MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Nositelé světla a ukazatelé nových cest a možností, nadešel čas spojit naše tvůrčí schopnosti a začít si tvořit Ráj na Zemi, ve kterém je pro KAŽDÉHO radost pobývat a žít. Web: http://www.trefy.cz/ZivePredstavy

Zobrazení: 436

K této diskusi už nelze přidávat odpovědi.

Odpovědi do této diskuse


Začněte na krku nosit krystal, v úrovni svého duchovního srdce, čili v úrovni svého osobního nulového bodu, jenž je asi 5 cm nad čtvrtou čakrou. Potom do tohoto krystalu vložte program, že je vaším záměrem propojit jej nejen s centrálním sluncem a s krystalem v jádru planety Země (ve kterém je její vědomí), ale i se všemi ostatními harmonizujícími pracovníky světla.

Pak si představujte jak přes tento krystal do sebe v podobě zlatého světla přijímáte harmonizující, ozdravující, regenerující a omlazující energii z centrálního slunce, která vyzařuje nejen do jádra planety Země, ale i do všeho na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste. Tím pomůžete harmonizovat nejen tento časoprostor, ale i všechny ostatní přilehlé světy a jejich reality, které jsou s tímto nějak energeticky spjaté.

PS: Ten krystal nemusí ani být ve hmotném projevu existence. Stačí když si ho vytvoříte mentálně a začnete věřit, že funguje zrovna tak jako ten který byste měli ve hmotném projevu existence.

Více na: Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-prijimat-a-vysilat

Můžete se fokusem své pozornosti naladit na Lemuriánský duhový krystal a z jeho středu (srdce) s ním světelným vláknem propojit střed (srdce) toho vašeho osobního, čímž z něj budete moci začít čerpat moudrosti věků. Lemurian Seed Crystal http://www.youtube.com/watch?v=Emqxc0B9h1w&feature=related

Little Grandmothers Urgent Advice 2011
http://www.youtube.com/watch?v=TCN69KdF7EE&feature=related

Kiesha's Crystal Inspiration
http://www.youtube.com/watch?v=SBITB5ybZBY&feature=related
Návod jak na to:

Jednoduše si představte a svým záměrem a přesvědčením se naprogramujte, že do krystalu umístěném ve svém osobním nulovém bodě (duchovní čakře) vdechujete nepolarizované světlo z centrálního slunce, které vydechujete přes své dolní čakry do jádra, čili vědomí planety Země - Jin (odkud se tato harmonizující energie vrací nazpět do centrálního slunce) a přes své horní čakry do slunce - vědomí této sluneční soustavy - Jang (odkud se tato harmonizující energie taktéž vrací nazpět do centrálního slunce) a že tuto nepolarizovanou energii a její harmonizující frekvence zároveň vydechujete i do všeho na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste.

Touto jednoduchou představou, podpořenou odpovídajícím záměrem, se stanete zářičem světla centrálního slunce, které harmonizuje a transformuje naprosto všechny a všechno s čím se dostává do styku.

Uvědomte si, že jsme nedílnou součástí nekonečného kosmického tvořivého vše-vědomí, čili že jsme spolutvůrci různorodých světů a jejich realit a co si do nich svými představami promítneme, to v nich budeme mít.

SECRETS REVEALED: Pleiadian-Sirian Transmission - SOLARA AN-RA
http://www.youtube.com/watch?v=faHPRoIeY9I&feature=related

The Pleiadian Message to Humans
http://www.youtube.com/watch?v=o1ojU-6PbzE&NR=1

Centrální slunce Mléčné dráhy, čili naší galaxie.

Na střed centrálního slunce se lze napojit přes osobní duchovní srdce, čili přes svůj osobní nulový bod, jelikož osobní nulové body (srdce) věcí i bytostí (čili i nebeských těles) jsou červí díry umožňující vstupy do hyperprostoru, který v Univerzu propojuje vše se vším do jednoho společného, nekonečného nyní. Z toho důvodu v hyperprostoru neexistuje čas ani prostor a proto se v něm může vše přenášet rychlostí myšlenky. V hyperprostoru (fraktální podstatě všeho a všech) je vše od sebe odděleno pouze výší a kvalitou vnitřní - osobní frekvence, takže se lze fokusem své pozornosti napojit a propojit s čímkoliv (a promítnout do čehokoliv) na co jsme schopni se změnou své osobní frekvence naladit.

Fraktální, čili spirituální - duchovní podstata všeho a všech.


Velice inspirující informace naleznete v čláku s názvem: AKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011
Uvedeno na: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/akturiansky-koridor-2011
Naše Merkaba, nebo-li tvořivý Jin&Jang dvoj-plamen (růžová - Jin, světlemodrá - Jang), jenž ve spojení se svým vyšším já vytváří tvořivý troj-plamen (zlatá), se stává stále více aktivní, čili i tvořivý/tvořivá a to z toho důvodu, že se stále více a rychleji přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu - času, ve kterém existuje vše v jednom nekonečném nyní.

Tvořivý troj-plamen.

Mer-Ka-Bah = Světlo-Tělo-Spirit podstata.

Nalaďte se na své vnitřní, křišťálové čisté světlo (na svou duchovní - spirituální podstatu), ze kterého je naprosto vše (tedy i vaše zdánlivě hmotné tělo) stvořeno.

Mnozí z vás, kteří jste tady na těchto stránkách, jste přišli do tohoto disharmonického světa z jiných, avšak harmonických částí vesmíru (či dokonce z jiných vesmírů) a to z toho důvodu, že jste přišli této planetě a jejím obyvatelům pomoci v transformaci - přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze. Jste tedy jiní, protože ve svém osobním DNA (které přes kosmické DNA vede do světů odkud jste přišli) obsahujete jiné světelné kódy, jenž přijímají harmonizující a transformující energii z centrálního slunce a ukotvují ji všude tam, kde jste, na co myslíte a co děláte.

Abyste ale mohli toto harmonizující světlo a jeho moudrost přijímat v co největší míře, na to je třeba abyste byli sami v pohodě a harmonii. Proto je dobré chodit ven do přírody, do lesa a co nejvíce se tam sami zharmonizovali, abyste svým získaným vnitřním klidem mohli být co nejúčinnějšími přijímači a zářiči frekvencí tohoto harmonizujícího, ozdravujícího, omlazujícího a regenerujícího světla pramenícího z centrálního slunce, které je taktéž i ve vašem osobním duchovním srdci, čili ve vašem osobním nulovém bodě.

Pokud jste sem přišli z jiných světů, jste odlišní, neboť vaše síla a láska je přímo ve vás, takže nepotřebujete dělat žádnou transformační revoluci někde na pódiu nebo v ulicích. Tu ať dělají ti, kteří mají potřebu projevit svou nevoli vůči systému tímto způsobem. Neodsuzujte je proto ale, neboť i tento projev nespokojenosti je velice užitečný, jelikož zbavuje všemožných osobních obav i ostatní, čímž sjednocuje strachem roztříštěné síly davu do jednoho společného šiku, směrovaného proti zlovůli představitelů zkorumpovaných vládnoucích stran.

Vlna lásky (tajemství tvoření) My všichni jsme jedna společná živá vibrační energie.
The Wave of Love http://www.youtube.com/watch?v=BoSHh_zF4eo
Jak se propojit se svými vyšším já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-se-propojit-se-s...

Tzv. Rájů je tolik, kolik je jednotlivých představ. Takže pokud chcete být v ráj který bude podle vašich představ, tak si ho svými mentálními představami stvořte takový, jaký ho chcete mít.

11. 11. 2011 je nový začátek, takže si ve svých představách začněte tvořit světy ve kterých chcete nejpozději po 21. 12. 2012 pobývat a žít. Navrhuji abyste si stvořili svět ve kterém je celý prostor (např. hvězda) jedna překrásná zahrada (udržované ve své kráse pomocí mentálních představ), kde budete mít létající domy, abyste nebyli vázáni na jedno a to samé místo.

Pátá dimenze je totiž něco jako snová realita (takže vše k životu potřebné, i cokoliv ostatního co si jen budete přát, si do hmotné existence svými představami jednoduše stvoříte.

Jak na to je v textu: "Vy jste tvůrci Nové Doby", uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

Spouštěč od Boha, aneb jak se dostat do souladu s energií ze zdroje.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/spoustec-od-boha-ane...

Jsou ve své podstatě dvě nejrychlejší cesty jak se napojit na frekvence bezpodmínečné lásky, čili na energie Univerza (pramenící z Absolutna), které v sobě obsahují tyto nejvyšší frekvence - vibrace. Takovéto nejvyšší a harmonické frekvence v sobě obsahují pouze povznášející, ozdravující, regenerující a omlazující harmonické frekvence (vyvolávající blažené až euforické pocity všude tam kde mohou volně proudit), neboť v sobě obsahují souhrn frekvencí z naprosto všeho co je radostné překrásné a povznášející.

Jednou z těchto cest je Diksha, čili cesta přes aktivování duchovního srdce a druhou z nich je Tantra, čili cesta přes aktivování hadí síly, nebo-li Kundaliny.

Cesta která je přes duchovní srdce, je cestou kdy svou vnitřní, duchovní podstatou (pomocí meditativního či polomeditativního stavu), vnímáme např. přírodu a její dokonalost a krásy. Tím začneme vnímat energie toho co pozorujeme a to v nás postupně začne vytvářet pocity, které člověka začínají přivádět do povzneseného až euforického stavu. Meditace na to jak se napojit na své duchovní srdce, čili na vstupní bránu do hyperprostoru vedoucího do Absolutna (kde tyto energie a jejich frekvence jsou neustále k dispozici), je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.

Cesta přes aktivaci energie Kundaliny je cestou která vede buď přes tvořivou vizualizaci, nebo přes tělesné prožitky. Podrobnosti o postupu pomocí mentálních představ či prožitků jsou uvedeny v článku s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé", který je uveden ZDE a doplňující informace o tom jak na to, je uveden v článku s názvem: "Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já", který je uveden ZDE.

Féva 25.12.2011
http://www.youtube.com/watch?v=0W-ITEZ_4S8&feature=player_embedded

Féva 24.12.2011
http://www.youtube.com/watch?v=M8T0zs6gqTI&feature=player_embedded

Féva 21.12.2011 http://www.youtube.com/watch?v=oXltRboeta8&feature=related

A JE TO TADY !!!
Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje. Celý článek (a další videa od Févy, ze dne 27.a 28.12.2011) je uveden ZDE.

Další videa a texty od Févy, související s výše uvedeným textem, jsou uvedyny ZDE.

Vy jste tvůrci Nové Doby! http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

* V prvé řadě je třeba si uvědomit, že nejste tělo, které má duši, čili nehmotné Vědomí, ale že JSTE duše (neboli věčná kosmická energie obsahující Vědomí), která si vytváří nejen své tělo, ale i svůj vlastní svět a jeho reality dle toho, čemu vaše osobní vědomí je ochotné u-věřit.
Podrobnosti v článku: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info + kód 13.12.2018 uživatele Ina Obr.
"Nesmrtelna feeewa. A ja doufal ze uz bude pokoj :D"
před 15 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa: Info + kód 13.12.2018

VTEKANIE ENERGIÍ LÁSKY DO ŽIVOTA - TOKOM ZMIEN /BRÁNA/...... k tomu dnešný info - kód a k nakuknutiu energiu, ktorej nosičom je anjelka - dnes dokončovaná. Je energetickou súčasťou predchádzajúcej modrej. Celkove bolo pridané na sile vyžarovania…Zobrazit další
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Skutečná pravda o "humanitárních" organizacích, jako je kupř. Open Society, kterou zaštiťuje "filantrop" George Soros uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci Uvedeno ZDE.*…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Moje přiznání : Za účast na demonstraci k 17. listopadu jsem dostal zaplaceno 2 500 Kč! uživatele Ina Obr.
"* Víte jakou iluzi Vám podsouvají a proč to vlastně dělají? Ne-mocní si nepřejí, abyste byli chytří a inteligentní a to z důvodu, že hlupáci se snadno ovládají. Tohle…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 11. září 2001 byl podvod, vysílán podle připraveného scénáře - 100% důkaz (vše je jinak než se nám snaží namluvit, otevřete již konečně oči, nebo z vás udělají naprosté otroky) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Media vs. realita, Milan Vidlák aneb jak číst mezi řádky a nebýt manipulován Uvedeno ZDE. (tohle si CELÉ ve vlastním zájmu poslechněte) * Video: Co vám média neřeknou aneb Jak…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte, kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Media vs. realita, Milan Vidlák aneb jak číst mezi řádky a nebýt manipulován Uvedeno ZDE. (tohle si CELÉ ve vlastním zájmu poslechněte) * Video: Co vám média neřeknou aneb Jak…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků Uvedeno ZDE."
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Globální mocenská struktura se začíná hroutit v základech, neboť lidé po celém světě se začínají probouzet a uvědomovat si, kdo je skutečným nepřítelem lidí a planety uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Víte jakou iluzi Vám ne-mocní podsouvají a proč to vlastně dělají? Ne-mocní si nepřejí, abyste byli chytří a inteligentní a to z důvodu, že hlupáci se snadno…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Globální mocenská struktura se začíná hroutit v základech, neboť lidé po celém světě se začínají probouzet a uvědomovat si, kdo je skutečným nepřítelem lidí a planety uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Trampův symbolický vzkaz směřující pro NWO (Nový Světový Ne-Řád), zní: zničím vás Satanáši! Z toho jasně vyplývá nejen to, že Tramp se uplatit nenechá,…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Globální mocenská struktura se začíná hroutit v základech, neboť lidé po celém světě se začínají probouzet a uvědomovat si, kdo je skutečným nepřítelem lidí a planety uživatele Zlaté Živé Světlo.
"George Walker Bush už v roce 1992 prohlásil: "Kdyby se lidé dozvěděli, co jsme udělali, tak nás budou po ulicích nahánět a lynčovat nás." * Související video v angličtině: If the…"
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Ywet uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 3D, 4D a 5D - Rozměry a jejich rozdíly uživatele Naren Sahava
pondělí
Uživatel Ywet uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Archoni a jejich "účel" na planetě Zemi uživatele Naren Sahava
pondělí
Uživatel Ywet uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Úžasné ruské radionikové zařízení pro vylepšení vaší reality! – Strojový překlad uživatele Ina Obr
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Bez názvu uživatele Alžběta.
"Aveni  ja ale nikde nepsal ze ji nenavidim. Kde jsi na to prisla/ prisel? Jen jsem napsal svuj poznatek. Pozoruji tuhle osobu uz asi 7 let vcetne kodu i FCB. A jsou to porad stejny keci. Ani se nedivim ze ji dosla barva :D"
8.12.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Svět ve vzpouře !!

Svět ve vzpouře !!(Protesty v USA, Německu, Španělsku, Itálii, Anglii,Francii, Belgii.O tom se ale z médií nedovíte, jako vždy !!!) World in Revolt!! ~ December…Zobrazit další
7.12.
Uživatel Aveni přidal komentář k příspěvku do blogu Bez názvu uživatele Alžběta.
"Pro Maxim: Jestli se Vám nelíbí příspěvky Féwy, tak je prostě nečtěte. Domnívám se, že pro nenávist, zlobu a útoky na této stránce není místo."
7.12.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby