* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se naplňují Torontské protokoly - plány NWO formulované v roce 1967

Torontské protokoly - plány NWO formulované v roce 1967 - se naplňují

Myslím, že přišel opět čas připomenout Torontské protokoly, které formulovaly taktiku a strategii zavádění Nového světového řádu (NWO). 

Vznikly v roce 1967, objevil a zveřejnil je franko-kanadský novinář Serge Monast v roce 1995 (poté zemřel záhadnou smrtí). 

V Česku byly poprvé přeloženy a publikovány na několika alternativních webech včetně Orgonetu v roce 2012 (viz články Torontské protokoly: Hlavní zásady NWO a Torontské protokoly se naplňují ).


Informovanost o NWO od roku 2012 velice vzrostla; tehdy tomu bylo ochotno věřit jen velmi málo "konspiracionistů", ale společenská praxe od té doby přesvědčila spoustu vnímavých lidí. Fungují nová alternativní média, pro která jsou tyto informace nikoli senzací, ale  "denním chlebem". Ba dokonce se už pomalu objevují v médiích hlavního proudu.


Jak uvidíte, většina bodů byla splněna již v roce 2012 na 100%, a do současnosti (2020) jsou již mnohé splněny na 120%... 


Ale: elity sice léta pilně pracují na naplnění svých záměrů, ale hlavní cíl, NWO, mají myslím pořád ještě v nedohlednu. Proto zoufale zesilují veškeré možné agendy, a není žádný zločin, před kterým by se zastavily ... jenže ti lidi se pořád nějak vymykají plné kontrole ... (:-)))


Přetiskuji zde zkrácené znění Protokolů, jak bylo v češtině sepsáno už ani nevím kým v roce 2012. Ale jak se tak dívám na plné znění dokumentu od Serge Monasta, ještě zajímavější by byl překlad celého textu, protože ve zkrácené verzi uniká spousta překvapivě přesných detailů... možná se do toho pustím (ale je to 15 hustých stránek...)

=Orgonet=

 

 

TORONTSKÉ PROTOKOLY shrnuté do 15 bodů: 

 

(Plné znění ve francouzštině: https://archivepdf.files.wordpress.com/2017/06/monast-serge-les-pro...)

 

 

 1. Je potřeba posílit "společnost zábavy", která nám doposud prokazovala velkou službu. Uspokojení individuálních očekávání lidí řízené jejich prvotními pudy je slabé, přičemž výsledkem jsou ovlivnitelné a manipulovatelné generace. V zájmu toho musíme využít všechny výdobytky audiovizuální technologie, a jejich prostřednictvím vychovávat lidi (s důrazem na mládež) k individualistickému světonázoru, neboť člověk budoucnosti má být takový. Sobecký člověk nemá ideály, nemá sny a ani vnitřní charakterové držení. 

 

 1. Posilovat rozšiřování anarchistických ekologických názorů, s důrazem na posluchače univerzit a vysokých škol,neboť oni jsou nepřáteli národních států. Takzvané myšlení "ochrany přírody" a "Zelení" jsou našimi přirozenými spojenci (ale jen taktickými), ale jen do té doby, dokud útočí na systém národního státu.

 

 1. Námi ovlivňovanou duševní chudobumusíme vyvážit falešnou virtuální technologickou masou, která se bude zdát jako vědecká. Nejvhodnějším prostorem pro to je školní systém, kde klasické humánní vzdělání musíme nahradit stejným pragmaticky technickým způsobem náhledu na svět. 

 

 1. Musíme iniciovat mezinárodně svobodné obchodování, odstranit ekonomické a politické hranice a daně, které zatěžují zahraniční obchod, neboť tím národní státy ztratí jednu ze svých nejsilnějších zbraní. Národní a vlastenecké cítění se stanou čím dál tím směšnější, co napomůže globalizaci. Svobodný obchod bez hranic, napomůže zvyšování nezaměstnanosti, menší národní státy ztratí konkurenceschopnost a tradiční odvětví národních ekonomik se vyčerpá a ztratí své trhy. 

 

 1. Naši lidé a sympatizanti v první řadě obsadí oblasti v národních státech, a to na ministerstvech zahraničí, na migračních úřadech a v mezinárodních migračních agenturách. Jejich úkolem je, aby se brány vyspělých zemí otevřely co nejvíce pro migranty přicházející ze zemí třetího světa (hlavně z Afriky a Asie), neboť tak se zvýrazní napětí mezi domácími a přistěhovalci. Manipulováním tiskuovlivňovat veřejné mínění námi požadovaným směrem, způsoby, které odpovídají našim zájmům, a vždy rozšiřovat takové zprávy, které masy postrčí námi požadovaným směrem. V zemích třetího světa vznítí ozbrojené konflikty a války, neboť pod vlivem těchto událostí, pak migranti hromadně budou přicházet před brány Západu. 

 

 1. Výrobu velkých průmyslových komplexůfungujících v západním světě postupně přemístit do těch států, které ještě věří ve všemocnost tržního hospodářství, a jejich hlad po devizách zatlačí do pozadí i ta nejzákladnější protiopatření: do zemí Východní Evropy, země Středomoří a Jižní Ameriky. Samozřejmě, nadnárodní společnosti tam zůstanou jen do té doby, dokud jim pracovní sílu mohou nabídnout za otrockou cenu. Jakmile to bude nutné a politické změny to umožní, třeba jít dále na východ: Sovětský svaz, Čína a ostatní asijské země. Hostitelské zemi je nutné namluvit, aby braly úvěry od mezinárodních měnových institucí (od IMF a Světové banky, které je v našem vlastnictví). Kdyby se zdráhali úvěrů, je třeba zakolísat s jejich ekonomikou, vyvolat krizi, nahnat je do spirály zadluženosti, pak nepřímo je nutit, aby přecházeli z jednoho krizového rozpočtu do druhého krizového rozpočtu. 

 

 1. Vytvoříme globální hospodářství, nad kterým nebudou moci vykonávat žádnou kontrolu ani národní státy, ani odbory. Globální hospodářství dříve či později vytvoří svou (také globální) politiku, důsledkem které se vytvoří nutnost znovu organizování politických systémů, a při jeho zrodu budeme my. 

 

 1. Důsledkem globálního hospodářství je globální masová kultura, do které opatrně a vyváženě musíme dát z každého náboženství, z každé národní kultury, tradice, zvyků a trochu i z vědy, aby každý byl spokojený. Prostřednictvím tiskových a elektronických médií upevníme uniformované (a námi předepsané) reklamy, které vytvářejí vkus. 

 

 1. Musíme podněcovat mírové operacea mírové mise (hlavně pod záštitou OSN a NATO), které se podle možnosti před veřejností musí jevit jako humanitární akce (viz ještě role médií). Tito ozbrojenci v podstatě slouží tomu cíli, aby naši lidé, kteří jsou umístěni v těchto organizacích, měli pod dohledem zájmové oblasti světa a ovlivňovali tamní situaci. Místa mírových operací pak postupně proberou síly okamžité reakce a později i jednoduchá prevence může posloužit k ozbrojenému zásahu v libovolné zemi světa. Ke všemu je ale potřeba přetvoření základních dokumentů OSN a dalších mezinárodních vojenských organizací (kromě stávajících mezinárodních vojenských sil), aby dříve - či později byly k dispozici i mezinárodní policejní síly. 

 

 1. Všemi prostředky je třeba zabránit národním státům, aby samostatně zmodernizovaly své hospodářské oblasti. Z tohoto hlediska zvláštní pozornost si zasluhují odvětví energetiky, finančnictví, zemědělství a nové technologie. To jsou ty neurologické body, které je třeba vyjmout z národní kontroly a přednostně je dát pod globální kontrolu. 

 

 1. Tam, kde je možno pracovní sílu nahradit stroji, roboty - podle možností a vývoje technologií - nahradit i počítači. 

 

 1. Jednotlivcům čím dál tím více zvyšovat jejich bezmocnost, a to v oblasti hospodářské, ideologické a citové. Je třeba zvyšovat hranici důchodového věku, zvyšovat v lidech nejistotu v jejich pracovních místech (musí být ztotožněni s tím, že kdykoliv mohou být propuštěni), postupně třeba snižovat nákupní sílu jejich mzdy (například prostřednictvím uměle vyvolávané inflace), přitom je třeba zajistit možnost vymývání mozků jednotlivců (primitivní televizní programy, manipulované vzdělávání, řízený tisk, centra konzumní společnosti atd..). Vyplatí se zvážit, aby se vyvolávaly takové závažné trestné činy, které vyvolají tak velké pobouření a ohlasy u lidí, že lidé sami budou volat po větší bezpečnosti a přítomnosti příslušníků policii a tajných služeb. 

 

 1. Vytvořit čím dál tím více databází - rozmanitými způsoby, v závislosti na vývoji technologií a shromažďovat čím dál tím více údajů o jednotlivcích. Tyto údaje v případě potřeby musí být propojené a jejich údržba a kontrola musí spadat pod národní svrchovanost. Jejich potřebu je lidem třeba odůvodňovat prevencí kriminality a bojem proti zločinnosti. Souběžně s těmito kroky, co nejvíce zpřísnit právní podmínky držení zbraní u jednotlivců. 

 

 1. Národní státy, které se nám vzepřou, je třeba potrestatfinančními a hospodářskými metodami, ideologickým znemožněním a v konečném důsledku takovými extrémními metodami jako elektromagnetickými zbraněmi, které vyvolají a řídí zemětřesení, změny klimatu a počasísnižování plodnosti mužů a žen (úplnou nebo částečnou sterilizací), atd.. 

 

 1. Jednotlivce, kteří svými činy nebo slovy ohrožují vytvoření Nového světového řádu (NWO), je třeba znemožnit, označit, zesměšnit a v konečném důsledku je i fyzicky zlikvidovat. 

 

 

 

 

 

Torontské protokoly se naplňují. Globální totalita se blíží. 

Jan Sedláček, 8. prosince 2012 

 

 

Můj komentář k tzv. Torontským protokolům, což je dokument, který potvrzuje existenci snah určitých skupin lidí o dosažení globální totality. 

 

Ta je seriózní hrozbou, přestože mnozí nevěří, že by někdy mohlo něco takového vzniknout. V roce 1967 se v Torontu sešlo 18 lidí, kteří přišli s nápadem ovládnout svět. Jednalo se o 6 představitelů největších světových bank, 6 zástupců energetických korporací a 6 představitelů potravinářských korporací. Tito lidé položili základ ideologie, která je daleko horší než nacismus nebo komunismus. Ideologie, která dostala název Globální totalita nebo také Nový světový řád čili NWO (New World Order). 

 

Cestu k nastolení NWO popsali v 15 bodech, které dostaly název Torontské protokoly. Přestože byly Torontské protokoly přísně utajené, francouzsko-kanadský investigativní novinář Serge Monast je objevil a poté zveřejnil v roce 1995. Už předtím jeho investigativní činnost vadila kanadským úřadům (zabavovaly mu různé dokumenty, aj.), ale až toto byla záminka k tomu, aby byl neprávem obviněn ze šíření poplašné zprávy. V roce 1996 jej policie zadržela a uvěznila. Den poté, co jej propustili z vězení, Serge Monast zemřel. Pitva, o kterou jeho žena musela složitě žádat, ukázala jako příčinu smrti selhání srdce, přestože Monast byl předtím zcela zdravý a poruchami srdce nikdy netrpěl. To je dost podezřelé, a i když bohužel chybí konkrétní důkazy, že zemřel cizím přičiněním, je možné, že byl takto úmyslně odstraněn. Ale ať už byla příčina smrti jakákoliv, je jisté, že Monast objevil dokument potvrzující, že určité skupiny lidí chtějí ovládnout svět. 

 

Nebudu zde vypisovat celé znění Torontských protokolů (najdete je např. na http://inwo.webnode.cz/news/co-jsou-to-torontske-protokoly/). Okomentuji zde jenom několik bodů, na kterých je nejlépe vidět, že se totalitní vize, které jsou v nich popsané, naplňují. 

 

Například v bodě 2 je popsáno zneužívání environmentalistických organizací k politickým a finančním účelům. Myslím si, že se tento bod vyplnil dokonale. Existuje mnoho různých organizací, které vznikly za účelem ochrany přírody, ale jen některým z nich o ochranu přírody skutečně jde. Bohužel je mnoho takových, kterým jde jen o moc a o peníze a na přírodě jim nezáleží - dobrým příkladem jsou různé skupiny napojené na Stranu zelených. Tato strana po vstupu do vysoké politiky ukázala, že jí o životní prostředí vůbec nejde a že jí jde jen o peníze. Navíc tato strana propaguje multikulturalismus, což je naprosto nepřijatelná ideologie, která napomáhá realizaci globální totality. 

 

Bod 4 je zde naplňován hlavně Evropskou unií. Příliš uspěchané otevírání mezinárodních trhů má za následek přesně opačný důsledek, než by mělo mít- menší firmy z národních států se na takovém trhu nedokážou prosadit a trh je brzy ovládán oligopoly nadnárodních korporací, což způsobí ztrátu konkurenceschopnosti národních států a růst nezaměstnanosti. Tato globalizace navíc likviduje národní cítění, takže my vlastenci, kterým záleží na budoucnosti českého státu, jsme v menšině. 

 

Bod 5 se také přesně vyplňuje. Zmanipulovaná média, široce medializované války a převraty v arabských zemích, nebo i české ministerstvo zahraničních věcí obsazené členem skupiny Bilderberg- to všechno sedí. V některých evropských zemích (např. ve Francii) už roste napětí mezi domácími a přistěhovalci. V České republice to zatím takový problém není, ale dá se očekávat, že podobné problémy se objeví i zde. Bod 6 již sice z části není aktuální, protože se východní blok již rozpadl, je tam však zmíněno systematické zadlužování států a jejich nevýhodná spolupráce s lichvářskými organizacemi jako MMF, což je aktuální stále. 

 

Body 7 a 8 znovu zmiňují globalizaci a multikulturalismus, což jsou v současnosti velmi aktuální problémy. To souvisí i s bodem 10, který se bohužel také stává realitou. Ekonomická nezávislost jednotlivých národních států (zejména v Evropě) je vážně ohrožena a mnohdy dokonce již ničena nedemokratickými integracemi typu Evropské unie. Je zde také zmiňováno vyjmutí zemědělství z národní kontroly, což je přesně to, co se právě v Česku děje. EU nám usilovně brání v tom, abychom se znovu stali potravinově soběstačným státem. Tím pádem jsme závislí na okolních státech, což ještě více prohlubuje nebezpečnou globalizaci. 

 

Jedním z bodů, jejichž realizace je v současné době nejviditelnější, je bod 12. Zvyšování pocitů nejistoty a bezmocnosti přispívá k tomu, že lidé jsou snadněji ovlivnitelní. Když se zvyšuje nezaměstnanost a centrální banky uměle navyšují inflaci přidáváním nových peněz do oběhu, tak lidé přicházejí o veškeré jistoty a přemýšlí jen o tom, jak mají vyžít. Poté snadněji podlehnou vymývání mozků ze strany zmanipulovaných médií. Na konci tohoto bodu můžeme najít dokonce i zřejmý odkaz na 11. září 2001 (přestože se jedná o text z roku 1967). Tím je v tomto bodě zmíněna i další důležitá věc - lidé se nyní vzdávají své svobody výměnou za pocit bezpečí. 

 

Tato myšlenka je více rozvinuta v bodě 13. Naši novodobí diktátoři se nás snaží mít stále pod dohledem, a tak vytvářejí různé databáze s citlivými informacemi o jednotlivcích, pomocí kterých budou moci kohokoliv zdiskreditovat. Navíc se nebezpečně rozšiřují kamerové systémy, které by byly v demokratickém státě naprosto nepřijatelné. S tímto problémem souvisí i projekt Indect, který jsem popisoval v jednom z předchozích článků. Pokud bude tento projekt realizován, bude to znamenat úplný konec svobody a demokracie v Evropě a vznikne zde režim, jaký popisoval George Orwell ve své knize 1984. Režim, který bude základem NWO. 

 

I k uskutečnění bodu 14 již světovládci mají prostředky. 

 

A bod 15 se již z poloviny vyplnil - lidé, kteří se nebojí říkat pravdu, jsou společností odmítáni a zesměšňováni. Fyzicky likvidováni zatím většinou nejsou, ale pokud bude pokračovat stávající vývoj, tak to časem také přijde. Od sepsání Torontských protokolů už uplynulo 45 let a ukazuje se, že se velká část jejich znění stává realitou. Hlavním problémem je to, že národní státy, zejména v Evropě, ztrácejí vliv na své vnitřní záležitosti a mnoho jejich původních kompetencí nyní spadá pod mezinárodní organizace. To napomáhá globalizaci, která je základem globálního totalitního režimu. Evropská unie nyní dokonce přichází s konkrétním návrhem (projekt Indect), jak tento totalitní režim vybudovat, byť zatím jen v kontinentálním měřítku. 

 

Přitom je tak jednoduché zabránit vzniku globální totality. Stačí zachovat či znovuobnovit suverenitu národních států a veškeré integrace buď zrušit, nebo omezit na svobodnou spolupráci nezávislých států. Tím omezíme globalizaci natolik, že nebude možné NWO zavést. Ovšem nejprve je nutné, aby lidé věděli, co se děje. Mediální vymývání mozků totiž způsobuje, že mnozí považují za ˮpřiblblou konspiraciˮ i takové skutečnosti, jako je možnost zavedení globální totality… 

 

Myslím si, že myšlenky napsané v Torontských protokolech, pohnuly s myšlením mnoha, kteří si to přečetli. Bohužel na internetu o nich nenajdete skoro vůbec nic. Je úplně jedno, za jakých podmínek vznikly Torontské protokoly, kdo to napsal a proč, jestli je to podvrh nebo originál ... atd.. Je třeba se podívat na to, co se uskutečnilo z toho, co je napsáno v Torontských protokolech a zamyslet se nad budoucností. 

 

Torontské protokoly v plném znění najdete zde: http://inwo.webnode.cz/news/co-jsou-to-torontske-protokoly/ nebo zde: http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/torontske-protokoly.html

 

 

Torontské protokoly

(komentář z blogu Afinabul)

 1. května 2014 v 1:56

 

Torontské protokoly vznikly v létě 1967, kdy tehdejší koordinátoři myšlenky vytvoření NWO (Nového světového řádu) se sešli ve velkém Kanadském městě, aby vypracovali svojí strategii na následujících 50 let. Na shromáždění se tehdy sešlo 18 lidí : 6 čelních představitelů nejmocnějších bank na světě, 6 čelních představitelů největších nadnárodních energetických společností a 6 čelních představitelů potravinářského konglomerátu. Tato skupina si vytýčila svůj cíl, dosáhnout dominanty ve třech oblastech. A to v oblasti hospodářství, politiky a společenského života.

Dodatek Orgonet:

Z původního dokumentu Serge Monasta přidávám aspoň překlad dvou odstavců týkajících se elektromagnetických zbraní, které v roce 2012 ještě byly i pro altmédia příliš "konspirační", takže asi proto jsou ve výběru zmíněny jen málo. Protokoly je však zmiňují mnohokrát.
V existenci a užívání elektromagnetických zbraní pro řízení klimatu/počasí totiž tenkrát nevěřili ani mnozí konspiracionisté. (A proto jsem tenkrát začal psát tenhle blog, abych přinášel důkazy. (:-))) 
Dnes jsou tyto záměry již dávno plně implementovány a funkční. Kabalisti to zkusili s destrukcí malých států (viz Haiti), a když jim to u lidí prošlo (holt za to může matka Příroda), dnes se bezostyšně pouštějí i do těch největších států, viz vypálení Austrálie, zničení obrovských obilnářských oblastí USA povodněmi a tornády, atd. atd. 

25. Poslední etapy se vztahují k "fázi Omega" experimentů prováděných v 70. letech. Budou dokončovány aplikace elektromagnetických zbraní ve světovém měřítku. "Změny klimatu" budou způsobovat zničení úrody, změny podmínek pro zemědělství a využití zemědělské půdy, denaturaci potravin denní spotřeby umělými prostředky, otrávení přírody nadměrným a nepromyšleným užíváním chemických produktů v zemědělství. To vše, bratři (zednáři), povede k jistému konci potravinového průmyslu v národních státech. Budoucnost kontroly populace v těchto státech prochází nutně přes naši absolutní kontrolu výroby potravin ve světovém měřítku a kontrolu potravinových cest planety. Abychom toho dosáhli, je nutné užívat elektromagnetismus pro destabilizaci klimatu států - největších výrobců potravin. Pokud jde o otrávení přírody, bude urychleno tím více, čím více bude k němu tlačit nárůst populace.

26. Využití elektromagnetismu pro vyvolávání zemětřesení v průmyslových oblastech nejdůležitějších pro národnostní státy přispěje k urychlení ekonomického pádu států, které jsou pro nás nejvíce ohrožující, a přispěje k nutnosti uvedení v praxe našeho Nového světového řádu. 

http://orgo-net.blogspot.com/2020/01/torontske-protokoly-plany-nwo....

 

Zobrazení: 195

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí…"
před 35 sekundami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz o meziplanetární změně klimatu a blížícím se slunečním pulzu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE."
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu UDÁLOST, aneb 5.D již buší na portálová vrata. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE."
včera
Naren Sahava si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
včera
Juraj je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby