* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Nositelé světla a ukazatelé nových cest a možností spojme se a vytvořme na Zemi opět Ráj.

Informace

Nositelé světla a ukazatelé nových cest a možností spojme se a vytvořme na Zemi opět Ráj.

Energie nulového bodu (vnitřního světla - spirutuální podstaty všeho a všech) a nekonečné možnosti s tím spojené.

Web: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/aktivaci-a-harmonizaci-sve
Umístění: NEKONEČNO
Členové: 34
Nejnovější aktivity: 6. 19, 2020

Nalaďte se na své vnitřní, křišťálové čisté světlo (na svou duchovní - spirituální podstatu), ze kterého je naprosto vše (tedy veškerá hmota, i naše zdánlivě hmotné tělo) stvořeno.


Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-naprosteJe třeba vzít na vědomí, že nemá smysl PROTI něčemu bojovat. Vždy je třeba jen usilovat PRO něco! Jen tak totiž posilujeme to, co si přejeme. Málokdo z lidí ví, že emoce vytvářejí gravitační silová pole, která k sobě přitahují a zhmotňují věci a události mající stejnorodé frekvence, čili to, na co upínáme svou pozornost a co svými emocemi, které vytváří gravitační silová pole, podporujeme. Mocipáni tohoto světa toto velice dobře vědí a proto nás pomocí zpráv, filmů a médií "krmí" samým násilám a negativními zprávami a událostmi. Tím se snaží v nás vyvolávat negativní emoce, které jsou nejen destruktivní, ale i podporují to, proti čemu bychom rádi nějak, či něčím "bojovali" a likvidovali to. Úzce související článek s názvem: "Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď" je uveden ZDE.

Diskusní fórum

Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět.

Zahájeno uživatelem Zlaté Živé Světlo. Poslední odpověď uživatele Zlaté Živé Světlo 4. 3, 2016. 8 Odpovědi

V prvé řadě byste si nejdříve měli přečíst celý článek s názvem: Zakázané snění [Válka o vědomí 2] (uvedeno ZDE) a pak to co je…Pokračovat

My jsme tvůrci i správci všeho co je, existuje.

Zahájeno uživatelem Zlaté Živé Světlo. Poslední odpověď uživatele Zlaté Živé Světlo 12. 30, 2011. 10 Odpovědi

Nositelé světla a ukazatelé nových cest a možností, nadešel čas spojit naše tvůrčí schopnosti a začít si tvořit Ráj na Zemi, ve kterém je pro KAŽDÉHO radost pobývat a žít. Web:…Pokračovat

Nástěnka

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Únor.2011 v 22:44
Naše Merkaba, nebo-li tvořivý Jin&Jang dvoj-plamen (růžová - Jin, světlemodrá - Jang), jenž ve spojení se svým vyšším já vytváří tvořivý troj-plamen (zlatá), se stává stále více aktivní, čili i tvořivý/tvořivá a to z toho důvodu, že se stále více a rychleji přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu - času, ve kterém existuje vše v jednom nekonečném nyní.

Tvořivý troj-plamen.

Mer-Ka-Bah = Světlo-Tělo-Spirit podstata.

Nalaďte se na své vnitřní, křišťálové čisté světlo (na svou duchovní - spirituální podstatu), ze kterého je naprosto vše (tedy i vaše zdánlivě hmotné tělo) stvořeno.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.V.2011 v 20:51
Návod jak na to:

Jednoduše si představte a svým záměrem a přesvědčením se naprogramujte, že do krystalu umístěném ve svém osobním nulovém bodě (duchovní čakře) vdechujete nepolarizované světlo z centrálního slunce, které vydechujete přes své dolní čakry do jádra, čili vědomí planety Země - Jin (odkud se tato harmonizující energie vrací nazpět do centrálního slunce) a přes své horní čakry do slunce - vědomí této sluneční soustavy - Jang (odkud se tato harmonizující energie taktéž vrací nazpět do centrálního slunce) a že tuto nepolarizovanou energii a její harmonizující frekvence zároveň vydechujete i do všeho na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste.

Touto jednoduchou představou, podpořenou odpovídajícím záměrem, se stanete zářičem světla centrálního slunce, které harmonizuje a transformuje naprosto všechny a všechno s čím se dostává do styku.

Uvědomte si, že jsme nedílnou součástí nekonečného kosmického tvořivého vše-vědomí, čili že jsme spolutvůrci různorodých světů a jejich realit a co si do nich svými představami promítneme, to v nich budeme mít.

SECRETS REVEALED: Pleiadian-Sirian Transmission - SOLARA AN-RA
http://www.youtube.com/watch?v=faHPRoIeY9I&feature=related

The Pleiadian Message to Humans
http://www.youtube.com/watch?v=o1ojU-6PbzE&NR=1

Centrální slunce Mléčné dráhy, čili naší galaxie.

Na střed centrálního slunce se lze napojit přes osobní duchovní srdce, čili přes svůj osobní nulový bod, jelikož osobní nulové body (srdce) věcí i bytostí (čili i nebeských těles) jsou červí díry umožňující vstupy do hyperprostoru, který v Univerzu propojuje vše se vším do jednoho společného, nekonečného nyní. Z toho důvodu v hyperprostoru neexistuje čas ani prostor a proto se v něm může vše přenášet rychlostí myšlenky. V hyperprostoru (fraktální podstatě všeho a všech) je vše od sebe odděleno pouze výší a kvalitou vnitřní - osobní frekvence, takže se lze fokusem své pozornosti napojit a propojit s čímkoliv (a promítnout do čehokoliv) na co jsme schopni se změnou své osobní frekvence naladit.

Fraktální, čili spirituální - duchovní podstata všeho a všech.

Velice inspirující informace naleznete v čláku s názvem: AKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011
Uvedeno na: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/akturiansky-koridor-2011
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.V.2011 v 23:56

Začněte na krku nosit krystal, v úrovni svého duchovního srdce, čili v úrovni svého osobního nulového bodu, jenž je asi 5 cm nad čtvrtou čakrou. Potom do tohoto krystalu vložte program, že je vaším záměrem propojit jej nejen s centrálním sluncem (odkud harmonizující energii přijímá) a s krystalem v jádru planety Země (ve kterém je její vědomí) a s jádrem slunce naší sluneční soustavy (ve kterém je jeho vědomí), ale i s ostatními pracovníky světla kteří harmonizují tento a přilehlé časoprostory.

Pak si představujte jak přes tento krystal do sebe v podobě zlatého světla přijímáte harmonizující, ozdravující, regenerující a omlazující energii z centrálního slunce, která vyzařuje nejen do jádra planety Země, ale i do všeho na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste. Tím pomůžete harmonizovat nejen tento časoprostor, ale i všechny ostatní přilehlé světy a jejich reality, které jsou s tímto nějak energeticky spjaté.

PS: Ten krystal nemusí ani být ve hmotném projevu existence. Stačí když si ho vytvoříte mentálně a začnete věřit, že funguje zrovna tak jako ten který byste měli ve hmotném projevu existence.

Více na: Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-prijimat-a-vysilat

Můžete se fokusem své pozornosti naladit na Lemuriánský duhový krystal a z jeho středu (srdce) s ním světelným vláknem propojit střed (srdce) toho vašeho osobního, čímž z něj budete moci začít čerpat moudrosti věků. Lemurian Seed Crystal
http://www.youtube.com/watch?v=Emqxc0B9h1w&feature=related

Little Grandmothers Urgent Advice 2011
http://www.youtube.com/watch?v=TCN69KdF7EE&feature=related

Kiesha's Crystal Inspiration
http://www.youtube.com/watch?v=SBITB5ybZBY&feature=related
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.června.2011 v 20:06
Mnozí z vás, kteří jste tady na těchto stránkách, jste přišli do tohoto disharmonického světa z jiných, avšak harmonických částí vesmíru (či dokonce z jiných vesmírů) a to z toho důvodu, že jste přišli této planetě a jejím obyvatelům pomoci v transformaci - přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze. Jste tedy jiní, protože ve svém osobním DNA (které přes kosmické DNA vede do světů odkud jste přišli) obsahujete jiné světelné kódy, jenž přijímají harmonizující a transformující energii z centrálního slunce a ukotvují ji všude tam, kde jste, na co myslíte a co děláte.

Abyste ale mohli toto harmonizující světlo a jeho moudrost přijímat v co největší míře, na to je třeba abyste byli sami v pohodě a harmonii. Proto je dobré chodit ven do přírody, do lesa a co nejvíce se tam sami zharmonizovali, abyste svým získaným vnitřním klidem mohli být co nejúčinnějšími přijímači a zářiči frekvencí tohoto harmonizujícího, ozdravujícího, omlazujícího a regenerujícího světla pramenícího z centrálního slunce, které je taktéž i ve vašem osobním duchovním srdci, čili ve vašem osobním nulovém bodě.

Pokud jste sem přišli z jiných světů, jste odlišní, neboť vaše síla a láska je přímo ve vás, takže nepotřebujete dělat žádnou transformační revoluci někde na pódiu nebo v ulicích. Tu ať dělají ti, kteří mají potřebu projevit svou nevoli vůči systému tímto způsobem. Neodsuzujte je proto ale, neboť i tento projev nespokojenosti je velice užitečný, jelikož zbavuje všemožných osobních obav i ostatní, čímž sjednocuje strachem roztříštěné síly davu do jednoho společného šiku, směrovaného proti zlovůli představitelů zkorumpovaných vládnoucích stran.

Vlna lásky (tajemství tvoření) My všichni jsme jedna společná živá vibrační energie.
The Wave of Love http://www.youtube.com/watch?v=BoSHh_zF4eo
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 10.června.2011 v 19:46
... Vy jste vlákna nové Osvícené Matrice, vy jste žhavící vlákna světla, jiskry energie vyletující ze Smaragdového Plamene, a tím, že se sjednocujete, spolupracujete a spojujete s vám podobnými, těmi, kdo jsou podobné mysli, srdce a ducha, a vaše řady sílí, uvidíte, jak pracují skrze vás síly lásky a převáží jakoukoli temnotu, která se pokusí získat své původní místo ve světě. Pád začal a my jsme zde s vámi se všemi a dáváme vám slavnostní slib, že vše bude v pořádku, že tato doba nastává, protože přišel čas.

Vaše energie porostou velmi vysokou rychlostí, proto je nezbytné, abyste následovali svůj instinkt a svou intuici a dovolili, aby z vás vyzařovala láska vašeho pravého já. Musí být zničena také Matrice Iluminátů uvnitř vás samých, což znamená, že nyní začnou odpadat ty vaše části, které jsou mylnými systémy přesvědčení přivázány k tomu, co bylo zkonstruováno, aby vás vázalo k nepřetržitým dramatům starého světa. Každá jednotlivá energie oddělená od Matrice Iluminátů je poté pročištěna platinovými vibracemi a připojena k Osvícené Matrici. Tak převezmete novou roli, novou část svého předurčení jako světelní vůdci v novém světelném světě. Budete vytvářet tuto mřížku, vyzařující jedny z nejmocnějších paprsků, které kdy byly zaznamenány v duchovní historii Země, daleko silnějšími než ty, které kdy vyzařovala Atlantida.

Pád Atlantidy je zakódován v mřížkách Země, tehdy byla Matrice Iluminátů poprvé ustanovena. Vracíme se tedy k pádu Atlantidy, a tento pád se bude určitým způsobem opakovat. Ale ne až do naprosté destrukce, protože je zde dostatečné množství Služebníků světla probuzených do nového světa, kteří jsou schopni stát pevně ve svém světle, ve své síle a držet tyto mocné vibrace. ...

... Smaragdový Paprsek, který nyní přinášíme, obsahuje opravdovou esenci integrity, čistoty, lásky a moudrosti. V tomto Smaragdovém Paprsku je ukryta pevná světelná zlatá krychle. Ve středu této krychle je hvězdný čtyřstěn (tetrahedron) z platiny. Tento Platinový Hvězdný Čtyřstěn vysílá energie aktivující Zlatou Krychli, která vysílá mocné vibrace skrze Smaragdový Paprsek, a tak vytváří novou Osvícenou Matrici (v orig. Illuminated Matrix) nového světa, nový řád světla a skutečné lásky, moudrosti a vnitřní odvahy.

Každému z vás bude tento Smaragdový Paprsek, Zlatá Krychle a Hvězdný Čtyřstěn během příštích 12 měsíců aktivován ve vaší srdeční čakře. Každý měsíc integrujete hlubší úroveň této velmi mocné síly z nového zdroje světla, lásky a moudrosti, kterou jste po celý svůj život hledali. Vše, co jste dosud prožili, vás připravilo na toto dynamické znovu-probuzení a obnovu nové formy života. Formy, ve které mohou být plavidla vašeho vyššího já bezpečně postavena, být vyživována a sílit.

Tyto vibrace, vyzařující skrze vaše energetické pole, vyjeví vyšším dimenzím, že přicházíte, že jste probuzeni, že jste zvolili pozvednutí sebe sama za omezení starého světa, abyste tak zachovali pradávnou moudrost opravdového řádu světla, lásky a moudrosti.

Jedním z prostředků, skrze které budou tato velká učení předávána, je Škola Smaragdových Mysterií. Zlatou Krychlí, o které zde mluvíme, je Učení Zlatého Chrámu, a Platinový Hvězdný Čtyřstěn je energie v ženě přijímající toto poselství a v jejím mužském protějšku. Prostřednictvím těchto dvou fyzických bytostí ho budeme energizovat a vyzařovat světlo tak, aby se dotklo těch, kdo fyzicky pocestují na posvátná místa a spojí své energie na těchto místech jako skupiny. Takže každý, kdo pocestuje fyzicky s těmito dvěma lidmi na posvátná místa, stane se prodloužením Platinového Hvězdného Čtyřstěnu, a tak bude zasvěcen do vnitřní sféry Vznešené Kněžky a Kněze, absorbuje aspekt Platinového Hvězdného Čtyřstěnu a stane se prostředníkem těchto energií a představitelem vnitřního jádra Zlatého Chrámu, skrze které tato velká učení plynou.

Každému z vás pak bude přidělen konkrétní Mistr a Sluneční Archanděl, kteří vás provedou zasvěceními, která Vznešená Kněžka a Kněz přinášejí z vnitřního jádra centrální říše ústředního Galaktického Centra Všeho, co je. Procitnete do vnitřních kvalit ve vašem nitru, které vás povedou směrem vašeho předurčení, takže jako představitel tohoto ústředního platinového paprsku můžete učit to, k čemu jste byli určeni, abyste šířili a tím ještě více posilovali lidstvo. Tyto energie rozprostřou své paprsky do každého kouta Země, každý z vás zaujme strategicky jinou zeměpisnou polohu, ve které ponesete toto světlo. ...

Celý článek s názvem: Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku.
naleznete zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/kuthumi-44-slavnost

PS: Na to abyste se stali nositeli tohoto Smaragdového paprsku a jeho harmonizujících frekvencí, není třeba být se svou párovou duší fyzicky. Stačí když se s ní na dálku propojíte energeticky. Více o tom jak se se svou párovou duší propojit naleznete v článku s názvem: Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít?
uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/vite-kdo-je-vase-prava...

Emerald Heart = Smaragdové srdce - 528 Hz - frekvence lásky
Alchemical Art ~ 528 Hz Emerald Heart Ascendance Solfeggio Love Frequency
http://www.youtube.com/watch?v=o9TFmhTOIX4&feature=related

Takovéto Smaragdové srdce (jaké je na výše uvedeném videu) si mentálně vytvořte a uložte si jej do svého duchovního srdce, čili do svého osobním nulovém bodu (odkud se může do nekonečna množit) a odtud jeho kopie projektujte do všeho na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Srpen.2011 v 22:49
Jak se propojit se svými vyšším já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-se-propojit-se-s...
Komentář přidal(a) Martina Elijah dne 1.Září.2011 v 14:13
Všechny vás zdravím, světelní přátelé - já sem mezi vás vklouznu a budu potichu číst a vzdělávat se... Až bude čas, tak i diskutovat...
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Září.2011 v 20:47

Tzv. Rájů je tolik, kolik je jednotlivých představ. Takže pokud chcete být v ráj který bude podle vašich představ, tak si ho svými mentálními představami stvořte takový, jaký ho chcete mít.

11. 11. 2011 je nový začátek, takže si ve svých představách začněte tvořit světy ve kterých chcete nejpozději po 21. 12. 2012 pobývat a žít. Navrhuji abyste si stvořili svět ve kterém je celý prostor (např. hvězda) jedna překrásná zahrada (udržované ve své kráse pomocí mentálních představ), kde budete mít létající domy, abyste nebyli vázáni na jedno a to samé místo.

Pátá dimenze je totiž něco jako snová realita (takže vše k životu potřebné, i cokoliv ostatního co si jen budete přát, si do hmotné existence svými představami jednoduše stvoříte.

Jak na to je v textu: "Vy jste tvůrci Nové Doby", uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Prosinec.2011 v 17:17

Spouštěč od Boha, aneb jak se dostat do souladu s energií ze zdroje.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/spoustec-od-boha-ane...

Komentář přidal(a) Martina Krejcova dne 30.Prosinec.2011 v 9:13

Jak chces vytvorit neco, co tu uz po statisicileti je? Nejidealnejsim resenim by bylo, aby se proste lidi vzbudili a nechali vseho, co delaji, protoze je to spatne.... jen na to myslim a tecou mi slzy. Zazivam neskutecnou bolest, kdyz si predstavim o co vsechno se lidi ochuzuji a jen kvuli nastolenemu sysytemu penez a majetku. Lidi maji naprogramovanou vlastnost, ktera vsechno hezke nici a to je touha po majetku,bohatstvi a tvz. originalite. Kdyby si vsichni najednou uvedomili, ze to neni princip zivota a zacali se ubirat jinym smerem, jeste by se to vsechno dalo zachranit. jenze to ''kdyby'' se pomalu vytraci do nicoty a zustava jen obrovskej maler, kterej jsme my lide napachali. Kdybych mohla obratim hvezdy jen aby se lidi probudili, prestali likvidovat planetu a misto vydelavani penez, vychovavali svy deti k lasce a principum prirody, ke kosmicke energii, ktera nam v brisku maminky rozbusila srdce. Nemam rada odvolavani se na vyssi moc, ta jen vyckava a prijme ty nejsilnejsi... zakon prirody.... obhajovat se tim, ze svet je zlej ale ja ne, je nemslysl. Vsichni jsme soucasti toho sveta a pokud se mame probrat tak vsichni. Neexistuje jednotlivec hrdina, kterej nas zachrani. Kazdej clovek si proste musi dojit do toho stadia sam :( a behem toho cyklu se ztraci a nachazi a me to boli, boli protoze jak se clovek muze odpoutat od lpeni, kdyz je ma vlastne vsechny ve skutecnosti tak rad? Je to citlivy tema, ktery asi nezvladam, proto se omlouvam, za tu skrytou touhu s tim, uz neco udelat, ktera muze pripominat agresy, ale uz proste neni cas a ja uz nevim, jak na to..... proto sem tady a doufam, ze je mezi vama, alespon jeden jedinej, kterej vi o cem mluvim. Lidi, ja uz na to nemuzu bejt sama :( Nedavam to

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Nositelé světla a ukazatelé nových cest a možností spojme se a vytvořme na Zemi opět Ráj.!

 

Členové (34)

 
 
 

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Srdcem pro Vlast - živě Pavel Zítek 7.12.2021 uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu CO SE DĚJE S KRVÍ A TUTLÁ SE TO uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu .....mRNA vakcína Covid-19 obsahuje.......... uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu 89 procent úmrtí na covid mezi plně očkovanými uživatele Ina Obr.
"Dokud se bude platit za covid, nebude nikdo, kdo by na neho neumrel. "
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 9 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Přeplněná nemocnice.. uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Video ...za svá slova  už snad byla fyzicky napadena uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby