* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já.

.


Čím více je člověk spojený se svým vyšším já, např. galaktickým, které sídlí v galaktickém centrálním slunci (čili v jádru, nebo-li v srdci galaxie), tím snáze získává všechno to na co upne svou pozornost, neboť vyšší já je v nehmotných, duchovních úrovních existencí a "vidí" do naprosto všech kulovitých holografických sfér nižších úrovní existencí, ve kterých se zobrazuje tzv. hmota, čili prostor a čas.


Z tohoto důvodu je vyšší já vše-vědoucí (neboť vidí do naprosto všech nižších světů a jejich existencí) a vy můžete být také, :-) neboť jej stačí pouze v duchu zdvořile požádat a bude vám dáno vše, na co jen pomyslíte a upnete na to svou pozornost. Mnohem více podrobností najdete v článku: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.


Je ale třeba se spojit s vyšším Já, které je přinejmenším v galaktickém středu, neboli v galaktickém centrálním slunci (neboť až tam zdejší disharmonický matrix už nesahá) nebo rovnou s vesmírným vyšším Já, čili s centrálním sluncem vesmíru. Tohoto spojení lze jednoduše docílit tím, že si představíte své osobní duchovní, vyšší srdce, neboli Váš nulový bod (který je v jádru Vaší osobní Merkaby a je v oblasti vašeho brzlíku), zarovnaný - vystředěný s nulovým bodem (neboli středem - jádrem Merkaby) té úrovně vědomí a existencí vesmíru, která odpovídá tomu vyšším Já, se kterým se chcete propojit a ztotožnit se s ním. Pak začnete jednoduše do sebe tyto energie vdechovat a ztotožňovat se s nimi. Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE. (Po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přesune na odpovídající text.)

Meditace se zlatym svetlem http://www.youtube.com/watch?v=EdFKOwvPxQM

Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.

Kumeura - Vědomí Jednoty, čili centrálního slunce.

Tajný Vortex Portál / Sacred Vortex Portal

http://www.youtube.com/watch?v=ZS-29OYR7TA

Tetrahedron (dvojitý čtyřstěn) rotující Merkaba
/ Tetrahedron Molecule with spinning Merkaba
http://www.youtube.com/watch?v=eW4-QxGRdVw


Hvězdná brána Lásky / StarGate of Love
http://www.youtube.com/watch?v=64gi_DucVeQNa tomto níže uvedeném videu je aktivní meditace, čili tvořivá vizualizace, pomocí které si můžete vystředit ohnisko své osobní Merkaby s ohnisky planetární, sluneční, galaktické, i vesmírné Merkaby (a nebo dokonce s ještě vyššími Merkabami) a tím si obnovit spojení s vyššími úrovněmi své vlastní existence, čili se svým multidimenzionálním já.


Aktivace nekonečné Merkaby / Infinite Merkabah Activation with the Gayatri Mantra http://www.youtube.com/watch?v=SBA56_T3Q2s&feature=related

                                                         Hologram lásky.

Vnitřní PortályPumayanaLuminayaČakry Mandaly a Tajná Geometrie
Inner Portals - Pumayana - Luminaya - Chakras Mandalas and Sacred Geometry
http://www.youtube.com/watch?v=VzGcsfxN5s0&NR=1


                                     Ommm mandala aktivující korunní čakru.

Vize Mandal - Šiřte Své Světlo / Mandalas Vision - Spread your Light

http://www.youtube.com/watch?v=l5O_3BAXaR0&feature=related


                               Aktivní multidimenzionální vědomí.

* * V okamžiku kdy poznáš kdo jsi, všechna tajemství světa se pro tebe stávají otevřenou knihou. autor Sri Chinmoy * *

                                  Probuzená Energie Kundaliny.


Vnitřní Světy - Probuzení Energie Kundalíny (hadí síly) / Innerverse - Awakening The Serpent http://www.youtube.com/watch?v=fEwV23wJUHs&feature=player_embedded


Nositelé světla a ukazatelé nových cest a možností spojme se a vytvořme na Zemi opět Ráj.
http://www.inner-light.ning.com/group/tvrcinovhoharmonickhosvtaajeh...DNA Activation MerKaBa Ascension http://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8Divine Love http://www.youtube.com/watch?v=mB3LVLNlDlg&feature=related


Univerzum - vesmíry v nás / The Universe Within http://www.youtube.com/watch?v=zaGAYV0Eb70The Eight Chakra: The seat of the soul:
http://www.youtube.com/watch?v=Jy19SWRGpkM

Živé světlo / living light 
http://www.youtube.com/watch?v=jiYvBBb4DqA


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vložte si do své korunní a zemské čakry fraktální růži, přijímač a vysílač harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující kosmické energie.

Implantovat si do vrchního a spodního energetického uzlu své aury (čili na vršek a spodek svého osobního hologramu) fraktální růži je velice snadné, takže z toho nedělejte žádnou vědu. Jednoduše požádejte vaše vyšší světelné, duchovní Já (sídlící v centrálním slunci), aby pro vás vytvořilo takové dvě fraktální růže, které mají pro vás nejoptimálnější tvar, velikost a barvu a přejte si ať vám vloží jednu do vaší korunní čakry a druhou do vaší zemské čakry. Vrchní, směřující do jádra centrálního Slunce bude možná růžová, bílá, nebo zlatá a spodní, směřující do jádra Zemně bude možná červená. Vyšší Já s vámi komunikuje pomocí představ a pocitů přicházejících k vám ve formě pocitů a mentálních obrazů, takže vše co uvidíte ve svém třetím oku a co pocítíte z vašeho osobního energetického středu (osobního nulového bodu) je to, co je pro vás (nikoliv pro někoho jiného) to pravé - správné. (osobní duchovní čakra bývá zhruba 1/2 metru nad hlavou a zemská je zhruba 1/2 metru pod vašimi chodidly.)

Pokud chcete, tak udělejte to, co je popsáno a představujte si, že přes Vaší korunní čakru do Vás, do vašich čaker proudí energie Jang ze slunce, směřující přes vaše jednotlivé čakry dolu, až do jádra Země a spojuje se s energiemi Jin v jádru Země. Též si představte, že z jádra Země do Vaší první čakry proudí energie Jin z jádra Země, která přes Vaše jednotlivé čakry stoupá vzhůru a spojuje se s energiemi Jang ve Slunci. Proč představy vytváří plán tvoření hmotné, vně projevené reality objasňuje kupř. video: Holografický vesmír Uvedeno ZDE.

Možná při tom prožijete samovolný orgasmus (neboť orgasmus je ve své podstatě pouhý "zkrat" mezi plus a mínus pólem), který může být nesčíslněkrát intenzivnější, než je orgasmus běžný,jelikož pracujete nikoliv jen s energiemi Vašeho hmotného těla (jako je tomu kupř. při sexu) ale s energiemi kosmických těles, jejichž energetický potenciál je nesčíslněkrát větší než ten, který je ve hmotném těle. Související článek: Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.

Vezměte všichni na vědomí, že vše čemu uvěříte, to se VŽDY stává vaší osobní pravdou a prožívanou realitou, takže si sami sobě dovolte to po čem skutečně toužíte a staňte se tím! Úzce související článek: Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí" je uveden výše - ZDE.

Hlavně se pokud možno ničeho neobávejte, neboť čím více jste pozitivní, tím více duchovního ozdravujícího, regenerujícího harmonizujícího světla do sebe absorbujete a tím méně vám škodí všemožné jedy které jsou ve vodě, vzduchu a potravě. Proto se udržujte pokud možno stále v dobré náladě, čili v pozitivním, tzn. harmonizujícím stavu. Úzce související článek: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:

* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce je uvedeno ZDE.

* Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.

* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uveden ZDE.

* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE.

* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

* Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku. Uvedeno ZDE.

* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.

* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí je uvedeno ZDE.

* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* Další úzce související texty jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Právě teď je na těchto stránkách 164 členů. Součet těchto čísel je 11 a jedenáctka značí nový začátek, který nastal událostí uvedenou v článku s názvem: "A Je To Tu !!! :-)", uvedenou zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/a-je-to-tu


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Vše vně projevené jsou pouze mentální projekce aktivních tvořivých vědomí (individualizovaných do jsem to či ono), tvořící dvojité Jin/Jang šroubovice - časoprostorové hologramy. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 43529

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Srpen.2011 v 9:39

Nejen každá bytost, která má duši, ale i všechno ostatní, co není uměle stvořené, má svou vlastní dimenzionální bránu ve svém osobním duchovním srdci (čili osobním nulovém bodě), přes kterou se může napojit na všech 13. úrovní (pater) vědomí tohoto vesmíru a jejich projevy existencí. Zatím funfujeme jen na 7mi úrovních (přes 7. čaker), ale již se začínáme napojovat na zbývajích 6. úrovní, čili na svá vyšší já.

Rovnoramenný trojúhelník je tzv. tajná geometrie (tvořící tzv. Metatronovu kostku obsahující všech 5, elementů), z níž je tvořena veškerá hmota tohoto vesmíru, čili všechny vně projevené existence.

Morphing Platonic Solids (Sacred Geometry by ieoie)
http://www.youtube.com/watch?v=5NJ-iqC6DMc&feature=related
 
The Five Platonic Solids
http://www.youtube.com/watch?v=BdroxDxjRRI&feature=related

etatron Cube 3D ( Sacred Geometry by ieoie )
http://www.youtube.com/watch?v=ONZX9GeeygY&feature=related

Zvyšování vašich frekvencí / Raising Your Frequency
http://www.youtube.com/watch?v=Sf7V4doi0Go&feature=player_embedded


Buddha Maitreya Sacred Geometric Forms
http://www.youtube.com/watch?v=k9jb_2pucD4&feature=related
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Srpen.2011 v 10:26

13. energetických center = 13 čaker, čili 13 úrovní vědomí a jejich existencí tohoto vesmíru.

Vracíme se do úrovně vědomí zvané Kristovo a to má 13. center (sjednocených do jednoho společného ohniska), zrovna tak jako má 13. center tzv. Metatronova Kostka (uvnitř které je tzv. Merkaba), ze které jsou pomocí tzv. tajné geometrie tvořeny veškeré tzv. hmotné projevy existencí.

Po transformaci - transmutaci bude sedmá čakra středová, spodních 6. půjde do hmoty a horních 6. do antihmoty. (6+1+6 = 13)

Metatronova kostka (viz. obrázek) má též 13. center, čili 13. úrovní vědomí (viz. kroužky) propojených do jednoho STŘEDU.

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.

PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Překlad anglických slov uvedených v první části videa.

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!


Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Srpen.2011 v 10:30
Čtyři rovnostranné trojúhelníky se společným středem, každý pootočený o 30°, tvoří dvanácticípou hvězdici tzv. tajné geometrie, která přes 12 čaker sjednocuje 12 úrovní vědomí tohoto vesmíru do 13té úrovně, čímž je centrální slunce - srdce (nebo-li nulový bod - černá/bílá díra) tohoto vesmíru.  (Jedná se o 3 rohy trojúhelníku x 4 trojúhelníky = 12 x 30° = 360°.)

Toto propojení obnovuje spojení s multidimenzionálním Já, čili s úplně všemi úrovněmi vědomí (vědění) tohoto vesmíru.


Mer-Ka-Ba (Světlo + Spirituální-duchovní podstata + Tělo), nebo-li dva opačně směrované čtyřstěny, mající jedno SPOLEČNÉ ohnisko, je též stvořena z rovnostranných trojúhelníků.

Takže se neobávejte čísel 666, jelikož reprezentují 60° úhly rovnostranného trojúhelníku, který otevírá přístup k vašemu multidimenzionálnímu já, čili k plnému, 100%nímu vědomí. Toto je ten pravý důvod, proč je vám tento fakt záměrné utajován. Více podrobností je uvedeno ZDE.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Srpen.2011 v 10:43
Toto je tzv. nekonečná vesmírá Merkaba, která obsahuje 13. čaker (6+1+6), které jsou ale propojeny do jedné, středové - nulové, odkud vede 6. čaker do 6ti pater vědomí a existencí ve hmotě a 6. čaker do 6ti pater vědomí a existencí v antihmotě.

Psal jsem o tom již v článku s názvem: "Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení.", uvedeném ZDE.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Srpen.2011 v 10:47

V jednotě má všech 13 úrovní existencí JEDNO jediné, společné ohnisko (čili všechna ta kolečka jsou v zákrytu s tím které je uprostřed - v ohnisku), čímž je střed tzv. NEKONEČNÉ Merkaby a proto je v takovýchto světech naprosto vše se vším propojeno do jednoho společného nulového bodu, čili do jednoty, nebo-li do jednoho nekonečného nyní, existujícího v tady a teď.

I Metatronova kostka, i když jsou v ní jednotlivé úrovně rozloženy do vnějšího, časoprostorového projevu existence, tak protože jsou v ní všechny části (úrovně) vzájemně propojeny do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska, tak lze vše dát kdykoliv okamžitě do zákrytu (a to rychlostí myšlenky) a poskládat to (navrátit to) opět do jednoho JEDINÉHO ohniska, čili do tady a teď, nebo-li do jednoho NEKONEČNÉHO nyní.

V jednotě si totiž každá bytost vytváří své vlastní vnější světy a jejich reality (do kterých promítá část svého vědomí), ale protože tyto světy a jejich reality tvoří ze svého osobního nulového bodu, tak se z těchto vnější časoprostorových projevů existencí může kdykoliv vrátit nazpět do tohoto bodu nula a to rychlostí myšlenky.

      Mer-ka-ba - Davidova Hvězda

Z důvodu, že v dualitě je toto jedno společné ohnisko rozštěpeno - roztrženo na ohniska dvě (tvořící dualitu), proto bytosti zde uvězněné prochází neustále tzv. Samsárou, čili umíráním a znovuzrozením, což nelze změnit do té doby, dokud tato dvě ohniska nebudou opět sjednocena do jednoho společného. Více je uvedeno ZDE.
Tohle ale již velice brzy skončí, neboť při protnutí galaktického nulového bodu k sjednocení těchto dvou ohnisek dojde (z důvodu že dostaneme přímý zásah nepolarizovaným světlem pramenícím z galaktického středu), čímž se vše opět navrátí do jednoty a harmonie. Více ZDE.

Vnitřní  Portály  -  Pumayana  -  Luminaya  -  Čakry  Mandaly  a  Tajná  Geometrie

Inner Portals - Pumayana - Luminaya - Chakras Mandalas and Sacred Geometry
http://www.youtube.com/watch?v=VzGcsfxN5s0&NR=1

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Srpen.2011 v 15:34
Dochází k zrychlování času - událostí z důvodu, že čím více se přibližujeme k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím stále více události, čili čas, nabírá na rychlosti. Je to podobné, jako když v umyvadle plném vody vytáhnete špunt, tak se smítko blížící se ke středu začíná také nabírat čím dál tím více na rychlosti.

Takže si držte klobouky, neboť se děje to, co jste nikdy předtím ještě nezažili. Podrobnosti o tom co se děje a dít bude jsou uvedeny ZDE.

Každý se právě zařazuje do takového světa a jeho realit, do kterého svým osobním smýšlením, chováním a jednáním patří.
Je tomu tak z toho důvodu, že osobní smýšlení, chování a jednání vytváří v každém jedinci specifické vnitřní frekvence, které každého již velice brzy promítnou do takového světa a takové reality, kam skutečně patří.


V páté dimenzi totiž již nemohou existovat dobrotivé bytosti společně v jednom a tom samém prostoru s bezohlednými sobci, jako je tomu ve světech duality.

Takže milovníci dobra  jásejte a zpívejte, :-) neboť již brzy tam budeme.
Co je to jednota a jak funguje je uvedeno výše, klikni ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Srpen.2011 v 15:34

Tvořivý oheň JANG = BŮH (Shiva)          Tvořivý oheň JIN = BOHYNĚ (Shakti)


Kdyžjsou tyto dvě opačné Jin&Jang polarity tvořivého ohně v zákrytu (viz obrázek uvedený níže), tak vytváří tzv. Mer-KA-Bu, nebo-li tvořivý dvoj-plamen. Pokud jsou ohniska obou tvořivých ohňů sjednocena do JEDNOHO společného ohniska, tak se tvořivý dvoj-plamen, nebo-li Merkaba stává aktivní a napojuje se zpět na sloup světla, vedoucího z jádra Země do jádra Centrálního slunce Vesmíru. Přes sloup světla (což je náš multidimenzionální projev existence) se změnou osobní frekvence (snižováním či naopak zvyšováním frekvence) lze dostat a pohybovat ve všech 13ti frekvenčně odlišných úrovní vědomí a jejich existencí, které v tomto našem vesmíru existují. Úzce související článek: Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.Pokud je tvořivý Jin&Jang dvou-plamen propojen do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska a je ukotven v jádru osobní Merkaby (vytvářející osobní hologram), čili v osobním duchovním srdci, nebo-li v osobním nulovém bodě (ve kterém je vytvářena černá/bílá díra), tak společně vytváří tvořivý troj-plamen, neboli troj-JEDINOST, čili jednotu. Osobní nulový bod spojuje do jednoty a harmonie (a do jednoho tady a teď) nejen všechna patra - úrovně vědomí tohoto vesmíru, ale i vědomí existující ve všech ostatních vesmírech. Všichni ti, kteří ukotví své osobní vědomí do svého osobního nulového bodu, přes který se napojují na Vše-Vědomí celého Univerza, se stávají nejen nesmrtelnými, ale i vědomými tvůrci svých světů a jejich realit! Úzce související video s názvem: Vy jste Bůh. Toto video je bohužel už jen v angličtině pod názvem: You are GOD (Bashar & Abraham Remix) Uvedeno ZDE. (Vyobrazení ve videu vám hodně napoví i pokud neumíte anglicky ani trošku.)Okolo každé Merkaby, která je nosičem osobního vědomí, jsou pomocí vůle Jang a pomocí přání Jin vytvářeny spirály tvořící čas - Jang a prostor - Jin, vytvářející společně elektro-magnetickou světelnou síť ve tvaru glóbu. Na Jin spirálách se zobrazují prostoro-časy, čili hmotné světy stvořené z částic tvořící 3.D a na Jang spirálách se zobrazují časo-prostory, čili astrální světy stvořené z frekvencí světla tvořící 4.D. Spojením spirál Jin a Jang do nulového bodu (který je v jádru každé Merkaby) opouštíme dualitu a dostáváme se do bezčasovosti, čili do nekonečného nyní, nebo-li do tady a teď. Nulové body jsou tedy dimenzionální brány, přes které je možno opustit dualitu a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie. Úzce související článek: Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.Toto je hologram jednoty, ve kterém jsou ohniska polarit Jin a Jang vystředěna do JEDNOHO společného středu - ohniska, tvořícího v takovémto případě již světelnou (nikoliv elektro-magnetickou) síť, na které se zobrazují světelné světy, čili světy které jsou v projevu jednoty a harmonie. Takovéto světy jsou v projevu světla, které při snížení frekvence krystalizuje do tekutých světelných krystalů, jež lze pomocí mentálních představ kdykoliv jakkoliv přemodelovat - přetvořit. Úzce související článek: Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.Dualita vznikla tím, že pomocí genetické manipulace je jedno společné ohnisko každé osobní Merkaby roztrženo na ohniska dvě. Tím došlo nejen k tomu, že nekonečné tady a TEĎ bylo rozděleno na čas - Jang a prostor - Jin, ale i k tomu, že se polarity Jin a Jang již vzájemně nepodporují a nedoplňují, ale naopak mezi sebou navzájem soupeří. Níže je zobrazen hologram, ve kterém jsou ohniska polarit Jin a Jang rozštěpena do ohnisek dvou. Tímto rozdělením jednoty na ženský a mužský princip vznikají dualitní, čili zrcadlové projevy existencí, přičemž jeden je v projevu ČÁSTIC hmoty JIN a druhý je v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na JANG. Úzce související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.

                              Světy z frekvencí tvořící 4.D, čili časo-prostory.
                                 Světy z částic tvořící 3.D, čili prostoro-časy.


Aktivovat svou Merkabu a ukotvit se v bezčasovosti, čili v tady a teď znamená spojit dvě ohniska tvořivého dvoj-plamene (nebo-li Merkaby) nazpět do JEDNOHO společného ohniska (čili propojit pravou a levou hemisféru svého mozku do třetího oka) a toto jedno společné ohnisko ukotvit ve svém duchovním srdci, čili ve svém osobním nulovém bodě. Tím pro takovouto bytost dualitní projevy existencí zcela zmizí a ocitne se ve vědomí jednoty, obsahující naprosto vše, co existuje. Jelikož naprosto vše v existenci jsou zhmotněné mentální představy, proto lze i zmiňované propojení učinit pomocí vizualizace. Úzce související video: DUCHOVNÍ "MOLEKULA - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE. (Zkušenosti popsané ve videu jsou projekce osobního vědomí, které se přes nulový bod šesté čakry dostalo do bezčasovosti obsahující naprosto vše co existuje.)Nyní dochází k propojování Jin a Jang nazpět do jednoty a harmonie u všeho a všech automaticky, neboť v tomto období nás stále více prozařují fotony pramenící z centrálního slunce, nebo-li z nepolarizovaného zdroje energie. To způsobuje, že se v nás nejenže propojuje Jin a Jang nazpět do jednoty, ale současně se v nás i obnovuje 12ti vláknové DNA. Úzce související článek: Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

Proto nyní stačí jen ve své představě přesunout své osobní vědomí z hlavy do svého duchovního srdce, nebo-li do svého osobního nulového bodu (ve kterém je černá/bílá díra fungující jako centrální slunce osobního hologramu) a dimenzionální brána do vědomí jednoty a harmonie (nebo-li do hyperprostoru) se vám otevře. Přes osobní nulový bod se lze dematerializovat, teleportovat se na nějaké jiné místo či do nějakého jiného světa a tam se opět materializovat do své původní, nebo libovolné jiné podoby a zhmotnit se třeba i do několika projevů existencí současně. Když si uvědomíte, že jsme především vnitřní, nehmotné vědomí, čili živé tvořivé světlo, které si z všudypřítomné Kosmické energie vytváří svůj vnější, hmotný projev existence pomocí svých mentálních představ, tak vám možná již nebude nic divného na tom, že je možné nejen tohle, ale cokoliv jiného, co si třeba prozatím ani nedovedete představit. Úzce související článek: Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni zaměříme pozornost Uvedeno ZDE.

Přesum svého vědomí z hlavy, čili ze svého Ega do svého duchovního srdce, tzn. do jednoty a harmonie (ve které se již nehraje na akce a reakce, neboť zde jsou energie Jin a Jang v rovnovážném souznění a tudíž jedna s druhou v harmonii), lze učinit tím, že svou pozornost zaměříte na své duchovní srdce (osobní nulový bod) a svá rozhodnutí přestanete dělat z úrovně svého disharmonického egoistického polarizovaného rozumu - hlavy, ale začnete je dělat z úrovně své spirituální podstaty, nebo-li z vědomí jednoty, čili z harmonického nepolarizovaného světla, jehož regenerující, ozdravující a omlazující harmonické frekvence jsou frekvence bezpodmínečné lásky. Úzce související článek: Harmonická rezonance. Uvedeno ZDE.

Nulové body jsou vstupy do Kosmického kolektivního vědomí, čili do hyper-prostoru, ve kterém se veškeré informace přenáší rychlostí myšlenky, čili okamžitě. Takže pokud se bytost teleportuje přes svůj osobní nulový bod, tak dojde k tomu, že si svůj osobní hologram (na kterém si zobrazuje svůj vnější projev existence) rozloží na čistou Kosmickou energii (obsahující informace o tom, co projev existence byl), rychlostí myšlenky se v Kosmu přemístí na kterékoliv místo si jen přeje se dostat a tam si pomocí vůle, Jang - projekce a přání, Jin - gravitace stvoří jiný osobní hologram, na kterém opět zobrazí svůj vnější projev existence. Pokud se domníváte, že není možná dematerializace, teleportace, transmutace (metamorfóza), způsobená přijetím vylepšených dat do vzorce - plánu tvoření veškerých hmotných projevů existencí a mnohé další zdánlivé zázraky a nemožnosti, tak shlédněte celé video s názvem: Za hranicí kosmu - Quantová mechanika - Dokument CZ Uvedeno ZDE.

Ve světech jednoty a harmonie si každý jednotlivec ze svého osobního duchovního srdce, nebo-li ze svého nulového bodu (ve kterém je černá/bílá díra) vytváří takový svůj osobní svět a jeho reality, jaké si jen přeje mít a co si v nich přeje prožívat. Úzce související článek: TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit je uvedeno ZDE.Tvoření hmotných projevů existencí.
Takovéto dvě opačně směrované pyramidy s čtvercovou základnou (spojené k sobě základnami), čili osmistěn, tvoří tzv. mystickou svatbu mezi polaritami Jin & Jang, má každý projev individuální existence ve svém duchovním srdci, čili v osobním nulovém bodě. Z něj je pomocí vůle (Jang) a příní (Jin) tvořen osobní hologram, na němž se projevuje zdánlivě hmotný projev existence té věci či bytosti, ve které takovýto osmistěn je. Ten osmistěn ale samozřejmě není okem vidět, neboť je stvořen z nepolarizovaného světla, které je osobní vůlí Jang a přáním Jin teprve polarizované na tyto dvě opačné polarity, ze kterých je tvořena veškerá tzv. hmota.

Mnohem více podrobností je v článku "Maya říše iluzí", uvedeném ZDE.
Budete-li pozorně sledovat toto video, tak vám to velice mnoho napoví.
http://www.youtube.com/watch?v=RPJKuTE0jF0&NR=1&feature=fvwp

Záře věčného "ohně" v duchovním srdci.
Veškeré tvoření tzv. hmoty vzniká tím, že nepolarizovaná energie vnitřního, vně neprojeveného pra-světla (čili duchovní podstaty všeho a všech co nebylo stvořeno synteticky) je vůlí a přáním rozštěpena na polarity Jin a Jang. Tím je vytvářena světelná holografická síť ve tvaru globu - koule, na níž se z jednoho směru rotace zobrazuje časo-PROSTOR a z druhého směru rotace prostoro-ČAS. Tyto vůlí a přáním vytvořené polarity se po této světelné holografické síti (kterou si sami vytváří) následně opět navrací nazpět do osmistěnu, který má každá věc či bytost (které mají duši) ve svém osobním nulovém bodě, čili ve svém osobním duchovním srdci. Toto splývání těchto dvou opačných polarit nazpět do jednoty vytváří věčný oheň (něco jako je při zkratu opačných pólů u elektřiny), který v ohnisku každého osmistěnu září jako diamant.


Zde je krásně znázorněno jak je z 8mi stěnu (mystické Jin&Jang svatby) tvořena tzv. hmota.
Transmuteo: http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=youtube_gdata


Světelná záře diamantového srdce, čili věčný oheň vyzařující z osobního nulového bodu.


Vše co má osobní nulový bod, čili své osobní duchovní srdce, je pomocí své vůle a přání tvůrcem nejen sama sebe, ale i svého světa a jeho reality. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka sama přemístí na požadovaný text)


Sjednocením ohniska Jin a ohniska Jang do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska se obnovuje funkce Merkaby, čili tvořivého dvoj-plamene a tím se bytost stává opět svobodnou bytostí.Srdeční Čakra Meditace (Anahata) Remastered.

Heart Chakra Meditation (Anahata) Remastered.
http://www.youtube.com/watch?v=b7z48BQBB0U&feature=related

Čakra Třetího Oka Meditace (Ajna) Znovuobnovení.
Third Eye Chakra Meditation (Ajna) Remastered.
http://www.youtube.com/watch?v=wTbI9pI9lEU&feature=related

Korunní Čakra Meditace (Sahasrara) Remastered.
Crown Chakra Meditation (Sahasrara) Remastered.
http://www.youtube.com/watch?v=CV5szIgqnBE&feature=related

The Illuminated Chakras - Spanish subtitled Part 1 of 3
http://www.youtube.com/watch?v=wQw0F26BTHw&feature=related
The Illuminated Chakras - Spanish subtitled Part 2 of 3
http://www.youtube.com/watch?v=N2mECeH0SIU&feature=related
The Illuminated Chakras - Spanish subtitled Part 3 of 3
http://www.youtube.com/watch?v=l5C-6GbZ6bo&feature=related

primary chakra - first chakra meditation
http://www.youtube.com/watch?v=LvlI8lvqLRY&feature=related
chakra meditation - sex & creativity chakra
http://www.youtube.com/watch?v=u3ElrxlOGxU&feature=related
Chakra's meditation - Solar - plexus chakr
http://www.youtube.com/watch?v=2OVg-04yQLU&feature=related
Chakra's meditation - Heart chakra
http://www.youtube.com/watch?v=BGxM30zVOrE&feature=related
throat chakra meditation
http://www.youtube.com/watch?v=K_BxROfS5Y8&feature=user
chakra's meditation - the third eye chakra
http://www.youtube.com/watch?v=v070U4PhfH0&feature=user
the crown chakra meditation
http://www.youtube.com/watch?v=OzTapKPGXAc&feature=user

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Srpen.2011 v 17:39

Matička Země se začíná probouzet a spolu s ní i vše ostatní.

Jádro Země je srdce, čili VĚDOMÍ Bytosti, která je v projevu planety Země a jelikož tato bytost zvyšuje své frekvence, z důvodu probíhajícího přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze (a i do ještě vyšších, neboť naprosto vše je multidimenzionální), čili nazpět do jednoty a harmonie (tj. do podstatně vyššího projevu své existence), proto zvyšuje své frekvence zároveň s ní naprosto vše co na ní a uvnitř ní je!!!

To je ten pravý důvod proč se celosvětově začínají bortit nejen naprosto všechny staré, zkorumpované a nefunkční struktury tohoto světa, ale i celý matrix, který chod tohoto ovládaného zkorumpovaného světa z pozascény řídil.

Z tohoto důvodu je dobré nosit na krku krystal, v úrovni svého vyššího duchovního srdce (které je zhruba 5 cm nad tím fyzickým) a pomocí vizualizace a požádání planety si tento krystal sladit s jejím pulsem, to znamená s frekvencí jádra (čili s frekvencí vědomí) této planety.

PS: pokud jste v celku dobrotivý člověk, smýšlíte, chováte se a jednáte tak, aby to bylo z více než 50% pro dobro VŠECH zúčastněných (čili ne jen především pro vaše osobní dobro), máte tuto planetu rádi a záměrně jí neškodíte, tak nemáte nejmenší důvod se něčeho obávat, neboť tato bytost v projevu planety Země zná naprosto všechny Jménem (podle osobního frekvenčního otisku), takže ví zcela přesně, kdo jaký je a zda si přeje dobro pro všechny zúčastněné či nikoliv. Jo, takovéto bytosti se nijak a ničím oblbovat nedají, :-) takže to ve vlastním zájmu raději ani nezkoušejte!

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Srpen.2011 v 8:59

Pro zvyšování svých vnitřních, osobních frekvencí je potřeba nejen být pokud možno co nejvíce v pohodě a harmonii, dýchat čerstvý vzduch a pít čistou, tzn. nebalenou pramenitou vodu, ale i jíst zdravě. Tzn. jíst především čerstvou, geneticky ani tepelně neupravenou zeleninu, ovoce a obiloviny. Takováto přírodní strava v sobě totiž obsahuje velice mnoho životadárné energie slunečního záření a proto tato strava bohů, mimo jiných blahodárných účinků, zvyšuje i frekvence molekulární struktury tělesné schránky.

Bakterie E.coly bych se být vámi nebál. Především si uvědomte, že čeho se bojíte, to energiemi svých emocí mnohonásobně zesilujete. Takže zachovejte klid, neboť i kdyby jste ji nějak chytli, tak jí zas můžete pustit. :-) Její účinky lze totiž celkem snadno zastavit a to pouhou konzumací česneku nebo cibule, nebo obojího. Stačí samozřejmě trošku, nemusíte se tím hned cpát na kila). :-) Já už jí možná mám z pobytu na dovolené, zhruba asi měsíc, ale již jsme přátelé. :-) Aspoň se mi chodí lépe na stranu. :-) Tím samozřejmě mám na mysli tu velkou. :-)

Není žádná náhoda, že se bakterie E.cola najednou z ničeho nic objevila. Více o ni a o tom, jak se jí zbavit je uvedeno v článku s názvem: "Znovu o E.coli - tomuhle už rozumím", uvedeném ZDE a více o tom co, nebo spíše kdo za jejím výskytem stojí a proč, je uvedeno ve dvou článcích, uvedených ZDE.
(po kliknutí je nutno chvíli počkat na to, než se stránka sama přesune na požadovaný text)

PS: Více podrobností o tom proč je živá, čili geneticky a tepelně neupravená zelenina, ovoce a obiloviny nejen zdravá, ale k návratu do jednoty a harmonie i velice prospěšná, najdete v článku s názvem: "Kámen Mudrců (Ormus), nebo-li tzv. Mana a jeho/její účinky.", Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Srpen.2011 v 12:31

Čerstvá, geneticky ani tepelně neupravená rostlinná strava je zdravá z toho důvodu, že rostliny v sobě obsahují jak ČÁSTICE hmoty, čili JINový - ženský princip, tak FREKVENCE antihmoty, čili JANGový - mužský princip, jenž absorbují ze slunečního záření. Z toho důvodu v sobě rostlinná strava obsahuje taktéž regenerující, ozdravující a omlazující energii Tachionů (čili tzv. energii nulového bodu, která harmonizuje naprosto vše, s čím přijde do styku), podobně jako ji obsahuje mono-atomické zlato.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Bozi ustava Univerzalniho zakona zahrnuje zruseni narodniho statu a vsech jeho forem spravy, nabozenstvi, pasu a uživatele Uno Universus
před 20 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 23 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
čtvrtek
Tibor Lapoš si oblíbil(a) video uživatele Jozef Wolf
čtvrtek
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Jestem, Który Jestem

Film ukazujący naturę WSZECHMOGĄCEGO BOGA i ogrom Jego potęgi zawarty w boskich przymiotach. Porusza do głębi ludzi, dla których imię Pana wiele znaczy.
středa
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Nový Matrix (část 1) – Od 3D do 4D a 5D uživatele Naren Sahava.
"Nový Matrix Část 5-1 – Od 3D do 4D a 5D https://www.disclosurenews.it/new-matrix-part-5-1-from-3d-to-4d-and-5d-lev/ ------------------------------------------------------------------------------------- Naše…"
22.5.
Uživatel Bezejmenný anděl uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nový Matrix (část 1) – Od 3D do 4D a 5D uživatele Naren Sahava
20.5.
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Nový Matrix (část 1) – Od 3D do 4D a 5D uživatele Naren Sahava.
16.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
15.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
15.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Instalace noveho Matrixu pro planetu Zemi je bolestiva uživatele Uno Universus
15.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
14.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
14.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Věčný život a toky zdrojů se plně vrátily! uživatele Naren Sahava
14.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
14.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
14.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby