* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí

* Meditace na podporu časové linie pro vzestup Audio ZDE. (tato meditace lze používat kdykoliv, nejen v určený den a čas) S ničím ale nebojujte a nic a nikoho nezabíjejte (ani viry), pouze vše harmonizujícím světlem prozařujte a tím neutralizujte, léčte a transformujte! Meditaci není třeba opakovaně znova a znova provádět. Stačí se svým záměrem a představami naprogramovat, že jste přijímačem & zářičem harmonizujícího světla, které skrze Vás proudí do všeho a všech na co jen pomyslíte, co děláte a Všude tam, kde se nacházíte a to třeba jen pouhou svou myšlenkou.

Pokud se této meditace chcete též zúčastnit, ale nechcete kvůli tomu tak brzo vstávat, tak se na to před spaním zaměřte a svým záměrem se naprogramujte, že jste se k této kolektivní meditaci připojili ve spánku a v pravý čas. Vše co uznáte za svou vnitřní osobní pravdu, to se stává i Vaší vně projevenou realitu. Proto z toho nedělejte žádnou vědu a jen bez jakýchkoliv pochyb věřte tomu, že jste se kupříkladu již teď napojili na kolektivní vědomí vytvářející časové osy překrásných světů a jejich reality a setrváváte spolutvůrcem těchto překrásných světů do té doby, dokud si to jen budete přát. Úzce související článek: Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na události Uvedeno ZDE.

Funguje to z toho důvodu, že naprosto vše, např. vejce i slepice byly nejdříve pouhým záměrem - programem (7.D), který pomocí představ (6.D), po-citů - frekvencí (5.D) a emocí, vytvářejících gravitační silová pole (4.D) Vámi/námi vybrané (mentálními pochody předstvořené) představy na okamžik holograficky zobrazí ("zkrystalizují") do zdání existence pevné, 3.D hmoty. Naprosto vše zdánlivě hmotné je ovšem jen pouhá iluze, neboť pohyb a s ním spojené zdání plynoucího času je způsobeno tím, že původní, na okamžik ztuhlý "zmrzlý" holografický obrázek zhasne (čímž se rozplyne) a v zápětí je okamžitě nahrazen dalším, Dalším a DALŠÍM holografickým obrázkem, což vytváří ILUZI pevné hmoty, pohybu a plynoucího času. Úzce související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

Jakmile si u-vědomí-te, že fokus pozornosti Vašeho osobního vědomí (fungujícího jako laserový paprsek) je to, co ty jednotlivé, mentálními představami před-stvořené obrázky rozsvěcuje a holograficky je promítá - zobrazuje z vnitřních, mentálních úrovní navenek, tak Vás již nejenže nikdo, nic a ničím nebude moci ovládat a to dokonce ani tou nejdokonalejší technikou (neboť organické Vědomí pracuje na podstatně vyšších frekvencích než veškerá sebedokonalejší technika), ale stanete se konečně nejen svobodnými bytostmi, ale i VĚDOMÝMI tvůrci svých světů a jejich realit. Když si u-Vědomí-te i to, že jste v prvé řadě odštěpek kosmického vše-Vědomí, tzn., že jste v prvé řadě Živé Tvořivé Světlo (které je nezávislé na hmotě čase a prostoru), čili že jste kosmický tvůrčí princip, tak Vám nejenže začne docházet o čem je řeč, ale uvědomíte si i nekonečné možnosti a schopnosti s tím spojené! Úzce související video: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Uvedeno ZDE.

To, že jste v prvé řadě vědomí (které si tvoří svůj svět a jeho reality dle toho, čemu je ochotné u-věřit) je ten pravý důvod, proč funguje kupř. nocebo či naopak placebo efekt. Funguje to ovšem pouze v tom případě, že tomu bez jakýchkoliv pochyb u-věříte! Proto věřte všemu, co si přejete, neboť víra tvá je mocná čaro-DĚJ-ka, která nejen uzdravuje. Úzce související článek: Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Video ZDE.

Další související články:
* Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně Uvedeno ZDE.
* Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Vý-klad Uvedeno ZDE.

Doporučuji Vám všem, udržujte ve fokusu své pozornosti představu nové 5.D Země, tzn. Země, která je v projevu zkrystalizovaného světla.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.


* Zdánlivě nesouvisející videa: Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 1. Část ZDE, 2. Část ZDE.
* Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Uvedeno ZDE.


 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost

Představte si, že kolem sebe máte květ života ve tvaru koule, která/ý je stvořen z vnitřního, duchovního, zářivě bílého pra-Světla, které je zbarveno frekvencemi našich původních 12ti barev, které korespondují s našimi původními 12ti čakrami. Též si představte, že střed Vašeho květu života je vycentrován s Vaším osobním duchovním srdcem, neboli s Vaším osobním nulovým bodem, ve kterém máte svou osobní Merkabu, neboli svůj osobní tvořivý dvou-plamen, který se středovou energií Univerza (a její moudrostí) vytváří tvořivý troj-plamen. Pokud si to představit nedovedete, nevadí, neboť stačí, že to uznáte za svou osobní pravdu. To stačí k tomu, že se to stává i Vaší osobní realitou. Následně si představte, že kolem všech nositelů a pracovníků světla je též vytvořen světelný květ života, který je též vystředěn s jejich osobním duchovním srdcem, neboli s jejich osobním nulovým bodem, ve kterém má každá organická bytost též svou osobní Merkabu.


Potom si představte, že kolem naší Země je taktéž takovýto světelný Květ života a že střed planetárního květu života je vystředěn se středem jádra matičky Země, ve kterém je její planetární Merkaba. (Fialová barva vzniká smícháním energie Jang - světle modré s energií Jin - růžové.) Následně si představte, že všechna osobní duchovní srdce (ve kterých jsou tvořivé troj-plameny), neboli všechny středy všech jednotlivých nositelů a pracovníků světla jsou ze středu svých osobních květů života světelnými vlákny propojeny se středem Zemského květu života. To znamená, že všichni nositelé a pracovníci světla, přijímající přes světelná vlákna (tvořící sloup světla) živé nepolarizované tvořivé světlo pramenící z centrálního slunce (neboli z duchovního srdce) jsou svými osobními duchovními srdci (ve kterých mají svou osobní Merkabu) vzájemně propojeni s Merkabu (duchovním srdcem) Zemského květu života, čímž vytváří společně jednotné energetické pole využitelné pro tvorbu nového světa/světů.


Následně si představte, že toto vzájemné propojení vytváří jednotné energetické pole Bohyně, rotující doprava, obsahující v sobě nejen sílu - Jang a sou-cit - Jin, ale i moudrost Univerza. (Je to z důvodu, že ve frekvencích zlaté barvy středového plamenu troj-plamenu je obsaženo kosmické vše-Vědomí a jeho moudrost věků.) V tomto jednotném poli se informace šíří nejen rychlostí myšlenky, ale i všemi směry a nezávisle na času a prostoru. Tzn., že se informace (vytvářející program tvoření světů a jejich realit) šíří rychlostí myšlenky jak dopředu i dozadu v čase a prostoru, tak i skrze všechny paralelní časo-prostory. Do takovéhoto jednotného energetického pole nelze vložit nic negativního, z důvodu, že takovéto organické, čili živé květy života jsou stvořeny z vnitřního nepolarizovaného pra-Světla, které obsahuje pouze a jen harmonické, tzn. láskyplné energie a jejich frekvence. Proto kdokoliv cokoliv pozitivního, čili harmonického do tohoto silového pole vloží, to v tomto poli setrvává jako informace, neboli program, podle které tato jednotná energie následně jedná a tvoří.


Takže si představte, že nejen 4. - 5. dubna 2020 je propojeno dostatečné množství nositelů, pracovníků světla, potřebných pro kompletní odstranění negativity a vytvoření správných podmínek potřebných pro transformaci a událost (přesun na vyšší úroveň vědomí a existencí), ale že toto propojení a i vše ostatní, co je pro přesun na vyšší úroveň vědomí potřeba, nastává již teď a od nyní to zůstává v existenci již napořád! Též si představujte a všemi svými smysly prociťujte, že ke kompletnímu odstranění negativity, transformaci a následnému přesunu na vyšší úrovně vědomí a existencí již došlo a že již TEĎ jsme ve světě, ve kterém existuje a může existovat jen to, co je pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Taktéž si představujte, že již jste/jsme jak my, tak i naše planeta a celá tato sluneční soustava zasaženi transmutačním světlem pramenícím z galaktického středu (Vaše/Naše 12tá čakra), z důvodu, aby do nás zkopírovalo 12tou úroveň Vědomí, které toto světlo galaktického středu v sobě obsahuje. To způsobí, že se v nás obnoví původní 12ti vláknové DNA, což v nás probudí nekonečné možnosti a obnoví v nás nekonečné schopnosti.


Toto světlo (pramenící z galaktického středu) totiž přepíše nejen naše současné DNA (ale i všeho a všech), takže dojde ke změně veškeré struktury hmoty z báze uhlíku 666 na uhlík 7, což je hmota v projevu zkrystalizovaného světla. Z toho důvodu bude naprosto vše (od nerostů, přes rostliny až po všechny ostatní zúčastněné bytosti) zářit jako miniaturní sluníčka. Navíc vše půjde velice rychle vytvářet a tvarovat pouhým záměrem (7.D), představou (6.D) a rezonancí, neboli specifickou frekvencí (5.D). Proto v takovýchto světech není třeba žádných továren, dopravy, peněz, ani nic z toho, co známe ze světů v projevech 3./4.D. Jaký program svým záměrem do procesu svého tvoření vložíte, takový se Vám ve Vašem projevu existence a její realitě následně zobrazí. Pokud si přejete pomoci, abyste se do takovýchto nádherných světů již promítli nejen Vy, ale i celá tato planeta, tak se k nám přidejte, ať již konečně dojde k světelnému záblesku (pocházejícím z galaktického středu - srdce) a s ním související trans-mutaci celého tohoto světa, včetně Vás, do vyšší, světelné, nádherné, harmonické, láskyplné dimenze a projevu existence.


Uvědomte si, že naprosto vše, tedy jak např. vejce, slepice i kohout :-) byli nejdříve pouhou nehmotnou mentální představou. Proto z toho všeho, co je zde uvedeno, nedělejte žádnou vědu a začněte konečně svými záměry a představami tvořit nový, překrásný, harmonický svět, ve kterém je radost pobývat či žít pro všechny zúčastněné! Jednoduše svým záměrem 7.D a představami 6.D to ve světelných, nehmotných úrovních existencí tvořte a tím, že to svými pocity (5.D) všemi svými smysly začnete prožívat jako již TEĎ existující skutečnost, tak to následně promítnete ze svých vnitřních úrovní existencí i navenek, jako vnější, hmatatelnou, tzn. uchopitelnou skutečnost. Tvořivá vizualizace, prováděná pokud možno v meditativním stavu, lze samozřejmě použít na cokoliv, tedy nejen např. na neutralizaci různých virů a ne-mocí, ale i na neutralizaci všemožných "vejrů". :-) Kdy máte začít? No přeci když ne již včera, :-) tak už teď, Teď, TEĎ !!!


Když si u-Vědomí-te, že jste v prvé řadě Vědomí, neboli Kosmická energie, která je všudypřítomná a tudíž nezávislá na hmotě času a prostoru, tak si uvědomíte i to, že své Vědomí můžete rychlostí myšlenky promítnout kdykoliv, kamkoliv a do čehokoliv. Můžete se promítnout kupř. do jádra Země, čili do Zemské Merkaby (která je nosičem jejího osobního Vědomí) a své osobní Vědomí naprogramovat tak, že se stanete přijímačem a zářičem energie a informací pramenících z galaktického středu, čili z Galaktického Centrálního Slunce.

Nebo můžete své osobní Vědomí promítnout třeba rovnou do Galaktického Centrálního Slunce (obsahujícího 12tou úroveň vědomí a existencí, které korespondují s Vašimi/Našimi 12ti čakrami) a nechat tyto energie a informace skrze sebe proudit do všeho a všech, na co jen pomyslíte, co děláte a všude kde se momentálně ocitáte a to nejen fyzicky, ale třeba jen pouhou svou myšlenkou.

Své osobní vědomí můžete promítat kamkoliv si jen přejete, klidně třeba i do Vesmírného Centrálního Slunce, které koresponduje s Vaší/Naší 13tou čakrou. I z těchto úrovní vědomí a existencí lze přes světelná vlákna (tvořících vesmírné DNA) získávat informace, které jsou ovšem uložené nikoliv ve slovech, ale ve světelných kódech - řeči. Pokud se světelnou řeč chcete naučit číst, jednoduše v duchu požádejte své nejvyšší Já, ať do Vašeho osobního DNA vloží informace jak na to. Nejvyšší Vaše/Naše Já je vše-Vědomí vně projeveného Boha/Bohyně, jeho/jejíž vědomí je v projevu Vesmírného Centrálního Slunce, což je naše 13tá čakra.

Stahováním informací z gal. centrálního slunce (a jejich ukládání do Vašeho DNA) se tyto vesmírné moudrosti začnou ukládat i do zdejšího kolektivního vědomí a lidé to následně začnou přijímat a chápat ze své pod-vědomé úrovně existence. Až takovéto stahování začnete dělat, tak se sami přesvědčíte o tom, odkud mnou předávané informace o podstatě a zákonitostech tvoření Univerza vlastně pocházejí a jakým způsobem je dostávám. Pak si nejenže nebudete myslet, že mi haraší na cimbuří, :-) ale nebudete už pochybovat kupř. ani o tom, co je uvedeno např. v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Naprosto všechny osobní květy života jsou uvnitř a součástí jednoho vesmírného květu života. Výborné související video: Kvantová Fyzika - Zákon Príťažlivosti - Indigový svet Uvedeno ZDE.

Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Uvedeno ZDE.

Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.

Doporučuji Vám všem, udržujte ve fokusu své pozornosti představu nové 5.D Země, tzn. Země nekonečných možností, z důvodu, že vše je v projevu zkrystalizovaného světla.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen, Nebe na Zemi (CZ titulky) Video ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.Dodatek:
Projekční, tzn. odstředivé energie Jang (vůle přející si něco tvořit), jsou frekvence, z nichž je vytvářen čas, a gravitační, tzn. dostředivé energie Jin (touha přející si něco prožívat), jsou částice, z nichž je vytvářen prostor. To znamená, že pokud chcete zpřetrhat vazby na časo-prostory a dostat se do bezčasového, všude přítomného nyní, čili do nekonečného tady a teď (ve kterém můžete jak tvořit, tak i prožívat), tak musíte nejdříve vyvážit a propojit energie Jin&Jang nazpět do jednoty a vzájemné harmonie.

Propojení energie Jin&Jang nazpět do jednoty a harmonie lze docílit tím, že světelnými vlákny propojíte pravou a levou hemisféru svého mozku do jednoho společného středu, čili do svého třetího oka (tvořivého dvou-plamenu) a následně své třetí oko (jednotu mezi energií Jin a Jang) světelným vláknem propojíte se svým duchovním srdcem, ve kterém je tvořivý troj-plamen, jehož zlatý, středový plamen obsahuje ve svých frekvencích moudrost celého Univerza.

Propojením těchto tří principů, síly - Jang, sou-citu - Jin a láskyplné vesmírné Moudrosti (tvořících "svatou" trojici) již nebudete tvořit buď především energií Jang - silou, nebo naopak především energií Jin - přecitlivělostí (tzn. z úrovně vědomí duality), ale začnete tvořit z úrovně vědomí JEDNOTY, tzv. z úrovně lásky, krásy a vzájemného harmonického sou-znění, které je zapotřebí, pro tvoření harmonických světů a jejich realit!

V úrovni vědomí 3.D se dá pohybovat jen prostorem, v úrovni vědomí 4.D se dá pohybovat časem (ovšem jen nějakým dopravním prostředkem a max. rychlostí světla), avšak v úrovni vědomí 5.D se dá pohybovat do kteréhokoliv času a prostoru a to rychlostí myšlenky. Ukotvením se v nekonečném tady a teď budete schopni se rychlostí myšlenky přemisťovat do kteréhokoliv bodu v čase a prostoru, takže se nemusíte obávat toho, že byste z tohoto světa zmizli natrvalo, pokud si to tedy nebudete výslovně přát.

Ztotožněním se s požadovaným dochází k tomu, že se požadovaný, myšlenkami stvořený záměr 7.D (který je v projevu éterického světla) snížením frekvence nejdříve změní v tekuté světlo 6.D (obsahující tvary požadovaného), které dalším snížením frekvence následně tuhne do pevné hmoty v projevu 5.D, což je zkrystalizované světlo, založené na uhlíku 7. Funguje to podobně, jako když se kupř. z páry ("éteru") snížením vibrace, čili frekvence tvoří nejdříve tekutina, která následně (dalším snížením frekvence) krystalizuje do ledu, čili do pevné hmoty v projevu 3.D, která je ovšem v tomto případě založena na uhlíku 666.

Proto se ve 3.D tvoří vše požadované pomocí nářadí, materiálu a fyzické práce. Ve 4.D se tvoří pomocí emocí (vytvářejících gravitační silová pole), které bytosti přitahují být vždy ve správný čas na správném místě a tam požadované obdržet. V 5.D se tvoří pomocí ztotožnění se svými pocity, čili svými osobními vibracemi neboli frekvencemi s vibracemi, tzn. s frekvencemi toho, co si přejete vidět, mít a prožívat a tím to do své osobní reality nechat zkrystalizovat.

Více v článku: Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
Úzce související článek: Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: ZDE.
Úzce související článek: Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 1386

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Duben.2020 v 22:19

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Duben.2020 v 17:54

Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít údajně k "pšouku" - energii pramenící z galaktického středu. Do té doby je třeba se probrat, umravnit a připravit se na trans-mutaci do vyššího projevu existence. To znamená, frekvenčně se pře-ladit z báze uhlíku 666 na uhlík 7, což je zkrystalizovaného světlo, tvořící vně projevenou hmotu.
Frekvence světů v projevu 5.D jsou v rozmezí 40 – 100 Hz. Takže pokud se chcete na tyto frekvence naladit, je dobré poslouchat hudbu, který tyto frekvence obsahuje. Jedno takové videi je pod názvem: #100Hz Super Intelligence Memory Music - Improve Memory & Concentration - Binaural Beats Music |53 Uvedeno ZDE.
Související videa v angličtině:
*The Event 2020, Planetary DNA Activation in Progress! Pleiadian Light Forces Here.
* Global Reset Here.
* The 2020 Event Stargate Opens! Pleiadian Light Forces Transmission Uvedeno Here.
* The Event 2020, Planetary Liberation Operations Underway! Pleiadian Forces Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Duben.2020 v 22:17

* Schumann / Gaia Rezonanční špička v reakci na meditace nové Země 5.4.2020 Autor: Jelelle Awen Uvedeno ZDE. (zloduši začnou tento svět opouštět, nepřežijí zvyšující se frekvence)
* Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Duben.2020 v 19:35

* NALÉHAVÉ - jednou se to stane! (třeba provádět vždy v 11:00 dopoledne a 11:00 večer) Podrobnosti ZDE. Úzce související článek:
* Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí Uvedeno ZDE. Úzce související video:
* Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

* Michael Love: Zpráva od divize atlantských světelných sil. 11. dubna 2020 Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.Duben.2020 v 20:22

* URYCHLENÍ PROBUZENÍ LIDSTVA – živé vysílání Hvězdné Brány – 30. 4. – 3. 5. 2020 Uvedeno ZDE.


* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí je uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.Duben.2020 v 20:25

* Tramp (mimo mnohých dalších bytostí) údajně inkarnoval zpět v čase do tohoto světa z důvodu, že v jeho časové linii došlo k tomu, že v jeho dávné minulosti (naší nedávné době) byla rozpoutána třetí světová válka. To zapříčinilo, že v jeho světě se lidé nejenže dožívají max. 60 let, ale mají v jeho světě (z důvodu následků radioaktivního záření) mnoho všemožných nemocí. Proto mnoho bytostí (a nejen z jeho světů) inkarnovalo zpět v čase (který není lineární) z důvodu, aby jiným způsobem smýšlení změnili zdejší kolektivní vědomí lidí a tím se již neuskutečnilo to, co se odehrálo v původní časové linii. Změnou smýšlení došlo mimo jiného i k tomu, že ve volbách nevyhrála čarodějnice Hillary Clintonová, ale Trump! To nás přesunulo na jinou časovou linii, což znamená, že dochází k resetu, čili k vytvoření začátku nové/nových, jiných časových os. To znamená, že od resetu je a bude na každém z Vás co si do své nové, osobní časové linie - osy svými záměry a představami (vytvářející nejen osobní a planetární časové osy) vy sami vložíte a co si v nich vytvoříte. Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE. Úzce související článek: Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - -
Kroky, o kterých píšeme, se pomalu začínají uskutečňovat a virus posloužil jako kouřová clona. Dnes měli tři mocní muži "Hotelu" Země video rozhovor, ve kterém potvrdili přechod na zlatý standard. Tím dostal DEEPSTATE smrtelnou ránu! Mnohem více v článku: Trump, Putin a Jinping společně zastupují globální měnový systém založený na blokovém řetězci Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - -
* Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize a chaos! Uvedeno ZDE.
* 2020 03 26 - H.Heclová_Q anon_Zakrytá konspirace Uvedeno ZDE.
Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po celém světě, nyní hlavně v Evropě, začalo již od 11.03 a má trvat až do 11.04. Potom by finanční systém měl přejít na zlatý standard a fed (zlodušský finanční systém vlastněný Kabalou) by tím měly být zcela odstaven. Pak se snad vše už začne měnit k lepšímu a na povrch vylezou utajované skutečnosti, včetně toho, jak to vlastně ve skutečnosti bylo kupř. s Corona virem. Související video: What? The Internet Might Go Down? #Qanon Here (Od 1.4. do 10.04. má být údajně 10 dní "temnoty", možná např. bez telefonů a internetu. Třeba to bude i z důvodu resetu na nový finanční systém? Corona virus byl prý skutečně vytvořen jako vysoce nebezpečný, ale údajně byl již zneutralizován a nyní vyvolává již jen běžnou chřipku. Takže zachovejte klid a pohodu a užívejte si toto období, kdy jste odstaveni od běžného každodenního shonu.)

Masmédiím nevěřte, neboť masmédia jsou vlastněna ne-mocnými psychopatickými globalisty, kteří lidstvu podsouvají jen to, čemu chtějí, abychom uvěřili.
* Stále se naivně domníváte, že masmédia jsou nezávislá a že Vám sdělují pravdu? Nebo jste již konečně prozřeli a zjišťujete, že Vám/nám neustále podsouvají jen to, čemu chtějí, abychom uvěřili! Uvedeno ZDE.
* Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte, kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje! Uvedeno ZDE.

Plán na Záchranu Světa!

* The Cabal, Deep State and QAnon E10 - Major Media Manipulation - Fall of Cabal - RE-UPLOAD Here.
* Zpráva o vzestupu 26.3.20, Aliance Bílých klobouků má plnou kontrolu! Pandemie brzy skončí... Uvedeno ZDE.


* Modrý úsvit najväčšia meditácia, aká kedy boli na oslobodenie Zeme od chazarskej mafie Uvedeno ZDE.
* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE.
* 4. 4. 2020 - Nový portál světla! Uvedeno ZDE.
* Interview s Cobrou, 2. a 3. část - Meditace vzestupné časové osy Uvedeno ZDE.
* Vize 2020 - Miroslav Zelenka a různé související články a videa Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - -
Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít údajně k "pšouku" - energii pramenící z galaktického středu. Do té doby je třeba se probrat, umravnit a připravit se na trans-mutaci do vyššího projevu existence. To znamená, frekvenčně se pře-ladit z báze uhlíku 666 na uhlík 7, což je zkrystalizovaného světlo, tvořící vně projevenou hmotu.
Frekvence světů v projevu 5.D jsou v rozmezí 40 – 100 Hz. Takže pokud se chcete na tyto frekvence naladit, je dobré poslouchat hudbu, který tyto frekvence obsahuje. Jedno takové videi je pod názvem: #100Hz Super Intelligence Memory Music - Improve Memory & Concentration - Binaural Beats Music |53 Uvedeno ZDE.
Související videa v angličtině:
* The 2020 Event Stargate Opens! Pleiadian Light Forces Transmission Uvedeno Here.
* The Event 2020, Planetary DNA Activation in Progress! Pleiadian Light Forces Here.
* The Event 2020, A Powerful Awakening is Underway on Planet Earth! Pleiadian Forces Here.
* Global Reset Here.
* The Event 2020, Planetary Liberation Operations Underway! Pleiadian Forces Here.

- - - - - - - - - - -
* Meditace na podporu časové linie pro vzestup Audio ZDE. (tato meditace lze použít kdykoliv, nejen v určený den a čas) S ničím ale nebojujte a nic a nikoho nezabíjejte (ani viry), pouze vše harmonizujícím světlem prozařujte a tím neutralizujte, léčte a transformujte! Meditaci není třeba opakovaně znova a znova provádět. Stačí se svým záměrem a představami naprogramovat, že jste přijímačem & zářičem harmonizujícího světla, které skrze Vás proudí do všeho a všech na co jen pomyslíte, co děláte a Všude tam, kde se nacházíte a to třeba jen pouhou svou myšlenkou.
Pokud se této meditace chcete též zúčastnit, ale nechcete kvůli tomu tak brzo vstávat, tak se na to před spaním zaměřte a svým záměrem se naprogramujte, že jste se k této kolektivní meditaci připojili ve spánku a v pravý čas. Vše co uznáte za svou vnitřní osobní pravdu, to se stává i Vaší vně projevenou realitu. Proto z toho nedělejte žádnou vědu a jen bez jakýchkoliv pochyb věřte tomu, že jste se kupříkladu již teď napojili na kolektivní vědomí vytvářející časové osy překrásných světů a jejich reality a setrváváte spolutvůrcem těchto překrásných světů do té doby, dokud si to jen budete přát. Úzce související článek: Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na události Uvedeno ZDE.
Funguje to z toho důvodu, že naprosto vše, např. vejce i slepice byly nejdříve pouhým záměrem - programem (7.D), který pomocí představ (6.D), po-citů - frekvencí (5.D) a emocí, vytvářejících gravitační silová pole (4.D) Vámi/námi vybrané (mentálními pochody předstvořené) představy na okamžik holograficky zobrazí ("zkrystalizují") do zdání existence pevné, 3.D hmoty. Naprosto vše zdánlivě hmotné je ovšem jen pouhá iluze, neboť pohyb a s ním spojené zdání plynoucího času je způsobeno tím, že původní, na okamžik ztuhlý "zmrzlý" holografický obrázek zhasne (čímž se rozplyne) a v zápětí je okamžitě nahrazen dalším, Dalším a DALŠÍM holografickým obrázkem, což vytváří ILUZI pevné hmoty, pohybu a plynoucího času. Úzce související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.
Jakmile si u-vědomí-te, že fokus pozornosti Vašeho osobního vědomí (fungujícího jako laserový paprsek) je to, co ty jednotlivé, mentálními představami před-stvořené obrázky rozsvěcuje a holograficky je promítá - zobrazuje z vnitřních, mentálních úrovní navenek, tak Vás již nejenže nikdo, nic a ničím nebude moci ovládat a to dokonce ani tou nejdokonalejší technikou (neboť organické Vědomí pracuje na podstatně vyšších frekvencích než veškerá sebedokonalejší technika), ale stanete se konečně nejen svobodnými bytostmi, ale i VĚDOMÝMI tvůrci svých světů a jejich realit. Když si u-Vědomí-te i to, že jste v prvé řadě odštěpek kosmického vše-Vědomí, tzn., že jste v prvé řadě Živé Tvořivé Světlo (které je nezávislé na hmotě čase a prostoru), čili že jste kosmický tvůrčí princip, tak Vám nejenže začne docházet o čem je řeč, ale uvědomíte si i nekonečné možnosti a schopnosti s tím spojené! Úzce související video: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Uvedeno ZDE.
To, že jste v prvé řadě vědomí, které je nezávislé na hmotě času a prostoru (a které si tvoří svůj svět a jeho reality dle toho, čemu je ochotné u-věřit) je ten pravý důvod, proč funguje kupř. nocebo či naopak placebo efekt. Funguje to ovšem pouze v tom případě, že tomu bez jakýchkoliv pochyb u-věříte! Proto věřte všemu, co si přejete mít získat či stvořit, neboť víra tvá je mocná čaro-DĚJ-ka, která nejen uzdravuje. Úzce související článek: Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Video ZDE.
Další související články:
* Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně Uvedeno ZDE.
* Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Vý-klad Uvedeno ZDE.
Doporučuji Vám všem, udržujte ve fokusu své pozornosti představu nové 5.D Země, tzn. Země, která je v projevu zkrystalizovaného světla.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.

* Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.června.2020 v 18:06

Nyní již neprobíhá boj o vzestup, neboť ten je již zajištěn. Nyní probíhá boj o výběr takové časové osy, která vzestup buď hodně zpomalí, nebo naopak velice urychlí! Podrobnosti ve videu: Zpráva od Galaktické federace 29.5.20 Aurora Ray ZDE. Téměř to samé je v článku: Pracovníci světla pozor. Poselství z galaktické federace ZDE.
Související článek: Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Uvedeno ZDE.
... Tento svět je ve válce. Tato válka je duchovní válkou. Dobro vs. zlo. Ne dobro vs. špatnost. Toto je stvořitel vs. satan (padlý anděl). Anděl vs. démon, IQ vs. UI (umělí inteligence). Láska vs. strach. Nepodléhejte strachu, ale nezavírejte oči, když se objeví ošklivost. UDRŽUJTE SVĚTLO. … Pokud chcete změnit tento svět, musíte nejdříve vědět, co přesně s ním bylo špatně. …
Související video: Uctívání nebes. 1.6.2020 Michael O. /Krišna ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Září.2020 v 23:11

* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE.
* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.Říjen.2020 v 21:48

* Finální fáze 10.1.20 Erena Velazquez, Co je vzestup 28.9.20 Iynne Rondell Galaktická federace světla Video ZDE.
* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE.
* PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLO! 24.9.20 Arkturiáni, Nově probuzení – masivní změny 29.9.20 D. Scranton Video ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Leden.2021 v 21:10

* Nové časové osy Země. 30.12.20 Dolores Develve Video ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby