* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí.

Zjednodušeně řečeno to funguje zhruba takto:

Vědomí je energie a tím, že je v pohybu, něco tvoří, čímž začíná mít paměť a uvědomovat si sama sebe. Tím vzniklo VŠE-VĚDOMÍ - JÁ Univerza (jinak také nazývané prvotní Stvořitel) jehož jednotlivé vůle a přání (myšlenkové formy) vytvářely a vytváří nižší odnože - dimenze jeho/jejího vědomí, čímž vznikaly bytosti ve formě hvězd (gigantické slunce galaktických soustav - hyper-galaxií). Tyto hvězdy, čili nižší úrovně aktivních vědomí Univerza, měly a mají taktéž své vůle a přání, čímž vznikly galaktická slunce. Tato galaktická slunce, čili ještě nižší úrovně aktivních vědomí Univerza, měla a mají taktéž vůle a přání, čímž vznikla slunce slunečních soustav. A tak to pokračuje pořád dál, až nakonec vznikly jednotlivé planety, včetně všech minerálů rostlin a nejrůznější formy života na nich existující.

Každé vědomí je ve své podstatě ale pouze dvojitý Jin Jang plamen jiskra, který/která svými aktivitami (vůlemi a přáními) vytváří elektromagnetické pole (Jin Jang šroubovice) ve tvaru globu, na které si fokusem svého vědomí holograficky promítá své vnitřní představy, které jsou zformované do JSEM, dle vnitřního přesvědčení (programu) o tom, co si toto individualizované vědomí o sobě myslí, že je. Naprosto vše, co v Univerzu existuje, tedy není nic jiného než jedna jediná multi-dimenzionální bytost (vše-vědomí), existující v srdci či centru (nulovém bodě) naprosto všeho, co v Univerzu existuje, jelikož naprosto VŠE jsou pouze odnože, jiskry vše-vědomí Univerza, individualizované do JSEM to či ono, které na své pouti sebepoznávání jen zapomněly, kdo jsou a odkud pocházejí.

PS: Prvotní stvořitel Universa však stvořil všechny tyto úrovně (dimenze) najednou, což vědci považují za velký třesk. Jelikož dal všem svým individualizovaným vědomím (individualizovaných do JSEM to či ono) svobodnou vůli v jejich projevu a tvoření, z toho důvodu si každé takovéto jednotlivé vědomí tvoří svou vlastní - osobní realitu a události v ní probíhající.

Dodatky: Jelikož se vnitřní JÁ Absolutna chtělo projevit a poznat i ve vnějších, projevených světech nejrůznějších forem (JSEM to či ono), tak svou vůlí a přáním polarizovalo své vnitřní vědomí (projevující se jako vnitřní pra-světlo) a rozdělilo se na dvě polarity. Tím došlo k tzv. velkému třesku, neboť se toto vnitřní světlo (vědomí Absolutna) polarizovalo na energii Jang - projekce, čili bílé červí díry (vytvářející vně projevené světlo, podstatu slunečního svitu) a na energii Jin - gravitace, čili černé červí díry (vytvářející vně projevenou temnotu, podstatu hmoty).

Každé individualizované aktivní, vně projevené vědomí (i např. vědomí nějakého orgánu v těle), září jako miniaturní slunce (jehož svit je úměrný jeho velikosti v prostoru a čase), které si každou, i tou sebemenší vůlí a přáním (anebo vloženým, vnitřním programem) kolem sebe vytváří vně projevené elektromagnetické pole, čili hologram ve tvaru globu, na které si svým vnitřním, osobním programem, anebo fokusem pozornosti svého vědomí (individualizovaného do projevu JSEM to či ono) holograficky promítá své vnitřní představy o tom, co si myslí anebo považuje že je. Všechna centrální slunce jsou ve své podstatě bílé a černé díry v sobě, vytvářející tzv. čakry.

Tyto informace o podstatě a způsobu tvoření veškeré tzv. hmoty a událostí v ní probíhajících (tvořící zdání plynoucího času) vám odhalují skutečnost, že my sami jsme tvůrci nejen své osobní i kolektivní reality, ale i svého osudu! Poznáním těchto skutečností už není třeba být obětí nějakého svého vnitřního scestného přesvědčení, či něčí zlovůle. Takže si vezměte tvoření svého zdraví, štěstí, okolností, událostí i svého osudu, konečně do svých rukou a začněte si pozitivním smýšlením o sobě a druhých (a příjemným chováním a jednáním) tvořit ráj na Zemi nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní zúčastněné.

My jsme tvůrci své osobní i kolektivní reality (čili svého osudu) a co si svými vnitřními přesvědčeními (tvořícími naše osobní programy) stvoříme, to budeme také vždy mít a prožívat.

Úzce související články:
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.
* Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE.
* Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a události v něm probíhající. Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.

* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.

* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

* Aktualizace: Kryon - Poslední channeling roku 2013 Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:
* Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Uvedeno ZDE.
* PODSTATA TAJEMNÉHO KOSMU. Uvedeno ZDE.
* Podstata veškerého tvoření a existencí. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a události v něm probíhající. Uvedeno ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí, přáními a představami tvoříme a přitahujeme situace a události. Uvedeno ZDE.
* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.
* Všichni a všechno je nedílnou součástí jednoho a toho samého - kosmického, tvořivého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Vše vně projevené jsou pouze mentální projekce aktivních tvořivých vědomí (individualizovaných do jsem to či ono), tvořící dvojité Jin/Jang šroubovice - časoprostorové hologramy. Uvedeno ZDE.
* V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla, které vždy vysílá část svého osobního Já - duši do toho co stvořilo a tvoří. Uvedeno ZDE.
* Poznáním podstaty a zákonitostí tvoření tzv. hmoty a událostí se stanete pány svého i kolektivního osudu (jelikož Vás nebude moci již nikdo nijak programovat), čímž lze začít vytvářet Ráj pro všechny. Uvedeno ZDE.
* Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická "jiskra", jenž je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem si tvoříme "zlo" - disharmonii, či naopak "dobro" - harmonii aneb co je to tzv. "Boží" vůle. Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, vytvářející svou aktivitou elektromagnetická pole, (ORBY světelné plazmy, nezávislé na hmotě, čase a prostoru), které jsou schopny vytvářet cokoliv, nejen pouze kruhy v obilí. Uvedeno ZDE.
* Pochopením podstaty tvoření času hmoty a událostí v ní probíhajících můžete pomoci v transformaci do harmonické úrovně vědomí nejen sobě a této planetě, ale i všem světům s touto planetou související. Uvedeno ZDE.
* Jak si stvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie (a odtud dále, ze středu našeho vesmíru), do středu naší Země. Uvedeno ZDE.

Mnohem více informací naleznete v článcích:

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/bashar-jak-se-zbavit...

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-s...

Vy jste tvůrci Nové Doby! http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

Jak a proč se stát zářičem duchovního pra-světla.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-a-proc-se-stat-z...

Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie, do středu naší Země.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/napojte-se-na-sloup-...

Ochrana proti disharmonickým energiím - Bytostem a jejich destruktivním frekvencím.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/ochrana-proti-dishar...

Jak si stvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-si-stvorit-raj-n...

DESTINACE NAPROSTÁ SVOBODA.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/destinace-naprosta-s...

a mnohých dalších, které naleznete v blozích a diskuzích živého & zlatého světla.

Žijete ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/zijeme-ve-velice-sofis...


DODATKY:

Není vůbec žádná náhoda, že se každý z nás narodil právě do tohoto světa a ne někam jinam.

21. 12. 2012 se totiž budeme nacházet v galaktickém nulovém bodu, který propojuje naprosto VŠECHNY reality (minulé budoucí i paralelní) do jednoho jediného, SPOLEČNÉHO nyní. To se přibližováním k tomuto datu již začíná stále více a více dít a to z důvodu že se začínají otevírat čakry, dimenzionální brány do jednotlivých dimenzí a i paralelních světů a jejich realit a začínají vše opět spojovat v JEDEN celek, do jednoho společného nekonečného nyní.

Tím dochází k tomu, že se všechny naše jiné Já (existující v minulých budoucích i paralelních dimenzích, světech a jejich realitách) propojují do jednoho společného, kolektivního galaktického vědomí, existujícího v jednom nyní. To umožňuje opět splynout se svým vyšším, světelným Já (v tomto případě s tím, které existuje v galaktickém kolektivním vědomí) a přitom si přesto stále zachovat svou identitu (osobní Já Jsem) a stát se tak opět multidimenzionální bytostí nezávislou na hmotě čase a prostoru. Tak tomu bývalo dříve, do té doby, než se bytosti díky svým disharmonickým smýšlením, chováním a jednáním (a z toho odvozeným zúženým a vyhraněným fokusem své pozornosti) nevyčlenily ze spirituální podstaty (vnitřní - duchovní jednoty všeho co je) do nějaké vně projevené, multi-dimenzionální podstaty všech existencí.

Do tohoto světa jsme však nepřišli jen z důvodu zharmonizovat své osobní, a kolektivní disharmonické činy, ale i z důvodu pomoci lidstvu a planetě Zemi (a tím současně i všem světům a dimenzím s ní nějakým způsobem souvisejícím či energeticky spjatým) v transformaci do harmonické úrovně existence. Osobním posláním každého z nás je sloučit všechny své jiné Já do jednoho harmonického celku (existujícího opět v kolektivním vědomí galaktického centrálního slunce) a tím umožnit, aby se tato ne zrovna příliš harmonická galaxie, (jejíž rovníkem je mléčná dráha a centrálním sluncem Arkturus) mohla opět spojit a splynout v jeden celek se svou sesterskou galaxií zvanou Andromeda, od které se, díky vytváření vnitřní disharmonie kdysi oddělila. Tím dojde k transformaci celého tohoto vesmíru do harmonické podoby, neboť v něm zaniknou veškeré negativně polarizované polarity (to znamená disharmonické frekvence uložené buď v polaritě Jin nebo v polaritě Jang anebo v obou z nich), čímž z něj zmizí veškerá dualita a s tím spojené a související tzv. zlo.

Nahlížet do jiných dimenzí či světů a jejich realit je ve své podstatě celkem snadné, jelikož naprosto všichni a všechno jsou mutlidimenzionální bytosti, které jsou nedílnou součástí jedné jediné multidimenzionální bytosti (našeho nejvyššího, to znamená společného světelného Já, jinak také zvané prvotní stvořitel celého Univerza) existující v naprosto všech dimenzích, světech a jejich osobních a kolektivních realitách, které v Univerzu existují. Z toho důvodu se fokusem pozornosti svého vědomí (a sladěním se s výší a kvalitou frekvence do které se chceme promítnout), lze rychlostí myšlenky pohybovat po paprscích světla (světelných vláknech obsahujících specifické vnitřní frekvence daného úseku či úrovně vědomí), kterými je v Univerzu naprosto vše se vším propojeno.

V Univerzu (JÁ Absolutno, ze kterého vně projevené Univerzum pochází) je totiž vše se vším propojeno světelnými vlákny (jenž jsou nosiče frekvencí a individualizovaných vědomí), ze kterých je aktivitami jednotlivých tvořivých vědomí (individualizovaných do JSEM to či on) "utkáno" naprosto všechno co v Univerzu existuje. Z tohoto důvodu také jedno ovlivňuje (nebo dokonce přímo programuje) to druhé, obzvláště pokud jedno na druhé přímo navazuje anebo s tím vzájemně nějak souvisí. Kdo nevěří, ať tam "běží" a přesvědčí se sám. :-)

Více podrobností o paralelních realitách naleznete na těchto Anglicky mluvených videích:
Choose From http://www.youtube.com/watch?v=WFR5kLeCiWU&feature=related
Bashar + Abraham http://www.youtube.com/watch?v=HpAxwoYyJDA&NR=1
even you shall do
greater http://www.youtube.com/watch?v=VhvKmQNkMmU&feature=channel


* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.


Čas (nebo-li projev 4.D) je párové dvojče hmoty (která je v projevu 3.D), takže tyto dvě polarity dohromady tvoří dvojitý, čili dualitní projev své existence. Tím, že se tato planeta vrací nazpět do jednoty, čili do páté (či ještě vyšších) dimenzí, tím dochází k tomu, že se oba tyto dualitní projevy existencí spojují nazpět do jednoty, čímž se vše nejenže navrátí nazpět do jednoty a harmonie, čili do jednoho nekonečného nyní (nebo-li do jednoho tady a teď), ale i se přitom obnovuje funkce Merkaby, nebo-li tvořivého dvou-plamene. Takže již brzy zazvoní zvonec a dualitní disharmonické pohádky bude v tomto světě jednou pro vždy konec. :-) V dualitě je polarita založena na principu elektromagnetickém, kdežto v jednotě je polarita již jen magnetická, to znamená že je pouze v projevu Severního a Jižního magnetického pólu, které se k sobě vzájemně přitahují. Úzce související články: "Jsme především vědomí, čili zvuková - vibrační, nebo-li frekvenční složka světla. Uvedeno ZDE, "Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky." Uvedeno ZDE"Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí." Uvedeno ZDE, "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje." Uvedeno ZDE, "Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu." Uvedeno ZDE, "Vy jste tvůrci Nové Doby!" Uvedeno ZDE, "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít.", Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 7610

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Prosinec.2011 v 1:42

Každý svět a jejich reality přichází do existence tím, že to jsou nejdříve pouhé jednotlivé obrázky mentálních představ, z kterých si vybíráme (většinou prozatím jen podvědomě) to co chceme nebo z nějakého důvodu potřebujeme prožívat. Ty vybrané obrázky si pak fokusem své pozornosti promítáme a zobrazujeme na světelnou síť (tvořící hologram ve tvaru globu) produkovanou aktivitami našeho vědomí, přičemž sled těchto jednotlivých, mentálními pochody tvořených holografických (čili zdánlivě plastických - prostorových) obrázků vytváří iluzi plynoucího času a existenci hmoty v prostoru. 

Ve třetí dimenzi jsme díky svému přesvědčení naprogramováni, že tyto jednotlivé obrázky musí jít pěkně popořadě a proto když chceme třeba něco někde vyřídit, tak tam nejdříve musíme jít a pak to tam vyřídíme. V páté dimenzi ale čas, který je pouhou iluzí (neboť je tvořen sledem událostí po sobě jdoucích holografických obrázků) již lineární být nemusí (pokud uvěříme, že lineární být nemusí), takže v 5. D můžeme např. někde něco vyřídit a teprve potom tam jít, nebo tam už ani nechodit, neboť na co tam chodit, když už je to vyřízené. :-)

Takovéto zdánlivé podivnosti se lidem budou spontáně stávat čím dál tím více, neboť čím více vstupujeme do páté dimenze, ve které čas již nemusí být lineární vůbec (neboť v 5. D se dá jednotlivé obrázky libovolně přeskakovat a to i do minulosti), tím snáze si budeme moci svými představami vytvořit již potřebný výsledek (pokud se tedy přes své duchovní srdce - osobní nulový bod ukotvíme v přítomném okamžiku), čímž budeme přeskakovat časovou linearitu cesty, která vede k požadovanému výsledku. Z toho důvodu bude možné, aby fungovalo např. ubrousku prostři se, odhmotňování, teleportace, zhmotňování se do libovolných věcí, bytostí, tvarů, proporcí a projevu existencí, či jakékoliv jiné zdánlivé nemožnosti.

Je třeba vzít konečně na vědomí, že nejsme jen tzv. hmota, ale že jsme především živé tvořivé světlo (vědomí - energie), které dokáže naprosto vše, čemu uvěří že dokáže. Vně projevený Bůh, čili aktivní kosmické tvořivé vše-vědomí je všemocné právě z toho důvodu, že se nevyhraňuje - nevymezuje do nějakého specifického jsem pouze to či ono, ale že si uvědomuje to, že je především moudré, všemocné, láskyplné, tvořivé vše-vědomí - světlo, které dokáže cokoliv, co si jen pomyslí. No a vy, pokud si přestanete v sobě vytvářet limity svých možností a schopností, tak pomocí své představivosti dokážete naprosto to samé, pokud tedy uvěříte tomu, že to skutečně dokážete taktéž.

Mnohem více podrobností je v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.", uvedeného ZDE a v článku s názvem: " Vesmírné Perpetum Mobile", uvedeného ZDE a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby", uvedeného ZDE. Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 11.Prosinec.2011 v 2:52

áno určite to tak nejak funuje.Veľa vecí v mojom živote som si proste vymyslela-dlho som o tom snívala a ono sa  to stalo!Taktiež choroby-bola som takmer pod nôž a povedala som si,že to proste nechcem a realitu zmením svojím postojom.Skúmala som príčiny,ktoré vyvolali v tele zmeny a pracovala som na duchovnej úrovni.Príznaky zmizli a lekárka bola v údive.Verím skutočne tomu,že sme úžasné bytosti s veľkou mocou.

Komentář přidal(a) Ywet dne 11.Prosinec.2011 v 10:07

Tvorenie nášho života a udalostí v ňom, máme vo svojich rukách. Keď som si to v bolestivých chvíľach uvedomila, prestala som obviňovať všetko naokolo a pripustila svoju zodpovednosť za všetky nepríjemnosti ... nastalo zmierňovanie a život sa začal meniť na stále lepšie lepšie a lepšie.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Prosinec.2011 v 11:21

Ano, žijeme totiž v multi-vesmíru, to znamená ve vesmíru s nekonečným množstvím paralelních existencí (které mohou vypadat téměř identicky, jen v nich probíhají jiné události) a tím čemu v hlouby své duše skutečně věříme, tím se přesouváme (přes červí díry) z jednoho paralelního vesmíru do druhého (aniž bychom si to prozatím na vědomé úrovni uvědomovali), neboť se svými osobními přesvědčeními (které vytváří projekční a gravitační energetická pole) vzájemně přitahujeme s takovými věcmi bytostmi a událostmi, se kterými svými specifickými vnitřními osobními frekvencemi souzníme.

Na jakém principu fungují vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí je uvedeno zde: http://www.trefy.cz/elektromagnet

Tvořivá meditace: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) http://www.youtube.com/watch?v=V7ABSswHMLA&feature=share

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.Srpen.2012 v 18:07

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-)
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/bojite-se-vzestupu-do-...

Komentář přidal(a) Jana Mitysková dne 6.Listopad.2012 v 18:58

Lumíre zkusila jsem přenést ze své minulosti jeden obraz, viděla jsem jak se začal rozmazávat a jakoby odhmotnil a šel směrem nahoru, chvilku byla tma a celou dobu mi mžikaly okolo obrazu příběhy, které s ním souvisely, těch jsem si nevšímala. Pak se začal objevovat v současnosti vlezl tam a s ním plno reakcí na tuto novou skutečnost, jak moji známí žasnou co jsem to udělala. Bylo to tak skutečný, že jsem absolutně věřila všemu, že se to stalo až jsem brečela vděčností. Pomáhala jsem si afirmacemi. Je to moje první zkušenost a mám otázku: jaké máš zkušenosti ty? Jde mi hlavně o to, jestli mám nyní nechat vše, že je mi to jedno, jestli se to opravdu zhmotní, nebo už počítat s tím, že je to zmotněné, přičemž mi to zavání lpěním a tedy odsouváním zhmotnění. Janina

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Červenec.2013 v 10:56

Video v angličtině: The illusion of time : past, present and future all exist togethe. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) jan/ko/ňas dne 13.Srpen.2013 v 10:22

Ahoj Lumíre, cituji anotaci k textu výše uvedeného článku:

Dualitní projevy existencí, tedy 3.D - hmota (Jin) a 4 D - čas (Jag) jsou pravá párová dvojčata, z nichž každá polovina těchto párů tvoří svému protějšku zrcadlový obraz. To znamená, že z úhlu pohledu 3.D vnímáme svět jako prostoro čas (ve kterém plyne čas), kdežto z úhlu pohledu 4.D vnímáme svět jako časo prostor (ve kterém se mění prostor v závislosti na průběhu času. V 5.D je ale hmota a prostor propojen nazpět do jednoty, čímž vzniká jedno nekonečné nyní, ve kterém můžete přeskakovat z kteréhokoliv mentálními představami před-stvořeného obrázku do kteréhokoliv jiného před-stvořeného obrázku a ten si zkrystalizovat do osobního světa a jeho realit. Úzce související článek s názvem: "Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí" ...konce citace

Za prvé ti děkuju za obsáhlý web se spoustou užitečných a pravdivých informací - ale protože oba víme, že lidé se potkávají přesně tehdy, kdy to Příroda dovolí - tak se ozývám v čase, kdy doba dozrává i pro mě. 

Ale k citaci: rozdíl ve dvojici prostoro/čas a časo/prostor - ten jsi popsal asi nejlíp, co jsem kdy četl, včetně oddělení 4D jen do formy pohybu, kterou nazýváme ČAS (=formát zrání jednotlivců i celků).

Pro 5D raději užívám DVOJICI "datový prostor + logika (sled postupných kroků ve statické podobě "připravenosti"/potence/potenciálu).

Z toho ale mimo jiné plyne, že každý CELEK je ve své slovesné podstatě "SCELENÍM ČÁSTÍ" - přes to zkrátka vlak nejede. A tady vidím tu jeidnou, poslední membránu, kterou (podle mě) máš přes sebou - rozlišit, co je "hmotné ve virtuálním světě vnímání a myšlení" (kdy v člověku pracuje spodní soustava "mozků"/orgánů s magnetickým řízením jevů - a co je "hmotné pro tu část fyzického těla, které řídí levá hemisféra na podkladu dat ze "spodní soustavy" (intuice, vize + úsilí těla). 

Všiml jsem si této tvé mem/brány u více sdělení - a v citované anotaci jde o větu v úvozovkách. Nevím, jestli jsem schopen takhle na dálku tu nepatrnou, ale klíčovou membránu tímto sdělením popsat, je ale zřejmé, že se k ní budu vracet v komentářích k mnoha úžasným článkům, které tu od tebe i od lidí jsou.

Mých textů není mnoho, ten, který popisuje procesy mezi dolní/základní soustavou řízení osobní existence v dutině těla - a tou horní v lebce  je zde http://www.nejsmeovce.cz/books/view/6 , je o "zkratce", o zatím posledním pokusu "Antiků/Zdroje" aktivovat program, jehož jsme všichni (a to míním VŠICHNI/zdroj) součástí. 

..zároveň se omlouvám, pokud budou některé moje reakce za hranicí vstřícnosti - polarity ne nezbavíme, pokud jsme v duální = tělesné formě. 

Měj se jak umíš, Honza Koňas

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Srpen.2013 v 12:08

Ve světech do 4.D je polarita elektro-magnetická a ta vytváří dualitu. Ve světech od 5.D výše je polarita již jen magnetická a ta je ve světech jednoty. Někde jsem o tom psal podrobněji, ale kdo ví kde neboť jsem toho napsal již mnógo. :-)

Poslední článek s názvem: "Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla" je uveden ZDE.

S pozdravem Lu-mír. :-)

Komentář přidal(a) jan/ko/ňas dne 13.Srpen.2013 v 15:40

..moc hezky vykreslený PRINCIP MÍJENÍ - nástroj základního archetypu existence, vytvořený pro zmírnění dopadu protiběžných sil (jevů, událostí...) dík. 

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby