* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Je chybou dovolit, aby nás nepříjemnosti, které nám byly způsobeny, pohltily a vtáhly do nepříznivých podmínek. Zaujměte tento postoj: "JÁ JSEM Jediná Přítomnost, která zde pracuje."

KAPITOLA XII: BŮH V AKCI

Zkušenosti, které jsou výsledkem zdánlivých tajemství života, jsou-li dobře chápány, jsou skrytým požehnáním, protože každá zkušenost nás přiměje obrátit se k jediné „JÁ JSEM“ Přítomnosti, „Bůh v akci“ nám poslouží k úžasnému účelu a požehnání.

Neradostné situace nastávají, když se lidé většinou omezí na hledání vnějších zdrojů své existence, jako je inspirace a také Láska, která je pouze Nejvyšší Přítomností a její Sílou ve Vesmíru.

Bez ohledu na to, jakým podmínkám čelíme, neměli bychom ztratit myšlenku, že Láska je osou vesmíru, kolem které se vše točí. To neznamená, že bychom měli milovat nesouhlas nebo jakoukoli jinou věc, která se nepodobá Kristu, ale samozřejmě můžeme milovat Boha v akci, „JÁ JSEM“ Přítomnost, která je všude, protože opakem nenávisti je Láska a „nikdo nemůže nenávidět, pokud hluboce nemiloval“.

Každý člověk je síla a měl by být řídícím principem ve svém životě a ve světě. Skutečnost, že v každé lidské bytosti existuje přítomnost „JÁ JSEM“, která neustále pracuje, dokazuje, že každý má ve svých fyzických rukou žezlo moci a měl by si pamatovat, že nepřemožitelná Boží přítomnost je vždy inteligentní činností v našem světě a v našem záležitosti. To udržuje lidskou pozornost vzdálenou od projevů vnějšího světa, který neobsahuje Pravdu, pokud není osvícen Přítomností „JÁ JSEM“.

Bez ohledu na to, jaký problém má být vyřešen, neexistuje nic jiného, ​​co by ho mohlo vyřešit, než Síla, jediná Přítomnost a jediná Inteligence. Je to uznání Přítomnosti Boha, kterému nelze odporovat žádnou vnější akcí, pokud se naše pozornost vědomě či nevědomě nerozdělí od tohoto uznání a přijetí Nejvyšší Boží síly.

Hlavní princip, vždy aktivní, se vždy snaží projevit ve své přirozené Dokonalosti, ale lidé svou svobodnou vůlí, vědomě či nevědomě, narušují jeho myšlenky. Muž, který svou pozornost pevně zaměří na Přítomnost „JÁ JSEM v Bohu as Bohem“, se promění v nepřemožitelnou autoritu, kterou žádný lidský výraz nemůže svrhnout.

Abychom si mohli uvědomit, že „já jsem tady a jsem tam“, jsou lidé, kteří nám pomáhají, když to potřebujeme, protože „JÁ JSEM“ je i uvnitř těchto přátel. Osvobození se od moci věcí, které nás silně ovlivňují nebo od narušení, může přijít pouze prostřednictvím přítomnosti „JÁ JSEM Bůh v akci“ v životě každého člověka.

Často to vyžaduje tvrdohlavost, abychom se pevně drželi Přítomnosti, když cítíme, že nás ovládla nepříznivá situace. Existuje přísloví „Nikdo nemůže prohrát, dokud se nevzdá“. To je pravda, protože když se člověk spojí s Bohem jako vládnoucí inteligencí, neexistuje žádná lidská činnost, která by mohla narušit tuto obrovskou emanaci, která kolem nás taje.

Po staletí lidstvo dbalo na zdání, čímž si přivolalo spoustu neshod a neštěstí, ale dnes jsou tisíce lidí, kteří začínají chápat, že Boží Přítomnost v nich je zcela nepřemožitelná, kde se budou i nadále povyšovat nad nespravedlnost, nesouhlas a disharmonická vnější tvořivost. Dokud se lidé nenaučí udržet pozornost na „JÁ JSEM“ Přítomnosti, tedy na Vnitřním Bohu, budou obklopeni vším, co si nepřejí, ale díky této „JÁ JSEM“ Přítomnosti má každý z nás síla povznést se nad nesoulad a narušení tohoto vnějšího.tvořivost.

Zpočátku to dá trochu práce udělat tuto neustálou, silnou, tvrdohlavou vytrvalost, když nad námi visí mraky a tíží nás, ale dynamická aktivita pozornosti zaměřená na Vnitřní přítomnost Boha je něco jako paprsek, který proniká a rozhání tuto hrozivou bouři.

Jak postupuje, člověk se cítí stále silnější a nepřekonatelnější lidskou kreativitou, která mu přináší tolik nepokojů. Ježíšova věta: „Poznej pravdu a osvobodí tě“ byla nepochybně jednou z nejjednodušších a největších pravd, protože pevným základem je vědomí, že Velká pravda, o které mluvil, nám připomněla nepřemožitelnou vnitřní přítomnost Boha. Pokud to víte, jste si tím jisti a opakujete si to při každé příležitosti, pak to můžete říci, víte, že tuto Přítomnost v sobě máte.

Dalším krokem je vyřešení: „JÁ JSEM Přítomnost, díky které mi nemůže být odebráno nic z toho, co bych měl vědět, protože“ JÁ JSEM „Moudrost“, JSEM „Dokonalost“, JSEM „Vysvětlující síla, která mi přináší všechno. abych to pochopil a mohl podle toho jednat."

Je velmi snadné vidět, jakmile pochopíte, že „JÁ JSEM Jediná inteligentní a Jediná Přítomnost, která funguje“, jakou sílu máte ve svých fyzických rukou a jak ji prostřednictvím této „JÁ JSEM“ Přítomnosti můžete zavázat, aby dělala vše, co potřeba vědět vám bylo odhaleno. To, ujišťuji vás, nijak nezasahuje do svobodné vůle nikoho a že při dovolávání se a domáhání se toho, co nám náleží, nedochází k omylu a újmě, protože tím do ničeho nezasahujeme.

Pokud v určitou chvíli někdo chce, co nám náleží, máme právo nařídit prostřednictvím Přítomnosti „JÁ JSEM“, aby se celá situace urovnala nebo aby nám bylo vráceno to, co je naše. Musíme být velmi opatrní, protože když aplikujeme Božský Zákon v Lásce a když se Božská Spravedlnost začne projevovat, nemůžeme být naplněni lítostí a bránit působení Zákona. Když jsou lidé ovládáni svým vnějším prostředím, nemyslí na Boží moc, která jim dává život, a pak se velmi snadno dopouštějí mnoha nespravedlností, ale to neznamená, že je musíme nechat dělat v našem vlastním světě. . Ne! Zvláště když víme, že máme Božskou Sílu, která nám může přikazovat a vyžadovat nápravu a spravedlnost ve všem.

Dovolte mi uvést příklad: Jedna z mých studentek měla problém, a protože byla velmi duchovní, řekl jsem jí, aby potvrdila svá práva a spravedlnost. Udělala, co jsem řekl, a začaly se dít věci, které se jí zdály nespravedlivé. Z laskavosti si začala vyčítat, že se nedožaduje spravedlnosti. Přišla za mnou a zeptala se! "Co bych měl dělat?" Řekl jsem jí: "Drž se afirmací, které jsi již učinil. Nejsi odpovědný za lekce, které by se měli naučit ti, kteří ti ublížili, ať přijmou své lekce a nenech se tím rušit."

Když se lidé začnou kazit, uvedou současně do pohybu Velký univerzální zákon mzdy a nemohou se vyhnout odměně, která by je jednou v určitém okamžiku zasáhla, stejně jako nemohou zastavit pohyb planet. Pro nevinnou oběť se zdá, že platba přichází s velkým zpožděním, ale je zpožděna, protože její akce narůstá, když přijde. Neexistuje žádný muž, který by se tomuto Zákonu mohl vyhnout.

Mnoho studentů začalo věřit, že jim někdo může poslat něco špatného, ​​ale mohu vás ujistit, že tomu tak není. Jedinou cestou je zabránit nechtěným myšlenkám, protože pak nedovolíme nenávisti, kritice a vůli nás soudit. Pak, když to uděláte, obecně dostanete to, čemu věříte.

Kdo v sobě poznává Boha, nemůže se ničeho bát. Každý může, chce-li, zakusit plnost Božího působení ve svém životě a ve svém světě. Stačí si vybrat, čeho chcete dosáhnout. Pokud chcete Mír a harmonii, přečtěte si toto: "JÁ JSEM Autorita, která ji vytváří." Pokud si chcete zařídit své záležitosti, naučte se následující afirmaci: "JÁ JSEM Inteligence a Autorita, která to vytváří, a žádná jiná vnější aktivita to nemůže zastavit."

Ve zdánlivých tajemstvích nepřetržité činnosti Života existuje Velká Přítomnost „JÁ JSEM“, která je vždy připravena vám požehnat nepochopitelnou milostí, pokud to dovolíte. Jak to, že dovoluješ? Díky radostnému přijetí této Velké Přítomnosti a této Velké Síly uvnitř! A neváhejte ji přivolat, aby jednala i v těch nejmenších detailech vašeho každodenního života, bez ohledu na to, jak triviální se vám to může zdát, protože ve Vesmíru není žádná jiná energie, která působí skrze vaše vědomí, vaši mysl, vaše tělo a tvůj svět.

Říkejte často, v každém případě, v jakékoli situaci, když chcete něco udělat: "JÁ JSEM Přítomnost."

Otevírá průtokový kanál pro aktivitu Boží síly, aby vám přinesla to, co je spravedlivé. Nelitujte vnější podmínky, které ve vaší nevědomosti působí špatně, ať už ve vás samých nebo u někoho jiného.

Přemýšlejte klidně a vyrovnaně s vědomím, že Bůh je jedinou inteligencí a autoritou, která působí ve vašem světě a ve vašich záležitostech. „JÁ JSEM v tobě“ je sebeudržující síla a léčení projevující se ve vaší mysli a těle. Udrží vás v harmonii. Postavte se před Boha a vždy bude energie potřebná k tomu, aby byla jakákoli situace uvedena do pořádku. Ti, kteří rozumějí tomuto Zákonu, se nepoddávají nespravedlnosti nebo podmínkám, které nastolují vnější činy druhých.

Udržujte to neustále ve vnější mysli. Vždy se ujistěte, že uvnitř není nic jiného než Přítomnost a Síla Boží působící ve vás a ve vašich záležitostech.

V mnoha situacích opakujte: „Není nic skrytého, co by mi nemohlo být odhaleno“ – jak se tento úhel pohledu liší od pohledu, který nám vnucují „okultisté“, kteří nám nedovolují vysvětlit jejich kánony. Tato afirmace je velmi potřebná. Také nezapomeňte, že ve srovnání s tím, co dělají třetí strany, je největší záchrana naplnit je Božskou Láskou (Fialový nebo Růžový plamen atd.), z čeho by mohly mít radost. Jiní mají výsadu spojit se s Bohem jako vy, a pokud ne, není to vaše věc.

Bůh je Přítomnost a Vševědoucí Síla, která zná a objevuje všechny věci. Můžete říci někomu jinému: „Milovaná JÁ JSEM Přítomnost v tomto muži, vyvolávám tvou vědomou sílu, tvou dokonalost, moudrost a vůdčí inteligenci, abys mohl věci uklidnit a dát jim mír a pomoc, kterou tak nutně potřebují. přítomnost, která přikazuje a vede, aby se to stalo nyní. Pozvedněte jeho vědomí do nehynoucího Světla, kde může vidět a poznat Mír a Krásu, které jsou pro jeho vlastní Stvoření a službu."

Je chybou dovolit, aby nás nepříjemnosti, které nám byly způsobeny, pohltily a vtáhly do nepříznivých podmínek. Zaujměte tento postoj: "JÁ JSEM Jediná Přítomnost, která zde pracuje."

Pomoci těm, kteří již tento svět opustili: "JÁ JSEM přítomnost, která udržuje tohoto člověka v oblasti, do které patří, která ho učí a osvěcuje."

Pokud je student ochoten spolehlivě naplnit své vlastní Boží Já Láskou, bude v jakémkoliv neshodu naprosto klidný.

Chcete-li situaci zlepšit, řekněte: "JÁ JSEM Přítomnost, která tuto situaci podřizuje a léčí."

Lidstvo obecně a lékaři zvláště udělali mnoho tím, že narušili některé aspekty života. Muž, který se chce povznést do "JÁ JSEM" Přítomnosti a žít s ní, potřebuje energii, kterou rozpouští, kde jen může. Lékaři jsou z velké části zodpovědní za tento hrozný stav, protože formují a podporují sexuální touhu, což je největší kanál pro plýtvání touto energií.

Pokud tak učiníte, je nemožné uchopit Přítomnost „JÁ JSEM“ natolik, abyste dosáhli Mistrovství. Z devadesáti pěti procent je to příčinou předčasného stáří, ztráty zraku, sluchu a paměti, protože orgány přestanou fungovat, když životní energie přestane proudit do buněčné struktury celého mozku. Lidé to ale dobře nechápou, dokud to nezjistí silnými údery. Vůle nemůže fungovat bez vitální energie.

Tato energie, kterou člověk ztrácí, je silou, která umožňuje, aby se člověk silně sjednotil s Přítomností „JÁ JSEM“. Je to život, který potřebuje být sjednocen s Přítomností Boha „JÁ JSEM“. Když vnější bytost po tolik staletí používala svou sílu pouze k vytváření chybných podmínek, stává se tato ztráta jako otevřený a trvalý odtok působící opačným směrem než individuální vědomí.

Existuje pouze jeden způsob, jak změnit to, co se již vytvořilo prostřednictvím tohoto chybného kanálu, který nás nutí cítit se vázáni jeho zneužitím a zneužitím. Jedinou záchranou je, kdykoli se naskytne příležitost nebo když se odhalí nějaký začarovaný kanál, okamžitě nasměrovat své myšlenky k Vyšší Bytosti. Mnoho lidí věří, že dokáže ovládat svou sexuální touhu pouhou silou vůle, tím, že se přinutí potlačovat přitažlivost, ať už sexuální, alkoholickou, tabákovou, narkotickou nebo jinou přitažlivost. Ale neslouží žádnému účelu, protože toho, čeho je dosaženo, je pouze tlak, který způsobí, že špatně nasměrovaná energie exploduje v jiném pohonu a možná ještě hůř. Dobré výsledky lze dosáhnout pouze změnou své pozornosti takto: „JÁ JSEM Přítomnost, která ji mění a mění ji nyní,

Za všech chybných podmínek musí být nejprve vyvolán Zákon odpuštění a transformující Fialový Plamen. Pamatujte, že příkaz ke spuštění nebo aktivaci něčeho funguje okamžitě. Když je použito „JÁ JSEM“, Síla Boha a akce se uvedou do pohybu.

Snad jednou z nejhorších situací, ve kterých musí člověk žít, je takzvaný „právní zákon“, který nutí druhého člověka k pohlavnímu styku, když se chce osvobodit a odejít od něj. Stále totiž existují bytosti, které díky nevědomosti vnější mysli touží vyvinout láskyplnou činnost. Čistá láska nikdy nefunguje pod srdcem. Pravá láska nikdy nevyžaduje žádný druh sexuálního kontaktu. Vzestoupené Bytosti Světla jsou vždy s těmi, kteří chtějí jednat spravedlivě. Pošlete jim své myšlenky a dostanete pomoc.

Máte neporazitelnou a odolnou sílu, pokud jste jedním z těch, kteří znají a praktikují Přítomnost „JÁ JSEM“.

Zákon odpuštění je otevřenými dveřmi, kterými může přijít Boží Srdce, je to klíčový zvuk, osa Vesmíru.

Zde je nejhlubší krok naší vědy. Nepoužívejte to k učení začátečníků, protože to nedostanou.

1 komentář:

Anonym píše...

Geniální kniha :)Zobrazení: 52

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Není něco špatně? * (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek) ** (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek) **…"
před 12 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných parlamentních voleb !!!!!!!

Petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných parlamentních voleb Jak petici vyplňovat a jak ji podpořitPetici si stáhněte a vytiskněte. Formulář zde:…Zobrazit další
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co myslíte, jak daleko ve vývoji mohou dnes již být utajované technologie, když už před více jak 1/2 stoletém znali to, co je zdokumentováno na uvedených videích. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Vytvořili nacisté úspěšně stroj času?Strojový překlad:Říká se, že „Nacistický zvon“ byl experiment provedený nacistickým Německem, zejména SS, která měla…"
čtvrtek
Uživatelé Zlaté Živé Světlo a Antonín Kratochvíl jsou nyní přátelé.
středa
Jozef Wolf commented on Jozef Wolf's status
"Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie? (TLIG: Svedectvá: Pohľad Cirkvi: Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005))"
úterý
Jozef Wolf commented on Jozef Wolf's status
"znameni_casu.pdf"
úterý
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil stav.
"Vítejte ve společném svobodhttp://poselstvi-zbytku.org/pdf/znameni_casu.pdfném světě."
úterý
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil stav.
"Vítejte ve společném svobodném svhttp://poselstvi-zbytku.org/pdf/znameni_casu.pdfětě."
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
24.9.
Uživatel Ina Obr přidal komentář k příspěvku do blogu !! Zakázáno do voleb na podzim zásadním způsobem zvyšovat zálohy za plyn (a elektřinu). Cílem je nevyděsit voliče před komunálními/krajskými a senátními volbami !!! uživatele Ina Obr.
"Žádných šest korun, devět až jedenáct to bude. A lidé to nevědí. Ekonomka a senátorská kandidátka rozbíjí vládní…"
23.9.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
23.9.
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu !!! „Zničiť Európu Ukrajinou“ – Tajný plán Pentagónu !!! uživatele Ina Obr.
22.9.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zdarma energie - krok za krokem. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.9.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby