* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Vítame vás pri pokračovaní tretej časti našej cesty cez Arkturiánsky koridor. Odkedy ste znova vstúpili do koridoru, učili sme vás o mnohých interdimenzionálnych portáloch, ktoré sa nachádzajú na tele Gaie. Teraz by sme váš radi učili o interdimenzionálnom portáli nachádzajúcom sa vo vašom fyzickom tele, vo vašej epifýze (šuškovité teliesko). Pri príprave na aktiváciu vášho osobného portálu by sme vás radi trochu oboznámili s mnohými vírmi, ktoré otvárajú vašu realitu.

 

Vzhľadom na postupné pozmeňovanie trojdimenzionálnych zákonov času a priestoru, sa stáva viac vírov viditeľnými, ale obvykle ich zahliadnete iba kútikom oka. Pokým nezačnete „veriť“ týmto víziám, zmiznú hneď ako sa na ne pozriete priamo. Mnoho udalostí, ktoré sa stanú v blízkej budúcnosti upevnia vašu schopnosť veriť v „nemožné.“ Napríklad vaša Galaktická Rodina stále viac komunikuje so svojou pozemskou skupinou v ľudskej podobe a tiež aj zviditeľňujú svoju prítomnosť vo vašom každodennom živote.

 

Okrem toho, čím viac sa vás bude prebúdzať, budete objavovať pravdu o mnohých patentoch technológií, ktoré vám boli tajené. Keď budú tieto technológie k dispozícii, zmenia váš svet. Tieto patenty obsahujú voľnú energiu, antigravitačné automobily, použitie známych minerálov na absorbovanie toxických látok, postup na vytvorenie interdimenzionálneho portálu a mnohé ďalšie. Tí, ktorí „slúžili svojmu Ja,“ vládli dlhú dobu na vašom svete. Čím viac obyvateľov Zeme bude komunikovať so svojim Multidimenzionálnym JA, ďalšími prebudenými ľuďmi, Gaiou a ich Galaktickou Rodinou, znovu získajú silu a odvahu, aby sa postavili klamstvám, ktoré ich ovládali.


Víry

Vír je zložený z dvoch častí. Jedna časť je neviditeľný zdroj, ktorý vír vytvára. Druhá časť je vonkajšia špirálovito stočená energia, ktorá vychádza z tohto zdroja. Táto špirála robí vír zrozumiteľným. Vír na severnej pologuli bude rotovať v smere hodinových ručičiek, zatiaľ čo vír na južnej pologuli bude rotovať opačne.

 

Vír je známy tiež ako červia diera, portál, koridor a/alebo hviezdna brána. Červia diera je hypotetický tunel spájajúci dva rôzne body v časopriestore a umožňuje vám slobodne cezeň cestovať v rámci 3D obmedzenia času.

 

Portály sú víry, ktoré existujú na „miestach,“ kde bola dokončená premena na štvrtú dimenziu. Gaia rezonuje v štvrtej a piatej dimenzii v rôznych oblastiach jej tela, v rôznych časoch. Čas a miesto sa menia v závislosti na viere a očakávaniach Bytostí žijúcich v tejto oblasti a tiež aj hviezdnym vplyvom. Niektoré Portály sú otvorené iba pri určitých mesačných a hviezdnych konšteláciách, zatiaľ čo iné sú otvorené výlučne iba na základe očakávaní Bytostí nachádzajúcich sa v blízkosti „možného portálu.“

 

Používame výraz „Bytosť,“ pretože existuje množstvo životných foriem s veľkou silou, ktoré navštevujú, alebo žijú na vašej Zemi a môžete si ich všimnúť iba pri rozšírenom vnímaní. Mnohí z vás teraz začínate tieto interdimenzionálne Bytosti vidieť periférnym videním, alebo počujete zvuk tak tenučký, že si myslíte, že zaznel iba vo vašej hlave.

 

Pretože tieto Bytosti sú plne spojené so svojim Multidimenzionálnym JA, nie sú obmedzené na používanie áut, lietadiel, vlakov alebo akýchkoľvek iných dopravných prostriedkov, ktoré sa pohybujú priestorom na to, aby dosiahli nejaké miesto za nejaký čas. Namiesto toho si ľahko všimnú Portál, tak ako si začínajú všímať mnohí z vás, a otvoria ho svojím očakávaním. Ako sme však už uviedli, niektoré Portály sa otvoria iba božským vplyvom. Tieto Portály sú zvyčajne medziplanetárne alebo medzi galaktické. Medziplanetárne a medzi galaktické Portály sú štandardne nezávislé na božskom vplyve a otvárajú sa pomocou očakávania Bytosti, ktorej vedomie vibruje na dostatočne vysokej frekvencii na to, aby dokázala tento Portál rozpoznať a otvoriť.

 

Portály a vedomie

Platí, že ak je vaše vedomie dostatočne vysoké na to, aby si všimlo Portál, dokáže ho aj otvoriť. Vravíme „všimlo,“ pretože nejde iba o víziu, ktorá určuje polohu Portálu. Portály môžete cítiť, počuť, môžete Vedieť, že sú tam, alebo ich vidieť svojim rozšíreným vnímaním. Najskôr ich budete vnímať iba svojou predstavivosťou, pretože na to, aby ste ich mohli plne identifikovať, sa potrebujete zbaviť starých programov 3D myslenia.

 

Jedným z dôvodov, prečo je doprava na vašej planéte taká problematická je ten, že núti vaše mentálne programovanie prijať koncept jednoduchého vstupu do Portálu. Ak si myslíte, že je niečo „možné,“ môžete nastaviť svoje vedomie na frekvenciu reality, v ktorej sa daná vec prirodzene vyskytuje. Na druhej strane, ak si myslíte, že je niečo nemožné, tak aj je. Bolo by úžasné, keby ste mohli ľahko postúpiť v mysli k „možnému,“ ale pokým máte 3D mozog, niektoré veci musíte prijímať postupne.

 

Našťastie si všetci sťahujete svoj Multidimenzionálny Operačný Systém. Avšak Kolektívne Vedomie stále používa Operačný Systém tretej dimenzie. Keďže ste všetci JEDNO, sila kolektívneho presvedčenia stále obmedzuje tých, ktorí plne začlenili Multidimenzionálny Systém. Vy, naši drahí, ste pioniermi, ktorí sa zbavili vplyvu tých, ktorí stále veria a žijú v starej paradigme.

 

Existujú aj miesta, kde sa nachádzajú dočasné Portály, tak ako naše kruhy v obilí. Tieto Portály sú interdimenzionálne. Bytosť, napríklad z inej planéty a/alebo galaxie, ktorá nie je zviazaná Zemským kolektívnym vedomím, môže použiť náš dočasný kruh v obilí ako interdimenzionálny Portál. Bytosť, ktorá VIE, že môže použiť náš kruh v obilí za týmto účelom, dokáže otvoriť interdimenzionálny Portál, pomocou ktorého sa môže teleportovať na svoju loď alebo planétu so silou svojich rozšírených myšlienok, pocitov, presvedčení a očakávaní. Môže na svoju loď transportovať aj niekoho ďalšieho, nie len seba, pretože my v Galaktickej Federácii medzi sebou spolupracujeme a pomáhame si navzájom všetkými spôsobmi. Tiež pomáhame a spolupracujeme s mnohými, ktorí sú teraz na Zemi. Niektorí iba navštívili vašu planétu, ďalší sa „narodili“ v pozemskom tele.

 

Koridory a hviezdne brány

Teraz vám povieme o koridoroch takých, ako je ten náš. Koridor je Portál, ktorý nie je spojený so žiadnym miestom. Je to Portál vonkajšieho priestoru. Existujú ďalšie interdimenzionálne Portály/Koridory ako je ten náš, ale my sme teraz vo vašej oblasti, pretože vaša planéta je na pokraji Vzostupu, prejavenia sa vo vyššej dimenzii. Môžeme premiestniť náš Koridor, pretože naša rezonancia presahuje hranice priestoru a času. Preto môžeme mať toľko Koridorov, na toľkých „miestach,“ koľko je potrebné. Ale pretože rezonujeme ako JEDNO vnímame, že máme JEDEN Koridor s otvormi do mnohých odlišných realít.

 

Chápeme, že mnohé naše správy nie je ľahké pochopiť. Na druhej strane dôvod, prečo nemôžete chápať, je ten, že ide o nové idei. Keď sa dozviete nejakú novú myšlienku, nie je v podobe, v akej ju dokážete poznávať. Preto vám tieto veci pripadajú nemožné a máte problém ich pochopiť. Avšak keď opakovane prijmete toto poznanie do svojho vedomia, zapojíte ho postupne do vášho Operačného Systému. Keď bude stále viac a viac ľudí aktivovať svoj Multidimenzionálny Operačný Systém, kolektívne presvedčenie o „nemožnosti“ bude prepísané Vedomosťami vašej Duše.

 

Hviezdne brány sú brány na medziplanetárne a medzi galaktické cestovanie. Hviezdna brána je kruhový objekt skonštruovaný z prvkov sveta, v ktorom sa nachádza. Tieto Hviezdne brány sú vyrobené technologicky a nevyskytujú sa prirodzene ako víry. Na vašej planéte bolo zostrojených mnoho Hviezdnych brán, ktoré vás prepájali s mnohými ďalšími svetmi, z ktorých väčšina rezonovala podobne ako vaše fyzické telá.

 

Hviezdne brány sú založené na fakte, že priestor a čas sú ilúzie tretej dimenzie a mätú vedomie tých, ktorí do nich vstúpia, aby verili, že prekonali obrovskú vzdialenosť. V skutočnosti cestovali TERAZ a vstúpili do jedného z nespočetných paralelných svetov, ktoré rezonujú na rovnakej frekvencii reality. Ak cestovateľ nemá multidimenzionálne vedomie, jeho telesná schránka môže byť veľmi popletená a poškodená nesprávnym použitím Hviezdnej brány.

 

Vodcovia vášho sveta objavili Hviezdne brány už veľmi dávno. Nanešťastie ich použili a použili aj podobné zariadenia, ktoré mali rôzne tvary a veľkosti, s negatívnym a sebeckým zámerom. Tým spôsobili poškodenie holografickej matice vašej reality tretej dimenzie, ktoré by bolo katastrofické, keby pokračovali v ich používaní s týmto zámerom. Našťastie väčšina Hviezdnych brán bola demontovaná. Najlepšie sa dá interdimenzionálne cestovať pomocou multidimenzionálneho vedomia vašej Duše/JA. Ego/ja tretej dimenzie je príliš náchylné k snahe ovládať druhých. Keďže sa všetka energia pohybuje v kruhu, negatívny zámer sa vráti k svojmu pôvodcovi, ktorý dostane to, čo poslal.


 

Otvorenie Tretieho Oka

Každý z vás má svoj osobný Portál, ktorý sa nachádza v epifýze. Vaša epifýza, Korunná čakra je v strede vášho mozgu za hypofýzou, čakrou Tretieho Oka. Keď začne stúpať vaša Kundalini z Koreňovej čakry do čakry Tretieho Oka, dokážete otvoriť vaše Tretie Oko. K tomuto otvoreniu dôjde vďaka spojeniu fyzickej energie prvých šiestich čakier s multidimenzionálnou energiou vstupujúcou do epifýzy v Korunnej čakre. Keď je vaše Tretie Oko otvorené, Portál epifýzy sa začne pomaly alebo rýchlo vracať k plnej aktivite.

 

Každý z vás má za sebou nespočet interdimenzionálnych ciest, ktoré ste vykonali najmä ako deti. Ale na väčšinu z nich ste zabudli, pretože nedokážete začleniť tieto zážitky do svojho bežného života. Teraz sa rodí stále viac detí s otvoreným Tretím Okom a plne aktivovanou epifýzou. Keďže je vaša realita „prebudenejšia,“ nemusia ich tieto deti „zavrieť,“ ako mnohí dnešní dospelí, ktorí to museli urobiť kvôli každodennému prežitiu.

 

Najdrahší, radi by sme vám pripomenuli, že „prežitie“ je slovo, ktoré bude skoro vymazané z vášho slovníka,  pretože všetci budete vedieť, že nemôžete zomrieť. Už čoskoro sa úplne rozpomeniete na všetko, čím ste – Nekonečné Bytosti JEDNÉHO. Vaša epifýza je vnútorný vír, ktorý vám umožňuje interdimenzionálne cestovanie so zachovaním si svojho pozemského fyzického tela. V čase planetárneho Vzostupu budú vaše fyzické telá nahradené svetelnými telami a interdimenzionálne cestovanie sa pre vás stane „normálnym.“


Váš osobný Portál

Zatiaľ vám Portál epifýzy slúži ako Osobný Portál, cez ktorý vstúpilo vaše Multidimenzionálne JA do pozemskej reality. Je to tiež Portál, cez ktorý sa môžete vrátiť do nespočetných realít vášho JA. Váš Portál epifýzy je naplnený tekutým svetlom a mikrokryštálmi kalcitu. Kryštál je pevná látka, v ktorej sú atómy, molekuly a ióny usporiadané do pravidelného, opakujúceho sa vzoru.

 

Dr. Marcel Joseph Vogel dokázal, že kryštalický rast môže byť upravený vzorcom vĺn ľudských myšlienok, pretože ľudia myslia vo vzorcoch. Tieto vzorce myšlienok sa pohybujú energeticky a majú určité frekvencie. Strachom naplnené vzorce myšlienok nesú nízku frekvenciu, zatiaľ čo láskou naplnené vzorce myšlienok nesú vyššiu frekvenciu.

 

Pretože sa myšlienkové vlny pohybujú energeticky na určitej frekvencii, môžu byť zachytené, uložené a prenášané kryštálom, ako napríklad mikrokryštálmi v epifýze. Navyše kryštály majú pamäť. Preto rovnako ako sa kryštál môže použiť v počítači na ukladanie softvéru, môžu byť použité na ukladanie vzorcov myšlienok. Takto sú strachom alebo láskou naplnené vzorce myslenia uložené na „pevnom disku“ vášho mozgu, aby vás povzbudili v opakovaní týchto vzorcov. Z toho dôvodu dlhodobé strachom naplnené myslenie vytvára zvyk života v strachu, zatiaľ čo dlhodobé láskyplné myslenie vytvára zvyk láskyplnej existencie.

 

Mikrokryštály vo vašej epifýze pracujú rovnakým spôsobom ako staromódne kryštálové rádio (Primitívny rozhlasový prijímač, ktorý ku svojej činnosti nepotrebuje napájanie. Energia, ktorá rozkmitáva membránu jej slúchadla, sa berie priamo z vysielaného signálu. wikipedia). Avšak väčšina frekvencií prijímaných epifýzou nespadá do škály, ktorú dokážu ľudia vnímať. Preto môžu byť vnímané ako farby a zvuky. Kvôli tomu mnohé správy, ktoré prijímate z vyšších dimenzií obsahujú farby a tóny. Taktiež ak sú vaše vzorce myslenia naplnené strachom, nesú nižšie frekvencie a nastavujú váš Portál epifýzy na nižšie frekvencie Svetla. Na druhej strane ak vaše myšlienky rezonujú na frekvencii lásky, nastavíte tým svoj Portál epifýzy na vyššie frekvencie. Keď získate Majstrovstvo v kontrole svojich myšlienok, váš Portál epifýzy bude nastavený na vyššie frekvencie láskyplných myšlienok. Potom budete schopní preložiť viac z týchto svetelných a zvukových správ do Svetelného Jazyka.

 

Keď prvý krát otvoríte svoj Portál epifýzy, budete prijímať predovšetkým zvukové správy. Ak si budete priať premeniť tieto správy na svetlo, konkrétne na Svetelný Jazyk, budete musieť zvýšiť frekvenciu zvuku o 40 oktáv. Ako to môžete dosiahnuť? Odpoveď je, že tým, že vy sami expandujete, odovzdávate sa svojej Duši.  Keďže všetka energia súvisí s rýchlosťou svetla, podľa Einsteinovej rovnice E = mc2, keď sa dve frekvencie stretnú, vyššia frekvencia zvýši rezonanciu tej nižšej. 

 

Preto keď sa odovzdáte svojej Duši/JA, umožníte vesmírnemu svetlu a bezpodmienečnej láske vstúpiť do vášho Portálu epifýzy a táto energia zvýši rezonanciu vašich mozgových vĺn, vedomia, vzorca myslenia a vnímania. A tak keď sa odovzdáte svojej Duši, vaše vedomie sa zvýši natoľko, aby ste mohli vnímať vyššie oktávy Svetelného Jazyka. V skutočnosti ide o  bežný zážitok - stiahnutie Svetelného Jazyka, keď máte plne otvorený a aktivovaný váš Portál epifýzy.
 

Ďalším dôležitým bodom súvisiacim so schopnosťou prijímať svetelné správy vašim Osobným Portálom je ten, že mikrokryštály vašej epifýzy majú piezoelektrické vlastnosti. Piezoelektrina (Piezoelektrické javy alebo piezoelektrina alebo piezoelektrickosť sú javy, pri ktorých v kryštalických dielektrikách (napr. kremeni) vzniká mechanickou deformáciou elektrický náboj. Naopak, elektrické pole v týchto dielektrikách vyvoláva mechanické deformácie. wikipedia) sa hromadí v určitých pevným látkach, ako sú kryštály, niektorá keramika, kosti, DNA a rôzne proteíny. Preto sa určité kryštály používajú v tlakomeroch, oscilátoroch, rezonátoroch a vlnových stabilizátoroch. Kryštály majú schopnosť aj otáčať roviny polarizácie svetla na vyššiu frekvenciu ultrafialového žiarenia. Ultrafialové žiarenie má najvyššiu frekvenciu zo svetelného spektra 3D, preto slúži ako brána k vyšším dimenziám.

 

Vedci sa domnievali, že vlny Globálneho Systému pre Mobilnú komunikáciu (GSM) tvoria nový mechanizmus transdukcie (Transdukcia je prenos genetického materiálu (DNA) z jednej bunky do druhej pomocou vírovej častice. wikipedia) v membráne epifýzy pomocou mikrokryštálov. GSM je digitálna technológia, ktorá umožňuje uskutočniť až osem telefonických hovorov naraz na jednom kanáli. Toto poukazuje na potenciál vášho Portálu epifýzy prijímať viaceré správy v jedinom okamihu TERAZ. V skutočnosti ovláda epifýza vaše udržanie pozornosti na vnútorný svet pri spánku alebo meditácii alebo na vonkajší svet fyzickej reality. Takže vám táto schopnosť vnímať viac podnetov pomáha pri naladení sa na svoje vnútorné JA, zatiaľ čo v rovnakom čase udržiava spojenie s vašim fyzickým životom.

 

Váš veľký mozog je vašim osobným „spiacim obrom,“ pretože je centrom elektromagnetickej rezonančnej sily vášho fyzického tela. Epifýza je kladným pólom a slúži ako neuro-endokrinologický vysielač, ktorý prenáša multidimenzionálnu informáciu do hypofýzy. Hypofýza, ktorá funguje ako záporný pól, potom prijíma informácie a rozposiela ich do celého veľkého mozgu. Potom mozgová kôra zhromaždí rôzne frekvencie informácií do buniek mozgu, ktoré sú navrhnuté tak, aby menili elektromagnetické frekvencie na elektrický prúd. Tento elektrický prúd ovplyvňuje vaše myšlienky, činy a správanie a vysiela ich von do vašej reality cez vaše zámery.

 

Keď táto pretvorená vesmírna energia narazí na súčasnú Zemskú mriežku, je znovu pohltená vašou epifýzou spôsobom, ktorý vytvára ilúziu lineárneho priestoru/času tretej dimenzie. Avšak nová Zemská mriežka bude aktivovaná v roku 2012 a umožní vášmu mozgu prijať pomocou epifýzy najmenej o dve oktávy svetelných vĺn viac. Nový receptor bude potom rásť, aby mohol pojať zvýšené frekvencie svetelných vĺn. To vyvolá zážitok vyššej dimenzie a dramaticky zmení vašu realitu.

 

Endokrinný systém

Pre zaistenie vyššej úrovne vedomia, vytvárajú hormóny epifýzy pocit pokoja, kľudu a dokonca až blaženosti. Hormón melatonín zhromažďuje svetlo vo vašom Portáli epifýzy. Je to toto svetlo, ktoré vidíte vnútri, keď meditujete alebo ste v stave blaženosti. Serotonín je hormón, vďaka ktorému sa cítite pokojní a vycentrovaní a nachádza sa tiež v epifýze. Melatonín vám pomáha byť „prebudený“ počas spánku a DMT (dimetyltryptamín), ktorý sa nachádza aj v ayahuaske, rastline používanej pri šamanských cestách, vám umožňuje „vidieť“ iné dimenzie a reality počas spánku a /alebo meditácie.

 

Epifýza zdieľa prichádzajúce svetelné informácie s hypofýzou, ktorá ich rozvádza do celého vášho tela pomocou ostatných endokrinných žliaz. Keďže tento cyklus multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky zvyšuje úroveň vášho vedomia a tým aj vaše láskyplné myšlienky a pocity, rezonancia vášho fyzického tela sa neustále zvyšuje. Takže postupne premieňate svoje fyzické telo na svetelné telo.

 

Narodili ste sa s otvoreným Portálom epifýzy, ale život v tretej dimenzii ho zavrel. Avšak mnohí z vás znova otvorili svoj Osobný Portál zvyšovaním svojej rezonancie pomocou meditácií, duchovných cvičení a zdravým životom. Okrem toho sa v súvislosti s vyššími frekvenciami Gaie dnes rodí veľa detí, ktoré sú schopné udržať si plne funkčnú epifýzu a otvorený Osobný Portál.

 

Otvorený portál nastaví ich mozgové vlny nie na 3D beta vlny, ale na multidimenzionálne théta vlny a vyššie. Ak by ste mali možnosť cestovať vesmírom a hovoriť so svojou dušou, chcelo by sa vám upratovať si izbu, robiť si domáce úlohy alebo pripravovať sa do školy? Vesmír je školou pre tieto prebudené deti a niektorí členovia vášho školského systému sú dostatočne prebudení na to, aby sa mohli spojiť s týmito deťmi zmysluplným spôsobom. Rodičia sa tiež snažia zvládnuť to.

 

Avšak toto čoskoro sa zmení ešte viac a viac „dospelých“ sa prebudí a prebudené deti vyrastú do dospelosti. Títo prebudení dospelí budú tiež uprednostňovať cesty do vyšších dimenzií a návštevy Galaktických Rodín. Chodenie do práce, šoférovanie, platenie účtov a upratovanie nebude také zaujímavé ako interdimenzionálne cestovanie a multidimenzionálne vytváranie novej reality. Takže čo ste, svedomitý rodičia a pracovníci? Odpoveď je: „VY meníte realitu a robíte to TERAZ.“

 

Starostlivosť a udržiavanie Osobného Portálu

O svoj portál epifýzy sa staráte rovnako ako o svoje fyzické telo výberom dobrej stravy, cvičením, meditáciou, dostatkom spánku, kontrolou stresu a časom stráveným na slnku. Aj čas strávený v mesačnom svite je dobrý. Vyskúšajte mesačný kúpeľ. Vaša epifýza je váš interdimenzionálny portál k vášmu multidimenzionálnemu JA a potrebuje zdravé telo, aby dokázala integrovať zmeny vo vašom živote, ktoré nastanú keď si otvoríte tento portál.

 

Plne otvorená epifýza vytvára stav hlbokej meditácie (mozgové vlny théta) počas stavu bdenia. Preto sa môžete cítiť „mimo“ a „dezorientovaní,“ pretože sa prispôsobujete normálnemu životu s vyššou rezonanciou vedomia. Najväčšou výzvou je zostať uzemnený vo fyzickej realite, zatiaľ čo žijete „normálny život“ s théta mozgovými vlnami.  Našťastie théta vedomie dokáže vytvoriť každodenné zázraky tvarovaním energie pozitívnym zámerom a bezpodmienečnou láskou.

 

„Palivom“ na udržiavanie tohto portálu otvoreného je telesný endokrinný a hormonálny systém. Hormóny endokrinného systému prenášajú multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku do celého vášho tela pomocou mozgomiešneho moku a krvného obehu. Tieto hormóny regulujú energiu a funkčnosť fyzického tela. Ak je endokrinný systém predráždený vytvára energetický nápor a nerovnováhu.

 

Mnohí z vás zažívajú „nápory sily“ v epifýze, kvôli obrovskému množstvu elektromagnetického vyžarovania z Galaktického Stredu. Tieto nápory sily môžu ľahko predráždiť váš endokrinný systém, ktorý potom produkuje stres, nevoľnosť a oslabuje váš imunitný systém. Epifýza a hypofýza pracujú spolu ako bioenergetický „plošný spoj“ vášho biologického počítača – mozgu. Epifýza prijíma točité vlny z Galaktického stredu a potom ich vysiela do hypofýzy.

 

Epifýza reguluje vylučovanie hormónov celého endokrinného systému. Keď endokrinný systém príjme vesmírne svetlo z epifýzy, rozvedie ho do celého tela, aby udržalo hormonálnu rovnováhu. Ak je epifýza predráždená môže dočasne predráždiť štítnu žľazu (krčná čakra) a nadobličky (koreňová čakra), produkovaním náporov energie a pocitom „povznesenia.“ Tento energetický nápor spôsobí nerovnováhu v tele a ak trvá príliš dlho, môže spôsobiť pohasnutie nadobličiek alebo vyčerpanie.

 

Predráždenie endokrinného systému môže produkovať aj extrémnu fyzickú únavu, keď štítna žľaza kolíše medzi zvýšenou aktivitou a zníženou aktivitou s cieľom regulovať kolísanie energie v tele. To môže spôsobiť depresiu a nevoľnosť, pretože chemické látky mozgu ako serotonín sú tiež v nerovnováhe. Dôsledkom toho môže byť zažívanie extrémnych fyzických alebo emocionálnych symptómov, keď sa telo snaží zvládnuť tento nový nápor evolučnej energie.

 

Týmus (detská žľaza) ovláda váš imunitný systém a je energetickým portálom Vyššieho Srdca, kde môžete zažívať multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku. Kvôli tomu sa hovorí, že láska lieči. Srdečná čakra ovláda aj pľúca. Preto fyzické dýchanie cez Vyššie Srdce vyvoláva pocit bezpodmienečnej lásky a aktivuje čakru imunity (srdečnú čakru). Inak povedané Láska Lieči. Najlepší spôsob ako upokojiť svoje telo, je pomocou dýchania. 

 

Keď sa nadýchnete cez otvorené Tretie Oko, pritiahnete si vesmírne torzné (kruhové, točité) vlny prepletené so serotonínom, ktoré vás upokoja, melatonín a DMT vás zas osvietia. Potom, keď vydýchnete cez vaše Vyššie Srdce, rozšírite svoj zážitok bezpodmienečnej lásky, ako keby ste zdieľali svoj dar so všetkým živým. Tento druh dýchania spôsobí prúdenie multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky von  z celého vášho tela.

 

Tento pocit vytvára rovnováhu nadbytočnej elektrickej stimulácie v epifýze tým, že navodzuje pokoj a lásku. Čím viac budete trénovať hlboké dýchanie, aby ste sa naučili „vedome dýchať,“ tým viac budete aktivovať funkciu thýmu, ktorý nie len zveľaďuje pocity bezpodmienečnej lásky, ale aj podporuje váš imunitný systém.

 

Pamätajte, že váš Portál epifýzy funguje dvomi spôsobmi. Prijíma torzné vlny prúdiace z Galaktického stredu a berie vás Domov na návštevu k vášmu skutočnému JA. To najlepšie, čo môžete urobiť pre svoj portál je vizualizovanie seba nie ako človeka, ktorý je na návšteve vo vyšších dimenziách, ale ako svetlo, ktoré navštívilo vaše fyzické telo. Inak povedané, pozerajte sa na seba ako na  samostatný fotón v zjednotenej JEDNOTE Multidimenzionálneho Svetla.

 

Príbeh fotónu

Cestoval som cez Galaktický stred a prišiel som pomôcť Pozemšťanom v ich prebúdzaní. V skutočnosti hľadám človeka, ktorý mi dovolí vstúpiť do seba cez jeho/jej Korunnú čakru. Áno, znamená to byť človekom, ktorý je pripravený otvoriť svoje Tretie Oko.

Snáď môžem pomôcť. Vstúpil som cez portál epifýzy a čakám vnútri v ľudskom mozgu. Rád by som vstúpil do vedomia tejto osoby, aby som s ňou mohol zdieľať môj dar multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky. Avšak pravidlo slobodnej vôle spôsobuje, že to nemôžem urobiť bez pozvania. A preto budem čakať.

 

Rešpektujem ľudí, pretože dokázali prežiť tretiu dimenziu a sú v procese Prebúdzania. Boli odrezaní od JEDNÉHO po celé veky. A napriek tomu sa teraz nejak prebúdzajú. Našťastie je moje čakanie krátke, pretože moja prítomnosť v epifýze ju stimuluje, aby produkovala DMT, ktoré navodzuje pocit eufórie a rozširuje vedomie. Serotonín sa tiež uvoľnil, pretože reaguje na pozitívne pocity.

 

V reakcii na tieto pocity sa človek stáva láskavejším. Z toho dôvodu som pozvaný vstúpiť do rozširujúceho sa vedomia a ponáhľam sa do priestoru, ktorý vyzerá ako tmavá jaskyňa. Zakrátko vstúpim do obrovskej jaskyne v tvare obráteného trojuholníka. Celá jaskyňa je naplnená trblietavou tekutinou s kryštálmi a ja pokojne vstúpim. Moje veľké Svetlo okamžite ožiari predtým tmavú jaskyňu. Na dlhej streche jaskyne vidím nespočet svetiel, ktoré žiaria s oveľa nižšou frekvenciou, než je tá moja.

 

Zadržiavam moje Svetlo, aby som tejto osobe neublížil. V mieste, ktoré sa zdá byť prednou časťou jaskyne, je kruhový vír, ktorý vyzerá ako keby visel zo stropu. Tento vír mi pripadá ako dávkovač mocných chemikálií a hormónov. Za mnou visí zo stropu ďalší vír v tvare kužeľu. Tento vyzerá tiež ako továreň na hormóny. Zatiaľ čo prvý vír vyzerá ako keby vysielal, druhý akoby prijímal. Je to tento druhý vír v zadnej časti jaskyne, ktorý je mojim cieľom, pretože sa zdá, že ide o receptor Svetla vyšších dimenzií. Keď k nemu dorazím, zistím, že to je aj miesto, kde mám vstúpiť.

 

Ale najskôr cítim, že musím vojsť do inej žľazy, ktorá je na opačnom konci jaskyne, pretože viem, že tam sa nachádza hlavné kontrolné centrum fyzického tela. Keď dorazím k víru zistím, že táto osoba môže teraz prijať iba malé množstvo môjho Svetla. Preto sa šprintom vrátim na moje predošlé miesto v zadnej časti jaskyne.

 

Zisťujem, že moja krátka návšteva miesta, o ktorom teraz viem, že je hypofýza, bola dostatočná nato, aby mi poskytla informácie, ktoré o tejto osobe potrebujem. Teraz presne viem, aké množstvo svetla môže táto osoba prijať bez toho, aby bola životná podpora jej tela preťažená. Preto pomaly zapájam moje fotónové JA do hypofýzy.

 

Ako sa začleňujem do hypofýzy, trochu ma prekvapí zistenie, že som unášaný späť do kvapaliny jaskyne ako zmenený fotón. Plávam cez jaskyňu a potom cez malý kruhový tunel vstupujem do ďalšej menšej jaskyne. Dlho sa tu nezdržím, pretože som okamžite opäť zapojený do ľudského cievneho systému.

 

V záblesku svetla JA SOM  krv, ktorá vstupuje do každej bunky a atómu tejto biologickej schránky. Zažívanie gravitácie a hustoty je pre mňa jedinečný pocit. Viem, že aj keď si táto osoba nemusí uvedomovať, čo sa deje, spúšťam nesmiernu zmenu v jeho/jej vedomí. Toto rozšírené vedomie zasa začne veľkú premenu pozemského tela.

 

Je mi ľúto, že moje vyššie vibrácie spôsobujú nepríjemnosti, keď vyzerá, že sa táto osoba necíti veľmi pohodlne vo svojom tele, mysli a emóciách. Avšak viem, že tieto symptómy sú dočasné a že sa táto osoba skoro prispôsobí zrýchlenej vibrácii.

 

Teraz, keď som precestoval celé telo cez krvné riečište, rozhodol som sa „rozbiť tábor“ práve vo vnútri, čoskoro otvoreného Tretieho Oka. Odtiaľto môžem postupne a bezpečne zvyšovať frekvenciu tohto pozemského tela. Usadím sa a relaxujem. Áno, toto bude skvelé predstavenie. Budem sledovať ako sa zvyšujú vibrácie tejto osoby a celej planéty až do piatej dimenzie.

 

Cítim sa dobre, že som mohol trochu pomôcť. Možno viac mojich fotónových priateľov vstúpi do tejto osoby. Ako sa pozeráme na Zem cez Tretie Oko tejto osoby, budete mať na Zemi parádnu oslavu! Zaujímalo by ma, či táto uzemnená osoba bude niekedy vedieť, že som TU.

 

Príbeh človeka

Mám pocit, akoby niečo sedelo v mojej hlave, krúti sa mi a pomaly sa to zrýchľuje. Keď sa toto deje stávam sa nepríjemným voči tým, ktorí ma vyrušujú pri tom, ako zisťujem, čo sa to deje v mojej hlave. Potom je mi to samozrejme ľúto, pretože viem, že vo mne existuje JA, ktoré už nikdy nemusí „byť nepríjemné.“

 

Aspoň že moje srdce sa teraz cíti dobre. V skutočnosti mám pocit, akoby v ňom niečo rástlo alebo rozkvitalo. Znie to trochu šialene, ale cítim, že začínam milovať sám seba. Naozaj sa začínam bezpodmienečne milovať. Zrazu sú všetky veci, ktoré by som mal robiť, všetko, čím by som mal byť alebo čo by som mal vedieť, NEDÔLEŽITÉ. Je mi dobre práve teraz presne tak, ako som. To je ale rozdiel!

 

Keby som teraz vedel spraviť niečo s tým pocitom zmätku v mojej hlave, vatou v ušiach a rozmazaným videním, bolo by to fajn. Nie, mne už je fajn! Budem sa proste cítiť lepšie. Rozmýšľam nad tým, či tá nová láska v mojom srdci má niečo spoločné s mojou hlavou. Môže to byť preto, že teraz milujem seba a nestarám sa viac o to, čo si o mne myslia „oni,“ pretože som sa stal vyššou verziou seba samého?

 

Neviem, či by som to mal hovoriť, ale v poslednej dobe som počul hlasy. Dosť čudné, počujem hlasy v mojom srdci. Nie, v skutočnosti ich počujem v mojej mysli, ale rozumiem im v srdci. Hlasy mi hovoria, že som viac, než som si myslel, že som. Vravia, že svetlo prichádza do mňa a otvára portál na vrchu mojej hlavy. Vravia, že ak budem naďalej milovať sám seba, môžem vďaka bezpodmienečnej láske nájsť portál svetla do inej verzie reality.

 

V poriadku, teraz, keď je mačka vonku z vreca, vám môžem povedať, že som to naozaj urobil. Nasledoval som pocit lásky, aby som našiel portál na vrchu mojej hlavy, alebo to bol stred môjho mozgu? Keď som bol blízko pri portáli, stratil som pojem o čase a priestore a nevedel som, kde v skutočnosti som, ale bolo to prekrásne. Avšak najprv som sledoval lásku, ktorá sa rozširovala okolo oblasti môjho srdca a prúdila dole do Zeme. Hlasy mi povedali, aby som sa určite uzemnil, tak som myslel na moje obľúbené miesto v prírode a zdieľal som s ním moju lásku. Táto časť bola ľahká.

 

Tá ťažšia bola odovzdať sa prúdu lásky, ktorý ma viedol hore do neznáma. Najprv som sa bránil a bol som veľmi nervózny, dokonca trochu vystrašený. Potom som si pomyslel: „Čo môžem stratiť? Chcem nový život a som ochotný čeliť aj strachu, aby som ho dostal.“ Potom mi hlasy pripomenuli, že ho nemôžem „dostať,“ ale musím si ho „vytvoriť.“ Áno, to vyznievalo oveľa zmysluplnejšie. Moja láska k sebe samému je celkom nová, takže moje rozmýšľanie potrebuje reštart.

 

S pocitom vnútornej sily som pokračoval v ceste. Keď som sa zbavil strachu a odovzdal sa láske, cítil som lúč svetla (ktorý vyzeral, ako keby na mňa čakal) a ten ma vzal na miesto, ktoré vyzeralo ako vesmír. Hlas mi povedal, že to bol vnútorný priestor na všetky interdimenzionálne cesty dejúce sa v mojom JA. Nejak ma to upokojilo a bol som schopný celkom sa uvoľniť a vychutnať si jazdu.

A že to bola jazda! Je toho viac, ako si pamätám a oveľa viac, než čo dokážem vyjadriť slovami, ale ja som odišiel. Opustil som to, čím som sa stal a vrátil som sa k tomu, čím som v skutočnosti vždy bol. Záverečná scéna vo filme Vesmírna odysea, kde sa kozmonaut stal dieťaťom, mi konečne dáva zmysel. Stal som sa dieťaťom v mojom novom JA a začal žiť môj nový život.


Na záver

Drahí uzemnení, my Arkturiáni vieme, akú veľkú odvahu vyžaduje udržanie si viery a nádeje, keď pozorujete kolabujúci svet okolo vás. Každý deň nájdete nový príbeh v novinách,  správach alebo na internete, ktorý hovorí o páde ďalšieho systému, o ktorom ste si mysleli, že pretrvá počas celého vášho života. Našťastie vďaka vášmu prebudeniu ste si vedomí toho, že tieto zmeny sú znamením, že máte pravdu v tom, že Gaia vzostupuje. Jej holografická matica bola poškvrňovaná strachom príliš dlhú dobu a systém tretej dimenzie nedokáže znášať frekvenciu a rýchlosť novej energie, ktorá neprestajne preteká jej planetárnym telom.

 

Preto existuje mnoho nových „chorôb,“ ktoré mätú vašich lekárov a vedcov. Sú zmetení, pretože nemajú vysvetlenie pre tieto „choroby“ v paradigme tretej dimenzie. To je samozrejme pravda. Vaša realita už nerezonuje iba s hologramom tretej dimenzie, čo je znepokojujúci hologram, ktorý vytvára narušenia. Radi by sme vám pripomenuli, že tieto „narušenia“ sú v skutočnosti Portály do vášho nového sveta.

 

Keď zahliadnete Portál, môžete si pomyslieť: „Je to skutočné?“ čím prídete k starej otázke: „Čo je skutočné?“ Naši najdrahší, vravíme, že VY ste skutoční. Čokoľvek, čo nesiete v srdci alebo hlave je SKUTOČNÉ, pretože VY ste to vytvorili. Áno vieme, že naše výroky desia váš Treťodimenzionálny Operačný Systém. Dobre! Preto ste TERAZ zahodili putá starej paradigmy a prijali, začlenili, uzemnili a začali žiť skutočnú realitu vášho JA.

 

Prepínanie kanálov

Radi by sme vám ponúkli techniku, ktorá vám pomôže prijať vaše „sťahovanie“ vesmírneho svetla. Keď väčšia láska a svetlo vstúpia do vášho vedomia a formy, staré zvyky a spomienky plné strachu a temnoty sú vytláčané na povrch, aby ste ich mohli prepustiť. Väčšinou ide o pradávny strach, ktorý sa ale rád pripojí k niečomu v dnešnom živote, čo je vzdialene podobné. Preto je najlepšie vysporiadať sa so strachom ako s energetickým poľom. Pri prepúšťaní tohto starodávneho strachu vám pomôže, keď si predstavíte dva kanály reality vo svojom mozgu.

 

Jeden kanál je na ľavej strane vášho čela a symbolizuje staré treťodimeznionálne myslenie plné povinností, viny, obáv a stresu. Druhý kanál je na pravej strane vášho čela a symbolizuje pokoj, tok a bezpodmienečnú lásku.

 

Vaše otvorené Tretie Oko je medzi týmito dvomi kanálmi a pozoruje obrovské množstvo vašich mentálnych správ. Keď strachom naplnená správa vtrhne do ľavého kanálu, jednoducho prepnite na pravý kanál. Vôbec sa nepokúšajte analyzovať strach, iba prepnite na druhý kanál! Skúste to...

 

Dlhodobým cieľom je zostať medzi týmito dvomi kanálmi, pretože to je Cesta Toku Jedného. Pokúste sa nájsť tento stred, keď ste v procese prepúšťania strachu.

 

Nebolo by to úžasné, keby ste nemuseli prepúšťať strach? Nebolo by to fantastické, keby ste VEDELI, že ste v bezpečí, milovaní a vedení v každom okamihu vášho života? Keď ste plne vycentrovaní, cítite sa spojení so svojim JA. Avšak keď ste vystresovaní a razíte si cestu každodenným životom, cítite sa odpojení od vášho JA, ostatných a planéty. Deje sa to vtedy, keď môžete zmeniť emócie/rezonanciu rýchlym prepnutím sa na kanál lásky.

 

Áno, emócie a rezonancia sú to isté. Precíťte na chvíľu svoj stres, úzkosť, depresiu alebo inú podobu strachu, ktorú ste si teraz vybrali...

Pamätajte, že mnoho z tohto strachu je z Kolektívneho a /alebo Planetárneho Vedomia.

Potom sa oddajte strachu a vnímajte ako rezonácia vášho tela klesá...

Teraz prepnite na kanál lásky...

Vnímajte, ako rezonancia vášho tela stúpa a vaše vedomie sa rozširuje...

Na tejto vyššej úrovni vedomia predčí vaše interdimenzionálne cestovanie vaše najlepšie očakávania.

VIDÍME SA V PIATEJ DIMENZII


Pre stránku vzostup.sk preložila Danuša Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Zdroj: http://www.cestakmedusi.cz/news/aktivovani-portalu-epifyzy-sisinky-...

Anglický originál, který je na facebooku blokován, je pod názvem: "ACTIVATING YOUR PINEAL PORTAL" a je uveden ZDE.


Pokud má člověk třetí oko otevřeno alespoň částečně otevřené, tak v něm vidí barevné mentální obrazy. Pokud je otevřené více, tak je člověk schopna vidět aury věcí a bytostí, pokud je otevřené zcela, tak je člověk schopna zhmotňovat své mentální představy.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ve světelných světech, čili ve světech které jsou ze zkrystalizovaného světla je vše se vším vzájemně propojeno, takže celý takovýto svět funguje jako jedno společné kolektivní vědomí, ovšem s jednotlivými projevy existencí, mající též i své osobní, individuální vědomí. To znamená, že v takovýchto světech může naprosto vše nejen komunikovat naprosto se vším ostatním, třeba člověk s bytostí v projevu skály, ale naprosto všechny projevy existencí vidí, čtou myšlenky ostatních projevů existencí, takže všichni vědí co si kdo myslí, v jaké je náladě a co si přeje udělat a proč. Tyto světy jsou tvořeny pomocí krystalizace duchovního světla, čili vědomí, které pomocí záměru (7má čakra - úroveň vědomí), představy (6tá čakra - úroveň vědomí) a specifické frekvence (5tá čakra - úroveň vědomí) krystalizuje do požadovaného projevu existence.

Úzce související články:
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* Březen 2013: Probuzení. Další velká událost! Uveden ZDE.

* ~ Důležitou zpráva o transformační události, která nastala teď! ~ (velice radostná zpráva) Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.

Úzce související videa:
Opening The Third Eye- Chakra Resonance uvedeno ZDE.
The Truth About Your Pineal Gland uvedeno ZDE.

How To Open The Third Eye - A How To Open The Third Eye Technique uvedeno ZDE.

* Daily Saying 3-13-2013 ACTIVATING YOUR PINEAL PORTAL ~ Arcturian Corridor ~ | Metaphysics - Here.


.

Zobrazení: 25894

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Úzce související články:
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE.
* Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.
* AKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011 - uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

Vynikající video s CZ titulky s názvem: "Uhlík 6-6-6 končí" je uvedeno ZDE . Úzce související článek s názvem: "Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo" je uveden ZDE. Další úzce související článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.

Energie v březnu 2013. Uvedeno ZDE.

Konec pátého slunce bylo 21.12.2012 a začátek šestého slunce začne 28.03.2013.
Uvedeno ZDE.

OTEVÍRÁNÍ VĚDOMÍ VNITŘNÍCH ROVIN uvedeno ZDE.

VIZUALIZACE A DALŠÍ TECHNIKY

K přepínání hemisfér slouží i zajímavé duševní cvičení. Lehneme si, uvolníme celé tělo, zavřeme oči. V duchu se podíváme vlevo a představíme si písmeno A. Pak se podíváme vpravo a představíme si číslo 1, postupně až do Z a čísla 26. Pak obrátíme pořadí. Vlevo vidíme číslice, vpravo písmena. Dalším zajímavým způsobem, jak se naučit přepínat hemisféry je přehazování stereofonních sluchátek (levá - pravá) u MP3. Po každé skladbě obrátit sluchátka. Pokud nejsou stereofonní, pak je přehazování zbytečné. Zajímavé je, že leváci jsou obvykle kreativnější než praváci a ženy více kreativnější než muži. Zajímavé je, že pokud pravák začne na chvíli dělat některé činnosti levou rukou - čištění zubů, česání, jedení lžící, psaní či kreslení, apod., mozek přepne na pravou hemisféru. Jakékoliv změny pravidelných činností jsou pro mozek spouštěčem kreativních pochodů. Naopak, železná pravidelnost - stejná trasa do práce či do školy, stejné činnosti ve volném čase, prostě všechny stereotypy jsou zabíječem kreativity.
celý text ZDE

dík, dobrá poznámka s tým zatemnením očí
PS: slnečné okuliare som zahodila pred tromi rokmi a vypliešťam oči na slnko kedy sa len dá :-)

Googlu jsem podle názvu našel, že tento vynikající shora uvedený článek byl již přeložen, takže jsem ho vyměnil za původní, který byl přeložen pouze automatickým překladačem.

Tajemný mozek a jeho frekvence: Uvedeno ZDE.

Díky Danuše, tento článek je tak výborný a tolik osvětluje. Při jeho čtení se mi uzdravuje duše i tělo a pociťuji radost z bytí.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu NASA účelově změnila údaje o teplotě: Minulost se stala chladnější, současnost teplejší !!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Rockefeller a Bill Gates jsou na seznamu sponzorů EU s rozhodovací pravomocí uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Obrovský podvod v údajích o klimatu odhalen: demontované meteorologické stanice poskytují data !!!!!! uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Proč WHO žádá lékaře, aby lhali, aby podpořili klimatickou agendu? uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Co se děje na obloze? (video) uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
15.4.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
15.4.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
15.4.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chtějí vás zabít – a udělají to takto (video) !!!!!!!!! uživatele Ina Obr
15.4.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
15.4.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Mezinárodní varování: WHO plánuje zákeřný převrat ve 194 zemích! !!!!!!!! uživatele Ina Obr
15.4.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
11.4.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby