* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze.

(pošli to dál prosím, pro ostatní)

Opět opakuji, že jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo, ze kterého jsou v celém tomto vesmíru stvořeny všechny světy a jeho reality. Naprosto vše než se nějakým způsobem projeví na hmotné úrovni existence byly nejdříve pouhé mentální představy, ze kterých si fokusem své pozornosti vybíráme to, s čím svými přesvědčeními souzníme. Funguje to podobně jako promítačka (osobní vědomí) a promítací plátno (nebo zrcadlo) na kterém se zobrazuje to, co vědomí - promítačka dle uloženého programu vysílá. Z toho naprosto jasně vyplývá, že pouhou změnou fokusu své pozornosti se začíná měnit jak naše osobní přesvědčení - program, tak i vně projevená realita, neboť ta je zrcadlením osobního přesvědčení, nebo-li vnitřního osobního programu. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít", který je uveden ZDE.Fenomén sté opice:
Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory. A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem! Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je uveden ZDE.


Takže zadejte vesmíru záměr toho, co si přeje stvořit a začněte si představovat, že již došlo k úspěšné transformaci do páté, pozitivně polarizované dimenzi, čili že v 5.D je již jak celá tato planeta, tak i její obyvatelé. Též si představujte, že již jsme v překrásném světě, ve kterém je nejen radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné, ale že jsme i v takovém světě, ve kterém si naprosto vše potřebné k životu a zábavě tvoříme pomocí zhmotňování mentálních představ, takže v tomto vámi tvořeném světě, který si svými představami vytváříte, již neexistují a nebudou existovat žádné peníze. Tím, že si začnete tohle představovat, tím začne docházet k přeprogramování signálu vysílaného z vaší promítačky, čili z vašeho vědomí a tím promítacímu plátnu, nebo-li zrcadlu nezbude nic jiného, než zobrazovat nový obraz podle nově zadaného programu. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít", který je uveden ZDE.Též se fokusem své pozornosti nalaďte a propojte s kolektivním vědomím těch, kteří takovéto výše zmiňované světy již tvoří. Toto propojení jednotlivých vědomí do jednoty lze učinit přes níže uvedený obrázek. Potom si začněte představovat, že v takovém překrásném světě již jste a že to co jste v něm vytvořili již prožíváte. Jelikož živá tvořivá energie z níž je tvořen tento vesmír je zrcadlem toho, čemu věříme, co si představujeme a našeho záměru, tak jí po dosažení dostatečné intenzity nezbude nic jiného, než zobrazit to, co si přejeme a svými představami a zadaným záměrem tvoříme. Hlavně nebuďte nedočkaví, neboť v 3/4D chvíli trvá, než se zobrazení změní, neboť ve 3/4D je tzv. echo, které ještě chvíli zobrazuje starý program i když už je vysílaný signál jiný. Takže se nenechte zmást a buďte trpělivý, neboť trpělivost nejen růže, ale i zcela nový, jiný překrásný svět přináší. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "vesmir jako hologram", který je uveden ZDE. (Tento server prozatím asi ještě nefunguje, ale to popuštění uzdy vaší fantazie nijak nebrání.)


Obraz výše popsané představy začněte vytvářet pokud možno hned a i během běžných denních činností ho přiživujte a udržujte v existenci a to až do doby, kdy dojde vzestoupení. Ke vzestoupení může dojít kdykoliv, neboť jakmile začne být intenzita vytvořeného obrazu dostatečně veliká, tak se váhy přehoupnou a dojde k odpoutávání od obrazu tohoto současného světa. Čím více budete tuto vizi emocionálně prožívat, tím dříve se stane skutečností, neboť emoce fungují něco jako střelný prach, který dodává představě gravitační sílu, která je potřeba k tomu, aby se představa mohla projevit, zhmotnit i do fyzického projevu existence. Berta ale na vědomí, že nepříjemné - disharmonické emoce jsou destruktivní, avšak příjemné - harmonické emoce jsou konstruktivní. Čím více a častěji si ale budete výše zmiňovanou představu vizualizovat, tím více energie do toho obrazu vložíte a tím rychleji se promítne i do vnějšího projevu existence. 
Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou", který je uveden ZDE.


Každá vizualizace bude mít ještě nesčíslněkrát větší účinek, když se během ní ukotvíte ve svém středu, čili ve svém osobním duchovním srdci, nebo,li ve svém osobním nulovém bodu. Takže si představte, že jste ve světelném osmistěnu zářivě bílé barvy (která obsahuje frekvence celého spektra), která má na okrajích zbarvení dozlatova (což je moudrost univerza), ve kterém sjednocujete svůj osobní střed se středem toho osmistěnu. Moc si s tím ani s ničím jiným nelamte hlavu, neboť stačí jen mentálně požádat své nejvyšší, světelné Já aby vás s osmistěnem vystředilo a ono to učiní. Jelikož jádro - střed osmistěnu obsahuje nulový bod, tedy i nulový čas (ve kterém se rodí počátky nových existencí) proto je z tohoto bodu velice snadné a rychlé stvořit a zmaterializovat cokoliv co si jen představíte. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku", který je uvedený ZDE.Tvořivá síla tzv. probuzených bytostí je nesčíslněkrát mocnější než bytostí neprobuzených a jelikož vesmírná energie (ze které je naprosto vše v existenci stvořeno) funguje dle zadaného programu, tak není možné aby se nám nepovedlo vytvořit to, co si stvořit přejeme. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "VZESTUP TADY A TEĎ", který je uveden ZDE.


Hlavně si uvědomte, že čím více se zaměřujete na pozitivní věci, tím příjemnější pocity máte a čím příjemněji se cítíte, tím vyšší frekvence obsahujete a čím vyšší frekvence obsahujete, tím nejenže snáze tvoříte a zhmotňujete to co si představujete, ale i pomáháte harmonizovat naprosto vše na co jen pomyslíte, co děláte a všechno kde se nacházíte.


Inspirující obrázky naleznete v článku s názvem: "Inspirace pro 5D" který je uveden ZDE.

Inspirující video s názvem: "DUCHOVNÍ MOLEKULA - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu (CZ titulky)" je uvedeno ve stejnojmenném článku, který je uveden ZDE.

Další velice zajímavé a inspirující video s názvem: "Tajemství všech tajemství - uhlík" (CZ titulky) je uvedeno ZDE.

Toto video s názvem: "Prolínání realít", na které začíná výklad časem: 2:51, je taktéž Inspirující, ale pozor, jsou tam podsunuty informace vyvolávající strach. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články jsou uvedeny zde:

* Síla myšlenky aneb jak správně manifestovat Uvedeno ZDE.

* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.

* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.

* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.

* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.

* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.


Vizualizace pro pokročilé.

Většina z vás, kteří čtete tyto řádky, nejste pozemšťané, tzn. že nejste nižší já tzv. tvořivých bohů, kteří pozemšťany stvořili. Mnozí z vás jsou slunečňané (se schopností tvořit nová slunce), nebo galakťané (se schopností tvořit nové galaxie), nebo hypergalakťané (se schopností tvořit hypergalaxie, čili malé vesmíry), nebo dokonce vesmířané (se schopností tvořit celé vesmíry). To znamená, že vaše tvořivá síla je nesčíslněkrát větší a mocnější než všech neprobuzených bytostí dohromady, obzvláště když si představíte velikost svého já odpovídající té úrovni vědomí, odkud pocházíte. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět", který je uveden ZDE.


Potom si představte, že jste bytost v projevu planety Země, velikosti planety Země, (čili planetu Zemi nezmenšovat, ale naopak sebe zvětšit) a že se přesouváte do jejího jádra, čili do jejího duchovního srdce, nebo-li do jejího nulového bodu, odkud řídíte její transformaci do páté dimenze. Pak si slaďte své osobní duchovní srdce, čili svůj osobní osmistěn s planetárním duchovním osmistěnem - jejím duchovním srdcem a to tak, že vaše a její duchovní srdce se stane jedním duchovním srdcem, ovšem nikoliv velikosti vašeho osmistěnu, ale velikosti osmistěnu planetárního, či že jste vy nulovým bodem této naší planety. Z tohoto jejího nulového bodu je tvořen planetární hologram, nebo-li světelná síť ve tvaru globu, na které si planeta zobrazuje svůj vlastní, čili planetární projev své existence. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž", který je uveden ZDE.Transformaci do 5.D si představte třeba jako průlet dimenzionálním koridorem (čili tunelem, spojujícím všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoty) a že prolétáváte dimenzionální branou do páté, pozitivně polarizované dimenze, ve které se vám zobrazuje světelná sít, na které se zobrazuje svět, který jste dle výše uvedeného návodu tvořili. Následně si představte, že se světelná mřížka této naší planety Země prolíná se světelnou mřížkou vámi stvořeného světa a tudíž to co jste ve svých představách stvořili se stává realitu na celé Zemi. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Živé Představy", který je uveden ZDE. (Tento server prozatím asi ještě nefunguje, ale to popuštění uzdy vaší fantazie nijak nebrání.)Je zcela jedno v kterou dobu budete vizualizace dělat, neboť v nulovém bodě - čase je neustále jen nekonečné nyní a nedělejte z toho žádnou vědu. Jak jsem již výše uvedl, jednoduše mentálně požádejte své nejvyšší světelné Já aby vám poskytlo inspiraci a užívejte si při tom nejen příjemnou zábavu a vzrušení z toho co vytváříte, ale i extázi z propojování se s harmonickými frekvencemi Univerza, které takovéto pocity vyvolávají. Mnoho zábavy a příjemných prožitků vám všem přeje živé světlo, duchovní tvořivá podstata v nás. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já", který je uveden ZDE.


Další úzce související články jsou uvedeny zde:

* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky" je uveden ZDE.


Nikoliv red-vul, :-) ale vyvážení mužského Jang a ženského Jin principu v sobě vám dává křídla, neboť vyvážením těchto dvou principů v sobě (které jsou na horizontální ose a tvoří čas a prostor) se nejenže dostanete do jednoho nekonečného nyní, ale i se budete moci volně pohybovat i na vertikální ose, nebo-li z dimenze do dimenze, neboť vertikální osa spojuje vše 13 úrovní vědomí a existencí do jednoho nekonečného tady a teď. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT", která je uveden ZDE.
Co je to světelné tělo, je uvedeno v článku s názvem: "Světelné tělo", který je uveden ZDE. Video s názvem: "Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše / Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul" je uvedeno ZDE.
To, co je vyobrazeno v těch kruzích v obílí, je vesica pisci, čili Jin & Jang v rovnovážném souznění. To umožňuje obnovit si funkci své Merkaby, vytvořit si mono atomickou strukturu svého projevu existence a tím se vrátit nazpět do jednoty a harmonie.

Video s názvem: "Test Yourself The tree of life Vesica piscis Secret Geometry" je uvedeno ZDE.


Další velice úzce související články:
* Mám pro vás jak trochu špatnou zprávu, tak i velice dobrou zprávu. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.

* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


Pátá dimenze jsou světy mentálních představ, takže v nich můžete mít cokoliv, co si jen dovedete představit. Pouze limit vaší fantazie určuje limit toho, co v nich můžete mít. Proto popusťte uzdu své fantazii a vytvoře si překrásný svět dle svých představ a přání.


Výborné video s CZ titulky, s názvem: "Význam a síla přání v přítomném čase" (uvedené ZDE) objasňuje z jakého důvodu se mnohé motlitby a vroucná přání nesplňují a splnit ani nemohou. Pokud si nepředstavujeme již právě teď uskutečněnou změnu stavu (která se již právě teď děje), ale přejeme si, aby se to uskutečnilo teprve až někdy v budoucnosti, tak tím netvoříme a nepodporujeme to, co si přejeme, ale naopak tím posilujeme stav, který momentálně právě je. Pokud se vám titulky nezobrazí, nebo pokud se dole na liště pod videem neobjeví = (nebo CC) kde lze titulky nastavit (podrobný postup nastavení titulků je uveden ZDE), pak vám v počítači chybí program Abobe flash player, který lze stáhnout ZDE.

Ještě k tomu na videu uvedeném objasnění dodám, že to, co si přejeme uskutečnit na hmotné úrovni existence, je třeba procítit všemi smysly, a to tak, že to považujeme za již přítomnou, právě se odehrávající událost. Čím více svých smyslů do takovéhoto svého prožitku zapojíme a čím intenzivněji to svými emocemi procítíme, tím dříve se projeví i na vnější, hmotné úrovni existence to, co prozatím prožíváme jen vnitřně.

Je tomu tak z toho důvodu, že naprosto vše se nejdříve vytvoří a odehraje v nehmotné úrovni existence a teprve potom se to může projevit i na vnější úrovni existence. Naprosto vše vně projevené totiž bylo nejdříve jen pouhou mentální představou (projekce, mužský princip Jang), která se může za pomoci dostatečného množství emocí (gravitace ženský princip Jin) projevit i na vnější úrovni existence jako hmota, či událost ve hmotě probíhající.

Velice důležité je udržet si přesvědčení (bez jakýchkoliv pochyb) o tom, že se doopravdy uskuteční to, co si přejeme svými mentálními představami stvořit, či k sobě pomocí svých emocí přitáhnout. Též nezapomínejte na to, že trpělivost růže přináší.

Tvoření v úrovni výše frekvencí 3/4.D funguje na principu magnetické přitažlivosti (čili na principu emocí, které vytváří gravitační pole, která k sobě přitahují stejnorodé frekvence), kdežto tvoření v úrovni výše frekvencí 5.D funguje na principu krystalizace mentálních představ.

Úzce související článek s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít" je uveden ZDE.

Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE. "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" Uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fenomén sté opice:

Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.

Změny již začaly, viz článek s názvem: "Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu", který je uveden ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje" je uveden ZDE a článek s názvem: "Jak pomoci planetě a jejím obyvatelům do 5.D, pomocí tvořivé vizualizace a souhry s vaším nejvyšším já tohoto multi-vesmíru" je uveden ZDE.


Všem doporučuji přečíst si krátký, avšak vynikající, oči otevírající článek s názvem: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti

Ot: Přítomnost není důsledkem minulosti?

B: Ne.

Ot: A budoucnost není důsledkem přítomnosti?

B. Ne.

Ot: Prosím, vysvětli to.

B: Všechny věci existují TEĎ. Rozumíte? Pokud všechny věci existují TEĎ, pak to, co nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, vše napříč časovými liniemi, existuje ve STEJNÉM ČASE. Dívejte se na to jako na možnosti. Nic není vytesáno do kamene, jsou to pouze možnosti, všechny existují. Zažijete tu možnost, se kterou ladíte energeticky teď z pohledu lineárního plynutí času.

Lineární zkušenost znamená, že si vytváříte dojem propojeného plynutí času s jinými realitami, které existují v tu samou chvíli. Vy je pouze nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, abyste v tom neměli zmatek. Ale všechny reality existují právě TEĎ.

Jde o to, že když si vytvoříte lineární propojení (minulost-přítomnost-budoucnost), ať si zvolíte čímkoli být v přítomnosti, tak jste každým momentem absolutně odlišným člověkem. Takže když změníte svou definici o tom, kým jste právě TEĎ, tak abyste se touto novou osobností stali, musíte mít odlišnou MINULOST!  PŘÍTOMNOST ve skutečnosti mění vaši MINULOST!

Když definujete, kdo JSTE, právě teď a každý moment, vytváříte nové spoje s ostatními simultánně existujícími realitami, které nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST. Tohle děláte pokaždé, když se změníte, každý moment. Nikdy nejste doslova ten samý člověk a nikdy nemáte stejnou minulost.

Když si přestanete myslet, že vaše bytí je takto propojené, když si uvědomíte, že jste pořád někdo nový – nový – nový – můžete udělat to, čemu my říkáme 13. krok. Když si pro sebe znovu teď definujete KDO TEDY JSTE, nejde o to, že byste se změnili, a tu nebo onu věc už dále neděláte, vy jste ji NIKDY NEDĚLALI! Tu věc dělal někdo úplně JINÝ! Opravdu to byla odlišná osoba.

Příklad: Někdo trpí nějakou závislostí. Pokud je skutečně schopen se vnitřně plně přesvědčit, že se každým okamžikem stává NOVÝM člověkem, pak pochopí, že člověk, kterým se stal nyní, onu závislost NIKDY NEMĚL! To je důvod, proč teď necítí žádné nutkání.

Ve vaší realitě můžete vidět konkrétní příklad: existují případy, které vaši doktoři nazývají mnohočetná porucha osobnosti (MPD). Existují zdokumentované případy lidí s MPD, jejichž jedna osobnost trpí rakovinným nádorem, ale jakmile se přesunou do další osobnosti, nemají ŽÁDNÝ NÁDOR! Jsou zdokumentované případy, kdy jedna osobnost trpí alergií, zatímco další ne. Existují dokonce lidé s MPD, jejichž rozdílné osobnosti mají odlišné barvy očí! Jejich osobnosti jsou doslova ODLIŠNÍ LIDÉ! A přesně tak to máte vy všichni, každým okamžikem. Když si tohle skutečně uvědomíte, zjistíte, že jste každým momentem na nové startovní čáře!

Budete mít takovou minulost, jakou chcete. Budete mít takovou budoucnost, jakou si vyberete, to všechno díky osobě, kterou jste PRÁVĚ TEĎ.

Tento článek je uvedeno ZDE.

Tento článek je zároveň i návod na to jak se dostat do 5.D.


Toto video s CZ titulky s názvem: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti je uvedeno ZDE.
Úzce související video s názvem: "Bashar - Síla vaší představivosti (CZ titulky) " je ZDE.
Úzce související článek s názvem: "Buďte svým Já" je uveden ZDE.


JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.


Dlší úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Nevěřte všemožným zcestným, zavádějícím a dezorientujícím informacím, neboť ty vás záměrně odvádí od fokusu pozornosti na vzestup do 5.D, tzn. od záměru navrátit se do tzv. Ráje. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se už zatahovat do negativních záležitostí vytvářející nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající událost. Uvedeno ZDE.

* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* Zvolte si už konečně svobodu, přestaňte se již obávat všeho možného, uvědomte si svou vnitřní sílu a neomezené možnosti a schopnosti s ní spojené. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Jak z této planety odstranit veškeré dualitní projevy existencí a vše opět navrátit nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.Vinikající článek s názvem: "Matka Země - jak mohou ženy změnit svět" je ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Ľudské vedomie tvorí  dve kategórie. Jedna  kategória ľudí pristupuje k procesu vzostupu len z pohľadu racionálna /svojej ľavej hemisféry/ a v dôsledku toho mnohé nechápe. Druhú kategóriu predstavujú  ľudia, ktorí sa na svet pozerajú očami svojho srdca. To znamená duchovným spôsobom - princípom vyšších dimenzií  - do ktorých ľudské vedomie vzostupuje.  

     V kolektívnom  vedomí  bola  znásobená  nedôvera  spôsobujúca rozpoltenosť individuálneho prístupu človeka  k vzostupujúcej  Zemi  a tým i k vzostupu  kolektívneho  vedomia.  Je cielene zameraná na disharmóniu, nerovnováhu, ktorá vyvoláva nekontrolované reakcie. To znamená, že v náročnom období prechodu bol zámerne  znásobený stav  chaosu, ktorý má navodiť dojem, že žiadny posun do nových ľudských realít neprebieha. Je to snaha demotivovať, odvádzať pozornosť od prebiehajúceho procesu. Využívajúca  skutočnosť, že človek  zatiaľ  -  v tuneli /mostíku/  hemisfér a zároveň  v galaktickom interdimenzionálnom  tuneli  dvoch časov /dimenzionálnych sfér /  -  nemá schopnosť fyzicky vidieť energetický posun z času subjektívna do jednotného objektívneho času.  Súčasne je posun  po časovom moste  "plávaním" medzi hmotou a antihmotou a škrtanie emocionálnych  "zápaliek" je mierne povedané nevhodné. 

     Pretože každé tu a teraz človeka a tým i kolektívneho vedomia tvorí svoje ďalšie tu a teraz, neustále sa tým zrkadlí do ďalšieho momentu konkrétny stav vedomia. Tým človek sám určuje ako bude následne prebiehať celý proces. A prirodzene tým pôsobí na moment aktivácie nového vedomia. Inými slovami - hutnosťou kolektívneho vedomia dlho očakávanú chvíľu  /kontakt/ zrýchľuje, alebo naopak spomaľuje.  Človek neustále vo všeobecnosti inklinuje k racionálnemu pohľadu na návrat  duchovna, čím je prakticky nemožné správne chápať čo sa vlastne deje. Radšej prijme oficiálnu informáciu médií o konkrétnom dátume, kedy nastane koniec sveta, ktorú bezmyšlienkovite absorbuje  bez snahy sa zamyslieť ....prečítať si niektoré z posolstiev, ktoré boli už niekoľko rokov v predstihu po celom svete zdieľané. A keď následne je rovnakou mediálnou cestou táto informácia zosmiešňovaná, reaguje tým istým spôsobom.  

     Záverom  posunu  v čase /kvantový skok/  ku ktorému sa blížime po spomínanom galaktickom interdimenzionálnom moste a súčasne mostíkom medzi mozgovými hemisférami je  dotyk  /kontakt/ dvoch dimenzionálnych hladín /sfér/. Tým nastáva  prienik realitami a vstup do piatej dimenzie. Jednoducho povedané - podobná situácia, ako keď sa prehodí výhybka na koľajnici a vlak sa presunie na novú koľaj.  Vstupom do dimenzie  /do cieľa  cesty/ v ktorej  sa človek stáva súčasťou už viditeľných realít. Svojou získanou schopnosťou tvoriť tu a teraz krištalickým vedomím svoj nový svet.

     Je to príčina a následok. Vedomie človeka, ktoré do tej chvíle bolo schopné a ochotné vidieť len následok /dôsledok/  svojho tvorenia /konania/ , ale nedokázalo preniknúť do genetickej pamäti - do príčiny. Tým, že sa kolektívne vedomie opäť zjednotí  multifrekvenciou, bude človek schopný tvoriť a tým i myslieť novou myšlienkovou formou.  Vybrať si z knihy života /životov/ všetky potrebné informácie a nájsť dôvod všetkého čo do tej chvíle nechápal. To znamená - príčinu. A to na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach. Z toho vyplýva, že bude konať s plným pochopením a maximálne zodpovedne pristupovať  ku každému momentu svojho tvorenia a tým i existencie. Aktivovaním DNA, znovu získanou spiritualitou,  bude svoje  svetlo /esenciu všetkého čo je/  vyžarovať do priestoru. "Technicky"  sa jedná  o  elektromagnetické vlnenie, ktoré má  v 3D realite tvar jablka a jeho stred neustále prúdi stredom tela človeka a Zeme. Prepólovaním vedomia sa preklopí opačne.

     Dotykom /kontaktom/  nanosfér mozgových štruktúr  /a dimenzionálnych kozmických sfér/ s božskou časticou nastane v nanosekunde premena uhlíkovej bázy na krištalickú. V jednote  času do ktorého ľudská populácia vzostupuje nie sú smerodajné čísla a výpočty 3D reality. Je to iný pohľad na čas a z toho dôvodu je skutočne náročné zosúladiť  /vopred oznámiť/ konkrétne časové údaje, ktoré človek v tejto realite  -  kedy potrebuje vidieť a dotknúť sa, aby uveril - potrebuje mať ako dôkaz. Myslieť si, že božská energia sedí pri počítači, alebo pri stole a počíta matematikou 3D reality rovnice....to skutočne nie je možné. Je to vedomie bezpodmienečnej lásky. Jej neustáleho tu a teraz tvorenia. Vedomie, ktoré obsiahne svojím potenciálom celý vesmír. Svojou nekonečnou túžbou bezpodmienečne milovať. Božské vedomie, ktorého impulz nasmerovaný k Zemi je jeho i Vaším súhlasom k návratu späť do skutočnej pravdy. 

     Zámerom záveru transformácie, ktorým je prechod cez galaktický a súčasne hemisférický most /mostík/  je dosiahnuť kontakt s novou dimenziou. Na tento dotyk s vysokou frekvenciou je momentálne zameraný celý energetický systém tela Zeme i človeka, ktoré je už dlhou púťou vzostupu unavené, pretože sa  jedná o náročný proces premeny. Pre túto evolúciu bola vybraná  postupnosť. To znamená istota, že každý jedinec dostáva možnosť posun v čase zvládnuť. Dlhodobou detailne prepracovanou prípravou. Na druhej strane bola zvýšená náročnosť na trpezlivosť. 

     Cieľom druhej strany, jej tmavých energií prirodzene nie je vzostup kolektívneho vedomia. Strachom, obavou, neistotou  -  z toho prameniacou nedôverou v seba i celý proces sú negatívne energie živené a tým ich potenciál rastie. Pocitom  nedôvery, naimplantovaným tmavými energiami do kolektívneho vedomia  -  prostredníctvom jedincov, ktorí si neveria  a podceňujú svoje schopnosti  sa snaží  negativita blokovať ľudský kontakt s novou dimenziou. Teraz skutočne záleží na každom jednotlivcovi, na jeho viere, pozitivite.  Je to paľba negativity. Situácia, ktorú mali temní pripravenú pre prípad, že sa ľudská populácia dostane až sem - do záveru. Záleží na Vašom prístupe k sebe, ale i ku svojmu okoliu. Záleží na láske, či jej dovolíte, aby z vašich sŕdc prúdila do všetkých strán.  Na vašom rozhodnutí.  Či súhlasíte,  aby expandovala a bola tým nielen individuálne, ale i globálne preciťovaná a zdieľaná.  Uvedomte si, prosím, že zámerne sú teraz posielaní do deja vzostupu tí  ľudia, ktorí sú ľahkou  "korisťou" pre negativitu.

     Zem túži vzostúpiť a vzostúpi. Vy ste jej neoddeliteľnou súčasťou. Rozhodnutie je na Vás. Nikto Vás nemôže nútiť ani presviedčať. Bolo už mnoho povedané. Absolvovali ste školy životov, ktoré Vás mali pripraviť na evolučný skok do vyšších hladín svetla. Jediné čo teraz potrebujete urobiť pre seba, pre všetkých je  -  udržať frekvenciu viery v lásku a nedovoliť, aby do jej čistej energie vstúpila akákoľvek pochybnosť, negativita. Ste to Vy, ktorí tvoríte svoj lepší, krajší svet a záleží na Vašom rozhodnutí.

     S láskou Féwa                                                            (Féwa 27.12.2012) Z
droj je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Galaktická hyperfrekvencia  -  spirituálnym zarovnaním času a jeho priestoru

     Nová matka Gaia bude  stále tou istou milujúcou matkou. Len jej energetická pieseň - dimenzionálna mantra - bude už  iná. Bude  novým zvukom, tónom vesmíru. Piesňou národa, ktorý na nej žije a spolu zdieľa  svoju novú frekvenciu, svoj spôsob existencie, ktorý sa stane  previbrovaním do novej reality  /v porovnaní s minulosťou/ absolútne rozdielny. Prísunom duchovnej  "potravy", spirituálnej energie, ktorá do chvíle spojenia času s časom je fyzickým spôsobom nezachytiteľná. Čo je pre človeka najsilnejším argumentom konštatovania, že sa nič nedeje.

     Dôležitý okamih ešte len príde. Cesta bezčasovosťou  /v tom zmysle, že momentálne všade okolo Vás vibrujú všetky časové frekvencie/ je z Vášho pohľadu príliš disharmonická a tým mnohým uberá nádej, oslabuje vnútorné presvedčenie, oberá o fyzickú a psychickú silu. Sú to energie, ktoré väzbou na časovú špirálu sa v časovom tuneli medzi sebou vzájomne prelínajú a dávajú možnosť negatívnym silám /vzhľadom na neustálu prítomnosť 3D frekvencie/ sa cestou elektricity  na Vaše telá napájať. Ešte intenzívnejšie, pretože čas  špirálovite  preniká do Vašich tiel.  Sú to pramene /zväzky/ frekvencií, ktoré neusporiadane rotujú smerom k centrálnej bráne, pri ktorej Vy - s telom navibrovaným potrebnou frekvenciou - stojíte už plne pripravení. Zatiaľ čo niektorí ešte dobiehajú svoje individuálne potrebné  vibrácie. 

     Pohyb časovým tunelom je prípravou na kvantový skok  /posun v čase, previbrovanie, prekódovanie, prekopírovanie.../. Zatiaľ ešte stále subjektívne neviditeľný nový svet ku ktorému plávate medzi brehom pravej a ľavej hemisféry  /3. a 5. dimenzie/, aby ste sa stretli /napojili/ s  centrálnym  prúdom nultej  frekvencie /žiarenia nepolarizovaného svetla/, ktorý Vás doslova vynesie nad čas a priestor a ukotví v novej frekvencii Zeme. V jej matrici. Interferenciou, ktorou galaktické oko - jeho zrenica - ukladá, zarovnáva,  všetky svetelné úhly do jednotného úhlu nepolarizovaného svetla. Zámerom vzostupu. To je momentálny stav ľudskej populácie ako i celého organického sveta.  Interferenčné harmonizovanie, zarovnávanie, zosúlaďovanie rôznych frekvencií a tým i realít. Pričom sa človek pôsobením žiarenia transformuje v tuneli času už nie prvou bránou /trigonom/, pre ktorú je charakteristická elektricita, ale druhou /centrálnou/, ktorá je silne magnetická a odpudzuje všetko čo s jej energiou neladí. To znamená negativitu, ktorá obmedzovala evolúciu človeka. Bola vložená ako program do elektromagnetického vlnenia /do 3D frekvencie/.  Ako program, ktorý znemožňoval človeku vystúpiť z nízkych vibrácií a oddeliť sa od pôvodného zámeru. Vo vyšších realitách je telo človeka - bytosti, ako i tvorenie podporované magnetizmom. 

     V mieste, kde sa nachádzame - pred posunom /projekciou/ času v čase, sme akoby v blúdiacom úhle svojho vlastného pohľadu. To znamená, že Vaša pôvodná tvorivosť /3D/, jej perspektíva, sa žiarením Centrálneho Slnka rozplýva, zneviditeľňuje - meniacim sa svetelným úhlom. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nachádzate v tuneli bezfrekvenčnosti  /v tom zmysle, že ste v komplexe mnohých frekvencií a čakáte na dotyk novej dimenzie/ a stojíte doslova zoči-voči magnetickej bráne, zametáte v zrýchlenom tempe zo svojej cesty čokoľvek negatívne. Podľa výšky vedomia. To znamená, nastúpila striktnosť, ráznosť, Vášho prejavu voči negativite, ktorej snahou je zastaviť vzostup. Nachádzate sa v magnetickom poli s prevahou spirituálnej /duchovnej/ frekvencie, ktorá je súčasťou  druhej poloviny cesty po moste. V kozmickom čase, kde sa prelínajú pôvodné a nové frekvencie. Pred bránou, ktorá má otvoriť vesmírne pláne.

     Prvý pokus máte za sebou. Nevyčítajte si, že sa nepodarilo zjednotiť dimenzie  pulzom galaktického srdca. Nie je to len o Vás. Je to temná energia, ktorá sa neustále snaží manipulovať  Vaše vedomie. Vaša pozitivita snahu temných neguje. 

     V dňoch 29. 12. - 31. 12. bude z galaktického stredu prúdiť žiarenie, ktoré bude detoxikovať ľudské telo od intezívnej vlny negativity, ktorú temní  "vlievali" predchádzajúce dni do ľudského vedomia. Aby  človek  nádychom pozitívna dal svojím srdcom súhlas galaktickému srdcu a súčasne jeho lásku prijal.      Predstavte si to tak, že stojíte pred vysokou bránou, ktorá  je z vnútornej strany časového tunela natretá farbou, ktorá je Vaším fyzickým zrakom viditeľná. Je to škála, spektrum, ktoré  predstavuje frekvenciu s ktorou rezonuje v 3D realite Vaše vedomie. Pričom druhá strana brány je transparentná. Je zmesou nových farieb -ich zvukov - ktoré ste v doterajšej realite nemali možnosť vidieť. A Vy sa otvorením brány galaktického vedomia stávate súčasťou nového transparentného spektra - jeho nepolarizovaného svetla. 

     Žiarením galaktického srdca a "súhlasom"  Vášho vedomia  sa pravou i ľavou rukou, končekmi prstov - dotknete Galaxie a spoločnými silami budete bránu otvárať. 

     Začalo sa načítavanie ďalšieho pokusu o splynutie s novou realitou. Všetky dôležité zmeny reštrukturalizácie prebiehajú počas spánku, kedy je človek odosobnený od strachu, čo je pri vzostupe dôležité. Prosíme Vás, aby ste boli vnútorne kľudní, zharmonizovaní, zameriavali sa na pozitívno. Vysielali zo srdca lásku.

      S láskou Féwa                                                            (Féwa 29.12.2012) Zdroj je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na rozdíl od některých zpráv v poslední době, které se obrátily o 180 st., tato je pozitivní a převládá v ní radostné očekávání velkých změn :-))))))


Poselství Mistra Ježíše

Přijal John Smallman 9. 12. 2012

Okamžik vašeho probuzení se blíží a velká většina lidstva prochází procesem uvolňování svých posledních zbylých pout s iluzí.

Pouze velmi malý počet duší si zvolil neprobuzení, ale některé z nich vážně uvažují o změně názoru. Svůj názor můžete změnit vždycky!

Není absolutně potřeba, aby se kdokoli z vás obával či měl starost o své milované, kteří se zdají nevědomými ohledně velkých změn, které brzy nastanou. Na cestě k probuzení není nikdo, kdo by si v hloubi své bytosti neuvědomoval, že brzy nastane úsvit nového věku. A každý, kdo je vtělen na Zemi v tuto dobu, zamýšlel být na své cestě k probuzení.

Být v této době a prožívat iluzorní životní podmínky, které jste vytvořili před tak dávnými věky, je pozoruhodné. Viděli jste, jak se materializují, a mnozí z vás jsou nyní zde, aby viděli, jak se dematerializují, a všichni, kteří si zvolili probuzení, se konečně budou cítit doma.

Máte velmi příhodné rčení „Domov je tam, kde je srdce,“ a tak zatímco jste strávili dlouhé věky, mírně řečeno, zapleteni v iluzi, vaše duchovní srdce, vaše božská podstata zůstala bezpečně a velice dobře v nebeské říši, a pomáhá k probuzení toho spícího ve vás, kteří jste si zvolili vstoupit do iluze. A s veškerou tou láskyplnou pomocí dodávanou k vašemu původnímu záměru se tak vaše probuzení stává nevyhnutelným.

Trpělivost při čekání je obtížná, protože chcete vědět, co máte očekávat, a v rámci vašeho omezeného stavu vědomé bdělosti – podobně jako když televize byla novinkou a měla jen matné černobílé ztrácející se obrázky – prostě není možné si představit, co k vám přichází. Když srovnáte tu starou televizi a vaši moderní velkou obrazovku, HD, rozdíl je to obrovský, zejména pokud rychle přejdete z té staré na novou.

Až se probudíte, změna v jasnosti a ostrosti bude zcela jiného řádu než to, co prožíváte právě teď. Popravdě, to co, o čem si teď myslíte, že je jasnost, lze velmi velmi případně vyjádřit jako plavání pod vodou v kalném rybníce.

Obklopí vás jasnost velké intenzity. Vyjít v krásné krajině z ranní mlhy do jasného slunečního svitu není ničím ve srovnání s tím, co vás čeká. Tyhle mimořádně radostné a inspirující příklady toho, co očekávat, vám dávám proto, že tak mnozí z vás se na to ptají. Pochopitelně jsou to zcela inadekvátní analogie, ale měly by vám dodat odvahu, abyste se dívali před sebe s neomezeným nadšením.

Vaše nadšení přímo ovlivňuje vaši sílu záměru a zvyšuje vaši frekvenci směrem k duchovním dimenzím, takže my můžeme sáhnout k vám dolů a vzít vás za ruce a pomoci vám v posledních krocích vaší cesty návratu domů.

Pamatujte, že se nevracíte domů sami; vedete s sebou mnohé, které bychom mohli popsat jako omámené spánkem. Vaše Světlo a povzbuzování, pravděpodobně většinou tiché a neviditelné, je nezbytné k tomu, aby zůstali na cestě. Vy ani oni v tomto snažení nemůžete selhat, ale můžete ho učinit snadnějším tím, že uvolníte náklad zbytečných zavazadel, která tak dlouho většinou nevědomky nesete.

Nikdo na Zemi není prost nějakých vláken negativní energie, která musí uvolnit, ať odpuštěním, či soucitem a přijetím, nebo činem či záměrem vlídnosti a lásky.

Mnozí z vás shledáváte emoce hněvu, bezmoci, smutku, lítosti, které neočekávaně přicházejí do vašeho vědomí. Přijměte je, aniž byste se jimi zabývali či pokoušeli se pochopit, proč vznikly. Pouze jim dejte lásku a odpuštění a ony projdou, i když se někdy zdá, že dosti pomalu.

Také se široce nezabývejte tím, proč se cítíte tak unaveni či nemotivování, což mnozí z vás jistě jsou.

Všechno, co pociťujete, je součástí procesu uvolňování vázacích lan, která vás poutají k iluzi; a vy je všechna uvolníte, protože rostoucí energie Lásky ve vás vám objasní, že už dále nepotřebujete zůstávat připoutáni k čemukoli.

Jste volní, právě tak jak jste byli stvořeni, a to se nikdy nezměnilo a nezmění. 

Váš milující bratr Ježíš 

Zdroj: Audionahrávka (anglicky) : http://johnsmallman2.files.wordpress.com/2012/12/12-09-2012-jesus-a...
Překlad: OrgoNet, http://orgo-net.blogspot.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ještě přidávám alespoň krátký úryvek z poselství AA Michaela:

Na úrovni, o kterou ty a mnoho probuzených usilujete, je tato síla (tvoření) ještě intenzivnější. Svými myšlenkami a svou silou srdce, svým božským citem si můžeš vytvářet věci podle své volby během okamžiku. Už nejsou potřebné peníze ani nutnost pracovat, abys něco dostal. Je to prostě tady, když si to vizuálně stvoříš za podpory vysokých božských vibrací z prapůvodní matérie, z éteru, jak to staří moudří nazývali. Ty jsi dekoratér svého života. Čím by sis svůj život chtěl vybavit a zkrášlit právě teď?

Celý článek s názvem "Kam vede cesta vzestupu?" je uveden ZDE.

Uvedeno ZDE, pod názvem: "Nedokážete si představit, co k vám přichází".


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Další úzce související článek s názvem: "Co nás čeká v páté dimenzi....." je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 12684

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

V 5.D si tvoříme svůj svět a jeho reality ze svého duchov. srdce, čili z osobního nulového bodu.
V osobním duchovním Srdci je osobní Merkaba, která není pouze nosičem osobního vědomí, ale i otevírá vstupní bránu do tzv. hyperprostoru (do vně neprojevených světů), ve kterém je přístup k veškeré moudrosti Univerza. Proto je třeba přesunout své osobní vědomí do svého duchovního srdce, nebo-li do svého osobního nulového bodu, neboť tam je moudrost všeho-Míra, nikoliv jen Lu-míra. :-)

Z tohoto osobního nulového bodu si dle osobního přání - Jin a své vůle - Jang tvoříme svůj osobní holohram, na kterém si zobrazujeme svůj osobní projev existence. Jsou to 2x3 tři čakry od srdce dolu (3 Jin a 3 Jang v robnováze = 6 čaker) a 2x3 čakry od srdce nahoru (3 Jang a 3 Jin v robnováze = 6 čaker), celkem 13 čaker = 13 úrovní existencí, ale 7 dimenzí (2x6+1=13), viz obrázek hologramu a obrázek stromu života.

TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky.


Úzce související články:
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. Uvedeno ZDE.

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
.


Z důvodu, že se planeta Země vystřeďuje do svého osobního nulového bodu (čímž si obnovuje funkci své osobní Merkaby, nebo-li tvořivého dvou-plamene), tak z tohoto důvodu mohou přejít do jednoty a harmonie SOUČASNĚ s touto planetou naprosto všichni její obyvatelé. Tím ale neříkám, že všichni této možnosti využijí. Někteří se přes dimenzionální bránu (která funguje jako červí díra) promítnou do nějakého jiného, paralelního světa (třeba opět dualitního) a tam budou nadále pokračovat v tom, s čím svými osobními frekvencemi souzní.

Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Uvedeno ZDE.

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou.
Uvedeno ZDE.

Červí díra do páté dimenze, jiného projevu existence.       Nyní jsme právě v hrdle této červí díry.

Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

Hologram duality - světů až do 4.D.                                 Hologram jednoty - světů od 5.D výše.

Prostřední kruh sjednocuje dualitu do jednoty.          Mayská interdimenzionální hvězdná mapa.


TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky.* Ilona Pálušová - Féwa 26.12.2012: Kód transformácie - je to inaktivácia pôvodnej frekvencie nanosekundovou aktiváciou novej /multifrekvenčnej/ reality. Ukotvením sa princípom nepolarizovaného svetla v novej dimenzii. Približovaním sa proti sebe rotujúcich svetiel, kedy v absolútnej nule nášho spirituálneho srdca nastane kontakt /dotyk dvoch časových sfér/, kedy sa opäť zaktivuje naša DNA a rozžiari svetelné telo - Mer-Ka-Ba.


Aktivní osobní Mer-ka-ba vytváří aktivní osobní nulový bod, nebo-li černou/bílou - červí díru.

Tvoření osobního hologramu z osob. nulového bodu.      Nulový bod a hologram jednoty zevnitř.


Hologram jednoty se může tvořit pouze na vertikální ose, která spojuje vyšší Já s nižšími já do jednoty. Toto je ovšem možné pouze za předpokladu, že mužský a ženský princi, (které jsou na ose horizontální) jsou taktéž vyváženy a tím pádem jsou taktéž vystředěny do nulového bodu. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými", který je uveden ZDE.

Bytost v multidimenzionálním projevu existence, zcela nezávislá na hmotě, čase a prostoru.

Velice zajímavé a inspirující video s názvem: "Tajemství všech tajemství - uhlík" (CZ titulky) je uvedeno ZDE.


Když byste si ten obrázek položili naležato tak, že byste viděli jen jeho hranu. To je ten galaktický rovník (v němž je ta roura :-) do nebe), který do sebe nasává vše co se na něm nachází. Nebojte, neskončíme ve vesmírné černé díře, čili v 13tém patře vesmírného vědomí. Každého to vyplivne v té úrovni vědomí a existencí, se kterou svými osobními frekvencemi souzní.

Většina bytostí vystoupí v 5.D, ale někteří budou pokračovat dál a vystoupí až ve vyšších patrech. Někteří se ale hned do 5.D vrátí, aby pomohly nově příchozím bytostem se v 5.D zabydlet.

Rotace Jin/Jang spirál. Má však být opačná, na rovníku dostředivá.           Galaktický rovník.


Galaktický rovník a světelná záře s jeho jádra, čili z jeho duchovního srdce - nulového bodu.
U nedualitních projevů existencí vyzařuje energie Jin&Jang z osobní Merkaby z magnetických pólů ven (čímž osobní hologram vytváří) a na rovníku osobního hologramu se opět vrací nazpět. Merkaba je v jádru, čili duchovním srdci, nebo-li osobním nulovém budu osobního hologramu..

Bylo mi dnes sděleno, že je šance zhruba 50/50 dostat se do 5. D již v noci ze Silvestra na Nový rok. Též mi bylo sděleno, že to máme pomocí vizualizace pomáhat tvořit.

Proto vás všechny prosím, pojďte nám pomoci tvořit to co je uvedeno ve výše uvedeném článku. Předem vám všem mnohokráte děkuji.

Úzce související článek s názvem: "Mám pro vás jak trochu špatnou zprávu, tak i velice dobrou zprávu" je uveden ZDE.

Dakujem pekne ja budem na Silvestra prítomná určite svojou myslou,srdcom,láskou a celým vedomím ..

Obraz té výše popsané představy začněte vytvářet pokud možno hned a i během běžných denních činností ho přiživujte a udržujte v existenci a to až do doby, kdy dojde vzestoupení.
Ještě do shora uvedeného článku tento vzkaz dodám.
S pozdravem Lumír.

Není zač děkovat, rádo se stalo.

celé naše bytí v nekonečné přítomnosti a prostoru už není v dualitě a 3. a 4. dimenzi

celé naše bytí je už v 5D :-) tak se tam přece dostrkáme :-) při pomoci k vizualizacím

v podstatě jde o to, umět neodlišovat být tady a tam

Vidím nás na zelenej lúke. Učíme sa tvoriť - zhmotňovať. Deje sa nám to okamžite. Cítim radosť nás všetkých z toho, že sa rýchle a ľahko sa učíme ♥ Tešíme sa, ako vtedy, keď sa nám podarila prvá "bábovečka" na pieskovisku :-)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby