MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí.

Zjednodušeně řečeno to funguje zhruba takto:

Vědomí je energie a tím, že je v pohybu, něco tvoří, čímž začíná mít paměť a uvědomovat si sama sebe. Tím vzniklo VŠE-VĚDOMÍ - JÁ Univerza (jinak také nazývané prvotní Stvořitel) jehož jednotlivé vůle a přání (myšlenkové formy) vytvářely a vytváří nižší odnože - dimenze jeho/jejího vědomí, čímž vznikaly bytosti ve formě hvězd (gigantické slunce galaktických soustav - hyper-galaxií). Tyto hvězdy, čili nižší úrovně aktivních vědomí Univerza, měly a mají taktéž své vůle a přání, čímž vznikly galaktická slunce. Tato galaktická slunce, čili ještě nižší úrovně aktivních vědomí Univerza, měla a mají taktéž vůle a přání, čímž vznikla slunce slunečních soustav. A tak to pokračuje pořád dál, až nakonec vznikly jednotlivé planety, včetně všech minerálů rostlin a nejrůznější formy života na nich existující.

Každé vědomí je ve své podstatě ale pouze dvojitý Jin Jang plamen jiskra, který/která svými aktivitami (vůlemi a přáními) vytváří elektromagnetické pole (Jin Jang šroubovice) ve tvaru globu, na které si fokusem svého vědomí holograficky promítá své vnitřní představy, které jsou zformované do JSEM, dle vnitřního přesvědčení (programu) o tom, co si toto individualizované vědomí o sobě myslí, že je. Naprosto vše, co v Univerzu existuje, tedy není nic jiného než jedna jediná multi-dimenzionální bytost (vše-vědomí), existující v srdci či centru (nulovém bodě) naprosto všeho, co v Univerzu existuje, jelikož naprosto VŠE jsou pouze odnože, jiskry vše-vědomí Univerza, individualizované do JSEM to či ono, které na své pouti sebepoznávání jen zapomněly, kdo jsou a odkud pocházejí.

PS: Prvotní stvořitel Universa však stvořil všechny tyto úrovně (dimenze) najednou, což vědci považují za velký třesk. Jelikož dal všem svým individualizovaným vědomím (individualizovaných do JSEM to či ono) svobodnou vůli v jejich projevu a tvoření, z toho důvodu si každé takovéto jednotlivé vědomí tvoří svou vlastní - osobní realitu a události v ní probíhající.

Dodatky: Jelikož se vnitřní JÁ Absolutna chtělo projevit a poznat i ve vnějších, projevených světech nejrůznějších forem (JSEM to či ono), tak svou vůlí a přáním polarizovalo své vnitřní vědomí (projevující se jako vnitřní pra-světlo) a rozdělilo se na dvě polarity. Tím došlo k tzv. velkému třesku, neboť se toto vnitřní světlo (vědomí Absolutna) polarizovalo na energii Jang - projekce, čili bílé červí díry (vytvářející vně projevené světlo, podstatu slunečního svitu) a na energii Jin - gravitace, čili černé červí díry (vytvářející vně projevenou temnotu, podstatu hmoty).

Každé individualizované aktivní, vně projevené vědomí (i např. vědomí nějakého orgánu v těle), září jako miniaturní slunce (jehož svit je úměrný jeho velikosti v prostoru a čase), které si každou, i tou sebemenší vůlí a přáním (anebo vloženým, vnitřním programem) kolem sebe vytváří vně projevené elektromagnetické pole, čili hologram ve tvaru globu, na které si svým vnitřním, osobním programem, anebo fokusem pozornosti svého vědomí (individualizovaného do projevu JSEM to či ono) holograficky promítá své vnitřní představy o tom, co si myslí anebo považuje že je. Všechna centrální slunce jsou ve své podstatě bílé a černé díry v sobě, vytvářející tzv. čakry.

Tyto informace o podstatě a způsobu tvoření veškeré tzv. hmoty a událostí v ní probíhajících (tvořící zdání plynoucího času) vám odhalují skutečnost, že my sami jsme tvůrci nejen své osobní i kolektivní reality, ale i svého osudu! Poznáním těchto skutečností už není třeba být obětí nějakého svého vnitřního scestného přesvědčení, či něčí zlovůle. Takže si vezměte tvoření svého zdraví, štěstí, okolností, událostí i svého osudu, konečně do svých rukou a začněte si pozitivním smýšlením o sobě a druhých (a příjemným chováním a jednáním) tvořit ráj na Zemi nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní zúčastněné.

My jsme tvůrci své osobní i kolektivní reality (čili svého osudu) a co si svými vnitřními přesvědčeními (tvořícími naše osobní programy) stvoříme, to budeme také vždy mít a prožívat.

Úzce související články:
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.
* Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE.
* Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a události v něm probíhající. Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.

* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.

* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

* Aktualizace: Kryon - Poslední channeling roku 2013 Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:
* Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Uvedeno ZDE.
* PODSTATA TAJEMNÉHO KOSMU. Uvedeno ZDE.
* Podstata veškerého tvoření a existencí. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a události v něm probíhající. Uvedeno ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí, přáními a představami tvoříme a přitahujeme situace a události. Uvedeno ZDE.
* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.
* Všichni a všechno je nedílnou součástí jednoho a toho samého - kosmického, tvořivého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Vše vně projevené jsou pouze mentální projekce aktivních tvořivých vědomí (individualizovaných do jsem to či ono), tvořící dvojité Jin/Jang šroubovice - časoprostorové hologramy. Uvedeno ZDE.
* V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla, které vždy vysílá část svého osobního Já - duši do toho co stvořilo a tvoří. Uvedeno ZDE.
* Poznáním podstaty a zákonitostí tvoření tzv. hmoty a událostí se stanete pány svého i kolektivního osudu (jelikož Vás nebude moci již nikdo nijak programovat), čímž lze začít vytvářet Ráj pro všechny. Uvedeno ZDE.
* Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická "jiskra", jenž je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem si tvoříme "zlo" - disharmonii, či naopak "dobro" - harmonii aneb co je to tzv. "Boží" vůle. Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, vytvářející svou aktivitou elektromagnetická pole, (ORBY světelné plazmy, nezávislé na hmotě, čase a prostoru), které jsou schopny vytvářet cokoliv, nejen pouze kruhy v obilí. Uvedeno ZDE.
* Pochopením podstaty tvoření času hmoty a událostí v ní probíhajících můžete pomoci v transformaci do harmonické úrovně vědomí nejen sobě a této planetě, ale i všem světům s touto planetou související. Uvedeno ZDE.
* Jak si stvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie (a odtud dále, ze středu našeho vesmíru), do středu naší Země. Uvedeno ZDE.

Mnohem více informací naleznete v článcích:

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/bashar-jak-se-zbavit...

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-s...

Vy jste tvůrci Nové Doby! http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

Jak a proč se stát zářičem duchovního pra-světla.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-a-proc-se-stat-z...

Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie, do středu naší Země.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/napojte-se-na-sloup-...

Ochrana proti disharmonickým energiím - Bytostem a jejich destruktivním frekvencím.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/ochrana-proti-dishar...

Jak si stvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-si-stvorit-raj-n...

DESTINACE NAPROSTÁ SVOBODA.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/destinace-naprosta-s...

a mnohých dalších, které naleznete v blozích a diskuzích živého & zlatého světla.

Žijete ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/zijeme-ve-velice-sofis...


DODATKY:

Není vůbec žádná náhoda, že se každý z nás narodil právě do tohoto světa a ne někam jinam.

21. 12. 2012 se totiž budeme nacházet v galaktickém nulovém bodu, který propojuje naprosto VŠECHNY reality (minulé budoucí i paralelní) do jednoho jediného, SPOLEČNÉHO nyní. To se přibližováním k tomuto datu již začíná stále více a více dít a to z důvodu že se začínají otevírat čakry, dimenzionální brány do jednotlivých dimenzí a i paralelních světů a jejich realit a začínají vše opět spojovat v JEDEN celek, do jednoho společného nekonečného nyní.

Tím dochází k tomu, že se všechny naše jiné Já (existující v minulých budoucích i paralelních dimenzích, světech a jejich realitách) propojují do jednoho společného, kolektivního galaktického vědomí, existujícího v jednom nyní. To umožňuje opět splynout se svým vyšším, světelným Já (v tomto případě s tím, které existuje v galaktickém kolektivním vědomí) a přitom si přesto stále zachovat svou identitu (osobní Já Jsem) a stát se tak opět multidimenzionální bytostí nezávislou na hmotě čase a prostoru. Tak tomu bývalo dříve, do té doby, než se bytosti díky svým disharmonickým smýšlením, chováním a jednáním (a z toho odvozeným zúženým a vyhraněným fokusem své pozornosti) nevyčlenily ze spirituální podstaty (vnitřní - duchovní jednoty všeho co je) do nějaké vně projevené, multi-dimenzionální podstaty všech existencí.

Do tohoto světa jsme však nepřišli jen z důvodu zharmonizovat své osobní, a kolektivní disharmonické činy, ale i z důvodu pomoci lidstvu a planetě Zemi (a tím současně i všem světům a dimenzím s ní nějakým způsobem souvisejícím či energeticky spjatým) v transformaci do harmonické úrovně existence. Osobním posláním každého z nás je sloučit všechny své jiné Já do jednoho harmonického celku (existujícího opět v kolektivním vědomí galaktického centrálního slunce) a tím umožnit, aby se tato ne zrovna příliš harmonická galaxie, (jejíž rovníkem je mléčná dráha a centrálním sluncem Arkturus) mohla opět spojit a splynout v jeden celek se svou sesterskou galaxií zvanou Andromeda, od které se, díky vytváření vnitřní disharmonie kdysi oddělila. Tím dojde k transformaci celého tohoto vesmíru do harmonické podoby, neboť v něm zaniknou veškeré negativně polarizované polarity (to znamená disharmonické frekvence uložené buď v polaritě Jin nebo v polaritě Jang anebo v obou z nich), čímž z něj zmizí veškerá dualita a s tím spojené a související tzv. zlo.

Nahlížet do jiných dimenzí či světů a jejich realit je ve své podstatě celkem snadné, jelikož naprosto všichni a všechno jsou mutlidimenzionální bytosti, které jsou nedílnou součástí jedné jediné multidimenzionální bytosti (našeho nejvyššího, to znamená společného světelného Já, jinak také zvané prvotní stvořitel celého Univerza) existující v naprosto všech dimenzích, světech a jejich osobních a kolektivních realitách, které v Univerzu existují. Z toho důvodu se fokusem pozornosti svého vědomí (a sladěním se s výší a kvalitou frekvence do které se chceme promítnout), lze rychlostí myšlenky pohybovat po paprscích světla (světelných vláknech obsahujících specifické vnitřní frekvence daného úseku či úrovně vědomí), kterými je v Univerzu naprosto vše se vším propojeno.

V Univerzu (JÁ Absolutno, ze kterého vně projevené Univerzum pochází) je totiž vše se vším propojeno světelnými vlákny (jenž jsou nosiče frekvencí a individualizovaných vědomí), ze kterých je aktivitami jednotlivých tvořivých vědomí (individualizovaných do JSEM to či on) "utkáno" naprosto všechno co v Univerzu existuje. Z tohoto důvodu také jedno ovlivňuje (nebo dokonce přímo programuje) to druhé, obzvláště pokud jedno na druhé přímo navazuje anebo s tím vzájemně nějak souvisí. Kdo nevěří, ať tam "běží" a přesvědčí se sám. :-)

Více podrobností o paralelních realitách naleznete na těchto Anglicky mluvených videích:
Choose From http://www.youtube.com/watch?v=WFR5kLeCiWU&feature=related
Bashar + Abraham http://www.youtube.com/watch?v=HpAxwoYyJDA&NR=1
even you shall do
greater http://www.youtube.com/watch?v=VhvKmQNkMmU&feature=channel


* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.


Čas (nebo-li projev 4.D) je párové dvojče hmoty (která je v projevu 3.D), takže tyto dvě polarity dohromady tvoří dvojitý, čili dualitní projev své existence. Tím, že se tato planeta vrací nazpět do jednoty, čili do páté (či ještě vyšších) dimenzí, tím dochází k tomu, že se oba tyto dualitní projevy existencí spojují nazpět do jednoty, čímž se vše nejenže navrátí nazpět do jednoty a harmonie, čili do jednoho nekonečného nyní (nebo-li do jednoho tady a teď), ale i se přitom obnovuje funkce Merkaby, nebo-li tvořivého dvou-plamene. Takže již brzy zazvoní zvonec a dualitní disharmonické pohádky bude v tomto světě jednou pro vždy konec. :-) V dualitě je polarita založena na principu elektromagnetickém, kdežto v jednotě je polarita již jen magnetická, to znamená že je pouze v projevu Severního a Jižního magnetického pólu, které se k sobě vzájemně přitahují. Úzce související články: "Jsme především vědomí, čili zvuková - vibrační, nebo-li frekvenční složka světla. Uvedeno ZDE, "Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky." Uvedeno ZDE"Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí." Uvedeno ZDE, "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje." Uvedeno ZDE, "Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu." Uvedeno ZDE, "Vy jste tvůrci Nové Doby!" Uvedeno ZDE, "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít.", Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 6675

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Prosinec.2011 v 1:42

Každý svět a jejich reality přichází do existence tím, že to jsou nejdříve pouhé jednotlivé obrázky mentálních představ, z kterých si vybíráme (většinou prozatím jen podvědomě) to co chceme nebo z nějakého důvodu potřebujeme prožívat. Ty vybrané obrázky si pak fokusem své pozornosti promítáme a zobrazujeme na světelnou síť (tvořící hologram ve tvaru globu) produkovanou aktivitami našeho vědomí, přičemž sled těchto jednotlivých, mentálními pochody tvořených holografických (čili zdánlivě plastických - prostorových) obrázků vytváří iluzi plynoucího času a existenci hmoty v prostoru. 

Ve třetí dimenzi jsme díky svému přesvědčení naprogramováni, že tyto jednotlivé obrázky musí jít pěkně popořadě a proto když chceme třeba něco někde vyřídit, tak tam nejdříve musíme jít a pak to tam vyřídíme. V páté dimenzi ale čas, který je pouhou iluzí (neboť je tvořen sledem událostí po sobě jdoucích holografických obrázků) již lineární být nemusí (pokud uvěříme, že lineární být nemusí), takže v 5. D můžeme např. někde něco vyřídit a teprve potom tam jít, nebo tam už ani nechodit, neboť na co tam chodit, když už je to vyřízené. :-)

Takovéto zdánlivé podivnosti se lidem budou spontáně stávat čím dál tím více, neboť čím více vstupujeme do páté dimenze, ve které čas již nemusí být lineární vůbec (neboť v 5. D se dá jednotlivé obrázky libovolně přeskakovat a to i do minulosti), tím snáze si budeme moci svými představami vytvořit již potřebný výsledek (pokud se tedy přes své duchovní srdce - osobní nulový bod ukotvíme v přítomném okamžiku), čímž budeme přeskakovat časovou linearitu cesty, která vede k požadovanému výsledku. Z toho důvodu bude možné, aby fungovalo např. ubrousku prostři se, odhmotňování, teleportace, zhmotňování se do libovolných věcí, bytostí, tvarů, proporcí a projevu existencí, či jakékoliv jiné zdánlivé nemožnosti.

Je třeba vzít konečně na vědomí, že nejsme jen tzv. hmota, ale že jsme především živé tvořivé světlo (vědomí - energie), které dokáže naprosto vše, čemu uvěří že dokáže. Vně projevený Bůh, čili aktivní kosmické tvořivé vše-vědomí je všemocné právě z toho důvodu, že se nevyhraňuje - nevymezuje do nějakého specifického jsem pouze to či ono, ale že si uvědomuje to, že je především moudré, všemocné, láskyplné, tvořivé vše-vědomí - světlo, které dokáže cokoliv, co si jen pomyslí. No a vy, pokud si přestanete v sobě vytvářet limity svých možností a schopností, tak pomocí své představivosti dokážete naprosto to samé, pokud tedy uvěříte tomu, že to skutečně dokážete taktéž.

Mnohem více podrobností je v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.", uvedeného ZDE a v článku s názvem: " Vesmírné Perpetum Mobile", uvedeného ZDE a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby", uvedeného ZDE. Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 11.Prosinec.2011 v 2:52

áno určite to tak nejak funuje.Veľa vecí v mojom živote som si proste vymyslela-dlho som o tom snívala a ono sa  to stalo!Taktiež choroby-bola som takmer pod nôž a povedala som si,že to proste nechcem a realitu zmením svojím postojom.Skúmala som príčiny,ktoré vyvolali v tele zmeny a pracovala som na duchovnej úrovni.Príznaky zmizli a lekárka bola v údive.Verím skutočne tomu,že sme úžasné bytosti s veľkou mocou.

Komentář přidal(a) Ywet dne 11.Prosinec.2011 v 10:07

Tvorenie nášho života a udalostí v ňom, máme vo svojich rukách. Keď som si to v bolestivých chvíľach uvedomila, prestala som obviňovať všetko naokolo a pripustila svoju zodpovednosť za všetky nepríjemnosti ... nastalo zmierňovanie a život sa začal meniť na stále lepšie lepšie a lepšie.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Prosinec.2011 v 11:21

Ano, žijeme totiž v multi-vesmíru, to znamená ve vesmíru s nekonečným množstvím paralelních existencí (které mohou vypadat téměř identicky, jen v nich probíhají jiné události) a tím čemu v hlouby své duše skutečně věříme, tím se přesouváme (přes červí díry) z jednoho paralelního vesmíru do druhého (aniž bychom si to prozatím na vědomé úrovni uvědomovali), neboť se svými osobními přesvědčeními (které vytváří projekční a gravitační energetická pole) vzájemně přitahujeme s takovými věcmi bytostmi a událostmi, se kterými svými specifickými vnitřními osobními frekvencemi souzníme.

Na jakém principu fungují vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí je uvedeno zde: http://www.trefy.cz/elektromagnet

Tvořivá meditace: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) http://www.youtube.com/watch?v=V7ABSswHMLA&feature=share

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.Srpen.2012 v 18:07

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-)
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/bojite-se-vzestupu-do-...

Komentář přidal(a) Jana Mitysková dne 6.Listopad.2012 v 18:58

Lumíre zkusila jsem přenést ze své minulosti jeden obraz, viděla jsem jak se začal rozmazávat a jakoby odhmotnil a šel směrem nahoru, chvilku byla tma a celou dobu mi mžikaly okolo obrazu příběhy, které s ním souvisely, těch jsem si nevšímala. Pak se začal objevovat v současnosti vlezl tam a s ním plno reakcí na tuto novou skutečnost, jak moji známí žasnou co jsem to udělala. Bylo to tak skutečný, že jsem absolutně věřila všemu, že se to stalo až jsem brečela vděčností. Pomáhala jsem si afirmacemi. Je to moje první zkušenost a mám otázku: jaké máš zkušenosti ty? Jde mi hlavně o to, jestli mám nyní nechat vše, že je mi to jedno, jestli se to opravdu zhmotní, nebo už počítat s tím, že je to zmotněné, přičemž mi to zavání lpěním a tedy odsouváním zhmotnění. Janina

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Červenec.2013 v 10:56

Video v angličtině: The illusion of time : past, present and future all exist togethe. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) jan/ko/ňas dne 13.Srpen.2013 v 10:22

Ahoj Lumíre, cituji anotaci k textu výše uvedeného článku:

Dualitní projevy existencí, tedy 3.D - hmota (Jin) a 4 D - čas (Jag) jsou pravá párová dvojčata, z nichž každá polovina těchto párů tvoří svému protějšku zrcadlový obraz. To znamená, že z úhlu pohledu 3.D vnímáme svět jako prostoro čas (ve kterém plyne čas), kdežto z úhlu pohledu 4.D vnímáme svět jako časo prostor (ve kterém se mění prostor v závislosti na průběhu času. V 5.D je ale hmota a prostor propojen nazpět do jednoty, čímž vzniká jedno nekonečné nyní, ve kterém můžete přeskakovat z kteréhokoliv mentálními představami před-stvořeného obrázku do kteréhokoliv jiného před-stvořeného obrázku a ten si zkrystalizovat do osobního světa a jeho realit. Úzce související článek s názvem: "Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí" ...konce citace

Za prvé ti děkuju za obsáhlý web se spoustou užitečných a pravdivých informací - ale protože oba víme, že lidé se potkávají přesně tehdy, kdy to Příroda dovolí - tak se ozývám v čase, kdy doba dozrává i pro mě. 

Ale k citaci: rozdíl ve dvojici prostoro/čas a časo/prostor - ten jsi popsal asi nejlíp, co jsem kdy četl, včetně oddělení 4D jen do formy pohybu, kterou nazýváme ČAS (=formát zrání jednotlivců i celků).

Pro 5D raději užívám DVOJICI "datový prostor + logika (sled postupných kroků ve statické podobě "připravenosti"/potence/potenciálu).

Z toho ale mimo jiné plyne, že každý CELEK je ve své slovesné podstatě "SCELENÍM ČÁSTÍ" - přes to zkrátka vlak nejede. A tady vidím tu jeidnou, poslední membránu, kterou (podle mě) máš přes sebou - rozlišit, co je "hmotné ve virtuálním světě vnímání a myšlení" (kdy v člověku pracuje spodní soustava "mozků"/orgánů s magnetickým řízením jevů - a co je "hmotné pro tu část fyzického těla, které řídí levá hemisféra na podkladu dat ze "spodní soustavy" (intuice, vize + úsilí těla). 

Všiml jsem si této tvé mem/brány u více sdělení - a v citované anotaci jde o větu v úvozovkách. Nevím, jestli jsem schopen takhle na dálku tu nepatrnou, ale klíčovou membránu tímto sdělením popsat, je ale zřejmé, že se k ní budu vracet v komentářích k mnoha úžasným článkům, které tu od tebe i od lidí jsou.

Mých textů není mnoho, ten, který popisuje procesy mezi dolní/základní soustavou řízení osobní existence v dutině těla - a tou horní v lebce  je zde http://www.nejsmeovce.cz/books/view/6 , je o "zkratce", o zatím posledním pokusu "Antiků/Zdroje" aktivovat program, jehož jsme všichni (a to míním VŠICHNI/zdroj) součástí. 

..zároveň se omlouvám, pokud budou některé moje reakce za hranicí vstřícnosti - polarity ne nezbavíme, pokud jsme v duální = tělesné formě. 

Měj se jak umíš, Honza Koňas

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Srpen.2013 v 12:08

Ve světech do 4.D je polarita elektro-magnetická a ta vytváří dualitu. Ve světech od 5.D výše je polarita již jen magnetická a ta je ve světech jednoty. Někde jsem o tom psal podrobněji, ale kdo ví kde neboť jsem toho napsal již mnógo. :-)

Poslední článek s názvem: "Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla" je uveden ZDE.

S pozdravem Lu-mír. :-)

Komentář přidal(a) jan/ko/ňas dne 13.Srpen.2013 v 15:40

..moc hezky vykreslený PRINCIP MÍJENÍ - nástroj základního archetypu existence, vytvořený pro zmírnění dopadu protiběžných sil (jevů, událostí...) dík. 

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 17.8.2019

Príjemný deň priatelia. Možno si poviete -..... ako pre koho.... - ale pozrime sa na to i z tej druhej, lepšej stránky. Ono je fajn, že sme sa vôbec zobudili :). A ďalšie okamihy sú na nás. Rýchlosť, akou sa zmeny dejú je ľahko pochopiteľná na…Zobrazit další
před 22 hodinami
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa - Info 16.8.2019 uživatele Ina Obr.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 14.8.2019

Súdržnosť prameňa, ktorý z nás vyviera ...... zo srdca každej bunky.Ono je tomu tak, že na niečo dosah máme /sme schopní…Zobrazit další
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa - Info 12.8.2019 uživatele Ina Obr.
""Všetko čo bolo do dnešného dňa vnímané ako stred už stredom nie je /s dobehom sa deje/. Info - kód zajtra nazdieľam." Už ani nevíš, co jsi včera psala. - () Buť chvilku tiše,…"
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 11.8.2019

Všetko čo bolo do dnešného dňa vnímané ako stred už stredom nie je /s dobehom sa deje/. Info - kód zajtra nazdieľam.Rekalibrujúce magnetické posuny týkajúce sa zmien poľa.*****Póly sa prispôsobujú zmene, ktorá sa v súvislosti s posunom stredu…Zobrazit další
11.8.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
9.8.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 8.8. 2019

Kód 8.8.2019 ...... strieborno - zlatá levia brána.Hviezdny posun galaktického jadra na ktorý reagujú všetky jadrá.Cítiť a…Zobrazit další
8.8.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
7.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všemocná, moudrá, láskyplná, tvořivá energie Duchovního Srdce (Nulového Bodu, poháru Svatého Grálu) je rovnováha mezi chladivou dračí dostředivou -…"
6.8.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
6.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tato níže zobrazená struktura ze 64 čtyřstěnů - tetrahedronů (obsahující v sobě všech 7 platonských těles), je základním stavebním materiálem struktur vně projeveného…"
6.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Je Země skutečně placatá (jak nám někteří opět začínají tvrdit) a pohybuje se skutečně prostorem, anebo je to všechno jen pouhá iluze? Uvedeno ZDE.* Neuvěřitelné, avšak vědecky…"
6.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Je Země skutečně placatá (jak nám někteří opět začínají tvrdit) a pohybuje se skutečně prostorem, anebo je to všechno jen pouhá iluze? Uvedeno ZDE.* Neuvěřitelné, avšak vědecky…"
6.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Je Země skutečně placatá (jak nám někteří opět začínají tvrdit) a pohybuje se skutečně prostorem, anebo je to všechno jen pouhá iluze? Uvedeno ZDE.* Neuvěřitelné, avšak vědecky…"
6.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Je Země skutečně placatá (jak nám někteří opět začínají tvrdit) a pohybuje se skutečně prostorem, anebo je to všechno jen pouhá iluze? Uvedeno ZDE.* Vesmír kolem nás je prý jen…"
6.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je Země skutečně placatá (jak nám někteří opět začínají tvrdit) a pohybuje se skutečně prostorem, anebo je to všechno jen pouhá iluze? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. * Teorie objasňující, že vesmír je hologram, je vysvětleno v 5ti minutách /  The…"
6.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* HEAL ALL 7 CHAKRAS | Chakra Healing Meditation Music | Root Chakra to Crown Chakra[LiveStream] Zvuky & frekvence ZDE."
5.8.
Uživatel Adriané z Andromedy, t. č. Lucie aktualizoval svůj profil.
4.8.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby