* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Být vámi, beru velice vážně toto oznámení o blížící se transmutaci hmoty do vyšší úrovně existence.

Kiesha Crowther - Little Grandmother - O roce 2012
Little-Grandmother-and-Shaman-Keisha-Crowther-Regarding-2012 /Sk titulky
https://www.youtube.com/watch?v=ouZauZiMNNE


Jedná se o volný překlad tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=ouZauZiMNNE


Žijeme v magické době. V nejúžasnějším čase, který kdy byl na planetě Zemi. Země se znovuzrodí ve své plné slávě svého nebeského Já.

Změna již začala. A my budeme mít možnost dosáhnout v ní osvícení. Máme jenom dva roky, abychom změnili to, jací jsme.

Jsou tisíce knih o roce 2012 a dozvěděli jsme se z nich mnoho různých věcí. Ale vy víte, že národ Mayů, jediný národ, který kdy dříve prožil úplný posun (tzn. přepólování a s tím spojenou transmutaci veškeré hmoty do vyššího projevu své existence), promluvil teprve před několika měsíci. A Mayové říkají: "Nemějte strach. Radujte se ve svém srdci." Protože to bude krásné. Budeme mít příležitost postoupit ve vývoji lidstva, stát se osvícenými. A když jste osvícení, všechny věci dávají smysl. A vy žijete ze srdce.

Víte, že nyní užíváme méně než třetinu svého mozku? Velmi brzy nám bude darováno plné užívání.

Nyní máme strach jen proto, že ty věci nechápeme. Jakmile budeme osvíceni, všechny věci se vyjasní. Není čeho se bát.

Alejandro, praotec všech mayských národů, řekl, že jediné zdi, které kolem sebe uvidíme padat, jsou zdi, které nás držely ve vězení, a měli bychom se radovat a být nadšeni a šťastni, že z něho vycházíme.

To, čemu věnujete svou energii a své emoce, se stane realitou. To je dar všem lidem. Ať je to cokoli, stane se pro vás realitou. A v příštích pár letech se změní mnoho věcí.

Možná se zatím bojíme, protože nevíme, co přijde, a tak žijete ve strachu. Ale když budete přebývat ve svém srdci, budete nadšeni tím, co přichází. Pak budete žít v radosti. Opakuji, není čeho se bát. Brzy poznáte, že celý svět se změní na něco mnohem krásnějšího.

Čeho byste se báli? Přichází nebe na Zemi. A my můžeme žít v nebi. Je to naše volba. Zůstanete-li ve svém srdci a budete láskou, budete osvíceni a postoupíte s matkou Zemí do něčeho vyššího. To říká národ Mayů, který prožil už dříve podobnou změnu.

Ta úplná změna se odehraje během několika minut, velmi rychle. Ale bude pár dní úplné temnoty. V tu dobu je pro nás velmi důležité zůstat ve svém srdci. Shromážděte své rodiny, prostě jen buďte v lásce a zůstaňte klidní. Nenechte se překonat strachem. Všechno bude v pořádku. Až zase vyjde slunce, uvidite novou Zemi. A všechno bude dávat smysl. Stanete se osvícenými. Postoupíte kupředu k novému lidstvu, kterému vládne láska.

Mnozí lidé nechápou, jak se svět posune. A to jim přináší hodně strachu, a ptají se, zda bude hromadné ničení. Nějaké přírodní katastrofy budou, ale kdy žilo lidstvo bez přírodních katastrof? K těm dochází stále.

Planeta Země má velmi tvrdý střed. Kolem něho je horká láva. Něco jako poleva. A zemská kůra sedí na té lávové polevě. A když se změní póly, nepohne se to celé, ale střed bude pevně držet, a zemská kůra se prostě pohne. Nebude to tak tragické, jak si myslíme. Matka se protáhne a posune se do svého dokonalého stavu. A bude tu skutečné nebe. A my ho uvidíme a budeme v tom stavu i žít.

Ten posun již začal. Póly se již začínají pohybovat. A na planetu Zemi přícházejí obrovská kvanta energie. Já mohu vidět energii, a vidím, kdy energie přichází. I naše věda umí změřit, kolik energie přichází na Zemi. A víte, že v posledním roce se energie více než ztrojnásobila.

Obrovská množství energie přicházejí na planetu Zemi. A přicházejí v krátkých intervalech, aby nám daly čas strávit tyto nové energie. Někteří z nás pociťují vedlejší účinky příchodu těchto nových energií. To proto, že naše těla se snaží tyto energie zpracovat a strávit je.

Až dojde k velkému posunu, na planetu Zemi přijde ohromné množství energie. A jestli nevěnujeme ani trochu času tomu, abychom si na ně zvykli, lidské tělo zemře.

Ale opravdu už to začalo, matka Země a lidská těla nyní mají více vibrující energie než předtím.

Příliš mnoho lidí na Zemi si myslí: "To je jenom historka, kterou si vyprávějí domorodci už dlouho." Ale my si neuvědomujeme, že se to skutečně děje, teď. Svět se mění. Naše těla se mění. Mění se i struktura DNA. Je to reálné. My zažijeme tento posun. My jsme ti, kteří budou během té změny naživu. A skutečně je na nás, abychom změnili způsob, jakým žijeme.

Jestliže se nezměníme a stále budeme žít ze své mysli a ze svého ega, budeme odstraněni, protože zabíjíme matku Zemi. Matka Země bude dále žít v univerzální lásce. Ale je na nás, zda půjdeme s ní nebo ne. Vše, co se po nás chce, je, abychom byli v lásce. To je vše. Je to tak snadné. A vaše duše vás vždy povede správným směrem. Vždy.

zdroj www.google.cz/imgres

http://www.mojiandele.cz/kiesha-crowther-little-grandmother/o-roce-...


2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí
(česky namluvený italský dokument videa 1 - 6)

http://www.inner-light.ning.com/video/2012-mayska-proroctvi-a-kruhy


Slunce začíná "bouřit" stále více a to se bude až do 21.12.2012 stále zvyšovat!
Pro podrobnosti klikni ZDE.

(po kliknutí je nutno chvíli počkat na to než se stránka přesune na odpovídající text)


Mnohem více podrobností o tom co že se to vlastně děje a proč, je uvedeno v těchto článcích:

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-bude-21-12-2012-vy...

Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-to-znamena-dualitni...

K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde.

http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/k-cemu-v-patek-21-12-2...

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.

http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-svetu-a-j

Záleží jen a jen na vás kam při přepólování poletíte, zda do "peklíčka nebo do nebíčka"! :-)

http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/zalezi-jen-a-jen-na-...

Zobrazení: 7315

Komentář přidal(a) Ywet dne 30.Červenec.2011 v 23:47
Little Grandmother je krásna bytosť a jej oznámenie beriem s plnou vážnosťou
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Červenec.2011 v 0:06
Aj ja. :-)
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Červenec.2011 v 0:29
Právě dochází ke změně energie v našem těle - Kiesha Crowther "Little Grandmother"
Our body's energy is changing - Kiesha Crowther "Little Grandmother" interviewed in Slovenia
http://www.youtube.com/watch?v=4MMYq41niQw&feature=related
Komentář přidal(a) Ywet dne 31.Červenec.2011 v 9:00
Jak uzdravit Matku Zemi. - Little Granthmother česky.
http://www.orgonet-littlegrandmothercz.blogspot.com/
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Červenec.2011 v 10:04
Jakmile zde v tomto světě začne převládat to co je dobrotivé - pozitivní, což se už děje, tak dojde k celkovému přepólování, což znamená, že, se změní směr točivých vln z levotočivých na pravotočivé, čímž dojde k převrácení planetární polarity. Že toto přepólování planety již začíná, tomu nasvědčuje ten fakt, že dříve siločáry vyzařující z jádra (vědomí) uvnitř planety směřovaly ven k jižnímu pólu, zvenku obtekly planetu a přes severní pól se opět vracely zpět dovnitř do jádra planety.

Dnes již ale dochází stále více k tomu, že mnohé siločáry planetu již neobtékají, ale udělají na jižním pólu smyčku a navrací se jižním pólem opět nazpět do jádra planety. Z toho jasně vyplývá, že přepólování, je již na spadnutí a 3 dny temnoty (potřebné k tomu aby se vše se vším sladilo a naladilo na návrat do jednoty), budou již velice brzy zde. :-)

Toto přepólování ale nebudou schopny přežít ty bytosti, které jsou sobecké (čili tzv. temné) a myslí především na své osobní dobro a ne na dobro všech zúčastněných. Takže je ve vlastním zájmu každé jednotlivé bytosti, aby se co nejdříve stala dobrosrdečnou bytostí, která smýšlí, chová se a jedná tak, aby to bylo pro dobro všech zúčastněných a ne pouze pro dobro její osobní, jinak bude muset tento svět opustit, neboť celá tato sluneční soustava se vrací nazpět do jednoty a harmonie.

Záleží jen a jen na vás kam při přepólování poletíte, zda do "peklíčka nebo do nebíčka"! :-)
Podrobnosti jsou zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/zalezi-jen-a-jen-na-...


Tyto níže uvedená videa by měl ve vlastním zájmu shlédnout naprosto každý.
Zde je uvedeno co nás ve škole záměrně neučí a co nám v televizi zatajují.
Video s českými titulky 2012-revolúcia sa začala
http://www.youtube.com/watch?v=YRh6vx-SSS4&feature=related

2012 - Poselství Naděje (část 1 /2)
http://www.youtube.com/watch?v=DiXgbm04gfA
2012 - Poselství Naděje (část 2 /2)
http://www.youtube.com/watch?v=rtIwgeUBYZo


Obrázek znázorňuje přibližování se ke galaktickému nulovému bodu - času (bráně času), jehož průnikem dojde k transmutaci veškeré tzv. hmoty z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Tím se ze všeho hmotného stane vyšší polo-hmotný / polo-světelný projev existence, čímž začne naprosto vše zářit jako miniaturní sluníčka.

Komentář přidal(a) Ywet dne 31.Červenec.2011 v 12:46
dík Iris, dala som si mp3 do záložiek a už si robím mejdan :)
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Červenec.2011 v 14:51
Kiesha Crowther - Malá Babička: rok 2011 1. část (přeloženo do češtiny)
http://www.inner-light.ning.com/video/kiesha-crowther-mal-babi-ka

Kiesha Crowther - Malá Babička: rok 2011 2. část (přeloženo do češtiny)
http://www.youtube.com/watch?v=WUoq3vcDujc&feature=related
Komentář přidal(a) Ywet dne 1.Srpen.2011 v 13:10

Prečítala som si diskusiu na NZ. Celkom dobrá príručka na komplet upratovanie a prevetranie „domácnosti“.

Dátum 21.12.2012 sa mi zdal taký neskorý, ale teraz vidím, že pre bytosti na planéte je potrebný.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Srpen.2011 v 14:53
Na tom jak na naprosto stejný článek reagují tamější členové je krásně vidět jaké energie jsou tam na N. Z. a jaké jsou tady na I.L. Pokud tam chcete nahlédnou a porovnat si to sami, tak tady jsou livky na ty samé diskuse, které jsou uvedeny zde na I.L.

Přístupy na výše výše zmiňované diskuze, zveřejněné však na N.Z., jsou uvedeny zde:

Reakce na naprosto stejný článek, s názvem: "Být vámi, beru velice vážně toto oznámení o blížící se transmutaci hmoty do vyšší úrovně existence.", uvedený ale na N.Z., naleznete zde:
http://www.novazeme.ning.com/forum/topics/b-t-v-mi-beru-velice-v-n-...

Reakce na naprosto stejný článek, s názvem: "K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde.", uvedený ale na N.Z., naleznete zde:
http://www.novazeme.ning.com/forum/topics/k-emu-v-p-tek-21-12-2012-p-i
Komentář přidal(a) Ywet dne 1.Srpen.2011 v 15:17
.-)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 55 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Dánsko, ˇSvédsko i Norko ruší omezení uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V Německu mají křišťálovou kouli uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby