* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Preklad uvoľnený z archívu!

Crystalai 15-Marec-2012

Najprv, 5eho Mája sa na Zemi narodí avatar 12ej úrovne, čo otvorí Sféru Amenti a spôsobí odstránene uhlíkovej pečate smrti 666 z ľudskej rasy. Táto uhlíková neorganická pečať sa roztopí a začne naše prebudenie do kryšalických organických tiel večného života. 5eho Mája sa UDEJE samovoľné HROMADNÉ PREBUDENIE. Modrý Plameň Amenti sa stelesní v Strážcom Modrého Plameňa.

Zem a Tara sa začnú spájať. Strážcovia Modrého Plameňa sa stanú avatrmi 9ej úrovne, pretože modrý plameň klesá v špirále zo Slnka Alcyone. Nositelia Plameňa, ktorí majú zriedkavý recesívny gén budú mať tento gén aktivovaný. Títo nositelia majú vo svojej DNA zvláštny základný magnetický tón, ktorý im umožní stať sa veľmi magnetickými a schopnými udržať túto aktiváciu Zeme. Akonáhle nositeľ D 5 plamena udržuje frekvencie Slnka Alcyone a stiahne frekvencie do svojej štvrtej čakry Strážcu Plameňa, morfogenetickým poľom Amenti a cez Mriežku Zeme sa rozšíri prudký prílev dvoch frekvencií harmonického vesmíru. Toto umožní, aby počas pulzácií nastalo rýchle zrýchlenie zloženia piateho a šiesteho vlákna DNA. Siedme vlákno sa začne skladať v tých, ktorí už majú piate a šieste. Táto aktivácia spôsobí, že na Zemi nastane obrovské multidimenzionálne uvedomenie.

Keď siene amenti spoja Tara a Zem dokopy, tí, ktorí poskladali piate vlákno a sú spôsobilí na Vzostup na Taru budú vedení na interdimenzionálne prechodové miesta na Taru. Tí, ktorí majú šieste a siedme vlákno môžu byť spôsobilí na prechod na Gaiu. Môžu byť ďalší, ktorí sa prenesú do Aquarius, Aquafaria a nemnohí, ktorí sa pôjdu hrač v nebi s bohmi. Tento čas prichádza veľmi skoro.

Najprv sa zmeníme na iné chemické zloženie. Necháme za sebou naše uhlíkové telá. Staneme sa menej hustými. Naše telá a naše prostredie sa zmení. Tí, ktorí prechádzajú na Taru budú mať úplne iný druh tela ako tí, ktorí zostanú vo Vnútornej Zemi. Tí, ktorí prechádzajú na Gaiu sú takmer neviditeľní. Tí, ktorí sú z vyšších hustôt môžu vidieť nižšie hustoty; ale tí, ktorí zostanú v 3D nebudú schopní vidieť žiadnu z nových realít. Mohlo by sa zdať akoby veci mizli pretože posuny vyšších častíc stiahnu niektoré v jednom smere a nižšie stiahnu tie v inom smere. Je nekonečno úrovní hustoty.

Traja základní nositelia plameňa budú aktivovať otvorenie Sfingy, Veľkej Pyramídy a jadra Zeme. V tom čase naša vesmírna pamäť vstúpi do činnosti a my znova získame pamäť našich Akašických Záznamov pre každého kto aktivoval 4té vlákno pamäte.

21ého Decembra 2012 sa posunie uhlová rotácia časticového otáčania o 45 stupňov a zrovná sa do jednoty s Vnútornou Zemou a Tarou. Najrýchlejšie častie Zeme začnú prechádzať do hyperpriestoru a siene záznamov začnú vysielať údaje cez mriežky Zeme. Vesmírna pamäť začne prenosy cez planetárne mriežky.

Základňa elementárnej častice Zeme stúpne na 5 a základňa atmosferickej častice Zeme stúpne na 6. Táto úroveň nárastu umožní atmosfére a elementálom z Vnútornej Zeme objaviť sa na Zemi. Toto bude naša prvá vízia našej Novej Zeme. Začneme vidieť atmosféru Vnútornej Zeme formujúcu sa okolo nás a potom si všimneme stále viac nových druhov a objavia sa záhrady vnútornej Zeme. Všetky zvieratá a rastliny vo Vnútornej Zemi neprestajne spievajú. Všimneme si tento rozdiel na Zemi okamžite.

Anjelskí Ľudia a iné rasy Zeme budú čoskoro pripravné na návštevy z Vnútornej Zeme, Eieyani, Sírius B Maharaji, Azurite, Aethien a Rasy Serres Smaragdovej Úmluvy. Uskutčonia kontakt prostredníctvom našich Zakladateľských Rás a pozvú Zemské rasy, aby sa pridali ku Smaragdovej Úmluve. Fyzický hromadný kontakt Národov Smaragdovej Úmluvy je plánovaný na 2017. Prvé kontakty budú uskutočnené jednotlivo a súkromne. Najprv stretneme Eieyani rasy, pretože vypadajú najviac ako my – len sú modré. Potom ako sa zoznámime s Eiyani stretneme sa s Azuritmi a Maharaji. Rasy Padlých Anjelov a Ilumináti budú vyprevadené do karanténových liečivých zariadení v hviezdnej sústave Sírius. Zostávajúci Anjelskí Ľudia a Indigo budú pokračovať vo svojej aktivácii 12 Kódov a aktivácii DNA predlohy.

Aktivácie budú pokračovať do 2017 keď nastane hromadné pristátie Rás Smaragdovej Úmluvy. Šťastný koniec začína 21ého Decembra 2012, keď vek osvietenia určite začne a Vesmíry v našom Časovom Matrixe začnú oslavu víťazstva, na ktorú čakali 250 miliard rokov, keď Hviezdne Vojny vytvorili Fantómový Matrix. Fantómový Matrix bude odstránený v Decembri. Zakladateľské Rasy odstránia Pečate Hviezdnych Brán pre Vesmírnu Hviezdnu Bránu 12 v našom Časovom Matrixe, aby znova zjednotili Časový Matrix Vnútornej Zeme a Trans Harmonický Meajhe Časový Matrix. Tri Matrixy sa spoja aby vytvorili Božskú Kozmickú Trojicu nášho nového začiatku novej Kozmickej Reality.

Zem príjme Prílivy Hviezdnej Vlny D10, D11 a D12. Prvotný Príliv Svetla, Príliv Tekutého Svetla Christos, Príliv Dúhového Lúča a d12 Božskú Predlohu Zeme Pred hmotného Hydroplazmatického Tekuteého Svetla Christos, Tara Gaia Systém a D12 Pred Hmotnú Predlohu alebo Vesmírny Christos. Toto sa udeje 21ého Decembra 2012. To je veľa Svetla!!!

Crystalai (a) 2012 cosmicdolphinmagic.com

Preklad: SiR @ http://ee.dunres.skZdroj: http://www.dunres.sk/projects/_ee/clanky.php?id=3697

Zdroj anglického originálu: http://lightworkers.org/channeling/154892/may-52012-december-212012...


Tento výše uvedený článek byl na zdejších I.L. stránkách již zveřejněn, ale protože se odtud odhlásil dotyčný/dotyčná který/která sem ten článek vložil/a, proto se s jejím/m odchodem odtud vypařil :-) i tento článek.


Úzce související články a videa:
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

* Hollow Earth Theory 3D HD Version Uvedeno ZDE.

"Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír. Když říkáte "Já Jsem", promlouváte mými ústy. ("Či" - Energie Vesmírného vše-Vědomí) "Já jsem" je dokonalé Boží Vědomí Jednoty a Celku, které všechno co má rozdává. "Já Jsem" je nejhlubší Soucit a nejkrásnější Láska, která nemá nic společného s Vaším limitovaným lidským vědomím, které se oddělilo od své Boží podstaty. (Řiď se svými City, naslouchej své Duši, čili svému Opravdovému - Pravému Já.)

"Já Jsem" je mé jméno a o cokoliv mne z čistoty srdce požádáte, to dostanete. Jen na vás záleží, jaký bude Váš svět. Cokoli dáš za slůvko "Já", to se stává Tvým Tvůrčím Rozkazem! Ty vyvoláváš to co myslíš, cítíš a říkáš, neboť myšlenky pocity a slova na sebe nakupí Mé Energie, které vytvářejí nejrůznější reality a přivádí je v existenci. (Čím více jsou přítomny konstruktivní harmonické frekvence, čili Láska, tím delší je trvání jejich existence)

Stále platí: O čem přemýšlíte, to přitahujete, co přitahujete, to prožíváte, co prožíváte, tím se stáváte a čím jste Vy, tím jsem i Já, neboť: Vy a Já jsme Jedna Bytost! Já (jsem) vaše mysl a Vy (jste) moje tělo = Tvůrčí Akt Absolutno = souhrn harmonických energií vše-vědomí - pamět všeho co, kdy, kde existovalo! (Moudrost věků) Celý text je uveden zde: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Žití  dvou světů

Zvyklo  být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ.

Navíc, vaše energie se stěhuje pryč od světských činností fyzického světa a cítíte se plní energie jen když jste zapojeni do činností s lidmi a na místech, která rezonují s vaším pět dimenzionálním vědomím. Nicméně vás tato přijíždějící přitažlivost, kterou cítíte těsně za hranicí vašeho dosahu stále vábí. Ve skutečnosti se děje to, že to co cítíte, chcete, předpovídá se začleňuje do vašeho denního života. Vlastně se to začleňuje do denních životů všech, kteří dokáží přijmout tuto frekvenci světla.

Opravdu, to co zažíváte je frekvence světla, která vždy byla za hranicemi vašeho vnímání. Avšak nyní je Gaia osvobozování z pout starej temnoty, Její lidé se stále více přidávají ke řadou Její rostlin, hmyzu, zvířat, elementů a elementálů aby putovaly do páté dimenze. Ti z vás, kteří otevřeli své mysli procesu probouzení začínají vstřebávat toto světlo vyšší frekvence. Vlastně světlo není vyšší frekvence protože je vícerozměrné. Takže obsahuje všechny kmitočty, včetně kvantové, nulové frekvence.

Je to pátá dimenze a za ní a také nulový bod, energie před které je lidstvo postaveno. Je to pro vás výzva protože tyto energie jsou nové pro vašich pět smyslů. Rozšířené vnímání vaší multidimenzionální Duše / JA může snadno vnímat kosmické vlny točité energie (angl. torsion energy) proudící z černé díry ve středu Mléčné dráhy az nyní otevřené brány Galaktického Středu. Na druhé straně jsou tyto vlny jedinečnou zkušeností re vaše ego / ja kterou zápasí aby přijalo, přeložilo a začlenilo tyto frekvence světla / informace i když jim vaše Duše / JA dá zelenou.

Zdroj: http://andele-a-ja.webnode.cz/news/zijeme-ve-dvou-svetech/


.

Zobrazení: 2347

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.V.2014 v 23:22

Úzce související články:
* Je naše Země dutá? Uvedeno ZDE.
* Skrytý svět pod našima nohama uvedeno ZDE.
* NESMRTELNOST Z NITRA ZEMĚ Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.V.2014 v 23:48

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní reality přitáhnout to co si přejete se dozvíte z příběhu s názvem: Kolíček na prádlo, který je uveden ZDE.
* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. - ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.V.2014 v 0:11

Jak bude přesun do vyšší dimenze a projevu existence, (tzn. do světů vyšších frekvencí) probíhat uvidíte ve videu s názvem: Zmezí ve vzduch: Mimozemšťan? Město Jackson Wyoming / Disappears In Thin Air: Alien? The Town Of Jackson Wyoming Uvedeno ZDE. (zachyceno městskou lamerou)
Jakmile zvýšíte svou osobní frekvence nad hranici frekvence ve které se projevuje tento nízkofrekvenční svět, tak odtud zmizíte jak přehřátá pára nad hrncem. :-)
Nedělám si srandu, myslím to zcela vážně, neboť přesun funguje podobně jako když na televizi přeladíte z jednoho frekvenčního pásma, čili z jedné stanice na nějakou jinou frekvenci, tak vám též z obrazu zmizí to co bylo na té stanici ze které jste se změnou frekvence přeladili na nějakou jinou stanici - svět.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.V.2014 v 10:36

Záhada dnešního dne. :-)
Pávě jsem do této naší komunity schválil přístup novému členu s názvem: "vcielka" a chvilku po schválení, čili chvíli po umožnění jejímu přístupu na tyto stránky jsem si všiml, že ve sloupci který je na pravé straně se zobrazuje, že vcilka je novým členem již 3 hodiny. K tomu ještě navíc ještě uvedla tento článek jako oblíbený již předtím, než se stala členem těchto stránek. Tohle vyplývá to z toho, že se zobrazuje nejdříve že uvádí tento článek jako oblíbený a teprve potom se stala členem těchto stránek. Přitom když jsem se teď díval zda je na tyto stránkách nyní přihlášená, tak to hlásí že tu není. Z toho vyplývá že je buď kouzelník nebo, že lineární čas již kolabuje nebo, že Ning web hostingu šibe nebo, že šibě mně, anebo že nám šibe oběma.:-)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.V.2014 v 10:44

Teď to v pravém sloupečku zobrazuje, že vcielka se stala členem před 23 minutami, ale že tento článek uvedla jako oblíbený již před 3 hodinami, čili už v době když sem na tyto stránky zatím ještě neměla přístup. Hmmm, tak buď jsem blázen já :-) nebo blázní Ning server anebo blázní příliv nových kosmických energií, které nabourávají správnou funkci internetové sítě.

Komentář přidal(a) grétka dne 4.V.2014 v 11:27

Dobre! To mi pripomina ten moj zazitok, ked som extremne rychlo sla z roboty domov. Ked bolo 12,00, este som bola v praci na chodbe a pozrela na hodiny, ze mam presne osem minut na to, aby som sa dostala na zastavku a stihla autobus. Mala som v mysli osem minut a ohromnu radost, ze budem doma tak rychlo, ako nikdy.

Autobus som stihla a vystupovala na nasej zastavke presne o osem minut odvtedy. Autobus za osem minut presiel z jedneho kraja mesta na opacny, co inak trva najmenej polhodinu. A ja som vystupovala z autobusu na nasej zastavke o 12,15. A nie podla mojich hodiniek, ale hodiniek v autobuse. A to som sa velmi dobre pozerala na tie hodinky, ci naozaj je na nich 12,15, lebo som nechcela verit svojim ociam.

Potom som uvazovala, ci nemohli ist hodinky v autobuse zle, napriklad o hodinu, ze mali ukazovat 13,15. Ale to by bola potom zahada, ze preco mi cesta domov trvalo tak extremne dlho a vyse hodiny. Ibaze by mal sofer cas na hodinach celkom odveci. No v kazdom pripade som sa celu cestu domov tesila, ze budem doma tak rychlo, ako nikdy. Ale ze mi to az vyrazi dych a ze to bude len osem minut, to som necakala.

Komentář přidal(a) Raalaam dne 4.V.2014 v 11:49

Dakujem za clanok. Doplna mi to chybajuce informacie z dokumentu Tajemstvi Amenti - a to hlavne priebeh SAC...

Komentář přidal(a) grétka dne 4.V.2014 v 14:19

Prepac, az teraz som si vsimla ten clanok, lebo som klikala len na odkazy pod nim. Aka nahoda, ze som pred niekolkymi dnami hladala v najlepsom ceskom snari, co znamena modry plamen, lebo sa mi s nim snivalo.

Snivalo sa mi, ze som sa zobudila a vsade okolo mna boli tiene, ale len tiene skakajucich priser. Tak som vstala z postele a sla zazat svetlo, ale nedalo sa, nebola elektrina. Pozrela som cez okno vonku a vsade bola tma, isla som skusit zazat svetlo do inej izby, ale ani tam sa nedalo, nikde nebola elektrina. Tak som sla hladat do kuchyne sviecku. Ponahlala som sa, lebo vsade okolo mna stale boli tie tiene, ale nevedela som ju zapalit, lebo sa nedalo zapalkami. Tak som pouzila zapalovac a zvlastne bolo to, ze sviecka horela modrym plamienkom, ktory neosvetloval miestnost. Normalne, ked sviecka hori, tak miestnost osvetluje. Ale tento modry plamienok na sviecke svietil modoru bez osvetlovania cohokolvek. A vobec nehorel pokojne, pretoze tak fukalo, ze celkom planul skoro horizontalne dolava, ako fukal vietor. Cudovala som sa, ze pri tak silnom fukani nezhasne, ale stale horel.

Ja som chcela zasvietit, aby sa vsetky tie tiene zlakli a boli osvetlene. Ale takto osvetlene neboli, ked ten modry plamen neosvetloval nic. Vlastne len ukazoval, ze fuka vietor a odkial. V tej tme som len pozorovala modry plamen a myslela si, ze snad uz zmizli, lebo mozno ich ten vietor odfukuje.

Myslite si, ze s tym tento modry plamen nieco ma? Alebo co znamena modry plamienok?

A tieto informacie su odkial? Ved prave pred tyzdnom som citala vsetky casti Tajemstvi Amenti a toto tam nebolo.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby