* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

# Velmi zajímavý článek:
#
# Stabilizujeme sa a tryskáme cez bublajúce žriedla. Naša zemniaca čakra.
# “Nohy majú zásadný psychologický význam v našom živote, pretože predstavujú náš
# kontakt s našou bezprostrednou realitou, zemou, gravitačným zákonom; Fyzicky
# nedostatok rovnováhy na nohách ovplyvňuje harmóniu a výkonnosť našej celej
# konštrukcie. “
# ~ W. Zchutz
#
# Moja práca s čakrami je pre mňa z časového hľadiska trochu komplikovaná. Keď sa
# mi pošťastí večer po práci chvíľu meditovať, väčšinou pri čistení a aktivácii
# prvých dvoch čakier sladko zaspím. Síce sa zobudím okolo tretej nadránom, ale
# to sa mi skôr darí premýšľať nad nesmrteľnosťou hmyzu a ľudskej blbosti
# (vrátane
# mojej) ako meditovať.
#
# Počas ostatných sviatkov sa mi však podarilo nevídané – oddychovať a spať
# dostatočne dlho v noci (a trochu aj cez deň) a tak to pri meditácii zrazu
# prišlo. Silné vibrovanie v chodidlách signalizujúce výrazný prítok energie,
# ktoré trvá pri vedomom vyvolaní až dodnes a spôsobuje mi úsmev na tvári.
# Uvedomila som si, že ja pri manažovaní energie silne fungujem cez zemniacu
# čakru
# na chodidlách – tak si zaslúžila odo mňa rešerš a článoček.
#
# Ako vieme, energetický systém čakier funguje ako kanál, cez ktorý preteká
# energia do spirituálneho a fyzického tela. Bez týchto energetických portálov by
# sme prestali existovať, keďže všetka energia pochádza z univerzálneho zdroja a
# nie je odvodená z nášho vlastného bytia. Po celom tele je rozmiestnených veľa z
# týchto energetických centier, pričom najznámejších z nich je 7 hlavných čakier.
#
# Týchto sedem energetických portálov sa nachádza na rôznych miestach pozdĺž
# tela,
# avšak veľmi dôležitým energetickým centrom je aj zemniaca čakra nachádzajúca sa
# na oboch chodidlách, nazývaná v čínštine aj bublajúce (alebo aj tryskajúce)
# žriedlo. Žriedlo je prvým bodom meridiánu obličiek, energeticky porovnateľné a
# často párované s dlaňovou čakrou – bodom ‘Labour Palace’ (doslovne palác
# práce),
# ôsmym meridiánom perikardia, nachádzajúcim sa v strede dlaní.
#
# Zemniaca čakra na chodidlách je často považovaná za časť koreňovej čakry,
# pričom
# spolu s koreňovou čakrou tvorí stabilnú základňu našej fyzickej existencie.
#
# Zemniaca čakra je menšia ako ostatné normálne čakry v tele, obvykle sa pohybuje
# v rozpätí medzi 5 až 7 cm v priemere, keď je plne otvorená. Podľa viacerých
# článkov je jej farba hnedá alebo hnedo-červená (farba brandy) a nachádza sa v
# oblúku na každom chodidle. Kamienkom tejto čakry je Tigrie oko.
#
# Vo fyzickom zmysle, čakra na chodidlách je vlastne jedno rozdelené energetické
# centrum, s každou polovicou v jednom chodidle. Ak umiestnime chodidlá k sebe,
# obe polovice sa spoja a vytvoria kompletné energetické centrum. Avšak, bez
# ohľadu na to, či sú nohy fyzicky vedľa seba, sú tieto rozdelené centrá vždy
# prepojené a sú vždy úplné. Zemniaca čakra je teda len jedna, ale je umiestnená
# v
# oblúkoch oboch chodidiel, takže preto trochu nejasností s množným/jednotným
# číslom v tomto článku.
#
# Táto čakra je zodpovedná za prenos energie (Kundalini) z celého nášho
# energetického systému do Zeme a späť, pričom usmerňuje jej tok a intenzitu. Je
# to uzemňovací bod, v ktorom je telesná energia premenená na energiu Zeme a
# naopak; je to teda posledný bod, v ktorom je energia Zeme našou súčasťou. Zo
# šamanského pohľadu totiž sídlia pod chodidlami našich nôh tzv. aurické kukly. Z
# týchto centier dostávame energiu Matky Zeme tak, ako strom prijíma potravu cez
# korene spojené so zemou. Na druhom póle nášho fyzického tela, nad korunnou
# čakrou, nájdeme aurický dóm nášho energetického systému.
#
# Funkcia čakry na chodidlách je však nielen byť uzemňovacím centrom. Funguje ako
# bod transformácie energie, cez ktorý sa energia spomalí, aby mohla prejsť do
# Zeme rýchlo a bez námahy. V prípade zdravej otvorenej čakry na chodidlách
# zvládame ľahšie prejaviť veci vo fyzickom svete, keďže je transformátor našich
# myšlienok do systému Zeme.
#
# Pravá noha
# Na pravej nohe sú body – súbor energií, ktoré sme nazhromaždili prostredníctvom
# vykonaných “sporných činov na iných ľuďoch” v tomto živote, ako aj body, ktoré
# sú skladiskom všetkých pochybných činov voči iným ľuďom, ktoré vznikli v
# priebehu minulých životov kvôli našej zúrivosti voči iným, keď nám ublížili.
#
# Pravá noha je tiež zodpovedná za schopnosť astrálne cestovať a zaistí nám dobrý
# pokojný spánok. Práca s energiou na pravej nohe nám pomôže uvoľniť minulé
# samskara, čo sú holografické spomienky na karmické lekcie, ktoré sme sa už
# naučili a otvoriť nás, aby sme sa správali k ostatným bezpodmienečne a voľne.
# Všetky nahromadené energie v pravej nohe sú výsledkom boja o vplyv, moc a
# dominanciu. Energetické polarity tejto nohy sú väčšinou mužské.
#
# Ľavá noha:
# Ľavá noha ukladá hlavne ženské druhy energie: hravosť, starostlivosť a podporu.
# Uskladňuje zoznam všetkých našich úspechov a realizácií, životné lekcie a
# nepreberné množstvo zážitkov našej duše, ktoré sme sa naučili. Vyjadruje radosť
# z úspechov a pozitívny vplyv na všetky životy, ktorých sme sa dotkli. Toto je
# ťažisko našej osobnej voľby.
#
# Body na ľavej nohe obsahujú energie, ktoré sme získali počas životov a
# konštruktívne spomienky z minulých životov, kedy sme sa aktívne naučili lekcie
# s
# pozitívnym výsledkom, aj keď skúsenosti neboli jednoduché.
#
# Ako tečie energia?
#
# Ak by sme napríklad mohli zröntgenovať naše energetické centrá a sledovať tok
# energie, ako prichádza zhora, videli by sme ako energia pomaly mení svoju formu
# pri prechode od jednej čakry k druhej. Na tomto hypotetickom röntgene by sme
# videli, ako sa mení farba z vyššej vibrácie smerom k čoraz nižšej vibrácii. Od
# základnej čakry po čakru na chodidlách by sme však nevideli zodpovedajúci posun
# vo farbe, aby sme boli schopní rozlíšiť ju od farby pozadia samotnej Zeme.
# Avšak, ak sme mohli nastavenie röntgenu zmeniť a trochu preskúmať tok energie,
# namiesto farebnej zmeny, by sme si všimli koncentrovaný prúd energie, siahajúci
# od základnej čakry a idúci do čakry na chodidlách, kde sa trochu zvíri a
# odovzdá
# do Zeme a do Univerza. Tento vír na čakrách chodidiel je dôležitý a je
# výsledkom
# množstva zablokovanej energie, ktorá nemôže voľne prejsť do Zeme.
#
# V ideálnom prípade, úplne otvorená čakra na chodidlách nemá v sebe žiaden vír.
# Energia totiž vyjde z tela tak rýchlo, ako doňho vstúpila. Avšak len
# najzdatnejší jednotlivci (majstri) majú zemniacu čakru bez akýchkoľvek blokád.
# Bežne má každá aj otvorená čakra nôh v sebe mierny vír. Ľudia so žiadnym alebo
# malým vírom dobre integrujú s pozemskými štruktúrami a energetickými systémami.
# Zvyčajne sú veľmi zdraví, pretože zemské energie môžu prejsť rýchlo von z
# energetického systému tela a vyniesť väčšinu negativity zo systému predtým, než
# majú šancu narobiť škody a prejaviť sa ako choroba.
#
# Na druhej strane, uzavretá čakra na chodidlách s veľkým množstvom vírov,
# ukazuje na osoby, ktoré sú akoby v zablokovanom stave. Energia nemôže odísť zo
# správneho miesta a tak uniká z iných (vyšších) centier do okolitej aury a
# atmosféry, kde je potom absorbovaná Zemou. Tento únik je veľmi nežiaduci,
# pretože energia, ktorá neprejde cez zemniace čakry a odchádza cez iné centrá,
# nemôže byť človekom využitá. Tento druh úniku taktiež odnáša veľa pozitívnej
# energie, takže takíto ľudia bývajú často unavení, podráždení a jednajú
# nerozumne.
#
# Pri blokácii zemniacej čakry sú negatívne ovplyvnené prejavy človečenstva.
# Jednotlivec zle integruje s rovesníkmi a blízkymi, ťažko chápe názory ostatných
# ľudí a prejavuje sa veľmi sebecky. V krajnom prípade, sa búri proti spoločnosti
# a má pocit, že mu chce každý ublížiť. Môže pociťovať aj strach, ktorý môže
# dokonca vyústiť do násilného správania, ako istého druhu obranného mechanizmu,
# aby ochránil aspoň to málo energie, ktoré má k dispozícii. Niektoré typy
# deštruktívneho správanie pramenia z zo značne blokovanej zemniacej čakry.
#
# Ľudia majú tendenciu mať upchatú čakru na chodidlách, keď sa stane život pre
# nich priveľkou záťažou. Zvýšenie svetských aktivít podporuje blokáciu energie,
# pretože jednotlivec nie je zvyknutý vyčistiť zvýšený tok energie. Rýchlo môže
# nastúpiť pocit strachu, keď iné vyššie centrá začnú uvoľňovať energie von do
# aury. Ľudia v týchto prípadoch pociťujú zvýšenie citlivosti celého tela a
# stávajú sa veľmi emocionálni, alebo dokonca veľmi intelektuálni, v závislosti
# od
# ich základného nastavenia. Cvičenie môže pomôcť zmierniť tento stav, ale
# nakoniec bude musieť byť toto energetické centrum aj tak odblokované, aby sa
# natrvalo stav zlepšil.
#
# Použitie kyvadla na určenie, či sú chodidlové čakry blokované nie je príliš v
# tomto prípade vhodné, keďže blokované, víriace energie môžu oklamať kyvadlo a
# rozkývať ho, akoby boli čakry v plne otvorenom stave , avšak v skutočnosti je
# centrum uzavreté. Lepší spôsob ako určiť, či sú chodidlové čakry blokované, je
# vnímať teplotu pomocou dlane. Vnímanie veľmi teplej energie bude poukazovať na
# víriace energie a upchaté centrum; veľmi horúcej energie na úplne zablokované
# centrum. Vnímanie chladnejšej energie so slabým mravenčením v dlani, naznačuje
# otvorené centrum, ktoré dostatočne prepúšťa von energiu.
#
# Vyliečenie samozrejme spočíva v otvorení čakry tak, aby sa energia čo
# najrýchlejšie dostala z celého systému čakier do Zeme. Veľa chorôb a nežiaduce
# vzory správania možno zmierniť tým, že sa urobia zmeny na tejto čakre.
# Otváranie
# tejto čakry vyžaduje rovnaké techniky ako sú používané v pri otváraní iných
# energetických centier.
#
#
# Nasledujúca metóda, ktorú som našla na tejto stránke, by nám mohla pomôcť
# uvoľniť chodidlové čakry, ak sme práve zvýšili svoju činnosť alebo sme boli
# vystavení negativite, ktorej sa nevieme zbaviť:
#
# Zoberte si bežný sklenený pohár a naplňte ho dvoma alebo troma polievkovými
# lyžicami morskej soli. Naplňte pohár vodou a premiešajte, kým sa morská soľ
# úplne nerozpustí. Potom si ľahnite na zem na chrbát a položte pohár so soľným
# roztokom medzi nohy. Môžete sedieť aj v meditačnej pozícii a dať pohár pri
# alebo
# oproti chodidlám. Relaxujte po dobu troch minút. Roztok morskej soli začne
# ťahať
# energetické blokov z centra, keďže voda sa správa ako prirodzený katalyzátor,
# ktorý spojí negatívnu energiu do soľných častíc.
#
# Po niekoľkých minútach si sadnite do vzpriamenej polohy, ak ste boli na chrbte.
# Rukou krúžte nad pohárikom roztoku a nad energetickým poľom nôh. Ruka by pri
# krúžení mala byť v maximálnej vzdialenosti 15 cm nad vrcholkami prstov na
# nohách.
# Pokračujte v krúžení tejto energie po dobu ďalšej cca 1 minúty, aby ste
# vytiahli
# posledný blok z čakry do soľného roztoku. Po skončení vylejte roztok a umyte
# pohár dôkladne pred ďalším použitím.
#
# Rovnako môže pomôcť aj meditácia s nohami ponorenými v slanej vode:
#
# Seďte pohodlne na stoličke, s rukami v lone. Vložte si nohy do nádoby s vlažnou
# vodou, v ktorej je rozpustená morská soľ. Meditujte 10 až 15 minút, pričom si
# opakujte afirmatívne vety na vyčistenie čakier. Umyte a osušte si následne
# nohy.
# Spláchnite vodu po použití a nepozerajte sa na ňu pred spláchnutím.
# Nepoužívajte
# nádobu na iné účely.
#
# Afirmácia: “Uznávam, že moja hodnota vychádza z vnútra. Som v mieri so svojou
# životnou cestou a svojim miestom na tomto svete. Nemám potrebu nikomu nič
# dokazovať alebo sa pred nikým brániť. Som šťastný sám sebou”
#
# Rovnako výrazne môžu pomôcť aj masáže nôh – ak nemáme maséra, prechádzame sa
# naboso v tráve, hline alebo v piesku.
#
#
# Pre otvorenie koreňovej čakry (uzemnenie a zastabilizovanie) môžeme použiť
# nasledujúci cvik:
#
# Stojte naboso v teréne (najlepšia je tráva alebo hlina) s nohami od seba na
# šírku ramien. Predstavujte si, že vysielate korene z vašich nôh hlboko do zeme.
# Po niekoľkých minútach by ste sa mali cítiť ‘spojený’ so Zemou. Keď ste
# pripravení, začať ‘nasávať’ energiu zo Zeme, predstavte si ako pomaly energia
# stúpa z koreňov do nôh až po koreňovú čakru, ktorú roztvoríte do podoby lotosu.
# Ak chcete, môžete pokračovať v posielaní energie nahor, do ostatných čakier.
#
# Túto energiu môžete použiť pre magickú prácu alebo len stráviť nejaký čas v
# tomto stabilizujúcom stave. Po dokončení nasávania zatvorte čakry tým, že si
# predstavíte ako sa čakry zatvárajú ako lotus a pošlite energiu späť dole cez
# korene do Zeme. Vytiahnite korene zo zeme späť do nôh. Dajte si však načas kým
# máte pocit, že boli kompletne zatiahnuté.
#
# Tak nohy, ee teda hlavu hore!
#
# Hlavné zdroje:
#
# http://www.wisdomsdoor.com/hb/hhb-13.shtml
# http://eprakone.wordpress.com/cakry-a-energia-v-konstrukcii/
# http://eprakone.wordpress.com/2010/12/18/karuna-reiki-praca-s-anjelmi/
# http://eprakone.wordpress.com/2010/08/16/reiki-prikladanie-ruk-pri%...
# http://eprakone.wordpress.com/2007/08/24/pat-tibetanov/
# http://www.ehow.com/how_7371426_send-chakra-soles-feet.html
# http://humanityhealing.net/2011/04/the-forgotten-chakras-the-feet/
# http://eprakone.wordpress.com/2009/11/16/citime-cez-dlanove-cakry/
# http://books.google.com/books?id=U6qDD-

Zobrazení: 2301

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Rozzlobený patolog: Všechny tyto „případy covidu“ vůbec nejsou případy! uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu LIVE v turecke TV uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Co bude potřeba k probuzení spáčů? uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nechcú, aby sa pravda šírila uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Užasný prehľad o ľudstve uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr.
"Neviem prečo si niektorý ľudia stále myslia že potrebujeme nejakú vládu. Pripadá mi to ako by sme sa dobrovoľne vzdali svojprávnosti. Musíme si už konečne uvedomiť že ani jeden národ na…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Milióny ľudí dnes vyšli do ulíc v Paríži... uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pochod za svobodu a obnovu lidských práv v Berlíně uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby