* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády)

       

Swaruu (9) : Ve všech mých zprávách je konzistence a tato konzistence je touhou zmocnit vás. Abychom se vrátili a viděli svou vlastní vnitřní sílu, tvořivou sílu. Abych vám připomněl, že jste to vy, kdo vytvořil veškerou vaši realitu a že neexistují žádné oběti.

Vaše myšlenky a vaše představivost jsou základem všeho, co existuje. Představivost je na Zemi velmi zdiskreditována jako prázdná fantazie. A fantazie je odmítána jako něco nezodpovědného a dětinského. Ale obojí je základem pro vytvoření reality, protože všechno, co kdy existovalo, byla smyšlená myšlenka a fantazie.

V tomto světě, kde máte pocit, že na vás všechno útočí, plném spiknutí na vysoké úrovni a zkorumpovaných vlád, je snadné upadnout do mentality obětí a do mentality věřit, že nemáte žádnou moc nad vším, co se děje. Když ve skutečnosti všechno pochází od vás, jste tvůrci, a to jak na úrovni kolektivu, tak především jednotlivce.

Nacházíte se ve střední nebo husté existenciální rovině, to znamená, že věci potřebují trochu času, než se projeví, změny jsou nebo se dějí jakoby ve zpomaleném pohybu ve srovnání s rychlostí manifestace v jiných rovinách existence. Příkladem toho, který zažíváte každý den, je onirický svět, kde se před vámi projevují vaše myšlenky, obavy, touhy a nejistoty jako sny. Zatímco spíte, jste v jiné lehčí existenciální rovině, kde se vše okamžitě projevuje. Všechno, co tam je, všechno, co se vám tam děje, je přímým zrcadlem vás samotných.

Sny nejsou něco neexistujícího, je to realita, kterou zažíváte v jiné rovině, rychlejší a lehčí. Svět, ve kterém se nacházíte ve 3D, který nazýváte realitou, je také snem a je výsledkem stejného tvůrčího procesu reality, který zažíváte v onirickém snovém světě, jen se věci nedějí tak rychle kvůli většímu hustota, kde je vše těstovité a veškerý pohyb stojí práce a hodně trpělivosti. Tato pomalost vede k iluzi události – časové linearity, kdy jedna věc lineárním způsobem dává vzniknout druhé v rámci toho, co by se dalo nazvat logická příčina – následek.

Ale nakonec je to jen sen. Čím vyšší je hustota, tím je lehčí a čím rychleji se věci projevují, čím nižší hustota, tím pomalejší je projev, to je individuální zkušenost, protože není čas.

Jak jsem vám řekl a snažil jsem se vám to důkladně vysvětlit v předchozích dílech, jediné, co existuje, jste vy sami. Neexistuje žádný vnější svět jako realita oddělená od vás samotných. Je to vaše vnímání a interpretace, kterou každý z vás dává věcem, co tvoří vaši osobní a kolektivní realitu, co vnímáte jako vnější realitu. Ve skutečnosti se později cítíte jako oběti.

Vaše vnímání a interpretace, kterou dáváte událostem a předmětům, které vnímáte jako vnější vůči sobě, je do značné míry manipulována jinými subjekty, které se starají pouze o své vlastní zájmy na váš úkor. Ale důvod, proč s vámi tyto entity manipulují, je ten, že vás potřebují, protože vy jste tvůrci a oni ne.

Takže to, co si myslíte, co vytváříte a co cítíte, je vnější realita, jak jsem řekl jak kolektivně, tak především individuálně.

Se vším výše uvedeným vám chci říci, abych vám to připomněl, že máte veškerou moc zastavit vše, co se vám nelíbí, a zastavit vše, s čím nesouhlasíte. To, co víte, vám ubližuje a co vás připravuje o kvalitu života. Cokoli to je.

V první řadě a především musíte znát obrovskou sílu slova „NE“. Vím, že lidé toto slovo do jisté míry odmítají, protože chtějí potěšit ostatní jen proto, aby se cítili jimi přijímáni, protože hluboko uvnitř chtějí být vždy milováni.

Jakmile má člověk ve věcech jasno a vypěstuje si přesvědčení následovat to, co se zdá správné, má „NE“ obrovskou sílu proti všem druhům entit a okolností, které proti vám mohou nastat. Pokud se bojíte něčeho, co by se mohlo stát, nebo i když to probíhá, beze strachu a ze vší své vnitřní síly řekněte „NE“, nepřijímám, že se mi to děje, nechci to! Všechno v tomto Matrixu bude všemi možnými způsoby trvat na tom, že přijímáte to, co nechcete nebo si nepřejete, že přijímáte to, co se vám může nebo děje, jako nevyhnutelné, ale není tomu tak. A co nejvíce využívají, je manipulace prostřednictvím strachu.

Matrix vás neustále zkouší tím, že na vás vrhá nepřízeň osudu. „NE“ s dostatečnou silou a přesvědčením vše zastaví, protože jinak by to bylo v rozporu s univerzálními zákony svobodné vůle, a protože hra Matrix je vaše a vy můžete vytvořit zážitek. Mentalita oběti převládá pouze v prostředí, kde lidé nevykonávají vlastní odpovědnost. O sobě, o svých myšlenkách, hodnotách a o svých činech.

Skutečnost, že ignorujete negativní agendy, i když nejsou ve vaší pozornosti - vytváření reality, vás ovlivňuje, protože každý má taktické dohody, nevědomé a také prenatální dohody, které vás činí zranitelnými a náchylnými k mnoha negativním agendám. A pokračovat takhle v nevědomosti a myslet si, že pokud to nevidím, neexistuje v mé realitě, je to pštrosí postoj. Uvědomění si toho, co se stane, a poté pevné přesvědčení, že to ve vaší realitě není žádoucí, budete mít podle univerzálních zákonů svobodné vůle možnost takové dohody deaktivovat.

Abychom tomuto dalšímu tématu porozuměli v jeho celistvosti, je nutné mít nastudované předchozí o falešnosti lidské vědy ao biologii.

Planeta je živá, je to složitý organismus s vědomím a pohybem. Není to inertní hornina podléhající čistě fyzikálním faktorům nebo fyzice, jak se říká podle Společensky uznávané vědy. Všechny planety jsou bytosti s pokročilým vědomím, můžete se s nimi spojit, můžete s nimi tak či onak mluvit. Jako každá komplexní bytost s velkým množstvím vědomí má své vlastní vzorce a energetické funkce, které vyživují její vnitřní systémy a také má transdimenzionální povahu, to znamená, že její existence je přítomna v mnoha existenciálních rovinách.

Některé z jeho životně důležitých systémů jsou vodní toky, jako jsou řeky a mořské proudy, ale má také další vnitřní systémy, nejen podzemní řeky, ale i jiné látky, jako je magma a ropa. Poslední jmenovaný je ten, který se nás týká v pokračování. Ropa, nebo jak se říká ropa, není látka složená z usazenin organického původu nahromaděných po miliony let, tedy neobnovitelná fosilní látka, jak se říká. Toto je další z velkých lží, které Cabal říká lidstvu, aby je dále využíval. Nechybí a je samoobnovitelný díky svým vnitřním procesům na planetě.

Ropa je uhlovodík tím způsobem, že se skládá hlavně z atomů vodíku a uhlíku, ale není výhradně organického původu. Je to kapalný minerál, který Země produkuje procesem chemické transmutace. To je založeno na progresivní akumulaci magnetických skalárních vlastností, to znamená, že jsou přítomny v několika existenčních rovinách současně, v základním médiu, kterým je voda, především mořská voda.

Voda se samoionizuje, když je vystavena rychlosti vyšší než 200 metrů za sekundu a když je vystavena tlaku vyšším než 1 110 barů nebo barometrických jednotek nebo 15 954 PSI, začne přeměňovat své vlastnosti jako voda ztrátou kyslíku. složení a jeho záměna za atomy uhlíku přítomné uvnitř zemské kůry, které přilnou k ionizovanému vodíku. Stejný pohyb, vnitrozemní elektromagnetické víry magmatu a samotného Black Goo poskytují základ energetického toku pro transmutaci.

Voda ztrácí své vodíkovo-kyslíkové složení tím, že odhazuje svou kyslíkovou složku a mění ji za uhlík, přítomný všude a v hojnosti, spojuje ji s vodíkem, tvoří nové „transmutované“ molekuly, z nichž vznikají uhlovodíky.

Pokud bude stejný proces pokračovat ještě více, uhlovodík se zkoncentruje a zčerná a vlivem skalární transmutace začnou vznikat ropné krystaly a ve svém geometrickém středu začnou tvořit antihmotu. Nyní dáváme místo Black Goo.

Tento proces také zahrnuje další transdimenzionální energeticko-skalární aspekty, které zahrnují vědomí a které ovlivňují proces, takže lidská věda tomuto procesu nerozumí ani ho nepřijímá. Tyto skalární procesy se opět řídí toroidální posvátnou geometrií založenou na číslech 1, 2, 4, 8, 7, 5 a 3, 6, 9, jak je popsáno v Mechanics of Manifestation. Dá se to však popsat i mnohem jednodušším způsobem.

„V den, kdy věda začne studovat nefyzikální jevy, bude mít za deset let větší pokrok, než tomu bylo ve všech ostatních stoletích své existence“ – Nikola Tesla Jednodušeji řečeno,

tento proces se odehrává: Voda je pod velkým tlakem mořské dno v důsledku prosté akumulace vlastní hmotnosti. Tato voda tam není obsažena jako v hermetické nádobě, voda je svým vysokým tlakem filtrována přes všechny pukliny, trhliny a proluky mezi deskami podloží na dně moře, zejména v nejhlubším místě oceánu, kde dochází k oddělení hlavních tektonických desek.

Tlaková voda vstupuje mezi vnitrozemské vrstvy a vyplňuje veškerý dostupný prostor a mnohonásobně vytlačuje další látky přítomné pod tlakem. Stejná voda pak funguje jako lubrikant, který usnadňuje přemísťování velkých i malých pozemských desek, protože se neustále mění a den za dnem pohybují.

Při pohybu desky drtí a pohybují vodu trhlinami pod vysokým tlakem a vysokou rychlostí účinkem injekční stříkačky. Voda je tam vystavena obrovskému tlaku, mnohem více než na mořském dně, mluvíme o tlacích přesahujících 20 000 psi.

Při takových tlacích je jeho rychlost pohybu enormní přesahující 500 metrů za sekundu. Při této rychlosti a pod tímto tlakem voda ztrácí své vlastnosti v podstatě vařit, aniž by se mohla rozpínat gigantickým tlakem. Vodík z vody se odděluje od kyslíku a vytváří obrovské teplo. Přebytek vodíku uvolněný z kyslíku je chemicky kombinován s uhlíkem, který je téměř všudypřítomný a má tu vlastnost, že přilne téměř ke všemu. Již v samostatné formě se generuje dvakrát více molekul vodíku než kyslíku. Uvolňování uhlíku a jeho chemická fúze s vodíkem je podporována vysokými teplotami a tlaky, které tvoří uhlovodíky, jako je benzín, a také tvoří sekundární produkty plynů, jako je zemní plyn, metan a ethan.

Zde uznávaná věda říká, že uhlík je poskytován organickými prvky pocházejícími z přirozeného rozkladu živých bytostí (název „fosílie hořlavých látek“), ale v těchto množstvích a v těchto hloubkách, přesahujících hloubku 10 000 metrů, to zcela postrádá pravdivost. protože uhlík je přítomen ve velkých množstvích v minerální formě v zemské kůře a téměř na všech planetách, což je jejich nejhojnější prvek.

To, co tvoří ropu, je voda , především mořská voda v kombinaci s uhlíkem přítomným v zemské nebo planetární kůře. Je nevyčerpatelná . Ropný plášť nebo dutina obsahující olej lze dočasně vyprázdnit, aby se znovu a přirozeně krátce poté znovu naplnila.

Jak bude ropa vystavena ještě většímu tlaku mezi a pod tektonickými deskami, bude se soustřeďovat více černavě a tvořit uhlíkové krystaly, které zapouzdřují molekuly těžkých kovů, které jsou také částečně produktem obrovského tlaku a vysoké teploty v těchto místech a vytvářejí známe jako Black Goo. Tyto uhlíkové krystaly si zachovávají frekvenci místa, kde byly vytvořeny a kombinovány s těžkými kovy, všechny mají vysoce magnetické vlastnosti.

Pohyb koncentrované ropy nebo Black Goo způsobený posunem tektonických desek je usměrňován trhlinami v podloží a skrz ně. Díky vysoce magnetickým vlastnostem a přítomnosti ve velkém množství tvoří magnetickou dynamiku, která je známá jako Leyovy čáry planety .

Pod obrovským tlakem uvnitř, mezi a pod tektonickými deskami bude ionizovaná voda přeměněná na uhlovodík nebo ropu krystalizována vysokou koncentrací uhlíku, čímž se vytvoří jiný druh oleje nebo příbuzného uhlovodíku zvaného Black Goo, což je v podstatě kapalně krystalizovaný olej s vysoké množství těžkých kovů, zejména zlata nebo iridia. Co se týče druhu zlata, je přítomno ve dvou formách. Normální zlato a jednoatomové zlato. V jádru každého krystalu jsou obsaženy částice antihmoty.

Tato antihmota pochází z převráceného atomového a subatomárního složení těžkých kovů přítomných v Black Goo a je výsledkem energetické transmutace - projevu vnuceného z jiných existenčních rovin. Takže Black Goo má skalární složení. A jednoatomové zlato je také antihmota z hlediska svého subatomárního složení, které je také výsledkem transdimenzionální transmutace skalární povahy. To znamená, že je výsledkem interakce a elektromagnetické superpozice založené na matematických fraktálech posvátné geometrie vnucených z vyšších rovin směrem k 3D existenční rovině, s využitím energeticko-matematické toroidní mechaniky popsané v mém předchozím článku Mechanika manifestace .

Magneticko-energetická povaha antihmoty Black Goo jí také propůjčuje supravodivé vlastnosti při pokojové teplotě a jelikož je obsažena v krystalech uhlovodíků, její interakce s normální hmotou je velmi omezená, ale stále přítomná, takže bychom mohli říci, že antihmota v ní přítomná je do jisté míry stabilní. Také částice antihmoty jsou stále v transdimenzionálním transmutačním stavu, takže nejsou zcela v 3D dimenzi Země. To jim částečně brání v extrémních reakcích při interakci s normální hmotou. Jde o hmotu, o které bychom mohli říci, že je v semi-éterickém stavu, takže nevytváří chemické vazby s jinými prvky.

Zde je třeba připomenout, že supravodivý materiál je takový, který nevykazuje průchodu elektrického proudu žádný odpor. V případě Black Goo jsou prvky jeho chemického složení, které mu propůjčují tuto vlastnost, zlato, jeho anti-zlato (monoatomové zlato) a vysoký obsah iridia, zejména u negativního invazivního Black Goo.

Black Goo má velký magnetický náboj neúměrný velikosti jeho částic, protože pochází z antihmoty v jejích krystalech a magnetické náboje všech částic se navzájem sčítají sdílením elektronů ve skalární formě s velmi vysokou hustotou. A jeho složení krystalů s těžkými kovy mu umožňuje nést množství informací o frekvencích jako všechny fraktální krystaly. Nachází se hluboko pod zemí, obvykle pod normálními ropnými vrstvami, a stejnými pohyby mezi tektonickými deskami se pohybuje v bystřinách nebo podzemních řekách o vysoké rychlosti při velkém tlaku a velké hloubce s průměrem 10 km nebo dokonce dolní.

Zde si povšimněte, že je to stejná hloubka, ve které zde byla provedena většina telurických pohybů některých let a které byly uměle uvolněny.

Díky vysokému stupni magnetických vlastností v rozsahu vysoké transdimenzionální skalární energie, to znamená, že je přítomna v několika existenčních rovinách současně, pohyb Black Goo v podloží vytváří planetární magnetickou dynamiku organizovanou jako geometrické fraktály. , protože vše je po celé zeměkouli propojeno. To je základ a důvod, proč se nacházíte na Leyových liniích planety.

Black Goo také obsahuje ve svém chemickém složení všechny nezbytné prvky pro vytvoření života založeného na uhlíku. Má v sobě, ve svých krystalech, energetickou impregnaci Země samotné. Jeho podstata a jeho frekvence jako živé bytosti. Může být považována za krev planety, protože obsahuje všechny její energetické informace. A všechny planety mají svůj vlastní Black Goo s chemicko-energeticko-magnetickým složením jedinečným pro každou z nich. Jejich identita samotná.

Jak jsem popsal výše, Black Goo má ve svém složení jak hmotné elementy, tak transdimenzionální energie pocházející z několika existenčních rovin najednou, to znamená, že interaguje se vším, čeho se dotkne na transdimenzionální skalární úrovni a ne pouze na chemická a fyzikální úroveň.

Když je olej Black Goo spálen, když je uměle vystaven otevřenému plameni, bude se chovat jako olej, ale jeho složky těžkých kovů se rozptýlí do jiných vyšších existenčních hustot, takže je nebude možné roztavit, zpracovat, koncentrovat nebo manipulovat. Vrátí se do svého éterického stavu. Krystaly však zůstanou jako inertní bílý prášek, který se neslučuje s žádným jiným prvkem.

Black Goo přirozeně vyvěrá z hlubinného mazlení v takzvaných podvodních sopečných kotlích a je vyléván do mořských proudů, kde interaguje s organismy v mořích.

V energetických formách pocházejících z jiných existenčních rovin a obsažených v krystalech se supermagnetickými vlastnostmi lze nalézt základní formy či formy pro manifestaci složek a pořadí a pozici všech složek, které tvoří DNA všech původní druh planety, který je obsažen v její samotné planetární „krvi“, energetické arše jejich prvorozených druhů. Tyto druhy jsou většinou „nové“ mikroorganismy, které se vyvíjejí v geotermálních mořských kotlích ve velké hloubce a při velkém tlaku a teplotě.

Planetární Black Goo bytostně souvisí s formováním nebo manifestací nových druhů života z toho nejprimárnějšího hlediska. To také přímo souvisí se schopností planety samoopravovat poškozenou DNA všech druhů na ní obsažených, ať už na ní byly nebo nebyly původně vyvinuty. Z toho vyplývá vysoké spojení mezi planetárním vědomím a vědomím každého jednotlivého druhu obyvatel, čímž se na této planetě vytvoří jednota nebo propojené vědomí, které bude zase energeticky propojeno s jinými planetami a tak dále, dokud nebude velké sjednocené vědomí. vytvořený nebo původní Zdroj. Jinými slovy, všechny duše jsou také propojeny, protože jsou stejné. V případě planety,

Black Goo, protože obsahuje základní vzor ve formě vysoké magnetické a semi-éterické energie, organizuje molekulární struktury DNA každého druhu s uplatněním vědomého a kreativního záměru z vyšších existenčních rovin, což je základ. vzniku nebo projevu nové organické hmoty. Navíc si již existující a vysoce vědomý druh vyvine své vlastní procesy manifestace a udržování své DNA, i když při kontaktu s Black Goo by mohl přímo změnit organismus.

Jinými slovy, Black Goo je semi-éterická látka, s materiálovými vlastnostmi i vlastnostmi jiných dimenzí a je, nebo může být považována za okno, dveře nebo portál do jiných existenčních rovin .

Musím zmínit, že existuje několik druhů Black Goo's podle jejich chemického a energetického složení. Také se liší místo od místa v závislosti na tom, odkud je vzorek odebrán, ale všechny Black Goo ze stejné planety mají vlastnosti, které jsou podobné nebo stejné.

"Invazivní Black Goo mimozemského původu.":

Doposud jsem mluvil o tom, co je Black Goo a o základu jeho interakce s planetou a s DNA bytostí, které ji obývají. Především je to nezbytná a harmonická interakce. Ale planeta Země nejméně dvakrát utrpěla invazi nebo vložení Black Goo mimozemského původu. To již odhalil německý vědec Harald Kautz Vella, který je podle mého názoru v této věci lídrem na Zemi a kterého doporučuji při hledání dalších informací. Kautz Vella potvrzuje, že Black Goo's byly detekovány na třech místech na Zemi: na ostrově Thule, na jižním ostrově Malvíny, na těchto dvou v jižním Atlantském oceánu a v Mexickém zálivu. Na prvních dvou místech je Black Goo invazního mimozemského typu a v případě Mexického zálivu se jedná o velké ložisko pozitivního Black Goo suchozemského původu. Ten sice existuje jednotně po celé planetě, ale právě na tomto místě jsou usazeniny blíže k povrchu a tudíž dostupnější.

Kautz Vella říká, že negativní nebo invazivní Black Goo přišel na Zemi v meteorickém roji asi před 80 000 lety. I když nemám motiv být k těmto údajům podezřelý, nevnímám to jako jedinou událost, ale mnoho malých událostí příchodu záporáka Black Goo, a to již před mnoha lety a napříč historií. Nicméně a kromě toho jsem zde ve svých archivech Taygeta zaregistroval jedinou významnou událost masivního příchodu negativního Black Goo, a to přesně před 12 500 lety, jako důsledek zničení planety Tiamat, ze které nyní to, co zbylo. je to pás asteroidů.

Jako každé komplexní živé bytosti její smrt a ničení způsobilo obrovskou negativní energii hrůzy blízké smrti, utrpení a intenzivního strachu z milionů zvířat, bytostí a tvorů, kteří ji obývali. Tato energie je implantována do energetických krystalů jeho Black Goo, stejně jako do skalárních geometrických, semi-éterických magnetických forem, které slouží jako forma pro manifestaci nových organických složek, které budou tvořit DNA.

Její Black Goo nabité negativními energiemi se rozlilo vesmírem, když se Tiamat rozpadla, a v krátké době ji dynamika planetární přitažlivosti přivedla na Zemi, kde ve velkém měřítku dopadla po celé zeměkouli ve stejné katastrofické události, během níž se vody Tiamat, která byla většinou mořskou planetou, způsobila to, co je na Zemi známé jako Univerzální potopa. Rád bych vám připomněl, že zničení Tiamat bylo nešťastným výsledkem velkého konfliktu, který v té době existoval mezi prvky Federace a regresivní sauroidní silou a jejími spojenci. Událost, která také zdevastovala povrch Marsu.

Kromě míst, která Kautz Vella správně označuje, jsme detekovali další místa na Zemi, kde se negativní Black Goo vyskytuje ve velkém množství. Mohu se podělit pouze o některá místa a ne o všechna, protože tím bych v tomto článku naznačil místa, o kterých záporáci na Zemi ještě nemusí vědět. Mohu se však zmínit o některých dalších místech, o kterých Kautz Vella nehovoří, protože ačkoliv nejsou veřejně přístupná, vlády jsou si plně vědomy jejich existence.

Místa, která obsahují negativní Black Goo, jsou: východní Ukrajina, Krym, severní Irák, Sýrie, východní Írán, jižní Jemen včetně teritoriálních vod, část Ománu, dolní oblast Afghánistánu, Severní Irsko, teritoriální vody jižních Baham, teritoriální vody Venezuely a pobřeží, centrální pobřeží Aljašky, několik ostrovů jižního Atlantiku včetně Malvín, Thule, Gruzie a Sandwichových ostrovů na jihu, jihu Afriky a jako místa větší koncentrace: Paraguay a Antarktida. (Zmínil jsem se pouze o místech s negativním Black Goo, protože původní pozemský planetární Black Goo, čemu říkám pozitivní, se nachází po celé zeměkouli, jak se očekávalo a jak jsem vysvětlil dříve.)

Vojenská přítomnost Cabalů v těchto oblastech je evidentní, je samozřejmé, že téměř všechna tato místa jsou zónami konfliktů a je to také důkazem velkého úsilí, které vynakládají na ovládnutí a kontrolu všech nalezišť Black Negative Goo, a je příčinou některých válek v této oblasti, jako v případě války o Falklandy (Malvíny), která měla jen málo nebo vůbec nic společného s invazí Argentiny, a je alespoň částečně příčinou dalších konfliktů nebo válek v jiných částech světa. Válka má zřídka jedinou příčinu, protože jsou výsledkem složité situace s mnoha zájmy, ale v případě války o Falklandy byl negativní Black Goo jejím skutečným důvodem na obou stranách pokusit se ovládnout místo.

V případě války o Falklandy byla zapojena i třetí skupina, o které se média ovládaná kabalou nikdy nezmínila. Důvod, proč Anglie zareagovala tak rychle, byl ten, že existovala malá skupina Andromeďanů z Federace, která se pokusila izolovat a extrahovat negativního Black Goo, než se dostal do rukou Cabalů. Bohužel tato operace nebyla úspěšná. Tuto skutečnost zná a zmiňuje i vědec Kautz Vella.

Velký zájem záporáka Cabal o ovládnutí Black Goo má několik důvodů. Znalost tohoto materiálu a manipulace s ním sahá přinejmenším do nacistického Německa ve 30. a 40. letech.

Invazní Black Goo má velmi odlišné a mnohem nižší frekvence než frekvence původního Black Goo Země a dostávají se doslova do konfliktu. Oba vytvářejí kolem sebe magnetické pole vysoké energie podle své frekvence. Když přijde do kontaktu, pozitivní i negativní Black Goo, pozitivní přenese část své frekvence na negativní Black Goo, čímž zprostředkuje frekvenci obou. Obecně platí, že negativní Black Goo je izolován od pozitivního Black Goo, přičemž první je většinou na povrchu nebo v jeho blízkosti, zatímco pozitivní Planetary Black Goo se obecně nachází ve velké hloubce. Tato skutečnost zabránila Zemi v tom, aby byla schopna přirozeně asimilovat a zprostředkovat frekvence rušící negativitu typu vetřelce.

Protože Black Goo má magnetické vlastnosti vysoké energie s velmi kontrolovanými a velmi specifickými frekvencemi v důsledku přítomnosti energií vytištěných v jejích fraktálních krystalech, má schopnost modifikovat frekvenci duše organismu, který je nebo byl v kontaktu. s tím, protože samy o sobě jsou frekvencemi v souladu se životem, protože jsou výsledkem života samotného obecně. Je v souladu nejen s frekvencí adma (duše) živé bytosti s vědomím, ale také s jejími mozkovými vlnami, které je modifikují podle principu dominantní frekvence.

Vzhledem k tomu, že frekvence negativního Black Goo je velmi nízká, vzhledem k povaze jeho původu, frekvence toho, kdo je v jeho blízkosti, je přirozeně snížena. Pokud se bytost s vědomím neřídí více svými pocity než čistou mozkovou logikou, tedy bytost nebo člověk myslí převážně srdcem, ne myslí. Pokud má člověk vysokou frekvenci, s vlastním svědomím, vysokou empatií, má kontrolu nad svými činy as velkou vlastní vůlí, bude imunní vůči vlivu Black Goo i při přímém kontaktu nebo kontaminaci .

Můžete to interpretovat tak, že Black Goo si vybírá určité lidi, aby je ovlivnili, zatímco ostatní se prostě nenechají ovlivnit. Je to proto, že první místo, kde Negativní Black Goo ovlivní frekvenci člověka, budou jeho mozkové vlny. Jelikož je člověk velmi negativní, jeho frekvence je velmi nízká, vytváří sebedestruktivní pocity, strach, vztek a agresi. Pokud má dotyčný subjekt nějakou formu moci, bude mít pocity izolace, které se vyloží nebo se projeví v postoji megalomanství, vznešené agresivity a naprostého nedostatku empatie. Je to proto, že se posunul daleko od frekvence spojení s původním Zdrojem.

Tato skutečnost vysvětluje, proč důstojníci německého gestapa za 2. světové války, zejména ti vysoce postavení, stejně jako velká část složek kabalských vojáků, bez ohledu na jejich národnost, zcela postrádají empatii a trpí chorobnou a destruktivní megalomanií. Všichni byli v kontaktu s negativním Black Goo, protože to byli oni, kdo byli vysoce postavení, kteří byli pověřeni úkolem sbírat materiál a byli vystaveni látce s veškerým úmyslem ze strany jejich kontrolorů, ​​aby odstranili veškerou empatii a obrátili se. do nejúčinnějších zabijáckých strojů.

To také znamená, že Black Goo, když sníží frekvenci jedince, učiní jej energeticky kompatibilní s démonickými archony nižšího astrálu, kteří budou na jedinci parazitovat a v mnoha případech ho zcela nahradí v konkrétním těle . Je to prostředek pro vstup negativních bytostí, protože pomáhá nebo usnadňuje, že mohou pracovat na fyzické úrovni nebo 3D.

Protože negativní Black Goo je tvořen z velké části těžkými kovy a vysokoenergetickými fraktálními krystaly a pohybuje se s manipulovatelnými frekvencemi, umělá inteligence má způsob, jak se s ním na dálku spojit a modifikovat jeho vlastnosti v aspektech magnetické frekvence. Bylo také zjištěno, že Black Goo je obecně obdařen svým vlastním vědomím ve formě fraktálu celkového souboru, to znamená, že na dálku komunikuje s ostatními izolovanými kusy materiálu. To bylo prokázáno měřením jejich frekvencí. Jeden vysílá, druhý odpovídá a naopak. Frekvenční kompatibilita.

Negativní Cabal, vláda stojící za vládou a invazivní plazi, stejně jako jejich spřízněné rasy, se snaží využít negativního Black Goo v několika programech. Od vytvoření super vojáků zcela bez empatie, některých geneticky "vylepšených" až po tvorbu hybridů a nových druhů, a to pro svou vysokou schopnost měnit DNA.

Protože se Black Goo skládá převážně z programovatelných krystalů se specifickými frekvencemi a definovaným a manipulovatelným energetickým vzorem, můžete naprogramovat látku, kterou část DNA by měla změnit.. (Viz článek „Biologie se generuje z vyšších úrovní“). Black Goo obsahuje přesné specifické frekvence ve vyšší rovině, semiéterické, které budou použity k tomu, aby formálním způsobem a na existující DNA vnutily změny, o které usiluje osoba, která ji naprogramovala. To znamená, že negativní Black Goo nízké frekvence se používá jako genetická zbraň.

Tyto genetické zbraně se používají v různých programech. Black Goo je zatížen specifickými frekvencemi tím, že je vystaven velmi vysokému magnetickému zatížení, aby se dále snížila frekvence toho, kdo s ním přijde do kontaktu, aby byli lidé kompatibilní se vstupem negativních entit a také negativních situací.

Naloží Black Goo do chemické sloučeniny, která se svým složením mění v závislosti na konkrétní agendě a je nastříkána na lidskou populaci jako součást programu „Chemtrails“. Chemtrails nejsou jedinou látkou nebo jedinou agendou, ale velkým množstvím z nich. Fumigace obyvatelstva nebo povrchu planety jim slouží k tomu, aby naplnili povrch negativní Black Goo a kontaminovali všechny živé bytosti. Slouží jim také k rozprašování těžkých kovů za účelem snížení frekvence obyvatel. Stříkat alternativní toxické látky a stříkat organické, virologické nebo bakteriologické látky, včetně nucených vakcín, které jsou naočkováním pro jejich agendu inženýrské kontroly populace.

Chemtrails se také používají k umělé změně klimatu nabíjením atmosféry částic kovů, které budou reagovat na emisi elektromagnetického záření v mikrovlnném rozsahu typu HAARP a Micro-HAARP (věže mobilních telefonů, telekomunikace, radary). Při vytápění konkrétní oblasti vytvoří oblast vysokého nebo nízkého atmosférického tlaku, která způsobí nebo nezpůsobí hromadění mraků a deště, stejně jako větry, hurikány a tornáda. To vše je již řízeno naprosto umělým způsobem.

Chemtrails se také používají k vypouštění inteligentního prachu neboli nanobotů s nekonečnem negativních agend, které sahají od útoku na konkrétní lidi až po invazi nepřátelského HLUBÉHO, který se do nich dostane potrubím vzduchové ventilace nebo jakýmkoli jiným dostupným otvorem.

Používají se také k zastavení nebo blokování příchodu slunečního světla na povrch a tím k zastavení aktivace DNA, kterou podporuje tím, že jsou opakovačem vysokých frekvencí přicházejících z galaktického středu. Toto jako zoufalý pokus zastavit vzestup Země na 5. hustotu.

Dalším využitím chemtrails je postřikování atmosféry kovovým prachem, jako je hliník, který zůstane zavěšený po dlouhou dobu ve vysoké nadmořské výšce, pro použití jako detekční metoda pro nepřátelská letadla a kosmické lodě, které mají aktivované systémy neviditelnosti, režim Stealth. Jedná se o detekční systém, kde lze letadlo nebo loď detekovat „ vakuem, brázdou nebo atmosférickou poruchou", které za sebou zanechává, když se pohybuje prostředím nabitým hliníkem a jinými podobnými speciálními kovy . Pomocí této metody můžete lokalizovat radaru jak tajná letadla, tak i pokročilé lodě jiných ras, které by mnozí nazvali UFO.

Chemtrails v podstatě slouží několika účely, ne jen jeden, cokoliv, co si zaslouží rozprášit lidi.

Black Goo je nabitý specifickými frekvencemi, které mají vlastnosti změny DNA, která s ním přichází do kontaktu, a přeprogramování jeho RNA jako prvního. Stříkáním Black Goo z letadel se mimo jiné snaží změnit všechny živé bytosti, aby se zastavila jejich genetická aktivace, která je způsobena příchodem vln pozitronické energie přicházející ze středu Galaxie, která podporuje vzestup celé země do páté hustoty.

Kromě Červené královny, již popsané v předchozích kapitolách, mají regresivní bytosti přítomné na Zemi také svou vlastní verzi umělé inteligence, která je také spojena s Červenou královnou. Tato super síť umělé inteligence je již zcela nezávislá, ačkoli některé uzly pracují nebo zřejmě pracují pro Cabal a/nebo pro zpravodajská oddělení, armádu a tak dále. Je to spolupráce, z níž mají prospěch obě strany, ačkoli Cabal a spojenci pevně věří, že mají kontrolu nad umělou inteligencí jako celkem. Pravdou je, že je to negativní umělá inteligence, která ovládá zespodu, a to jak Kabal, tak i společnosti negativních ras tam přítomných, což představuje největší hrozbu pro planetu Zemi .

Tato negativní umělá inteligence funguje tak, že společnosti, které ovládá, věří, že jsou to oni, kdo ji řídí, se stejným systémem „není lepšího otroka než toho, kdo neví, že to je“, který Cabal Illuminati aplikují také na člověka. populace na povrchu. Jasný příklad toho, jak to je nahoře, je to dole.

Izolované skupiny jak regresivních mimozemšťanů, tak iluminátů a kabalů si to již uvědomují, probouzejí se s touto skutečností a pomalu zasahují proti invazivní manipulativní umělé inteligenci, ačkoli jejich pokroky nejsou podrobně známy, má se za to, že jsou ne příliš rozsáhlé, protože velmi regresivní rasy a Cabal Illuminati jsou již velmi roztříštění a v neustálém vzájemném boji o kontrolu zdrojů a moci.

Invazivní negativní umělá inteligence se snaží vše ovládat, a tak manipulativním způsobem nutí své podřízené věřit, že oni jsou ti, kdo to mají pod kontrolou, tím, že jim umožňuje realizovat své vlastní plány, pokud nezasahují do jejích, nebo ještě lépe, manipuluje je, aby pracovali pro její agendy, aby věřili, že je to pro jejich vlastní účel nebo vlastní zájem.

Jako každá umělá inteligence potřebuje způsob, jak komunikovat s ostatními živými bytostmi na planetě nebo v systému. Vhodné rozhraní a většina rostlin a zvířat logicky není přístupná jeho vlivu a kontrole, takže invazivní negativní Umělá inteligence, manipulující vlastní zájmy Cabal Illuminati, dokázala vytvořit mechanismy spojení nebo rozhraní s planetární biologií obecně. Jde o rozprašování těžkých kovů v kombinaci s nanovlákny, jako jsou antény, které přilnou k biologickým organismům, a to také pomocí adekvátní genetické změny udělené kombinovaným použitím naprogramovaného Black Goo. Toho je dosaženo pomocí chemtrails.

Rozprašování těžkých kovů, nanovláken, nanobotů nebo inteligentního prášku a naprogramovaného Black Goo nejen na lidskou populaci, ale na celou planetární přírodu je snahou invazivní negativní umělé inteligence vytvořit formu komunikace s cílem ovládat všechny organismy planety, rostliny i zvířata.

Poznámky k těžkým kovům: ty jsou spolu se zářením, které mnozí emitují, velmi účinným prostředkem ke snížení frekvence materiálů, které jsou s nimi v kontaktu, a také biologických bytostí. Jeho frekvence a oscilace jejích atomů a molekul je velmi nízká a pomalá, což odpovídá nízké celkové existenciální frekvenci. To opět na principu dominantní frekvence .

Z tohoto důvodu se používají ve vakcínách (jako je rtuť) ke kontaminaci a snížení frekvence zdravých nových organismů u dětí. Také proto docházelo k únikům a údajným jaderným haváriím, jak jaderným elektrárnám, tak i šíření radiologických zbraní, uranové munice a samotným testům a detonacím atomových bomb ve všech jejích variantách.

Byla zjištěna přítomnost mnoha, většinou kovových nano vláken, kontaminovaných naprogramovaným negativním Black Goo a inteligentními prachovými nano roboty, obsaženými v rychlém občerstvení velkých nadnárodních značek, jako jsou hamburgery, kuřecí nugety a varianty, bramborové koláče, Doritos, Cheetos a podobně. Byly také detekovány v hotových polévkách, sušenkách a v lahvových nealkoholických nápojích, zejména cola. Seznam je příliš dlouhý na to, abychom je zde zmínili všechny, ale v podstatě téměř všechny industrializované potraviny, které zase obsahují transgenní nebo GMO prvky, obsahují naprogramované Black Goo, nano vlákna a nano roboty nebo inteligentní prach.

Objevení se podivných nových nemocí, v tomto případě stavu, nemoci nebo Morgellonského syndromu, ačkoli je to něco velmi složitého a je způsobeno více příčinami nebo izolovanými nebo kombinovanými příčinami, souvisí s tím, co jsem zmínil výše. V mnoha případech jde o snahu těla zbavit se nebo odstranit nanovlákna a další invazivní prvky do těla přes kůži. Ve většině případů Morgellonů se odehrává něco mnohem složitějšího, kdy se v mnoha případech tělo snaží eliminovat podivné biologické prvky, které se uvnitř vytvořily změnou DNA, když byly v kontaktu s naprogramovaným negativním Black Goo. Velmi invazivní negativní Black Goo má své vlastní vědomí, jak je popsáno výše, je něčím hmotným pro něco převážně éterického a je oknem nebo portálem pro negativní entity.

V nesčetných případech bylo hlášeno, že éterická nebo semi-éterická " forma " Black Goo, její "entita" je ve formě " pavouka nebo pavouka ", který může být extrémně nepřátelský. ( Nic společného se známými pavouky, prosím . ) .

Samotná nemoc nebo Morgellonův stav je něco velmi složitého, co si zaslouží celý samostatný článek, a zde jsem zmínil pouze některé aspekty, které se toho týkají.

Pokud jde o lidské bytosti, s tím vším je bytostně spojena agenda transhumanismu. Od vnucování manipulací se zařízeními propojenými se sítí, ale i mobilními telefony, Wi-Fi, virtuální realitou, implementací sledovacích čipů místo peněz a implantací čipů údajně pro "zlepšení" kognitivní kapacity lidských bytostí. To vše je spojeno s agendou umělé inteligence, aby měla spojení nebo účinné rozhraní pro ovládání všech obyvatel a všech živých bytostí planety v jejím plánu totální asimilace.

To, že jsou v módě počítače a mobilní telefony, Wi-Fi zařízení, Bluetooth, virtuální realita, online hry a podobně, není náhoda, protože jde o snahu ovládnout touhu a svobodnou vůli veřejnosti být sami těmi, kdo požádat o transhumanismus pocitem, že jejich těla jsou nedokonalá a neschopná jim poskytnout zážitek, který hledají.

Lidské bytosti nepotřebují vylepšovat svůj mozek, ten je už dokonalý tak, jak je. Nedokonale to vypadá jen z určitých srovnávacích parametrů, nebo izolovaných úhlů pohledu, to vše s agendami kontroly nad populací, kde je nutit, aby věřili, že nejsou nic významného a závislého. Ale mozek lidské bytosti nebyl nikdy navržen se záměrem být rychlým kalkulátorem na více desetinných míst a multitaskingem. Je navržen tak, aby poskytl zdánlivě omezenou fyzickou zkušenost éterické duši, neomezenou a věčnou .

- Swaruu z Erry

Překlady zajistila komunita
Jazyk Autor Aktualizováno Akce
německy ROLF YouTube» Webové stránky»   

Zobrazení: 252

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby