* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč.

Příběh o vzniku člověka je uveden na videu s názvem: "Poselství Plejáďanů 2012 - Budíček pro Světelnou rodinu.mp4", které je uvedeno ZDE. (Začátek příběhu začíná časem na videu: 4:19 minut. Pod videem na = lze nastavit automatický překlad. Postup pro nastavení je uveden ZDE.) Komentáře k tomuto videu jsou uvedeny ZDE. Pokud toto video zmizí, tak si do vyhledávače nad videem zadejte tento název: "Pleiadian Message 2012 A Wake Up Call For the Family of Light" a on se vám objeví jiný zdroj kde to lze najít taktéž.)

* Video s CZ titulky: Chybějící článek evolučního vývoje lidstva? My jsme ten chybějící článek, důsledek zkříženi s mimozemským DNA. (CZ titulky) /  Missing Link in Human Evolution? we are the missing link as a result of alien DNA crossing - CZ Uvedeno ZDE.
* Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti velice zajímavých videích (s CZ titulky), Uvedeno ZDE.
* Skrytá historie lidstva Uvedeno ZDE.
* Naše galaktická historie - poselství Adronise Uvedeno ZDE.
* Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) Uvedeno ZDE.
* Poselství Plejáďanů 2012 - Budíček pro Světelnou rodinu". (Začátek příběhu začíná časem na videu: 4:19 minut.) Uvedeno ZDE.
* David Icke odhaľuje Matrix (SK titulky) Uvedeno ZDE.
* Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků. Uvedeno ZDE.
* Návrat nositelů světla na Zemi. The Return Of The Lightworkers on Earth - CZ Uvedeno ZDE.
* Mýtický Adam a Eva byli stvořeni Anunnaki, čili tzv. padlými anděly - mimozemšťany. Pradávné texty jako např. Sumérské, Egyptské a Korán hovoří o tom, že bohové naučili člověka řeči. Více ve videu v angličtině: Aliens DNA changes, the missing link of human evolution. Uvedeno ZDE.
* Krev Anunnaků Uvedeno ZDE. (15 - 16 % lidstva má krev RH negativní, to znamená, že nemají žádné geny z opic)
Další související videa v angličtině:
* Blood type is a bloodline - RH Negative - RH Positive Blood Uvedeno ZDE.
* The RH Negative Blood Type: Part 1 (Origin Theories) Uvedeno ZDE.
* The RH Negative Blood Type: Part 2 (Characteristics) Uvedeno ZDE.
(Pokud některé video zmizí, tak si do youtube nebo do Gogole vyhledávače zadejte název videa a pokuste se ho najít pod jinou http://www. adresou)

Úzce související článek s názvem: "Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit!" je uveden ZDE.

Jaký je svět - Aneb vše je jinak než nás učili Uvedeno ZDE.

Jak je tohle vše možné je podrobně vysvětleno v článku s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE.

Článek s názvem: "Vědci našli mimozemské geny v lidské DNA" je uveden ZDE.
* Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) Uvedeno ZDE.
Kdopak asi měl takhle širokou hlavu, že by nějaký starosta, :-) nebo náš mimozemský pradědeček?Video s názvem: 
Tajemství Annunaků (nyní již byvalé :-) tajemnství ) / Secrets Of The Annunaki

Video :Annunaki civilizace šokující pravda  / Annunaki civilization: shocking truth! je 
uvedeno ZDE.

Video s názvem: 6 principov globalnej manipulacie (SK titulky) Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, v holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Dlouho v něm už ale nebudeme!!! Úzce související člábnek s názvem: "2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze" je uveden ZDE. a článek s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí" je uveden ZDE

Z výše uvedených důvodů nevěřte hned tak někomu a něčemu, neboť "ještěrky" nechtějí prohrát a snaží se nyní uhrát alespoň remízu.
 

Pro tuto planetu a všechny ty, kteří vzestoupí do páté a vyšších dimenzí společně s ní to remíze nebude, ale pro ty, kteří se nechají nalákat do čtvrté dimenze (přes galaktický nulový bod, který funguje jako červí díra do paralelních světů), pro ty to remíza bude.

Úzce související článek s názvem: "Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky" je uveden ZDE.

Další úzce související článek s názvem: "Kdo jsou to Babyloňané a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů" je uveden ZDE.

19.10.2014 došlo na Marsu k obrovské explozi (viz. přiložená videa), která byla způsobena údajně kometou, jež Mars míjela. Byla to ale skutečně jen pouhá kometa, nebo...? Uvedeno ZDE.

Video v angličtině s názvem: "Is Nibiru Approaching ? Year 2013 PLANET X & Anunnaki" Uvedeno ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


… V dubnu 2006 mayský učenec Davic Stuart rozluštil nápisy, které byly nalezeny na tom, co je známé jako Monument 6. Badatelé věří, že přeložený text poskytuje další důkaz, že mayský kalendář zvaný Velký počet skončí 21. prosince 2012. Podle mayských tradic se bohové k tomuto datu vrátí. A můžete si přečíst… vytesáno do kamene… sestoupí se svatozáří, bůh Bolon Yokte. Bolon Yokte byl jeden z mayských bohů, kteří vytvořili lidskou inteligenci. …

… Další důkaz prorokující apokalypsu byl nalezen v roce 1947 ve vyprahlých jeskyních vysoko nad judskou pouští. Archeologové objevili skoro 900 dokumentů, pravděpodobně napsaných za časů Ježíše. Jsou to svitky od Mrtvého moře. Mezi nimi je jeden nazvaný Válečný svitek, který v hrůzostrašných detailech líčí nějakou budoucí apokalyptickou válku mezi silami světla (13 "bohů") a temnoty (9 "bohů"). Svitky od Mrtvého moře mluví o válce mezi dobrými anděly a špatnými anděly. Pravidelně v každé starověké literatuře nakonec narazíte na tyto kosmické boje mezi silami dobra a silami zla. Ať tak či onak, představa, že bohové mají různé frakce bojující proti sobě navzájem, dala vzniknout představám, jako že by tam možná byla nějaká pradávná válka mezi mimozemskými frakcemi navštěvujícími Zemi. To by mělo poskytnout názornou ilustraci a základní myšlenky pro některé ze starověkých mytologií. ...

… V roce 1849 britský archeolog Austen Henry Layard objevil 22.000 hliněných tabulek ve starověkém sumerském městě Ninive na území dnešního Iráku. Tabulky obsahují text zapsaný klínovým písmem, které je považované za nejrannější písemnou formu vytvořenou Sumery před 6.000 roky. Autor Zecharia Sitchin strávil víc než 30 let překladem těchto sumerských hliněných tabulek. Ve své knize z roku 1976 Dvanáctá planeta Sitchin tvrdí, že texty klínového písma popisují cizí rasu jménem Anunnaki, kteří přišli na Zemi z nějaké neobjevené planety v naší sluneční soustavě za Neptunem nazvané Nibiru. Vysvětlili Sumerům, že si kvůli svému vlastnímu technologickému vzestupu poškodili svojí atmosféru. A že sem přišli hledat zlato a další vzácné prvky k tomu, aby opravili slábnoucí atmosféru své planety. Podle Sitchina Anunnaki poprvé navštívili Zemi před 450.000 roky, to tady byli Neandrtálci. A pomocí genetického inženýrství vytvořili Homo sapiens jako druh, který měl pro ně pracovat v dolech na drahocenné minerály. Naši předci věřili, že oni byli bohové. A byli zde záměrně. Chtěli z naší, v té době primitivní generace, udělat inteligentní. Chtěli do našich mozků zasadit zvídavost. Stali jsme se rozvinutějšími v technice, v astronomii, ve všech oblastech. To je přesně to, co chtěli. A je otázkou: proč? Podíváte-li se na starověké příběhy tvoření, zjistíte, že naše pozice Homo sapiens je víceméně taková, že jsme byli vytvořeni jako otrocká rasa, nebo nějaká rasa určená k otrocké práci. Podle Sitchinovy interpretace starověkých tabulek byla lidská civilizace v Sumeru sestavena pod vedením Anunnaki. A k zamaskování cizí manipulace byli králové z řad lidí inaugurováni k zajištění spojení mezi lidstvem a tzv. bohy. …

… Ze Sitchinovy interpretace sumerských tabulek dále vyplývá, že starověcí astronauti Anunnaki prováděli rozmnožovací experimenty k vylepšení lidských pracovníků. Ale k udržení lidské populace pod kontrolou a korigování genetických omylů cizinci zorganizovali tzv. přírodní katastrofy. Anunnaki viděli přirozený vývoj u neandrtálského člověka zde na Zemi a tak se rozhodli do něj vložit svůj genetický kód. Provedli to tím způsobem, že vzali 80% svých genů a 20% z humanoida, který tu byl a vytvořili nás podle svých představ a později ke své podobě. A to bylo v podstatě v tu dobu, kdy se zrodilo současné lidstvo a začíná se objevovat ve fosilních záznamech. A to nebylo dřív, než před 75.000 lety, kdy došlo k erupci supersopky v jezeře Toba. A v důsledku této gigantické kataklyzmy se zdá, že jsme prošli další genetickou modifikací. Velmi, velmi vyspělí E.T. přišli a zdokonalili naši DNA. Pravděpodobně přišli s tímto "Víte, s tímto druhem zde je něco špatně." Takže tyto pohromy jako povodeň nepochybně vytvářejí oni. A pak samozřejmě vždy je to bráno z biblického pohledu, a lidé se domnívají, že to dělá Bůh. Dobře, Bůh mohli být mimozemšťani, mohli by to nějakým způsobem vyvolat. Je to dost možné a velmi pravděpodobné, že za účelem vyhubení druhů, které oni sami geneticky upravovali, a to se jim jaksi nepovedlo, potřebují se jich zbavit a začít úplně znovu. Definitivní důkaz pro archeoastronautickou teorii nebude v nějakém megalitickém místě. Nebude to nález nějaké havarované kosmické lodi. Ale bude nalezen hluboko uvnitř našich genů. A to je přesně to, co stojí ve starověkých textech… byli jsme stvořeni k obrazu bohů. …

Mnohem více podrobností naleznete na videu s českými titulky s názvem:  "Vetřelci Starověku - Cizí devastace", které je uvedeno ZDE. Pokud se titulky nezobrazí, nebo pokud se vám dole na liště pod videem neobjeví = (nebo CC), pak vám v počítači chybí program Abobe flash player, který lze stáhnout ZDE. Link: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/otherversions/

Další úzce související videa: s názvem

* David Icka odhaluje Matrix (SK titulky) je uvedeno  ZDE.

* Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti velice zajímavých videích (s CZ titulky), uvedených ZDE.

Úzce související články:

* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE

* Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč. Uvedeno VÝŠE.

* MŮJ SEN O ARMAGEDONU (velice důležitý text - zdroj matrix 2001). Uvedeno ZDE.

PS: Prostředníci mezi tzv. bohy - ještěrkami jsou Ilumináti, čili rod starých Babylóňanů - Sumeřánů, kteří mají v dnešní době 3 větve. Jednou větví je britský královský rod, druhou je Vatikán a třetí je ve vládě Washingtonu D.C.


Tento Babylónský rod, který
světu z pozascény vládne, nebo spíše vládl (neboť jejich mocenská striktura se již stále rychleji rozpadá) jsou klony výše zmíněné nepřátelské mimozemské rasy, kteří jsou pomocí genetiky a techniky převlečeni do lidského vzhledu. Více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Jsou dva druhy pyramid! Jedny jsou nasměrované do "peklíčka" :-( a druhé do "nebíčka". :-) Se kterými si přejete se frekvenčně sladit?", který je uveden ZDE.

Není třeba se ale už bát, neboť na této planetě jsou již jen Ilumi-hnáti, :-) (čili dnes jíž bezmocní prostředníci mezi ještěrkami a lidstvem), jelikož minulý rok byly odtud z podzemí všechny ještěrky již vystrnaděni a opustily už planetu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako sa Zem stane

Vnútornou Zemou

Crystalai


Najprv, 5-eho Mája sa na Zemi narodí avatar 12-ej úrovne, čo otvorí Sféru Amenti a spôsobí odstránene uhlíkovej pečate smrti 666 z ľudskej rasy. Táto uhlíková neorganická pečať sa roztopí a začne naše prebudenie do kryšalických organických tiel večného života. 5-eho Mája sa UDEJE samovoľné HROMADNÉ PREBUDENIE. Modrý Plameň Amenti sa stelesní v Strážcom Modrého Plameňa.

Zem a Tara sa začnú spájať. Strážcovia Modrého Plameňa sa stanú avatrmi 9-ej úrovne, pretože modrý plameň klesá v špirále zo Slnka Alcyone. Nositelia Plameňa, ktorí majú zriedkavý recesívny gén budú mať tento gén aktivovaný. Títo nositelia majú vo svojej DNA zvláštny základný magnetický tón, ktorý im umožní stať sa veľmi magnetickými a schopnými udržať túto aktiváciu Zeme. Akonáhle nositeľ D 5 plamena udržuje frekvencie Slnka Alcyone a stiahne frekvencie do svojej štvrtej čakry Strážcu Plameňa, morfogenetickým poľom Amenti a cez Mriežku Zeme sa rozšíri prudký prílev dvoch frekvencií harmonického vesmíru. Toto umožní, aby počas pulzácií nastalo rýchle zrýchlenie zloženia piateho a šiesteho vlákna DNA. Siedme vlákno sa začne skladať v tých, ktorí už majú piate a šieste. Táto aktivácia spôsobí, že na Zemi nastane obrovské multidimenzionálne uvedomenie.

Keď siene amenti spoja Tara a Zem dokopy, tí, ktorí poskladali piate vlákno a sú spôsobilí na Vzostup na Taru budú vedení na interdimenzionálne prechodové miesta na Taru. Tí, ktorí majú šieste a siedme vlákno môžu byť spôsobilí na prechod na Gaiu. Môžu byť ďalší, ktorí sa prenesú do Aquarius, Aquafaria a nemnohí, ktorí sa pôjdu hrač v nebi s bohmi. Tento čas prichádza veľmi skoro.

Najprv sa zmeníme na iné chemické zloženie. Necháme za sebou naše uhlíkové telá. Staneme sa menej hustými. Naše telá a naše prostredie sa zmení. Tí, ktorí prechádzajú na Taru budú mať úplne iný druh tela ako tí, ktorí zostanú vo Vnútornej Zemi. Tí, ktorí prechádzajú na Gaiu sú takmer neviditeľní. Tí, ktorí sú z vyšších hustôt môžu vidieť nižšie hustoty; ale tí, ktorí zostanú v 3D nebudú schopní vidieť žiadnu z nových realít. Mohlo by sa zdať akoby veci mizli pretože posuny vyšších častíc stiahnu niektoré v jednom smere a nižšie stiahnu tie v inom smere. Je nekonečno úrovní hustoty.

Traja základní nositelia plameňa budú aktivovať otvorenie Sfingy, Veľkej Pyramídy a jadra Zeme. V tom čase naša vesmírna pamäť vstúpi do činnosti a my znova získame pamäť našich Akašických Záznamov pre každého kto aktivoval 4-té vlákno pamäte.


21ého Decembra 2012 sa posunie uhlová rotácia časticového otáčania o 45 stupňov a zrovná sa do jednoty s Vnútornou Zemou a Tarou. Najrýchlejšie častie Zeme začnú prechádzať do hyperpriestoru a siene záznamov začnú vysielať údaje cez mriežky Zeme. Vesmírna pamäť začne prenosy cez planetárne mriežky.


Základňa elementárnej častice Zeme stúpne na 5 a základňa atmosferickej častice Zeme stúpne na 6. Táto úroveň nárastu umožní atmosfére a elementálom z Vnútornej Zeme objaviť sa na Zemi. Toto bude naša prvá vízia našej Novej Zeme. Začneme vidieť atmosféru Vnútornej Zeme formujúcu sa okolo nás a potom si všimneme stále viac nových druhov a objavia sa záhrady vnútornej Zeme. Všetky zvieratá a rastliny vo Vnútornej Zemi neprestajne spievajú. Všimneme si tento rozdiel na Zemi okamžite.

Anjelskí Ľudia a iné rasy Zeme budú čoskoro pripravné na návštevy z Vnútornej Zeme, Eieyani, Sírius B Maharaji, Azurite, Aethien a Rasy Serres Smaragdovej Úmluvy. Uskutčonia kontakt prostredníctvom našich Zakladateľských Rás a pozvú Zemské rasy, aby sa pridali ku Smaragdovej Úmluve. Fyzický hromadný kontakt Národov Smaragdovej Úmluvy je plánovaný na 2017. Prvé kontakty budú uskutočnené jednotlivo a súkromne. Najprv stretneme Eieyani rasy, pretože vypadajú najviac ako my – len sú modré. Potom ako sa zoznámime s Eiyani stretneme sa s Azuritmi a Maharaji. Rasy Padlých Anjelov a Ilumináti budú vyprevadené do karanténových liečivých zariadení v hviezdnej sústave Sírius. Zostávajúci Anjelskí Ľudia a Indigo budú pokračovať vo svojej aktivácii 12 Kódov a aktivácii DNA predlohy.

Aktivácie budú pokračovať do 2017 keď nastane hromadné pristátie Rás Smaragdovej Úmluvy. Šťastný koniec začína 21ého Decembra 2012, keď vek osvietenia určite začne a Vesmíry v našom Časovom Matrixe začnú oslavu víťazstva, na ktorú čakali 250 miliard rokov, keď Hviezdne Vojny vytvorili Fantómový Matrix. Fantómový Matrix bude odstránený v Decembri. Zakladateľské Rasy odstránia Pečate Hviezdnych Brán pre Vesmírnu Hviezdnu Bránu 12 v našom Časovom Matrixe, aby znova zjednotili Časový Matrix Vnútornej Zeme a Trans Harmonický Meajhe Časový Matrix. Tri Matrixy sa spoja aby vytvorili Božskú Kozmickú Trojicu nášho nového začiatku novej Kozmickej Reality.

Zem príjme Prílivy Hviezdnej Vlny D10, D11 a D12. Prvotný Príliv Svetla, Príliv Tekutého Svetla Christos, Príliv Dúhového Lúča a d12 Božskú Predlohu Zeme Pred hmotného Hydroplazmatického Tekuteého Svetla Christos, Tara Gaia Systém a D12 Pred Hmotnú Predlohu alebo Vesmírny Christos. Toto sa udeje 21ého Decembra 2012.

To je veľa Svetla!!!
Crystalai (a) 2012 cosmicdolphinmagic.com
15-Marec-2012
Preklad: SiR @ http://ee.dunres.skNenechte se už zatahovat do negativními záležitostí vytvářející nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající událost. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 13063

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Září.2012 v 15:06

Již brzy ale dojde k transmutaci uhlíku 6-6-6 a tím k obnově DNA na původních 12 vláken. Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE. Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Listopad.2012 v 1:12

2012 The TRUTH You're NOT Being TOLD Part 2 (Full Length 88min)
http://www.youtube.com/watch?v=uKkYZVEFs-c&feature=related
(To co je řečeno na tomto videu od času 1:02:43 vás už nemusí zajímat, neboť to by se dělo v případě kdyby planeta do 5.D nepostoupila. Dnes je již ale zcela jisté, že tato planeta do 5.D postoupí a spolu s ní postoupí všichni ti, kteří si již přejí navrátit se do jednoty a harmonie společně s ní. Přesto jsou některé informace velice zajímavé i po tomto uvedeném času.)

Proof a MAJOR Event September-December 2012...UNBELIEVABLE!
http://www.youtube.com/watch?v=tbqB__r9dAk&feature=related

Komentář přidal(a) Motylik dne 14.Listopad.2012 v 10:27

Kubi som na tom podobne :D 

Tak aby som sa nezamotala ešte viac, asi nechám túto informáciu bokom a nebudem riešiť, ved na tom asi aj tak nič nezmením. A ak to má mať pre mna nejaký extra význam, tak sa ku mne informácia dostane z inej strany a v jazyku, ktorému rozumiem ;)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.června.2015 v 20:27

* Think we're all human? think again. Connecting all the pieces of the puzzle - Here.
* RH Negative - Annunaki, Atlantis, Lemuria, Egypt ~2013 ~ Bashar - Here.
* Bashar - Pleiades - Adronis On Annunaki, Nephilims, Elohim - Here.
* Bashar - Hybrid Children : The Seeds of the Future - Here.
* Bashar Abduction & Mystery - Here.
* Bashar On Ufos switches off nuclear Weapons - Here.
* Bashar (Zeta Reticuli) on 2012 [Humanoid controlled by implants] - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.června.2015 v 23:53

V Univerzu je ve své podstatě jen jedna jediná bytost, nebo lépe řečeno vědomí JÁ (ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave"), které je multidimenzionální a je v nejrůznějších projevech existencí, čili je v projevech JSEM to či ono. Navíc, naprosto vše v existenci jsou pouhé jednotlivé nehmotné mentální obrazy, ze kterých si jednotlivá vědomí, nebo-li bytosti (individualizované do JSEM to či ono), dle svého přesvědčení vybírají takové obrázky, které odpovídají jejich osobnímu přesvědčení. Z těchto nehmotných obrázků si pak dle svých přesvědčení skládají nějaký sled, tvořící časo-prostor ve kterém plyne čas, nebo prostoro-čas, ve kterém se mění prostor v závislosti na plynoucím času. Vše je ovšem pouhá mentální projekce vnitřních, mentálními představami před-stvořených obrazů promítaných fokusem pozornosti navenek, tvořící tak iluzi hmoty, prostoru a času v něm plynoucím. Jakmile se dostatečně zvýší frekvence jádra Země, tak zařne být hmota v mnohem plastičtějším projevu existence než je nyní, neboť hmota je zkrystalizované světlo, které se zvýšením frekvence stává tekutým světlem a dalším zvýšením frekvence se stává nehmotným éterem, čili něco jako je elektromagnetická aura, tvořící energetické pole bytosti či předmětu, které se snížením frekvence stává tekutým světlem a dalším snížením krystalizuje do zdánlivé pevné hmoty.

Úzce související videa a články:
* Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý. Uvedeno ZDE.

* You are GOD (Bashar & Abraham Remix Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.června.2015 v 20:13

* ON THE PATH OF THE IMMORTALS - Here.
* Steve Quayle & Tom Horn Astonishing Vatican Plan to Unveil Humanity's Deliverer Satan the Saviou - Here.
* Steve Quayle On The Path Of The Immortals May 19th, 2015 - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.června.2015 v 20:13

* Abraham Hicks, RESET YOUR UNIVERSE WITH THE POWER OF THE MIND. - Here.
* Abraham Hicks - Learning To Manifest Everything - Here.
* Abraham Hicks explains: Mechanism that activates instant manifestations for you - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.Červenec.2015 v 13:53

* NOAH...THE TRUTH IS BIGGER THAN YOU THOUGHT. - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Listopad.2016 v 22:52

* Gerald Clark The Anunnaki Overlords - Here. (excellent information)
* Gerald Clark Geneaology of the Gods - Return of Nibiru & The Anunnaki - Here.
* Human Origins according to the Ascended Masters - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Naše Galactic historie a cesta ke zveřejnění ~ Přepis ~ Elizabeth Trutwin. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Our Galactic History and the Path to Disclosure ~ Transcript ~ Elizabeth Trutwin - Here.
* GALACTIC FEDERATION THEIR PURPOSE IS TO WAKE UP - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Březen.2019 v 18:49

* Lord Enki the Cosmic Vampire Here.
* The Shamans of Mu, the Fallen Ones, and Corruption of Wisdom Here.
* The Shamans of Mu, the Fallen Ones, and Corruption of Wisdom Part 2 Here.
* Something about the Royal Family Tree WE Should All Know Here.
* The Truth about British Royals Here.
* Breaking the Spell of our Alien Overlords Here.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby