* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Každý člověk (tedy i vy) bude moci být ovládán a manipulován jen do té doby, dokud nebude znát přísně střežená tajemství, která až donedávna znala pouze samozvaná elita tohoto světa, která tento svět z pozascény řídí a ovládá. Proto, pokud se chcete stát vědomým tvůrcem nejen své osobní reality a světa ve kterém žijete, ale i neomezeným pánem svého vlastního osudu, aby s vámi již nemohl nikdy nikdo nijak manipulovat a ovládat vás, tak je třeba vědět to samé co zná elita tohoto světa, či případně znát ještě více než znají oni. Z tohoto důvodu, byste si měli nejdříve poslechnout či přečíst titulky na videu s názvem: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) - ZDE. (Universe v překladu neznamená Univerzum, ale Vesmír) a to dříve, než budete pokračovat ve čtení následujícího, níže uvedeného textu.

Pokud to neuděláte, tak se pak nedivte, že mnohému z níže uvedeného textu nebudete vůbec rozumět a budete to považovat za pouhé světy pohádkek. Uvedomte si ale, že ve starých pohádkách a i v některých novodobých (jako např. v pohádce o Rumburakovi) je mnohem více moudrosti, než si kdo vůbec dovede představit. 

Potom se můžete podívat na další vynikající videa:
* Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky) Uvedeno ZDE
.
* Život po životě - Dokument CZ Dabing, naleznete v článku: Uvědomte si kdo či co vlastně skutečně jste a dokážete též zdánlivé zázraky a nemožnosti Uvedeno ZDE.
* Žijeme z energie, jsme energie - CZ DOKUMENT 2015 (doporučuji všem, nejen těm, kteří si přejí začít žít z Prány) Uvedeno ZDE.

Následně si přečtěty články:
* Vesmír jako hologram Uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa", který je uveden ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.
Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí Uvedeno ZDE.
* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.Vládnoucí samozvaná elita, která tomuto světu vládne již několik set tisíc let, je Babylonský mimozemský rod, který sem do tohoto světa přišel z dimenze čtvrté. Jelikož tyto bytosti znají základy toho, jakým způsobem je tvořena tzv. hmota, prostor a události v něm probíhající, proto pro ně bylo velice snadné začít si zde mezi pozemšťany (kteří v té době byli v dimenzi třetí) hrát přinejmenším na vyvolené, ne-li přímo na bohy. Tyto sobecké, bezcitné a moci chtivé bytosti ovládala a mnohé stále ještě ovládá touha být nadřazeni nad všechny ostatní a vládnout jim pokud možno zcela neomezeně. Z toho důvodu se o tyto znalosti nechtěli s nikým dělit, neboť dobře vědí, že jakmile se tyto moudrosti dostanou i mezi ostatní, tak již nebudou schopni je řídit a ovládat. Kdo to jsou staří Babyloňané naleznete v článku s názvem: "Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč", který je uveden ZDE.

Některá tato střežená tajemství se ale postupně dostala i mezi armádu (z důvodu pokusu získání vojenské převahy nad ostatními) i mezi sportovce (z důvodu touhy oslnit ostatní státy) a proto se např. sportovci (čili nižší úrovně ve vládnoucí pyramidě) začali dozvídat o síle představivosti, čili vizualizace. Tito lidé sami na sobě zjistili, že když trénují pouze tím způsobem, že sedí doma a představují si, že jsou vynikající v tom sportu, který provozují, tak mají přinejmenším tak dobré výsledky, jako ti, kteří trénují skutečně. Z toho důvodu koncem šedesátých let začali reprezentanti některých států vyhrávat jednu zlatou medaili za druhou, no a pak bylo již jen otázkou času než toto odhalení prosákne i dál, mezi širokou veřejnost. Více informací o samozvané elitě vládnoucí tomuto světu naleznete na videu se slovenskými titulky, s názvem: "David Icke odhaluje Matrix", které je uvedeno ZDE.


Je třeba si uvědomit, že naprosto vše, co uznáte za svou osobní pravdu, se stává vaším vnitřním osobním programem, podle kterého se nejenom řídí vaše smýšlení, chování a jednání, ale ze kterého se rodí i vaše představy o tom, co je pro vás možné a dosažitelné a co pro vás zdánlivě možné a dosažitelné již není. Ve skutečnosti je ale pro každého možné a dosažitelné naprosto vše, neboť naprosto vše zdánlivě hmotné jsou ve své podstatě jen zkrystalizované mentální představy, čili Vědomí, nebo-li živé tvořivé světlo, tzn. vnitřní, vně neprojevená duchovní energie (modelovaná mentálními pochody), která sníženém vnitřních frekvencí - vibrací krystalizuje - tuhne do projevu prostoru a času v něm plynoucím.
Mnohem více podrobností o tom, co je to vlastně tzv. hmota, je uvedeno v článku s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE.


Proces tvoření veškerých tzv. hmotných projevů existencí funguje podobně jako když při snížením teploty (čili snížením frekvence) pod bod mrazu krystalizuje přehřátá (přes 100“C) okem neviditelná pára do podoby ledových krystalků. Zrovna tak snížením frekvencí krystalizují do zdánlivě pevného, hmotného projevu existence mentální představy a to dle zákonitostí, které jsou uloženy v tzv. posvátné geometrii, zlatém řezu a matematické postoupnosti. Další podrobnosti o tom, jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, jsou uvedeny v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.


Jakmile si člověk začne uvědomovat, že je především vědomí, které si na základě osobního přesvědčení a z toho se rodících představ tvoří takový osobní svět a události v něm probíhající, které odpovídají jeho osobnímu přesvědčení, tak si uvědomí i to, že pouhou změnou svého osobního přesvědčení a fokusu své pozornosti mění i to, co tvoří, přitahuje si k sobě a co díky této změně začne prožívat. Změna osobního přesvědčení ovšem musí být a zůstat trvalá, nikoliv pouze povrchní, neboť si k sobě vždy přitahujeme to, čemu v hloubi své duše doopravdy věříme, čili čemu věříme nejen vědomě, ale i na podvědomé úrovni své existence. Více je uvedeno v článku s názvem: "Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí", který je uveden ZDE.


Proto je třeba se zbavit všech svých obav a začít si pěstovat zcela zdravé, to znamená před nikým se neponižující, ale ani nad nikým se nepovyšující sebevědomí. Toho lze poměrně snadno dosáhnout tím, že si člověk uvědomí, že je především tvořivé vědomí, čili odštěpek, jiskra moudrého, láskyplného a všemocného kosmického vše-VĚDOMÍ, které nemůže být nikdy nijak a ničím ovládané a manipulované, neboť vědomí je neuchopitelné. Osobní vědomí začalo být spoutané a ovládané pouze tím, že přijalo za své nesprávné přesvědčení, které ho vymezilo do nějakých specifických
ohraničených možností a schopností, čímž přestalo být všemocné. Jakmile ale něčí osoní vědomí uzná za svou pravdu, že je moudré, láskyplné a všemocné, zrovna tak jako je moudré, láskyplné a všemocné kosmické vše-Vědomí, odkud pochází, a začne tak jednat, tak ho již nebude moci nikdo nijak a ničím ovládat. Z toho důvodu je třeba se propojit se svým vyšším Já (čili se svou duchovní podstatou) a nechat se jím vést, neboť když to uděláte, tak budete vždy ve správný čas na správném místě, neboť tato úroveň vědomí chyby nedělá. Jak se propojit se svými vyššími Já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já je uvedeno ZDE.


Nemusíte mít žádný strach, že by vám mohl někdo někdy nějak či něčím ublížit, neboť pokud si tuto možnost vůbec, to znamená bez sebemenších pochyb nepřipustíte, tak si takovouto zkušenost k sobě nikdy ničím ani nepřitáhnete, neboť události jsou tvořeny a vzájemně k sobě přitahovány na základě přitažlivosti stejnorodých frekvencí. Pokud by se k vám ale přeci jen vloudily nějaké ty pochyby a přivolali byste si tím k sobě někoho, kdo by vám chtěl nějak ublížit, tak stačí hrát jinou hru, čili jinak reagovat, než je od vás očekáváno. V tomto světě je totiž naprosto vše jen pouhá hra na akce a reakce a proto pokud na nějakou situaci zareagujete zcela jinak, než je od vás očekáváno, tak dotyčný neví, jak zareagovat a pokračovat ve hře. Mnohem více podrobností o vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí je uvedeno ZDE
. Jak si harmonizovat svou osobní a kolektivní realitu je uvedeno ZDE.

Takže pokud se nechcete nechat vtáhnout do něčí hry, která vám není příjemná, nebo je nějak manipulativní či dokonce agresivní, tak na "jablka" neodpovídejte jabka ani hrušky, ale odpovězte na to něco zcela nelogického, např. trakař. :-) Tím dotyčnému vezmete vítr z plachet, neboť jeho hra se dostane do slepé uličky. Nebo, pokud by vás chtěl někdo např. znásilnit, tak neukazujte že máte strach, ale naopak začněte hrát, že byste si velice rádi za…., ale že máte např. lepru, :-) či nějakou nevyléčitelnou, smrtelnou pohlavní nemoc, takže jestli mu to nevadí, tak jedině s gumou a "jdeme hned na věc". :-) Tím byste dotyčného násilníka naprosto paralyzovali, neboť místo toho, aby od vás slyšel jekot, který by ho ještě více vzrušil a přivedl do ještě většího transu, tak by se mu místo toho vybavil obraz svého podlomeného zdraví a hned by neměl čím :-) vás znásilnit. Jen tak mimochodem, žádné smrtelné nemoci ani neexistují. Více je uvedeno v článku s názvem: "Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-)", který je uveden ZDE. Ochrana proti disharmonickým energiím - Bytostem a jejich destruktivním frekvencím. Uvedeno ZDE.


Pokud nechcete, aby to došlo až tak daleko jak je uvedeno výše, tak stačí jen mentálně požádat své vyšší Já (čili svou duchovní podstatu), nebo andílky, či nějaké archandělské či jiné ochranné bytosti (které existují ve vnitřních, mentálních vně neprojevených světech), ať vás ochrání, že si takovouto zkušenost prožít nepřejete a oni (když jim to dovolíte)
tak mile rádi učiní. Důkaz o tom, že to skutečně funguje je dokonce i v policejních záznamech. Jednou se totiž stalo, že v parku nějaká individua přepadávala a okrádala kde koho, avšak jednu drobonkou paní nepřepadla. Když je policajti chytli a ptali se jich, proč tuto paní nepřepadli a naopak se rozestoupili a div jí nesalutovali, tak jim násilníci sdělili, vždyť tato paní měla z každé strany chlapa jak horu, s bicepsy jak selka stehno. :-) tak proto si k ní nic dovolili. Bytosti z nehmotných úrovní existencí jsou totiž v projevu čistého vědomí, čili duchovní energie a proto se dovedou nejen rychlostí myšlenky telepotrovat, ale i se fyzicky zhmotnit, a to tak, aby byly viděny jen těmi, kterým si přejí se zviditelnit. Té paní se určitě nezviditelnily z toho důvodu, aby z nich neměla šok, nezahodila kabelku a neutíkala před nimi. :-) místo před zloduchy pravými. Článek s názvem: "Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí a tužbami tvoříme a přitahujeme situace a události" je uveden ZDE. Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni je uvedeno ZDE.

Je třeba si uvědomit, že tvořivá síla vědomí je nesčíslněkrát mocnější než všechna i ta nejdokonalejší ovládací technika dohromady, neboť vědomí pracuje na nesčíslněkrát vyšších frekvencích, Taktéž si uvědomte, že k tomu aby vás mohl někdo někdy nějak či něčím ovládat, tak k tomu nejdříve potřebuje vytvořit ve vás pocity strachu. Proto uznejte za svou osobní pravdu, že vás nikdo nikdy nijak a ničím ovládat ani zneužívat nebude a to se také stane vaší osobní pravdou a prožívanou realitou. Mnohem více podrobnosti o tom jak se stát naprosto svobodnou, nikým a ničím neovládanou bytostí je uvedeno v článku s názvem: "Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít", který je uveden ZDE.


Čím vyšší je vnitřní frekvence bytosti a světa, ve kterém k zhmotňování představy dochází, tím rychleji se každá vnitřní představa (čili osobní pravda) stává vně projevenou realitou. V 3.D trvá dosti dlouho, než se představa promítne i do vnějšího projevu existence a protože bytosti většinou nevydrží udržovat si delší dobu představu o tom, co si přejí, proto se takováto představa do vnějšího světa nestačí promítnout. Ve čtvrté dimenzi zhmotnění představy může už trvat jen několik dní či dokonce jen několik hodin, v páté dimenze to trvá už jen několik vteřin až minut a v šesté dimenzi se představa stává vnější realitou již okamžitě. (Pyramidy a jiné negalitické stavby byly stavěny taktéž pomocí krystalizace mentálních představ do hmotného projevu existence, a proto jsou tak přesné, že mezi kameny
dodnes nelze vložit čepel nože.) Podrobnosti o tom, jak je pomocí mentálních představ tvořena veškerá tzv. hmota, je vysvětleno v článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět", který je uveden ZDE.


Pokud chcete mít v páté dimenzi např. létající dům, tak si ho již teď ve svých představách předstvořte a pak, po vzestupu této planety do vyšší, páté dimenze (projevu hmotné existence) se do něj už jen promítněte. Nevěříte, že je něco takového možné? Tak tomu
raději věřte, neboť světy nekonečných možností se již velice brzy otevřou především těm, kteří jsou připraveni. Uvědomte si, že jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo, které vždy bylo je a bude jen tím, čemu uvěří že je. To znamená, že co kdo uzná za svou osobní pravdu, to se vždy stane jeho osobní skutečností a prožívanou realitou. Proto se nezaměřujte na žádné zavádějící či zcestné informace, neboť galaktický rovník (čili galaktický nulový bod) funguje jako červí díra, spojující všechny světy do jednoho tady a teď, takže na co se kdo naladí, v takovém světě se následně také ocitne. Související článek s názvem: "Zatím to vypadá tak, že okno ve kterém transformační energie přijde je mezi prosincem 2012 a březnem 2013. Celý článek s názvem: Vzestup 2012 - 2013", je uveden ZDE. Související video v angličtině s názvem: "Earth is Becoming a Star | 21 Dec 2012 - 21 Mar 2013" je uvedeno ZDE. Jak pomoci planetě a jejím obyvatelům do 5.D, pomocí tvořivé vizualizace a souhry s vaším nejvyšším já tohoto multi-vesmíru" je uvedenoZDE.


Jak se pomocí mentálně stvořené pyramidy propojit se svými vyššími já je uvedeno v článku s názvem: "Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já", který je uvedený ZDE.

Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé. Uvedeno ZDE.

Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.


Úzce související články:

* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí, přáními a představami tvoříme a přitahujeme situace a události. Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* PODSTATA TAJEMNÉHO KOSMU. Uvedeno ZDE.
* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.
* Jak harmonizovat, léčit a regenerovat sama sebe, tuto planetu či cokoliv co je právě třeba. Uvedeno ZDE.

* Kryon - Zlatý podnos. Uvedeno ZDE.
* Jak a proč se stát zářičem duchovního pra-světla. Uvedeno ZDE.
* Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu. Uvedeno ZDE.
* Esence "Boha", nebo-li vše-Vědomí, aneb podstata tvoření vně projevených existencí. Uvedeno ZDE.
*Jak se přeprogramovat a udělat ze sebe spokojeného, šťastného a úspěšného člověka. Uvedeno ZDE.
* Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.
* Živé představy. Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, čili zvuková - vibrační, nebo-li frekvenční složka světla. Uvedeno ZDE.
* Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

Stránky s názvem: "Merlin, král čarodějů a mágů" jsou uvedeny ZDE.

Další úzce související články:

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.

Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.

Mnoho dalších článků naleznete ZDEZDEZDEZDE.


Někdy je třeba vstoupit do světa někoho jiného, abyste zjistili, co že to chybí v tom vašem.


Úzce související článek s názvem: "Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Všem doporučuji přečíst si krátký, avšak vynikající, oči otevírající článek s názvem: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti

Ot: Přítomnost není důsledkem minulosti?

B: Ne.

Ot: A budoucnost není důsledkem přítomnosti?

B. Ne.

Ot: Prosím, vysvětli to.

B: Všechny věci existují TEĎ. Rozumíte? Pokud všechny věci existují TEĎ, pak to, co nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, vše napříč časovými liniemi, existuje ve STEJNÉM ČASE. Dívejte se na to jako na možnosti. Nic není vytesáno do kamene, jsou to pouze možnosti, všechny existují. Zažijete tu možnost, se kterou ladíte energeticky teď z pohledu lineárního plynutí času.

Lineární zkušenost znamená, že si vytváříte dojem propojeného plynutí času s jinými realitami, které existují v tu samou chvíli. Vy je pouze nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, abyste v tom neměli zmatek. Ale všechny reality existují právě TEĎ.

Jde o to, že když si vytvoříte lineární propojení (minulost-přítomnost-budoucnost), ať si zvolíte čímkoli být v přítomnosti, tak jste každým momentem absolutně odlišným člověkem. Takže když změníte svou definici o tom, kým jste právě TEĎ, tak abyste se touto novou osobností stali, musíte mít odlišnou MINULOST!  PŘÍTOMNOST ve skutečnosti mění vaši MINULOST!

Když definujete, kdo JSTE, právě teď a každý moment, vytváříte nové spoje s ostatními simultánně existujícími realitami, které nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST. Tohle děláte pokaždé, když se změníte, každý moment. Nikdy nejste doslova ten samý člověk a nikdy nemáte stejnou minulost.

Když si přestanete myslet, že vaše bytí je takto propojené, když si uvědomíte, že jste pořád někdo nový – nový – nový – můžete udělat to, čemu my říkáme 13. krok. Když si pro sebe znovu teď definujete KDO TEDY JSTE, nejde o to, že byste se změnili, a tu nebo onu věc už dále neděláte, vy jste ji NIKDY NEDĚLALI! Tu věc dělal někdo úplně JINÝ! Opravdu to byla odlišná osoba.

Příklad: Někdo trpí nějakou závislostí. Pokud je skutečně schopen se vnitřně plně přesvědčit, že se každým okamžikem stává NOVÝM člověkem, pak pochopí, že člověk, kterým se stal nyní, onu závislost NIKDY NEMĚL! To je důvod, proč teď necítí žádné nutkání.

Ve vaší realitě můžete vidět konkrétní příklad: existují případy, které vaši doktoři nazývají mnohočetná porucha osobnosti (MPD). Existují zdokumentované případy lidí s MPD, jejichž jedna osobnost trpí rakovinným nádorem, ale jakmile se přesunou do další osobnosti, nemají ŽÁDNÝ NÁDOR! Jsou zdokumentované případy, kdy jedna osobnost trpí alergií, zatímco další ne. Existují dokonce lidé s MPD, jejichž rozdílné osobnosti mají odlišné barvy očí! Jejich osobnosti jsou doslova ODLIŠNÍ LIDÉ! A přesně tak to máte vy všichni, každým okamžikem. Když si tohle skutečně uvědomíte, zjistíte, že jste každým momentem na nové startovní čáře!

Budete mít takovou minulost, jakou chcete. Budete mít takovou budoucnost, jakou si vyberete, to všechno díky osobě, kterou jste PRÁVĚ TEĎ.

Tento článek je uvedeno ZDE.

Toto video s CZ titulky s názvem: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti je uvedeno ZDE.
Úzce související video s názvem: "Bashar - Síla vaší představivosti (CZ titulky) " je ZDE.
Úzce související článek s názvem: "Buďte svým Já" je uveden ZDE.


Tento článek je zároveň i návod na to jak se dostat do 5.D.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MATERIALIZACE (obdrženo mailem)

Základem materializace je ovládnout své myšlenky a emoce. Čím více je ovládáme, tím jsme si více vědomi schopnosti spoluvytvářet hmotu. Pokud ovládneme mysl a emoce, budeme zaměřovat myšlenky s jasností a záměrem. Jsme jako lukostřelec s lukem a šípem. Pouhá jedna zbloudilá myšlenka může zastavit šíp manifestace od toho, aby dorazil do cíle. Pokud se jednoduše necháme "svést ze své cesty", ať už svou nepozorností nebo názory a poznámkami ostatních, zaváháme, a šíp mine cíl. Je třeba si stanovit cíl, zklidnit mysl, vyrovnat emoce a zamířit. Pak nikdo náš šíp nemůže ovlivnit. Záměr musí být přímočarý a jasný, jako vystřelený šíp. Přímočarý let vám zajistí váš vnitřní klid, sebevědomí, důvěra a smysl pro správné jednání. Lidé mají většinou roztěkanou mysl, proto je třeba mít mysl zaměřenou na cíl do té doby, než se zhmotní.

Pokud si ve svém životě přejete manifestovat věc, osobu nebo situaci, zaměřte se na nejvyšší kvality, které vám tato manifestace přinese. Představte si, že už máte to, po čem toužíte a pociťujte radost. Zákonem Přitažlivosti si tak přitáhnete to nejlepší. Pokud si přejete léčit, zaměřte se na radost a uspokojení, soucit a krásu, kterou nabízíte. Nato vám někdo dá léčivý krystal nebo vás naučí pracovat s léčivou energii. Pokud si přejete materializovat dovolenou, myslete na relaxaci, osvěžení a klid, který potřebujete, nebo naopak na vzrušení, dobrodružství, na touhu poznat něco nového nebo změnu, kterou v životě chcete. Tento pocit s jasným záměrem přitáhne do vašeho života tu nejlepší dovolenou. Detaily přenechejte vesmíru. Jeden z klíčů materializace je jednat, jako byste už měli to, co si přejete materializovat.

Pokud se bez pochybností zaměříte na to, co si chcete vytvořit, materializujete si to. Někteří lidé se zaměřují na to, co chtějí, a ne na to, co potřebují. To znamená, že vaši materializaci vedou vaše touhy, které si mentálně materializujete, což vás může blokovat. Požádejte o vedení, abyste si materializovali věci, které jsou v souladu s nejvyšším dobrem.

Můžete užívat principy materializace, do které nezahrnete své pocity a své naplnění. Znamená to tvrdě pracovat, mít pod kontrolou každý krok, razit cestu a velmi se snažit. Tento postoj není v souladu s láskou, důvěrou a službou a tato manifestace většinou maskuje vnitřní prázdnotu, kdy má člověk neustálý strach, že mu tyto věci budou odebrány. Kvality, které jsou opravdu cenné, s vámi zůstávají, protože pokaždé, když něco takového vytvoříte, zvyšujete své vibrace, a tak přidáte tón do vašeho harmonického bytí. Pokud budete chtít změnu této manifestace, vyšlete daný tón s menší úpravou a automaticky si přitáhnete to, co chcete. Dále je třeba se naladit na energii duše a na vaši pravdu. Pokud chcete být kuchařem a stále pracujete v kanceláři, nejste naladěni na vaši pravdu. 

Pokud dítě od svých rodičů něco žádá, a myslí si, že to od nich nedostane, může se vztekat nebo plakat, ale nedostane to. Lidé se často chovají jako malé dítě. Lidé se často modlí a žádají stvořitele o něco se skrytým systémem a očekáváním, že on řekne ne. Pokud si něco přejeme nebo pokud v něco doufáme, znamená, že je tu možnost, že požadavek může být zamítnut. Pokud se jasně rozhodnete, co chcete, vypracujte prvotřídní plán a prezentujte ho svému "objednavateli", vesmíru. Pokud sebe podporujete a očekáváte plný souhlas a podporu, získáte vše, co je třeba, aby tento plán byl realizován. Univerzální energie vám odpoví na vaši energii tím samým způsobem, čímž nám pomáhá tvořit náš život. Vyřčené rozhodnutí je říct vesmíru, co potřebujete s vědomím, že už se to realizuje. 

Zatímco čekáte na vyplnění požadavku, jednejte, jako by bylo rozhodnutí vyplněno, a vy pouze čekáte na její vyplnění. Je to jako byste si objednali v obchodě nové závěsy, a zatímco čekáte na jejich dodávku, umyjete okna a uděláte další nezbytné věci pro to, aby, až závěsy přivezou, jste je mohli rovnou pověsit. Poté, co vyřknete své rozhodnutí, jednejte, jako by měli přivést vaše závěsy a vy pouze čekáte na zvonek u dveří. Je to jako byste byli v restauraci, kde vám přinesou jídelní lístek, a vy si objednáte jídlo. Zatímco se jídlo připravuje, vy si čtete nebo si povídáte s kolegou. Pochybujete o tom, jestli vám číšník přinese jídlo? Jdete do kuchyně, abyste se podívali, jak vám kuchař připravuje jídlo?

Je třeba neustále očišťovat své mentální tělo a harmonizovat jej s ostatními. Jestliže budeme mít své záměry a cíle jasně na zřeteli, aniž by nás ovlivňovaly negativní pocity a myšlenky, pak nám bude umožněno, abychom žili tvořivě a abychom dosáhli cílů, které jsme si vytyčili. Univerzální energie pracuje za vás a našimi cíly a záměry uvádíme do běhu mocné síly. Je třeba být s nakládáním těchto sil opatrný, a proto vyřkněte pouze rozhodnutí, která jsou míněna pro nejvyšší dobro. Až budete připraveni, vesmír vás popostrčí dopředu. Jedna žena se rozhodla, že chce užívat své schopnosti v médiích. Po několika týdnech jí z ničeho nic zavolal zástupce televizní společnosti a požádal ji, jestli by nemohla vystupovat v jednom z jejich pořadů.

Vaše záměry mohou být pro vás čisté, ale pokud žijeme na Zemi, vidíme pouze malou část celku. Tím, že při vyřknutí rozhodnutí počítáme s velkorysostí, nám zajistí, že cokoli se stane, bude pro dobro všech a vaše přání bude pozměněno, pokud je tu něco lepšího. Velkorysost zajistí, že pokud je pro vás nachystáno něco lepšího, dostanete to později. Zákon Velkorysosti zajistí, že vy a druzí dostanou to nejlepší.

Zákon manifestace. Podobné přitahuje podobné. Naše myšlenky, slova a činy přitahují podobné materiální věci, lidi a zkušenosti. Jsme síla, která vytváří všechno v našem životě. Jsme síla, která nám utváří celý život. Pokud se nám nelíbí, co si do života přitahujeme, jsme žádáni, abychom se upřímně podívali do zrcadla. Poté musíme zvýšit vibrace. Vyšší vibrace provedeme zvýšením vědomí. Poté, co si dané systémy osvojíme a ovládneme je, nebudeme vtaženi do žádných nižších systémů.

Zákon záměru. Pokud vidíme věci jasně, můžeme se rozhodnout. V tomto případě jsme v souladu s univerzální energií a posouváme se ve své síle. Pokud je náš záměr čistý, nevytváříme si žádnou karmu. Proto je třeba mít jasnou mysl. Pokud máme v mysli jasný záměr, vede nás to k hladké manifestaci.

Většina poznatků - A new light on ascension a 2012 Budíček lidstva - Diana Cooper
http://www.lightworker.cz/Default.aspx


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak 
se ochránit před veškerou negativitou.

Představte si centrální Slunce a z něj pramenící světelný paprsek který vstupuje do vaší korunní čakry, který přes další vaše nižší a nižší čakry prochází dolu až do vaší první čakry a odtud do jádra Země. K tomu si představte, že z vašeho duchovního srdce, čili z vašeho osobního nulového bodu, se kolem vás vytváří sále větší a větší zářivá světelná bublina, která k vám nejenže nepropouští žádnou negativitu, ale funguje i jako zrcadlo, které vysílá harmonizující světlo do všeho odkud k vám nějaká negativita přišla, nebo k vám byla vyslána.

Takováto světelná koule do vaší aury nepropouští žádnou negativitu ani útoky, ale naopak je zesílené odráží nazpět a to nejen na ty kteří to na vás vysílají, ale i na všechny bytosti, klony a i na originály z nich jsou klony stvořeny, čili naprosto na všechny kteří mají co společného s negativitou směrovanou na vás. Toto světlo temné bytostí nejen bolí, ale přímo je ničí, takže pokud by si na vás někdo něco dovolil, tak uvidíte, že vás velice brzy nechají na pokoj.

Uvědomte si ale, že čím více se člověk bojí, tím více na něj negativní bytosti mohou a naopak, čím méně se bojí, tím méně na něj mohou. Takže setrvávejte pokud možno neustále v klidu, radosti a pohodě, požádej své vyšší já o všestrannou ochranu, věřte tomu, že tomu tak je a nebude se vám moci nic špatného stát.

Kdybyste potřebovali někdy přeci jen  pomoct, ať už ve vašem bdělém stavu, nebo třeba ve spánku, tak stačí jen mentálně někoho požádat o pomoc. Můžete požádat třeba archanděla Michaela, andílky, své vyšší - boží Já, či kohokoliv kdo je vám nějak blízký a oni vám mile rádi přijdou na pomoc a to rychlostí myšlenky.

Bez požádání to ale neudělají, neboť respektují vaši svobodou vůli, čili i to, že si třeba přejeto něco negativního prožít, abyste si z prožitku mohli vzít nějakou tu zkušenost. Proto je požádání o pomoc nutné!

Úzce související články:
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí a tužbami tvoříme a přitahujeme situace a události* Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Video s názvem: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného zotročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 24023

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Vaše budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Celý, oprvdu vynikající článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

 

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.

No dnes ste pojedli vtipnu kasu. Tiez som ho aktualizovala asi desatkrat a potom som vzdala snahu mat tam ine pozadie :o)

zkouším různé varianty - některé nefungují a nedají si říct, mě není třeba se bát :-)))

ale to by nehovorila o 4D, to bude tiez Uti

tady se nesmí hovořit o 4D? co znamená - to bude tiez Uti? to je dobře nebo špatně???? :-O

nebóóój, Uti používal len jednu stranu mince "špatně" dobré použil len keď chcel pochváliť armagedon :-)
no a 4D ... aspoň teda ja, sa vyhýbam veľkým oblúkom :-)))

Tento článek není zatím dodělaný, proto se prosím zatím nedávejte žádné komentáře.
 ach jo, lekci disciplinovanosti a rešpektu ešte stíhame zvládnuť :-)

Proč se nenechat vlákat do 4.D je uvedeno v článku s názvem: "Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky", který je uveden ZDE.
PS: Už je ten shora uvedený článek celkem dodělaný, ale nevylučuji, že sem ještě něco nepřidám. Znám se. :-)

nenechám se vlákat :-)) Ale myslím, že veřejnosti je "akceptabilnější" představa, že se ocitnou v podmínkách 4D, vyšší frekvence jsou většině naprosto nepředstavitelné, proto třeba Luisa Muratori hovoří o tom, že finanční systém bude pomalu kolabovat ještě tak polovinu roku 2013 atd..., protože většina bytostí se ocitne ve 4D, než dostanou další šanci postoupit. Pár bytostí se bude muset obětovat pro probouzení těchto bytostí, tzn. budou se vracet z vyšší dimenze pomáhat do nižší (viz Melchizedek o převaděčích). Tož taková je moje vize :-))

Filozofie života dle kumrátských svitků navádí k meditaci na Světlo,nikoliv na tmu.

Je zde návod jak žít.

Pověz nám, kdo jsme ? Usmál se a řekl : Jste světlo světa. Jste hvězdy. Jste chrám pravdy. V každém z vás je vesmír. Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou lásku. Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí. -
Jaký je smysl života ? Život je cesta, smysl i odměna. Život je tanec lásky. Vaše poslání je rozkvést. Být je veliký dar. Váš život je součástí historie vesmíru. Život je krásnější než všechny teorie. Život je důvod k oslavě. Život je cenný sám o sobě. Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen. -

Proč nás pronásleduje neštěstí ? Co jste zaseli, to také sklízíte. Neštěstí je vaše volba. Chudoba je výtvor člověka. Hořkost je plod nevědomosti. Když obviňujete, ztrácíte sílu. Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí. Probuďte se. Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe. Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci. Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem. Nedělejte ze svého života živoření. Nedovolte davu, aby zničil vaši duši. Ať bohatství není vaším prokletím. -

Jak přemoci neštěstí ? Neodsuzujte se. Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Za všechno děkujte. Radujte se, neboť radost koná zázraky. Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost. Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne. Modlete se, ale neobchodujte s Bohem. A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

- Jak dosáhneme štěstí ? Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční. Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní. Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém. Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí. Šťastní jsou ti, kdo hledají. Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení. Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu. Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání. Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu. Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu. Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii. Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa. Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli slunci. Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky. Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastní jsou ti, kdo milují. Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život. Šťastní jsou ti, kdo tvoří. Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí. -

V čem je tajemství hojnosti ? Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha. Bůh je šperk lidského srdce. Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná. Čím více dáváte, tím více dostáváte. Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým. Nevyčítejte si bohatství. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato. Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém. -

Jak žít ve světle ? Žijte naplno každý okamžik svého života. Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.Vězte, že co je uvnitř, to je i vně. Temnota světa pochází z temnoty v srdci. Člověk je zárodek slunce. Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle. Jasná mysl je jako záře tisíci sluncí. Blažení jsou ti, kdo touží po světle.

Jak dosáhnout harmonie ? Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění. Jednejte s bližními otevřeně. Změňte minulost. Přinášejte do světa něco nového. Naplňte tělo láskou. Staňte se energií lásky. Láska vše oduševňuje. Kde je láska, tam je Bůh. -

Jak dosáhnout dokonalého života ? Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí. Nešťastní zůstávají otroky. Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Pochopte podstatu štěstí. Otevřete se světu a svět se vám otevře. Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

- Jaká je podstata reality ? ,,Já" je jméno věčnosti. Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality. Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně. Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky. Stanete se příčinou svého štěstí. A podíval se na všechny s láskou a dodal : Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou.

* Návod jak kupř. přivodit déšť či naopak slunečno, nebo něco obdržet, anebo si k sobě třeba přivolat spřízněnou duši pro vzájemné harmonické soužití Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* GREGG BRADEN | This Is The Secret Truth Only A Few Know *RARE VIDEO* Here.
* This Is How Your Thoughts Become Your Reality - Gregg Braden Powerful Speech Here.
* The Event, 5th Dimensional Manifesting, Pleiadian Light Forces Transmissions Here.
* Gregg Braden - How to Stop Negative Thoughts and Feelings [London TCCHE 2018 Here.
* Gregg Braden - Living In The Divine Matrix Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby