automaticky ze všeho vyvážu

když nepoznám,kým jsem,jsem automaticky vázán k této nevědomosti

@

...........................

Komentář přidal(a) Karla dne 7.Září.2011 v 7:48
no, lumíre, myslím si, že kdyby to bylo až takhle "jednoduše" v záměru nejvyšších míst, nekonalo by se mezi počátkem a dneškem, bereme li to z úhlu pohledu časové osy, nic, nic z toho, co, třeba virtuálně, proběhlo .. už tehdy bylo vše v dokonalé harmonii..tak proč to komplikovat prožitými a poznanými variantami... možná o to prožité a poznané, a uvědomění si kdo jsem já a kdo nejsem právě skrze prožitky a zpracování a přijetí postupně veškerých vazeb, jde.. že zase jdeme do plné harmonie, ale obohaceni o rozpomenuti se na uvědomění si prožitého.. protože to zřejmě bylo třeba poznat pro možnost existence ve stvořeném...
Komentář přidal(a) Ywet dne 7.Září.2011 v 12:13
ahoj Karla, „pokus“ odpojenia od nechcených energií, stojí za vyskúšanie. Práve pre to prežité, poznané, uvedomené, spracované a prijaté. Mám pocit, že som tým prechádzala dlho a získané skúsenosti, bolesti , výčitky a odpúšťania, sa opakovali stále dokola. Bola som z toho unavená a s radosťou vítam každý dobrý a hlavne jednoduchý návod na odpojenie sa od energií s ktorými už chcem mať len Svätý POKOJ. Dokonalá harmónia .... len TO .... prajem ju aj tebe :-)
Komentář přidal(a) Karla dne 7.Září.2011 v 14:01
jjj, i s tím souhlasím.. máme jistě pomocníky ve svém hledání, ale jen jsem chtěla říct, že bez našeho přičinění a vkladu podle mého nepřicházejí, nebo to alepon nemá tu hodnotu, co by mělo...
Komentář přidal(a) petr dne 7.Září.2011 v 16:17

první zprava-to jsem já

@

.................

Komentář přidal(a) Ywet dne 7.Září.2011 v 16:27

 som si spomenula, že som chcela ešte napísať takú zaujímavú udalosť z minulého týždňa.
Pár dní som mala vnútorný pocit že nikam nepatrím, že som sama, že ma nikto nechce, aj napriek pohodovej situácii vo fyzickom svete. Pátrala som v sebe, od kadiaľ tento pocit pochádza, už som ho aj presnejšie pomenovala, cítila som sa ako „nechcené dieťa“. Že by moje prenatálne obdobie? Alebo  mi syn vrátil svoje pocity z prenatálu? Matka Zem ma nechce? Na všetky otázky som cítila, že to nie je ono. Dojato a v nežnom smútku som hľadala ďalej, kto a čo ma  „nechce“?

Iná osoba mi dala odpoveď cez sen, ktorý mi opisovala: Docvičila v snobskom, sterilnom, naškrobenom, arogantnom prostredí  fitka a zmizli jej veci na prezlečenie. Pri barovom pulte skromnú kôpku oblečenia dostala naspäť, s veľmi dôrazným upozornením, neprajeme si aby si sem chodila! Pri tejto vete som pochopila, ktože ma to nechce :-)))
Niektoré energie sú tak záludné, že ešte aj pri odpájaní, navodzujú ilúziu smútku, odvrhnutia a kamuflujú, že to oni ma nechcú a nie som pre nich dobrá.

Petr,  první zprava? .... lepšie sa stravuj, nejak si schudol
Komentář přidal(a) petr dne 7.Září.2011 v 16:45

ahoj Ywet

neboj sa,nie je tam vidno brucho!

@

...................

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Září.2011 v 21:41

Karlo i ostatní, nic není v zájmu tzv. "nejvyšších míst" neboť ty opravdové nejvyšší místa dávají všemu a všem NAPROSTOU svobodu, čili poskytují každému jednotlivci svobodu a volbu co kdy a jak chtějí prožít a pokud to vůbec chtějí prožít.
Poznávat co je příjemné radostné a dobré nejen pro nás ale i pro všechny zúčastněné a co ne lze pouhým nestranným pozorováním, to znamená, že si to ani nemusíme vyzkoušet na vlastní kůži.
Jelikož se ale člověk nechal nachytat na to, že pouze prožitým utrpením se člověk může naučit to co se chce naučit, tak toho nejen využili, ale přímo zneužili ti, kteří rádi vládnou a rozkazují a proto člověk uvízl v klamu a bludech po x set tisíc let a nebyl by schopen se sám z bludů vymotat, pokud by mu nepřišli otevřít oči ti, kteří odhalují PRAVÉ duchovní pravdy a skutečnosti.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby