* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Buďte láskou. Vnášejte lásku do neustále se vyvíjejícího kruhu života.

Abyste přežili jas lásky duše, začněte se s nádechy naplňovat solárním světlem. Zklidnili své emoce. Vydechujte všechny myšlenky, které nechcete. Už víte, jak si přivolat svou duši a splynout s ní, aniž byste se museli přenést do roviny duší. Dokážete se s ní přelít a spojit drahokam ve svém srdci s drahokamem vaší duše jednoduše tím, že na to pomyslíte. Zavolejte si tedy k sobě svou duši a preciťujte, jak vás obklopuje její povznášející přítomnost. Její drahokam klesá do vašeho hlavového centra a odtud do srdečního centra, které nakonec zcela obklopí. Vnímejte ono vnitřní "přepnutí" či změnu, jakmile tyto dva drahokamy do sebe harmonicky zapadnou. Následně si představujte krásné světlo vyzařující nyní z vašeho srdečního centra. Svou duši vnímejte jako zářivou kouli světla, v níž jste a která vás svým světlem obklopuje.
Při připojení těchto dvou drahokamů proudí do vašeho srdečního centra láska duše. Představte si své srdeční centrum tak rozzářené láskou, že z ní láska mocno proudí a vytváří kolem vás pole lásky. Láska vyzařuje z drahokamu ve vašem srdečním centru a dále přesahuje vaše tělo. Toto pole lásky, které vychází z vašeho srdečního centra má mnoho vlastností a kvalit. Láska duše vyzařující z vašeho srdečního centra může být magnetická nebo transparentní. Může posílí energii lásky; přijímá a dovoluje; vyzařuje svobodně a šíří se bez podmínek. Ve svém jasném centru lásky zná vaše duše jen mír a jistotu, že všechno je dobro. Ví, že není čeho se bát, před čím se bránit nebo z čeho být zklamáni. Vaše duše ví, že láska je tou nejmocnější energií vesmíru, a ví, jak milovat.

Přitahujte si k sobě lásku a vše dobré.

Vaše duše je klidná, protože ví, jak si k sobě přitahovat lásku. Nebojuje o ni a neusiluje. Zažívá její hojnost v každém okamžiku. I vy můžete prožívat magnetické vlastnosti lásky duše a přitahovat si k sobě všechno dobré. Prociťte magnetické vlastnosti pole lásky, které vychází z vašeho srdečního centra. Představte si roztočené magnetické prstýnky vycházející z vašeho srdce a přitahující vám lásku ve všech jejích podobách, aspektech a vyjádřeních. Když vyzařuje lásku duše, přitahujete si jako magnet krásu a lásku v lidech a všechny dobré věci, které vesmír může nabídnout.

Mnohé z věcí, které lidé dělají, mají za cíl získat na oplátku lásku. Možná vás naučili, že lásku si musíte zasloužit dobrým chováním a plnění přání druhých. Možná si jen velmi těžko dokážete vymezit své osobní hranice, protože se bojíte, že se tím můžete lidí citově dotknout nebo, že přijdete o jejich lásku. Pokud si myslíte, že láska k vám přichází, jen když si ji zasloužíte nebo odpracujeme, je načase zažít magnetickou kvalitu lásky duše.
Podívejte se váš vztah s člověkem, kterého jste si vybrali pro spojování duší. Snažíte se usilovně vydobýt si jeho či její lásku Děláte kvůli tomu věci, které byste jinak nedělali? Jste rozpolcená a nevíte, zda dělat to, co po vás chce ten druhý, a udržet si tak jeho lásku, nebo to, co chcete dělat vy, abyste naplnili své cíle, aspirace a směr vaší duše co myslíte, že by tento člověk asi udělal nebo jak by se cítil, kdyby jste prostě přestali dělat věci, kterými se snažíte zasloužit si jeho lásku?

Vnímejte své srdeční centrum naplněné magnetickou láskou vaší duše. Nejde o to, co říkáte nebo děláte. To láska, podstata vaší bytosti, vám přitahuje lidi a drží je při vás. Naplňte své srdeční centrum láskou své duše. Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali, a vyzařujte k němu magnetickou lásku. Prociťujte, jaká magnetická je vaše láska a jak vám přitahuje lásku zpět.
Přeložte si svoje spojení s duší do nějakého výroku, který by charakterizoval váš nový pohled a způsob, jak teď budete na váš vztah myslet. Řekněte si něco jako: 
"Nabízím ti lásku své duše. Je to ten největší dar, který ti mohu dát. Přitahuje teď to nejvyšší a nejlepší, co nám náš vztah může dát." Pokud je to pravda, můžete ještě dodat:
"Už nebudu složitě snažit a vybojovávat si tvoji lásku. Nebudu se snažit získat ji předvídáním tvých potřeb a jejich naplňováním. Budu respektovat tvou vlastní schopnost naplnit si své potřeby sám/sama". Na chvilku se zamyslíte nad vší tou láskou, kterou jste od tohoto člověka už dostali. Oceňte, nakolik jste již nyní v lásce magnetické. Všimněte si, jak přirozeně a snadno si již nyní lásku přitahujete.

Prociťte, jaký je v tom rozdíl lásku si magneticky přitahovat, nebo o ni složitě usilovat. Když si lásku přitahujete, zůstáváte ve svém centru a v kontaktu se svou duší. Láska z vás proudí a přitahuje vám zase lásku. Nesnažíte se neustále vidět do druhých, abyste znali jejich momentálně potřeby a nálady a mohly se zachovat tak, aby vás měli rádi. Být magnetem na lásku znamená přestat dělat to, co nechcete, ale přesto děláte, abyste si získali lásku jiných lidí. Namísto toho děláte takové věci, které jsou láskyplné k vám. Nejste závislí na jednom člověku jako svém zdroji lásky. Můžete ji přijímat odkudkoli a odevšad. Jste klidní, protože víte, že můžete prožívat hojnost lásky tím, že vyzařuje lásku duše, která vám přitahuje zas lásku ve všech jejích formách a vyjádřeních.

V této i v následujících kapitolách najdete různé výroky, které budete mentálně, ve své mysli, opakovat sobě i druhým. Tyto výroky vám pomohou přeložit si kvality lásky duše, kterou jste právě vyzařovaly, do slov. Přizpůsobte si jejich, aktualizujte jejich a Zlepšujte se s jejich pomocí. Udělejte si z nich pozitivní argumenty, které vás povedou ve vyjadřování lásky duše při vašich každodenních kontaktech s lidmi. V duchu si je opakujte a všímejte si jakýchkoliv změn ve vašich pocitech ze sobě samých i ve vašich vztazích s druhými lidmi. Když si takové výroky mentálně přeříkáváte, začíná z vás vycházet jiná energie. Něco ve vás se změní a to povede k nějaké pozitivní změně také ve vašich vztazích, aniž by lidé museli vědět, co si v duchu říkáte.

Zesilujte lásku, abyste ji rozšířili dále.

Láska duše je jasná, protože zesiluje lásku, která je. Vaše duše ví, že může vždy najít lásku v jakémkoliv člověku, v jakékoli situaci, a zesiluje ji. Když zesiluje lásku, vždy uvidíte zas jen lásku, ať už je pohřbena, ztracená či skrytá. Pak pro vás bude snadné jednat láskyplně i s těmi lidmi, kteří jednají bez lásky. Můžete pomáhat druhým probouzet lásku, která v nich dřímá. I ta nejsložitější situace má v sobě semínko lásky, které jen čeká na svůj čas, aby vyklíčila.
Představte si, že jdete za jasné noci ven, podívat se na hvězdy. Zpočátku vidíte pouze ty nejjasnější z nich, ale když se díváte déle, uvidíte další a další, až nakonec budete mít nad sebou nebe plné hvězd. Podobně vaše duše zesiluje lásku. Zastavte se na chvilku a nechte svoji duši zesílit a rozsvítit lásku, kterou máte ve svém nitru. Tak jako se člověk dívá na jasnou noční oblohu a objevuje stále více hvězd, představte si, že vidíte stále více lásky v sobě. Potvrďte si všechnu tu lásku, soucítění a laskavost, které již ve svém životě projevujete a vyjadřujete. Když zesilte a rozšíříte lásku v sobě, budete moci nabízet více lásky ostatním.

Prolněte se se svou duší a prociťujte pole lásky vycházející z vašeho srdečního centra po spojení vašeho drahokamu s drahokamem vaší duše. Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali. Prociťujte lásku vycházející z vašeho srdečního centra do srdečního centra druhého člověka. Zaměřte se na aspekt lásky duše, který zesiluje lásku. Představte si, že zviditelňuje všechnu lásku, která je ve vás, ve vašem vztahu i v tom druhém. Uznejte v tomto člověku všechno dobré a krásné, jeho vlastnosti již projevené i ty, které se teprve začínají ukazovat. Ignorujte všechno, co se vám na něm nelíbí.

Sestavte si výrok, který odrazí vaše rozhodnutí zesilovat lásku jako například: "Pracuji na úrovni duše, abych podpořil / a lásku, která mezi námi je. Rozšiřuji teď lásku, abychom mohli zažívat nové kvality a projevy lásky, nacházet nové cesty, jak milovat a vnášet lásku do nových oblastí našeho vztahu." Vzpomeňte si s uznáním, kdy jste se již takto soustředili a vynesly na povrch to dobré a krásné, co v tomto člověku i ve vašem vztahu je.

Spojit se s duší a zaměřit se na rozšiřující kvalitu lásky duše můžete například po nějaké hádce, nebo když se cítíte odmítáni zda považováni za samozřejmost, nebo když máte problémy najít na nějakém člověku či situací něco dobré. Pokud máte ve vztahu problém, myslete na danou oblast, zatímco se spojujete s duší, a vyzařuje lásku, která zesiluje dobro a světlo mezi vámi. Můžete pracovat na této úrovni duše, dokud láska mezi vámi pohřbena, skrytá nebo ztracená nevyplavává na povrch. Taková práce vám pomáhá více milovat a snadněji poznat a rozhodnout se, co podniknout, aby to bylo z lásky.

Spojovat se s duší a vyzařovat rozšiřující kvality lásky můžete i tehdy, když cítíte ve vašem vztahu hlubokou lásku. Tak se dostanete na novou úroveň. Můžete požádat bytost lásky, aby vstoupila do vašeho srdečního centra a pomohla vám zesílit lásku. Pracujte takto ve vnitřních rovinách a Podnikejte kroky jen tehdy, když budete cítit, že je na to ten pravý čas. Zesílit a zvětšit lásku mezi vámi a jinými lidmi neznamená, že se musíte vidět 
častěji nebo, že musíte mít druhých blíže. I když láska mezi vámi vzroste můžete si vybrat, s kým být častěji, s kým méně a s kým se chcete stýkat i nadále tak jako dříve.

Vyzařujte průzračnou lásku.

Láska duše je jasná, protože je průzračná. Duše nabízí lásku, která není nijak barvení jinými energiemi. Láska duše proudí ven průzračná, bez toho, aby na ni působily nebo ji měnili energie, kterých se dotkne. Vaše duše umí být průzračná vůči všem energiím, které nejsou láskou. Vybírá si, s jakými energiemi chce rezonovat. Můžete prožívat jas průzračné lásky, lásky nevytváří žádný odpor, nezabarvené jinými frekvencemi a nezaviněných energiemi druhých.

Představte si sobě samých s člověkem, kterého jste si vybrali. Jak ho milujete? Snažíte se toho druhého nějak ovlivnit nebo změnit příchutěmi zda barvami svých pocitů a myšlenek Brání se ten druhý někdy vaší lásce? Naplňte své srdeční centrum láskou své duše a vnímejte pole lásky, které, které z něj vyzařuje. Zaměřte se na aspekt neviditelnosti zda průzračnosti lásky vaší duše. Představte si, zatímco se spojujete s duší tohoto člověka, jak z vašeho srdečního centra proudí do srdečního centra toho druhého vlny průzračné lásky duše. Do ničeho v tom druhém nezasahujte, ani se nesnažte v něm něco měnit. Staňte se esencí lásky - lásky, která se dotýká všeho života, aniž by do něj zasahovala nebo cokoliv dobarvovala svými energiemi.

Pomyslete na situaci, která vás svádí, abyste se v kontaktu s tímto člověkem snažili do něčeho zasahovat nebo dodávat svou energii. Místo toho si představte, jak vyzařuje průzračnost lásky duše. Milujete, aniž byste se snažili druhých svými pocity či myšlenkami ovlivnit nebo změnit. Můžete si pro sebe vytvořit nějakou afirmace, například: 
"Miluji tě láskou průzračnou, bez toho, abych tě ovlivňoval / a svými emocemi, touhami nebo přáními".
Pomyslete na chvíle, kdy se vám to už podařilo, kdy jste nabídli lásku bez snahy toho druhého ovlivňovat nebo měnit.
Protože dokážete být nestranní, když jste v blízkosti tohoto člověka a on je smutný nebo nešťastný? Protože jste průchozí vůči silným názorem, které tento člověk má možná, nebo vůči jeho očekáváním, jací byste měli být. Když jste s ním a chcete zůstat klidní, i když má silné emoce, vyzařujte průzračnou lásku. Najděte si nějaký výrok, který vás povede ve chvílích, kdy začnete reagovat na jeho emocionální rozpoložení. Řekněte si třeba: "Jsem teď průzračný/á vůči tvým emocím, na které nechci reagovat a s kterými nechci rezonovat. Já si vybírám, jaké emoce chci cítit."
Na chvíli se pozastavte a vyzařujte k tomuto člověku průzračnou lásku. Važte si chvil, kdy jste si sami vybrali, jak se budete cítit, zůstali jste ve svém středu, klidní a průzrační vůči cizím emocím. Potvrďte si, že se můžete cítit, jak chcete, bez ohledu na emoční stav druhých lidí.

Prociťujte jas lásky, když přijímáte a umožňujete dávat.

Láska duše je jasná, protože je přijímající. Přijímá vesmír, jaký je. Umožňuje všemu být takové, jaké to je. Vaše duše nežije ve světě polarit. Přijímá dobré i špatné, vysoké i nízké. Vaše duše miluje lidi bez ohledu na to, jak žijí, jednají, oblékají se, říkají nebo se chovají. Duše nestaví stěny. Raději rozpouští bariéry tím, že přijímá. Přijímá lidi takové, jací jsou, bez ohledu na jejich názory, víru či postoj k životu.
Zatímco z vašeho srdečního centra proudí láska duše, prožívejte v ní kvalitu přijetí. Prociťujte, jak vaše duše miluje a přijímá každý aspekt vašeho bytí. Vnímejte, že přijímá všechny vaše zvyky, osobnostní rysy a vlastnosti. Vnitřní hlas, který vás kritizuje, není hlasem vaší duše. Je to podosobnost, která potřebuje být milována. Ať jste, kdo jste, ať jednáte a mluvíte, jak chcete, vaše duše vás miluje a přijímá takové, jací právě jste.

Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Představte si, jak ho přijímáte a necháváte ho být takovým, jaký je. Co na něm již dnes přijímáte a milujete? Potvrďte si, jak víte ve své lásce přijímat. Vyzařujte při spojení duší přijímací lásku, dokud nebudete schopni přijmout a milovat ještě více aspektů chování, mluvení, cítění a jednání tohoto člověka. Učiní si výrok, který potvrdí vaši přijímací lásku, jako například: "Miluji tě a přijímám takového / takovou, jaká si. Umožňuje ti cítit se, jednat a být, jaký/á chceš."
Prociťujte jas lásky, zatímco vyzařujete přijímací lásku.

Pokud máte zábrany někoho přijmout, objevte tu část vaší osobnosti, která nechce přijmout jiných lidí, a pracujte s ní. Začněte tím, že budete milovat a přijímat tuto část sobě samých. I když milujete a přijímáte druhých v tom smyslu, že jim nebrání být tím, kým jsou, nemusíte zároveň prohlížet nebo schvalovat to, co dělají a jak žijí svůj život. lidí můžete milovat a přijímat, i když neschvaluje jejich chování. Přijímat neznamená dovolit komukoliv, aby vás zneužíval nebo zranit, a neznamená to ani zůstávat ve vztahu, který vás ničí. Druhých můžete milovat a přijímat na úrovni duše, a přesto se rozhodnout nezůstává v jejich blízkosti.
Všimněte si, jak projasnění můžete být, když vysíláte přijímací lásku. Přestáváte bojovat, odmítat a zápasit s kýmkoliv a s čímkoliv. Pracujete na tom, v co věříte, spíše než proti něčemu nebo někomu. Milujete a přijímáte sebe samých a víte, co je to jas lásky duše.

Milujte sebe i druhé bez podmínek.

Láska duše je jasná, protože je bezpodmínečná. Vaše duše miluje, aniž by potřebovala získat něco na oplátku. Láska duše je kvalita bytí, zářící světlo, které pozvedá, zjemňuje a uspokojuje všechny, kteří se dostanou do sféry jejího vlivu. Její láska proudí velkoryse a svobodně. Neodměřuje lidem lásku podle zásluh. Duše nabízí lásku, aniž by za to chtěla být oceňována, uznávaná, chválena nebo odměňována. Nepřichází a neodchází na základě akcí nebo reakcí lidí. Dává lidem lásku a nestará se, jak ji použijí, nebo dokonce zda ji použijí. Prociťujte jas plynoucí z rozdávání lásky bez potřeby dostávat cokoliv zpět.
Zažijte bezpodmínečnou lásku své duše tím, že přijmete bezpodmínečnou lásku, kterou k vám chová. Vaše duše vás miluje a nepotřebuje od vás za to nic dostávat. Miluje vás, když jste jí nablízku i když jste vzdáleni. Její láska je jako řeka, proud, který tu pro vás vždy je a můžete se do něj kdykoliv ponořit.

Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali, a posílejte mu bezpodmínečnou lásku. Chtěli jste, aby vám tento člověk něco dával, například uznání, nebo aby se nějak choval, abyste jej mohli milovat? Zatímco láska proudí vašim srdečním centrem, vytvořte afirmace, která bude odrážet vaši bezpodmínečnou lásku, například: "Nabízím ti svou bezpodmínečnou lásku. Miluji tě, aniž jsem chtěl / a něco na oplatku. "
Vzpomeňte si, jak jste již nabídli tomuto člověku svou lásku a nic jste za to nečekali. Uznejte, jaká velkorysá a bezpodmínečná vaše láska už je. Dívejte se, jak roste vaše schopnost vyzařovat častěji a ve stále větším okruhu situací svou bezpodmínečnou lásku.

Když vyzařuje bezpodmínečnou lásku, můžete zažívat jas, protože nepotřebujete, aby vám druzí za vaši lásku cokoliv vraceli nebo dělali. Když dáváte lásku velkoryse a bezpodmínečně, dostáváte bohatství své duše, protože veškerá láska, kterou jste vyslali, se vám mnohonásobně vrátí.

Jas lásky.

HRA Duše

Vyzkoušejte si jas lásky s různými lidmi, s jejichž dušemi se spojíte, av různých situacích, které zažijete. Vyberte si jednu či více kvalit jasu duše a procvičujte si je při prolínání drahokamu vašeho srdečního centra s drahokamem vaší duše.

1.Staňte se magnetem pro lásku. Přijměte lásku od všech a odevšad. Objevujte, co si přitahujete, když vyzařuje magnetickou kvalitu lásky duše.

2.Nechejte svou duši, ať zesílit lásku ve vašem nitru. Vyzařujte lásku a zaměřte se na aspekt lásky duše, který zvýrazňuje lásku v druhých lidech i lásku, kterou můžete prožívat ve svých vztazích.

3.Soustřeďte se u lásky duše na kvalitu průzračnosti. Vyzařujte lásku, bez toho, abyste ji jakkoli zabarvovali. Staňte se průchodnými/transparentními vůči všem energiím, s nimiž nechcete rezonovat.

4.Prožívejte v lásce duše kvalitu přijetí. Přijměte všechny energie, s nimiž se setkáte, bez odporu či posuzování. Umožněte lidem i okolnostem být tím, čím jsou, a prožívejte přitom přijímající lásku vaší duše.

5.Projevte bezpodmínečnou lásku; lásku vyslanou bez nutnosti dostat cokoliv na oplátku. Všimněte si, jací jasní se můžete cítit, když dáváte lásku svobodně.

6.Pozvěte do svého srdečního centra bytost lásky a všimněte si zda se jakkoliv mění vaše schopnost vyzařovat kvality lásky duše, například: magnetismus, rozšiřování, průzračnost, přijímání a bezpodmínečné.

7.Milujte a rozvíjejte všechny části vaší osobnosti, kterým se nechce projevovat lásku duše, mají pocit, že by to bylo hodně práce, nebo si myslí, že druzí si tolik lásky nezaslouží.

z knihy Sanaya Roman - Láska duše

zdroj : http://shu.blog.cz/


Více zde: http://www.mojiandele.cz/o-lasce/jas-lasky/

Zobrazení: 484

Komentář přidal(a) Hrošík dne 8.Únor.2013 v 15:50

:-) Je to tu pro všechny kdo lásku v srdci nosí a kdo si potřebuje připomenout, jaké to je milovat!! :-))

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Rozzlobený patolog: Všechny tyto „případy covidu“ vůbec nejsou případy! uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu LIVE v turecke TV uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Co bude potřeba k probuzení spáčů? uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nechcú, aby sa pravda šírila uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Užasný prehľad o ľudstve uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr.
"Neviem prečo si niektorý ľudia stále myslia že potrebujeme nejakú vládu. Pripadá mi to ako by sme sa dobrovoľne vzdali svojprávnosti. Musíme si už konečne uvedomiť že ani jeden národ na…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Milióny ľudí dnes vyšli do ulíc v Paríži... uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pochod za svobodu a obnovu lidských práv v Berlíně uživatele Ina Obr
včera

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby