* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Můj sen o armagedonu. Zdroj: Matrix 2001 Uvedeno ZDE.


MŮJ SEN O ARMAGEDONU
12.06.06 Susan Kerr

Zdál se mi sen, který bych vám chtěla vyprávět. Zdává se mi už dvacet let a cítím ho jako předpověď. (Po všech těch letech vím, jaké to je mít "normální" sen a jaké to je, když sen něco přepovídá.) Ale protože ten sen je jen "něco odjinud" a je neuvěřitelný, já sama mu jen těžko věřím. Myslím, že by byl skvělým námětem pro film Stevena Spielberga. Jediným důvodem, proč chci sen vyprávět je, že když jsem si v minulosti nechala nějakou "neuvěřitelnou" informaci pro sebe, bylo to proto, že jsem nevěřila, že by někomu mohla pomoci. Slíbila jsem sama sobě, že už si nikdy nenechám nic pro sebe. Proto sen zveřejňuji a nechávám na vás, jak s ním naložíte. Sen se vyvinul do této podoby. V průběhu let také jiní lidé - zabývající se chanellingem, senzibilové, zachytili část tohoto snu. Takže tady je...

Ve sluneční soustavě se nachází obrovské energetické pole skládající se z fotonové energie. Pole míří k naší Zemi. A my nyní začínáme pociťovavat jeho vliv. Náznaky jeho vlivu mají vedlejší efekty. Protože ptáci a králíci mají podobnou nervovou soustavu jako my, pocítí je jako první. Vedlejší efekty jsou také důvodem epidemie ptačí chřipky. Předtím, než k nám ptačí chřipka dorazí, setkáme se s jinými obtížemi. To proto, že některá těla se nedokážou vyrovnat se zvýšenou energií, do které naše planeta vstupuje. Projeví se to následovně: mnoho neobvyklých virů.

Zaznamenáme vysoký počet mladých i starších lidí, kteří se začnou potýkat s těžkými nemocemi a zemřou. Vzroste počet lidí, u kterých se projeví deprese a další mentální choroby. Uvidíme kolem sebe více násilí, protože někteří lidé se dokážou vyrovnat s touto energií pouze jednáním tohoto druhu. Budeme mít celkový pocit, že se svět zbláznil. Nebudeme schopni spát tak, jak jsme to doposud zažívali. A tělo se bude vyrovnávat s touto energií tím, že bude přibírat na váze. (Je to důvod přibývajících obézních lidí na naší planetě?)

A teď samotný sen:

Když se naše Země střetne s fotonovým pásem, zažijeme neuvěřitelný, ohlušující výbuch a záblesk oslepujícího bílého světla. Každý si bude myslet, že se jedná o výbuch atomové bomby, protože to tak bude vypadat. Ve snu je najednou všechno temné. Absolutní temnota. Lidé si myslí, že je to konec všeho živého na planetě, pomsta Boha. Mnoho lidí zemře strachy, jiní se začnou modlit, aby je Bůh zachránil. Všechny přístroje založené na principu elektřiny přestanou fungovat. Náš svět se doslova zastaví. Žádné informace, nic. Jen naprostý chaos.

Ale ve snu dostávám vysvětlení toho, co se skutečně děje. Všechno se ponořilo do tmy, protože naše oči díky fotonové energii nemohou vidět. Takže temnota je výsledkem naší slepoty. Její trvání je u každého jiné. U některých potrvá dva týdny, u jiných jen několik vteřin. A zde je vysvětlení: Naše oči nemohou díky fotonům vidět, ale naše třetí oko může. Ti, kteří mají schopnost třetího oka rozvinutou, uvidí okamžitě znovu. Organismus těch, kteří neuvidí, potřebuje více času, aby se přizpůsobil nové energii a to potrvá déle.

Náš organismus se s energií vypořádá naprosto úžasným způsobem. Fotonová energie probudí zbytek našho mozku. Doslova zažehne naše mozkové buňky - dokud je nezačneme využívat na sto procent (zatímco nyní je to asi dvacet procent). Jakmile se náš mozek úplně "probudí", obnoví se náš zrak. S naším "novým" mozkem budeme velmi chytří, bystří. Podíváme ze zpět na způsob, jakým jsme žili a budeme se smát. Uvidíme naše auta, používání elektřiny, naše počítače, naše vynálezy, a budeme se smát. Najednou budeme mít tak vyspělou technologii, že během několika měsíců vyvineme mnohem lepší systémy řídící náš svět, nové systémy nahradí ty staré, které nebudou moci fungovat na principu elektromagnetické energie.

Co se týká našeho vnímání, budeme mít schopnost číst v mysli ostatních. Takže lež, násilí, vraždění atd. přestanou najednou existovat, protože nikdo nebude moci nic zatajit. Každý uvidí auru toho druhého, takže všichni se staneme otevřenou knihou. Láska převezme vládu nad planetou Zemí. Bude to začátek ráje na Zemi.

Ve snu bylo zdůrazňováno, že nejtěžším obdobím bude čas, než si náš organismus přivykne na novou energii. Mnoho lidí v tomto období zemře. Zemřou strachy, hlady. Ve snu mi také bylo řečeno, že přežití lidí bude záviset na zásobách vody, které budou mít během tohoto období k dispozici. Voda, která má emočně a mentálně uklidňující účinek - že "vše je v pořádku", je všechno, co budeme v této době potřebovat.

Vypráví tento sen o skutečnosti, která nás čeká? Ne, ale znamení se časem materializují. A proto jsem se s vámi chtěla o svůj sen podělit.

Zdroj: Matrix 2001 Uvedeno ZDE.


K tomu, k čemu mělo dojít 21.12.2012, ale z důvodu nepřipravenosti lidstva to bylo odloženo, k tomu asi dojde koncem letošního roku, zřejmě nejpozději na silvestra 2017. No necháme se překvapit. :-) Podrobnosti najdete v článku: K tzv. události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2017, tak ať jste na to připraveni Uvedeno ZDE.


Objasnění snu.

Zdroj: Živé - Zlaté Světlo http://www.inner-light.ning.com/

Při protnutí galaktického nulového bodu - času dostane celá tato sluneční soustava (včetně slunce, planet a nás) přímý zásah fotony pramenícími z galaktického středu - srdce, čímž u veškerých hmotných projevů existencí dojde k okamžité transmutaci - přerodu z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů.

To způsobí mutaci všech hmotných projevů existencí na podstatně vyšší projev své existence, při které se veškerá hmota (tedy i lidská těla) promění na světelnou plazmu, která snížením vnitřní frekvence krystalizuje do polo-hmotného / polo-světelného projevu své existence.

Z toho důvodu bude možná dematerializace, teleportace, zhmotňování všeho potřebného pomocí myšlenkových představ a mnohé jiné tzv. zázraky, které se pro mnohé zatím zdají být neuvěřitelné.

Všichni a všechno, tedy i z veškeré hmoty která tímto procesem projde se stanou miniaturní sluníčka (čímž zmizí stíny) a z této planety a z lidstva se stanou zářiví slunečňané, přičemž planeta (díky souhrnu všech těchto světel a světýlek) začne zářit jako nádherná hvězda.

Tuto transmutaci - přerod bez problémů přežije většina lidské populace. Nepřežijí jen ti, kteří jsou a chtějí nadále zůstat bezohlednými, parazitujícími sobci povyšující se nad ostatní, neboť je jejich vnitřní - osobní hrubé vibrace do jemnohmotného světa nevpustí.

Takže pokud jste v jádru dobrotiví, tak se nemáte vůbec čeho obávat a měli byste naoipak OSLAVOVAT, :-) jelikož se staneme bytostmi nezávislými na hmotě čase a prostoru, které si vytvoří opravdový RÁJ na ZEMI, který nebude jen pro vyvolené, ale bude k užitku pro naprosto všechny zúčastněné!

Ti, kteří se procesu této transmutace (trvající zhruba 3 dny pozemského času) obávají, ti si mohou zvolit celý proces prospat a probudit se až bude po transmutaci, takže není čeho se obávat.

PS: Takže se ničeho nebojte, ale naopak jásejte a zpívejte, neboť tento nový překrásný svět se již velice brzy stane nejen skutečností, ale i naší/vaší prožívanou realitou.

Mnohem více podrobností je uvedeno především v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč", uvedeném ZDE a v článku s názvem: "Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí, čili transmutaci veškerého hmotného projevu existence", uvedeném ZDE a v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", uvedeném ZDE.
Vše co bylo stvořeno v duchovních úrovní existencí (tedy ne to co bylo stvořeno uměle, jako např. synteticky nebo třeba klonováním atd.) má své duchovní srdce, čili svůj osobní nulový bod (neboli černou/bílou díru, ve kterém/které neexistuje čas ani prostor), přes který/kterou se dá dematerializovat, přemístit se v čase, nebo v prostoru anebo v obojím a pak se někde jinde z vnitřního duchovního pra-světla (což je duchovní substance ze které je naprosto vše v existenci stvořeno) znovu zhmotnit - zkrystalizovat do nějakého hmotného projevu existence, a to dle svého přání a vůle do libovolných věcí, bytostí, tvarů, proporcí či projevů existencí. Toto a mnohé jiné tzv. zázraky budou v páté dimenzi pro každého opět zcela běžným způsobem transportace.

Na to aby byl závěrečný přechod do páté dimenze co možná nejhladší, na to je třeba, aby lidé tento svůj osobní nulový bod, nebo-li své duchovní srdce (čakru, čili černou/bílou červí díru vedoucí do kosmického supervědomí) v sobě odhalili a aktivovali jej a teprve potom jej aktivovala planeta, neboť pokud by tento svůj osobní nulový bod aktivovala nejdříve planeta, tak by lidé při transformaci Země prožívali osobní katastrofické scénáře, jelikož by si neuvědomovali, že přes svůj osobní nulový bod jsou a vždy budou pánem jakékoliv situace jen a jen oni sami.

Takže proto dochází nejdříve k tzv. duchovnímu probuzení a aktivaci osobního nulového bodu u jednotlivců, kteří následně probouzí jak ostatní, tak i planetu Zemi, což následně vyvrcholí protnutím galaktického nulového bodu - času. Proto je na toto přechodové období, kdy se vše navrací nazpět do jednoty a harmonie (čímž veškeré dualitní projevy existencí zaniknou) vymezen dostatek času, aby celou tuto transformaci mohl stihnout naprosto každý kdo si již přeje opustit dualitní projevy existencí.

Všichni ti, kteří si chtějí nadále hrát na pány nebo kmány, čili se chtějí nad někoho nadále povyšovat (nebo se naopak před někým ponižovat), se díky svým specifickým vnitřním osobním frekvencím (vytvářející vzájemně se přitahující projekční a gravitační pole) nejpozději při protnutí galaktického nulového bodu promítnou (přemístí) do nějakého jiného, paralelního vesmíru, ve kterém dualita a s ním spojená disharmonie pořád ještě existuje.

Toto nastane z toho důvodu, že stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahují, takže proto se každý nejpozději přes galaktický nulový bod dostane do takového světa a takových jeho realit, se kterými svými osobními frekvencemi souzní. Ne nadarmo se totiž říká, že vrána k vráně sedá, rovný rovného (nebo křivý křivého) :-) si hledá. Více podrobností o vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí je uvedeno ZDE.

Vysvětlivky: Každý nulový bod, (neboli čakra fungující jako černá/bílá červí díra) slouží jako vstup do hyperprostoru (spojující v Univerzu navzájem naprosto vše se vším) a jelikož v hyperprostoru neexistuje ani čas, ani prostor, proto je možné v kterémkoliv nulovém bodě rozložit jakoukoliv hmotu na pouhé vědomí (čili na duchovní podstatu - energii obsahující specifika osobního vědomí věci či bytosti), rychlostí myšlenky se přemístit k jiné červí díře (čakře) umístěné kdekoliv v Univerzu a tam se z vnitřního duchovního pra-světla (ve kterém naprosto vše existuje - "plave") opět zhmotnit do libovolného projevu existence a to klidně i do několika projevů existencí současně.

Jednotlivé průsečíky v květu života (který je ve tvaru koule, neboť to je hologram celého Univerza) jsou jednotlivé čakry (čili černé/bílé díry) fungující jako vstupy do Všehomíra Univerza (čili do všeho co v něm je - existuje), přes které se přes nějakou jinou čakrou dá dostat kamkoliv kam si jen přejete a to jak do jiné přítomnosti, minulosti, budoucnosti či jakékoliv jejich paralelní existence. Veškeré minulé přítomné i zdánlivě budoucí děje se totiž odehrávají na některé fraktální odnoži tohoto jednoho jediného kosmického hologramu (který je stvořen z kosmického vše-vědomí zvané Bůh/Bohyně), ve kterém existuje naprosto vše v jednom nekonečném nyní.

Související článek: Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Vše co se do příchodu párové sluneční soustavy (Nibiru) nestane světlem, což znamená, že do sebe neabsorbuje světelné tělo, tj., že nepropojí ČÁSTICE svého hmotného projevu s FREKVENCEMI svého duchovního - antihmotného projevu, (čili že se nespojí se svým pravým - světelným dvojčetem), shoří jak papír pod gigantickou čočkou. Ostatní nebudou mít s transmutací která nastane žádné problémy, neboť světlo světlu nijak a ničím neublíží. Úzce související článek s názvem: "Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít", je uveden ZDE.

PS: Propojit se se svou duchovní podstatou se nepodaří jen bezohledným sobcům, kteří si stále ještě přejí někomu vládnout a povyšovat se nad ostatní. Takže pokud jste v celku dobrotiví a přejete si dobro pro všechny zúčastněné, tak zachovejte klid, neboť pro vás je cesta do ráje :-) otevřená zcela dokořán.

Dodatek: Tím pravým, antihmotným - frekvenčním - světelným dvojčetem mám na mysli dualitní, čili FREKVENČNÍ protějšek ČÁSTIC hmoty, se kterým se při splynutí - sjednocení (čímž tyto dva dualitní projevy existencí zaniknou) navrátíme nazpět do jednoty a harmonie, čili do duchovní NEPOLARIZOVANÉ podstaty, ze které je naprosto vše nejen stvořeno, ale ve které naprosto vše i existuje - "plave".

Podrobnosti o tom co to znamená dualitní projevy existencí je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se odkaz přemístí na odpovídající text)

Mnohem více podrobností o transformaci a s ní sojenou transmutací veškerých hmotných projevů existencí je uvedeno v článku s názvem: "Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda", uvedeném ZDE.

Další související články:
* Fotónový Pás a Brána do Páté Dimenze - Vzestup 2012. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012 - 2013. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.


Zobrazení: 8410

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Úžasný,prínosný text,osobne sa teším na všetky tie zmeny :)))

Právě jsem změnil ikonku členů, kteří nemají lastní,
z TÉTO                                                     na TUTO
a to z toho důvodu, že již začínáme vstupovat
naplno do fotonového pásu, emitovaného
z galaktického středu, černé/bílé díry.
Znázornění je na tomto videu
http://www.youtube.com/watch?v=MOD934BhNEs

Více o počínajícím prolínání světů je v textech a na videích od Févy uvedených ZDE.

Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE a shlédnete video s názvem: "Holografický vesmír", uvedené ZDE.

Budou dva zcela rozdílné scénáře prožívání závěrečné transformace. Ti kteří jsou v jádru dobrotiví a chtějí z více jak 50% dobro nejen pro sebe, ale i pro ostatní bytosti, pro ty nebude žádný problém zvýšit své osobní frekvence natolik dostatečně, aby u nich došlo k transmutaci do vyššího projevu existence současně s touto planetou.


Pro ty, kteří jsou bezohlední sobci a chtějí si nadále hrát na něco více, než jsou ostatní, pro ty ale nastane tzv. armagedon, neboť svými frekvencemi zůstanou viset ve světě a realitě třetí/čtvrté dimenze, jehož nosné světelné dualistní holografické mřížky (na kterých se tří/čtyř dimenzionální světy zobrazují) se rozpadají a zaniknou.


Každý si o svém vlastním osudu rozhodujete sám, neboť osobní způsob smýšlení, chování a jednání ve vás vytváří specifické vnitřní osobní frekvence (které se naprosto vždy přitahují se stejnými a podobnými frekvencemi) a to je to, co rozhoduje o tom, kam, čili do jakého světa a jeho reality se kdo dostane, tedy zda se dostanete do nebe, nebo do "pekla" anebo do ráje. :-)


DOLORES CANNON - ROK 2012, NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI (CZ ) VIDEO objasňující co se děje.

Velice úzce související článek s názvem: "Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni", je uveden ZDE.

Podrobnosti o tom, co rozhoduje do jakého světa se dostanete, je uvedeno v článku s názvem: "Záleží jen a jen na vás, kam při přepólování poletíte, zda do "peklíčka nebo do nebíčka"! :-)", který je uvedený ZDE.

Související článek s názvem: "Novy scenar - vznik trech planet Zeme pred vzestupem" je uveden ZDE.

Neviem prečo, v posledných dňoch som mala pocit, že sa nachádzam v akejsi karanténe. Počas tejto dočasnej izolácie sa mi usporiadalo vnútro, objavená skrytá nenávisť sa transformovala a nastal vo mne pokoj. V tom tichu som cítila energie, ktoré sú pre nás nachystané. Sú silné ... veľmi, veľmi silné. Teraz ich dostávame po kvapkách, aby sme si zvykli a dokázali uniesť najvyšší príliv. Wow, teda len zíram, čo TO prichádza :-)
Obavy nemám a jásám a zpívám .... priměřeně ...

kdypak ty dny relaxu nastanou? 

už mne nebaví otrokařit od rána do večera

na nic pak nemám čas ((

takto sa zas citim..ja nula vo všetkom...ufff

nemohu se dočkat...  kdy už to budéééé?

 

tak som na teba myslela,ked sa tu pripomenula ta nula vo všetkom...natrapime sa v praci či vo vzťahoch a zrazu pride nejaka nula,a my sa mame s tym len tak vysporiadať...trpezlivosť..jajaj tak niekedy ma to fakt strhne dolu..kedy že už kedy???

do zdroja?? ... netaraj este koopec srandy ta caka :D

posledne dni sa vela zmenilo... ked sa mi nahodou stane ze ma nieco vyvedie z rovnovahy tak velmi jednoducho a rychlo sa viem vratit do kludu co sa mi pred tym darilo tazsie... nejak sam od seba som sa naucil stotoznovat s pravdou so svetlom so svojou podstatou.

Kaoru Nakamaru - Důležité informace o roce 2012

VIDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=t19ZRCzglaI&feature=player_embedded

Nahráno uživatelem Androa222 dne 15.01.2012

Příspěvek princezny Kaoru Nakamaru z Japonska na konferenci Pythagoras Conference Global Galactic Convergence 2011 z prosince roku 2011 s českými titulky.
Obsah příspěvku (české titulky) : Jmenuji se princezna Kaoru Nakamaru z Japonska. V roce 1976 jsem měla fantastický duchovní zážitek. Od té doby, co se otevřelo mé třetí oko, tak jsem mohla komunikovat s UFO lidmi a také uvnitř Země existuje velice vyspělá civilizace. Zejména //nesrozumitelné// uvnitř Země. S nimi také komunikuji. Ze všech těchto informací jsem přesvědčená, že 22.12.2012 bude tato Země přecházet tři dny do páté dimenze. Je tu místo zvané Nuru //Nibiru? - pozn. překl.//, kolem kterého projdeme. Tři dny a tři noci nebudeme moci používat elektřinu, bude úplná temnota ve dne v noci. Žádné Slunce, žádné hvězdy, vůbec žádné světlo. Budeme v úplné tmě. Tři dny. Žádná masmédia nebo žádné informace o tom nejsou zveřejněny lidem na této planetě. Lidé ze skryté světové vlády to vědí. Sami si myslí, že se mohou zachránit. Snaží se uniknout z této planety nebo kopou podzemní města pod Atlantou, v Norsku, Holandsku, Švýcarsku, Austrálii. Asi 10 000 lidí elity může být zachráněno, když tam budou žít. Myslím si, že se stejně nezachrání. Potřebujeme očistit svůj duchovní stav, fyzicky i duchovně. Řeknu vám jak to udělat. Je to velmi důležité. Všemohoucí Bůh, stvořitel Boha, je sám světlo a láska a energie. Část energie této lásky máme v našem srdci. Můžeme lhát jiným lidem, ale nemůžeme lhát sami sobě. Nazvala bych to uvědomění. Každá lidská bytost má tuto krásnou část Stvořitele ve své duši. Ta se reinkarnuje. To je věčné světlo, které máme v sobě. To znamená, ve snaze očistit naší duši, každých 5 let od té doby, co se narodíme, se můžeme podívat zpět na toto svědomí, jak jsme se chovali, jak jsme mysleli, jak jsme jednali. A všechny tyto věci můžeme objasnit tím, že se podíváme na náš život, každých 5 let, až do současnosti, je čas, abychom tímto způsobem zjistili, kdy jsme ostatním lidem nějak ublížili, můžeme to objasnit a pročistit to a pokaždé, když si to uvědomíme, se naše srdce rozšíří. Můžeme to prodýchat. Velmi zhluboka. A pokaždé, když máme takový zážitek, všechna ta temnota z našeho srdce odchází a všechno to zlaté světlo do našeho srdce přichází. Tímto způsobem můžeme vidět lépe a lépe. Pořád máme nějaký čas do 22.12.2012. Fyzicky také můžeme očistit naše tělo. Především, nikdy bychom neměli pít džus z plechovky nebo pivo z plechovky. Hliník je našemu tělu velice škodlivý. Aniž bychom o tom věděli, přijímáme všechny tyto jedy z jídla a pití. O každé ze svých těl se můžeme tímto způsobem postarat. A nějaký druh cvičení je nezbytný a každý den můžeme zjistit, jak na tom náš duch je. V podstatě my lidské bytosti jsme světlo a láska. Protože máme ve svém srdci část našeho Stvořitele a ta se inkarnuje. Zanecháváme naše tělo na Zemi, ale naše duše v životě pokračuje. Na této Zemi si dokážu pamatovat mé životy několik tisíciletí zpátky na této planetě. A mimo to, i na mnoha jiných planetách, na kterých jsem žila. Všechny tyto vzpomínky se vrací a dokonce dokážu hovořit jazyky, které jsem se nikdy neučila. Takže fyzicky mám zkušenosti, že inkarnační teorie je správná. Kdokoli naslouchá tomuto konferenčnímu tématu myslím, že je zachráněn. Jsme tak rozděleni po roce 1913 na ten druh lidí, kteří věří tomuto druhu konceptu a druh lidí, kteří mu nevěří. Jsou rozděleni velmi hluboce a všechno to rozhoduje o tom, že ten druh lidí, který tomuto nerozumí nebo tomu nevěří nebo jsou kompletně ve stavu duchovní temnoty, se narodí na jinou planetu. Stejnou jako je Země, kde je násilí, kde je válka. Narodí se na jinou planetu. Takže nyní jsme připraveni mít nádhernou konferenci. Velmi krátce. Velmi vám děkuji.

Zemřou ti, kteří nemají očištěnou, uvolněnou epifýzu. Proto, jestli můžete pomozte svým blízkým, sousedům i lidem bez domova posíláním lásky v meditaci toto energetické centrum uvolnit.

Dostáváme energii na vibrační úrovni všech svých dvanáci duchovních těl. Dvanáct měsíců, dvanáct duchovních těl, dvanáct hlavních energetických center. Ti, kteří mají schopnost přijímat, mohou dávat dál. Jak chcete žít v budoucnu, když nepomůžete nyní.

Leden - majetek, hmota. Ten je nejtěžší. Pomoci vzdát se myšlenky na vlastnictví čehokoliv.

Nechci se nikoho dotknout, žádám jen o pomoc pro ty, kteří neměli takové štěstí, jako třeba my. Díky.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 16 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby