* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Proč používat trubici světla?

Vaše silové pole vyžaduje každodenní posilování, čištění, čištění a božské spojení. Jste energická bytost s lidskou zkušeností. Vaše fyzické tělo je vyrobeno z vibrační energie. Je důležité chránit vaše silové pole, vaše energetické pole, vaše energetické tělo, které samo o sobě vytváří vaše fyzické tělo, před nižšími frekvencemi, energetickými útoky, před kolektivním vědomím, psychickou manipulací a celou řadou potenciálně nebezpečných nižších frekvencí, které by jinak mohly potenciálně zasahovat do vlastního pole. Volání této Bílé Ohnivé Trubice Světla vyvolává Moc své vlastní I AM Přítomnosti všude kolem vás, aby vás vedla, chránila, chránila před škodami a soustředila se na váš božský plán. Je čas znovu žít jako božské bytosti světla. Takže buďte ve své Tube of Light, která musí být vyvolána denně, aby se plně aktivovala! a buďte světlem světa!

Jak používat Tube of Light. 

Vizualizujte bílé světlo obklopující vaše čtyři nižší těla.

Vyvolejte Trubku Světla 3, 9 nebo 33x. Po uložení do paměti můžete toto volání kdykoli a kdekoli. Je důležité vyvolat Tube of Light ráno, když začnete svůj den, a je užitečné posílit v různých časech během dne. Pokud se například chystáte vstoupit do husté oblasti nebo situace, zvažte volání buď tiše pod dechem, nebo hlasitě vyhláste.

V ideálním případě může být trubice Světelného hovoru dána 3krát 9 denně. To znamená tři sady devíti opakování pro každou sadu. Toto vybuduje silnou hybnost kolem vašich čtyř nižších těl a můžete cítit Světlo Boží, které nikdy neuspěje ve vašem bytí! :)

 1. Ó Mighty I AM, true self in
  Alpha and Omega O Heaven
  Descend Enfill my being, my auric field
  S mohutným brilantním bílým vejčitým štítem
 2. Do mého pole planoucí fialový oheň
  Osvobozující plamen bleskové síly
  Přeměňování všech nečistot lidského stvoření
  Osvobození mé duše od falešného oddělení
 3. I AM nyní jeden s mým I AM zdrojem
  Sloučení se vší silnou silou
  Spojení mě se všemi bytostmi v naturálkách
  Milující jednota se všemi lidmi
 4. Trubice světla, posílení mé bytosti
  Fialový oheň, planoucí, zpěv
  Chraňte, hájte a zvedněte svou duši
  Mighty I AM Přítomnost, I AM celek

Zpečetění:

Nechť je Bůh. Ať Boží vůle krystalizuje TEĎ!

zdroj: https://anow.org/decrees/daily-tube-of-light-call/

Vážení,

Od začátku času byly jasné okamžiky, kdy se Portály probuzení otevřely jednotlivcům k postupu. Brána 11:11 je kolektivní, vysoce vibrační portál, který v tomto okamžiku napomáhá vývoji vědomí na Zemi.

Vstoupíte-li branou do obrazového smyslu, umožní vám to vstoupit do svého nejvíc vyvíjeného Já, v jednotě se všemi, co je. Nabízíme návrhy a vizualizace, aby vám vaše představivost pomohla vytvořit krásný scénář, který zmocní tento Světlem naplněný rituál (obřad). Byli jste zakódováni uvnitř tohoto probuzení. Je to další krok ve vývoji vědomí, jeden s velkou mocí a podporou. Archandělé stojí u brány, aby vás udrželi v lásce a zároveň vám nabízejí sílu a odvahu vstoupit do vašeho nového probuzeného života.

Protože se digitální hodiny rozšířily, obraz 11:11 se stal známějším. Vyobrazení za symbolem je méně známé. 11 je již dlouho počet andělských říší, které nabízejí pomoc těm na Zemi. Když jsou 11-ky viděny společně, stává se 11:11 bránou symbolizující Nebe přicházející na Zemi, stejně jako vrcholky velké hory sahají od Země k obloze.

Nejdůležitějším významem 11:11 je jeho dostupnost jako Brána k vyššímu vědomí, okamžik, kdy andělé Světla mohou vzít vaše nabízené modlitby a dobré úmysly, aby pomohly jejich projevu na Zemi. Kdykoli se představí 11:11, jedná se o denní připomenutí, že si vezmeme tuto minutu, abychom si udrželi své sny ve svém srdci, uznali podporu dostupnou od Andělských říší a měli odvahu potvrdit svou ochotu přejít do nových dimenzí Milovat. Sbírající hybnost během těchto posledních 25 let je nyní k dispozici nová úroveň Unie s vaším andělským já, která nabízí úžasný okamžik vzestupného osvobození od starých vzorců.

Nové příležitosti dostupné za branou 11:11 jsou větší povědomí a hlubší pravda o vašich možnostech a příležitostech. Volba mnoha se rozhodne pro starou cestu, a přesto ti, kdo jsou přitahováni touto dobou milosti, se mohou těšit z možnosti stoupat, která je z velké části zmocněna Archanděly. Toto je obřad vědomého záměru, v souladu s Božským světlem, které urychlí vývoj vědomí ve vás a na Zemi.

Infiltrace a poruchy

Je to doba infiltrací a poruch (narušení). Nové vnímání reality se promítá do energetických center ve vás. K infiltraci dochází, když toto nové vnímání zasáhne kódování ve fiktivním systému vašeho těla způsoby, které vás rozruší, abyste se změnili, jako metamorfóza housenky na krásného motýla.

Vesmír se nezastaví, aby upoutal vaši pozornost a povzbudil vás, abyste naplnili osud vaší duše. Infiltrace je v různých demonstracích nepříjemná, takže se cítíte velmi rozrušeni. Ale vězte, že všechny takové katalyzátory jsou navrženy vaší duší, aby vás přivedly na novou úroveň evoluce. Protože je podpora Andělských dimenzí tak dostupná, tento portál vám v čase nabízí půvabný přechod, abyste mohli jasněji vidět svět, který se rozhodnete vytvořit na Zemi, a zároveň pomáhat jeho vývoji.

Brána 11:11 k 5. dimenzionálnímu posunutí věků umožňuje harmonický tok Boží lásky do vaší bytosti. To může ovlivnit amygdalu v dočasném laloku vašeho mozku způsoby, které uklidňují tento let nebo bojové centrum a způsobují, že obnoví rozměry svého původního Božského plánu. V průběhu let bylo toto strachové centrum nadměrně stimulováno tlaky, vírou a elektronikou tohoto věku. Většina z toho, co se nazývá informace, je navržena tak, aby zvýšila tok energie strachu do tohoto centra mozku a způsobila, že se zvětší. Výsledný nárůst nerovnováh, jako jsou panické poruchy, PTSD a závažnější psychiatrické stavy, zjevně roste.

Tok Boží lásky skrze každou osobu může vytvořit expanzi ve vnímání, jako by se závoje rozloučily, takže svítí nová jasnost. Toto zvýšení jasnosti vyvolává pocit osvobození a svobodu duchovního projevu ve vaší bytosti. Velkou výhodou budou modlitby za to, aby Země od tohoto okamžiku získala pozitivní přínos. Uvolnění tlaku z brány 11:11 je podobné začátkům koňských dostihů, když jsou koně drženi uvnitř brány. Když se brány otevřou, surová síla prudce naroste vpřed a převezmou instinkty. Rušnost této síly vyžaduje pečlivé školení a vedení, takže se pohybuje ve směrech, které umožňují dosažení cílů a sklízí odměny. Vaše modlitby pomáhají tomuto procesu.

Odměnou od této doby, o které mluvíme, jsou převládající touhy srdce hledající Jednotu, Mír a Harmonii ve vaší bytosti. Přístup k těmto vyvýšeným stavům existuje za branou. Přítomnost Archandělů drží síly světla jako sloupy u brány. Můžete si nárokovat toto zmocnění božské lásky k použití ve vašem vlastním životě.

Záměr zmocnění 11:11

Větším záměrem tohoto zmocnění 11:11 bylo vždy umísťovat Boží energii do hlubin Země, aby zvítězil planetární vývoj. Když miliony probuzených lidí vstupují do Božského světla skrze Brány, vědomí Jednoty je výslednou silou prostupující srdcem celého lidstva. Nikdy nepochybujte o zázraku Spontánní Evoluce jako o kreativní možnosti posunu páté dimenze na této planetě. Žádat o zázraky v této době je velmi vhodné a žádoucí :-) 

Propletená spirála DNA je silným obrazem této brány. Když se prameny dvojité spirály propletou v jemném těle, spojují horní čakry v plášti energie nad korunou s univerzální přítomností. Spirálovitě dolů spojují čakru koruny přes jádro těla se základní čakrou. Pokračují od základny vaší páteře pod zemi a připojují se k plášti energie pod zemí a rozsvítí dvanáct čaker jemného těla.

Obrázek dvojité spirály řetězců DNA působí jako alegorie pro glyf probuzeného vědomí - jak je uvedeno výše, tak níže tento glyf představuje ztělesněné božství na Zemi, která se stala posvátnou. Existuje také hluboká souvislost s tokem duchovní energie Kundaliní, která se vine prostřednictvím energetických center těla. Toto jemné propojení zahrnuje dvě centra pod vaší základní čakrou a tři nad vaší korunou pro 12 čaker jemné energie, které přicházejí do konce s 12:12. Když použijete tento obrázek, propojujete své nejbohatší duchovní já s vaším lidským já, připojeným k Zemi prostřednictvím jádra vaší bytosti.

Spojení se s Já

Brána 11:11 otevírá cestu k tomuto spojení uvnitř sebe. Obrázek dvojité šroubovice můžete použít k připomenutí vašeho zarovnání z nebe na Zemi. Archandělé jsou připraveni vás přivítat v nové tvůrčí síle vznešeného vědomí. Rekvalifikace a vedení strašných myšlenek, které trápí vaše dny, jsou jen modlitbou pryč. Každá modlitba zvyšuje vaši frekvenci energie a mohla by být tou, která uvolní kritickou masu pro Spontánní evoluci na planetě. Představte si, že vaše modlitba je zlomovým bodem - klíčem, který odpovídá dveřím Jednoty.

Modlitba za váš osobní obřad 11:11

Božská Přítomnosti, Vše co je a Archandělé Světla:

Když se připravuji na vedení tímto portálem času 11:11, žádám, aby Světlo božské lásky odstranilo jakýkoli nesoulad v mém energetickém poli. Dobrovolně jsem pustil břemena starých přesvědčení, abych mohl stoupat a volně se pohybovat branami k jednotě vědomí.

V prostornosti mého vyčištěného energetického pole žádám, aby bylo naplněno mocí Božské lásky, harmonie a míru. Žádám o přijetí síly a odvahy ztělesnit tato pole Božského světla a uzemnit přítomnost Lásky, Míru a Léčení na Zemi, aby jí pomohla s jejím vývojem.

Spojuji se s Andělskými dimenzemi a miliony těch, kteří pracují ve Světle Božím, protože jsme vedeni bránou 11:11. Vím, že jakmile je někdo zvednut, všichni jsou povzneseni. Umožňuji novým vzorům vznešené Světelné energie zapojit mou lidskou strukturu do dokončení Jednoty ~ Jednoty v mém bytí s Božským.

Tančím skrze Světlem plněné brány, cítím vaše vedení a vím, že milující povědomí o nových možnostech v mém životě bude zajištěno v každém okamžiku, s každým srdečním tepem. Probudil jsem se ve vašem Světle a přijímám božské dary, které mi jsou nyní nabízeny, s nejvyšší vděčností. Dáváš mi božské spojení k většímu životu a já vděčně přijímám toto. Je mi ctí zakotvit toto Světlo na Zemi, když přítomnost přírody čeká na mé vědomí.

Držte mě láskou a veďte mě, když procházím touto bránou do vědomí 5. dimenze, abych mohl použít vaši božskou lásku k tomu, aby mi přinesl větší život, mír a radost a byl požehnáním pro Zemi.

Za toto a všechna vaše požehnání říkám děkuji. Děkuji. Děkuji.

Takže ať už je to tak. Amen

Nové úrovně vědomí 5. dimenze, které jsou dostupné za touto bránou, mohou ovlivnit všechny aspekty vašeho bytí. Prostřednictvím těchto vznešených portálů vám byla nabídnuta podporovaná a osvobozující cesta k novému území pro růst vaší duše na Zemi. Brána 11:11 je nejvyšší okamžik času, přesto však Božské Světlo, které v tomto okamžiku způsobuje evoluci ve vás, je darem nadčasové reality, který je v souladu s celým životem.

A tak to je.

ArchAnděl Gabriel

originál text zde:https://higherdensity.wordpress.com/2019/11/10/archangel-gabriel-th...

Zobrazení: 198

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Uživatel Jirka Tanistra zanechal komentář k uživateli Maris Ahmed.
"Muj email je   jirkatanistra@gmail.comtam mne můžete kontaktovat.Jirka"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.9*.2020

Exaktné vedy - A Múdrosť, ktorou je Láska.Hĺbkou zvnútornenia individuálne prejavená - znovu zrodená /znovu sa rodiaca/. Inšpirujúca, motivujúca v menšom, či väčšom zabudnutí žijúceho Človeka - ľudí.Energie o ktorých bolo v kódoch hovorené…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velká tajemství budou odhalena (Marného okénko 19.Q9.2Q2Q.) Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19

Dr. Buttar - Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 Přepis textu níže uvedeného videa:Moderátorka: Některé lidi zajímá, jak je to s rouškami, karanténou, co se na nás chystá… Říkají, že spousta lidí zemře, ale nezemřela… Teď se věci znovu…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu žalobu na ČR za roušky uživatele Ina Obr.
"* Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu žalobu na ČR za roušky uživatele Ina Obr.
"Bububu s pokutami :) Netreba to platit, stale to hovorim :) Pána vytiahli policajti z vlaku pretože nemal rúško a nezaplatil pokutu na mieste tak mu pohrozili ,že zaplatí 1650 eur.Ale z úradu mu prišlo ,že…"
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel matka treza zanechal komentář k uživateli Maris Ahmed.
"hezke dny vam preji a klidny cas . dostala jsem od vas zpravu na imejl tak vam pisu . budu rada za vase zpravy . tereza ."
pátek
Uživatel Maris Ahmed zanechal komentář k uživateli Ivana Štilcová.
"Dobrý den,Jak je s tebou všechno, vybral jsem si po tvém krátkém profilu zájem o tebe a považoval jsem za nutné ti okamžitě napsat. Chci vám něco velmi důležitého sdělit, ale bylo pro mě…"
pátek
Uživatel Maris Ahmed zanechal komentář k uživateli matka treza.
"Dobrý den,Jak je s tebou všechno, vybral jsem si po tvém krátkém profilu zájem o tebe a považoval jsem za nutné ti okamžitě napsat. Chci vám něco velmi důležitého sdělit, ale bylo pro mě…"
pátek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby