* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Meniacim sa magnetizmom Zeme sa Zem vztlakom vysúva zo 4D, aby sa obliekla do nových transparentných šiat. Solárnou hyperfrekvenciou celej planetárnej sústavy s centrálnou pozíciou Zeme, ktorá sa nachádza na najoptimálnejšom mieste - vzhľadom na univerzálne cesty paralelných ako i neparalelných svetov - ich vesmírov.
Je to Zem na ktorú je sústredený pohľad pozitívnych, ale i negatívnych systémov. Na jednej strane bezpodmienečná snaha pomáhať, s eminentným záujmom bezpodmienečnej lásky, na strane druhej snaha vlastniť a ovládať.
Okrem vrstiev /plateau/ vedomia hmotných ako i jemnohmotných svetov sú to energie temna, ktoré sa živia ľudským strachom. Čím väčší je strach v kolektívnom vedomí, tým viac je držané v nízkych vibráciach, ktoré mu nedovoľujú posunúť sa vyššie. Ľudský strach, pečať negativity temna. Zasiaty do človeka, aby bol škrtiacou uzdou strachu manipulovaný. Aby bolo zneviditeľnené jeho skutočné svetlo a tým i tvorivosť, schopnosti , ktoré každý človek vlastní. Strach, ktorý s vaším súhlasom dokáže /ak je vami živený/ nabobtnať do takých rozmerov, že absolútne blokuje pozitívne myšlienku. Jej frekvenciu, zvuk, rezonanciu, so zvukom rezonujúci obraz. Bipolárne vedomie, ktoré je viazané na elektromagnetizmus hmotnej reality /dualitné/ je prezentované plus a mínus nábojom. Vyššie dimenzie sú plus pozitívne, čiže viac magnetické /elektricita posunom k 13. dimenzii ubúda/ a práve táto skutočnosť sa prejavuje i na Zemi, kedy prílevom žiarenia Centrálneho Slnka sa prebúdza pozitívny nepolarizovaný potenciál, ktorý výškou vibrácií mení bipolaritu vedomia. A záleží na každej energii /bytosti, organizme/ do akej miery vzhľadom na osobnú evolúciu vyššiu frekvenciu prijíma. Čím sa hyperbolou Galaxie /špirálou galaktického vedomia/ posúva do spirituálne, univerzálne vyšších frekvencií /3D, 4D, 5D,....../. Pričom reality 3D sú subštrukturálne /subatomárne/ nižšou vibračnou úrovňou /vrstvou/ vedomia ako 4D reality, ktorých vedomie je už transparentnejšie, rýchlejšie vibrujúce. To znamená, že má takpovediac "dosah" do vyšších sfér, ale netreba zabúdať, že táto sféra je ešte stále dualitná. Inými slovami - je tu mnoho bytostí /v ľudských telách ako i energií/ prezentujúcich 4D s dualitným prístupom k bezpodmienečnosti. To znamená, motivovaní egom, čo sa prejavuje v rôznych situáciach. Tí ľudia, ktorí s touto frekvenciou rezonujú vytvárajú na Zemi 4D realitu, ktorá je vyšším vedomím hmotnej Zeme. Nemateriálne vedomie /posunom zo 4D do 5D/ predstavuje novú nemateriálnu sféru Zeme - frekvenciu nepolarizovaného svetla.
Chaos vedomia, kedy každý jedinec vyjadruje, čiže prezentuje svoju pravdu a dochádza tým k výmene názorov o svete, dianí.... či už v osobnom živote, alebo v spoločnosti - je dôsledkom nielen reštrukturalizácie kolektívneho vedomia /v rámci vzostupu/, ale i oddeľovania realít Zeme. Rovnaký princíp akým je bunečná evolúcia, kedy sa primárna bunka delením množí a individuálny bunečný potenciál týchto buniek /mikrorealita/ sa ďalej vyvíja. Je to ako spermia a vajíčko - taktiež prienik realitou. Zahniezdenie sa v maternici, rast nového jedinca, ktorý v sebe nesie genetický potenciál matky a otca. Jadrom všetkého čo je vševedomím svetla.
Individuálnou cestou, protismerom rotujúceho svetla sa razantne začína obracať rebríček životných hodnôt /severná pologuľa/. Južným pólom vteká do Zeme vysoká vibrácia, ktorá severným pólom tak povediac vyteká a omýva Zem. Na prvom mieste nového vedomia je jednota, to znamená jeden smer pozitívnej cesty jednotlivca a celej ľudskej spoločnosti. Spoločnou novou myšlienkou aktivovaný obraz ľudí, ktorí bezprecedentne neguje akékoľvek obmedzovanie tabuizovanej tvorivosti. Do určitej chvíle boli učitelia, prebúdzajúci v človeku opäť jeho zabudnutú myšlienku. Žiaci, ktorí študovali nové informácie. Niekto bol jednotkár, niekto priemerný žiak, niekto absentoval. Ale i ten absentujúci neskôr svoje učenie v menšej, alebo väčšej miere doháňal. Jeho osobnou evolúciou a tým i kolektívnou....pretože keď sa na jednej strane Zeme pohne "list", rezonanciou sa rozvlní celý "strom."
Gigantický proces k človeku a človekom sa vracajúcej lásky. Krištalické častice nepolarizovaného svetla, jeho žiarenia, dopadajúce na Zem i na človeka, otvárajúce dvierka novej existencii. Spoločne, jednotne rotujúce - fyzicky neviditeľné dvojšpirálky, ktoré presakujú do tela Zeme svojou transparentnou formou. Z pohľadu človeka - akoby sa nič nedialo a pritom sa deje....niečo veľké.
U mnohých ľudí je gro celospoločenského strachu zakorenené vo finančnom systéme, ktorý toho času exceluje. Snahou udržať vedomie pod kontrolou. Škrtením do absolútnej nedýchateľnosti. A práve táto sféra, nepomer, nerovnováha, disharmónia, ktorá vytvára v spločnosti 2 oddelené kategórie ľudí - na jednej strane materiálnu moc, finančnú nadradenosť a na strane druhej do očí bijúcu chudobu - bude najintenzívnejšie čistená. Nerovnováha s ktorou sloboda, mier, spravodlivosť, tvorivosť srdca /tzn. na základe skutočných schopností človeka/ s dôrazom kladeným na hojnosť, na ktorú má každý človek právo. Pretože on je tým vyvoleným. A to každý jeden z nás. S právom na šťastie, na kompenzovanie všetkých životných potrieb.
Ak by sme mali vyjadriť aktuálny stav - bolo by možné ho charakterizovať predponou hyper-. Hyperštruktúry /častice nepolarizovaného svetla/, ktoré už enormnou rýchlosťou menia chemické väzby doposiaľ aktivovaných prvkov. Primárnou väzbou uhlíka na kremík. Hypersolárna aktivita v zmysle reštrukturalizácie bioorganizmov /krištalická mriežka/, ktorých cieľovou rovinou je piata /a vyššia/ dimenzia. Hyperbola vzostupu - bodové napájanie sa reality hmotna na novú realitu. Absorbovaním vyhasínajúcich magnetických bodov vesmíru, simultánnou aktiváciou /rozsväcovaním/ magnetosféry 5D. Je to pilier /most/ magnetických subčastíc, ktorých funkčnosť je aktivovaná /oživovaná/ meniacim sa magnetizmom Zeme, ktorý úzko súvisí so vzostupom. Sú to magnetické súradnice všade vibrujúceho svetla, ktorého energia tvorenia je gradujúcou evolúciou prenášaná do vyššieho štádia /nepolarizovaného svetla/, čím sa posúva časom - čas predchádzajúci, ktorý nami prestupuje a pulzáciou Galaxie, návratom pulzu späť, posunie vedomie do tej úrovne svetla /jeho frekvencie/, ktorá s ním vibruje na jednej vlnovej dĺžke. Ďalej je to hyperkoagulácia - monobunečná /týkajúca sa každej mikrobunky a tým i makrobunky/. Väzba /zjednocovanie sa/ s vibráciami novej frekvencie. To znamená, že každá naša bunka sa rýchlosťou rotácie žiarenia /hyperaktiváciou bunečnej bázy/ pretvára z uhlíkovej na krištalickú.
Skutočnosť, že fyzicky nič nevidíte je pochopiteľná. Jednak je to rýchlejšia frekvencia svetla, ktorú fyzický zrak nemá šancu vidieť. Naviac, tento proces prebieha na celej Zemi, v celej slnečnej sústave, v celej Galaxii, v celom vesmíre. To znamená, že sa deje nám všetkým a tým, že sa pozeráme na Zem i na svoje okolie rovnakým krištalizujúcim zrakom - rovnako sa vidíme, čiže sa dá povedať, že zmenu prakticky nedokážeme opticky registrovať. Ak by sme chceli vidiet bytosť z 5D /a viac D/, nebolo by to možné, pretože jej frekvenciou ešte nedisponujeme. To znamená, že v takom prípade by bol viditeľný rozdiel.
Máme tu ale i hypo- stav, ktorý sa výrazne týka tých ľudí, ktorí rezonujú s 5D /ale i vyššou D/. To znamená - výrazná, takmer neprekonateľná únava, bolesti svalov, kĺbov. Fyzické telo, ktoré odmieta fungovať. A súčasne hyperaktivita vnútornej dimenzie fyzického tela - vnútrom sa budiaci nový človek. Cítite sa fyzicky odumierajúci, strnulí, nemohúci, ak by to bolo možné - zostali by ste ležať v posteli, zahľadení do svojho vnútra. Všetko doposiaľ ešte pozitívne sa Vám zdá byť zbytočné a akékoľvek negatívno - ešte viac negatívne. Vytráca sa význam, zmysel Vašej aktivity v tejto realite. Chvíľami sa "rozpúšťate" v časopriestore, zabúdate na bežne používané slová, vytráca sa kontext myšlienky. Vnárate sa meniacim sa magnetizmom do nuly. Každý svojím spôsobom, svojou individuálnou vibráciou. Ako motýľ, alebo vážka, ktorá mala dlhý čas "zviazané" krídla materiálnou realitou a teraz sa ich jemnohmotnosť uvoľňuje. Bolia Vás kríže, ruky a nohy, cítite v nich enormný chlad....akoby neboli Vaše. Ak by nebola Zem /jej sféra/ ešte viazaná na uhlíkovú mriežku, sami by ste sa mohli presvedčiť, že vaše kosti sú už takmer ako z alabastru. Vytráca sa citlivosť svalov, čiastkove, alebo celkove. S tým súvisia i svalové kŕče /meniaci sa metabolizmus/. Prebieha odhlieňovanie tela /pľúcami/, čistenie nánosov v črevách /hnačky/, čistenie 5. čakry, 6. čakry, 7. čakry /bolesti, tlak v hlave/. Rezonančne sú to stehná, členky. Plecia, bedrové kĺby, ktoré predstavujú najsilnejšie záťaže na fyzickej i duševnej úrovni. Triaška, výraznejšie potenie, horúčava /aktivácia/, ktorá z Vás "vyteká" rôznym spôsobom, čistiac pri tom jednotlivé miesta /krvou, potom, dlho trvajúcou nádchou.../. Všetko staré, skostnatené, zatvrdnuté, zatuhnuté, zanesené... sa uvoľňuje a odchádza.
Rezolútne odmietate všetko čo s vami neladí. Rovnako rezolútne sa staviate k akýmkoľvek spôsobom sa prejavujúcej negativite. Mimoriadne citlivou témou sú deti. V tomto štádiu návratu ku telepatickej komunikácii transparentnejú i myšlienky. To znamená, že už máme schopnosť "dovidieť" do myslenia druhého človeka.
Je to transkripcia dejín s cieľovou rovinou pozitivity, trieštením čiernej siete - myšlienkou prenikajúcou ku skutočnej podstate pravdy o človeku. Návratom do krištalickej dimenzie. Behavioristickým spôsobom objektivity.
Sme najlepší z najlepších a to všetci. Sme tí vyvolení, ktorí sa na vzostupujúcu Zem narodili a naše svetlo má rovnakú silu ako energia Krista, ktorý v čase svojho pozemského života bol rovnako usmievajúcim, alebo hnevajúcim sa mužom ako ktorýkoľvek z Vás. Všetky bytosti, ktoré boli generované do stavu nadpozemskosti, čiže bola u ich osoby vytvorená aura svätosti boli počas svojho života "obyčajným" človekom. Jeho nadštandartnosť dosiahli svojou vierou, láskou a jej múdrosťou, ktorá vyvierala z duchovného srdca. V tom bola ich sila, energia, ktorou učili človeka nezabudnúť na svoju podstatu. To znamená, že každý kto sa stavia do pozície nadčloveka, jedinej božskej, či kristovskej prítomnosti - potrebuje pretransformovať svoje ego, ktoré ho do vyššej frekvencie nepustí. Či už pracuje v materiálnej, alebo duchovnej sféra. Nastal výrazný posun, behavioristickým spôsobom odmietania všetkého čo nie je skutočnou pravdou a súvisí akýmkoľvek spôsobom s obmedzovaním človeka a tým s blokovaním jeho evolúcie.

S láskou Féwa


Féwyno články jsou uvedeny  ZDE.


.

Zobrazení: 6780

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 9.Březen.2013 v 23:30

Související články:
* Konec pátého slunce bylo 21.12.2012 a začátek šestého slunce začne 28.03.2013. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 9.Březen.2013 v 23:36

Vynikající video s CZ titulky s názvem: "Uhlík 6-6-6 končí" je uvedeno ZDE . Úzce související článek s názvem: "Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo" je uveden ZDE. Další úzce související článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.

Energie v březnu 2013. Uvedeno ZDE.

Konec pátého slunce bylo 21.12.2012 a začátek šestého slunce začne 28.03.2013.
Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 9.Březen.2013 v 23:38

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.

Nenechte se už zatahovat do negativních záležitostí vytvářející nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající událost. Uvedeno ZDE.

Vše je vždy tak, jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) angelas dne 10.Březen.2013 v 0:09

 Lumír dakujem za úžasné správy :-)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 10.Březen.2013 v 0:54

Není zač děkovat, rádo se stalo.

Naše párová sluneční soustava se již blíží.
Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
* Konec pátého slunce bylo 21.12.2012 a začátek šestého slunce začne 28.03.2013. Uvedeno ZDE.
*
Mnohem více je uvedeno v aglickém článku (s překladem do Ruštiny) s názvem "Návrat ke zdroji" Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Tereza Slunečnice dne 10.Březen.2013 v 2:07

Lumíre, moc děkuji. Super! :-D 

Komentář přidal(a) Iva Kotásková dne 10.Březen.2013 v 9:00
"Máme tu ale i hypo-stav....", ano, tak to je přesné....děkuju za tyto zprávy, děkuju ZS, ŽH, děkuji Fewě...jistě se to týká mnohých z nás....<3<3<3<3<3
Komentář přidal(a) Ywet dne 10.Březen.2013 v 9:45

Pekne, pekne, už z prvej vety mám radosť :-))) Vďaka aj za ostatné povzbudivé správy

Komentář přidal(a) Zlatuška dne 10.Březen.2013 v 10:40

úžasné..hlavně hypo stav, mnohé mi to objasnuje :-) děkuji

Komentář přidal(a) Ladislav dne 10.Březen.2013 v 12:54

1. triedne !

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby