* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda.

SICE DOCHÁZÍ K VZESTUPU TROCHU OPOŽDĚNĚ, ALE PŘECI! :-) (obdrženo mailem)


ČO JE VZOSTUP?

Z našej planéty sa stáva hviezda, podobne ako je ňou naše slnko v našej terajšej slnečnej sústave. Na to aby bol tento dôležitý duchovný cieľ úspešne dovedený do konca, tak sa musí zvýšiť vibrácia všetkého a každého človeka na Zemi. Postupné zvyšovanie vibrácie je známe ako Vzostup. Vzostup je proces pri ktorom sa duchovne vyvíja ľudstvo, spoločenstvo delfínov a veľrýb, spolu s Matkou zemou, rastlinným a živočíšnym kráľovstvom a v tomto procese vývoja postupne prechádzajú z vibrácie tretej dimenzie do vibrácie piatej dimenzie. Z pohľadu tretej dimenzie sa planéta vibrujúca v piatej dimenzii bude javiť, že horí. Avšak z pohľadu piatej dimenzie budú naďalej jestvovať semi-éterické formy ľudských tiel a prírody. Táto semi-éterická forma v piatej dimenzii bude ľahšia, napoly priehľadná a jej farby budú viac pastelové ako jasnofarebná a hustá trojdimenzionálna skúsenosť.

Proces Vzostupu prináša so sebou veľa úrovní zasvätení, alebo testov, ktorými sa musí prejsť, aby sa dosiahlo každé štádium evolúcie. Po prechode každou úrovňou zasvätenia, vibrácia tela danej bytosti sa zvyšuje (či už je to rastlina, zviera, nerast, delfín, veľryba, alebo človek) a prispieva tak k zvýšeniu vibrácie celej Matky zeme. Na to aby sa zvýšila vibrácia Matky zeme, je nutná genetická zmena stavby buniek všetkých foriem života na Zemi. Táto nová stavba buniek nie je nová, ale je časťou zo strateného dedičstva Zeme a ľudstva.

V dobách Atlantídy, pred asi 12 500 rokmi, malo ľudstvo a všetky formy života na Zemi kryštalické telá (crystalline form). Kryštalická bunečná štruktúra v ľudskom tele mala 1024 reťazcov DNA a inú molekulárnu a biochemickú štruktúru ako naše súčasné telo. Naše terajšie telo bolo odvodené z 1024 reťazcovej DNA v Atlantskom laboratóriu, ktoré využilo presne jednu dvanástinu genetického materiálu na vytvorenie rasy otrokov. Táto rasa otrokov, z ktorej pochádza ľudstvo, mala pôvodne dvanásť reťazcov DNA, dĺžku života 500 rokov a žila vo vzájomnej harmónii.

Po páde Atlantídy zostalo len veľmi málo ľudských tiel s 1024 reťazcami DNA, ale tí ktorí zostali na zemskej rovine boli považovaní za “Bohov” a sú to tí o ktorých sa vraví v gréckej a rímskej mytológii a v Starom zákone. Po Páde a veľkých záplavách, zvyšní “Bohovia” začali navzájom súťažiť, čo vyvrcholilo v atómovom výbuchu 100 krát mocnejšom ako v Hirošime a Nagasaki. Tento výbuch spôsobil mutáciu ľudského tela a všetkého živého na Zemi na terajšiu genetickú štruktúru, ktorú naši vedci tak dobre poznajú a spôsobila, že na zemskej rovine začal prevládať “strach”".

V súčasnosti je nízky počet dospelých ľudských zasvätencov, ktorí sa púšťajú do konverzie na kryštalickú podobu. Avšak deti mladšie ako 16 rokov a celé rastlinné, živočíšne a minerálne kráľovstvo už začali proces svojej konverzie. Očakáva sa, že do roku 2000 všetky deti spolu s rastlinným, živočíšnym a minerálnym kráľovstvom zavŕšia svoju konverziu na kryštalického dvojníka a že do roku 2003 ich bude nasledovať aj dospelá ľudská populácia.

Mnohí sú možno zvedaví čo poháňa konverziu na kryštalickú formu na Zemi. Týmto palivom je prosto “fotónová energia” prúdiaca z fotónového pásu. Na objasnenie tým, ktorí nevedia o čo ide. Fotónový pás je pás energie vyvierajúcej z Veľkého centrálneho slnka, ktorý je určený na to aby spôsobil evolúciu planéty a jej prírody. Fotónový pás obsahuje kódy k piatej dimenzii a v súčasnosti sme touto energiou obklopení dňom i nocou, či už sme si toho vedomí, alebo nie.

Zem nevstupuje do fotónového pásu po prvýkrát. Matka zem v skutočnosti vstúpila do tohoto pásu energie už šesťkrát bez fyzického vzostupu. V minulosti existovali iné rasy ľudských bytostí, ktoré vzostúpili, ale Matka zem a rastlinné, živočíšne a minerálne kráľovstvá dovtedy ešte nedoviedli do konca svoje skúsenosti a vývoj v trojdimenzionálnej podobe. Matka zem a príroda sa doteraz už naučili všetko čo musia vedieť o živote v tretej dimenzii a sú pripravené prejsť do piatej dimenzie. Ľudstvo musí ísť s nimi.

Očakáva sa, že do roku 2005 bude mať obyvateľstvo zeme dostatočne vysokú vibráciu na to, aby mohla vzplanúť kundalíni Matky zeme, spôsobiac tak, že celé ľudstvo a príroda úplne vzostúpia do piatej dimenzie a zo Zeme sa stane hviezda. So vzplanutím kundalíny Matky zeme vzplanie kundalíny každého stelesnenia (každej bytosti vo fyzickom tele) na Zemi, či už to bude človek, delfín, veľryba, rastlina, živočích, alebo minerál. Do piatej dimenzie prejdeme všetci spolu. Fyzické konštrukcie vybudované človekom nepostúpia (pretože nie sú vytvorené z prírodných materiálov). Výsledkom bude nová éra a nová civilizácia na Zemi.

Príslušníci dospelého obyvateľstva, ktorí v nasledujúcich 24 mesiacoch prijmú kryštalickú konverziu a zavŕšia svoj vlastný osobný Vzostup, urobia tak za účelom vedenia, výchovy a aby prichystali ľudstvu predurčený Zlatý vek na Zemi. Účelom Duchovnej školy vzostupu je spojiť sa s budúcimi vodcami našej planéty, poskytnúť im informácie potrebné na to, aby dokončili svoje zasvätenie a plne sa chopili svojej duševnej úlohy tak, aby následne mohli splniť svoju vodcovskú úlohu na Zemi.

Úzce související články:
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.Jak se v páté dimenzi tvoří naprosto vše, co je potřebné k životu a zábavě.

Jakmile bytost (tedy i člověk) dosáhne dostatečně vysoké frekvence své osobní energetické podstaty, což už nebude dlouho trvat, tak se do svého, svými mentálními představami stvořeného světa (či světů) přemístí nejen mentálně, ale i fyzicky. Uvědomte si, že 5. D světy a jejich reality jsou na stejném místě jako jen tento svět, ovšem protože jsou ve vyšších frekvencích, proto je nelze fyzickýma očima vidět. Je to podobné jako televize, neboť v JEDNÉ a té samé televizi (čili ve stejném prostoru) je taktéž mnoho různých stanic s nejrůznějšími programy, které se navzájem nepomíchají, neboť každá stanice (svět a jeho reality) existuje na jiné frekvenci. Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.

V těchto světech není třeba např. uklízet ani vařit a mýt nádobí, neboť pokud v tomto světě budete mít pořád ještě potřebu jíst, tak si jednoduše představíte a zhmotníte již hotové jídlo, připravené už ke konzumaci. Následně si představíte, že je nádobí již umyté a uklizené a ono se tak stane, neboť 5.D světy a jejich reality jsou světy mentálních představ, ve kterých je možné cokoliv, co si jen dovedeme představit. Pouze limit osobní fantazie vytváří omezení toho, co je pro dotyčného/dotyčnou možné a co ne. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.

Takže pokud se chcete stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nemůže nikdo nijak a ničím ovládat a využívat jit, tak se držte této planety (neboť ta se transformuje do páté a vyšších dimenzí) a nenechte se s vlákat do žádného technicky založeného či jiného světa, nebo budete muset opět na někoho dělat, abyste si obstarali životní potřeby. Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky“ je uveden ZDE.

Všem doporučuji shlédnou video s názvem: "Poselství naděje | Sebeřízení.cz " uvedené ZDE. Meditaci můžete nahradit tvořivou vizualizací. Úzce související video s názvem: "Self Love is the Key ! - we are unlimited source of abundance - CZ" je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" je uveden ZDE.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
Na níže uvedeném videu je znázorněno jak vypadá probuzená Kundalíny. Kundalíny lze probudit nejen speciálním dechovým cvičením, ale i vizualizací, sexem, nebo masturbací. Ti co mají Kundalíny již probuzenou mohou při sledování níže uvedeného videa začít prožívat pocity blaženosti, které mohou vyvrcholit až kosmickým orgasmem, který je nesčíslněkrát intenzivnější než ten pozemský. Takto vypadá probuzená Kundalíny:
Innerverse - Awakening The Serpent
www.youtube.com/watch?v=fEwV23wJUHs&feature=related


Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Universal Awakening 2012
http://www.youtube.com/watch?v=50nIDoN6jtE&feature=related

Toto video je s českými titulky.
Holografický vesmír. http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Tajemství mozkové šišinky (dimenzionální brány) / Secrets Of The Pineal Gland
http://www.youtube.com/watch?v=sZ7bV9Ovlf0&feature=related


Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.

Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.


Fenomén sté opice:

Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.

Změny již začaly, viz článek s názvem: "Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu", který je ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE. HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje" je uveden ZDE a článek s názvem: "Jak pomoci planetě a jejím obyvatelům do 5.D, pomocí tvořivé vizualizace a souhry s vaším nejvyšším já tohoto multi-vesmíru" je uveden ZDE.

Je třeba si konečně uvědomit nejen to, že naprosto vše je především vědomí (viz video s CZ titulky, s názvem: "Vědomí řídí Vesmír – CZ, které je uvedeno ZDE), čili že je vše mentální energie s nějakým specifickým programem, ale i to, že naprosto vše je součástí kosmického vše-Vědomí, které je všemocné, neboť ve svém vědomí nemá žádná omezení. To znamená, že všichni jsou "jiskry" tohoto všemocného vše-Vědomí, na které když se napojíte, tak s vámi již nemůže nikdo a nic manipulovat, neboť takovéto probuzené vědomí nelze již nijak a ničím ovládat, jelikož pracuje na podstatně vyšších frekvencích než i ta nejdokonalejší technika. Důkaz toho, že jednáme dle programu, je jasně vidět např. na videu s názvem: "Hypnotizér navozuje orgasmus / hypnotist produces orgasms". Uvedeno ZDE. Každý program však lze kdykoliv jakkoliv změnit, takže cokoliv si představíte a uvěříte tomu, to se stane nejen vaším osobním přesvědčením, ale i vaší vně projevenou skutečností. Podrobnosti jsou uvedeny v textu uvedeném níže.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž letos dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


Aktualizace:

... Od pátku 19.9. (2014) jste mohli zaznamenat expanzi vysokovibračních energií, což stále pokračuje zhruba do konce příštího týdne. Znamená to spojování s Novou Zemí, která existuje zatím mimo vaše vnímání, protože vaše oči se kalibrují na tuto úroveň Světla a vaše uši se kalibrují na Pravdu. Uvolňují se trojdimenzionální zvyky, ego se přesouvá z řídící pozice, aby kormidlo řízení plně převzalo vaše Vyšší Já. ... Celý článek s názvem: Vstup Země do fotonového pásu je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 14371

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

ARKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/arkturiansky-koridor-2011

Úrivek: Ve střednej pjatej dimenzi každý vie, že všetci sú JEDEN, a predsa mnohí majú stále zvyk individuality a môžu sa slobodne uviesť do tej skúsenosti kedykoľvek sa rozhodnú. Vychutnávate si starý pocit kráčania, ale rozhodnete sa, že by bolo pekné letieť. S tou myšlienkou sa vaša forma svetla povznesie do vzduchu a vy sa vznášate nad svojou štvrťou, aby ste videli krásnu prírodu, ktorá obklopuje túto oblasť.
Rozdhodnete sa, že by bolo krásne mať zážitok bytia stromom, a okamžite sa ocitnete na zemi, cítite svoje korene hlboko v zemi a vánok pohybujúci sa cez vaše listy. Nasledujete vánok do atmosféry a zistíte, že ste teraz bez formy. Užívate si slobodu od všetkých foriem a vznášate sa cez nebo ako vietor.
Ako sa pozriete dole, vidíte nie len vašu štvrť, ale tiež obrovské oblasti krajiny, ktoré ju obklopujú. Vzostupujete stále vyššie až kým môžete vnímať celú planétu. Nová Zem je trblietavý drahokam plný mieru a lásky. Ako pomaly zostupujete späť do svojho tela, uvedomíte, že to nie ste VY. Vaše telo je len obálka, ktorá obsahuje vašu veľkú Podstatu vo forme. Prajete si zdieľať svoj zážitok planetárnej jednoty s novými príchodiacimi, preto idete do "práce“ na prahu Novej Zeme. (To znamená do nejnižší úrovně páté dimenze, pomáhat ostatním zbavit se jejich osobních limitů, aby se mohli dostat do vyšších úrovní zaktéž.) Mnohem více výše uvedeném odkazu.

Ve středí páté dimenzi si bytosti již uvědomují, že jsou především vědomí, které je nezávislé na hmotě času a prostoru a proto se mohou kdykoliv a kdekoliv odhmotňovat a zhmotňovat do čehokoliv si jen přejí.

Další souvisící články:

Brána do Zlatého Věku se čím dál tím více otevírá.

http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/brana-do-zlateho-veku-...
 
AA Michael - Harmonické spojení: Vstříc velkému vývojovému skoku
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-harmonicke-...
 
AA Michael - Světelné frekvence pro rok 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

TĚLESNÁ SCHRÁNKA JE ZÁZRAČNÉ STVOŘENÍ - ARCHANDĚL MICHAEL - 11/2010
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/telesna-schranka-je-...

Velice zajímavá a inspirativní videa.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/velice-zajimava-a-insp...
mala som viac krát sny že cestujem v autobusoch. Tak ma napadlo, že práve cúval z toho oblaku

Velice povzbuzující informace:
* Nulový bod - Vysoká rada Plejád 9.9.2013. Uvedeno ZDE.
* Ilumi-hnátům, vyznavačům a ctitelům řádu kostí a lebek se jejich mocenská struktura již nezadržitelně hroutí pod rukama. Související článek: 10 příznaků, že globální elita ztrácí kontrolu. Uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

Že by se už otevírala dimenzionální brána? Na videu je velice neobvyklý úkaz.


* Amazing Rainbow Lightning / Regenbogen ! (2014) Uvedeno ZDE.


* Více v angličtině pod názvem: Lightning photobombs amazing double rainbow scene Uvedeno ZDE.

Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.


Vzestup do vyšší dimenze - projevu existence bude možná vypadat nějak takto. :-))))))))))))))))))

To jako nazi ?? :-)) Bez obleceni ? :-)) bez bot ? :-)) na toto jsem placha, to radsi se pripravim na to :-) 

Narodila ses snad oblečená? :-) Boty budou možná povolené. :-) Někteří vzestoupí až do nehmotných světů tvořených mentálními představami a tam co si kdo nevymyslí - nepředstaví, to nemá. :-)

Ano ano, pokud si svými představami oblečení nestvoříme, budeme jen v rouše Evo/Adamově. :-)

* Dimenzionální posun-Prastaré tajemství květu života. 2, díl, kapitola 18. Čte Barbora Veselá Video ZDE.
* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Více ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.


Veškerá 3.D hmota, tedy i hmotná těla se přetransformují, něco jako když dojde k metamorfóze - přerodu škaredé, po zemi se plazící housenky :-) na krásného lehounce si poletujícího motýlka. Po starém těle zbude jen rozpadající se kukla :-) a z ní vylétne nádherný světelný motýlek, zhruba takový, jaký je na přiloženém obrázku. :-)

5.D nemáte a nebudete mít žádné šaty do té doby dokud si nějaké nevymyslíte a svou představou nestvoříte. :-( nebo že by :-)

Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. je vedeno ZDE.

Světy 5. a vyšších dimenzí jsou světy tvořené pomocí krystalizace mentálních představ, ve kterých co si stvoříte, to v nich máte, ale také co si v nich nestvoříte to v nich mít nebudete. :-( Jak si pomocí vizualizace stvořit svět dle svých přání je podrobně popsáno v článku s názvem: "Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít", který je uveden ZDE.

Pátá dimenze není nějaké místo ve vesmíru, ale stvoření, kterého jsi ty vlastním tvůrcem. Proto je už na čase začít si svými představami tvořit takový svět, ve kterém je radost pobývat a žít nejen pro tebe, ale i pro všechny zúčastněné.

Co si do svého světa stvoříte, to v něm budete nejen mít, ale to budete i prožívat. Funguje to ale naprosto stejně i opačně, takže když si nestvoříte např. nějaké oblečení, tak ho mít nebudete dokud si svou představou nějaké nestvoříte.

Inspiraci pro stvoření krásného světa naleznete v článku s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je ZDE.

Světy v projevu páté dimenze fungují naprosto stejně jako je znázorněno v NÁDHERNÉM, česky dabovaném filmu s názvem: "jaké sny mohou přijít - uskutečnit se - What Dreams May Come", který je ke stažení 
ZDE. Rozdíl je pouze v tom, že pátá dimenze nejsou světy posmrtných existencí.

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby