* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Co přichází (Prolomení 3D „bubliny“) Kryon CZ

Co přichází

Tento živý channeling byl přijat v Grand Rapids v Michiganu 1. června 2014

(Prolomení 3D „bubliny“)

 

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. 

Jste si vědomi rodiny v místnosti? Rodinu definujeme jako duše, které se navzájem znají. Definice duše, kterou jsme vám dávali tolikrát, se mění pokaždé, když vám ji předáváme. (Kryon se směje.) Protože je nemožné duši definovat.

Je to kousek Boha, je to kousek vás, je to kousek druhé osoby s vámi, vedle vás. Je to ta věc, která spojuje dohromady všechny lidské bytosti do jedné. A ti, kteří to vnímají, vědí, že to spojení je i s Gaiou. Jednota všech věcí, jednota lidstva, jednota vědomí a Boha je překrásný koncept. Nyní je to realita jen několika lidských bytostí na planetě.

Na cestě sem jste prošli mnoha roky, doslova eony let zkušeností ze singularity (jednotlivosti). To se nyní začíná měnit. Dnešním úkolem jsou radost, humor, „aha momenty“, zjevení, vědění, potenciály, možnosti… to vše je o otevírání toho, čemu říkáme třídimenzionální bublina vědomí.

Vy v místnosti, kteří jste na planetě půlstoletí a déle, zamyslete se nad tímto: dosud jste žili v určitém paradigmatu existence. Můžete ho pro sebe nazvat New Age, můžete to nazvat metafyzikou nebo esoterikou… ale to paradigma bylo stejné – žili jste, pracovali a dýchali ve třech nebo čtyřech dimenzích. Podle toho, jak vnímáte svoji realitu, stále jste jen ve 3D nebo 4D. A možná se snažíte zapojit svou intuici a některým se to daří. Možná jste léčitel nebo léčící jasnovidec, nebo patříte k těm, kteří se jakkoli dotýkají multidimenzionálního vnímání. Na konci dne se ale vracíte do své tří nebo čtyřdimenzionální „bubliny“. To byl dosud způsob přežití vás všech. Zatím ještě nejste multidimenzionální. Ale právě teď jste na hraně procesu rozšíření multidimenzionality tolika způsoby!

Věda na vaší planetě je nyní pouze jedna. Větší než věda je vědomí. Dovolte mi, abych otřásl paradigmatem, které se týká toho, kam si myslíte, že jdete. Lidstvo věří, že věci se změní a zlepší v rámci paradigmat, která máte teď. V rámci pravidel, která existují teď. V rámci fyziky, která existuje teď. Ale to není možné! Došli jste tak daleko, kam to šlo. A nyní jste před průlomem.

Je to průlom nikoli z jedné dimenzionality do jiné. To je omyl, o kterém jsme už hovořili. Nejdete do páté dimenze jen proto, že jste ve čtvrté. Průlom je ze čtvrté dimenze do všech!  To je důvod, proč jsou otřesy a proměny paradigmatu „3D bubliny“ tak velkolepé. Protože se chystáte vtrhnout do multidimenzionality.

Jak se to začíná dít, začíná to odstrkovat vaši současnou bublinu a to je nepříjemné. Žádáme vás – žádáme vás – abyste začali myslet mimo omezení toho, kdo si myslíte, že jste. Chci vám říci, co se děje. Bude to pro vás nepříjemné. Staré duše zahajují změnu parametrů a atributů své 3D bubliny. A to nebude „dávat smysl“. Hovoříme v metaforách, to je jediné, co máme k dispozici. Upřímně, je to to jediné, co máme. Pokud bychom vám předali jádro fyziky a jádro metafyziky toho, o čem mluvíme, dávalo by to menší smysl než to, co bude následovat.

Představte si vás všechny obklopené určitým druhem bubliny – to je vaše dimenzionalita - a nyní se jí chystáte protrhnout, rozšířit a do určité míry do ní zahrnout multidimenzionalitu. Stane se jedna ze dvou následujících věcí: Buď se vám to povede, nebo ne (úsměv). Co si o tom myslíte? Říkáme vám, že to nezůstane stejné. Nemůže. Energie všeho, co vás obklopuje, včetně systému mřížek, které jsme umístili, se začíná posouvat. Umožňuje to odlišný druh vědomé fyziky.

Co to způsobí třídimenzionální bublině vědomí? Výsledkem bude jedna ze zmíněných dvou věcí. Buď bude polopropustná, což můžete vnímat jako „díry“ ve vaší bublině, které umožní multidimenzionální myšlence procházet oběma směry. Nebo – pokud uzavřete své vědomí – stanou se nové energie životní silou, která promění vaši bublinu v zrcadlo.

 

Pokud je to věc, kterou se chystáte udělat, bude to nepohodlné, protože vaše bublina bude odrážet vše, co jste do ní poslali. Pochyby, strach, „nemůžu“, „nedokážu“, postoj oběti. Veškeré věci, se kterými bojujete. Pokud tím vším neprorazíte, a neuděláte to v několika příštích letech, tyto věci se „zacementují“ do podoby zrcadla.

Nejedná se o trest. Souvisí to s tím, o čem hovoříme - energie kolem vás se mění! Vy se buď změníte také, nebo ne. Pokud to neuděláte, bude to horší. Je to vaše rozhodnutí. Netýká se to jen vás. Bude se to dít celému lidstvu. Uvidíte ty, kteří se mění, a ty, kteří ne. Bude tak jasné, kdo je chycen ve své bublině. Cokoli vyšle, to se mu odrazí zpátky a bude to horší.

Je to poprvé, kdy tyto věci otevíráme, protože chceme, aby to tady slyšela celá rodina. Dává vám to smysl? Nejprve se muselo změnit to, co je okolo vás. Proto se posouvá systém mřížek. Víte to, drazí? Musel se posunout. Magnetismus této planety se značně přesunul od doby, kdy jsem přišel, abych provedl tuto změnu. Je to fyzikální změna. Dovolte mi popsat, co ještě je s tím spojeno. Někteří to již vědí a jiní ne.

Právě nyní váš sluneční systém, jak rotuje okolo centra Galaxie, prochází novou – pro vás novou - oblastí vesmíru. Čas mimo Zemi je měřen v REVech (jednotkách oběhů) okolo centra galaxie. Neexistuje nic podobného jako roky nebo měsíce, protože každý sluneční systém má svůj vlastní systém času založený na tom, jak se pohybuje. V galaxii existuje pouze jediná konstanta – doba oběhu okolo centra galaxie, protože všechny sluneční systémy obíhají okolo centra stejnou rychlostí.

V této oblasti vesmíru jste již byli, ale ne v době, kdy byl na planetě lidský život. Chystáte se vstoupit do oblasti vesmíru, která je pro vás nová a zahrnuje určitý druh záření. Vaše věda začíná toto záření pozorovat, jak se z okrajů vaší sluneční soustavy pohybuje vaším směrem. A tak je tu strach. Dosud jste nic podobného neviděli. Je to jiné. Až se toto záření setká s magnetickým polem Země a vplyne do heliosféry Slunce, změní parametry samotných energetických obalů okolo vás a vaše bublina se změní. Tento mechanismus je „posouvá realitu“ a přichází právě včas

Dovolte mi odpovědět na otázku, kterou právě teď pokládají intelektuálové, kteří nás poslouchají: „Kryone, co kdybychom to nedokázali? Co kdybychom se v minulosti zničili?“ Na to já řeku: „No a…?“ Stalo by se to stejně a nové záření by dopadalo na pustou Zemi zničenou nukleární válkou. Namísto toho se snáší na život, který se rozhodl zůstat, být rozšířen a vylepšen. Pokud mi nevěříte, rád bych vás požádal, abyste se podívali okolo sebe a zeptali se vašich vědců. Děje se něco neobvyklého? Pozorujete zvláštní záření v slunečním systému, která jste dosud neviděli? Co to znamená? Oni vám poskytnou fyzikální pozadí těchto věcí, ale nebudou vědět, co to je. Já vám řeknu, co to je. Je to laskavost, je to dar! Změní to tuto planetu. Ti, kteří se toho chopí jako první, budou staré duše. 

Vyzývám vás, abyste prolomili bublinu, ve které jste. Čeho se bojíte? O čem pochybujete? Dokážete prorazit paradigma strachu, pochybností o vlastní hodnotě, a přesunout se do místa, kde vaše „bublina“ může přijímat, co je dáváno? Protože fyzika samotného vědomí se chystá změnit.

„Kryone, kdy se to stane?“ A odpověď zní: „Ano!“ (Kryonův humor - obecenstvo i Kryon se smějí.) Bude se to dít pomalu. Jste právě na hraně tohoto procesu. Vaše děti toho budou svědkem, jejich děti toho uvidí víc. Krása toho všeho by vám měla být zřejmá. Děti, které se rodí do nových energií, je přijímají jako normální. Přijdou sem s bublinou, která bude odlišná od vaší. Nebudou muset tímto procesem procházet. Jejich bublina již bude polopropustná. Budou připravení na multidimenzionální myšlení, nové lidské vědomí. Víte co? Vaše děti se na vás budou dívat a budou říkat: „Co je to s tebou?“ (Obecenstvo se směje.) A některé z nich budou mít pravdu. To, co říkají, není pouze tím, že by ještě nevyrostly. Už dostatečně vyrostly. Dívají se na všechna ta stará paradigmata a nemohou tomu uvěřit - jsou tak zastaralá, tak nesoucitná, tak omezující, tak svíravá, tak singulární! Některé z nich mají pravdu. Teď víte, proč je tak dramatický rozdíl mezi generacemi. Jejich děti se na ně budou dívat stejným způsobem.

Něco se děje se samotným éterem kolem vás, se samotnou fyzikou vědomí. Je zdokonalována, měněna radiacemi z vesmíru, do kterého se posunujete. Tato záření v kombinaci s tím, co máte, vytvoří pokročilou Zemi. Museli jste vědět, že se to stane, nebo ne? Když jste chtěli překročit mezník (Kryon má na mysli rok 2012 oddělující staré a nové – pozn. překl.), bylo v tom zahrnuto ještě něco dalšího. Mluvili jsme o tom už poprvé (v prvním channelingu po tomto přechodu – pozn. překl.)! Je to benevolentní, je to krásné, je to nádherné… Právě teď se na planetě rodí děti, které mají odlišné parametry biologie. Chci, abyste si těchto věcí všímali a zabývali se jimi. Protože až se stanou, můžete si vzpomenout na tento den. Můžete si připomenout podivného channelujícího chlapíka, co vám přináší informace. Až se to objeví ve zprávách, třeba si pak řeknete: „No, tak to se možná stanou i některé další věci, o kterých mluvil…“

Očekávejte děti s větším játry. Proč by měly mít něco takového? Odpověď je: k vyčištění toxinů! (Kryon se směje.) Aby byly lépe připraveny na Zemi, která je znečištěná! Co vy na to? Takže nezemřou tak brzy, protože budou lépe připravené. Očekávejte děti, které přichází s dalšími atributy v jejich imunitním systému. Porazí věci, se kterými jste bojovali celý život. Očekávejte lidstvo, které nebude mít rakovinu! Vyhlížejte lidstvo, které nebude mít nemoci! Dokonce ani takové nemoci, které byly předány dál s vašimi geny. Jejich DNA bude pracovat lépe, než vaše. Kolem nových dětí bude nastavení, které teprve přichází, které mění samotnou atmosféru, kterou dýchají, magnetismus, ve kterém sedí. Změní se fyzika lidského vědomí, která bude ovlivňovat život samotný.

Musí se to stát tímto způsobem. Překročili jste mezník. Není to odměna, je to fakt. Plejáďané věděli, že to přichází. Věci byly měřeny tímto způsobem. Byli jste na planetě dosud méně než polovinu oběhu okolo centra galaxie (REVu), uvědomte si to. Načasování je perfektní.

V roce 2012 jsem řekl ohledně roku 2013: „Bylo by nejlépe, kdybyste se zamkli ve skříni a nedělali jste nic. Nechte někoho, ať vám dává jídlo dírou pode dveřmi.“ (Obecenstvo s Kryonem se smějí.) Byla to metafora vyjadřující: Držte se zpátky. Protože okolní energie nebudou příjemné. Budou vytvářet smutek a žal, úzkost a strach. A tak to taky bylo. Nyní je však rok 2014, směřující k roku 2015. Řeknu vám, překročili jste velmi, velmi důležitý mezník. Skutečně jste to udělali, staré duše.

Jsou zde lidé, právě teď v obecenstvu, pro které je toto vše naprosto nové. Úplně vše. Co s tímto můžete dělat? Rád bych řekl vám všem: Máte čas! (Kryon se divadelně zhluboka nadechuje a vydechuje). Můžete se uvolnit? Tyto věci, o kterých mluvím, potrvají generace. Máte čas utřídit si věci, propracovat se jimi. Současně můžete pozorovat, jak se dějí – i u dalších lidí kolem vás. Můžete vidět, jak se uzavírají do sebe, jejich problémy se pro ně budou stávat hlubší a obtížnější. Protože jejich ulity se pro ně stanou zrcadly.

Je to pro vás pozvání expandovat. Toto vše je nové. Zkuste se uvolnit a zeptat se svého vlastního těla - až budete sami, mimo tento zástup, tento vliv a tento channeling, zda je cokoli z těchto věcí reálné a pravdivé. Vaše tělo, stará duše, je navrženo tak, aby vám předalo pravdu. Když mu budete naslouchat, obejme vás a pak vám řekne, že vám trvalo dost dlouho, než jste na to přišli. Naslouchejte hlasu, který řekne: Vítej doma!“ Tyto informace nejsou zas tak zvláštní. Nejsou divné. Není to doktrína, kterou byste se měli řídit. Není to věc, kterou byste měli uctívat. Tato informace je velkolepá, je laskavá, je o lidstvu a vaší roli v něm! Budete se chtít připojit k expanzi? Neseděli byste tady, pokud byste si to nepřáli.

Teď chci oslovit posluchače záznamu. Udělal jsem něco, co jsem nikdy dřív neudělal. Tento channeling je předáván na konci druhého dne semináře „Akášická síla“ a tyto zprávy nebývají nikdy nahrávány. Tato však ano. Řekl jsem svému partnerovi, aby šel a zmáčknul knoflík. Byl překvapen. Nyní ví proč. Tato informace se potřebuje dostat dál. Posluchači, nejsi v místnosti a my to víme. Tato informace se týká každé jednotlivé staré duše na planetě. Pozvali jsme vás k expanzi. Časové kapsle se začínají otevírat. Postupně se budou otevírat s novými vynálezy. Změní některé parametry reality. Ještě to bude chvíli trvat, ale nastane nové období vynálezů. Bude se to dít po celé planetě a vynálezy nesmírně pozitivně ovlivní oblast zdraví. Vynálezy umožňující prodloužení života pro všechny. Budou to staré duše, které začnou přijímat myšlenky, jak naložit s problémy, které vás trápí dlouhý čas. Oblast energetiky, přelidnění, zdraví, potravy…

Odpovědi jsou připravené, aby k vám přišly. Nebudou to ty, které očekáváte. Dojde k mnoha: „Aha, proč jsme o něčem takovém neuvažovali dříve?“ Uvědomíte si, že jste o něco chytřejší, než byla předešlá generace. Stará duše, chci ti říci následující – každému, kdo tomuto naslouchá nebo to čte ze záznamu. Vrátíš se sem zpátky! Mladý člověk, starý člověk, vrátíš se. Budeš řešit tyto hádanky po generace. Vždy, když se vrátíš, budeš si pamatovat hodně z toho, co ses naučil. Nebudeš se to muset učit znovu. Už jsme to řekli – bude to intuitivní. Proto se budete muset probouzet do intuice

Chcete-li vidět generaci probouzející se do intuice, podívejte se na dnešní mladé lidi! Zaměřte se na dnešní velmi mladé lidi a poslechněte si, co říkají. Je to čistá intuitivní myšlenka. Jednu z věcí, kterou vám vaše vnoučata říkají, je informace o tom, kdo byli předtím. Co vám to říká? DNA se mění. Tyto děti jsou si více vědomy své Akáši. Vy můžete také!

To by vás mělo vzrušovat! (Kryon se směje.) Nemělo by vás to deprimovat! Nechci, aby kdokoli z této místnosti vzal tyto věci a proměnil je v něco negativního! Tak vám nebyly předány! Je toho tolik, co potřebujete slyšet. To, co k vám z vesmíru přichází, je jako sůl pro dobré jídlo. (Smích.) Vařili jste ho dlouhou dobu a nyní je připravené. Nasytí vás, jako nikdy dřív… Načasování je perfektní. Jste na správném místě, ve správný čas. Nikdy dřív nebyla doba, jako je tato. Nedovolte, aby vás tyto zprávy deprimovaly. Protože se tak stane, pokud to dopustíte. To pro dnešek stačí.

 

Tak to je. 

 

KRYON

 

Zdroj: MP3 nahrávka (27 minut) - www.kryon.com What´s coming

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.)


Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/co-prichazi/


Zdroj: http://kryon.webnode.cz/news/co-prichazi


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Zrychlení změn a času - listopad 2014
Dnes v 7:48  Channellingy, vzkazy, dění

Zrychlení změn a času - listopad 2014

Expanze v listopadu slibuje doslova přeskok, zároveň jdeme víc do hloubky i do šířky. Sluneční energie zvyšují příkon a nakonec záznamy animace sluneční radiace dosahující vrcholového toku za posledních pár dnů naznačují, že proces nabírá excitace a přechod na vyšší energetickou frekvenční hladinu se stále kratší vlnovou délkou slibuje dynamický ráz bez možnosti návratu zpět na nižší stav. Vesmírný laser se rozhodl pumpovat fotony jako o závod. Ups! Dochází zároveň k přeformátování času, jak procházíme Světelným koridorem.
Jakoby se na Zemi rozehrávala možnost sledovat dvě scénická představení. Stará trojdimenzionální konstrukce je deformována pod tlakovou silou se ztrátou pružnosti a postupným vymazáním prvku oddělenosti. Zatímco pětidimenzionální úrovně se koupají v milosti a Lásce. Na jedné straně doslova skok v evolučním vývoji člověka se stále zřetelnějším využíváním vrozených schopností a na druhé straně extrémní psychóza a pravděpodobný osobní Armagedon v životě těch, kteří se brání změnám. Je nám dána úžasná příležitost sledovat on-line hmatatelný posun pólů u planety i člověka s plným zoomem k Jednotě a s re-balancí na všech úrovních a ve všech aspektech - včetně mužské a ženské energie.
Ústřední roli hraje epifýza s postupnou reaktivací torusu u Země i člověka. Zdravý torus je zdrojem obnovy a regenerace fyzického těla u plně vědomého člověka - Tvůrce.
Odraz konce této Treceny Ben ( kin 53-65 ) , dále Vlny Cimi ( 66 - 78 ) a Vlny Cauac (79 - 91) je dalším prvkem evolučního tahu změny genomu s postupným posunem genetické výbavy. Každý dostává obrovskou benevolenci z vyšších sfér. Láska 24/7 podává každému pomocnou ruku s možností být stále součástí této famózní kulminace. Lidé mají svobodnou vůli udělat rozhodnutí zda přijmout podanou ruku, nebo se zúčastnit chaotického scénáře. Za připomenutí stojí, že je to Láska, která udává pravidla a všechno se vždy děje pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
Cimi interpretuje Narození, Smrt a Znovuzrození, Mohli bychom mluvit na této energetické platformě doslova o komplexní regeneraci. Energie Cauac - Vesmírná pračka, která se nedá vypnout, dokud nejsou všechny věci dobře vyprané. To celé slibuje velmi vědomý rozvoj. Ego, strach, kontrola, nevědomost se budou snažit udržet svou starou formaci. Neztotožňujte se s bolestí, přijměte ji a uvolněte emoce. Každá buňka prochází ozdravným procesem. Je nutné zaměření na vyšší čisté úmysly, božské aspekty uvnitř nás a pravdu, kterou vyjadřujeme přes pravé Já. Opusťte minulost a všechno co je staré, co neladí s aktuálními světelnými vzorci zarovnáni s činností, která vám přináší radost, protože jste tak v absolutním okamžiku přítomnosti. Aktuálně je mnohem důležitější být člověkem jsoucím, než dělajícím. Nesnažte se hledat v tomto konceptu žádnou logiku. Logika je soubor 3D operačního systému.
Je třeba přijmout a pochopit, že ačkoliv to vypadá, že lidstvo dělá kroky do tmy po evoluční spirále, má neustálou podporu na cestě do Jednoty, není třeba se bát ničeho, co neznáte. Vysoká emanace vašeho srdce vás chrání, tím také pomáháte neutralizovat negativní energetické pole v rozsahu desítek, někdy i stovek kilometrů, vaše energie je léčivá. Všude, kde se nacházíte fyzicky, přestavujete energetickou konstrukci míst a vylaďujete na vyšší oktávu aurické pole lidí.
Stále probíhá ukončování Stínových vzorců s přirozenou možností návratu k původnímu vzorci makromolekuly DNA. Ve vyšších frekvencích neexistují žádné limity. Přistupujte k sobě s respektem, Láskou a důstojností.
V Lásce a Službě
Lenka
Copyright © Článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Vystavil 
v 08:51 http://mayskykalendar.blogspot.cz/

Zdroj: http://tredoxe.blog.cz/1411/zrychleni-zmen-a-casu-listopad-2014


.

Zobrazení: 2392

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Listopad.2014 v 19:39

Teď je již na každém jednotlivci jak pomalu, či naopak rychle "prolomí" svou osobní ohrádku svého 3.D smýšlení a propojí se už konečně opět se svým multidimenzionálním Já, které každé bytosti umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti.

* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.

* Abraham Hicks - Ovlivňování buněk těla - je možné si nechat dorůst končetiny? (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

* Energetické centra lidského těla Uvedeno ZDE.

* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Listopad.2014 v 20:54

Úzce související články a videa:
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí Uvedeno ZDE.

* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

* Abraham Hicks - Ovlivňování buněk těla - je možné si nechat dorůst končetiny? (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Energetické centra lidského těla Uvedeno ZDE.
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout naprosto každý Uvedeno ZDE.

* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE

* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak pomoci planetě a jejím obyvatelům do 5.D, pomocí tvořivé vizualizace a souhry s vaším nejvyšším já tohoto multi-vesmíru. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Listopad.2014 v 20:57

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Wena dne 5.Listopad.2014 v 19:01

Zrychlení ........ano,pozoruji jej už dříve.Díky ,Lumíre ,za info.♥

Komentář přidal(a) ananda devi dne 14.Listopad.2014 v 23:51

Zajímavý článek, který mi objasnil, proč jsem se asi 2 měsíce plácala se zvláštními zdravotními problémy. Alergická rýma a kýchání. Pak jsem si uvědomila, že mohu využít svoji imaginaci ke zlepšení zdraví a podařilo se. Samozřejmě i pozitivní naladění na vyšší frekvence zabralo - tedy doufám, protože kýchání a 2 hodinová rýma je pryč. A stále jsem byla na hraně, že stačilo málo a rýma se spustila. Ale ještě by mě zajímalo, proč mám bráchu alkoholika a jestli mu mohu nějak pomoci. On se drtí v té své bublině a prohlásil, že končí. O těchto věcech nepřemýšlí a utápí se jen ve svém bahně negativity. Naopak manžel se vyhoupl do vyšších vibrací a oběma nám to prospívá. Zjistil totiž, že negativní myšlení mu způsobuje velké zdravotní problémy a tak z pudu sebezáchovy byl donucen myslet jinak. Velmi mě inspirovala slova, že jsem v přítomnosti a že jsem stále nový člověk. Takže ze své staré tzv. minulosti nemám nic a stále začínám každým dalším okamžikem znovu. Nějak jsem na to přišla i sama, když jsem si uvědomila, že už nejsem ten člověk, kterým jsem byla před léty. Ale uvědomit si to každou sekundu, to mě zatím nenapadlo.  

Komentář přidal(a) Ywet dne 20.Leden.2015 v 21:10

Oči, okno do duše.
Slnečné okuliare bránia prúdeniu svetla do tela. Preto ich nepoužívam.
Dioptrickými okuliarmi som sa nezaoberala, ale je možné, že sú vedecké lekárske tabuľky nastavené tak aby čo najviac ľudí platilo za okuliare. V dnešnej dobe špeciálnych technológií je tvoje /podozrenie/ tušenie opodstatnené :-)

Komentář přidal(a) ananda devi dne 20.Leden.2015 v 23:58

Přeji pěkný večer, odpovídám na dotaz sandry.  Mám brýle na čtení, asi 2 dioptrie. Jednou ráno jsem vstala, do kuchyně svítilo sluníčko, a na stole ležely noviny. Tak jsem si ty noviny normálně přečetla a pak jsem si všimla, že nemám brýle. Totéž se mi stalo i v autobusu, že až jsem měla přečtený časopis, tak si chci sundávat brýle a neměla jsem je na očích, ale v kabelce. Ale je důležité, že v obou případech byl jasný sluneční svit. A to v takovém případě mají oči hodně světla. Jiné vysvětlení k tomu nemám. To co nás dělá slepé, nejsou oči, nebo brýle. Světlo přijímáme celým tělem, třeba teď v zimě si na louce stoupnu před zapadající slunce a prodýchávám celé tělo slunečními paprsky. Stačí zavřít oči a představovat si, že sluneční paprsky procházejí každou buňkou mého těla. Jsem oblečená v bundě, čepici a oblečení mi nebrání v přijímání sluneční energie. V létě se naopak přiměřeně vystavuji paprskům bez opalovacího krému a pak cítím velký přísun energie. Jsou to takové sluneční koupele.

A k tomu tušení, to už u mě přešlo k velkému zklamání. Na internetu je taková spousta skutečných důkazů, jak to tady s námi je, tyto stránky jsou tak inspirativní s odkazy, které jsou k dispozici, že je mi z toho všelijak. Včera jsem poslouchala dvě čtení z knihy Thota o Atlantidě. Opět jsem se doslechla o genetickém zmanipulování lidstva. Říkalo se tam, že ty hrůzy, které jsme my museli prožít, tak už nikdy žádné jiné duše po nás nebudou muset prožívat. Věřím, že to všichni zvládneme. Včera jsem měla zkušenost s podvodem na mě, který mi udělal to, že jsem se dostala do nízkých vibrací. Byl to obrovský šok. Málem jsem z toho onemocněla. Ale dnes jsem musela všechno hodit za hlavu, nemyslet na to a vibrace dostat do normálu. Ten včerejší pocit byl hodně děsivý, naučilo mě to nelpět na věcech. A hlavně mám pocit, že to byl takový zkušební testík před tím, co nás čeká. A to bude mnohem silnější. Proto se na to připravte, protože to šlo o vibrace a o život. Kdybych si neuměla poradit, tak jsem opravdu skončila špatně. Člověk musí opustit a vzdát se hmoty, aby ho to nezlikvidovalo. A pak přijde to nové, krásné, kvůli čemu to nefunkční musí skončit.

Komentář přidal(a) Ywet dne 21.Leden.2015 v 19:34

Dobre hovoríš ananda devi, všetko je to o vibráciách. Keď nastane šok, zľaknutie, hnev, padajú dole a čím pružnejšie a rýchlejšie sa zmobilizujem, tým lepšie. Mňa v prvých momentoch "po páde", zachraňuje afirmácia: Ja som v mieri so všetkým, čím som bola a čo som prežila. Toto si meliem, až kým si nevymyslím inú techniku.
S vibráciami sa zapodievajú aj tieto dve posolstvá

http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=...

http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

DOŚWIADCZENIE JIMA Z ŻYCIA PO ŻYCIU

Link do oryginalnego filmuhttps://youtu.be/YbEojX4iaGQ ⚠️ Copyright : Copyright to respective Originals/Parties.I have no financial interests in spreading th...
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Stačí 5 dnů bez elektřiny uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Uvědomte si, kde leží vaše skutečná síla !!! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Otevřený dopis premiéru Petru Fialovi 2 !!! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! BOMBA! !!! Radio Mnichov mluvi o celosvetovem podvodu covid... !!! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Petície za vyšetrovanie Ursuly von der Leyenovej - Petice je i pro Čechy !!! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! MUDr. Soňa Peková "Mám pocit, že p. ministr teď tady láká na nějakou čtvrtou, "posilňující" dávku ... uživatele Ina Obr
pátek

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby