* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze (nepodporujte je již nijak a ničím)

10.08.2012 19:01


Vatikán  uschováva druhý najväčší

zlatý poklad na Zemi

 • V talianskom časopise Oggi bol uverejnený fakt, že Vatikán vlastní po USA druhý najväčší zlatý poklad v hodnote 3.500.000.000 Eur. V porovnaní s tým obnáša hodnota štátneho zlatého pokladu  Talianska  »iba« 400 miliárd lír. Toto však  bolo v roku  1952.1)Aký veľký je asi zlatý poklad Vatikánu v roku 2010? Ak pripočítame stúpanie hodnoty zlata, potom je to horibilné znásobenie. Pri predaji tohto zlatého pokladu by to Vatikánu prinieslo zisk prípadne až  650 % . Tu sa človek pýta:

Ako sa  Vatikán dostal k takémuto neuveriteľnému množstvu zlata?

 

Vatikán hazarduje s enormnými finančnými

rezervami na Wallstreet

 • "Vonkajšie finančné rezervy Vatikánu sú koncentrované hlavne na Wallstreet. Dohromady sa celkové vlastníctvo cirkevnej centrály v akciách a  iných kapitálových účastiach odhadovalo už v roku 1958 na približne 50 miliárd DM.«4) S. 153
 • Táto suma sa medzičasom zvýšila podľa odhadov na  viac ako 100 miliárd Eur.

Ako sa Vatikán dostal k takémuto enormnému vlastníctvu akcií?

 

Vatikán je  "najväčším náboženským

hospodárskym koncernom"

 • "Vatikán je dnes najväčším náboženským hospodárskym koncernom na svete a pevne angažovaný v mnohých podnikoch v oblasti nehnuteľností, plastov, elektroniky, oceľe, cementu, textilu, chémie, potravín a stavebníctva."3) S. 244
 • Vatikánu patriaca firma Italgas má dcérske spoločnosti v 36 talianskych mestách. Vatikán spolupracuje vo firmách s dechtom, oceľou, destilátmi, pitnou vodou, plynovými kotlami, priemyselnými pecami a iným.Zo 180 talianskych kreditných inštitútov  disponuje najmenej tretina s vatikánskymi peniazmi.3) S. 244
 • Vatikán vlastní mnohé najvplyvnejšie rímske banky a je v Európe, v Severnej a Južnej Amerike účastný na nevídanej plnosti mocných priemyselných podnikov, niektoré dokonca patria ďalekosiahle Vatikánu, ako napríklad bývalá Alitalia alebo Fiat.2) S. 53

Ako sa Vatikán dostal k tomuto enormnému bohatsvu?

 

Cirkev - je najväčším vlastníkom pozemkov

západného sveta

Niekoľko príkladov:

 • Nemecko:8,25 miliárd m2 najväčší súkromný vlastník pozemkov34) S.208(zodpovedá približne veľkosti  miest Brém, Hamburgu, Berlínu a Mníchova dohromady)
 • Taliansko:viac ako  500.000 ha ornej pôdy
 • Španielsko: cca. 20 % všetkých polí
 • Portugalsko: cca. 20 % všetkých polí
 • Argentína: cca. 20 % tiež všetkých polí
 • Anglicko: cca. 100.000 ha
 • USA: viac ako1.100.000 ha ornej pôdy

Lúky a lesy nie sú započítané.26) S. 429

Ako sa cirkev dostala k tomuto enormnému vlastníctvu pozemkov?

 

Vatikán je "najväčším vlastníkom nehnuteľností"

 • V podstate už sa nedá  hovoriť o nehnuteľnostiach, ale dá sa to nazvať mestečkami a mestskými časťami.
 • Rím je už napríklad z 1/4 v rukách Vatikánu, to uverejnil  Paolo Ojetti v časopise L'Europeo už  7.1.1977. Jeho článok sa dal čítať ako telefónny zoznam. Celé stránky tísícok palácov, ktoré z časti patria  325 reholám mníšok a  87 reholám mníchov.5)
 • Novinár Ojetti zisťoval aj v talianskom meste Verona. Vytlačil plán mesta, na ktorom bola približne polovica domov označená čiernou  = vlastníctvo katolíckej cirkvi. Poukázal na to, že vlastnícke pomery v iných mestách môžu byť podobné.5)
 • To bolo pre Vatikán priveľa. Nazvali tento článok zavádzajúci, nezodpovedný, škandálny, protiklerikálny, nekultúrny a hlúpy.Riaditeľ tohto časopisu bol ihneď vyhodený.
 • Trvalo to 21 rokov, kým sa ďalší odvážny novinár odvážil túto tému znovu otvoriť.
 • Max Parisi zisťoval pre časopis La Padaniaznovu vlastnícke pomery v Ríme a vo svojom článku prišiel k záveru (21.6.1998), že teraz už je takmer1/3 všetkých domov v Ríme vo vlastníctve Vatikánu.6)
 • Tieto nehnuteľnosti "nezmerateľnej hodnoty" sa podľa jeho zistení nachádzajú  v najlepších polohách: "Celá oblasť Campo dei Fiori  až k  Tiberu oproti Anjelskému zámku, popri Piazza Navona a okolitých ulíc je prakticky celá oblasť úplne vo vlastníctve Vatikánu. Jedná sa pri tom o niečo menej ako polovicu historického centra." Iba v tejto zóne je to viac ako 2500 palácov. Tieto všetky nehnuteľnosti sa neobjavujú na katastrálnom úrade, pretože sú brané za »zahraničné teritórium«.6)
 • Autor Guarino33)menuje príklady, ako boli ľudia  násilne vysťahovaní na ulicu, aj napriek tomu, že Vatikánska banka svätuškársky prisľúbila niečo iné. Parisi sa pýta: »Čo má spoločné viera a vlastníctvom  160.000 miliárdových nehnuteľností? Čo má dočinenia Ježiš s  ... najdrahšími terasovými bytmi v Ríme?«6)

Ale ako sa Vatikán dostal k tomuto enormnému vlastníctvu nehnuteľností?

 

Krvavé peniaze, teda obchodovanie s ľuďmi a otroctvo zväčšili bohatstvo cirkvi, z ktorého žije ešte dodnes

 • Cirkev podporovala otroctvo od začiatku a zosilňovala ho v mnohorakom ohľade.7) S. 520.524
 • Pápež Mikuláš V. legitimoval obchod s otrokmi v jeho bule Divino amore communiti (Z božskej lásky k spoločenstvu) dňa 18.6. 1452. Preto bol obchod s otrokmi  legálny a nezapríčiňoval u zúčastnených žiadne pochybnosti.10) S. 101
 • Pápež mal sám otrokov. Pápež  Gregor I. mal na svojich statkoch stovky otrokov a súhlasil so zákonmi, ktoré otrokom zakazovali, aby sa ženili a vydávali za slobodných kresťanov.
 • Otrok bol videný ako kus dobytka. Cirkev zaobchádzala s otrokmi ako s  »cirkevným statkom« a tento bol nepredajný. Cirkev niekedy hodnotila hodnotu cirkevných statkov nie v peniazoch, ale v otrokoch.7) S. 523
 • Ak bol otrok napriek tomu prepustený na slobodu, musel cirkev odškodniť so svojim majetkom.7) (4. Synóda v Toledo)
 • Cirkev otrokom zakázala robiť testamenty. Pri smrti otroka pripadli jeho úspory cirkvi.
 • Podľa sv. Tomáša Aqvinského boli otroci »účelní«.7) S. 229
 • Cirkev robila všetko, aby otroctvo udržala a nič, aby sa odstránilo.7) S. 520
 • Biskup smel prepustiť jedného otroka len, ak dostal dvoch otrokov ako náhradu.7) S. 523
 • Nemanželské deti klerikálov sa stávali na doživotie cirkevnými otrokmi. To platilo aj pre nájdené deti.(3. Synóda v  Tolede)
 • »Svätý« Martin Tourský (dnes zobrazený v mnohých kostoloch, ako delí svoj kabát)si vydržoval napríklad  20.000 otrokov.7) S. 524
 • Aj kláštory mali otrokov, tak na službu v kláštore ako aj na obsluhu mníchov. Tisíce zajatých Slovanov a Saraziánov boli rozdelení do kláštorov ako otroci.7) S. 528
 • » V Protestantizme sa to dialo podobne od začiatku, potom ako Luther teologicky ospravedlnil poddanstvo a otroctvo. Až ďaleko do 19. storočia prevádzali  evanjelické štáty s teologickým povolením misionárov obchod s otrokmi a chodili na poľovanie na otrokov.«8) S. 22 a  4) S. 150
 • Prvá anglická otrocká loď sa volala  »Ježiš«.9) S. 179

Obchod s otrokmi - Indiánmi

 • Na začiatku stál biskup Rodriguez de Fosca sám ako objednávateľ za predajom otrokov Indiánov v  Seville.10) S. 101
 • Kolumbus mu poslal viac krát väčší počet Indiánov na otrocký trh do Španielska. Len vo februári 1495 to boli štyri lode vždy s 500 Indiánmi vo veku od  12-35 rokov.10) S. 101
 • Obchoduchtivý Kolumbus bol dobre oboznámený s mravnou teológiou jeho cirkvi, potom ako to bolo ospravedlnené »zotročenie nekresťanov s odôvodnením, že pohania sú aj tak odsúdení na večné zatratenie.«10) S. 102

Dňa 18. 6. 1452 legitimoval pápež Mikuláš V. obchod s otrokmi skrze  bulu, v ktorej splnomocnil portugalského kráľa,

» ... krajiny neveriacich dobyť, ich obyvateľov vyhnať, podmaniť a prinútiť k večnému otroctvu«.

Pretože sa terajší pápež nádherne vystatuje svojou »Mea culpa« výnimočnosti, tým že chce celú vinu krvavých zločinov podstrčiť nie cirkvi a jej pápežom, ale »synom a dcéram« cirkvi, tu je originálny text, ktorý priniesol ukrutnú smrť miliónom Indiánov - po latinsky, takpovediac, ako občerstvenie pápežovej pamäte: »... invandendi, conquirendi, expugnandi et subjudandi illorumque personas in perpetuum servitutem redigendi ...«10) S. 101

 

Poddaní zväčšovali po stáročia bohatstvo cirkvi

 • Už od 4. storočia sa vytvoril pod doménou cirkvi iný druh držania otrokov: poddaní.2) S. 538
 • Poddaní boli vlastne postavení na roveň otrokom. Nesmeli opustiť svoju krajinu a boli bezmocne vydaní vlastníkom veľkostatkov, ako  napríklad kláštorom. Boli vydieraní a šikanovaní odvádzaním úžerníckych úrokov. Tak vznikol korupčný a tyranský exekučný štát vysokého stupňa. Utrpenie poddaných bolo neznesiteľné. Mnohí rodičia boli nútení, aby predali svoje deti do otroctva alebo na prostitúciu.2) S. 538
 • Vzbury boli krvavo potlačené. Cirkev stála na strane vykorisťovateľov a kázala pokoru a poslušnosť.2) S. 544
 • Cirkev bola (a je) najväčším vlastníkom pozemkov v celej Európe. Kláštor vo Fulde vlastnil napríklad 15.000  veľkostatkov. Kláštor  St. Gallen mal viac ako 2.000 poddaných.14) S. 240

 

Nezmerateľne bohatá aj predajom

titulov a požehnaní ...

Mnohí ľudia nevedia, že aj predaj požehnaní, titulov, audiencíí a mnoho ďaľšieho dodnes nekresťansky zväčšuje bohatstvo Vatikánu.

Cenník Vatikánu(stav 1990)

 • DM 5.000,- ktoré si pápež necháva zaplatiť za osobne podpísané požehnanie s potvrdením
 • DM 30.000,- za privátnu audienciu s pápežom, vrátane videa
 • DM 50.000,- dar za čestný doktorský titul
 • DM 120.000,- dar za vyznamenanie (rad hviezdy veľkokríža, rad sv. Gregora)
 • DM 300.000,- za titul baróna
 • DM 2.500.000,- za pozdvihnutie do kniežatského stavu
 • DM 50.000,- za vedľajšie náklady takejto procedúry, približne pri príležitosti veľkonočnej omše
 • Počínajúc cca. 100.000,- Euro (v priemere cca. 250.000,-) stoja procesy so svätými. Takto drahý proces si môžu dovoliťlen zámožné rodiny a reholné spoločenstvá.4) S. 299
  Len za 464 vyhlásení za svätých (viac ako za posledných 400 rokov), ktoré vykonal Ján Pavol II. išlo do kasy Vatikánu cca. 116.000.000,- Eur.36) S. 165

 

Nezmerateľne bohatá aj predajom odpustkov...

Mnohí tiež nevedia, že viac ako 1 miliarda Guldenov sa dostala do Ríma skrze obchod s odpustkami. To je časťou cirkevného majetku ešte dnes.

 • Pápež Sixtus IV. rozhodol v roku 1467, že účinok cirkevných odpustkov platí aj pre úbohé duše v pekelnom ohni.11) S. 144
 • Preto kláštory brali peniaze za modlitebné služby, aby zosnulí údajne menej trpeli v pekelnom ohni.
 • Pápež rozhodol taktiež, že kto nemôže nastúpiť cestu do Ríma za úplné odpustky, ten dosiahne taktiež úplné odpustky, ak zaplatí len 1/3 nákladov na cestu pápežovým zástupcom. Tisíce ľudí to urobilo.15) S. 347
 • Pápež Leo X. sa domnieval, že chudobní sa takéhoto požehnania môžu len veľmi ťažko zúčastniť, lebo nemajú peniaze, a preto sa museli vzdať takejto útechy.2) S. 538
 • Odpustky sa ponúkajú dodnes, aj v 21. storočí... . Počas »Jubilejného roku 2000« boli udelené odpustky pri prekročení rôznych brán.
 • »Podľa zistení Corvína malo prostredníctvom obchodu s odpustkami do Ríma potiecť v priebehu posledných 600 rokov, približne 1 miliarda Guldenov.«15) S. 348
 • Nasledovné riadky veľmi pripomínajú konanie niektorých islamských fanatikov, ktorí nekonajú o nič horšie ako im to ukázala cirkev. A tak aj napríklad Martin Luther sľúbil miesto v nebi každému vojakovi, ktorí zavraždil vo vojne proti sedliakom povstaleckého sedliaka a sám pri tom prišiel o život.31)
 • Pápež Inocenc III. sľúbil každému, kto sa zúčastní križiackej výpravy proti Albigenským, dva roky odpustkov. Zozbierala sa armáda okolo 200.000 mužov, aby napadli mestečko Béziers. Bez ohľadu na vek, pohlavie a náboženstvo bolo zavraždených približne 20.000 ľudí. Ani ženy a deti, ktoré sa ukryli do kostolov neboli ušetrené. Napokon bolo toto mesto spálené.16)
 • Aby pápež získal dostatok bojovníkov na križiacke výpravy, lákala cirkev s veľkodušnými odpustkami. Pre údajné miesto v nebi bolo zavraždených nespočetné množstvo ľudí. Tu sa hodí rečnícka otázka pre skúsených analytikov: Aký diabol, ktorý sa vydáva za »Boha« chce mať okolo seba bytosti s tak zakrvavenými »vstupenkami«?Či to bolo kresťanské, to nech si zodpovie každý sám pre seba.
 • S prvým zlatom z koristi z Južnej Ameriky nechal pápež Alexander VI. vyzdobiť strop Santa Maria Maggiore v Ríme a naniesť naň symbol jeho rodiny.10) S. 115
 • Spomenutia hodná časť krvavého zlata a striebra tiekla do cirkevnej pokladnice transformovaná do pyšných klenotov kresťansko - západného zlatníckeho umenia.10) S. 115
 • Výrazný príklad je takmer tri metre vysoké monštrum, ktoré nechal kardinál Cisnero vyhotoviť zo zlata, »ktoré Kolumbus našiel na svojich cestách« a venoval ho katedrále v Tolede alebo oltár v Sevile, na ktorého zhotovenie sa použilo 20 ton krvavého zlata.10) S. 11
 • Postup pri misionárčení indiánov na katolicizmus, bol ustanovený jasne. »Indiáni, ktorých postihla takáto milosť a priazeň, mali z ich strany dokázať svoju otrockú úslužnosť a dobrú vôľu tým, že ich výsosti, kráľovi a guvernérovi dobrovoľne vydali veľké množstvo zlata, drahokamov, striebra a iných vecí, ktoré vlastnili, v opačnom prípade by sa mohli Boh náš Pán a jeho výsosti stať veľmi mrzutými.«10) S. 108
 • »Mladé dievča bolo bez okolkov vytrhnuté z chudobnej rodiny, aby uspokojilo vášeň brutálneho víťaza. Ale hlavná Španielova vášeň bola láska k zlatu. Kvôli nemu sa nezlakol pred žiadnou námahou... a ľudské životy boli v očiach dobyvateľov bezvýznamným tovarom.«10) S. 109
 • »V roku 1500 žilo na hraniciach dnešného Mexika 25 miliónov indiánov, o sto rokov neskôr už len milión.«10)
 • O roztavení peruánskych zlatých pokladov je podané: »Potom to trvá celý mesiac, aby sa roztavil tento vzácny riad, aj keď zlatníci musia pracovať deň a noc.« Kronikár ohodnocuje hodnotu zlata len tejto jednej akcie na 1.326.539 zlatých pesos. To by dnes zodpovedalo hodnote približne 450.000.000 Eur.10) S. 111
 • Jeden z majstrov dobyvateľov nechal mnohých Indiánov, zaživa upáliť, hodiť psom, zťať im hlavy, odťať ruky a nohy alebo vytrhnúť jazyk.10) S. 112
 • Jezuiti a Františkáni žiadali manželstvá medzi Indiánmi a čiernymi, aby ich potomstvo vyhlásili za poddaných.10) S. 116
 • Zatiaľ čo jednoduché obyvateľstvo, generácia po generácii, hynuli v špine a biede, stal sa klérus takmer všemohúcim a neúmerne bohatým, ako aj zvyšný otrokári a páni, ktorí kvôli financovaniu »Božích domov« vydražovali pochytaných Indiánov ...10) S. 117
 • »Kresťanská cirkev bola vo vykorisťovaní novej zeme ešte horlivejšia ako svetskí vládcovia.«10) S. 120
 • »1495 vydal pápež Alexander VI. bulu Intercaetra: »... aby sa barbarské národy podmanili a priviedli ku skutočnej viere.«10) S. 120
 • »Pápež kontroloval ... výdaj poľovných lístkov, ktoré boli Európanom vystavované pre rabovanie a plienenie.«10) S. 121
 • Jeden z kniežatských Inkov povedal: »Čo sa týka pápeža, o ktorom hovoríte, ten musí byť šialený, keď si myslí, že môže darovať krajiny, ktoré mu nepatria ...« Nato jeden z mníchov zvolal: »Napadnite ich okamžite! Dávam vám absolúciu.«10) S. 124.125
 • Kronikár Bartolomej: »Už som povedal, že Španieli majú divých psov, ktorí sú vycvičení, aby Indiánov zahrdúsili a roztrhali na kusy ... Ako stravu pre týchto psov vodia na svojich pochodoch so sebou veľa Indiánov, ktorý idú v reťaziach a sú hnaní ako črieda svíň. Zabíjajú ich a ponúkajú ľudské mäso verejne na predaj. Potom hovorí jeden druhému: Požičaj mi štvrťku z tohto podliaka (Bellacos). Zajtra tiež jedného zabijem, potom ti to zase vrátim...«10) S. 127
 • Zastrašovanie a teror sa stali základom prvých stretnutí s domorodcami. A tak v každej dedine najskôr spôsobili veľké krviprelievanie (Matanza), aby sa pri počutí mena »Kristus« triasli ako pred skutočnými diablami. Cesty boli teda plné povešaných a na kôl napichnutých mŕtvol Indiánov, ktoré mali rozširovať hrôzu a paniku.10) S. 124
 • Misionári vôbec nemysleli nato, aby dobývanie spochybňovali ... Krvavý obchod bol predpokladom pre ich misiu. Okrem miznúcich výnimiek, požadovali misionári násilie.«10) S. 125
 • Chrámy Indiánov boli rýchlo vymenené za kostoly. Len v Mexiku 12.000. Svedčia o schopnosti misionárov, ako nechali pre seba pracovať Indiánov - zadarmo. Na týchto cirkevných skvostoch sa lepia dodnes slzy, pot a krv Indiánov.10) S. 130.131
 • Z jednej indiánskej chroniky: »Tí ľudia boli naplnení múdrosťou. Nepoznali hriech ... Boli plní zbožnosti. Nepoznali chorobu kostí, horúčku, syfilis, žiadne bolesti brucha a hrude, ani žalúdka. Ich telá boli pevné a štíhle. Všetko to sa zmenilo, keď prišli biely muži.«10) S. 135
 • Z celkového indiánskeho obyvateľstva, ktoré za čias Kolumbusa obývali túto časť zeme, padlo 90 % za obeť genocíde pod vedením katolíckych misionárov.

Odpustky za vraždenie?

Obzvlášť hnusné boli odpustky, keď cirkvi nešlo len o finančné obohatenie sa, ale o to, aby ľudí zviedla k vraždeniu, aby sa údajne dostali rýchlejšie do neba ...

 

Nezmerateľne bohatá aj z lúpežníckych vrážd ...

Nespočetne veľa ľudí bolo zavraždených pri dobývaní Ameriky - predovšetkým kvôli zlatu. Toto zlato je dodnes časťou rímsko-katolíckej cirkvi.

A dnes? Mnoho z tohto krvavého zlata je ešte stále prilepené na stropoch mnohých kostolov a oltárov a je z neho zliatych mnoho monštrancíí, v ktorých sa uchováva to »najsvätejšie«.
Aj toto krvavé zlato urobilo cirkev tým, čím dnes je: nezmerateľne bohatou inštitúciou.

 

Cirkev neúmerne zbohatla aj skrze inkvizíciu

a upaľovanie čarodejníc

Jedným z najnehanebnejších spôsobov akým Vatikán hromadil krvavé peniaze a bohatstvo, bolo vraždenie inak veriacich ľudí a skupín.

 • Inkvizícia bola  lynčujúcim súdnictvom v mene »pravej« viery
 • Cirkevné kniežatá stále znovu získavali krvavé peniaze - tak excesívne, že sa hovorilo o okrídlenom slove v zmysle, najrýchlejšieho a najľahšieho prostriedku ako sa stať bohatým -  upaľovať čarodejnice.4) S. 7
 • Základom pre mučenie a zavraždenie tisícero žien v  Európe bolo povolenie upalovania čarodejníc v roku 1487 pápežom.24) S. 193
 • Pravú tvár inkvizície ukazujú nariadenia  pápeža  Innocenca III. Prikázal, «vlastníctvo kacírov skonfiškovať, vyvlastniť a kacírske deti vydediť».24) S. 193
 • Aby tieto krvavé peniaze potiekli rýchlejšie a aby sa  získali »zaťažujúce priznania«, boli obete mučené najbrutálnejším spôsobom.
 • Z takýchto krvavých peňazí mohol napríklad  pápež Ján XXII. kúpiť v roku 1317 šesť nových biskupstiev.24) S. 193
 • Už  v roku 380 boli inak veriaci (kacíri) ohrozovaní vykázaním, vyobcovaním z vlasti a zhabaním ich majetku.24) S. 193
 • Inak veriacim (kacírom) bolo zakazované nazývať sa  kresťanmi, robiť testamenty s poslednou vôľou alebo dediť a pre všetkých "odpadlých"  bol pripravený trest smrti.26) S. 475
 • Pápež Alexander III. prikázal kniežatám na koncile v  Tours 1163, aby inak veriacich zatvárali do žalára, a aby ich majetok vždy zhabali.27) S. 562
 • Ak bol niekto podozrivý z kacírstva a bol uväznený, bol jeho majetok zhabaný ešte pred tým než vôbec došlo k procesu. Aj na tom sa dá spoznať pravá tvár  inkvizície.27) S. 565
 • Ak bol niekto obvinený inkvizičným úradom, ihneď prišli do jeho domu úradníci a inventarizovali jeho majetok. Jeho rodina bola vysadená pred dvere -jedno ako proces neskôr dopadol - a prípadne museli zomrieť od hladu. Bolo veľmi nebezpečné takýmto ľuďom pomáhať, pretože by sa človek sám dostal do  inkvizičných mlynov.27) S. 565
 • Cirkev v Nemecku dostala napríklad vždy 1/3  z ukradnutých peňazí, územia alebo statkov zavraždeného. V iných prípadoch polovicu. Často dostal tretinu miestny úrad, tretinu inkvizičný úrad (aby mohol naďalej fungovať) a tretinu dostal biskup.
 • Vo vatikánskom štáte pripadol všetok ukradnutý majetok zavraždených "kacírov"  Vatikánu.
 • Od 14. storočia pripadlo Vatikánu aj v iných talianskych oblastiach 100 % ukradnutého majetku.27) S. 574
 • Dosť často sa cirkev kvôli zhabanému majetku kacírov hádala so štátom aj celé desaťročia.
 • Ak by  všetci zúčastnení  na inkvizícii, teda lúpežných vraždách "inak veriacich kacírov", nezarábali tak veľké peniaze, bola by inkvizícia veľmi skoro zanikla. Lebo mnohí ľudia, aj kniežatá cítili vo svojom vnútri, že to čo pápež nariadil bolo niečo veľmi diabolské.27) S. 597
 • Prirodzene boli uprednostňovaní a zavraždení najmä všetci bohatí - inak veriaci (kacíri). V Španielsku to boli bohatí »Conversos«, teda obrátení židia. Niekedy sa mohli vykúpiť na určitý čas za astronomické sumy. Keď títo bohatí  »Conversos« »vymreli«, pretože na nich inkvizícia poľovala celé storočia, postupne zanikalo pokračovanie týchto cirkvou inscenovaných lúpežníckych vrážd.28) S. 158
 • Veľmi perverzné bolo, že aj zomrelí ľudia  mohli byť dodatočne obvinení z kacírstva. Preto sa mohol dodatočne zhabať majetok zomrelého u jeho dedičov.
 • A tak mohol byť zruinovaný každý nepohodlný človek napríklad kvôli svojim zomrelým rodičom. Lehotu premlčania katolícka cirkev uznala až po 100 rokoch.
 • A tak boli celé rodiny uvrhnuté do neopísateľného utrpenia, tým že im bolo zhabané všetko, čo mali.
 • Lehota premlčania u živých neexistovala. A tak mohla kritická poznámka malého chlapca  ako starca doviesť  na hranicu s drevom - podľa toho aký bol  bohatý ...
 • Veľmi perverzné a ukrutné bolo, že každý hmat pri brutálnom mučení a aj jedlo mučiteľov a katov museli zaplatiť obete alebo ich rodinný príslušníci. Existoval cenník pre všetkých mučeníkov. Tu jeden príklad z Darmstadtu z Nemecka:25)
  •  

o        Rozštvrtenie zaživa 15 kr.

o        Pripravenie hranice s drevom, hodenie popola upáleného do vody 30 kr.

o        Upálenie čarodejnice zaživa 14 kr.

o        Zabitie osoby mečom 10 kr.

o        Obesenie človeka 18 kr.

o        Naťahovanie tela 5 kr.

o        Odrezanie uší a nosa 5 kr.

o        Naťahovanie na škripci 8 kr.

o        Jeden úder ostrým bičom 1 kr.

o        Za špagát pri naťahovaní na kolo a pripevnenie závaží, vŕtanie šróbov do nôh 30 kr.

o        Vykázanie z obce 1 kr.

 • Ukradnuté peniaze a majetok z lúpežníckych vrážd predovšetkým žien pripadlo priamo alebo obkľukami cirkvi. Prostriedky z vrážd čarodejníc sa napríklad použili v nemeckých mestách v Mainzi na stavbu nového zámku  pre arcibiskupov alebo na kostoly v Goßmannsdorfe a Gerbrunne.13) S. 136
 • Tiež zámok Johannisberg v Aschaffenburgu pri Mainzi bol postavený výlučne z krvavých peňazí.
 • Tieto krvavé peniaze  z lúpežníckych vrážd sú ešte dnes časťou cirkevného majetku - skrze úroky a úroky z úrokov zväčšené na miliardy.
 • Ak chcel biskup alebo opát zväčšiť svoj pozemok, nechal často vyhotoviť falzifikát, ktorý sa potom »našiel« v archíve a dokázal, že to alebo tamto knieža zo skorších časov už odkázalo určitý kus zeme kláštoru. Čo mohli proti tomu robiť jednoduchí roľníci, ktorí často nevedeli ani písať a ani čítať?
 • Existovali mnísi, ktorí sa vyučili remeslu falšovania listín, a ktorí chodili krajinou z kláštora do kláštora, aby vykonávali svoje remeslo.
 • Mních Gueron priznal na smrteľnej posteli, že prešiel celé Francúzko, aby pre kláštory a kostoly zhotovoval falošné dokumenty.16) S. 83
 • V južnom Nemecku túto kriminálnu prácu vykonával benediktínsky kláštor  Reichenau  na Bodanskom jazere.17) S. 23Úplným vrcholom bolo, keď  si pápež Štefan II. (+ 757) dovolil tvrdiť, že mu Konštantín daroval celý západný svet. Viacerí ľudia, ktorí toto »Konštantínovo darovanie« považovali za falošné, museli svoje výroky zaplatiť životom, tak napríklad aj  Johannes Dränsdorf v  Heidelbergu ešte v roku 1425 a vodca Waldenských Friedrich Reiser v Štrasburgu 1458.11) S. 51
 • Základom pre Konštantínove darovanie bola nasledujúca rozprávka: Prenasledovateľ kresťanov Konštantín bol podľa nej  pápežom Silvestrom I. vyliečený z lepry, obrátený a pokrstený a z vďačnosti daroval pápežovi všetky provincie v Taliansku a v západných krajinách.
 • Potom ako bol už v 12. storočí tento podvod odhalený prívržencami Arnolda z Bresci, potvrdil to s konečnou platnosťou pápežský sekretár a humanista Laurentius Valla v roku 1440 v jednom spise. Rímsko-katolícke písanie dejín, priznalo toto sfalšovanie podľa  Deschnera až od 19. storočia.10) S. 106
 • Ešte stále sú cirkvi največším súkromným vlastníkom pozemkov v celej Európe a určite aj na svete. Koľko z tochto bohatstva bolo zaplatené z poctivej práce? A koľko majetku získala zhabaním, ukradnutím, falšovaním a inými lúpežami?

 

Cirkev zbohatla aj skrze falšovanie listín

Aby sa rozmnožovalo cirkevné bohatstvo, falšovali mnísi a iní cirkevní ľudia listiny a dokumenty.

Pramene

1)

Časopis Oggi Nr. 42/1952

2)

Deschner Karlheinz, Opus Diaboli, Reinbek 1987

3)

Lo Bello Nino, Vatikán v nejasnom svetle, Düsseldorf 1983

4)

Hermann Horst, Cirkev a naše peniaze, Hamburg 1990

5)

Ojetti Paolo v  L’Europeo Nr. 1/1977

6)

Max Parisi v  La Padania 21.6.1998

7)

Deschner Karlheinz, Kriminálne dejiny kresťanstva, zv. 3, Reinbek 1990

8)

9) Weber Hartwig, Obete Kolombusa, 500 rokov násila a nádeje, Reinbek 1982

10)

Othegraven Friedhelm, Litánie bieleho muža, Struckum 1986

11)

Hermann Horst, Kniežatá cirkvi, Hamburg 1992

12)

Rosner Enrique, Misionári a muškety, 500 rokov latinskoamerickej pasie, Frankfurt am Main 1992

13)

Döbler Hannsferdinand, Viera v čarodejnice, München 1977

14)

Durant Will, Kultúrne dejiny ľudstva, zväzok 6, München 1978

15)

Neuer Pfaffenspiegel, Hriechy cirkvi. Obchod s vierou, Pawlak-Verlag, Herrsching 1990

16)

Seifert Petra, Tajné spisy stredovekých siekt. Z aktov inkvizície, Augsburg 1997

16a)

Schmitz Emil-Heinz, Cirkev a milé peniaze, Münster 1998

17)

Kammeier Wilhelm, Falšovanie nemeckých dejín, Wobbenbüll 1979

18)

Rill Bernd, Inqvizícia a jej kacíri,  Puchheim 1982

19)

Cawthorne Nigel, Sexuálny život pápežov - Vatikánska kronika škandálov, Köln 1999

20)

Hutchison Robert, Svätá  pápeža, München 1998

21)

Ledl Leopold, V poverení Vatikánu, Wien 1989

22)

V mene pápeža - Mysterické zločiny: Stopa vedie do Vatikánu (ARD 8.12.1991)

23)

Discepoli di Verità, Vy ste zabili. Mocenský boj vo Vatikáne, Berlin 2003

24)

Rahn Otto, Križiacka výprava proti Grálu, Energda 1995

25)

Múzeum mučenia Rüdesheim

26)

Deschner Karlheinz, A ešte raz zakikiríkal kohút, Reinbek 1972

27)

Lea Henry Charles, Dejiny inqvizície, Zv. 1, Aalen 1980

28)

Kamen Henry, Španielska inqvizícia, Mníchov 1965

30)

Von Werdenberg Gottfried, Vision 2004

31)

Pozri aj  www.neo-lutheraner.de,

32)

Deschner/Hermann, Der Antikatechismus, Hamburg 1991

33)

Guarino Mario, Mercanti del Vaticano, Kaos Editione, Milano 1998

34)

Frerk Carsten, Finacie a bohatstvo cirkví, Aschaffenburg 2002

35)

Mynarek Hubertus, Nová inqvizícia, Hon na sekty v Nemecku, Marktheidenfeld 1999,

36)

GEO-EPOCHE Nr. 10/03, Moc pápežov


Zdroj: http://www.odhodlani.cz/news/cirkevne-bohatstvo-su-krvave-peniaze/


Úzce související video s názvem: "Skutečná příčina církevních "resttucí" - Petr Chobot" je uvedeno ZDE. (to podstatné je až od času 17min. 50 sek.) Více v blogu s názvem: "Je libo trochu Chobota?"


Rezignace papeže (více v článku s názvem: "Minúta po minúte: Pápež Benedikt XVI. rezignuje") je dalším důkazem toho, že se vláda Iluminátů (kteří vládnou z pozascény) již nezadržitelně hroutí.


Související články:

církevní peklo pro ženy, které byly příliš jiné Uvedeno ZDE.
Matthew 18. února: Papež je klon Uvedeno ZDE.
Matthew o klonování lidí Uvedeno ZDE.

* Zdánlivě nesouvisející video: 13 satanských pokrvných dynastií manipuluje svet - ZDE.

Najväčšie pápežské škandály: Sexuálne orgie, pedofília a incest v paláci! Uvedeno ZDE.

* Papež pod Vatikánem obětuje děti, nepopiratelný důkaz / Pope sacrificing children underneath the Vatican Undeniable proof – Here.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Víte, že Pope Benedict XVI je Fašoun?
Více naleznete v článku s názvem: "Nazi Pope: Joseph Ratzinger (Pope Benedict XVI)" uvedeném ZDE.

Stále se domníváte, že vládnoucí "elita" jsou dobrodinci, kteří to myslí s člověkem dobře? Pokud ano, tak shlédněte video s názvem: "Kdo jsou to ONI", které je uvedeno ZDE, a přečtěte si i článek s názvem: "Kdo jsou to Babyloňané a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů", který je uveden ZDE.

Další úzce související články:
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit!. Uvedeno ZDE.
* Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč", je uveden ZDE.
* MIMOZEMŠŤANÉ V POZADÍ?" Uvedeno ZDE.
* Nenechte ze sebe dělat hlupáky! Přečtěte si a poslechněte si toto. Uvedeno ZDE.
* Nevěřte hned tak někomu a něčemu, ať neskočíte na špek, neboť není všechno zlatem co se třpytí! Uvedeno ZDE.
* Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama. Uvedeno ZDE.
* Velké konspirační teorie: Nový světový řád (NWO) Uvedeno ZDE.
* Co nesmíte vědět: Pravda o kolosální manipulaci lidstva již prosákla ven. Uvedeno ZDE.
* Nevěřte kdejaké "zaručené" zprávě, neboť temné bytosti lžou, překrucují, zatajují a mlží a záměrně chrlí jeden blud za druhým! Uvedeno ZDE.
* VAROVÁNÍ - proč v žádném případě nenastupovat do žádných tzv. záchranných vesmírných lodí, i kdyby to znělo kdo ví jak lákavě" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skutočný najvyšší šéf Vatikánu je ČIERNY PÁPEŽ.

Aktuálne opäť zaraďujem - admin

V súlade s tradíciami, ktoré idú späť do čias križiackych výprav, je Maltský rád pod Pápežovým komandom. Ale pred viac ako 100 rokmi bol pápež odstránený ako Vatikánsky najvyšší šéf a svetská moc bola prevzatá jezuitským generálom: The black Pope, čierny pápež!

To zaujímavé s Vatikánom dnes je, že ho riadia dva druhy pápežov naraz. Po Španielovi Adolfovi Nicolásovi, ktorý bol zvolený ako nový jezuitský generál v januári 2008, po holandskom generálovi menom Peter-Hans Kolvenbach, ktorý sa ostatne vrátil späť, ticho a neviditeľne, a usadil sa pri strane svojho nástupníka.

Že sa Vatikán nachádza dnes pod riadením 2 jezuitských generálov nie je spomenuté na internetovej stránke jezuitov: http://www.jesuit.org/about/superior-general/. V roku 2008 mali Jezuiti 35 kongregáciu a na nej sedia tí dvaja pápeži Nicolás a Kovenbach na bielych stoličkách obidvaja.

Ten, kto nepozná skutočný Vatikán, si musí objasniť, že Jezuitský rád /Society of Jesu/ SJ nemá vôbec tie hodnoty, ktoré Ježiš hlásal a to vrátane desatoro prikázaní ako Nevydáš falošnú výpoveď a Nezabiješ.

Keď vznikol Jezuitský rád, ktorý bol založený okultistom Ignáciom Loyola pred temer 500 rokmi, robili Jezuiti pravý opak toho, čo Ježiš hlásal. Je to prakticky jedna diabolská sekta, ktorá sa skrýva za fasádou s Ježišovým menom a hovorí zároveň o ” Holy faith”, svätej viere. Viac by sa hodilo meno The Society of unholy Devils a to aj z toho pohľadu, že riadiaci Jezuiti sú diabolskí uctievači, okultisti. Jezuiti sú svetoví majstri v hre plnej intríg, mocenských hier a pokrytectva.

Pre informáciu o Jezuitskom ráde, ktorý vedie na listine o najzločinnejších organizáciách klikni tu http://one-evil.org/content/entities_organizations_jesuits.html

Sľub Maltských rytierov: odkaz na reportáž od Dávida Ickeho: http://www.youtube.com/watch?v=NTt_ZAwTsRw

SMOM-členovia musia skladať prísny sľub, ktorý obsahuje slepé poslúchanie, mlčanie a podriadenie skôr, ako sa stanú členmi rádu ako Knights (Rytieri) alebo Dames (Dámy), ktorý pozostáva z 12 500 členov vrátane ”Professed Friars” (samozvaných bratov) a iných, ktorí prisahali sľub cudnosti. (Žiaľ, stránka, ktorá na to poukazovala, je zavretá; poznámka prekladateľa)

Tu je preložená časť Maltského rádu a ich sľubu. Všimni si ten cynický stupeň, čo SMOM členov zaväzuje ako napríklad vraždiť na príkaz.

”Sľubujem a prisahám, že chcem, keď nastane dôvod, previesť nemilosrdnú vojnu, tajne a významne proti všetkým kacírom, protestantom, liberálom, a proti tým, kde sa to bude odo mňa vyžadovať.

A keď to nie je možné previesť otvorene, chcem v tajnosti používať otrávený kalich, a keď sa dostaví tma, povraz, železo dýky alebo olovenej guľky nezávisle od cti, stupňa, dôstojnosti alebo autority k tomu aktuálnemu človeku alebo ľuďom, nezávisle od ich pozície verejnej, alebo privátnej, ktorú musím po všetky časy vykonať, ak mi to rozkáže reprezentant pre pápeža alebo nadriadený rádu bratstva pre svätú vieru – jezuitského rádu.

Ako potvrdenie toho, že chcem zasvätiť môj život, moju dušu a moje telesné sily a s dýkou, ktorú teraz dostanem, chcem napísať moje meno mojou krvou ako svedectvo toho a ak by sa ukázalo, že som falošný, alebo neberiem vážne moje rozhodnutie, moji bratia a spolubojovníci vo vojsku pápežovom, odrežte mi ruky a nohy a moje hrdlo od ucha k uchu, otvorte mi brucho a páľte ho sírou so všetkými trestami, ktoré mi budú prisúdené tu na zemi a moja duša bude mučená démonmi vo väečnom pekle na veky vekov."

Otázka: Položil si sľub?

Odpoveď: -„Áno, aby som zničil kacírov a ich vlády a vládcov a neušetril nikoho na základe veku, pohlavia, alebo stavu. Som telo bez vlastných názorov a vôle, na to, aby som preukázal poslušnosť voči mojim nadriadeným a všetkým udalostiam bez toho, aby som chválil, alebo oponoval."

SMOM- sľub rytierov stiahnutý odtiaľto: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_malta0...

Tu je ukážka (http://www.chivalricorders.org/orders/smom/strobinv.htm ) ceremónie, ktorá sa odohrala v USA v roku 1999.

Na konci tejto ceremónie koná novozasvätenec symbolické úkony, aby tak ukázal slepé poslúchanie svojim nadriadeným.


Do slovenčiny preložil : Ivan Björn

Prevzaté zo stránky: http://gospel.jesuslever.eu/


Program podujatí - Gaia2010.sk

Zdroj: http://gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=article&am...


Úzce související videa, ale jen v angličtině:
* The Vatican UFO Satanic Connection Jesuits Black Pope - Here.
* Let's Talk About The Catholic Church: Its Satanic History Exposed - Here.
* The Jesuits and The Corrupt Catholic Church Fraternal Order Exposed! - Here.
* Jordan Maxwell The Inner World Of The Occult Full Length 2002 - Here.
Anti Christ Illuminati Bill Cooper prediction - Here.
* William Cooper the Saturn Agenda - Here.


Zvolte si už konečně svobodu, přestaňte se již obávat všeho možného, uvědomte si svou vnitřní sílu a neomezené možnosti a schopnosti s ní spojené. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 8131

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Září.2014 v 22:51

* Monoteismus je v krizi a zasvěcenci z vysokých útovní říkají, že Korán i Nový Zákon byla propaganda Vatikánské Lóže P2. Uvedeno ZDE.
* Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.
* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.
* Proč je třeba upozorňovat na zlo a jakým způsobem na něj upozorňovat abychom ho nijak nepodporovali a energeticky nepřiživovali Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Prosinec.2015 v 21:21

Snad se nedomníváte, že Moudré, Všemocné a Láskyplné Jsoucno, nebo-li kosmické vše-Vědomí, či Bůh (nebo jak si přejete tuto Komickou inteligenci nazývat), by stvořilo takové krvelačné zrůdy a monstra, jaká jsou kupř. ta, která jsou na přiložených videích.

Python bojující s Allgátorem / Python vs Alligator 01 -- Real Fight -- Python attacks Alligator Uvedeno ZDE.
* King Cobra vs Python-One gets eaten !! Uvedeno ZDE.

* Co dokážou pavouci ( dokument ) Uvedeno ZDE.

Snad vám dochází, že všemožná agresivní, nepřátelská, zákeřná, krvelačná a parazitující "havěť", včetně např. blech a komárů, nemohly být stvořeny nejvyšší kosmickou mírumilovnou inteligencí, nebo-li Bohem s velkým "B", ale, že byly stvořeny padlými, prdlými "anděly", kteří si na bohy pouze hrály.

Dnešní vědci si též hrají na bohy, viz např. článek: Šílená věda: „Geneticky modifikovaní mikro lidé“ mají být „pěstováni“ pro testování léčiv v roce 2017 Uvedeno ZDE. * Září 2013, Provalená zpráva, laboratoř mixující lidské DNA se zvířecím DNA ... / "September 2013 Breaking News Labs Mixing Human DNA Animal DNA - Last days final hour news prophecy", které je uvedeno ZDE. Související video s názvem: Lidsko-Zvířecí Hybrid ... / "Human-Animal Hybrids:Are Being Created In Labs All Over The Planet" je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Prosinec.2016 v 15:59

* George Carlin --- Religion is Bullshit - Here.
* Illuminati Occult Secrets Part 6 - Here.
* Nostradamus WARNED: Pope Francis Will Abdicate the Papacy - Here.
* The Shocking Truth Why Pope Benedict Resigned. (Unedited Version was BANNED in YouTube) - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Březen.2017 v 21:16

Dle Pleadiánů zde žádný Ježíš nebyl, bible jsou překroucené příběhy o Atlantidě a satanáši a spol jsou padlí prdlí andělé. Sou-hlas-ím :-)

Bible byla a mnohdy stále ještě je nástrojem na výplach mozku - vašeho.
* The Pleiadians on Jesus - Here.
* The Pleiadians on the Holy Bible - Here.
* The Pleiadians on Lucifer / Satan / the Devil - Here.
* Gerald Clark The Anunnaki Overlords- Here.
* Jak jsem již někde uvedl, Jehova není žádný Bůh, ale hlavní - nejvyšší p-Archon, čili zloduch z astrální říše. Více ve videu: Archangel Michael, Defeating the Archons-Here.

Ještěrky, čili padlí prdlí podlí "andělé" se Slovanů bojí jak čert kříže. :-)
(Samozřejmě že se bojí pouze těch tzv. probuzených, nikoliv těch tupých, technikou ovládaných biorobotů.)
Z toho důvodu by všechny Slovany nejraději úplně vymazali z existence. Související informace: ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač (vynikající, oči otevírající video) Uvedeno ZDE.
Už chápete co tento obrázek vyjadřuje a kdo vlastně jsou ti bájní "Blaniční" rytíři?
Chcete-li pomoci otevřít ledem oči, pošlete tento odkaz dál.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Skutečné dějiny náboženství (1.) - ZDE.
* 1/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 1, czech) - ZDE.
* 2/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 2, czech) - ZDE.
* 3/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 3, czech) - ZDE.

Doporučuji všem poslechnout si alespoň první video.

Úzce související články:
*

Skutečné dějiny náboženství (1.) - ZDE.
* 1/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 1, czech) - ZDE.
* 2/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 2, czech) - ZDE.
* 3/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 3, czech) - ZDE.

Doporučuji všem poslechnout si alespoň první video.

Úzce související články:
* Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.
* Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze" Uvedeno ZDE.
* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.


Snad se nedomníváte, že Moudré, Všemocné a Láskyplné Jsoucno, nebo-li kosmické vše-Vědomí, či Bůh (nebo jak si přejete tuto Komickou inteligenci nazývat), by stvořilo takové krvelačné zrůdy a monstra, jaká jsou kupř. ta, která jsou na přiložených videích.

Python bojující s Allgátorem / Python vs Alligator 01 -- Real Fight -- Python attacks Alligator Uvedeno ZDE.
* King Cobra vs Python-One gets eaten !! Uvedeno ZDE.

* Co dokážou pavouci ( dokument ) Uvedeno ZDE.

Snad vám dochází, že všemožná agresivní, nepřátelská, zákeřná, krvelačná a parazitující "havěť", včetně např. blech a komárů, nemohly být stvořeny nejvyšší kosmickou mírumilovnou inteligencí, nebo-li Bohem s velkým "B", ale, že byly stvořeny padlými, prdlými "anděly", kteří si na bohy pouze hrály.

Dnešní vědci si též hrají na bohy, viz např. článek: Šílená věda: „Geneticky modifikovaní mikro lidé“ mají být „pěstováni“ pro testování léčiv v roce 2017 Uvedeno ZDE. * Září 2013, Provalená zpráva, laboratoř mixující lidské DNA se zvířecím DNA ... / "September 2013 Breaking News Labs Mixing Human DNA Animal DNA - Last days final hour news prophecy", které je uvedeno ZDE. Související video s názvem: Lidsko-Zvířecí Hybrid ... / "Human-Animal Hybrids:Are Being Created In Labs All Over The Planet" je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.V.2017 v 10:42

* JEHOVAH - THE ORIGINAL REPTILIAN - THE ARCHON - Here.
* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.
* Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.
* Shocking stuff. Queen Elizabeth. Satanic child abuse beyond belief.- Here.
* Forbidden Knowledge of the Ancient Reptile Rulers [DOCUMENTARY] - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.V.2017 v 23:13

* Kevin Annet – Bývalý Kněz, který odhalil masovou genocidu ze strany Církve – Kněz od 37. minuty! Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.V.2018 v 16:08

* Svědectví bývalé čarodějnice - Varování před knihami Harry Potter Uvedeno ZDE.
Filmy ani knížky od Harryho fotra :-) jsem nikdy nečetl, ale z úryvků jsem vždy měl pocit, že to nic pozitivního není. Pozitivní ale není ani Yahuveh/Jehova, jak se Vám snaží namluvit. Proto nevěřte nikomu a ničemu, tedy ani mně ne. :-)
Řiďte se pocity svého duchovního srdce, čili nikoliv hrubými pocity, pocházejícími z Vaší 3tí čakry, ale řiďte se jemnými pocity, pocházejícími z Vaší duchovní podstaty.
Pokud se chcete naučit "čarovat", ale bez pomoci duchů a bezduchých entit, tak si přečtěte třeba toto: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 8.Říjen.2018 v 14:08

* Erich von Däniken! Everything You Know Will CHANGE! (2018-2019) Here.
* Was Jesus An Alien? Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Říjen.2018 v 23:18

* V Ríme je kľúč na odblokovanie planetárnej karantény To by viedlo k oslobodeniu 7 miliárd utýraných Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Říjen.2019 v 16:02

* JAK TO BYLO S EXISTENCÍ JEŽÍŠE KRISTA? - Fakta vítězí #12 Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.2.2020

Vytriasanie z duší čo tam nepatrí.Hviezdna synchronicita okolo - planetárneho poľa.Zdroj: FB​Otvor Oči© 2015 - 2020  All Rights reserved…Zobrazit další
před 12 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flower of Life - Thrive - Here.* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! - Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Historie života na Zemi. Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky Video s cz titulky ZDE.* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co je to Matrix, kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat, aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Flower of Life in Sacred Geometry uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Marcelka z hor, 15-Vse se deje v zajmu celku Uvedeno ZDE. Pokud by byla pravda, že vše co je stvořené bylo stvořené Bohem, čili nejvyšší Inteligencí Univerza s nejvyššími…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Iluze a reality / Illusion and Reality (CZ) - ZDE.* Existujeme jen tady a teď, minulost a budoucnost je trochu iluze, říká vědec z CERNu Uvedeno ZDE.* NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! –…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

KREV

      Krev           Chemie krve určuje náš charakter, naše schopnosti, naši odolnost proti nemocem, naši schopnost regenerace, naši schopnost se vyvíjet, evoluovat. Manipulace s lidským DNA přinesla vznik nových krevnich skupin, nových typů ras…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se léčí rakovina v Mexiku Možná na tom něco bude, každopádně není doporučováno nic špatného a nedostupného. Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zázračné účinky maku: Patrí medzi najzdravšie potraviny sveta uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Živé jídlo plné energie a enzymů ozdravuje tělo. Sporák nepotřebujete - ZDE.* Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Straší vás rakovina? :-( Jezte ovoce nalačno a postrašte ji taktéž! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se léčí rakovina v Mexiku Možná na tom něco bude, každopádně není doporučováno nic špatného a nedostupného. Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kupříkladu tohle hovoří samo za sebe."
10.2.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby