* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Bytosti, které jsou v dualitě a nejsou doposud probuzené, mají svou merkabu (čili dva opačně směrované čtyřstěny tvořící hvězdici) rozdělenou na dvě části, přičemž jeden čtyřstěn, čili polovina tvořivého ohně (např. Jing) v projevu třístěnné pyramidy s trojúhelníkovou základnou, je v jedné bytosti párové duše a ten opačně směrovaný čtyřstěn (papř. Jang), tvořící opačnou polaritu, je v té druhé bytosti. Toto je pravý význam toho, co to párové duše ve své podstatě vlastně jsou.

Teprve až když se tyto dva genetickou manipulací záměrně rozdělené čtyřstěny (tvořící tak dualitu) opět sjednotí a vytvoří tím tzv. merkabu (viz obrázek Merkaby - Davidovy hvězdy) a následně ji společně, svou láskou jeden k druhému aktivují, tak teprve potom se v těchto dvou bytostech obnoví tvořivý dvoj-plamen, který společně s osobním vědomím vytváří tvořivý trojplamen, který takovýmto bytostem dává křídla (nikoliv tedy rebvul :-)) jelikož se v nich obnoví tzv. svatá trojice.

Přivolat k sobě svou párovou duši, svůj dvoj-paprsek není v celku vůbec nic těžkého, neboť k tomu stačí pouhá Vaše vizualizace, ve které si představíte, že se energeticky propojujete a sjednocujete se svou párovou duší a to ať už je kdekoliv. Tímto energetickým propojením začnete k sobě přitahovat Vaše párové dvojče a pokud je ve hmotné podobě, tak se nakonec někde potkáte.

Pokud se ale opravdu chcete propojit se svou párovou duší, tak počítejte s tím, že pokud je vaše párové dvojče ve hmotné podobě, tak je pravým opakem Vás samých a tak pokud nejste dostatečně emocionálně v harmonii, tak se mezi Vámi vyostří spory, které ze začátku možná nebudete schopni vůbec zvládat. Z toho důvodu Vám vřele doporučuji, abyste se ze začátku propojili nejdříve pouze energeticky a zatím si nepropojovali i své opačně polarizované ohně (a netvořili si tím jednu společnou merkabu) a nejdříve se scházeli jen virtuálně, ve svých představách, nebo např. na netu.

Mer-ka-ba, čili nosič osobního vědomí v překladu znamená světlo neboli duše, spirituální podstata (což je duchovní pra-světlo pramenící z Absolutna) a tělo. Merkaba je tvořena ze dvou opačně směrovaných čtyřstěnů (fungující jako přijímač a vysílač duchovního světla), tvořící společně Jing&Jang hvězdici, která je v jádru - středu každého časoprostorového vortexu (čili hologramu ve tvaru globu), který je stvořen z Jingových a Jangových spirál času a prostoru.

S párovou duší si na hmotné úrovni existence ale nemusíte zrovna nic moc rozumět, neboť to může být váš přesný opak, z důvodu opačných polarit. Takže abyste nebyli zklamaní, tak být vámi, se propojím jen s tou polovinou sebe sama, která je v antihmotné, čili ve světelné existenci polarizované na Jang a vytvořím si sní jednu společnou merkabu. Tím začnete do svého hmotného těla Jing vstřebávat světlo polarizované na Jang, čili pravý párový protějšek hmotného Jing, čímž se vaše tělo začne transformovat do polo-hmotného a polo-světelného projevu existence, v projevu páté dimenze a jejích projevů existencí.

Mnohem více podrobností a i odkaz na tvořivou meditaci jak se se svou párovou duší spojit, naleznete v článku nazvaném: Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky uvedeném na:http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-napr...

Náš Božský doplněk, neboli dvoj-plamen.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nas-bozsky-doplnek-neboli

Jak se energeticky propojit se svou pravou párovou duší naleznete na:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/mistr-kuthumi-energie-...

Tvořivý dvojitý oheň, nebo-li dvoj-plamen, je generovaný právě těmi čtyřstěny (dvěmi pyramidami s trojúhelníkovou základnou) a to že jeden je směrovaný špičkou nahoru a druhý špičkou dolu určuje jejich Jing nebo naopak Jang polaritu. Každý z vrcholků těchto pyramid funguje jako vysílač a přijímač duchovní energie, čili duchovního světla (ze kterého je naprosto vše v existenci stvořeno), jehož volná cirkulace skrze věci či bytosti může takové věci a bytosti udržovat v existenci do nekonečna.

Toto je možné z toho důvodu, že jakmile jsou tyto dva ohně opačných polarit opět sjednoceny do jedné merkaby, tak je mezi nimi zažehnut vnitřní dvojplamenný oheň (obnovující funkčnost merkaby a vytvářející mezi těmito polaritami extázi) a tím se bytosti opět stávají tvořivými bohy s malým "b".

Takovéto bytosti nejenže již nemusí umírat, ale mohou se i odhmotňovat, teleportovat do libovolných lokalit a následně se tam opět zhmotňovat a to do libovolných věcí, bytostí, tvarů a projevů existencí, neboť funkční merkabou se každá bytost stává především osobním vědomím (čili nehmotnou energetickou nebo-li duchovní podstatou), které si svůj svět a jeho reality tvoří pomocí svých vůlí - Jang a přání - Jin. Více podrobností na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni a na: www.trefy.cz/PodstataKosmu a na: www.trefy.cz/ZivePredstavy


Probuzení párových duší, od Liory - Twin Flame Awakening by Liora
http://www.youtube.com/watch?v=saah31JpG40&feature=related

Toto níže uvedené video znázorňuje zažehnutí merkaby této planety a toto obnovení její funkce umožňuje transformaci do páté dimenze a projevu existence.
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Meditační vizualizace na vytvoření nekonečné markaby.
Infinite Merkabah Activation with the Gayatri Mantra
http://www.youtube.com/watch?v=SBA56_T3Q2s&NR=1


Pro ty párové duše, které jsou již propojeny do jedné společné merkaby začíná rok 2012 již letos, neboť se přes osobní nulový bod energeticky propojily se svým dvoj-plamenem a tím si v sobě obnovily tvořivý troj-plamen, což je Jing + Jang + vědomí, tvořící společně tzv. svatou trojici.
Lidská andělská rasa - Angelic Human Race
http://www.youtube.com/watch?v=BxJIrDxSpIg&NR=1


Na tomto níže uvedeném videu jsou pěkné obrazce, znázorňující podstatu tvoření veškerých existencí.

Merkabah http://www.youtube.com/watch?v=qWxl-LozJj8&NR=1


Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu&zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.


Světelný Hologram, tvořený ze spirál Jin a Jang, tvořící časoprostorové holografické promítací plátno na němž si pomocí svých představ a emocí zobrazujeme třírozměrný projev tzv. hmoty, prostoru a událostí, tvořící zdání plynoucího času.Časoprostorový vortex tvořený pomocí aktivní merkaby uložené v srdeční čakře, která je propojena s čarou duchovního srdce.Duchovní srdce, spojující vše do jednoty, a párové duše.Dodatky:

Jsou dvě nejrychlejší cesty, které vedou z duality zpět do jednoty a odtud do Absolutna. Jednou je Dikša - cesta srdce (bezpodmínečné lásky) a druhou je Tantra - cesta prožitků euforie a rozkoše, např. erotické. Euforie, včetně té erotické, není nic jiného než propojení energie Jin s energií Jang a prožívání extáze z opětovného sjednocení těchto dvou opačných polarit, které ve svých frekvencích obsahují souhrn všeho příjemného překrásného a povznášejícího co kde existuje a proto tyto stavy vyvolávají všude tam, kudy tyto dvě energie opačné polarity mohou volně proudit a propojovat se.
Každý by si ale měl vybrat současně obě dvě cesty, neboť bez splněných přání a tužeb nelze nikdy splynout s Absolutnem a stát se tak opět pouhým Bytím, čili pasivním, nic netvořícím vše-vědomím Univerza, které je ve formě pra-světla obsahující frekvence nic nepožadující vše rozdávající lásky. Splynout spět s Absolutnem totiž není jen tak jednoduché, neboť sebemenší vůle (mužský princip - projekce), či přání (ženský princip - gravitace) každou bytost okamžitě katapultuje do takových světů a projevů existencí, s čím každá jednotlivá bytost svými osobními frekvencemi svých vůlí či přání souzní.
Takže dokud bude bytost mít nějakou sebemenší vůli, přání, myšlenku či emoci, tak bude stále v takových světech a realitách, které odpovídají frekvenčnímu obsahu těchto svých osobních vůlí a přání a teprve až z ní naprosto vše výše popsané vyprchá, tak teprve potom je schopna se vrátit zpět do Absolutna a splynout sním natrvalo.
No a Tatra bez opravdové lásky může zase vést na scestí do disharmonie a sestupného procesu vývoje a proto je nejlepším řešením použít obě tyto cesty současně, aby se vzájemně doplňovaly a jedna druhou podporovala.
PS: odtud zpět do Absolutna, se kterým jednou splyneme a staneme se opět pouhým PASIVNÍM nic netvořícím pouze existující, prasvětlem a jeho frekvencemi nic nepožadující, vše rozdávající lásky, je ale ještě hodně, hodně dlouhá cesta, neboť na to bychom splynuli s Absolutnem je třeba nemít již VŮBEC žádnou vůli a přání něčím být.

Druhá polovina našeho neviditelného Já, existuje v antihmotě, čili ve formě projevu frekvencí světla polarizovaného na Jang - Shiva, mužský princip (pozitívne -mužské), přičemž ta pozemská část je v projevu částic hmoty polarizovaných na Jing - Shakti, ženský princip (negatívne -ženské).
No a pátá dimenze je právě o tom, že se tyto dvě části - poloviny sebe sama (tvořící spolu PRAVÉ párové dvojče) vzájemně opět energeticky propojí, čímž ze všeho hmotného vzniknou polo-hmotné polo-světelné formy existencí (ve formě světelných tekutých krystalů), které si tímto propojením obnoví své původní PLNÉ vědomí, neboť se v nich tímto propojením, sjednocením a zharmonizováním polarit Jin a Jeng obnoví funkce osobní merkaby, čili tvořivého dvoj-plamene, který společně s vědomím vytváří TVOŘIVÝ troj-plamen (neboli tzv. svatou trojici) a tím se stanou opět tvořivými bohy, jak tomu kdysi bývalo.
Tímto sjednocením obou principů začnou bytosti nejen prožívat neustálé pocity blaženosti (neboť se energie Jin a Jang, které tyto stavy vyvolávají, opět propojí a sjednotí) ale mohou být vším co je, existuje a prožívat kterýkoliv projev existence si jen zamanou, neboť v tomto stavu existence jsme především vědomí, tvořící svou aktivitou živé tvořivé NEPOLARIZOVANÉ světlo (jenž je nezávislé na hmotě čase a prostoru) ve kterém jsou polarity Jing&Jang opět v rovnovážném harmonickém souznění, které se může promítat do čehokoliv si jen zamane a prožívat to, co prožívá ta existence do které se promítneme (samozřejmě s jejím souhlasem) a nebo si z tekutých světelných krystalů (podstaty veškeré vně projevené existence) stvoří libovolný projev své vlastní existence. Na tomto principu funguje odhmotňování, teleportace a opětovné zhmotňování a to do libovolných věcí bytosti tvarů a projevů existencí.
Takže buďte čímkoliv čím si jen přejete být a prožívejte cokoliv příjemného co si jen přejete prožívat (samozřejmě že se souhlasem všech zúčastněných), neboť to co prožíváte vy prožívá i kosmické vše-vědomí, (neboli Bůh s velkým "B" chcete-li) a to si přeje především to, abyste byli šťastni a tyto harmonické, frekvence (které touto svou radostí, štěstím a pohodou tvoříte), šířily do všeho na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste. Veselou, radostnou euforickou zábavu Vám všem přeje živé tvořivé světlo, duchovní podstata všeho a všech. :-)

Nejsme tělo, které obsahuje vědomí, ale jsme naopak vědomí, které si ve svém světě a jeho realitě (na základě svého osobního přesvědčení a z toho se rodících představ), tvoří a tvaruje naprosto vše co v něm je - existuje, čili nejen své tělo, ale i naprosto vše ostatní! Naprosto všichni a všechno jsou totiž jiskry - odštěpky kosmického vše-vědomí, neboli Boha chcete-li, které se pouze dočasně individualizovaly do nejrůznějších projevů existencí, tedy do nejrůznějších JSEM to či ono. Tato individualizovaná vědomí svými osobními aktivitami, ve formě nejrůznějších vůlí (Jang) a přání (Jing), polarizují tuto spirituální, čili duchovní pra-podstatu, čímž je vnitřní (proto tedy duchovní), okem neviditelní pra-světlo, neboli pasivní, nic netvořící pouze existující vše-vědomí Absolutna. Toto prasvětlo ve svých frekvencích obsahuje souhrn naprosto všeho radostného, překrásného a povznášejícího, což je podstata nic nepožadující, vše rozdávající lásky. Vůlemi a přáními jednotlivých vědomí - bytostí se toto pasivní prasvětlo Absolutna polarizuje, čímž vzniká živé tvořivě světlo (ve formě merkaby tvořící si ve svém jádru osobní centrálního slunce), které se touto polarizací štěpí na frekvence světla polarizované na Jang (projekce - mužský princip) a částice hmoty polarizované Jing (gravitace - ženský princip).
Vzájemným působením jedné polarity na druhou následně vznikají časo-prostorové (z opačného úhlu pohledu prostoro-časové) hologramy, na kterých si tato individualizovaná vědomí (ve formě projevů nejrůznějších bytostí), zobrazují své vnitřní osobní představy, které se navenek jeví jako hmota prostor a čas v něm planoucí. Všechny tyto veličiny, ať už v projevu frekvencí světla, neboli sluncí, anebo částic hmoty (ve formě prostoru jako je např. buňka, člověk, planety, vesmír atp.) jsou však pouhou iluzí, neboť naprosto vše vně projevené jsou pouhé vně promítané obrázky vnitřních osobních představ. Tyto jednotlivé osobní představy jsou tedy projektované navenek z osobní merkaby (jenž je nosičem plného, čili celistvého osobního vědomí), která tvoří osobní centrální slunce (které obsahuje živé tvořivé nepolarizované světlo), kde je Jing&Jang v harmonii a tvoří jeden harmonický celek. Proto také funguje jako celistvé vědomí nebo-li nad vědomí pro všechny existence, které ve svém osobním hologramu obsahuje.
Každé celistvé osobní vědomí (individualizované do nejrůznějších projevů existencí) si ze své osobní merkaby, vytváří svůj vlastní osobní hologram (a tím i vlastní svět a jeho reality) na kterých si zobrazuje své osobní a kolektivní vize. Tyto jednotlivé obrázky osobních představ se ale podle momentálního stavu či změn osobního přesvědčení každou vteřinu nesčíslněkrát mění. Čili veškeré světy a jejich osobní či kolektivní reality jsou pouhé jednotlivé myšlenkové představy, tvořené osobními vědomími (individualizovanými do nejrůznějších JSEM to či ono), které se vzájemně prolínají, které dle vnitřního osobního přesvědčení zkrystalizují do zdání v podobě existencí nejrůznějších projevů hmoty, prostoru a času v něm plynoucím. Též je třeba si uvědomit, že frekvence prasvětla, obsahující frekvence bezpodmínečné lásky, jsou univerzálním klíčem, který otevírá přístup k naprosto všemu a všem, takže čím více budete tyto frekvence v sobě obsahovat, tím větší škála nekonečných možnosti využití vám bude k dispozici.
Toto objasnění podstaty tvoření tzv. hmoty (a jejích nejrůznějších projevů existencí) vám odhaluje, že pouhou zněnou svého osobního přesvědčení můžete kdykoliv změnit nejen svou vnější osobní, ale i kolektivní realitu a pomoci tak vytvořit Ráj na Zemi, kde je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Více na tomto níže uvedeném videu s českými titulky: Holografický vesmír.
http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému všemocnému a moudrému Univerzu. http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/aktivaci-a-harmoniza...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pravá párová duše, čili pravý dvouplamen není a nemůže být ve stejném světě, který je v dualitním projevu existence, neboť dualitní projev existencí znamená, že takovéto světy jsou rozděleny na dvě části, přičemž jedna polovina existence duše je v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na JIN, tvořících prostor - hmotu a druhá polovina existence stejné duše je v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na JANG, tvořících čas - události (pohyb). Ke spojení těchto dvou částí stejné duše může dojít v nulovém bodě, ale pouze za předpokladu, že tyto dvě poloviny stejné duše jsou připraveny ke sjednocení a chtějí se již navrátit nazpět do jednoty a harmonie, čili lásky. Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já", který je uveden ZDE.

Takže pokud si přejete vrátit se již nazpět do jednoty a harmonie, která vás propojuje se všemi 13 úrovněmi vědomí a existencí tohoto vesmíru (čímž si obnovíte spojení se svým multidimenzionálním projevem své existence), tak k tomu může dojít 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku, čili galaktického nulového bodu - času) a to tím způsobem, že se spojí ČÁSTICE vašeho hmotného já - Jin s druhou polovinou vašeho já, které je v projevu FREKVENCÍ světla POLARIZOVANÉHO na Jang. Tím dojde k zážehu osobní Merkaby (tvořivého dvou-plamenu) a opět se obnoví její (jeho) funkčnost, která byla vyřazena z provozu pomocí genetické manipulace. Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Pokud je na sjednocení připravena jedna polovina duše, tak ta druhá je na sjednocení připravena taktéž, neboť jsou energeticky propojeny a fungují jako jedno vědomí. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit", který je uveden ZDE.

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: "Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče", uvedeným ZDE.

Celý článek s názvem: "Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D", který je doplněný i názorným vyobrazením, je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 20600

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Já osobně prožil více jak hodinovou extázi, tzv. kosmický orgasmus (který je nejen nesčíslněkrát intenzivnější než ten z erotiky), ale probíhá i ve všech částečkách celého hmotného těla, jelikož ta vibrující extáze probíhá v subatomární úrovni hmotného projevu existence.
PS: kdybych býval nepotřeboval na záchod a násilně to nepřerušil, tak snad vibruju ještě i teď. :-)

V monoatomickom-kryštalickom tele sú dve miesta s Nulovým Bodom.

Jeden je v perineu. Predstavte si symbol nekonečna začínajúci v hlave, alfa, a končiaci v nohách, omega, s bodom obratu v perineu.

Ďalší Nulový Bod v tele je v trojplameni v srdci. Sú tu tri srdcové čakry, nižšie srdce, stredné srdce a vyššie srdce. Toto tvorí trojplameň.

Toto sú centrá Múdrosti, Lásky a Moci v tele.

Symbol nekonečna v srdci má svoj bod obratu v strede trojplameňa. Rozširuje sa von zo srdca vpredu a vzadu. Toto spája fyzické telo s éterickým telom. Je to tiež elektráreň pre éterické čakry, ktoré sú ukotvené v srdci a obiehajú von okolo hlavy.

Keď človek umožní Energii Zdroja spojiť sa s Kristovým Vedomím v centre srdca a prenesie ho cez kanál tekutého svetla do Nulového Bodu, to je okamih keď sa meníme z hmoty na antihmotu.

Toto nastane keď odchádzame mimo tela [OOB] alebo sa teleportujeme alebo sa stávame neviditeľným alebo odložíme svoje fyzické oblečenie v stave spánku. Monoatomické telo nemá potrebu rozkladať živiny, pretože už nie je závislé na hustých prvkoch draslík, sodík, chlór, fosfor, vápnik. Nakoniec, keď sa človek stane skúseným v žití viac na svetle, tráviace orgány sa začnú zmenšovať kvôli tomu že sú málo používané. Toto sa neudeje okamžite ale postupom času. Keď bude prijímanej menej potravy, bude menej mrhania a menej možnosti ukladať jedy, a nakoniec, toto telo je odolné voči chorobám a nesmrteľné. Ako toto telo prijíma Svetelnú Energiu z Centrálneho Slnka a Kozmické Lúče, naše čakry zvýšia svoju schopnosť držať svetlo. Náš svetelný kvocient vzrastie.

Keď toto telo zvýši svoju schopnosť prúdenia Vedomia Lásky, alebo Kristovho Vedomia cez neho, kvocient lásky sa zvýši. Môžeme mať teraz svoje úrovne kvocientu na 100% a plne Vzostúpiť bez opustenia fyzického tela. Toto funguje, pretože monoatomické-kryštalické telo má schopnosť niesť a udržiavať viac svetla a viac lásky. Toto zmení schopnosť tela zdieľať lásku. Milovanie bude lepšie.

Milovanie bude zahrňovať zažívanie energií vo všetkých 13 čakrách a orgazmy vo všetkých energetických centrách.

Toto je Kozmický Sex, a my všetci budeme schopní si ho užívať. Toto prispeje ku poznaniu stále viac lásky. Následne sa naša schopnosť okamžitého prejavu mnohonásobne zvýši. To preto, lebo radosť a láska hrajú veľmi dôležitú úlohu v spolu-tvorení.

Keď Energia Zdroja pulzuje cez naše monoatomické-kryštalické telá, cez centrálny kanál a potom do vašich paží a nôh, rúk a chodidiel, prepája všetky energetické brány prebiehajúce cez meridiány z vrchu hlavy na spodok chodidiel.

Naša sústava meridiánov je tvorená 13 hlavnými meridiánmi, prebiehajúcimi pozdĺž tela (vrátane meridiánov pľúc, srdca a trojitého ohrievača) a je tvorená 13 vedľajšími meridiánmi, ktoré podporujú oblasť hrude v kruhoch okolo pŕs a chrbta.

Celý článek s názvem: "Metatron – Monoatomické Kryštalické Telo" je uveden ZDE.

The Ascended Twin Flame, Earthquakes, Earthshifts 2010
http://www.youtube.com/watch?v=UDRVNvS8soo&feature=related

"The True Twin Flame"~Angel Message~Liora
http://www.youtube.com/watch?v=U850m9rkQkA&feature=endscreen

~Twin Flame Clarity 2012 ~Angel Message~LIORA
http://www.youtube.com/watch?v=LexTLR6K7fU&feature=related

Longing for the Twin Flame, Longing for Soul Mate, 2012 Pro
http://www.youtube.com/watch?v=WAwAYKrGczo&feature=related

Merging With You in 2012 - Part One
http://www.youtube.com/watch?v=gJenbohAVb0&feature=related

Merging With You in 2012 - Part Two
http://www.youtube.com/watch?v=Zt5ackRkTlw&feature=relmfu

Stasis, The Annunaki and Time.
http://www.youtube.com/watch?v=SG3jp0tsE-I&feature=related

Tzv. mystická svatba je tanec hmoty a antihmoty (kroužíce jedna kolem druhé), při jejímž vyvrcholení (které při protnutí galaktického nulového bodu nastane) dojde k jejich sjednocení a extatickému výbuchu v podobě velkého třesku (v galaktickém měřítku), čímž dojde ke zrodu nové galaxie. Čili je to ve své podstatě duchovní supernova, tak jak jinde uvedl Tinuviel.

Já to jen nazval jemněji, :-) abych lidi neplašil, neboť neví o co se jedná, neví, že to není jejich zánik, ale naopak obnova multidimenzionálního projevu naší existence.

Mnohem více podrobností o tom co jsou to pravé párové existence - dvojčata je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Sjednocení pravých párových existencí neznamená zánik světa, ale zánik veškeré DUALITY, čili zánik třetí a čtvrté dimenze a návrat do jednoty a harmonie, čili návrat do světelného projevu existence, který je v projevech páté a vyšších dimenzí.

Co se přitom bude dít je krásně znázorněno na tomto videu uvedeném ZDE.
(Tanec pravých párových Jin & Jang dvojčat, při kterém dojde k extatickému sjednocení a návratu do jednoty a harmonie)

K čemu při vyvrcholení a završení celé transformace dojde, což nastane 21. 12. 2012 (v 11 hod. 11 min. Grinwichského nulového času), je uvedeno na odkazu ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)

PS: Existuje pouze jedno jedinné kosmické multidimenzionální vědomí - JÁ Absolutno, které je v nekonečných projevech nejrůznějších věcí a bytostí, čili v nejrůznějších JSEM to či ono.

Táto krajina je niekam a je zamaskovaná energetickej závoje, ktoré sú ako hologramy, akonáhle je to časť a celé ľudstvo bude vidieť. Budete vyzerať a vidieť dve slnka na oblohe a my už sa na okraji Mliečnej dráhy.

niečo z NASA-

NASA objavila v strede našej galaxie energetické centrum.

WASHINGTON — Fermi gamma lúčový vesmírny teleskop objavil doposiaľ nepoznanú štruktúru centra Mliečnej dráhy. Má 50000 svetelných rokov a ide pravdepodobne o pozostatok erupcie superveľkej čiernej diery v centre našej galaxie. “Je možné vidieť dve bubliny, ktoré vyžarujú gamma lúče, a ktoré sa tiahnu 25000 svetelných rokov na sever a juh galaktického centra,”  povedal Doug Finkbeiner, astronóm v  Harvard-Smithsonian Centre pre Astrofyziku v Cambridgei, Mass. Ako prvý si všimol túto zváštnosť: “Nedokážeme úplne pochopiť ani podstatu, ani pôvod týchto bublín.” Každých 26000 rokov nastáva v centre našej galaxie pohyb. Obrovská svetelná špirála, v ktorej sa nachádza celé naše stvorenie, viditeľné aj to neviditeľné, premení všetko stvorenie na stvoriteľa galaxie. Tieto zmeny sa dejú každých  26000 rokov. Je to kozmický jav, ktorý predstavuje vstup našej planéty do novej dimenzie. Tak to kedysi predpovedal aj Ježiš.

Preklad: lobonya

Pobavte sa ešte trochu, kým stretnete tú svoju párovú :

http://www.youtube.com/watch?v=KPv8ZGrb78Y&feature=player_detai...

 

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pryč z EU - pádné důvody (dokument, 2019, česky, 53 minut) + související články a videa uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty videa a obrázky které Vám otevřou oči uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Již před 60ti lety…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a…"
před 11 hodinami
Uno Universus si oblíbil(a) profil uživatele Tibor Lapoš
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy svého hmotného těla.)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy hmotného těla.)"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Lez ma malou krivou hubu a mluvi krivosti aglicky

            Chtivost, vypočítavost, rafinovanost.  Je jich hodně kolem. Hodně se snaží vydělat jeden na druhém. Cena na zboží je jiná než platíš. Prý chyba v systému. Objednáš kvalitní zboží podle obrázku dobrá bavlna, vysoká cena. Domů ti…Zobrazit další
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby