* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Prorokované obrovské katastrofické scénáře se již konat nebudou !!!

To znamená, že proroctví Nostradama, Edgara Cayceho, palmových listů aj. již nejsou a nebudou aktuální, z důvodu, že tato planeta již nyní, tedy před rokem 2012, zvýšila své frekvence natolik, že v sobě již nejen ukotvila frekvence páté dimenze, ale díky pomoci pracovníků světla, již zvýšila frekvenci svého jádra (svého osobního vědomí) ze zhruba necelých 8 herců za sekundu na více jak 11 Hz.

Protože již dostatečné množství lidí (pracovníků světla) dosáhlo tzv. stavu probuzení, tak dochází k tomu, že se už začíná měnit i KOLEKTIVNÍ vědomí lidstva celé planety. Z toho důvodu se začínají probouzet i ostatní obyvatelé, neboť díky změně kolektivního vědomí lidstva se z podvědomé úrovně existence postupně mění i vědomí (čili smýšlení, chování a jednání) všech ostatních. Tím dochází k tomu, že se do páté dimenze postupně transformuje nejen CELÁ tato planeta (nikoliv pouhá její část), ale NAPROSTO vše co na ní a uvnitř ní je, a nejen to.

To znamená, že 21. 12. 2012 (v nulovém bodě a čase), tím mnohde zmiňovaným "očkem jehly" (čili galaktickou červí dírou) projde nejen CELÁ tato planeta (respektive její zbývající část) a celá sluneční soustava, ale i naprosto všechny bytosti, které v této sluneční soustavě v tento moment stále ještě budou.

OVŠEM, přes tento nulový bod, vstup do hyperprostoru (ve kterém se po dobu pobytu v něm vše rozloží na pouhé frekvence osobního vědomí) se každý jedinec charakterem svých osobních frekvencí (které tvoří projekční a gravitační pole) promítne do takového vesmíru a takového světa, se kterým bude svými osobními frekvencemi souznít.

Není ale vůbec čeho se bát. Všichni ti z vás, co jsou a budou v podstatě charakterními - dobrými lidmi a jsou a budou s touto planetou emocionálně spjati (to znamená, že ji mají rádi), ti nemusí mít vůbec žádný strach, že by se do pozitivně polarizované, čili harmonické úrovně páté dimenze (do které se 21. 12. 2012 promítne nejen zbývající část této planety) nedostali taktéž.

Všechny bytosti, které budou svými osobními frekvencemi v souladu se záměrem planety Země (což je transformace do páté, pozitivně polarizované dimenze a vytvořit v ní takové světy a reality, ve kterých je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít) budou totiž svými osobními frekvencemi s touto planetou gravitačně spjati a tím dojde k tomu, že projdou dimenzionální branou současně s touto planetou. Takže zachovejte klid.


Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní je), se stává hvězda.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a...

Z jakého důvodu již nedojde k těm předpovídaným obrovským katastrofám naleznete v článku s názvem: AA Michael - Světelné frekvence pro rok 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

Meditace na vyvolání fialového plamene, vytvářející harmonizaci a následnou proměnu - přerod vědomí, do vyšší úrovně existence.
Invoking the Violet Flame, meditation, transmutation
https://www.youtube.com/watch?v=hat4rGlMwnM


Je třeba si uvědomit, že čemu věříte, to si také tvoříte a co tvoříte, tam se také fokusem své pozornosti promítáte.

Takže pro každého skeptika: i kdyby toto vše pravda nebyla a do krásného světa by se nedostal vůbec nikdo, tak ty se tam fokusem své pozornosti můžeš dostat kdykoliv a to třeba jako jediný, ale pouze za předpokladu, že v existenci takového světa budeš věřit, svými představami se na něj zaměříš a začneš ho s pomocí svého vyššího já spoluvytvářet a rozhodneš se fokusem své pozornosti do něj promítnout. Tomu je tak z toho důvodu, že by sis v našem společném multi vesmíru, svým osobním přesvědčením (a s pomocí svého vyššího - Božího Já), stvořil svou vlastní paralelní odnož, která je a bude přesně taková, jakou si ji dovedeš představit. Na to, aby ses ale v něm následně i sám ocitl, musíš taktéž věřit tomu, že v takovém světě jsi už nyní - právě teď.

To co kolem sebe vidíme totiž není žádná opravdová hmota, ale pouze naše osobní představy, osobní hologram (existující v kolektivním hologramu) a tak pokud se nenecháte zviklat osobními přesvědčeními druhých a nenecháte se vtáhnout do představ (a z nich tvořeného plánu tvoření) někoho jiného, tak ten váš osobní vesmír bude VŽDY pouze a jen takový, jaký odpovídá vašim osobním přesvědčením a vašim následným představám. Čili je a vždy bude jen a jen takový, jaký vy sami dopustíte, aby byl. Toto je opravdu velice důležité si uvědomit, neboť v páté dimenzi (kvantové existenci) je již KAŽDÝ jednotlivec středem svého vlastního - OSOBNÍHO vesmíru (existujícího ve společném multi vesmíru), ve kterém si každá/každý jednotlivec pomocí svých vizí tvoří to, co si přeje v něm mít.

Všichni a všechno totiž není pouze tzv. hmotná látka, ale je to především vědomí, nebo-li vnitřní, duchovní energie - světlo, tvořící svou aktivitou světelnou síť - hologram, na který si každý promítá své osobní představy, dle svého osobního přesvědčení (u tzv. živých věcí) nebo vloženého programu (u tzv. neživých věcí), které následně, z důvodu, že tento hologram pozorujeme zevnitř, považujeme za hmotu, prostor a čas v něm plynoucí. Až toto pochopíte, tak možná budete nejdříve trochu rozčarováni z toho, že jste ve své podstatě jen pouhý nehmotný "prd", :-) nebo-li myšlenková forma - představa o sobě samém. Jakmile si ale uvědomíte, že v sobě obsahujete veškerou moc, modrost a lásku Univerza (jelikož přes osobní nulové body, čili přes duchovní srdce věcí a bytostí, je vše se vším navzájem pospojované do jednoty) a naprostou svobodu s tím spojenou, tak teprve pak oceníte jaké nekonečné možnosti, ale i zodpovědnost s sebou tato naprostá svoboda přináší. Více podrobností na: www.trefy.cz/ZivePredstavy

PS: Krásné "snění" a radost z bdění vám všem přeje živé tvořivé světlo, duchovní podstata uvnitř všeho a všech.


Na tomto níže uvedeném videu je meditace na to, jak se vědomě propojit se svým vyšším - Božím Já a nechat se jím vést.
Integrating the I AM Presence
https://www.youtube.com/watch?v=fuLSxC35zDk

Na níže uvedeném obrázku je znázorněno jak planeta (Jing) do sebe vstřebává energii slunce (Jang). Tím dochází k tomu, že na ní postupně zaniká dualita a zároveň se zvyšují i její frekvence, čímž se planeta transformuje a stává se opět sluncem - hvězdou. (Přičemž sluce této sluneční soustavy se stane sluncem centrálním).Odkazy na související články:

Stát se kvantovými
To je téma dnešního dne. Je to těžké, neboť to od Vás vyžaduje, abyste mysleli jinak. Milý člověče, jsi ve vývoji. Je to vývoj prostřednictvím magnetismu, který hovoří k DNA a myšlenkám dává možnost vytvářet interdimenzionálním způsobem posun vědomí.
(Tímto se člověk naučí procházet časem nelineárně, což mu umožní kupř. vrátit se v čase a tam změnit události tak, aby např. nedošlo k jeho úrazu, čímž jeho následky zmizí i v jeho současnosti). Celý článek naleznete na: http://www.cez-okno.net/clanok/channeling/stat-se-kvantovymi-i

St. Germain prostřednictvím Barbary Essen.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/st-germain-prostrednic...

Informace o procesu harmonizace najdete v textu s názvem: "přechodová fáze transformace - ARIOVÉ", který naleznete na:
http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=...

Meditace na propuštění svého nižšího ega a sjednocení se svým vyšším, moudrým já.
Releasing the Human Ego
https://www.youtube.com/watch?v=9CDcpZrBAOs&feature=related

Mnohem více velice zajímavých informací o Arkturiánech a Arkturiánském koridoru (galaktické červí díře) je uvedeno v příloze (od Wolfa234), jejíž název je "arktur.rtf":
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/k-cemu-21-12-2012-do...

Ti, na které jste čekali, jsou zde NYNÍ a jste to VY! Vy jste TEN zázrak, Milovaní! Svými myšlenkami, slovy a skutky můžete změnit Svět. Božský Alchymista je ten, kdo mění svět myšlenkovými procesy a s úmyslem jen těch nejvyšších cílů pro všechny.
Nezapomínejte se denně ukotvovat představou, jak energie Velkého Centrálního Slunce prochází dolů vaší korunní čakrou, proudí vaší páteří, nohama, chodidly a dále do Velkého Krystalu v jádru Země, kde zakotvuje a vrací energii Matky Země zpět vašimi chodidly a korunní čakrou do Velkého Centrálního Slunce v nekončící souvislé smyčce. Láska je všude kolem vás a ve vás. Oslavujte ji tím, že jste tou láskou! Do příštího týdne... JÁ JSEM Hilarion
Celý článek naleznete na: Svými myšlenkami, slovy a skutky můžete změnit Svět
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/svymi-myslenkami-slovy-a

Návrat do jednoty a následný big bang - zrod nového vesmíru.
Black Holes, Neutron Stars, White Dwars, Space and Time
https://www.youtube.com/watch?v=hoLvOvGW3Tk

Zobrazení: 513

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Únor.2011 v 11:09
Komentář přidal(a) Marcela dne 17.Únor.2011 v 11:14
Máme svobodnou vůli a proto kam si budeme přát se umístit,tam budeme a nebo co si zasloužíme.Já bych se docela koukla na Venuši,kde je snad klídek a láska.Ale co jsem se tedy učila já,tak bychom duše které jsou nyní v inkarnaci,by se měli inkankarnovat,až okolo r.2 700 a to není vůbec jisté v jaké podobě,takže se necháme překvapit.
Komentář přidal(a) Marcela dne 17.Únor.2011 v 21:36
Lidé,kteří už vědí,tak ví,že to co nějakým způsobem nepřipustí a bude jich dost,tak,že se nestane.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 10.Březen.2011 v 13:48
Důkaz o tom, že se k nám Niburu stále více přibližuje. Protože se ale do té doby než k nám dorazí veškerá hmota přetransformuje do projevu páté dimenze, proto nám jeho gravitační pole již nebude moci nijak ublížit. Zkrátka a dobře, předpovídané obrovské katastrofické scénáře se konat nebudou!

Zobrazení slunce (a to menší vpravo je?) 01. 03. 2011 / Images of the Sun (& Brown Dwarf?) 3/1/11
http://www.youtube.com/watch?v=JvmfXGhtHWo&feature=related

Mnohem více na:
Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/hra-na-pohybujici-se...
AA Michael - Světelné frekvence pro rok 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Dánsko, ˇSvédsko i Norko ruší omezení uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V Německu mají křišťálovou kouli uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby